JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการศูนย์บริการรถยนต์@Auto1 (สาขาโรบินสันลาดกระบัง)
• รับผิดชอบยอดขายของสาขา • บริหารสต๊อกสินค้าภายในสาขา • ดูแลสต๊อกสินค้า เข้า-ออก ในแต่ละวัน • บริหารจัดการเวลาในการทำงานของพนักงานในสาขา • ดูแลทรัพย์สิน เครื่องมือต่างๆของศูนย์ให้อยู่ในสภาพดี พร้อ...

Central Home Group
หลายอัตรา
15 ก.ย. 62
2 . หัวหน้าช่างก่อสร้าง (Head Man) ประจำโครงการเพลินจิต รับสมัครด่วน !
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา -ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปต...

Credence Construction Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ย. 62
3 . หัวหน้าช่างซ่อมช่วงล่างรถยนต์รับสมัครด่วน !
อยากได้ช่างช่วงล่างประจำร้านแม็กยางรถยนต์ รายได้ดีครับ ขึ้นกับความสามารถ คุยกันครับ 0952079608

บริษัท กูรูไทยะ จำกัด
เงินเดือน 12,000-25,000 รายได้ตามความสามารถ
15 ก.ย. 62
4 . หัวหน้าช่างเทคนิค (Donki Mall ทองหล่อ)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการเปิด-ปิด งานระบบต่างๆของอาคาร ตามเวลาที่กำหนด - PM งานระบบปรับอากาศ และระบบไฟฟ้าต่างๆ ตามที่กำหนด - ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง - ตรวจสอบ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ ...

กลุ่มบริษัท แฮปปี้แลนด์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ย. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. วางแผนและจัดการระบบงานบริหารการใช้ไฟฟ้าของฝ่ายต่างๆ 2. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 3. ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานซ่อมแซม ดัดแปลง ระบบไฟฟ้า ของอุปกรณ์เครื่องจักร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ย. 62
6 . Site M&E Engineer - Project M&E Engineer
1.วางแผนงานส่วนงาน M&E เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานหลักของโครงการ 2.ควบคุมต้นทุนโครงการ(ส่วนงานM&E) 3.ควบคุมงานส่วนM&Eให้เป็นไปตามแผนงาน 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ

Major Development Estate Co.,Ltd.
15 ก.ย. 62
7 . ผู้จัดการซ่อมบำรุง
-มีหน้าที่ควบคุมดูแลและจัดการทีมซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนงานซ่อมให้สาขา ในการจัดการงานแจ้งซ่อมตาม m-report งานซ่อมบำรุงตามแผนpm และงานสนับสนุนงานโปรเจคฯต่างๆในแต่ละแผนกภายในองค์กร รวมทั้งประสานงานกับ...

บริษัท ฟู้ดแพชชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
- วางแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน (PM) - ควบคุมดูแล ประสิทธิภาพของพนักงานในหน่วยงาน - จัดเก็บข้อมูลการซ่อม/สรุปรายงานประจำรายวันและรายเดือน - ดูแล ซ่อมบำรุง เครื่องจักรประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในโรงงาน -...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
9 . หัวหน้าช่างประจำอาคาร (ลาดพร้าว 71)
1. ตรวจสอบระบบวิศวกรรมประจำอาคารเบื้องต้น ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 2. บำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประจำอาคาร เช่น ไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง บำบัดน้ำเสีย แอร์ สระว่ายน้ำ และอื่นๆ 3. งานซ่อมบำรุงอาคาร และระบบสาธ...

บริษัท อินฟินิท พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 23,000
14 ก.ย. 62
10 . Supervisor ช่างติดตั้ง
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล ส่งมอบงานตามแบบที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.จี.ดี.อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด (Fujiko)
เงินเดือน 22,000-30,000 บาท
14 ก.ย. 62
11 . หัวหน้าช่าง/วิศวกรรม
หัวหน้าช่าง หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรมภายในพื้นที่ส่วนกลาง - ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรของงานระบบวิศวกรรมอาคารภายในพื้นที่ส่วนกล...

บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ก.ย. 62
12 . หัวหน้าช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงแอร์ - ซ่อมเครน - ซ่อม สร้าง ระบบสาธารณูปโภค - ควบคุมเครื่องจักร - ปรับแต่งเครื่อง - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
14 ก.ย. 62
13 . ผู้จัดการเขต ศูนย์บริการ
- รับผิดชอบในเรื่องการดำเนินงานของสาขาในพื้นที่รับผิดชอบ - บริหารจัดการศูนย์บริการในพื้นที่รับผิดชอบ - กำกับดูแล จัดการระบบปฎิบัติการสาขา อาทิ การเปิด/ปิดJob การกรอกข้อมูลของลูกค้า การต้อนรับลูกค้า ...

บริษัท ไทร์คูนเซนเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
14 ก.ย. 62
14 . หัวหน้างานระบบ - ปรับอากาศ (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
- ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบปรับอากาศในอาคารสูง - ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของแผนกปรับอากาศ - ควบคุมกำกับการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารสูง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ก.ย. 62
15 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร (อาคารสูง 10 ชั้น) - วางแผนและตรวจสอบงานPM สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล - วิเคราะห์และกำหนดแผนงานการควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง - บริหารและอบรมทีมช่างให้ม...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน 20,000-30,000
13 ก.ย. 62
16 . พนักงานวางแผนอาวุโส(Senior Planner)
- ติดต่อ ประสานงาน ลูกค้า (กรณีสั่งผลิต) ตั้งแต่ กระบวนการแรก จนถึงกระบวนการจัดส่งและติดตั้งสมบรูณ์ครบถ้วนสั่งผลิตสินค้า จาก เซลล์ออเดอร์ที่ได้รับ - ติดต่อ ประสานงานภายใน กับแผนกต่างๆ เพื่อให้ผลิตภัณ...

Work Station (บริษัท วินเนอร์ วัน จำกัด)
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
13 ก.ย. 62
17 . หัวหน้าแผนก ช่างซ่อมบำรุง
1. ควบคุมการปฏิบัติงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักร์,ระบบน้ำ, 2. ดูแลระบบน้ำสะอาด WI,RO โรงงานผลิตยาแผนโบราณ 3. จัดทำเอกสารงาน แผน PM, หรือระบบบริหารงานคุณภาพ ISO,HALAL 4. ประสานงานผู้รับเหมา,ฝ่ายที่เกี...

บริษัท ยูเมด้า จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 หรือตามประสบการณ์
13 ก.ย. 62

บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด
13 ก.ย. 62
19 . หัวหน้าแผนกยานยนต์
- ดูแลและรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะภายในองค์กร - ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และทำสรุปค่าใช้จ่ายเสนอผู้บังคับบัญชา - ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กรในงานที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ตา...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
13 ก.ย. 62
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสุขาภิบาล
บริหารงานของแผนกสุขาภิบาล ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎเกณฑ์ ข้อสรุป ข้อบังคับ และนโยบายของบริษัท รับผิดชอบการวางแผนงานและควบคุมระบบสุขาภิบาลเพื่อสนับสนุนระบบการทำงานต่าง ๆ ของฝ่ายวิศวกรรมให้เป็นไปอย่างมีประ...

บริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 62
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ