JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 221 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงสนับสนุน(อาคาร/สาธารณูปโภค)
-บำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักร ตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร -ตรวจเช็คและซ่อมแซมเครื่องมือ/เครื่องจักร ในอาคารสถานที่และสาธารณูปโภคต่างๆในโรงงาน -เปลี่ยนใบตรวจเช็คเครื่องมือ/เครื่องจักรทุก 2 เดือน...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบรืษัทฯ
22 เม.ย. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล
1. บำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักร ในระบบบริหารคุณภาพตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำเดือน 2. บำรุงรักษาเครื่องมือ/เครื่องจักร ในระบบบริหารคุณภาพตามแผนบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำปี 3. ซ่อมแซมเครื่อ...

IPD PACKAGING CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ซ่อมและสอบเทียบและบริการเทคนิค
- ให้คำปรึกษาทางด้านบริการซ่อมและสอบเทียบ - บริการทางด้านเทคนิคเครื่องมือวัดด้านมิติ - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์( 08.00-17.00 น.) และ วันเสาร์ (08.00-12.00 น.)

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตงลง
22 เม.ย. 62
4 . ช่างเทคนิค (สำนักงานใหญ่ บางจาก กรุงเทพฯ)
- สามารถเดินทางไปบริการหลังการขาย ตรวจเช็คเครื่องจักรให้กับลูกค้า - จัดเตรียมตารางเข้าซ่อมเครื่องให้ลูกค้าในเขตที่ได้รับผิดชอบ - สรุปรายงานเข้าเยียมตรวจเช็คเครื่องลูกค้าให้ทางหัวหน้าทราบ - งานอื่นๆ...

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
5 . ช่างประจำสำนักงาน
- ดูแล บำรุง ซ่อมแซมสำนักงาน - ซื้อของรับของ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ศูนย์จัดการงานซ่อมบำรุง
• สนับสนุนการบริหารจัดการพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงทั้งหมด รวมถึงบริเวณอาคารบริหารและศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการในฐานะเจ้าของพื้นที่ • สนับสนุนการซ่อมบำรุงในศูนย์ซ่อมบำรุง ตามขอบเขตที่ได้รับมอบหมาย • ปฏิบ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
6 อัตรา (โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง 5 อัตรา และ โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน-ส่วนต่อขยาย 1 อัตรา)
22 เม.ย. 62
7 . ช่างประจำอาคารรับสมัครด่วน !
- มีความรู้ ความชำนาญ ด้านอาคารและสถานที่พอสมควร - แก้ไข ซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาอาคารและสถานที่ - สามารถแก้ไขงานได้ตามที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จ

กลุ่มบ้านพรไพลิน
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
8 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลเครื่องจักรและซ่อมบำรุง - ดูแลงานในระบบไฟฟ้าโรงงาน - ดูแลเครื่องปรับอากาศในโรงงานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โกลด์ ฟิลด์ รีไฟเนอรี จำกัด
นิคมอัญธานี กรุงเทพมหานคร
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
9 . Maintenance Officer(ช่างซ่อมบำรุง)"ประจำสำนักงานใหญ่"
• ให้คำปรึกษาแก่ช่างซ่อมบำรุงประจำสาขาโรงภาพยนตร์ ในการเเก้ไขปัญหาการซ่อมเเซมของเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสาขาที่เกิดขึ้น เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ระบบแสงเสียง หรืออุปก...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
10 . ช่างประจำอาคาร
- ควบคุมระบบ และอุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ติดตั้งสำหรับใช้งานในอาคาร - ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน - จัดทำรายงาน และบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา ระบบ อุปกรณ์ตามที่...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
22 เม.ย. 62
11 . ช่างซ่อมบำรุงอาคาร (อาคาร SVL HOUSE)
1.เปิด-ปิด ตรวจเช็คระบบต่างๆ ในอาคาร 2.ซ่อมบำรุง/อุปกรณ์ที่เสียหายตามการแจ้งซ่อมได้ 3.ซ่อมบำรุงเชิงป้องกันงานระบบต่างๆ ตามแผนที่ได้รับมอบหมาย 4.วางแผนพัฒนา แผนซ่อมบำรุง จัดทำงบประมาณ

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 เม.ย. 62
12 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
+ ดูแลงานอาคารในการซ่อมบำรุงภายในอาคาร + มีทีมงานร่วมกันทำงานทั้งกะเช้าและกะดึก + ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน, หยุด 1 วัน (ภายในทีมจัดสลับหยุดกันเอง) + มีค่าล่วงเวลา(OT)ให้ทุกกะ

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 เม.ย. 62
13 . Branch Admin เจ้าหน้าที่ประสานงานซ่อมบำรุงสาขา (HUB Fashion Island ) ด่วน
** โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด ** 1. ประสานงานกับทีมจัดซื้อจัดจ้างเพื่อสรรหา Vendor ในการดำเนินการออกแบบและปรับปรุงตกแต่งอาคารสำนักงานสาขาภาคเหนือตอนล่าง 2. ควบคุมและประสานงาน...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 เม.ย. 62
14 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางชัน /มีนบุรี)
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในบริษัทฯ - รับผิดชอบงานซ่อมสาธารณูปโภคต่างๆ ตามใบแจ้งซ่อม - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงรถ

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
16 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
1.ดูแลการซ่อมแซมภายในอาคาร 2.ดูแลงานระบบท่อน้ำและประปา 3.งานไฟฟ้าภายใน และอื่นๆ ตามหน้างาน

บริษัท คาร์ทิ่ง สเตเดี้ยม จำกัด
เงินเดือน 14,000 บาท
22 เม.ย. 62
17 . วิศวกรระบบ หรือ ช่าง: งานไฟฟ้า/แอร์/ประปา/สุขภิบาล(BITEC/BHIRAJ Tower at BITEC)
1. ดูแลระบบไฟฟ้า การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร ภายในศูนย์ประชุม BITEC และ ออฟฟิศให้เช่า 2. ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าของผู้ใช้พื้นที่ภายในศูนย์ประชุม BITEC และ ออฟฟิศให้เช่า 3. ดูแลซ่อมบำรุงและ...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
18 . ช่างซ่อมบำรุงสายพานลำเลียงกระเป๋า (ประจำสนามบินดอนเมือง)
ดูแลซ่อมบำรุง ระบบสายพานลำเลียงกระเป๋าสัมภาระ สวัดดิการตำแหน่งงานนี้ - OT - โบนัส - เบี้ยขยัน - เบี้ยเลี้ยง - ประกันสังคม - ประกันภัยอุบัติเหตุ - ยูนิฟอร์ม

บริษัท ชีต้าร์ เอ็นยิเนียริ่ง ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน 12,500-13,000
22 เม.ย. 62
19 . Technician Fitness First
- ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาระบบประปา ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ภายในศูนย์ออกกำลังกาย ตามสาขาที่รับผิดชอบ - ดูแลและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายเบื้องต้น

Fitness First (Thailand) Ltd.
เงินเดือน เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป (ไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลา)
22 เม.ย. 62
20 . ช่างอาคาร ประจำ อาคารเอ็มทาวเวอร์ BTSบางจาก ด่วนมากค่ะ****รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงทั่วไป ดูแลความเรียบร้อยอุปกรณ์เครื่องใช้ภายในสำนักงาน อาคาร - ดูแลระบบแอร์ ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -โอทีตามจริง เบีี้ยขยัน 500,600,800 -ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000-16,000 ตามประสบการณ์ ไม่รวมโอที
22 เม.ย. 62
 พบ 221 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ