JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 209 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานซ่อมบำรุง
1.วางแผนดูแลรับผิดชอบ ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องมือ และอุปกรณ์ของระบบเครื่องจักรกลที่ใช้ในกระบวนการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบริษัทฯให้มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุม และตรวจ...

บริษัท ที.ที. คาร์ทัน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
2 . พนักงานอาคารและสถานที่ (ช่างซ่อมบำรุง)รับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลและรักษาอาคารและระบบอาคาร ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน - ดูแลงานบำรุงรักษาและซ่อมแซม ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร,ระบบเครื่องปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ครุภัณฑ์สำนักงาน ฯลฯ - งานซ่อมบำรุงอื่นๆ ตามที...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
17 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง โซนพระราม 1, พระราม 3, พระราม 4
- เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี - ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม - ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำง...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
17 ก.ย. 62
4 . Branch Admin เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อมบำรุงสาขา (HUB Fashion Island ) ด่วน
** โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด ** 1. ประสานงานกับทีมจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสรรหา Vendor ในการดำเนินการออกแบบและปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานสาขากรุงเทพฯ 2. ควบคุมและประสานงานกับผู้ร...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
17 ก.ย. 62
6 . ช่างออกแบบและตกแต่งสาขา
- ควบคุมและกำกับดูแลงานโครงการปรับปรุงตกแต่งสาขาใหม่ งานปรับปรุงและย้ายสาขา - ซ่อมแซมบำรุงสาขาเดิมที่อยู่ในการรับประกันผลงานและโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานการซ่อมแซมและงบประมาณ - ให้คำ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ย. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุง
-รับผิดชอบงานระบบไฟฟ้า,อิเลคโทรนิค,งานปะปา,ระบบความเย็น -ซ่อมและแก้ไขระบบงานช่างๆต่างตามที่ได้รับมอบหมาย

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
17 ก.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดการทรัพย์สินสาขา ( Technician )
- ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานและทรัพย์สินอื่นๆ ภายในอาคาร - ประสานงานกับสาขา เกี่ยวกับบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ - รับคำร้องขอและพิจารณาการขอเพิ่ม ตัดชำรุด ของทรัพย์ส...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
9 . ช่างซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ (ระบบแอร์)รับสมัครด่วน !
1.ตรวจเช็คระบบทำความเย็น,ระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 2.ทำการซ่อมแซม เครื่องมือ อุปกรณ์ ฯลฯ ตามใบแจ้งซ่อม ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 3.ทำการซ่อมบำรุงรักษาตามแผนที่วางไว้ (Planned Maintenance...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ขึั้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
17 ก.ย. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฮโดรลิค นิวเมติค ระบบไฟฟ้าโรงงานและโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 14,000-18,000
17 ก.ย. 62
11 . ช่างอาคาร-หัวหน้าช่าง คอนโดย่านรามคำแหง
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
17 ก.ย. 62
12 . ช่างอาคาร ประจำคอนโด ย่านสีลม
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
17 ก.ย. 62
13 . Technician - Senior Technician ประจำอาคารสำนักงาน ย่านทองหล่อ-เอกมัย
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
17 ก.ย. 62
14 . ผู้ควบคุมงานซ่อมบำรุง (โครงการบ้านจัดสรร - Home Care Service) เพชรเกษม 69
1. รับเรื่องแจ้งซ่อมจากลูกค้า 2. วางแผนเข้าซ่อมงาน 3. ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อจัดช่างเข้าซ่อมงาน 4. ควบคุมงานซ่อมให้ได้คุณภาพ 5. ประสานงานลูกค้าและผูรับเหมา จนซ่อมงานเสร็จ และส่งมอบงานให้ลู...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 ก.ย. 62
15 . ช่างอาคาร
1.รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยขอระบบอาคารภายใน 2.ซ่อมแซมบำรุงตามหัวหน้างานมอบหมาย 3.รักงานบริการ,มีมนุษยสัมพันธ์ดี

บริษัท มาร์จินอล จำกัด
เงินเดือน 10,000-11,000
17 ก.ย. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ดูแลด้านงานระบบสุขาภิบาลไฟฟ้า ประปา แอร์ โทรศัพท์ 2.งานด้านการบำรุงรักษา และสามารถแก้ไขด้านงานระบบต่างๆ ได้ 3.ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
17 ก.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ช่างเทคนิค (แสง สี เสียง)
- ควบคุมและประสานงานการเปิด-ปิดระบบ AV (แสง สี เสียง)ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ ให้กับผู้ที่มาจัดงานหรือผู้ที่มาใช้บริการในพื้นที่ ให้ได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ เพื่อให้การจัดงานดำเนินไปได้...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
18 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ วอเตอร์ฟอร์ด พารค์ คอนโดมีเนียม
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ ตามวุฒิการศึกษา
17 ก.ย. 62
20 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
- สามารถใช้เครื่องมือวัดทางกลเเละไฟฟ้าได้ เช่น เวอร์เนียร์ , มิเตอร์ไฟฟ้า เเละเครื่องมือช่างพื้นฐานได้ - สามารถเขียนสรุปงานซ่อม สร้าง,ติดตั้งเเละปฏิบัติงานโดยใช้เครื่องมือเเละสติปัญญาในทักษะวิชาชีพ ...

บริษัท เจ คอส แลบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
17 ก.ย. 62
 พบ 209 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ