JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร (FacilitiesTechnician Supervisor)
รับผิดชอบและดูแลงานซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นในสำนักงาน ,สรุปแผนงานประจำอาทิต...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
-วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, แอร์, น้ำประปา, ระบบสาธาณูปโภค เช่น ระบบน้ำในการผลิต - ประเมินงานซ่อม จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน จัดตารางการทำงาน จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน -บำรุง...

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายช่าง
1. ดูแลรักษาเครื่องจักร 2. ซ่อมแซมเครื่องจักร 3. ดูแล พนักงานใต้บังคับบัญชา 4. รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้โดยตรง

บริษัท คั้นกี่น้ำเต้าทอง จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 50,000
24 มิ.ย. 62
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ