JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการบัญชี (Part time)
- คีย์ข้อมูลบัญชี รับ-จ่ายเข้าระบบบัญชี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
2 . ธุรการคลังสินค้า
-จัดทำ,จัดเก็บ,ดูแลงานด้านเอกสารของแผนกคลังสินค้า -ตรวจเช็ดเสต๊อกสินค้าคงเหลือ -ดูแลการเบิก-จ่าย สินค้าตาม order -รับสินค้าเข้าคลังและส่งสินค้าออกอย่างมีประสิทธิภาพ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
3 . พนักงานจัดการฐานข้อมูลลูกค้า (Database Admin)Urgently Required !
• บันทึกข้อมูลลูกค้าใหม่ • แก้ไข ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับฐานลูกค้า • ตรวจสอบฐานข้อมูล เกี่ยวกับการขายให้ถูกต้องอยู่เสมอ • ประสานงานภายและภายนอก • จัดทำรายงานต่าง ๆ • งานอื่นๆภายใต้หน้าที่ความรับผิ...

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด / Zuellig Pharma Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
14 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ