JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค/ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ติดตั้งงานระบบใหม่ -ตรวจเช็คระบบ/บำรุงรักษา -ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ -งานอื่นๆที่บริษัทฯ มอบหมาย **บริษัทฯ รับทำเกี่ยวกับ access control/ระบบไม้กั้นอัติโนมัติ/ระบบบริหารพื้นที่จอดรถ/ระบบ CCTV...

บริษัท ไทย เซโฟลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
2 . ช่างเทคนิคอาวุโสไฟฟ้า
- รับผิดชอบตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า - ควบคุมการติดตั้งงานระบบไฟฟ้าสำหรับการตกแต่งพื้นที่ของผู้เช่า - ตรวจสอบเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งแก้ไขปัญหาฉุกเฉินของงานระบบไ...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 ส.ค. 62
3 . ผู้ช่วยวิศวกร
- คอยตรวจเช็คระบบจีพีเอสและอุปกรณ์ที่เอาไว้ใช้ต่อเข้ากับยานพาหนะ - สามารถเรียนรู้และเข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทและให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าได้ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานได้...

บริษัท ส่งดี จีพีเอส จำกัด
เงินเดือน 10,000-18,000
22 ส.ค. 62
4 . Light and Sound Engineer (ช่างเทคนิคแสง สี เสียง)
- มีประสบการณ์การปรับแต่งระบบเสียง/ Mixer/Amplifier ของ Yamaha/Soundcraft - มีประสบการณ์ด้านปรับแต่งไมค์ลอยและ Body Pack ของ SHURE/ OTA - มีประสบการณ์การใช้งาน โปรแกรมควบคุมเสียงและแสงในคอมพิวเตอร์ ...

บริษัท แอ็บโซลูท พีเลทส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
22 ส.ค. 62
5 . ช่างอาคาร (Building Technician) ประจำศูนย์การค้าเกษร
•รับผิดชอบในการดูแล ติดตาม ประสานงานการซ่อมแซมและบำรุงรักษางานอาคารในด้านต่างๆ อาทิ ระบบเครื่องจักร งานไฟฟ้า งานไฟฟ้าส่องสว่าง งานลิฟต์โดยสาร งานระบบปรับอากาศ งานสาธารณูปโภค และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภ...

Gaysorn Group
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
6 . ช่างไฟฟ้า ประจำ ศูนย์การค้าเมเจอร์ สาขาสุขุมวิท /สยามพารากอน
ปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้ความสามารถด้านช่างไฟฟ้า การซ่อม สร้าง ประกอบ ติดตั้ง เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแบบ สำรวจอุปกรณ์ และเครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ และ ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไ...

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด ( มหาชน ) Major Cineplex Group
เงินเดือน 13,000 - 18,000 บาท
22 ส.ค. 62
7 . ช่างไฟฟ้า ช่างเทคนิค ช่างซ่อมบำรุง ช่างทั่วไป
ดูแลแก้ไขปัญหาลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Ecotech Water Systems Co., Ltd.
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
22 ส.ค. 62
8 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1.ติดตั้ง ซ่อมแซม ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ระบบเสียง 2.Setup ระบบโดยการใช้ Network 3.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในงาน 4.ประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

CMS Control System Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
9 . ช่างเทคนิคบริการ (งานไฟฟ้า)รับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้าตามเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลงานตรวจเช็ค ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องล้างภาชนะอัตโนมัติ และเครื่องทำความสะอาดด้านพื้น - มีพื้นฐานด้านงานไฟฟ้า หรือ มีหนังสือรับรองมาตรฐานช่างไฟฟ้า ...

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
10 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า
1.ควบคุม ดูแลระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ บันไดเลื่อน ลิฟท์ 2.ตรวจเช็คอุปกรณ์ให้พร้อมใช้เสมอ 3.ควบคุมดูแลระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางของห้างสรรพสินค้า 4.งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลาดพร้าว พลาซ่า จำกัด (ศูนย์การค้า อิมพีเรียล เวิลด์ ลาดพร้าว )
เงินเดือน 12,000
20 ส.ค. 62
11 . ช่างฝ่ายการผลิต-ติดตั้งรับสมัครด่วน !
1. ติดตั้งสินค้า ในกรุงเทพฯ-จังหวัดใกล้เคียง 2. เรียนรู้และปฏิบัติงานในสายการผลิต 3. รายงานผลและปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอส แอนด์ บี อีเล็กโทรนิคส์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 9,000-12,000
20 ส.ค. 62
12 . ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ( แอร์ ตู้เย็น เครื่องซักผ้า ทีวี )Urgently Required !
1. ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเป้าหมายตาม KPI ที่บริษัท กำหนดไว้ 2. ซ่อมงานให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 3. ควบคุมสต๊อกช่าง ไม่ให้เกินกำหนดที่บริษัทกำหนด 4. วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขงานซ่อมซ...

Electronics Data Source & Supply Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
13 . ช่างไฟฟ้า ประจำสาขา ไอคอนสยาม (ICONSIAM)
1. ดูแลงานระบบต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, ระบบโทรศัพท์, ระบบประปาภายในศูนย์การค้า 2. ให้บริการและประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลต่างที่ใช้งานในองค์กร

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด ( มหาชน ) Major Cineplex Group
เงินเดือน 13,000 - 17,000
20 ส.ค. 62
14 . ผู้คุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - วางแผนและควบคุมงานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าในอาคาร/โรงงาน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ผู้รับเหมา หรือผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ - แก้ไขแบบไฟฟ้า

บริษัท พีค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
20 ส.ค. 62
15 . ช่างเทคนิค - วิศวกร
งานควบคุมดูแลงานระบบอาคารขนาดใหญ่

TW Facility Service Co., LTD.
เงินเดือน 13,000-20,000
19 ส.ค. 62
16 . ช่างบริการ งานติดตั้งอินเตอร์เน็ต
ทำงานติดตั้ง ตรวจสอบ อินเตอร์เน็ตบ้าน

บริษัท อริสเทล เทเลคอม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ส.ค. 62
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ