JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
1. ประสานงานระหว่างลูกค้า และสาขาต่างๆของบริษัท 2. ประสานงานฝ่ายขายและการตลาด 3. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สเตรทตั้นส์ แปซิฟิค จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ และ มีโบนัสประจำเดือน
15 ก.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ