JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างอาคารรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานก่อสร้าง/ ตกแต่ง ต่อเติม ภายในอาคารโรงพยาบาล - ดูแลและซ่อมบำรุง ระบบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบความเย็นฯลฯ - ดูแลงานซ่อมแซมและงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันภายในหน่วยงาน - ควบคุมสถานการณ์เมื่อเ...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ/ประสบการณ์
14 ก.ย. 62

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
13 ก.ย. 62

บริษัท โรงพยาบาลรามคำแหง จำกัด (มหาชน)
13 ก.ย. 62
4 . ช่างเครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
• ให้บริการงานซ่อม บำรุงรักษา สอบเทียบเครื่องมือแพทย์ และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกโรงพยาบาล • วางแผนงานจัดแบ่งงานในแผนกเครื่องมือแพทย์ ให้เหมาะสมกับความสามารถของแต่ละคน • รับแจ้ง...

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ และอื่นๆ โบนัสตามผลงานและผลประกอบการ
12 ก.ย. 62
5 . ช่างซ่อมบำรุง รพ.พญาไท 1
- ดูแล บำรุงและรักษาระบบไฟฟ้า งานด้านโยธา และงานซ่อมบำรุงของโรงพยาบาล - จัดสภาพแวดล้อม อาคาร สถานที่ ในส่วนที่รับผิดชอบให้สะอาดและปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้มาใช้บริการ - ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ...

เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล
9 ก.ย. 62
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ