JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประสานงานโครงการ (ศูนย์ลุมพินี)
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆภายในองค์กร เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ 2.จัดการงานด้านเอกสารต่างๆ

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
1.จัดทำเอกสาร รายงานข้อมูลนำเสนอต่างๆ และ Support งานเอกสารภายในหน่วยงาน 2.จัดหาและประสานงานด้านต่างๆให้กับ Technical Support Officer ทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทีมงาน 3.ช่วยปร...

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
18 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ