JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (ประจำที่ สจส กทม)
•ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานบันทึกข้อมูล •จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุม •รวบรวมข้อมูลและรายงาน นำเสนอผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง •จัดทำทะเบียนเอกสาร เพื่อความสะ...

บริษัท ไอเจน เอนจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ช่วยประสานงานภายใน 1. จัดทำใบเบิกสินค้า 2. จัดทำใบส่งสินค้าจากโปรแกรม Express 3. ตอบ Messenger ช่องทางออนไลน์ 4. งานธุรการทั่วไป

EGLO Thailand Co.,Ltd. (บริษัท เอ็กโล ไทยแลนด์ จำกัด)
เงินเดือน 12,000 - 14,000
16 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ