JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 632 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี เพรชเกษม
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
23 มี.ค. 62
2 . พนักงานขาย ประจำ สาขา รามคำแหง
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 07.00 - 15.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
23 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศจีน มีความสามรถ พูด อ่าน เขียน ภาษา จีน ได้ดีรับสมัครด่วน !
- ติดต่อ จัดซื้อสินค้าต่างประเทศจีน พูด คุยโต้ตอบต่อรองราคาสินค้าได้เป็นอย่างดี - ดูแลเอกสาร และติดตามสินค้า ได้ทันตามกำหนดเวลา

บริษัท กรุงเทพวรเพ็ญ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000 หรือตามตกลง
23 มี.ค. 62
4 . พนักงานขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 06.30 - 14.30 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
23 มี.ค. 62
5 . พนักงานขาย ประจำ สาขา ยิ่งเจริญ สะพานใหม่
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 06.00 - 14.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 14.00 - 22.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.(รวมทุกอย่าง)
23 มี.ค. 62
6 . Sales Executiveรับสมัครด่วน !
- เสนอเครื่องจักรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรม(มีทีมงานสอนงาน) - มีค่าคอมมิชชั่น - จันทร์-เสาร์ เวลา 8.00-17.00

บริษัท สุทอง แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป (โดยขึ้นอยู่กับความสามารถ)
23 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
1. ติดต่อประสานงาน และ การกระจายสินค้า ที่ลูกค้าสอบถาม 2. จัดทำ invoice ดูแลเอกสารรับ-ส่งสินค้า 3. ดูแลและประสานงานบริการนำเข้า และการขนส่งสินค้า 4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 5. ตรวจเช็คสินค้าน...

บริษัท ชาร์เตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย -จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี -ใบแจ้งการโอนเงิน,ใบสาคัญเงินโอน -บันทึกข้อมูลประจำเดือนเข้าสู่ระบบ -ติดตามและทำรายงานบัญชีลูกหนี้

บริษัท ชาร์เตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท
23 มี.ค. 62
9 . พนักงานขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี เพรชเกษม
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน - กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500 บาท
23 มี.ค. 62
10 . พนักงานขาย ประจำ สาขา รามคำแหง
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 07.00 - 15.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง) *ค...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500 บาท
23 มี.ค. 62
11 . พนักงานขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 06.30 - 14.30 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง) 4.หยุดสั...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
23 มี.ค. 62
12 . พนักงานขาย ประจำ สาขา ยิ่งเจริญ สะพานใหม่
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 06.00 - 14.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 14.00 - 22.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.(รวมทุกอย่าง)
23 มี.ค. 62
13 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลงาน ตัด เย็บ แพ็ค 2.สอนงานหัวหน้างานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิต 3.สรุปรายงานผลการทำงานปิดจบ สาเหตุ ปัญหา หรือ สำเร็จ 4.ปรับปรุงกระบวนการ ผลิตเพื่อลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และคุณภาพสินค...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ IE.รับสมัครด่วน !
1.วาง Line Balance และหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพให้เกิดผลสูงสุดในการลดต้นทุน 2.จัดทำเอกสารข้อมูลขั้นตอนการทำงาน SOP (Standard Operation Procedures) - Risk (ความเสี่ยง) ของกระบวนผลิต 3.นำเสนอรายงานหรือข้...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดซื้อรับสมัครด่วน !
คุณสมบัติ 1.เปิดเอกสาร ใบสั่งซื้อ ตามกำหนดเวลาที่กำหนด 2.ติดตามการเปิดใบสั่งซื้อ ตาม MRF. จาก Order ที่เข้ามาประจำวัน 3.เปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ อย่างน้อย 2 Supplier ก่อนการสั่งซื้อ 4.แจ้งสถ...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
16 . Merchandiserรับสมัครด่วน !
1.Sourcing material / New supplier / New factory. 2.Building relationships with suppliers, negotiating cost and developing agreements that ultimately help a company grow and become more profitable. ...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
รับORDER สินค้า จากฝ่ายขาย เพื่อจัดสรรให้ โรงงานผลิตให้มีคุณภาพที่ลูกค้าต้องการตามตัวอย่างที่ที่ฝ่ายขายอนุมัติเพื่อส่งมอบได้ทันกำหนด in-house และควบคุมการใช้วัตถุดิบในผลิตสินค้าให้ได้ตามจำนวนการสั่งผล...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
18 . Senior Sales & Merchandiserรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานขายและยอดขายที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดหาวัตถุดิบและ ผลิตภัณฑ์ในการส่งเสริมการขาย 3.ทำเสนอ สินค้าในราคาที่ถูกต้องตามเป้าหมายที่ลุกค้าต้องการแลบริษัทได้กำไรตามเป้าหมาย - เช็คและตอบอีเมลล์ลู...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
19 . Junior Detailรับสมัครด่วน !
1.ทำ BOM / ตรวจสอบต้นทุนจาก BOM เพื่อเปรียบเทียบจากต้นทุนขาย / Closed BOM 2.ติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับ Product กับฝ่ายขาย 3.ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สำหรับวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิต (BOM) 4.ทำเอก...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
20 . พนักงานขับรถรับส่งสินค้า
- ขับรถรับส่งสินค้า(กระบะตู้บรรทุก)ในเขตกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล - ปฏิบัติงานที่สุวรรณภูมิ ท่าเรือ

บริษัท วายเอฟอี โลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาทต่อเดือน
23 มี.ค. 62
 พบ 632 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ