JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 220 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมและบำรุงรักษางานระบบไฟฟ้า 2. ซ่อมบำรุงงานระบบในอาคาร 3. งานระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคาร 4. ระบบอื่นๆ ในอาคารสูง 5. ควบคุมและติดตั้งงานระบบปรับอากาศ, ไฟฟ้า ในอาคาร 6. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที...

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
2 . ช่างฝึกหัด / ช่างระบบ / ช่างไฟฟ้า / ช่างประปา / ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ช่างระบบ (น้ำ/ไฟ) หรือ สามารถทำได้ทั้ง 2 อย่าง มีความรู้เรื่องระบบน้ำ มอเตอร์ ปั้มน้ำ การเดินท่อน้ำ หรือ มีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้า การเดินท่อสายไฟ 2.รักงานบริการ ตรวจสอบงานติดตั้ง ดูแลสระว...

บริษัท พูลวารินทร์ จำกัด
เงินเดือน 9,500 - 17,000
26 มิ.ย. 62
3 . ช่างประจำสำนักงาน
- ดูแล บำรุง ซ่อมแซมสำนักงาน - ซื้อของรับของ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 มิ.ย. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุง, ไฟฟ้า, แอร์
ดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยเกี่ยวกับงานระบบตามระยะเวลาที่กำหนด ซ่อมและตรวจเช็คสภาพ ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์

โรงแรมราชา
เงินเดือน 17,000 บาท
26 มิ.ย. 62
5 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
- วางแผนการซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ - ซ่อมบำรุงและสนับสนุนกระบวนการผลิต - รับงานจากใบแจ้งซ่อม/ปรับปรุง/แก้ไข จากส่วนงานต่างๆ ในบริษัทฯ - ตรวจสอบระบบไฟฟ้าหรือสาธารณูปโภคพื้นฐาน

SIAM DIAL COMPANY LIMITED
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
6 . ช่างซ่อมบำรุงอาคาร
• ซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา แอร์ และระบบไฟภายในอาคาร • ซ่อมบำรุงและตรวจเช็คอาการเบื้องต้นได้ • ติดต่อประสานงานเรื่องการซ่อมบำรุงภายในบริษัทฯ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
7 . Technician Fitness First
- ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ภายในศูนย์ออกกำลังกาย ตามสาขาที่รับผิดชอบ - ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายเบื้องต้น

Fitness First (Thailand) Ltd.
เงินเดือน เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป (ไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลา)
26 มิ.ย. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแลตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารชุด เช่น งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานบำบัดน้ำเสีย งานระบบเครื่องปรับอากาศ งานระบบสื่อสาร งานระป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 2.งานอื่นๆ ท...

บริษัท เพกาซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแลตรวจสอบและดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารชุด เช่น งานระบบไฟฟ้า งานระบบประปา งานบำบัดน้ำเสีย งานระบบเครื่องปรับอากาศ งานระบบสื่อสาร งานระป้องกันอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา 2.งานอื่นๆ ท...

บริษัท เพกาซัส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 13,000 บาท ขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
10 . ช่างประจำอาคาร
1. ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซมสาธารณูปโภคภายในโครงการ 2. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บางกอก ซัพพอร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
+ ดูแลงานอาคารในการซ่อมบำรุงภายในอาคาร + มีทีมงานร่วมกันทำงานทั้งกะเช้าและกะดึก + ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน, หยุด 1 วัน (ภายในทีมจัดสลับหยุดกันเอง) + มีค่าล่วงเวลา(OT)ให้ทุกกะ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 มิ.ย. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุง (เชิงป้องกัน) Technician - Preventive Maintenance
1.วางแผนและจัดตารางการบำรุงเชิงป้องกันสำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆในโรงเรียนทั้งหมด เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำดื่ม น้ำประปา ระบบสระว่ายน้ำ เป็นต้น 2.จัดทำรายงานต่างๆ ดังนี้ 2.1 รายงานก...

KIS International School (Head Office)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มิ.ย. 62
13 . Network Infrastructure (CCNA) (ดอนเมือง / สุวรรณภูมิ)
สถานที่ทำงาน - สนามบินสุวรรณภูมิ เวลาทำงาน - ทำงาน6วันต่อสัปดาห์ (กะ 8.00 - 20.00 และ 20.00 - 08.00) - ดำเนินการตรวจสอบ แก้ไขระบบ Network ให้ระบบสามารถให้บริการได้ตลอดเวลา - ดูแล ตรวจเช็คอุปกรณ์ท...

IDEABOY Recruitment Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000 (ต่อรองได้ตามความสามารถ)
26 มิ.ย. 62
14 . Service Engineer / ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์
1.ทำการสอบเทียบดูแลรักษาเครื่องมือแพทย์ภายในโรงพยบาลที่เป็นลูกค้าตรงตามที่กำหนด 2.ซ่อมแซ่มเครื่องมือแพทย์ภายในโรงพยาบาล 3.ประสานงานซ่อมรวมทั้งให้คะแนนด้านเทคนิคแก้โรงพยาบาลได้ 4.ทำตามนโยบายของบริษั...

บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน negotiable
26 มิ.ย. 62
15 . ช่างทั่วไปรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานด้านช่างทั่วไป ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมบำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆของหน่วยงาน ให้ปลอดภัยพร้อมใช้งาน 2.รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยาม แฟรนไชส์ ธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
26 มิ.ย. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบด้านซ่อมบำรุงเครื่องเย็น ระบบไฟฟ้าตามสาขาหน้าร้านต่างๆและงานซ่อมบำรุงทั่วไป - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Seefah Restaurant Group
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ซ่อมและสอบเทียบและบริการเทคนิค
- ให้คำปรึกษาทางด้านบริการซ่อมและสอบเทียบ - บริการทางด้านเทคนิคเครื่องมือวัดด้านมิติ - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์( 08.00-17.15 น.) และ วันเสาร์ที่1และวันเสาร์ที่3

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตงลง
26 มิ.ย. 62
18 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำศูนย์อาหารเดอะสตรีท รัชดา
ซ่อมบำรุงต่างๆ เช่น ไฟฟ้า ประปา สี ภายในศูนย์อาหารร้านค้า รับเรื่องการซ่อมจากร้านค้า และงานธุรการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
19 . ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า ประปา สี แก๊ส ทั่วไป) ประจำร้านบ้านสุริยาศัย สุรวงศ์
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ประปา สี แก๊ส และอื่นๆ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
26 มิ.ย. 62
20 . รับสมัครช่างซ่อมบำรุงรถยนต์ ประจำสำนักงานสาธุประดิษฐ์ รายได้ 18,000++
- ซ่อมแซม แก้ไขรถหุ้มเกราะของบริษัทฯ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - จัดส่งรถเข้าศูนย์บริการ หรืออู่ซ่อมรถ เมื่อเวลาเกิดปัญหารถเสีย - จัดส่งรถเข้าศูนย์เพื่อทำการเช็คเครื่องตามระยะทางและ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย บริงค์ส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 18,000++
26 มิ.ย. 62
 พบ 220 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ