JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 235 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการประสานงาน
-ประสานงานกับทีมงานภายในฝ่าย -ตามเอกสารต่างๆ -จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช่ในงาน -ดูแลความเรียบร้อยด้านเอกสารภายในฝ่าย

บริษัท มาร์เก็ต คอนเน็กชั่นส์ เอเชีย จำกัด
เงินเดือน 15,000
16 ก.ย. 62
2 . Event Coordinator
-Understand requirements for each event -Plan event with attention to financial and time constraints -Research vendors (catering, decorators, musicians etc.) and choose the best combination of quali...

Diamond Hunters.Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
16 ก.ย. 62

บริษัท ออนเซ็นรีสอร์ท จำกัด
16 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักงาน
1.ติดต่อประสานงานทั่วไป ทั้งในและนอกบริษัท 2.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบริษัท ดูแลปรับปรุงเอกสาร 3.ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน 4.ดูแลบริหารออฟฟิศ ด้วยการดูแลควบคุมการทำความสะอาดของแม่บ้...

บริษัท เอ็ม.ไอ.ดับบลิว. กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000 หรือตามตกลง
16 ก.ย. 62
5 . ธุรการ
- ประสานงานทั่วไป - จัดทำ และรวบรวมเอกสาร งานบุคคล และงานบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำเอกสาร งานวิศวกรรม ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีพีอี คอนซัลแตนท์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการทั่วไป
1. รับผิดชอบงาน การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ และสืบค้นข้อมูลด้านกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัยจากแหล่งข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ 2. ประสานงานและปฏิบัติงานด้านเลขานุการในการประชุมที่เกี...

สมาคมประกันวินาศภัยไทย
เงินเดือน 1 ตำแหน่ง
16 ก.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาจีนกลางUrgently Required !
- ช่วยในการสื่อสาร และติดต่อประสานงาน : ระหว่างชาวไทย-ชาวจีน (ที่ใช้ภาษาจีนกลาง) - แปล และจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน - หน้าที่อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน จ.-ส. : 09.00-18....

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
8 . Admin Chinese
1.แปลเอกสารและแบบฟอร์มการทำงาน แปลจากภาษาจีน-ภาษาไทย 2.ทำหน้าที่ล่ามเพื่อให้การสื่อสารระหว่างพนักงานชาวจีน-พนักงานไทยเกิดความเข้าใจตรงกัน 3.ตรวจสอบความถูกต้องในส่วนของการรับสินค้า-สต๊อกอะไหล่และเครื...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + KPI
16 ก.ย. 62
9 . ประสานงานบัญชี
-คีย์ข้อมูลStock สินค้า -ดูแลเอกสารด้านส่งออก -ประสานงานเอกสารด้านบัญชี

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 62
10 . Contract Administrator Urgently Required !
Prepare the standard Maintenance Agreement Contract to the client. o Responsible of preparing, negotiating, and revising contracts. o Follow up contract signed back. Coordinate with Finance and...

Dimension Data (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000
16 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการรับสมัครด่วน !
- ประสานงานราชการ ขึ้นทะเบียนและขออนุญาตวัตถุอันตราย,แจ้งผ่านด่านและต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุอันตราย - แจ้งดำเนินการเกี่ยวกับบุคลากรเฉพาะ - ดำเนินการเกี่ยวกับรถยนต์ - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท พาต้าเคมีคอล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
12 . พนักงานรถเช่าเหมารับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานลูกค้าทั้งลูกค้าบุคคลและองค์กร

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,500
16 ก.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการรับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการในเรื่องการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่าย 2.เป็นนักเจรจาต่อรองที่ดี มีความสามารถในการประสานงานและติดตามงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 3.มีความสามาร...

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,500
16 ก.ย. 62

บริษัท ไทยอาร์ซีเอ ทัวร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรด กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน เริ่มต้น 15,000-30,000
16 ก.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
- ติดต่อประสานงานระหว่างส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการทั้งภายในและภายนอก - จัดเตรียมเอกสารของโครงการพัฒนาระบบงานทาง IT - บริหารจัดการทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ รวมถึงสื่อสารให้ทีมงาน และผู้เก...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
16 . administration / doc controlรับสมัครด่วน !
- Support for commercial manager - Support for project controller - Support for project member of RST - Arrange the hotel and travel for the engineer from japan - Communicate and arrange with Docu...

บริษัท แกรนด์ฟินิกซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการและประสานงาน (ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1.ดูแลวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่คอมพิวเตอร์ - สำรวจอุปกรณ์ที่ต้องใช้งานสำหรับโครงการและสาขาใหม่ รวมทั้งอุปกรณ์สำรอง - เปิด PR สั่งซื้ออุปกรณ์ เพิ่มเติม และทดแทนอุปกรณ์ชำรุดหมดสภาพ ติดตามการสั่งซื้...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงานประกันภัย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง - จัดทำและตรวจสอบเอกสารประกันภัย - จัดทำรายงานที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำสรุปรายงานให้แก่ผู้บริหาร - ติดต่อประสานงานกับบร...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ (Operations Officer)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมกำกับหน้างาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและข้อปฏิบัติในการทำงาน 2.วางแผนการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติงาน 3.จัดและควบคุมตารางการทำงานของพนักงานหน้างาน 4.รับเรื่องร้องเรียน พร้อมร่างจ...

บริษัท พีอาร์ที เอ็กเซคคูทีฟ จำกัด
เงินเดือน 15,000- 20,000
16 ก.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน/ ธุรการ
- ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานและภายนอก - จัดทำรายงานและเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Classic Gold .Co., Ltd.
16 ก.ย. 62
 พบ 235 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ