JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 210 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
ดูแลตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาลและเครื่องปรับอากาศ

โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
21 ส.ค. 62
2 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (โครงการบ้านจัดสรร - Home Care Service) เพชรเกษม 69
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 ส.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนและเป้าหมาย 2. ตรวจเช็คซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตทั้งหมด 3. งานติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตทั้งหมด 4. งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ของเครื่องจักรที่ร...

บริษัท เอคควิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
21 ส.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุง
- ช่วยเหลือและดูแลการซ่อมบำรุง และระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งานได้เสมอ - บำรุงรักษาเบื้องต้น ทั้งนอกและในอาคารบริเวณทำงาน - ตรวจสอบภายในอาคารและนอกอาคารอยู่สม่ำเสมอ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจาก ผ...

บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุง
บำรุงและดูแลรักษาเครื่องยนต์ให้ใช้งานได้ดี

บริษัท พี เทคไลน์ จำกัด
21 ส.ค. 62
6 . ช่างอาคาร
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
21 ส.ค. 62
7 . ช่างอาคาร @อาคารสำนักงานเมเจอร์ทาวเวอร์
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
21 ส.ค. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
1. รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงประจำวันและบำรุงรักษาผลิตผลัณท์ประเภทตู้ล็อกเกอร์ไฟฟ้าของบริษัท 2. รับผิดชอบจัดการกับเหตุการณ์ต่างๆ 3. ช่วยวางเกณฑ์มาตรฐานในขั้นตอนการทำงานของการซ่อมบำรุง 4. บรรลุเป้าหมายข...

Thai Fintech Co., Ltd. (บริษัท ไทย ฟินเทค จำกัด), Bee Express Co.,Ltd. (บริษัท บี เอ็กซ์เพลส)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำอาคาร (สาขาวิทยุ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและแก้ไขระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร - ดูแลและแก้ไขระบบแอร์ในอาคาร - ดูแลซ่อมบำรุงระบบภายในอาคาร - ดูแลความเรียบร้อยของระบบก่อนปิดตึกสำนักงานใหญ่ (วิทยุ) - ติดต่อประสานงานดูแลงานซ่อมแซมร้านวีรส...

บริษัท วีรสุ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 62
10 . ช่างประจำอาคารรับสมัครด่วน !
- ดูแลและซ่อมแซมระบบต่างๆ ภายในอาคาร เช่น งานไฟฟ้า, งานประปา, งานแอร์ ฯลฯ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย เวลาปฏิบัติงาน 07.00-16.00 น., 13.00-22.00 น., 22.00-07.00 น.

บริษัท ราชพฤกษ์ (ไทย) ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
21 ส.ค. 62
11 . ช่างไฟฟ้า / ผู้จัดการงานซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา - รับผิดชอบ ดูแลซ่อมบำรุง ไฟฟ้า,ประปา,สุขภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อื่นๆ - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย ผู้จัดการงานซ่อมบำรุง 1 อัตรา - วางแผน,ควบคุมดูแลการปฏฺิงานของผู้ใต้บ...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
21 ส.ค. 62

Personnel Consultant Manpower (Thailand) Co.,Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน 20,000-35,000
21 ส.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุงลิฟต์
- ช่างติดตั้ง มีหน้าที่ติดตั้งลิฟต์ในอาคารที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างใกล้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้น จะต้องย้ายไปติดตั้งอาคารที่ได้รับมอบหมายต่อไป - ช่างซ่อมบำรุงลิฟต์ มีหน้าที่ดูแลซ่อมบำรุง...

บริษัท โคเน่ จำกัด (มหาชน) KONE Public Compoany Limited
เงินเดือน 15,000-18,000 (เงินเดือน+ค่าน้ำมัน-ค่าสึกหรอรถ)
21 ส.ค. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุง
-ดูแลอาคารสำนักงาน -รถยนต์บริษัทฯ -รับส่งมอบอุปกรณ์หน่วยงาน -เช็คสต๊อกสาขาต่างจังหวัด -ซ่อมบำรุงอาคาร ระบบไฟฟ้า -ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้ ตามระยะเวลาที่กำหนด -ดูเรื่องระบบอิเ...

บริษัท รักษาความปลอดภัย ดูอิ้งเวล แอนด์ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน 12,000-16,000
21 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่อาคารสำนักงาน
•รับผิดชอบงานยื่นชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง การต่ออายุใบอนุญาตต่างๆของอาคาร - สถานที่ และการดำเนินการยื่นขออนุญาตต่างๆกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น รง.4, ยื่นภาษีป้าย, ยื่นขออนุญาตนำสิ่งปฏิกู...

AAS Auto Service Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-16,000 บาท
21 ส.ค. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า BTS (ประจำศูนย์ซ่อมจตุจักร) รับสมัครด่วน !
- ดูแลและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้า Bts เป็นงานประจำอยู่ในศูนย์ซ่อมรถไฟฟ้า หมอชิตและตามสถานีรถไฟฟ้า - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วันต่อเนื่อง หยุดไม่ตรง เสาร์อาทิตย์ , นักขัตฤกษ์ สวัสดิการสำหรับตำแหน่งนี้ - มีชุดส...

บริษัท ณภษร เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 14,000 บาท
21 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอาคาร
- วางแผนซ่อมบำรุงตามแผน PM - ควบคุมดูแลรักษาอาคารและระบบอาคาร - ซ่อมบำรุงงานทั่วไป แอร์ ไฟฟ้า ประปา - วางแผนซ่อมบำรุงตามแผน PM

บริษัท บีเคเค ออโตเฮาส์ กาญจนาภิเษก จำกัด
เงินเดือน NA
21 ส.ค. 62
18 . คุมเครื่องเลเซอร์ / เครื่อง CNCรับสมัครด่วน !
คุมเครื่อง เลเซอร์+ เครื่อง CNC บำรุงรักษาเครื่อง ป้อนข้อมูลเข้าเครื่อง ดูการทำงาน

บริษัท เอ็มเอสอาร์ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ส.ค. 62
19 . ช่างแอร์ (ด่วนที่สุด) สามารถเริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษรับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ ก่อนทำการซ่อมหรือก่อนการล้างทำความสะอาด - ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

บริษัท ดีเอเอส อินเตอร์เน็ต โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 (ไม่รวมคอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน)
21 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่งานซ่อมบำรุง
1. ปฏิบัติงานด้านการให้บริการซ่อมบำรุงตามที่ได้รับการร้องขอเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการทำงาน วิเคราะห์และกำหนดแนวทางในการป้องกันปัญหาการซ่อมบำรุงเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000
21 ส.ค. 62
 พบ 210 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ