JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 298 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Event/ Asistant Project manager (อีเว้นท์) รับสมัครด่วน !รับสมัครด่วน !
- รับบรีฟงาน-พบลูกค้า - เข้าใจความต้องการของลูกค้า - ทำยอดขายให้บริษัทฯได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ -รับผิดชอบด้านการบริหารโปรเจ็คร่วมกับทีมและหัวหน้างานได้เป็นอย่างดี -จัดทำและควบคุมตารางเวลาการทำงานร่วม...

บริษัท อินฟินิทเท็กไทล์จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
2 . ธุรการประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- ประสานงานฝ่ายขาย - ดูแลการจัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท - ดูแลจัดการเอกสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000
20 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดซื้อ จัดหาสินค้าหรือบริการ - ต่อต่อผู้ขาย เจรจา ต่อรองเปรียบเทียบราคา และเงื่อนไขการชำระเงิน - ขึ้นทะเบียนผู้ขายลงในฐานข้อมูลของบริษัท - เพิ่มจำนวนผู้ขายใน Supplier List - ติดต่อผู้ขายเพื่อเค...

บริษัท มิจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 20,000
20 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ทางสถิติ (สื่อสารภาษาจีนได้)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานฝ่ายบัญชีและข้อมูลตัวเลข - ดูแลจัดการสต็อกในระบบ - สนับสนุนทีมการตลาด - รวบรวมยอดขายรายวันและโปรโมชั่น - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิงไท่ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
20 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ
- ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก - รวบรวมและจัดเก็บเอกสาร - นัดประชุมกับแผนกอื่นๆ - ติดตามและประสานงานกับแผนกอื่นๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นารา พลัส คอนซัลท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.ดูแลงานด้านเอกสารทั่วไปที่รับมอบหมายของแผนก 2.ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกขององค์กร 3.ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกแพค จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน / Admin
• บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ และจัดเก็บเอกสารประกอบการจัดทำทะเบียนประวัติให้ครบถ้วน • จัดเตรียมแบบประเมินผลทดลองงานสำหรับพนักงานใหม่และใบทดลองตำแหน่งงาน สำหรับการเลื่อนตำแหน่ง • จัดทำรายงานต่าง...

บริษัท เดอะบางกอก คลีนนิ่ง จำกัด
เงินเดือน 18,000
20 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด/ฝ่ายก่อสร้าง/ฝ่ายพัฒนาระบบ
-ประสานงายภายในองค์กรระหว่างฝ่ายที่ได้รับมอบหมายกับส่วนกลาง -ติดตามผลงาน/รายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชา -คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนถึงผู้บังคับบัญชา -สรุปรายงานผลของเเต่ล...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
9 . พนักงานธุรการประสานงาน
1.มีหน้าที่ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 2.ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอคโค โคท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานด้านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตรฯ กรมปศุสัตว์ อย.เป็นต้น - ประสานงานและติดตามงานในส่วนที่รับผิดชอบ - จัดทำและตรวจสอบเอกสาร

S&P Formulator Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
20 เม.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดสรรรถยนต์ DDMS (สาขาเกษตร)
1. บันทึกข้อมูลลูกค้า 2. สรุปข้อมูลด้านขาย 3. สนับสนุนฝ่ายขาย 4. ประสานงานกับฝ่ายขายและเกี่ยวข้อง 5. ดูแลรถยนต์ภายในคลัง 6. ปฏิบัติงาน6 วัน/สัปดาห์ เวลา 08.00-17.00 น.

บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-17,000
20 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน หน่วยงานราชการรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยราชการ - จัดเตรียมเอกสาร วางแผนการติดตามสถานะเอกสาร และแก้ไขเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดเก็บและบันทึกข้อมูลหนังสือหรือใบอนุญาตต่างๆ ของบริษัท -งานอื่น...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 100,000 บาท
20 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน ฝ่ายขายประจำออฟฟิต (ภาษาจีน)
-ติดต่อประสานภายใน -แปลเอกสารภายใน -จัดหาบุคคลตามที่ได้รับมอบหมายในแผนก -งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -ทำงาน 6 วัน/อาทิตย์ (สามารถทำเสาร์-อาทิตย์ได้)สามารถทำงานล่วงเวลาได้

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 20,000-25,000
20 เม.ย. 62

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
20 เม.ย. 62
15 . จนท.ประสานงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
-ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและนอกบริษัท -จัดทำเอกสารต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง -บันทึกและจัดเก็บเอกสานธุรการทั่วไป -งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000บาท
20 เม.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานทั่วไป
ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งในและนอกบริษัทฯ - บันทึกการประชุม - ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทกับลูกค้า - จัดทำเอกสารต่างๆในแผนก - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงเทพวิทยา(1988) จำกัด
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
20 เม.ย. 62
17 . หัวหน้าประสานงาน ประจำสาขาเมืองทองธานี/ไอคอนสยาม
- ดูแลและบริหารจัดการแม่บ่านได้ตามที่กำหนด - ประเมินผลและสรุปรายงานการปฎิบัติงานของแม่บ้านได้ - ร่วมประชุมกับผู้บังคับบัญชาเพื่อทบทวนและแก้ไขส่วนที่บกพร่อง

N.A.P. Service and Trading Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขอ Visa และ Work permitรับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับลูกค้าด้านการขอ Visaและใบอนุญาตทำงาน - ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ให้รายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆกับลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบริการลูกค้าประจำคลังสินค้าสุขุมวิิท 50รับสมัครด่วน !
- ประสานงานลูกค้าเพื่อจัดส่งน้ำถัง 18.9 L - จัดทำเอกสาร และงานอื่นๆ ตามมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - รับข้อสอบถาม และข้อร้องเรียนจากลูกค้าของบริษัท - ปฏิบัติงาน 6 วันทำงาน จันทร์-เสาร์ 08.00-17.00 น....

บริษัท เอ็ม วอเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
20 เม.ย. 62
20 . ประสานงานทั่วไป
1.ประสานงานตามเช็ด,ออกใบเสร็จรับเงิน,ทำทะเบียนรับเช็ด 2.ตรวจสอบและประสานงานสินค้า เข้า-ออก 3.ประสานงานลูกค้าและแก้ไขปัญหา 4.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 5.คีรย์รับสินค้าเข้า ทำงาน จ-ส เวลาเข้างาน 9...

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
 พบ 298 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ