JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 607 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย ประจำ สาขา เพรชเกษม
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง) 4.หยุดสัปดา...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500(รวมทุกอย่าง)
16 ก.พ. 62
2 . พนักงานขาย ประจำ สาขา รามคำแหง
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 07.00 - 15.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง) 4.หยุด...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
16 ก.พ. 62
3 . พนักงานขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 06.30 - 14.30 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง) 4.หยุดสั...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
16 ก.พ. 62
4 . พนักงานขาย ประจำ สาขา ยิ่งเจริญ สะพานใหม่
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 06.00 - 14.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 14.00 - 22.00 น. (8 ชั่วโมง) 4.หยุดสัปดา...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.(รวมทุกอย่าง)
16 ก.พ. 62

บริษัท ไทยฟูด แอนด์ เคมิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
6 . พนักงานขาย ประจำ สาขา เพรชเกษม
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 08.00 - 16.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 13.00 - 21.00 น. (8 ชั่วโมง) 4.หยุดสัปดา...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500(รวมทุกอย่าง)
16 ก.พ. 62
7 . Engineeringรับสมัครด่วน !
-เขียนแบบ 2มิติ และ3มิติได้เป็นอย่างดี (Autocad, Sketch-up , 3Dsmax, Photoshop / Illustrator) -ออกแบบ, เขียนแบบ Drawing, ,ตรวจแบบ ภายใต้วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และConcept ที่ ตั้งไว้ได้ -มีความรับผิด...

CLS Industrial (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
8 . Sales engineerรับสมัครด่วน !
- วางแผนการตลาดสำหรับสินค้าของบริษัท ฯ เพื่อให้จำหน่ายสินค้าได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ - วางแผนการบริการการขาย เพื่อเพิ่มความพอใจให้กับลูกค้า - รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและตอบปัญหาจากข้อร้องเรียนให้กับล...

CLS Industrial (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
9 . พนักงานขาย ประจำ สาขา รามคำแหง
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1 กะเช้า 07.00 - 15.00 น. (8 ชั่วโมง) 3.2 กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง) 4.หยุด...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
16 ก.พ. 62
10 . พนักงานขาย ประจำ สาขา อนุสาวรีย์ ชัยสมรภูมิ
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน 3.1กะเช้า 06.30 - 14.30 น. (8 ชั่วโมง) 3.2กะเย็น 14.00 - 22.00น. (8 ชั่วโมง) 4.หยุดสั...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.-(รวมทุกอย่าง)
16 ก.พ. 62
11 . พนักงานขาย ประจำ สาขา ยิ่งเจริญ สะพานใหม่
1.นำเสนอคุณค่าผู้ขาย, คุณค่าสินค้า ต่อผู้คน 2.จัดเรียงสินค้า,ทำความสะอาด และ รับผิดชอบทุกสิ่งในร้าน 3.เวลางาน กะเช้า 06.00 - 14.00 น. (8 ชั่วโมง) กะเย็น 14.00 - 22.00 น. (8 ชั่วโมง) 4.หยุดสัปดา...

บริษัท กนกณาณา เพอร์ฟูมส์ จำกัด
เงินเดือน 14,500.(รวมทุกอย่าง)
16 ก.พ. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
1. ติดต่อประสานงาน และ การกระจายสินค้า ที่ลูกค้าสอบถาม 2. จัดทำ invoice ดูแลเอกสารรับ-ส่งสินค้า 3. ดูแลและประสานงานบริการนำเข้า และการขนส่งสินค้า 4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย 5. ตรวจเช็คสินค้าน...

บริษัท ชาร์เตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
-จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย -จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี -ใบแจ้งการโอนเงิน,ใบสาคัญเงินโอน -บันทึกข้อมูลประจำเดือนเข้าสู่ระบบ -ติดตามและทำรายงานบัญชีลูกหนี้

บริษัท ชาร์เตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท
16 ก.พ. 62
14 . Import - Export Officer /นศ.ฝึกงาน 2 อัตรา
- จัดทำเอกสารการนำเข้า-ส่งออก และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น Invoice,Packing List, B/L, C/O, แบบฟอร์มต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้า ฝ่ายผลิต/ Supplier และหน่วยงานอื่นๆที่ เกี่ยวข้องทั้งในแ...

Vincita Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
16 ก.พ. 62
15 . Sales Coodinator
- Support เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - จัดทำใบเสนอราคา, ใบสั่งขาย หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนของงานขาย - ประสานงานกับแผนกบัญชี, ขนส่ง ในเรื่องของการจัดสงสินค้า - ดูแลลูกค้าที่ walk in เข้ามาซื้อสิ...

บริษัท บี.โอ.ที. จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
16 . Technical Sales
- ควบคุม และดูแลคุณภาพของสินค้า Casing และ Flavour ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ติดตาม และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - แนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์หรือเทคนิคในต่างๆ ในการผลิตสินค้า - ดูแลเอกสารต่าง ๆ ของสิน...

บริษัท บี.โอ.ที. จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
17 . Assistant Sales Managerรับสมัครด่วน !
- Responsible for supervising a sales team, selling sausage casings, equipment and food ingredients to customers in Food Manufacturing Industry. - Indentify business opportunities and implement actio...

บริษัท บี.โอ.ที. จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน / Coordinator รับสมัครด่วน !
- ประสานงานภายในแผนก และ support ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับ supplier ภายในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการสั่งซื้อ spare part ตลอดจนจัดทำใบสั่งซื้อ - จัดเตรียมเอกสารการนำเข้าสินค้าต่างๆ - ดูแ...

บริษัท บี.โอ.ที. จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
19 . พนักงานขับรถส่งสินค้า / พนักงานติดรถส่งสินค้า
- จัดเตรียมสินค้าส่งในแต่ละวัน - ขับรถกระบะส่งสินค้า กรุงเทพ, ปริมณฑล หรือต่างจังหวัด - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บี.โอ.ที. จำกัด
2 ตำแหน่ง
16 ก.พ. 62
20 . เจ้าหน้าที่อาวุโสจัดซื้อรับสมัครด่วน !
คุณสมบัติ 1.เปิดเอกสาร ใบสั่งซื้อ ตามกำหนดเวลาที่กำหนด 2.ติดตามการเปิดใบสั่งซื้อ ตาม MRF. จาก Order ที่เข้ามาประจำวัน 3.เปรียบเทียบราคาก่อนการสั่งซื้อ อย่างน้อย 2 Supplier ก่อนการสั่งซื้อ 4.แจ้งสถ...

บริษัท ยูมาร์คเอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย ) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
 พบ 607 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ