JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/ช่างควบคุมดูแลเครื่องจักร
1. ดูแลและแก้ไข PLC เบื้องต้น สำหรับเครื่องจักร 2. ดูแลแก้ไขระบบไฟฟ้าในโรงงาน และ ไฟฟ้าของเครื่องจักร 3. สามารถซ่อม ดูแล ติดตั้งเครื่องจักรได้ 4. สามารถแก้ปัญหาหน้างานได้ 5. สามารถประสานงานระหว่าง...

บริษัท สเวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน พิจาราณาตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
19 ส.ค. 62
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ