JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ซ่อมบำรุงเกี่ยวระบบตู้จ่ายน้ำมันและระบบการจ่ายน้ำมันในสถานีบริการน้ำมัน 2.จัดเตรียมอะไหล่และอุปกรณ์ในการออกไปซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมันตาม JOB ที่ได้รับมอบหมาย 3.ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมในการท...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+เบี้ยเลี้ยง+OT
19 ส.ค. 62
2 . ช่างเทคนิค/วิศวกรไฟฟ้า
•ให้คำแนะนำการใช้งานเบื้องต้นและการแก้ไข ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นระหว่างใช้งาน •เข้าซ่อมบำรุงและตรวจสอบเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า เมื่อได้รับแจ้งจากลูกค้า •งาน Commissioning อื่นๆ •งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท ทีซี รีนิวอะเบิ้ล เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
3 . ช่างไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง) ประจำภาคใต้และ ภาคเหนือ
- ซ่อมบำรุงตู้จ่ายน้ำมัน และอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามสถานีบริการSUSCOทุกจังหวัดในเขตภาคใตั ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไป ยกเว้น 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
4 . ช่างไฟฟ้า(ไฟฟ้ากำลัง)-ประจำสำนักงานใหญ่ ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพ
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานได้อยู่เสมอ - ซ่อมบำรุงไฟฟ้าตามสถานีบริการต่างๆ ทั่วประเทศ - ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันศุกร์ 8.00-17.30 น. หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
5 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.ทำความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ 2.ตรวจวัดค่าพลังงานของระบบ 3.ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ติดตั้งอยู่ในสภาพคงเดิม 4.จัดทำรายงานการตรวจวัด และ แผนการทำงานต่อวัน 5.ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ทั้งระบบ สวัสดิการ : บริษั...

บริษัท ไพรอนันต์ พาวเวอร์ จำกัด
เงินเดือน 10,000
15 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ