JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 233 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ปิดงบการเงินของบริษัท - ตรวจเช็คใบแจ้งหนี้และใบกำกับภาษี - ตรวจเช็คการตัดค่าแรงของพนักงาน - ตรวจเช็ครายงานการสรุป ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภาษีซื้อ,ภาษีขาย - ตรวจเช็ครายงานผลิตต่างๆ สรุปสต๊อค,วัตถุดิบ,...

บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่กราฟฟิค
- จัดทำรูปแบบ Art Work ให้กับ Sale และประสานงานกับลูกค้า - ให้คำแนะนำและคำปรึกษา เกี่ยวกับไฟล์งาน รูปแบบงาน สี ระบบสี - ประสานกับฝ่ายผลิต ออกรายละเอียดของงาน - ประสานงานกับช่างพิมพ์ เกี่ยวกับการออก...

บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- จัดทำการวางบิล - คีย์ข้อมูลลงโปรแกรม Express/Excle - เดินเอกสารทั่วไป - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านจ่าย
- จัดทำ VOUCHER จ่าย - จัดทำภาษีซื้อในแต่ละเดือน - จัดรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม - จัดทำแบบยื่น กพ.30 ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - จัดทำรายละเอียดประกอบงบด้านหนี้สินและทุน จัดทำยอดจ่ายธนาคาร(...

บริษัท ฟิวเจอร์ บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบรฺษัท
27 มิ.ย. 62
5 . พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
- ต้อนรับลูกค้า จัดคิวหมอลงนวดให้เป็นไปตามคิว - ดูแลรับผิดชอบความเรียบร้อยภายในร้าน - เช็คสต๊อคของภายในร้าน และสั่งซื้อสินค้า - มีที่พักให้

บริษัท ปาล์ม ดีไซน์ แอนด์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
27 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ QA,AC ตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์รับสมัครด่วน !
ตรวจคุณภาพงานพิมพ์,ปั๊ม,สำเร็จรูป

บริษัท เด่นฟ้าการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
27 มิ.ย. 62

บริษัท เด่นฟ้าการพิมพ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
27 มิ.ย. 62
8 . พนักงานประจำเครื่องขึ้นรูปกล่อง (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบใบสั่งผลิต 2. ป้อนงานเข้าเครื่องขึ้นรูปกล่อง 3. ปรับตั้งเรื่องงานขึ้นรูปกล่อง 4. จัดเตรียมวัสดุ+อุปกรณ์ก่อนที่จะปฏิบัติงาน 5. ตรวจสอบจำนวนการผลิต 6. บรรจุงานใส่หีบห่อ 7. ดูแลรักษาความส...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ QA ขึ้นรูปกล่อง (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. ดูแผนการผลิตประจำวัน 2. เบิก-คืน DIE CUT ที่แผนกปั๊มกล่อง 3. เบิก-คืน แฟ้มสีที่ห้อง Production 4. ตรวจสอบคุณภาพงานระหว่างผลิต ตามวิธีการตรวจสอบคุณภาพส่วนหลังพิมพ์ 5. แจ้งเพื่อให้เกิดการแก้ไข หร...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารด้านการจัดซื้อทั้งหมด 2. สั่งซื้อ ติดตามการสั่งซื้อ และบันทึกรายละเอียดวัตถุดินในใบขอซื้อ 3. รวบรวมเอกสารเตรียมวางบิล รวบรวมเอกสาร INVOICE และใบสั่งซื้อให้กับแผนกบัญชี 4....

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
11 . พนักงานประจำเครื่องล้างแป้ง/ลามิเนต (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1.เคลือบผิวหน้ากระดาษ 2.และ อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน 9,800 บาทขึ้นไป + โอที + ค่ากะ
27 มิ.ย. 62
12 . วิศวกรพัฒนากระบวนการ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในการศึกษา วิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรัง 2.ศึกษา เก็บข้อมูล และหาปัจจัยกระบวนการ และวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ปลอดภ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน (พระราม3)รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. คำนวณต้นทุนผลิตประจำเดือนเพื่อจัดทำงบต้นทุนผลิต 2. ปิดงบการเงินประจำเดือนพร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงินต่าง ๆ 3. คำนวณต้นทุนตามงาน(Job Cost Sheet) เพื่อนำเสนอไปเปรียบเ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
27 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์/ Product Design (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1.ทำการคิดค้น, ปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าของลูกค้า, สินค้าอื่นๆที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตในตลาด หรือสินค้าที่เป็นลักษณะเฉพาะ โดยยึดหลัก - ทำเป็นรูปแบบใหม่โดยไม่มีใครเคยทำ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
27 มิ.ย. 62
15 . พนักงานคลังสินค้า (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณภาพ พร้อมมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด 2. มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าอย่างเรียบร้อย เป็นระเบียบ ปลอดภัย และถูกต้องตามข้อกำหนดในการเ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน 9,800 บาทขึ้นไป + โอที + ค่ากะ
27 มิ.ย. 62
16 . ผู้เชี่ยวชาญงานพัฒนาการเรียนรู้ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.หาความต้องการและวิเคราะห์ข้อมูลความจำเป็นในการฝึกอบรม เพื่อจัดทำหลักสูตร และแผนดำเนินการฝึกอบรมประจำปี 2.ควบคุม ดูแล และติดตามการดำเนินการจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรม และการดำเนินการฝึกอบรมให้ดำเนินไปอย...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
27 มิ.ย. 62
17 . ผู้ช่วยช่างปั๊ม (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมเครื่องจักรให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2.ดูแล รักษา และทำความสะอาดเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุด 3.ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
27 มิ.ย. 62
18 . วิศวกรผลิต(พิมพ์/หลังพิมพ์) (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ศึกษาและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพ และคุณภาพ และนำมากำหนดเป็นมาตรฐานปัจจัยกระบวนการที่จะนำไปควบคุมปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 2.ติดตามและผลักดันให้มีการนำปัจจัยกระบวนการและมาตรฐานการทำงานที่กำหน...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
27 มิ.ย. 62
19 . พนักงานฝ่ายผลิต (ทุพพลภาพ) (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานในสายการผลิต ของโรงงาน

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ประกอบอาร์ตเวิร์ค/Graphic Design (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบในขั้นตอนการตรวจสอบไฟล์งาน, จัดการไฟล์, วางเลย์, แก้ไขงาน • แยกสีไฟล์, ปรับสีไฟล์ภาพ • ดูแลการจัดเก็บไฟล์งานในระบบ • ทำงานให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด • ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
27 มิ.ย. 62
 พบ 233 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ