JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ติดตั้งและแก้ไขงานครุภัณฑ์ครัวในส่วนของงานระบบต่างๆ ตรวจสอบคุณภาพงานเบื้องต้น 2. ทำการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องเย็นต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำรายงานปฏิบัติงานประจำวัน 3. ดูแลรักษาอุปกรณ...

Allied Metals (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 10,000-15,000
23 ส.ค. 62
2 . ช่างไฟฟ้าโรงงาน
- ช่วยงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องจักรด้านระบบไฟฟ้าในโรงงาน และซ่อมแซม ปรับปรุง แก้ไขงาน ระบบไฟตู้คอนโทรล - งานอื่นๆที่รับมอบหมาย

บริษัท เหล็กหมุนเวียน จำกัด
เงินเดือน 15,000บาท ขึ้นไป ตามตกลง
23 ส.ค. 62
3 . ช่างไฟฟ้า (พระราม2) รับสมัครด่วน !
ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องอัดอากาศและระบบท่อส่งลม ปฏิบัติงานดูแล และซ่อมบำรุงรักษาระบบเครนในโรงงาน ปฏิบัติงานตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันตามที่กำหนด

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000-13,000 (ไม่รวม OT)
22 ส.ค. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ