JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 620 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
คีย์ข้อมูลลงโปรแกรมExpress, ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บี คูณ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
19 พ.ค. 62
2 . ธุรการประสานงานต่างประเทศ
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศ ทั้งในและนอกบริษัท - ประสานงานส่งออกต่างประเทศ PO, Purchasing Order หรือใบสั่งซื้อสินค้า PI, Proforma Invoice CI, Commercial invoice - ดําเนินพิธีการศุลกากร ...

Dobbytex (Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
3 . พนักงานธุรการ คีย์ข้อมูลรับสมัครด่วน !
คีย์ข้อมูลเอกสาร ติดต่อประสานงาน

บริษัท กิจพงษ์ชิปปิ้ง จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 16,000
19 พ.ค. 62
4 . ผู้จัดการแผนกขาย(สารปรุงแต่งอาหาร)
-วางแผนการขายและแนะนำ กำกับดูแล บริหารจัดการทีมขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ออกเยี่ยมลูกค้าและสำรวจตลาดรวมทีั้งติดตามข้อมูลการตลาดเพื่อใช้วางแผนการดำเนินงานของแผนก -ร่วมจัดทำแผนการตลาดในผลิตภัณฑ์ท...

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
-จัดทำเอกสารในงานจัดซื้อต่างประเทศ -ต่อรองราคาและขยายเครดิตจากผู้ขาย -แสวงหาผู้ขายรายใหม่ -ติดตามการส่งมอบจากผู้ขายให้ได้ของทันเวลา

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
6 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
-วางแผนและแนะนำ กำกับดูแล บริหารจัดการทีมงานจัดซื้อต่างประเทศให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ประสานงานภายในกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
7 . ผู้จัดการแผนกผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบเครื่องสำอาง) รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขายและแนะนำกำกับดูแล บริหารจัดการงานในแผนกผลิตภัณฑ์ - ศึกษารายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อถ่ายทอดให้กับทีมงานและสื่อสารกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์ กับผู้ขายทั้งภายในและต่างประ...

บริษัท อดินพ จำกัด
19 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ขาย (วัตถุดิบเครื่องสำอาง ) รับสมัครด่วน !
-นำเสนอขายสินค้าผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า /ปิดการขาย -รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ร่วมจัดทำและดำเนินการตามแผนการตลาด -สามารถขยายฐานหาลูกค้าใหม่ได้

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ ( สารปรุงแต่งอาหาร )รับสมัครด่วน !
- หาวัตถุดิบ สินค้าใหม่ สินค้าทดแทน - จัดทำเอกสารและนำเสนอเพื่อปิดการขายร่วมกับแผนกขาย - ทำ appilcation และขึ้นทะเบียนอาหาร - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อดินพ จำกัด
19 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ขาย (สารปรุงแต่งอาหาร)รับสมัครด่วน !
- วางแผนการขาย - ออกเยี่ยมลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดสินค้าตัวอย่างและเสนอขายพร้อมข้อมูลสินค้า

บริษัท อดินพ จำกัด
19 พ.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกขาย ( สารปรุงแต่งอาหาร ) รับสมัครด่วน !
• วางแผนการขายและแนะนำ บริหารจัดการทีมขายให้เป็นไปตามแผน • ออกเยี่ยมลูกค้า รักษาลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ • บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
12 . หัวหน้าแผนกผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบยา ) รับสมัครด่วน !
-นำเสนอ/อบรมรายละเอียดผลิตภัณฑ์เชิงวิชาการ -วางแผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ -ตอบแบบสอบถามรายละเอียดผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้า -สนับสนุนดูแลควบคุมติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
13 . หัวหน้าแผนกขาย (วัตถุดิบยา ) รับสมัครด่วน !
-บริหารทีมขาย -วางแผนการเยี่ยมลูกค้า/ออกเยี่ยมลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ -จัดทำรายงานการขาย -หาข้อมูลการตลาด/วิเคราะห์ตลาด/วางแผนการตลาด

บริษัท อดินพ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเอกสารขาเข้า-ขาออก
1. จัดทำเอกสารขาเข้า-ขาออก 2. จองรถและประสานงานกับหน่วยงานนอกองกรณ์ 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ: 1. เบี้ยขยัน/ทำงานไม่ผิดพลาด 1000 เดือน 2. โทรศัพท์ประจำตำแหน่ง 3. โบนัสประจำปี

บริษัท สกายแอนด์ซีอินเตอร์เนชั่นแนลทรานสปอร์ท จำกัด
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท
19 พ.ค. 62
15 . ธุรการคลังสินค้า, ติดรถส่งสินค้า, ช่างซ่อมเครื่องหนังและโซฟา
ตำแหน่งธุรการคลังสินค้า 1. จัดทำและพิมพ์ บาร์โค๊ดป้ายสินค้า 2. งานด้านการจัดเก็บเอกสารต่างๆ พร้อมตรวจสอบบิลโอนย้ายสินค้ากับ Picking เช่น สำเนา Picking ,บิลโอนย้ายสินค้าเข้าคลัง ฯลฯ 3. งานจัดส่งพัสด...

Bonny International Co.,Ltd.
เงินเดือน 10,000-15,000
19 พ.ค. 62
16 . Brand Executive
1. ติดต่อสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 2. จัดการสต๊อกสินค้า และทำงานร่วมกับฝ่ายบัญชี, คลังสินค้า 3. บริหารจัดการและวางแผนทางการตลาดเพื่อสร้างยอดขายให้กับบริษัท 4. จัดกิจกรรมส่งเสริมผลิตภัณฑ์ด้านการต...

Bonny International Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000-25,000
19 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีตรวจสอบ
1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบสำคัญรับลูกหนี้ ประเภทต่างๆ Shop , Event, Consignment และร้านค้าเครดิต ของแต่ละเดือน 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารใบสำคัญจ่ายเจ้าหนี้ ค่าใช้จ่ายต่างๆของบริษัท ของแต่ล...

Bonny International Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
19 พ.ค. 62
18 . Graphic Designer/Operation
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ - ถ่ายรูป บันทึกวิดีโอ ตัดต่อทำคลิป - เป็นผู้ช่วยทีมติดตั้งสติ๊กเกอร์ - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโต้ อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน 13,000-18,000 บาท
19 พ.ค. 62
19 . ผู้แทนขาย Sales Representative (กรุงเทพฯ)
ดูแล รับผิดชอบงานขายสินค้าของบริษัทฯ โดยแบ่งเป็นแผนกต่างๆ 1. ผูัแทนขายแผนกตัวแทนจำหน่าย Retail Agent ( รับ 2 อัตรา ) 2. ผู้แทนขายแผนก Restaurant ( รับ 1 อัตรา )

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลบัญชีทรัพย์สิน ตั้งแต่บันทึกบัญชีไปจนถึงตัดบัญชี - ตรวจสอบรายการ Import และให้รหัสบัญชี - จัดทำรายงานภาษีซื้อสำนักงาน และตรวจใบกำกับภาษี - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 บาท
19 พ.ค. 62
 พบ 620 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ