JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 255 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการประสานงาน
- ประสานงานภายในกับหน่วยงานต่าง ๆ - รับงานจากเซลล์และคีย์ข้อมูลลงในระบบ - ตรวจสอบงานหรือสินค้าตามแบบที่ลูกค้าแจ้ง - ติดตามสถานะการผลิตของสินค้าที่ได้รับมอบหมาย - Check E-mail / Line

บริษัท กิตติชัยพริ้นติ้ง จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
22 เม.ย. 62
2 . Sales Executive / พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- ขายผลิตภัณฑ์กระดาษถ่ายเอกสาร สิ่งพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน - ดูแลลูกค้าเก่า, เปิดลูกค้าใหม่ - ทำรายงานประจำวัน - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000+ค่าน้ำมัน+คอมมิชชั่น
22 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- เจ้าหน้าที่ฝายการเงินด้านรายรับ - จัดเก็บเอกสาร - อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 เม.ย. 62
4 . เลขานุการผู้บริหาร
- ดูแลงานต่างประเทศ โต้ตอบ Email - สรุป ติดตาม รายงานความคืบหน้า - วางแผนตารางงาน - ดูแลลูกค้าต่างประเทศ และในประเทศ - ดูแลแว็ปไซด์ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
22 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- รับ Order ตรวจสอบ Email - ตรวจเช็ค Order ให้ถูกต้อง และครบถัวนทุกวัน - จัดทำเอกสาร - งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
22 เม.ย. 62
6 . Computer Graphicรับสมัครด่วน !
- ออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น โปสเตอร์ โบรชัวร์ ฯลฯ - จัดทำ Artwork - ดูแลไฟล์งานลูกค้าก่อนสั่งพิมพ์

บริษัท อิมแพคท์ พรินท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
22 เม.ย. 62
7 . VDO Graphic/ช่างภาพ
ทำหน้าที่ ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีโอ แต่งภาพนิ่ง ตัดต่อวีดีโอ ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท มหานที จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
8 . กองบรรณาธิการ
•เขียนข่าว บทความที่ได้รับมอบหมาย •คิด content ตาม concept ที่ได้รับมอบหมาย •ทำงานสไตล์เอเจนซี่ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน แต่เน้นความรับผิดชอบในหน้าที่

บริษัท มหานที จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
10 . พนักงานเทคนิคการพิมพ์รับสมัครด่วน !
- ประสานงาน วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาในงานพิมพ์ - รับผิดชอบงาน Calibrate และทดสอบคุณภาพเครื่องจักรในส่วนงาน Prepress

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
22 เม.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.ดูแลงานด้านเอกสารทั่วไปที่รับมอบหมายของแผนก 2.ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกขององค์กร 3.ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย

บริษัท บางกอกแพค จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 เม.ย. 62
12 . พนักงานประจำเครื่อง (ขึ้นรูปกล่อง) รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบใบสั่งผลิต 2. ป้อนงานเข้าเครื่องขึ้นรูปกล่อง 3. ปรับตั้งเรื่องงานขึ้นรูปกล่อง 4. จัดเตรียมวัสดุ+อุปกรณ์ก่อนที่จะปฏิบัติงาน 5. ตรวจสอบจำนวนการผลิต 6. บรรจุงานใส่หีบห่อ 7. ดูแลรักษาความส...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
22 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ควบคุมอาคารและสถานที่ (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานก่อสร้าง 2.ประมาณราคางานก่อสร้าง

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
14 . พนักงานขับรถยก (คลังกระดาษ) พระราม 3รับสมัครด่วน !
1. มีหน้าที่ทำการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าอย่างเรียบร้อย เป็นระเบียบ ปลอดภัย และถูกต้องตามข้อกำหนดในการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ 2. ทำการขนย้ายวัตถุดิบหรือสิ่งของลงจากรถที่ผู้ขายนำมาส่ง และ/หรือ ขนย้ายวั...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 เม.ย. 62
15 . พนักงานติดรถ (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1. รับแผนการส่งสินค้า จัดสินค้าขึ้นรถ ตรวจเช็คชนิดและจำนวนกับบิลส่งของ 2. เตรียมเอกสารที่ต้องแนบการส่งสินค้า 3. ลงสินค้าให้ลูกค้า และรวบรวมบิลส่งสินค้ากลับมาอย่างถูกต้อง 4. กรณีมีงาน Reject ตรวจรับ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ QA ปั๊ม (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบคุณภาพแผนกปั๊ม 2. ตรวจสอบคุณภาพ งาน ตัดพลาสติก ปะกบลูกฟูก เคลือบเทียน หนังสือ 3. ทำ Weekly Report 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5. ตรวจสอบคุณภาพงานที่ตัวเองทำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ควบค...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 เม.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่พัฒนาการเรียนรู้ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมสถานที่ และจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมประจำปี 2.ดำเนินการ หรือประสานงานให้เกิดการวัดผลการเรียนรู้ , การทดสอบซ้ำ และการติดตามผลหลังก...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 เม.ย. 62
18 . วิศวกรพัฒนากระบวนการ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ ในการศึกษา วิเคราะห์ และหาแนวทางในการแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นเรื้อรัง 2.ศึกษา เก็บข้อมูล และหาปัจจัยกระบวนการ และวิธีการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ที่จะทำให้ปฏิบัติงานได้อย่าง ปลอดภ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ออกแบบผลิตภัณฑ์/ Product Design (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1.ทำการคิดค้น, ปรับปรุงรูปแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าของลูกค้า, สินค้าอื่นๆที่มีแนวโน้มเจริญเติบโตในตลาด หรือสินค้าที่เป็นลักษณะเฉพาะ โดยยึดหลัก - ทำเป็นรูปแบบใหม่โดยไม่มีใครเคยทำ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
22 เม.ย. 62
20 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม (พระราม 3)รับสมัครด่วน !
1.บริหารงานในส่วนวิศวกรรมและทำแผนปฏิบัติงาน 2.ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ 3.ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์ผลหาสาเหต...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
22 เม.ย. 62
 พบ 255 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ