JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Creative,Design & Runshow (IMAGE) / PM Center
- ดูแลควบคุมระบบภาพ LCD LED Presentation ในสถานที่จัดงานต่างๆ เช่นงานคอนเสิร์ต งานเปิดตัวสินค้า งานประชุมสัมมนา Event - ตรวจเช็คความพร้อมของทั้งระบบ และจัดการระบบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - On ...

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์
23 ส.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "เซ็นทรัลเวิลด์ "
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา - จัด...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
23 ส.ค. 62
3 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "เดอะคริสตัล เอกมัยรามอินทรา(ลาดพร้าว71)"
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา - จัด...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
23 ส.ค. 62
4 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องเล่นเกมส์รับสมัครด่วน !
- ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องเล่นเกมส์ให้พร้อมใช้งาน - ซ่อมเครื่องเกมส์ในสาขาที่รับผิดชอบ - ประกอบติดตั้งเครื่องเล่นเกมส์ใหม่ที่ต้องติดตั้งหน้างาน - สอนงาน แนะนำ ความรู้ เกี่ยวกับเครื่องเล่นเกมส์แก่ พนักง...

บริษัท ฮาฮามา จำกัด
เงินเดือน 12,000
22 ส.ค. 62
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ