JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าช่างอาคารสถานที่
-จัดทำแผน Preventive Maintenance งานระบบต่างๆ -ตรวจสอบ - แก้ไขงานด้านสาธารณูปโภค / งานระบบ / ความปลอดภัยอาคาร -ประสานงานผู้รับเหมา / ตรวจสอบการทำงาน / ติดตามงาน / ตรวจรับงาน -ซ่อมบำรุงรักษาอาคารสถา...

บจก.ทีทีซี โกลบอล และ บริษัทในเครือทีทีซีโกลบอล
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
17 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกยานยนต์
- ดูแลและรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะภายในองค์กร - ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และทำสรุปค่าใช้จ่ายเสนอผู้บังคับบัญชา - ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กรในงานที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ตา...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
3 . หัวหน้าช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงแอร์ - ซ่อมเครน - ซ่อม สร้าง ระบบสาธารณูปโภค - ควบคุมเครื่องจักร - ปรับแต่งเครื่อง - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 ก.ค. 62
4 . หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคารลูกค้า /ทีมหน่วยบริการเคลื่อนที่*โซนกรุงเทพฯ/ปริมณฑลรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและบำรุงรักษางานระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น โทรศัพท์ เครื่องกล สุขาภิบาล และอุปกรณ์ภายในอาคาร 2.บริการลูกค้าของอาคาร ให้ได้รับความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร 3.ควบคุม ดูแลในทีม ให...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการงานซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- วางแผน,ควบคุมดูแลการปฏฺิงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - บริหารจัดการงานก่อสร้าง,ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า,ประปา,สุขภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศและอุปกรณ์อื่นๆ ภายในบริษัทฯ - ติดตามงาน ดูแลซ่อมบำรุงและแก้ไขปัญหาต่า...

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
17 ก.ค. 62

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
17 ก.ค. 62

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
17 ก.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้า
1. วางแผนและจัดการระบบงานบริหารการใช้ไฟฟ้าของฝ่ายต่างๆ 2. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 3. ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานซ่อมแซม ดัดแปลง ระบบไฟฟ้า ของอุปกรณ์เครื่องจักร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
9 . หัวหน้าช่างประจำอาคารรับสมัครด่วน !
สังกัดบริษัท: บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในด้านการบริหารการจัดการหมู่บ้าน และ อาคารชุด (...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
10 . หัวหน้าซ่อมบำรุง
-บริหารจัดการงานด้าน ไฟฟ้า แอร์ ประปา -รับมอบหมายงานจากกรรมการผู้จัดการ -ทำงานประจำสำนักงานสาขาสาทร

บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
11 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (ประจำ รัชโยธิน)
1.ควบคุมการทำงานของช่างประจำอาคาร และงานประจำวันของฝ่ายช่างให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ควบคุมดูแลงานซ่อมแซม และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันภายในหน่วยงาน 3.วางแผนการทำงานรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือนและรายปี แ...

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
17 ก.ค. 62
12 . ผู้จัดการเขต ศูนย์บริการ
- รับผิดชอบในเรื่องการดำเนินงานของสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ - บริหารจัดการศูนย์บริการในพื้นที่รับผิดชอบ - กำกับดูแล จัดการระบบปฎิบัติการสาขา อาทิ การเปิด/ปิดJob การกรอกข้อมูลของลูกค้า การต้อนรับลูกค้า ...

บริษัท ไทร์คูนเซนเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
17 ก.ค. 62
13 . Technical Supervisor (ช่างเทคนิคอาวุโส) ประจำพื้นที่รามคำแหง กรุงเทพกรีฑารับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบหลัก: • ควบคุมและมอบหมายการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงงาน PM/CM ด้วยการใช้ทุนให้คุ้มค่ากับการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพและลักษณะที่ดี ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานแ...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 18,000+
17 ก.ค. 62
14 . ช่างเทคนิคอาวุโส/ช่างเทคนิค ดูแลงานระบบอาคาร (ประจำสาขาพื้นที่ บางซื่อ)รับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิคอาวุโส (SENIOR TECHNICIAN) • ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ให้ได้ตามความต้องการอย่างมีมาตรฐานและสอดคล้องกับสัญญาบริการ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะได้รับงานอย่างถูกต...

บริษัท โซเด็กซ์โซ่ เฮ็ลธแคร์ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62

บริษัท คอมเทค อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนขึ้นอยู่กับประสบการณ์
17 ก.ค. 62
16 . หัวหน้างานแผนกอาคารสำนักงาน (ประจำ สนง.ราษฎร์บูรณะ )
• ความคุมการทำงาน Contactor ( รปภ. / แม่บ้าน / ผู้รับเหมา / ลิฟท์ ) • ประสานงานบุคคล ภายนอกและภายใน • ประเมินงานและวางแผนงาน บำรุงรักษาเครื่องจักร • ประเมินงานและวางแผนงาน โครงการได้ เช่น การปรับโ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
17 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร (อาคารสูง 10 ชั้น) - วางแผนและตรวจสอบงานPM สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล - วิเคราะห์และกำหนดแผนงานการควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง - บริหารและอบรมทีมช่างให้ม...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน เงินเดือน+OT+เบี้ยขยัน
17 ก.ค. 62
18 . หัวหน้าช่าง/วิศวกรรม
หัวหน้าช่าง หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรมภายในพื้นที่ส่วนกลาง - ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรของงานระบบวิศวกรรมอาคารภายในพื้นที่ส่วนกล...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62

บริษัท กูรูไทยะ จำกัด
เงินเดือน 12,000-25,000
17 ก.ค. 62
20 . หัวหน้าช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุงพริ้นเตอร์)รับสมัครด่วน !
หัวหน้าช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุงพริ้นเตอร์) - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องพริ้นเตอร์ภายในสำนักงาน และนอกสถานที่ - ดูแลงานแก้ไขปัญหาการใช้งานให้ลูกค้า ทั้งทางโทรศัพท์และนอกสถานที่ (ในเขตกรุง...

บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
 พบ 49 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ