JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
ดูแลบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งระบบ โดยเนื้องานคร่าวๆ ดังนี้ 1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับท...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
ดูแลบริหารจัดการจัดซื้อ จัดจ้าง ทั้งระบบ โดยเนื้องานคร่าวๆ ดังนี้ 1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 +++ ( + สวัสดิการอื่นๆ)
20 ก.ค. 62
3 . ผจก.ส่วนประสานงานราชการ
- ควบคุม , ดูแล จัดการบริหารโครงการ และประสานงานในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง , ประสานงานขออนุญาตจัดสรรที่ดิน - ขออนุญาตงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ , ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ อาทิ เช่น งานธุร...

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000 - 40,000
20 ก.ค. 62
4 . Procurement Supervisor / หัวหน้าแผนกงานจัดซื้อจัดจ้างโครงสร้าง-โยธา
1. ดูแลรับผิดชอบงานจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง งานโครงสร้าง-โยธา (งานก่อสร้าง) 2. ควบคุมเงื่อนไขในการตกลงว่าจ้าง/จัดซื้อให้เป็นไปตามระบบงาน 3. จัดเตรียมข้อมูลสอบราคา และติดตามราคาจากคู่ค้า 4. จัดทำเปรียบ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการรัฐกิจสัมพันธ์ - ใบอนุญาตประกอบการ (สัญญาจ้าง 2 ปี/ ประจำจ.กรุงเทพฯ)
- ประเมินศักยภาพโครงการเบื้องต้นในเรื่อง เขตห้ามจำหน่ายสุราบริเวณใกล้ สถานศึกษา (Zoning) และแจ้งกลับที่ประชุมทีมทำงาน - จัดเตรียมเอกสาร ตรวจสอบแบบ ยื่นขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคารเพื่อประกอบการพาณิชยกรรม ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
20 ก.ค. 62
6 . ผู้จัดการแผนก Fish&Seafood ประจำสาขา สุขสวัสดิ์
- รับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องท...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้งบริษัท
20 ก.ค. 62
7 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- วางแผน และกำหนดกระบวนการขั้นตอนการปฏิบัติงานมาตรฐานในการดำเนินงานทางด้านจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้อง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนงาน และควบคุมติดตามการจัดซื้อจัดจ้างงานคุรุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ แ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
เงินเดือน 25,000-45,000
20 ก.ค. 62
8 . หัวหน้าแผนก จัดซื้อ-ธุรการ
รับผิดชอบในการวางแผน ควบคุม และ งานจัดซื้อทั่วไป งานธุรการ และสต๊อกสินค้า ให้เป็นไปตามนโยบาย และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมทั้งการพัฒนาโครงการ และระบบงานต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภ...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
9 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ ประจำสำนักงานใหญ่กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
1.ร่วมปรับปรุง พัฒนา และกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน และวิธีการปฏิบัติงานของแผนกจัดซื้อให้เป็นระบบระเบียบ และมีประสิทธิภาพ 2.วางแผนการจัดซื้อ/จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์และวัสดุสิ้นเปลือง รวมถึงเครื่องใช...

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
10 . ผู้จัดการหมู่บ้าน (สาทร-นราธิวาส)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวกนิติบุคคลหมู่บ้าน -ดำเนินการระบบบัญชีการเงินของนิติบุคคลหมู่บ้าน -ควบคุม ดูแลและประสานงานซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล เครื่...

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดทำระบบการจัดซื้อให้มีประสิทธภาพ 2.จัดหาผู้ขายรายใหม่ ๆ สรรหาแหล่งสินค้าที่มีคุณภาพ และตรงความต้องการของหน่วยงาน 3.ทำการเจรจาต่อรองกับผู้ขายในด้านราคาเครดิตและคุณสมบัติของสินค้าที่เหมาะสม 4.ติ...

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
12 . Walk-in Interview ผู้จัดการอาคาร/หมู่บ้าน 20 ก.ค. สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลใน 1 วัน
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิด Walk-in Interview ตำแหน่งสายงานบริหารอาคาร/หมู่บ้าน วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
13 . หัวหน้า ADMIN
- ดูแล แก้ไขปัญหา ควบคุมส่วนงาน - และดูและควบคุมพนักงานในส่วนร้านค้าออนไลน์ Lazada, Shopee, JD Central

บริษัท แรบบิท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 16,000-20,000
20 ก.ค. 62
14 . Building Management Manager [BO]
- วางแผนบริหารจัดการการควบคุมดูแลงานซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ - วางแผนบริหารจัดการการควบคุมดูแลงานรักษาความปลอดภัย - วางแผนบริหารจัดการการควบคุมดูแลงานความสะอาด - วางแผนบริหารจัดการการควบคุมดูแ...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
เงินเดือน ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
19 ก.ค. 62
15 . Administration Manager
- ดูแลสัญญาการเช่าพื้นที่, จัดเตรียมเอกสารการทำสัญญา,การต่อสัญญาหน้าร้านแต่ละสาขา - ควบคุม ดูแลงานจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน วัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุง และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในออฟฟิศ - ควบคุม ดูแลติดต่อประ...

บริษัท บูทรูม จำกัด
19 ก.ค. 62
16 . Project Coordinator (Manager or Assistant) ***luxury exclusive condo***
1.Assist with coordination of various department meetings/Supplier / 2.Coordinate with partner companies to handle condominium projects 3.Meeting with partner company ( in English ) 4.Check project...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน NA
19 ก.ค. 62
17 . Senior Account ExecutiveUrgently Required !
1. Explore the new opportunties and prospects 2. Maintain the relationship of current customers 3. Establish interpersonal relationship with stakeholders 4. Focus on freight forwarding businesses

Sinotrans Thai Logistics Co., Ltd.
เงินเดือน negotiable
19 ก.ค. 62
18 . Property Management Officer
- บริหารโครงการแทนคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร - ดูแลงานรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้าน - ดูแลงานรักษาความสะอาดในหมู่บ้าน - ดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคหมู่บ้าน - ดูแลปรับปรุงทัศนียภาพและสภาพแวดล้...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-30,000 บาท
19 ก.ค. 62
19 . หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (จีน)
- ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ - บริหารจัดการงานในแผนกจัดซื้อต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานกับโรงงานต่างประเทศ ,ค้นหาสินค้าและวัตถุดิบที่บริษัทต้องการ ,สั่งซื้อสินค้า ,เจรจาราคา ,สัญญา - รักษาการสั่ง...

บริษัท แอนเทียร์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 25,000+
19 ก.ค. 62
20 . Purchasing Manager (Chemical) ***เพศชายเท่านั้น!***Urgently Required !
- To review the purchasing of all raw materials in AP region, and consolidate it to the Regional Purchasing anddirectly manage purchasing negotiation window with the suppliers. - Oversee the regional...

Good Job Professional Recruitment (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน Depend on experience and skill
19 ก.ค. 62
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ