เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 162 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมน / หัวหน้างาน
1.ควบคุมงาน ติดตั้งระบบเครื่องกลไฟฟ้าของผู้รับเหมางานระบบให้เป็นไปตามแบบและข้อกำหนด 2.จัดสรรแรงงานในทีมของตนให้สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดการการใช้และดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์อย่างถูกต้อง 4.ตรว...

3Boss Corporation Co., Ltd.
20 ส.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่เทคนิคสื่อสารรับสมัครด่วน !
ติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษา ตู้สาขาโทรศัพท์,วิทยุสื่อสาร,เครื่องใช้ไฟฟ้า, อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์และกล้อง CCTV

ไทยรัฐ
20 ส.ค. 61
3 . NCC Technician
- Preventive & Corrective Maintenance for Alarm system, PA System (Main Feeder and Distribution System) - CCTV Operating and Maintenance. - Weekly Routine test and report. - Service security. -...

บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ แคช โซลูชั่นส์(ประเทศไทย)จำกัด
เงินเดือน 15 -20 K
20 ส.ค. 61
4 . ช่างเทคนิค ด้านอิเล็คทรอนิคส์ (หลักสี่)/230
-ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้อยู่เสมอ -ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทำ PM เครื่องจักรประจำวัน -เคยทำงานเกี่ยวกับโรงงานอิเล็คทรอนิคส์ OT. 2.5 ชม./วัน ทำงานแบบ 4 วัน หยุด 2 วัน แบ่งเป็น 2 กะ...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 11,500-15,000
20 ส.ค. 61
5 . ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พร้อมประกอบติดตั้งสินค้าหน้างานรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2. ขับรถส่งสินค้า ประกอบ ติดตั้ง สินค้าหน้างานให้ลูกค้าจนแล้วเสร็จ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ( ทั่วประเทศ ) 2. อธิบายการใช้งานสินค้าจนลูกค้าใช้งานได้เป็นอย่างดี 3. ขับร...

บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 61
6 . Technical Support รับสมัครด่วน !
• Support ด้านการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท เมื่อลูกค้าติดต่อสอบถามเข้ามา • แก้ปัญหาการใช้งานให้กับลูกค้า , ให้ข้อมูลลูกค้า • ทำการตรวจเช็ค – ซ่อมสินค้า • ติดตั้งระบบไฟฟ้า ตลอดงาน Event • งานที่ได้ร...

บริษัท อาร์ ที บี เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 61
7 . ช่างอาคาร (ช่างไฟฟ้า)
- ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมแอร์อาคาร บำรุงรักษาอุปกรณ์ - ดูแลการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าภายในอาคาร - ดูแลสต็อก ตรวจสอบ ตรวจนับ อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ - ดูแลการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา - งานอื่นๆ ที่ไ...

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
20 ส.ค. 61
8 . ช่างไฟฟ้า / ช่างประจำอาคาร /ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับงานระบบต่างๆ ของอาคาร

นิติบุคคลอาคารชุดแกรนด์ไดมอนด์-ประตูน้ำ
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 61
9 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ซ่อมบำรุงเก้าอี๊นวดไฟฟ้า อุปกรณ์นวด เครื่องออกกำลังกายและเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ 2.วางแผนงานการไปซ่อมตามสถานที่ต่างๆ 3.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เชส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงบริษัทฯ
20 ส.ค. 61
10 . ช่างซ่อมบำรุงอาคาร (สนง.กรุงเทพ)
- ดูแลซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำนักงานและระบบสาธารณูปโภคภายในอาคาร - ประเมินการซ่อม และติดตามงานซ่อมต่าง ๆ - ประสานงานแจ้งซ่อม ติดต่อกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน - ภายนอกบริษัท - แก้ไขปัญหาเบื้องต้นในการใช้ง...

บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
20 ส.ค. 61
11 . โฟร์แมนงานระบบ (M&E Inspector)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงานไฟฟ้า, เครื่องกล - ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ - ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ (Owner)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 61
12 . ช่างติดตั้งอุปกรณ์ GPS
1. ติดตั้งอุปกรณ์ GPS ของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. สนับสนุนการประกอบ อุปกรณ์ GPS 3. ดูแลบริการหลังการขาย เช่นการซ่อมหรืออัพเดทซอฟแวร์ 4. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน หมายเหตุ : พนักงานสัญญา...

Freewill Solutions Co., Ltd
20 ส.ค. 61
13 . ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิคส์รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ทั้งในและนอกสถานที่ - จัดเตรียมและทดสอบเครื่องจักรก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

บริษัท แพ็คกิ้งไทย จำกัด
เงินเดือน 14,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
20 ส.ค. 61
14 . ช่างไฟฟ้า
1.ปฎิบัติงานตามคำสั่งของวิศวกรไฟฟ้าหรือหัวหน้างาน 2.จัดเตรียม สิ่งของ เครื่องมือต่างๆในการปฎิบัติให้ถูกต้องและปลอดภัย

บริษัท เธอร์ทีนายน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 61
15 . โฟร์แมน-หัวหน้าช่างไฟฟ้า
1.ติดต่อดูแลประสานระหว่างบริษัท กับลูกค้าขณะปฎิบัติงานหน้าไซต์ 2.อ่านแบบ และสามารถปฎิบัติงาน หรือติดตั้งงานตามแบบได้ 3.ดูแลควบคุมพนักงานที่อยู่ใต้บังคับบัญชีในขณะปฎิบัติ 4.ดูแลเรื่องเวลาเข้าออกของพ...

บริษัท เธอร์ทีนายน์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 61
16 . ช่างอาคาร
ดูแล ซ่อมบำรุงระบบต่างๆในอาคารสำนักงาน เช่นระบบน้ำ ปรับอากาศ ไฟฟ้า แสงสว่าง

บริษัท เมดิทอป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ส.ค. 61
17 . ช่างเซอร์วิส ระบบทำความเย็น/ ระบบปรับอากาศ
-ติดตั้งระบบทำความเย็น/ระบบปรับอากาศ -ซ่อมแซมและล้างเครื่องปรับอากาศ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอดวานซ์ คูล เทคโนโลยี จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 61
18 . ช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค
ติดตั้งระบบเสาไฟฟ้าสำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดง(บางซื่อ-รังสิต)โดยทำงานภายใต้การควบคุมของวิศวกรประจำโครงการ

บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 61
19 . ช่างอาคารรับสมัครด่วน !
-ดูแลและซ่อมบำรุง ระบบอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ระบบความเย็นฯลฯ -ดูแลงานซ่อมแซมและงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันภายในหน่อวยงาน -ควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุขัดข้องในงานระบบต่างๆ ภายในหน่วยงานและเตรียมความพร...

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ/ประสบการณ์
20 ส.ค. 61
20 . ช่างอิเลคทรอนิคส์
-ประกอบแผงวงจร ตามคู่มือตัวอย่าง -ตรวจสอบชิ้นงานเมื่อดำเนินการเสร็จ -วัดค่าอุปกรณ์อิเลคทรินิคส์ต่างๆ

บริษัท ดินแดน เทคนิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 61
 พบ 162 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ