JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 211 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างประจำอาคารรับสมัครด่วน !
- ดูแลและซ่อมแซมระบบต่างๆ ภายในอาคาร เช่น งานไฟฟ้า, งานประปา, งานแอร์ ฯลฯ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 07.00-16.00 น., 13.00-22.00 น., 22.00-07.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
18 ก.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงรักษาอาคารทั่วไป(ประจำไอคอนสยาม)
ซ่อมบำรุงงานโยธาทั่วไป ฝ้า เพดาน ปูน สี ไม้

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 ก.ค. 62
3 . ช่างเทคนิคงานระบบ (ไฟฟ้า/ปรับอากาศ/สุขาภิบาล/ซ่อมบำรุงอาคาร/AV) ICONSIAM
- ควบคุมและประสานงานการเปิด-ปิดระบบ AV (แสง สี เสียง)ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ ให้กับผู้ที่มาจัดงานหรือผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่ ให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้การจัดงานดำเนินไปได้...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขาอโศก
- ดูแลตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารให้เรียบร้อย - ซ่อม บำรุงอุปกรณ์งานระบบต่างๆ ของอาคาร - ประสานงานกับบริษัทภายนอกเพื่อทำการบำรุงรักษาอาคาร - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โรงพยาบาลผิวหนัง อโศก จำกัด
18 ก.ค. 62
5 . ช่างเทคนิค (ช่างกล/ช่างยนต์/ไฟฟ้า) ประจำสาขาท่าจีนและสะแกงาม รับสมัครด่วน !
- ดูแลและควบคุมเครื่องในสายการผลิต - ซ่อมเครื่องจักร , PM เครื่อง

บริษัท เวิลด์ แพคเกจจิ้ง อินดัสตรี จำกัด
18 ก.ค. 62
6 . ช่างประจำสำนักงาน
- ดูแล บำรุง ซ่อมแซมสำนักงาน - ซื้อของรับของ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ก.ค. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร (สำนักงานใหญ่ประเวศ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและแก้ไขระบบไฟฟ้า - ตรวจสอบและแก้ไขระบบสาธารณูปโภคอาคาร - ตรวจสอบและแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าขั้นพื้นฐานได้ - ตรวจสอบและแก้ไขลิฟย์ได้ - ตรวจสอบและซ่อมแซมพื้นที่ในอาคารได้ - สามารถดูแลและรับผิ...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
นิคมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
18 ก.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
+ ดูแลงานอาคารในการซ่อมบำรุงภายในอาคาร + มีทีมงานร่วมกันทำงานทั้งกะเช้าและกะดึก + ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน, หยุด 1 วัน (ภายในทีมจัดสลับหยุดกันเอง) + มีค่าล่วงเวลา(OT)ให้ทุกกะ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ก.ค. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Person) ประจำโซน " บางนา-สุขุมวิท "
1.สังกัดฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบทุกสาขาในแต่ละเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลรับผิดชอบงานซ่อม งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในสาขา (ระบบไฟฟ้า/ระบบทำความเย็น) 3.ให้ความช่วย...

บริษัท แมคไทย จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
18 ก.ค. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Person) ประจำโซน " ปทุมวัน "
1.สังกัดฝ่ายปฏิบัติการ มีหน้าที่รับผิดชอบทุกสาขาในแต่ละเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลรับผิดชอบงานซ่อม งานบำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในสาขา (ระบบไฟฟ้า/ระบบทำความเย็น) 3.ให้ความช่วย...

บริษัท แมคไทย จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
18 ก.ค. 62
11 . ช่างทั่วไปรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานด้านช่างทั่วไป ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆของหน่วยงาน ให้ปลอดภัยพร้อมใช้งาน 2.รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยาม แฟรนไชส์ ธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
18 ก.ค. 62

บริษัท มายด์ เพาเวอร์ อินเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 9,750 + เบี้ย 500 + ค่าพาหนะ 1,800 + OT
18 ก.ค. 62
13 . ช่างยนต์
ซ่อมบำรุงรถในบริษัท - บริษัทมีรถ 40 คัน กะบะ, รถเก๋ง , รถ 6 ล้อ , รถ 10 ล้อ - ซ่อมงานทัวไปตามคำสั่ง - ทำงาน 6 วัน - มีที่พักให้ - เข้างาน 8 โมงถึง 5 โมงเย็น

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกตง
18 ก.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า 2. ซ่อมบำรุงงานระบบในอาคาร 3. งานระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 4. ระบบอื่นๆ ในอาคารสูง 5. ควบคุมและติดตั้งงานระบบปรับอากาศ, ไฟฟ้า ในอาคาร 6. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที...

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุง ทำงานที่คลังสินค้า ลาดพร้าว 87
- ดูแลงานซ่อมหน้าร้าน Skinfood และ Nature Republic ตามห้างสรรพสินค้า สาขาในกทม และปริมณฑล เมื่อได้รับใบคำสั่งงาน ตามที่แจ้งมา - ดูแลจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ ตรวจสอบ ก่อนจัดของเก็บเข้าคลังสินค้า - ...

บริษัท มาลาคี จำกัด
เงินเดือน 15,000++
18 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ซ่อมและสอบเทียบและบริการเทคนิค
- ให้คำปรึกษาทางด้านบริการซ่อมและสอบเทียบ - บริการทางด้านเทคนิคเครื่องมือวัดด้านมิติ - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์( 08.00-17.15 น.) และ วันเสาร์ที่1และวันเสาร์ที่3

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตงลง
18 ก.ค. 62

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)”บาฟส์”
18 ก.ค. 62
18 . ช่างแอร์
- ล้างแอร์ - ซ่อมและรักษาบำรุงแอร์ - ตรวจสอบเช็คสภาพแอร์ - เข้าร่วมประชุมและทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

โรงเรียนร่วมฤดีวิเทศศึกษา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,750 บาท ขึ้นไป
18 ก.ค. 62
19 . รับสมัครช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำสำนักงานสาธุประดิษฐ์ รายได้ 18,000++
- ซ่อมแซม แก้ไขรถหุ้มเกราะของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - จัดส่งรถเข้าศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมรถ เมื่อเวลาเกิดปัญหารถเสีย - จัดส่งรถเข้าศูนย์เพื่อทำการเช็คเครื่องตามระยะทางและ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 18,000++
18 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง โซนพระราม 1, พระราม 3, พระราม 4
- เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี - ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม - ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำง...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
18 ก.ค. 62
 พบ 211 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ