JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 592 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี เพรชเกษม
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน - กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) - กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500 บาท
20 เม.ย. 62
2 . พนักงานขาย ประจำ สาขา รามคำแหง
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 07.00 - 15.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง) ...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500 บาท
20 เม.ย. 62
3 . พนักงานขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 06.30 - 14.30 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง) 4.หยุดสั...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
20 เม.ย. 62
4 . พนักงานขาย ประจำ สาขา ยิ่งเจริญ สะพานใหม่
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 06.00 - 14.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 14.00 - 22.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.(รวมทุกอย่าง)
20 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีปิดงบการเงิน
1.ปิดงบการเงิน 2.บันทึก บ/ช 3.ยื่น Tax

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
20 เม.ย. 62
6 . ช่างอิเล็กทรอนิกส์
1.ออกแบบเครื่องจักรพิเศษ 2.คิดค้นอุปกรณ์เสริม 3.ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 4.บำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
20 เม.ย. 62
7 . หัวหน้าคุมไลน์ผลิต
1.ควบคุมและบริหารสายการผลิต 2.บริหารยอดผลิตแต่ละชั่วโมง 3.บริหารคนในการผลิต 4.วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 5.ปรับปรุงงานในสายการผลิต

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
20 เม.ย. 62
8 . วิศวกรพัฒนาระบบการผลิต (IE)
1.การบริหารงาน APQP 2.พัฒนามาตรฐานการทำงานสู่การผลิต 3.การเตรียมงานตามแผน Production 4.ปรับปรุงการผลิตร่วมกับฝ่ายผลิต

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
เงินเดือน 16,000-18,000 บาท
20 เม.ย. 62
9 . Mechanical Engineer ( วิศวกรเครื่องกล )รับสมัครด่วน !
1.ออกแบบเครื่องจักรพิเศษ 2.เขียนแบบและใช้ Program SolidWork ,Program Autocad 3.การบำรุงรักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องมือ

บริษัท ดาสโก้ จำกัด
เงินเดือน 17,000 - 22,000 บาท
20 เม.ย. 62
10 . พนักงานขาย
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
20 เม.ย. 62
11 . พนักงานบริการลูกค้า
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างชาติ - สามารถสื่อสารภาษาจีนเบื้องต้น( อ่าน เขียน) - ประสานงานกับหน่วยงานราชการ สายเรือ สายการบินต่างๆ - ประสานงานกับทีม operation - ประสานงานกับ suppliers - เข้างา...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับ ปสก และความสามารถ
20 เม.ย. 62
12 . พนักงานการเงิน
- ทำเช็คและจ่ายเงินสดให้พนักงานทีเกี่ยวข้องตามระเบียบบริษัท - ทำ statement และตรวจสอบ statement ของธนคาร - ติดต่อธนาคารเบิกถอนเงอน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบเอกสารตั้งเบิก - เข้างาน 8.30-1...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,000-13,000 บาท/เดือน
20 เม.ย. 62
13 . พนักงานทำรายรับ/จ่าย
- ทำหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน - จัดเอกสารเข้าแฟ้มงาน - ติดตามและตรวจสอบเอกสารหัก ณ ที่จ่ายจากลูกค้า - จัดส่งใบเสร็จให้ลูกค้า - สรุปและเตรียมเอกสารรายเดือนให้กับสำนักงาน...

บริษัท ลิ้งซ์จิสติกส์ อินเตอร์ เฟรท จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,000-13,000 บาท/เดือน
20 เม.ย. 62
14 . พนักงานขาย ประจำสาขารามคำแหง
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 07.00 - 15.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500 บาท
20 เม.ย. 62
15 . พนักงานขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 06.30 - 14.30 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
20 เม.ย. 62
16 . พนักงานขาย
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 06.00 - 14.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 14.00 - 22.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500 บาท
20 เม.ย. 62
17 . พนักงานเช็คเกอร์ (ถ.หทัยราษฏร์)
- ตรวจเช็คสินค้าตามขั้นตอนการทำงาน - ตรวจสอบสต็อกสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบเอกสารการเบิก จ่ายสินค้าให้ถูกต้อง - ควบคุมดูแลงานที่ได้รับมอบหมาย ต้องมาสัมภาษณ์งานที่ สำนักงานใหญ่ บจก.คิงบา...

บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน
- จัดงานเอกสารทั่วไป เช่น เปิดบิล เช็คราคา - ประสานงานกับฝ่ายบัญชี - ทำรายงานสรุปต่าง ๆ - เอกสารทั่วไปงานจัดซื้อ เป็นต้น

บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
20 เม.ย. 62
19 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- งานบริหารฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ ทั้งระบบ - วางแผนการสั่งซื้อสินค้า / วิเคราะห์ข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ - ประมาณการการสั่งซื้อ - สามารถวิเคราะห์ PR การอนุมัติ การตัดสินใจสั่งซื้อได้ - ...

บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
20 เม.ย. 62
20 . ผู้จัดการฝ่ายขายสินค้า ช่องทางออนไลน์
1.ควบคุมกำกับ ดูแล แผนงานด้านการขาย ช่องทางออนไลน์ ทั้งหมด 2.กำหนดเป้าหมายยอดขายประจำปี 3.กำหนดวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อสนับสนุนการขายสินค้า 4.ดูแลทีม พนักงานขายในส่วนที่รับผิดชอบ 5.วิเคราะ...

บริษัท คิงบางกอก อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
20 เม.ย. 62
 พบ 592 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ