JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
1. ประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กรเพื่อบริหารจัดการการเดินทางในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา เช่น การสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน ที่พัก ประกันการเดินทาง การทำหนังสือเดินทางราชการ 2. วางแผนงาน งบประมาณ และรา...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสาร และประสานงานทั้งภายในและภายนอก

สถาบันคนตาบอดแห่งชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ค. 62
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ