JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร (FacilitiesTechnician Supervisor)
รับผิดชอบและดูแลงานซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นในสำนักงาน

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร (อาคารสูง 10 ชั้น) - วางแผนและตรวจสอบงานPM สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล - วิเคราะห์และกำหนดแผนงานการควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง - บริหารและอบรมทีมช่างให้ม...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน เงินเดือน+OT+เบี้ยขยัน
17 มิ.ย. 62
3 . ผู้จัดการส่วนปรับอากาศหลัก
วางแผนงาน บริหารจัดการ ควบคุม กำกับ ดูแล ในด้าน การซ่อมบำรุงรักษา การดำเนินการ การแก้ไขเหตุฉุกเฉิน และการบริการ เครื่องจักรในระบบปรับอากาศหลัก ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน ไม่กระทบต่อการให้บริการ และ...

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกยานพาหนะ
- ดูแลและรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะภายในองค์กร - ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง และทำสรุปค่าใช้จ่ายเสนอผู้บังคับบัญชา - ประสานงานภายใน และภายนอกองค์กรในงานที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ตา...

บริษัท เพรซิเดนท์ เบเกอรี่ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 มิ.ย. 62
5 . ผู้จัดการช่าง
- ควบคุมการทำงานของช่างเทคนิคใต้บังคับบัญชา ตั้งแต่การจัดช่างเข้าปฏิบัติงาน - ควบคุมระยะเวลาการปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับงานทั้งคุณภาพและปริมาณ - ควบคุมการใช้และการเก็บรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้...

บริษัท ซัน-มูน คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
17 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงแอร์ - ซ่อมเครน - ซ่อม สร้าง ระบบสาธารณูปโภค - ควบคุมเครื่องจักร - ปรับแต่งเครื่อง - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
7 . หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคารลูกค้า /ทีมหน่วยบริการเคลื่อนที่*โซนกรุงเทพฯ/ปริมณฑลรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและบำรุงรักษางานระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น โทรศัพท์ เครื่องกล สุขาภิบาล และอุปกรณ์ภายในอาคาร 2.บริการลูกค้าของอาคาร ให้ได้รับความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร 3.ควบคุม ดูแลในทีม ให...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
-วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, แอร์, น้ำประปา, ระบบสาธาณูปโภค เช่น ระบบน้ำในการผลิต - ประเมินงานซ่อม จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน จัดตารางการทำงาน จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน -บำรุง...

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
17 มิ.ย. 62
9 . Service Section Manager
-วางแผนงานซ่อมบำรุง งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบปรับอากาศ -กำหนดการทำงานของทีมช่างและหน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบเวลาทำงานของช่างที่ไปปฎิบัติงานของแผนก -ตรวจสอบการทำงานของช่างช่วงนอกเวลาการทำงาน ...

บริษัท มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
10 . ผู้จัดการอู่ซ่อมบำรุง
บริหารจัดการอู่ซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท เอฟฟิ่เชี่ยน โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง หรือตามประสบการณ์ หรือตามตกลง
17 มิ.ย. 62
11 . Operation Service Sup. - Install สาขาธนบุรีรับสมัครด่วน !
-บริหารจัดการ งานติดตั้งอุปกรณ์ Fountain และงานบริหารบำรุงรักษาอุปกรณ์ Fountain รวมถึงงานซ่อมอุปกรณ์ Fountain ในตลาดให้พร้อมใช้ -นำนโยบายบริษัท ลงไปให้พนักงานผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งติดตามให้เป็นไ...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
12 . ผู้ควบคุมการติดตั้งและดูแลโครงการรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเรื่องการติดตั้งเฟอร์นิเจอร์สำหรับโครงการใหญ่ - ดูแลและประเมินการทำงานให้ตรงตามเวลาที่กำหนด - ดูแลและสรุปปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน - ติดตามผลและประสานงานเพื่อให้ทีมแ...

Work Station (บริษัท วินเนอร์ วัน จำกัด)
เงินเดือน 20,000
17 มิ.ย. 62
13 . หัวหน้าช่างบริการ
• ดูแลบริหารงานช่างบริการ แพลนการทำงานเข้าหน้างานของช่างในแต่ละวัน • ควบคุมดูแลพนักงานช่างบริการ รวมถึงดูแลผู้รับเหมาในติดตั้ง • จัดทำเอกสารการดำเนินงาน เพื่อรายงานต่อหัวหน้า • สามารถทำงานนอกสถานที...

บริษัท รักษาความปลอดภัย ชินกง (ไทย) อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 30,000-50,000
17 มิ.ย. 62
14 . หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
1.ดูแลงานก่อสร้างสาขาตามห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ 2.จัดหาผู้ออกแบบ และควบคุมการออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน และความง่ายในการบำรุงรักษา 3.ตรวจแบบงานสถาปัตย์และแบบงานระบบก่...

บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด (AMOR)
เงินเดือน ตามตกลง / ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
15 . หัวหน้าช่างอาคาร ประจำโครงการอาคารชุด (หลายโครงการทั่วกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลซ่อมแซม และบำรุงรักษางานระบบส่วนกลางของอาคาร - บริหารต้นทุนและลดค่าใช้จ่ายของอาคาร - ดูแลเอกสารด้านช่างของอาคาร

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
16 . หัวหน้างานแผนกอาคารสำนักงาน (ประจำ สนง.ราษฎร์บูรณะ )
• ความคุมการทำงาน Contactor ( รปภ. / แม่บ้าน / ผู้รับเหมา / ลิฟท์ ) • ประสานงานบุคคล ภายนอกและภายใน • ประเมินงานและวางแผนงาน บำรุงรักษาเครื่องจักร • ประเมินงานและวางแผนงาน โครงการได้ เช่น การปรับโ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 มิ.ย. 62
17 . หัวหน้าช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุงพริ้นเตอร์) / ช่างเทคนิค ประจำ เปาโล สมุทรปราการรับสมัครด่วน !
หัวหน้าช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุงพริ้นเตอร์) - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องพริ้นเตอร์ภายในสำนักงาน และนอกสถานที่ - ดูแลงานแก้ไขปัญหาการใช้งานให้ลูกค้า ทั้งทางโทรศัพท์และนอกสถานที่ (ในเขตกรุง...

บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 มิ.ย. 62
18 . ช่างอาวุโส (บลอสซั่ม คอนโดฯ สาทร-เจริญราฏษร์)รับสมัครด่วน !
1.วางแผน ตรวจสอบ ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ ในอาคาร 2.บันทึก รายงาน สรุปการทำงานให้หัวหน้างานรับทราบ 3.แจ้งปัญหาที่พบ บริเวณอาคาร ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
19 . หัวหน้าช่างประจำอาคาร (คอนโด ไอคอนสยาม/บลอสซั่ม คอนโด) รับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่ให้บริการ งานซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกอาคาร เช่นระบบไฟฟ้า ประปา แอร์ สระว่ายน้ำ เป็นต้น 2.ควบคุมดูแล และปฏิบัติงานซ่อมแซมบำรุงรักษา/สัญญาจ้างบริการ ระบบวิศวกรรม อาคารสถานที่ตา...

CBM Security & Facilities Management (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป /ตามประสบการณ์
17 มิ.ย. 62
20 . Service Supervisor : หัวหน้าทีมพนักงานบริการภาคสนามกำจัดแมลง (สาขาธนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลทีมบริการ ในการติดตั้งและออกให้บริการลูกค้าในแต่ละวัน ให้ตรงตามเป้าหมายในแง่คุณภาพและปริมาณ - จัดตารางงานบริการให้เหมาะสมตามปริมาณของงาน และความสามารถของทีม เพื่อบรรลุตามเป้าหมายการบริการ...

Rentokil Initial (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 27,000 - 35,000 บาท
17 มิ.ย. 62
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ