JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง
- จัดเตรียมแผนงานซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า เครื่องมือที่มีความซับซ้อน - ตรวจสอบ PM ตามแผนงาน และติดตามตรวจสอบงานของผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อไม่ให้เกิดการปัญหาต่อเนื่องในสายการผลิต - งานซ่อมบ...

Advance Manufacturers Co., Ltd
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
23 พ.ค. 62
2 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager - General Affairs) สาขาหนองจอก
- จัดทำแผน PM งานระบบซ่อมบำรุงเครื่องจักร,เครื่องกล,ระบบบำบัด,ระบบแอร์,เครื่องจักรที่ใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน อุปกรณ์ต่างๆ และงาน facility ภายในสาขา รวมถึงจัดทำงบประมาณการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับปริมาณงาน - ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 25,000 - 30,000
23 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคารลูกค้า /ทีมหน่วยบริการเคลื่อนที่*โซนกรุงเทพฯ/ปริมณฑลรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและบำรุงรักษางานระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น โทรศัพท์ เครื่องกล สุขาภิบาล และอุปกรณ์ภายในอาคาร 2.บริการลูกค้าของอาคาร ให้ได้รับความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร 3.ควบคุม ดูแลในทีม ให...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
4 . หัวหน้าช่าง
-จัดทำแผน PM ประจำปี สรุปแผน PM ประจำเดือน/ปี พร้อมประเมินผล -จัดทำรายงานประจำเดือน,รายการแจ้งซ่อม และงบประมาณประจำปี -ทำงานซ่อมบำรุงอาคารทุกระบบ เช่นระบบไฟฟ้า และสื่อสาร ระบบประปา ฯลฯ -ตรวจสอบระบบ...

บริษัท สุพรีม ทีม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
5 . หัวหน้าซ่อมบำรุง (ประจำเพชรเกษม)
- ควบคุมดูแลระบบงานอาคารสถานที่ ในทุกๆด้าน - มีความรู้และชำนาญการในด้าน ไฟฟ้า,ประปา (งานสาธารณูปโภค) - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและช่างติดตั้งได้ดี - เข้าใจระบบโครงสร้างอาคารจะพิจารณาเป็นพิเศษ ...

บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
6 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (ประจำสีลม)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร (อาคารสูง 10 ชั้น) - วางแผนและตรวจสอบงานPM สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผล - วิเคราะห์และกำหนดแผนงานการควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง - บริหารและอบรมทีมช่างให้ม...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์
เงินเดือน เงินเดือน+OT+เบี้ยขยัน
23 พ.ค. 62
7 . หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคาร (FacilitiesTechnician Supervisor)
รับผิดชอบและดูแลงานซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบภายในอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ ประปา เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง และระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จำเป็นในสำนักงาน

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
8 . หัวหน้าช่าง
ดูแลงานซ่อมบำรุงรถบัส รับแจ้งซ่อม วิเคราะห์ปัญหารถเสีย แจ้งงานให้ช่าว ควบคุมสโตร์ เบิกจ่ายอะไหล่า จัดหาอะไหล่ ทำสต๊อกอะไหล่ จัดทำแผนการซ่อมบำรุง ตรวจรถ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ผลาชีวะทรานสปอร์ต จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้า
1. วางแผนและจัดการระบบงานบริหารการใช้ไฟฟ้าของฝ่ายต่างๆ 2. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 3. ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานซ่อมแซม ดัดแปลง ระบบไฟฟ้า ของอุปกรณ์เครื่องจักร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
10 . หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง
1.ดูแลงานก่อสร้างสาขาตามห้างสรรพสินค้า อาคารสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ 2.จัดหาผู้ออกแบบ และควบคุมการออกแบบโดยคำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน และความง่ายในการบำรุงรักษา 3.ตรวจแบบงานสถาปัตย์และแบบงานระบบก่...

บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด (AMOR)
เงินเดือน ตามตกลง / ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
11 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
- รับผิดชอบการบริหารงานซ่อมบำรุง ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนการบริหารโครงการงานระบบ Utility ต่างๆ - ดูแลในการคั...

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
-วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า, แอร์, น้ำประปา, ระบบสาธาณูปโภค เช่น ระบบน้ำในการผลิต - ประเมินงานซ่อม จัดลำดับความจำเป็นเร่งด่วน จัดตารางการทำงาน จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับงาน -บำรุง...

บริษัท โปรโนวา แลบบอราทอรีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
23 พ.ค. 62
13 . หัวหน้างานแผนกอาคารสำนักงาน (ประจำ สนง.ราษฎร์บูรณะ )
• ความคุมการทำงาน Contactor ( รปภ. / แม่บ้าน / ผู้รับเหมา / ลิฟท์ ) • ประสานงานบุคคล ภายนอกและภายใน • ประเมินงานและวางแผนงาน บำรุงรักษาเครื่องจักร • ประเมินงานและวางแผนงาน โครงการได้ เช่น การปรับโ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 62
14 . Service Section Manager
-วางแผนงานซ่อมบำรุง งานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบปรับอากาศ -กำหนดการทำงานของทีมช่างและหน้าที่ความรับผิดชอบ -ตรวจสอบเวลาทำงานของช่างที่ไปปฎิบัติงานของแผนก -ตรวจสอบการทำงานของช่างช่วงนอกเวลาการทำงาน ...

บริษัท มหาจักร แอร์ คอนดิชั่นเนอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 62
15 . หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุงเครื่องจักร-ประจำโรงงานลาดพร้าว 107รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานวางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิตและเครื่องจักรรองรับไลน์การผลิต -ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงาน -ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ -ประสานงานภายในส่วน ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 62

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
23 พ.ค. 62
17 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง
1.ควบคุมการทำงานของช่างประจำอาคาร และงานประจำวันของฝ่ายช่างให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.ควบคุมดูแลงานซ่อมแซม และงานบำรุงรักษาเชิงป้องกันภายในหน่วยงาน 3.วางแผนการทำงานรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือนและรายปี แ...

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
23 พ.ค. 62
18 . หัวหน้าช่างเทคนิค (ซ่อมบำรุงพริ้นเตอร์)
- ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครื่องพริ้นเตอร์ภายในสำนักงาน และนอกสถานที่ - ดูแลงานแก้ไขปัญหาการใช้งานให้ลูกค้า ทั้งทางโทรศัพท์และนอกสถานที่ (ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล) - ดูแลรับผิดชอบทีมช่างให้...

บริษัท วิลคอน ดิสทริบิวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 62
19 . หัวหน้างานระบบ - ปรับอากาศ (ประจำสาขาเซ็นทรัลเวิลด์)
- ดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกันระบบปรับอากาศในอาคารสูง - ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของแผนกปรับอากาศ - ควบคุมกำกับการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารสูง - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ค. 62
20 . Engineer & Maintenance Department Manager (ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมและซ่อมบำรุง)
- วางแผนและดูแลงานสร้างสาขา งานปรับปรุงสาขา งานซ่อมบำรุงต่างๆทั้งอาคารและเครื่องใช้ไฟฟ้า - ควบคุมและติดตามงานสร้างสาขา งานปรับปรุงสาขา งานซ่อมบำรุงต่างๆให้เป็นไปตามแผนงาน - ประสานงานและทำงานร่วมกับฝ...

บริษัท เกรฮาวด์ คาเฟ่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 62
 พบ 55 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ