JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 617 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย ประจำ สาขา บิ๊กซี เพรชเกษม
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
25 มี.ค. 62
2 . Sales Online
- แนะนำบริการสั่งซื้อและนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทยให้ลูกค้า (จาก Data ของบริษัท) ที่สนใจนำเข้าสินค้าโดยตรง ผ่านโทรศัพท์ อีเมล์ แชท ไลน์ ฯลฯ - แนะนำ อธิบายข้อสงสัยของลูกค้า - แนะนำวิธีค้นหาแหล่งสินค้าที...

GOPU Co., Ltd.
เงินเดือน 10,500 บาท + ค่ายอดขาย+ ค่าคอมมิชชั่น (รายได้ 18,000 - 25,000 บาท)
25 มี.ค. 62
3 . CNC Machine Service Engineer/ช่างซ่อมเครื่องCNC
- ติดตั้งเครื่องจักร - สอนการใช้งานเครื่องจักรให้แก่ลูกค้า - วิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักร (CNC) ทั้งด้านไฟฟ้าและMechanic - ซ่อมบำรุงเครื่องจักรหลังการขาย

บริษัท สุทอง แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 35,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
25 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- สรรหาพนักงานให้ได้ตามกำหนด - อบรมพนักงานให้ได้สัดส่วนถูกต้องตามกฎหมายกำหนด - คิดค่าจ้าง ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนเงินทดแทน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นารา โกลบอล จำกัด(NARA GLOBAL CO.,LTD.)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
5 . พนักงานขาย ประจำ สาขา รามคำแหง
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 07.00 - 15.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
25 มี.ค. 62
6 . พนักงานขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 06.30 - 14.30 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง)

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
25 มี.ค. 62
7 . Graphic Design(สื่อโฆษณานอกบ้าน)
-ออกแบบชิ้นงานตามความต้องการของลูกค้า -ผลิตและติดตั้ง งานป้ายโฆษณา ตามความต้องการของลูกค้า -ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถ
25 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1. ดูวิเคราะห์การขาย เพื่อให้ทราบปริมาณการขายของสินค้าแต่ละตัวสินค้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง 2. คำนวณ Safety Stock 3. เมื่อทราบจุดที่ควรสั่งซื้อของสินค้าแล้ว จึงทำการสำรวจราคาจากผู้...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบการปฏิบัติงานทางด้านบัญชีการเงิน 2. ผิดชอบในการรับจ่ายเงิน การบันทึกบัญชี 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยภายนอกและภายในบริษัท

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มี.ค. 62
10 . Overseas Purchasing Officer/ เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานด้านการจัดซื้อวัสดุผลิตสื่อโฆษณานอกบ้านกับผู้ขาย 2. งานด้านต้นทุนราคาการจัดซื้อวัตถุดิบ (Purchasing material costs & prices)  3. งานด้านผลิตภัณฑ์และคุณภาพของวัตถุดิบ (Products & Qu...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มี.ค. 62
11 . หัวหน้าแผนกโลจิสติกส์ (ด่วน)!!!รับสมัครด่วน !
1.วางแผนและบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ 2.กำหนดมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน 3.บริหารจัดการทั่วไปที่เกี่ยวกับโลจิสติกส์ 4.ติดต่อปประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
1. รับออเดอร์จาก Sales เพื่อทำการเปิดบิลขาย 2. ประสานงานกับฝ่ายจัดส่งในการจัดส่งสินค้า 3. จัดทำรายงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มี.ค. 62
13 . สมุห์บัญชี/หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน
1. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีเฉพาะด้านที่รับผิดชอบ อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้บัญชีเงินสด ฯลฯ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ 2. ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 3. ตรวจสอบกา...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
25 มี.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่งรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและบริหารจัดการงานด้านคลังสินค้าตามระบบ FIFO 2. ควบคุมและวางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าภายในเวลาที่กำหนด 3. บริหารจัดการงานทั่วไป 4. วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้า 5. วางแผนและบริหารจ...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มี.ค. 62
15 . Sales Manager/Sales Executive
- รับผิดชอบยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย - รักษายอดการขายลูกค้ารายเดิม - หาลูกค้ารายใหม่ๆ - จัดทำรายงาน CRM ในการออกพบลูกค้า - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000-40,000
25 มี.ค. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ/หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อในประเทศ 1. วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท 2. กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อข...

กลุ่มบริษัท จีเทค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
25 มี.ค. 62
17 . ฺEngineering
-ออกแบบ ควบคุม กำกับ งานตามแผนการผลิต -จัดระบบการผลิต -วิเคราะห์กระบวนการผลิต และปรับปรุงแผนการต่างๆทางอุตสาหกรรม -แก้ไขปัญหา และรายงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นารา โกลบอล จำกัด(NARA GLOBAL CO.,LTD.)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62

บริษัท นารา โกลบอล จำกัด(NARA GLOBAL CO.,LTD.)
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
19 . designer
1. ควบคุมดูแลและดำเนินการออกแบบ Packaging , New Brochure , New Design (artwork) 2. จัดพิมพ์ส่งตัวอย่างการออกแบบต่างๆ ส่งให้กับผู้บังคับบัญชา 3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง 4. ออ...

บริษัท นารา โกลบอล จำกัด(NARA GLOBAL CO.,LTD.)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มี.ค. 62
20 . นักศึกษาฝึกงาน/ทำงานช่วงปิดเทอมรับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูล - งานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท นารา โกลบอล จำกัด(NARA GLOBAL CO.,LTD.)
เงินเดือน 300/วัน
25 มี.ค. 62
 พบ 617 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ