JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 261 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
1. Cooperate with suppliers, body makers, modify shop and internal related department for Modification and Body Project. 2. Support and arrange special events with body makers such as golf, dinner,...

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- จัดทำเอกสารต่างๆ ด้านการรับ/การจ่าย เช่น การออกใบแจ้งหนี้ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ทั้งหน่วยงานราชการและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - จัดเตรียมเอกสารงานประมูลต่างๆ - ทำสรุปรายการรับ/จ...

Loxley Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(สัญญาจ้าง)
-จัดทำเอกสารแแผนกต่างๆและรายงานของแผนก -ประสานงานทั้งภายในและบริษัทภายนอก -รวบรวมเอกสารและจัดทำข้อมูล -งานตามที่ได้รับมอบหมาย

Loxley Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
4 . Admin ประสานงาน รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงาน 2.จัดทำสรุปข้อมูลพนักงานเพื่อสรุปผลการปฎิบัติงานของพนักงานให้ฝ่าย 3.จัดทำการดึงข้อมูล เพื่อจัดทำสรุป Report ในการทำงานของทางทีมในแต่ละวันและสรุปผลการทำงาน ทั้งเดือนให้กับที...

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท (หรือ ตามประสบการณ์)
23 ก.ค. 62

บริษัท กรุงเทพดรักสโตร์ จำกัด
23 ก.ค. 62
6 . ประสานงานทั่วไป
1.ประสานงานตามเช็ด,ออกใบเสร็จรับเงิน,ทำทะเบียนรับเช็ด 2.ตรวจสอบและประสานงานสินค้า เข้า-ออก 3.ประสานงานลูกค้าและแก้ไขปัญหา 4.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 5.คีย์รับสินค้าเข้า ทำงาน จ-ส เวลาเข้างาน 10...

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ประสานงานระหว่างสาขา - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี - จัดตารางนัดหมายผู้จัดการฝ่าย - จัดทำเอกสารต่างๆ ภายในและภายนอก - จัดทำเอกสารสัญญา - จัดทำเอกสารหนังสือเวียน - งานอื่น ๆ ที่ไ...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
23 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานให้ครูต่างชาติรับสมัครด่วน !
- จัดทำ ดูแล ติดตาม และบันทึกข้อมูลเอกสารต่างๆ - จัดทำข้อมูลและเสนอผลการประเมินงานของพนักงานต่างชาติ - ดูแล รักษา และจัดการอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ออกค่ายกิจกรรม English Camp - เป็นท...

โรงเรียนพหูสูตศึกษา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท หรือตามตกลง (มีเบี้ยเลี้ยง)
23 ก.ค. 62
9 . Project Manager
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE): ตรวจสอบ ควบคุมดูแล แก้ไขปัญหา และบริหารจัดการทีมงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามขั้นตอนมาตรฐานที่กำหนด เพื่อส่งมอบบริการที่ถูกต้องตามความต้องการของลูกค้าในเวลาท...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
10 . Customer Support Officer
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน (JOB PURPOSE) ประสานงานกับลูกค้า หน่วยงานภายใน และภายนอก เพื่อให้การทำงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่น รวมทั้งจัดทำรายงานและเอกสารสนับสนุนต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนส่งลูก...

บริษัท เรด บาสเกต มาร์เก็ตติ้ง โซลูชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
23 ก.ค. 62
11 . พนักงานทั่วไป
ติดต่อประสานงานการตลาด และงานที่ทางบริษัทมอบหมายให้ตามความเหมาะสม

บริษัท ไฮเออร์โปรเกรส จำกัด
เงินเดือน 13,000
23 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่Warrantyรับสมัครด่วน !
1.มีหน้าที่รับเรื่องลูกค้าที่มาติดต่องานเกี่ยวกับ Warranty and Goodwill claim ในส่วนเกี่ยวข้องชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ 2.มีหน้าที่จัดทำรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการทำเคลมเพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานจัดส่งให้ CSD. ...

บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก จำกัด
เงินเดือน NA
23 ก.ค. 62
13 . Control Room Officer
- ลงทะเบียนตารางเวรในระบบของพนักงานรักษาความปลอดภัยทั่วประเทศ - บันทึกและอัพเดตชั่วโมง/วันการทำงานจริง, การขาดงาน และทำรายงานยืนยันสถานะการทำงาน - ดำเนินการตรวจสอบสถานะการส่งกำลังคนเพื่อให้มั่นใจว่า...

บริษัท เพอร์เฟค เทคโนโลยี แอนด์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับวุฒิและประสบการณ์
23 ก.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาคาร (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ: - บริหารจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ และอาคารที่บริหาร - ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของผู้รับเหมา ในการต่อเติม ตกแต่งพื้นที่ ให้บริการและอำนวยควา...

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ (Land Application Specialist)
- ร่วมวางแผน และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้ได้ใบอนุญาตตามแผนงาน - ดำเนินกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานท้องถิ่น...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000-50,000 บาท
23 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานนำเข้าครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทาง
- ประสานงานขึ้นทะเบียนเครื่องมือทางการแพทย์ - ประสานงานติดต่อนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์

บริษัท ดีไฟน์ไนซ์ จำกัด, ร้านขายยาบีคอสโม, คลินิกบางกอกศัลยกรรม (บริษัทในเครือ)
เงินเดือน โครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 ก.ค. 62
17 . Operations
- รวบรวมจัดเก็บข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ปฏิบัติงาน...

บริษัท วิชั่น ออน จำกัด
23 ก.ค. 62
18 . Building Services Supervisor / Officer (งานบริหารอาคาร) ประจำ ลาซาลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลความเรียบร้อยภายในอาคารผ่านระบบกล้อง CCTV. 2. ดูแลการทำงานของผู้รับเหมาให้มีความเรียบร้อย ปลอดภัย และเป็นไปตามกฎระเบียบของอาคาร 3. ตรวจสอบการทำงานของทีมในการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในอาคาร 4. ปฏิบั...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
23 ก.ค. 62
19 . ธุรการประกันภัย (สาขาจรัญ)รับสมัครด่วน !
1.ชักชวนลูกค้าต่อประกันภัย,พรบ, (ขายประกันรถยนต์) 2.ประสานงานกับลูกค้าประกันภัย ออกกรมธรรม์,พรบ ได้ 3.ให้คำปรึกษาและแนะนำงานด้านประกันภัย , พรบ ให้แก่ลูกค้า 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการบริการหลังการขาย
1. รวบรวมข้อมูลดิบจากทุกแผนกของฝ่ายบริการหลังการขาย 2. นำข้อมูลที่ได้แต่ละแผนกมาประมวลผล, จัดทำสรุป, ตารางวิเคราะห์ข้อมูล, กราฟ, สถิติย้อนหลัง 3. จัดทำ Report ข้อมูลรายสัปดาห์, รายเดือน, รายไตรมาส, ...

บริษัท เวสปิอาริโอ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
22 ก.ค. 62
 พบ 261 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ