JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 232 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
-ประสานงายภายในองค์กรระหว่างฝ่ายที่ได้รับมอบหมายกับส่วนกลาง -ติดตามผลงาน/รายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชา -คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนถึงผู้บังคับบัญชา -สรุปรายงานผลของเเต่ล...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ย. 62
2 . หัวหน้าฝ่ายประสานงานราชการ / เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
-ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินต่อกรมที่ดิน, รังวัดที่ดิน -ยื่นขออนุญาตก่อสร้างต่อสำนักงานเขตหรือหน่วยงานราชการท้องถิ่น -ยื่นขออนุญาตอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เช่น ขออนุญาตเชื่อมทาง, ขออนุญาตเชื่อมท่อร...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1.ประสานงาน ติดต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ในต่างประเทศ (ทั้งทาง จดหมาย,โทรศัพท์ และ อีเมลล์) 2.ร่างหนังสือ ติดต่อต่างประเทศ และตรวจสอบเอกสารต่างประเทศ 3.เดินทางไปดูงานต่างประเทศ 4.ประสานงานกับฝ่ายนำเข...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ย. 62
4 . ธุรการประสานงานฝ่ายจัดส่ง (Logistics Service Support) ปฏิบัติงานที่รามคำแหง 60/4
- ประสานงานทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดตามสถานะสินค้าให้กับลูกค้า - รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - ทำรายงานสรุปส่งหัวหน้างาน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 17,000
15 ก.ย. 62
5 . Admin officer (ประจำรามคำแหง 60/4 เดอะมอลล์บางกะปิ,แยกลำสาลี)
- ให้ข้อมูลกับลูกค้าทางอินเตอร์เน็ต เช่น เพจ Facebook พันทิป ฯลฯ ที่มาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท หรือหากลูกค้ามีปัญหาใดๆ ให้แนะนำวิธีแก้ไขปัญหาเบื้องต้น หากไม่สามารถอธิบายวิธีการแก้ไขปัญหาได้ ใ...

1577 Home Shopping Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000
15 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์
1. ประสานงานทั้งภายในและนอกองค์กรเพื่อบริหารจัดการการเดินทางในการเข้าร่วมประชุม สัมมนา เช่น การสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน ที่พัก ประกันการเดินทาง การทำหนังสือเดินทางราชการ 2. วางแผนงาน งบประมาณ และรา...

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานประกันภัย
•ปฏิบัติงานด้านธุรการเอกสาร, จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย •ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนหน่วยงาน ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในภายนอกบริษัทฯ •จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีนกลางUrgently Required !
- ช่วยในการสื่อสาร และติดต่อประสานงาน : ระหว่างชาวไทย-ชาวจีน (ที่ใช้ภาษาจีนกลาง) - แปล และจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน - หน้าที่อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน จ.-ส. : 09.00-18....

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ย. 62
9 . administration / doc controlรับสมัครด่วน !
- Support for commercial manager - Support for project controller - Support for project member of RST - Arrange the hotel and travel for the engineer from japan - Communicate and arrange with Docu...

บริษัท แกรนด์ฟินิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน Sale Support (การตลาดทางตรง)
- จัดการและตรวจสอบงาน New Case เพื่อนำเข้าระบบรับประกัน - รายงานยอดการส่งงานในแต่ละวัน - รายงานกรมธรรม์ที่ถูกปฏิเสธไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง - ประสานงาน ติดตามเคสที่ได้รับแจ้งจากลูกค้า หรือผู้ที่เกี่ยว...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
15 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการบริหารงานอาคาร ประจำสำนักงานใหญ่
- ติดต่อประสานงานกับส่วนงานต่างๆภายในบริษัท - ติดต่อประสานงานกับบริษัทภายนอก เช่น ผู้รับเหมางานซ่อมแซม,ตกแต่ง - ปรับปรุง - ควบคุมดูแลงานซ่อมแซมต่างๆ,งานตกแต่ง - ปรับปรุงของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนงาน...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (สัญญาจ้างรายปี)
- คีย์ข้อมูล พิมพ์เอกสาร ส่งเอกสารต่าง ๆ - รับโทรศัพท์ - โทรออกเพื่อประสานงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กร - ดำเนินการด้านเอกสาร การจัดเก็บข้อมูลตามที่ได้รับม...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน 10,000 บาท/เดือน
15 ก.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่งานการโลจิสติกส์(Logistic Management Officer)รับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเบิกสินค้าตามที่ได้มีการนัดหมายกับลูกค้ารวมถึงการสรุปการติดตั้งสินค้าให้เจ้าหน้าที่บัญชีเพื่อเปิดใบแจ้งหนี้

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 16,000 บาท
15 ก.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้า
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้างานแปล และงานล่าม เพื่อให้งานดำเนินได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว และเป็นที่พึงพอใจของลูกค้า (ส่วนใหญ่เป็นลูกค้าองค์กร) ตัวอย่างงานได้แก่ การตอบข้อสักถาม ทำการเสนอราคา ติดตามงาน ส่...

Modern Publishing Ltd.,Part
เงินเดือน 20,000 - 24,000 บาท
15 ก.ย. 62
15 . ประสานงานขาย /ธุรการ /Adminรับสมัครด่วน !
-ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี -จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ติดตามความเคลื่อนไหว และรู้สถานะของงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร -อื่นๆตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา -ทำง...

บริษัท คุณกระดาษ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโตรงสร้าง
15 ก.ย. 62
16 . Project co. **พระราม9 51**
งานธุรการประสานงานภายใน-ภายนอก ประสานงานช่าง-สำนักงาน-ลูกค้า ทำงานจันทร์-เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน) สัมภาษณ์พร้อมทราบผลทันที

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000-22,000
15 ก.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
รับสมัครพนักงาน Admin รูปแบบงาน : งานประจำ ทำงาน6วัน เวลา 9.00-18.00 รายละเอียดงาน - ติดต่อประสานงานลูกค่า - ประสานงานเพื่อรักษากลุ่มลูกค้าเก่า - ติดต่อลูกค้าใหม่ - ให้คำแนะนำด้านอสังหาฯกับลูก...

บริษัท เอที เร้นท์ แอนด์ เซลล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
15 ก.ย. 62
18 . Operation Coordinator (ประสานงานทั่วไป)(SGS-HR)
- ประสานงานทั่วไปภายใน - ติดต่อประสานงานลูกค้า รับ ข้อมูลตัวอย่างงาน ประสานงานภายใน - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ/ทดสอบต่อลูกค้า - ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000
15 ก.ย. 62
19 . ธุรการประสานงาน @Crystal Design Center สนใจติดต่อคุณเเบงค์ 099-138-8138
1.ปฏิบัติงานตามทีผู้บังตับบัญชามอบหมาย 2.จัดทําระบบการจัดเก็บเอกสารทังหมดของหน่วยงาน 3.จัดทําระบบการจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ทีเป็นทรัพย์สินของหน่วยงาน 4.ติดตามการเสนอราคางานจัดซือจัดจ้างต่างๆ 5.จ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000-35,000
15 ก.ย. 62
20 . Adminประสานงาน รับวุฒิม.6 ใกล้ MRTเพชรบุรี สนใจไลน์ 0625907300คุณพีรับสมัครด่วน !
- ต้อนรับผู้สมัครที่เข้ามาติดต่อสมัครกับบริษัท - ตรวจสอบเอกสารผู้สมัครให้เรียบร้อย - บันทึกและจัดเก็บข้อมูลของผู้สมัครลงระบบฐานข้อมูล - ติดต่อประสานงานระหว่างผู้สมัครและบริษัท ทำงาน วันพฤหัสบดี ...

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
15 ก.ย. 62
 พบ 232 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ