JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 268 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานต้อนรับKbank Private Banking Lounge ประจำธนาคารกสิกรไทยสำนักงานEmQuartier
- รับรองลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ และผู้เข้ามาร่วมประชุมกับหน่วยงาน - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอก - ดูแล Kbank Private Banking Lounge ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน - งานอื่นๆตามที่ไ...

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด (บริษัทให้บริการสนับสนุนงานธนาคารกสิกรไทย)
เงินเดือน 15,000 บาท
19 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Support)
- เพื่อประสานกับทีมงานอื่น เช่น บัญชี หรือ Marketing / Channel MKT เพื่อให้งานมี ความคล่องตัวมากขึ้น ทำให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามระเบียบบริษัท Execution - ตรวจสอบใบขอซื้อ (Pur...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 มิ.ย. 62
3 . Business Development coordinator/ผู้ประสานงานฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
1.แปลเอกสารต่างๆ เช่น แปลในที่ประชุม แปลหน้างาน ทั้งของพนักงานและผู้บริหาร ที่เกี่ยวข้อง จากภาษาไทยเป็นภาษาจีน หรือจากภาษาจีนเป็นภาษาไทย 2.รับผิดชอบในการเข้าร่วมรับฟัง และบันทึกรายงานการประชุม ในส่ว...

PAN ASIA WATERWORKS CO.,LTD.
19 มิ.ย. 62
4 . พนักงานรับอะไหล่รถยนต์
รับอะไหล่ประจำวัน รวบรวมบิลอะไหล่ ตามอะไหล่ที่ค้างส่ง จัดอะไหล่เรียงบนชั้นให้เรียบร้อย

บริษัท เรดดี้มอเตอร์ส จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
19 มิ.ย. 62
5 . Key Account Manager (Marketplace)@COL,Office Mate
- To Manage the relationship with Key account sellers - To Achieve target/KPI (NMV,Assortment,Sellers Live) - Lead or create Campaign/Promotion for sellers in online media channel - Closely moniori...

Central Group Co., Ltd.
19 มิ.ย. 62
6 . พนักงานติดต่อประสานงานราชการ (ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)
- งานติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ และเอกชน

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
7 . ผู้ช่วยเวชระเบียนรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมแฟ้มนัดผู้ป่วยประจำวัน - จัดเก็บ ดูแลรักษาเวชระเบียน ค้นหาและนำส่งเวชระเบียนเมื่อผู้มารับบริการมาตรวจรักษาและตามระบบนัดหมาย และแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เมื่อได้รับการเปลี่ยนแปลงจากผู้ป่ว...

บริษัท พีเอซี (สยาม) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
19 มิ.ย. 62
8 . Project Coordinator - กรุงเทพ
ประเภทธุรกิจ : ประกอบ ผลิตผลิตภัณฑ์ผ้าแมมเบิร์ต เต้นท์ วันทำการ : วันจัทร์ - วันศกร์ (เส่าร์ตามปฏิทินบริษัท) เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ : 1.รับบรีฟงานจากลูกค้าแล...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 Baht
19 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน ทำบิลใบเสร็จ หยุดเสาร์-อาทิตย์
• บันทึกข้อมูลเข้าระบบ • ทำใบวางบิล • ทำใบสั่งจ่ายเงิน

P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd
เงินเดือน 14,500
19 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (Project Coordinator)
- ดูแล ปรับปรุง และซ่อม อุปกรณ์ภายในร้านของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาในการปรับปรุงและซ่อมบำรุง - ดูแลการปรับปรุง ให้อยู่ในระยะเวลาตามที่กำหนด - รายงานการดูแล ปรับปรุง ซ่อม ให้กับผู้บังคั...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 มิ.ย. 62
11 . Personal Asistant
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2.ช่วยเหลือสนับสนุนงานของผู้บริหารให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บริหารเห็นสมควรเพื่อประโยชน์ต่อองค์กร

บริษัท เอสเตลล่า คลินิค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
12 . Building Attendant (ผู้ดูแลอาคาร) สุขุมวิทรับสมัครด่วน !
1.ดูแลเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฏระเบียบของอาคาร 2.ควบคุมดูแลการทำงานของรปภ./แม่บ้าน/คนสวน 3.ดูแลความเรียบร้อยและความเป็นระเบียบของอาคาร 4.ตรวจเช็คทรัพย์สิน และดูแลให้อยู่ในส...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62

Kokoro Development Co.,LTD
หลายอัตรา
19 มิ.ย. 62
14 . Site Admin
- จัดทำรายงาน จัดเก็บ จัดส่งเอกสารสำหรับโครงการ ในProgram Microsoft office ,Internet - สนับสนุนงานกิจกรรมต่างๆของโครงการ - ดูแล จัดเก็บและ Updateเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับงานโครงการ - ประสานงานภายในโ...

Teloneer Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
19 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการต่างประเทศรับสมัครด่วน !
หน้าที่ ติดต่อนำเสนอขายสินค้า KUNNA (ผลไม้อบแห้ง,อบกรอบ,ขนมแปรรูป)ในกลุ่มโรงแรม สายการบิน กลุ่มบริษัทฯต่างๆ 1.วางแผนการขายสินค้า, ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ 2.สรรหาลูกค้าต่างประเทศรายใหม่ๆ แ...

บริษัท คันนา โกรเซอรีส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000+
19 มิ.ย. 62
16 . Project Manager
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE): ตรวจสอบ ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการทีมงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนด เพื่อส่งมอบบริการที่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าในเวลาท...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
17 . Senior Customer Support Officer
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE) ประสานงานกับลูกค้า หน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งจัดทำรายงานและเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนส่งลูก...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
19 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน/Coordinatorรับสมัครด่วน !
ประสานงานติดต่อลูกค้า และประสานงานติดต่อภายใน

Direct Asia (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
19 . Ground Admin
- ประสานงานจอง ที่พัก , รถ ให้กับลูกค้า - สั่งอาหารให้กับลูกค้า - สรุปข้อมูลลูกค้าแต่ละราย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คอนราดี จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
19 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- จัดทำเอกสารต่างๆ ด้านการรับ/การจ่าย เช่น การออกใบแจ้งหนี้ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ทั้งหน่วยงานราชการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารงานประมูลต่างๆ - ทำสรุปรายการรับ/จ...

Loxley Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 62
 พบ 268 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ