JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 259 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ ISO
- ควบคุมและตรวจสอบเอกสาร ISO และจัดเก็บเอกสารบันทึกไว้เป็นหมวดหมู่ - ควบคุมและจัดทำเอกสาร แก้ไขเอกสาร - ควบคุมและทำการแจกจ่าย ทำลายเอกสารอย่างเหมาะสม - จัดทำและจัดเก็บบันทึกการประชุมต่างๆ - แจ้งก...

OCS.THAILAND CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
2 . Shipping Import (ประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ)
คีย์ใบขนสินค้าขาเข้า (ประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ)

OCS.THAILAND CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
3 . CS Booking
- รับ Booking และดูแลลูกค้าเบื้องต้น - ทำรายงาน Report Booking - จ่ายงานให้แก่แมสเซ็นเจอร์

OCS.THAILAND CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
4 . พนักงานคีย์ข้อมูล
- รับผิดชอบเอกสาร POD ที่ลูกค้าเซ็นรับแล้วทำการแยกเอกสารและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ - จัดเรียงและรวบรวมเอกสาร POD ที่บันทึกข้อมูแล้ว - รับผิดชอบเอกสาร POD ของหน้างานต่างๆ - แยกและจัดเรียงเอกสาร PACKING...

OCS.THAILAND CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
5 . Customer Service (Import) (ประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ)
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งการ พูด เขียน อ่าน (ประจำสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ)

OCS.THAILAND CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
6 . พนักงานซ่อมบำรุงรักษารถยนต์
1. ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ 4ล้อและ 6 ล้อ 2. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 3. ตรวจเช็คสภาพรถ 4. ดูแลเอกสารในฝ่าย 5. อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย **ประจำสาขาลาดกระบัง**

OCS.THAILAND CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้ารับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามา ดูแลเรื่องสมาชิกหนังสือพิมพ์ให้กับลูกค้า เช่นแก้ไขที่อยู่ ต่อสมาชิกหนังสือพิมพ์ - ประสานงานกับลูกค้า และพนักงานส่งหนังสือพิมพ์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

OCS.THAILAND CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
8 . ช่างภาพ& Editing รับสมัครด่วน !
- ตัดต่อ VDO /ภาพนิ่ง - สามารถใช้โปรแกรม Ps/Ai/Pr/Ae/Photoshop - ถ่ายภาพสินค้า

บริษัท แพล็นเน็ท สกรีน จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้น ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดหน้าหนังสือ
- จัดหน้าหนังสือ(artwork)โดยใช้โปรแกรม Adobe Indesign หรือ Pagemaker

สำนักพิมพ์นิยมวิทยา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62

บริษัท โซดิแอด เอดี จำกัด
22 เม.ย. 62
11 . Customer Service
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอก -จัดทำเอกสารต่างๆในฝ่ายขายและการตลาด -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศิริวัฒนาซีเคียวริติ้พริ้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 เม.ย. 62
12 . Account Executive
- ติดต่อ ประสานงานขาย วางแผนเข้าพบลูกค้าเพื่อเสนองาน ให้ข้อมูลและแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้า - ติดตามงานขาย รับแบบและข้อกำหนด(สเปค)งานจากลูกค้า เพื่อนำมาประสานงานต่อ และประเมินราคาเพื่อนำเสนอ - หาลูกค้า...

N.G. EVERYTHING CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
13 . Graphic Design
- เป็นส่วนหนึ่งของทีม Graphic Designer ร่วมออกความคิดเห็นและไอเดียกับทีม - ออกแบบสื่อโฆษณาและสื่อสิ่งพิมพ์ เช้น ออกผลิตภัณฑ์ ใบปลิว โบร์ชัวร์ Annual Report โปสเตอร์ แบรนด์เนอร์ แผ่นพับ หรือสื่อโฆษณาอ...

N.G. EVERYTHING CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62

บริษัท วี.ซี.เอส.พลาสแพ็ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
15 . พนักงานขาย/Sale
- หาลูกค้าป้ายโฆษณาประเภทอิงค์เจ็ททั้ง Indoor ,Outdoor - ทำยอดขายให้ถึงเป้าหมายของบริษัทฯ

บริษัท เบสท์อินกราฟฟิค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 เม.ย. 62
17 . พนักงานขายสื่อสิ่งพิมพ์รับสมัครด่วน !
ติดต่อขายสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ แคตตาล็อค ใบปลิว โบว์ชัวร์ ปฏิทิน หรืองานที่เกี่ยวกับพิมพ์งานลงบนกระดาษ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฟรม-อัพ ดีไซน์
เงินเดือน 15,000-20,000
22 เม.ย. 62
18 . Sale Executive
- แนะนำสินค้าและบริการเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ให้กับลูกค้า - ทำการปิดการนำเสนอขาย - จัดทำใบเสนอราคา ติดตามการผลิตและดูแลการขนส่ง - รักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้าและบริษัท

GOGOPRINT Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
19 . นิติกร
- ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ - ติดต่อและประสานงานทางด้านกฎหมาย กับลูกค้า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยราชการ เพื่อทำนิติกรรมต่างๆ

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
20 . Sales Executive Urgently Required !
1.Contact to current customer for new project and develop include searching for new customer for printing business. 2.Receive data of new model and modify job from the customer, clearly detail of cus...

YAMAGATA (Thailand) Co., Ltd.
22 เม.ย. 62
 พบ 259 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ