JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างประจำโรงงานรับสมัครด่วน !
*ขอบเขตและหน้าที่ของช่างประจำโรงงาน* - ประกอบเครื่องและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - ติดตั้งเครื่องและออกไปเซอร์วิสลูกค้า - และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี อีโวลูชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามมาตรฐานขององค์กร
24 ส.ค. 62
2 . ช่างซ่อมบำรุง รพ.พญาไท 1
- ดูแล บำรุงและรักษาระบบไฟฟ้า งานด้านโยธา และงานซ่อมบำรุงของโรงพยาบาล - จัดสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ในส่วนที่รับผิดชอบให้สะอาดและปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ - ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
23 ส.ค. 62
3 . ช่างเครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
• ให้บริการงานซ่อม บำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล • วางแผนงานจัดแบ่งงานในแผนกเครื่องมือแพทย์ ให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน • รับแจ้ง...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ
23 ส.ค. 62

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
23 ส.ค. 62

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
23 ส.ค. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ