JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 223 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ครูสอนเด็กประถม(PartTime) ด้านความคิดสร้างสรรค์ สาขา สาทร, ประชาอุทิศ, เพชรเกษมรับสมัครด่วน !
- ครู/ผู้ช่วยครู สอนประดิษฐ์หุ่นยนต์สำหรับเด็ก เพื่อพัฒนาทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการคิด (มีอบรมให้) - ประเมินผู้เรียน และ บันทึกพัฒนาการของผู้เรียน - ส่งพัฒนาการผู้เรียน ให้กับผู้ปกครอง - ดูแ...

สถาบัน เรสจีเนียสสคูล
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 มิ.ย. 62
2 . Customer services (ดูแลผู้เรียน) ปวส ขึ้นไปUrgently Required !
- พูดคุยโดยตรงกับผู้เรียนคนไทยในการสนับสนุนทางด้านวิชาการและการเรียนรู้ของนักเรียนตามแผนของบริษัท TOPICA - ให้คำปรึกษาและติดตามนักเรียน เพื่อให้แรงจูงใจในการเรียนและบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ผ่านสื...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 16,000 - 19,000 บาท
15 มิ.ย. 62
3 . ฝ่ายประสานงานลูกค้า รายได้รวม 27,000++ (พิจารณาเด็กจบใหม่)Urgently Required !
- นำเสนองานให้กับอาจารย์ภายนอก เพื่อให้อาจารย์มาร่วมงานกับ TOPICA - ประสานงานกับอาจารย์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสม - ประสานงานกับแผนกต่างๆ เช่น แผนกการผลิต,หน่วยงานภายนอก,อาจารย์ ...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 17,000-25,000 บาท (ต่อรองได้)
15 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายคอร์สเรียนออนไลน์ รายได้รวม 50,000+++Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
15 มิ.ย. 62
5 . งานขายคอร์สเรียน รายได้รวม 50,000++Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000 - 30,000 (ยังไม่รวมค่าคอมฯ)
15 มิ.ย. 62
6 . พนักงานขายเขตสาทรรายได้รวม 50,000 (มีฐานเงินเดือน+ค่าคอมมิชชัน)Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้ ไม่มีประสบการณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 30,000-50,000++ (รวมค่าคอมมิชชัน)
15 มิ.ย. 62
7 . งานขายคอร์สเรียนออนไลน์(ม6 ขึ้นไป)Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000 - 30,000 (ยังไม่รวมค่าคอมฯ)รายได้รวม 50,000++
15 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายUrgently Required !
-ดูแลและจัดการเอกสาร ตามแนวทางและกระบวนการทางกฎหมาย -แก้ไขปัญหาในด้านเนื้อหาของเอกสารให้ถูกต้อง -ให้คำแนะนำเรื่องกฎหมายเพื่อลดความเสี่ยงที่เกิดจากหนี้สินและข้อพิพาท -ประสานงานกับหน่วยงานของภาครัฐ...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 18,000-20,000บาท
15 มิ.ย. 62
9 . พนักงานขายรายได้รวม 30,000-50,000++ (พิจารณาเด็กจบใหม่)Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000-30,000 บาท (ต่อรองได้)
15 มิ.ย. 62
10 . Account Executive ฝ่ายประสานงาน รายได้รวม 27,000++Urgently Required !
- นำเสนองานให้กับอาจารย์ภายนอก เพื่อให้อาจารย์มาร่วมงานกับ TOPICA - ประสานงานกับอาจารย์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่เหมาะสม - ประสานงานกับแผนกต่างๆ เช่น แผนกการผลิต,หน่วยงานภายนอก,อาจารย์ ...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 17,000-25,000 บาท (ต่อรองได้)
15 มิ.ย. 62
11 . พนักงานขายคอร์สออนไลน์ รายได้ 50,000+++ (รับเด็กจบใหม่)Urgently Required !
- ฐานเงินเดือน 15,000-30,000 บาท(ตามประสบการณ์และความสามารถ) - รายได้รวมต่อเดือน 30,000-50,000++(ตามผลงาน) - ไม่ต้องหาลูกค้า มีฐานรายชื่อให้ (ลูกค้าลงทะเบียนมาเอง) - มีการเทรนงานให้(หลังจากสัมภาษณ์...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 30,000-50,000++ (รวมค่าคอมมิชชัน)
15 มิ.ย. 62
12 . IT Helpdesk/SupportUrgently Required !
รายละเอียดเบื้องต้น -รายได้รวมต่อเดือน 27,000-35,000++ บาท -เทรนงานต่างประเทศ 3-6 เดือน -มีเงินสนับสนุนค่าที่พัก ค่าทำงานต่างประเทศ -ทำงานเป็นกะ 7.30-16.00น. หรือ 16.00-23.50น. -ค่าล่วงเวลา 200% ...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท/ต่อรองได้
15 มิ.ย. 62
13 . Customer service (พิจารณาเด็กจบใหม่)Urgently Required !
- พูดคุยโดยตรงกับผู้เรียนคนไทยในการสนับสนุนทางด้านวิชาการและการเรียนรู้ของนักเรียนตามแผนของบริษัท TOPICA - ให้คำปรึกษาและติดตามนักเรียน เพื่อให้แรงจูงใจในการเรียนและบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ผ่านสื...

TOPICA Edtech Group
เงินเดือน 16,000 - 19,000 บาท
15 มิ.ย. 62
14 . Graphic Designer
1. รับผิดชอบงาน Design ขององค์กร ได้แก่ สิ่งพิมพ์ โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา 2. ออกแบบสื่อดิจิทัล และสื่อมัลติมีเดียต่างๆ อาทิ เช่น E-Newsletter, E-Brochure, E-card, Interface 3. Design หน้าเว็บต่างๆ ของอ...

บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด
เงินเดือน 20,000-23,000 แล้วแต่ประสบการณ์
15 มิ.ย. 62
15 . Education Admin Officer
1. จัดทำตารางเรียนทั้งแบบกลุ่มและแบบส่วนตัว รวมถึงการจัดตารางเรียนชดเชยในกรณีที่มีการยกเลิกคลาสเรียน 2. บริหารจัดการตารางสอนของครูเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3. จัดทำตารางสอนและการจัดห้องเรียนปร...

บริษัท เฮ้าส์ ออฟ กริฟฟิน จำกัด
เงินเดือน 18,000 + Incentive
15 มิ.ย. 62
16 . ครูคณิตศาสตร์ (สายไหม, ลำลูกกา)
- สอนนักเรียนระดับชั้น อ.3-ป.6 - งานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย (เอกสารที่ใช้ประกอบการสอนและวางแผนการสอน) - Communication Report - After Class Reflection - รายงานผลการเรียนรู้และการสอบ - ตำแหน่งงาน...

SE-ED Learning Center สาขา ลำลูกกา
เงินเดือน 400 บาท/วัน (8 ชั่วโมง)
15 มิ.ย. 62
17 . พนักงานประชาสัมพันธ์ ประจำสาขาวัชรพล รับสมัครด่วน !
- ดูแลเอกสาร - ประสานงานครูกับ ผู้ปกครอง - รับโทรศัพท์ - ขายคอร์สเรียน ต่อคอร์สเรียน

Waratha Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000-18,000 บาท + ค่าคอมรายเดือน + ประกันสังคม + โบนัสปลายปี
15 มิ.ย. 62
18 . พนักงานประชาสัมพันธ์ สาขาปิ่นเกล้า
- ดูแลเอกสาร - ประสานงานครูกับ ผู้ปกครอง - รับโทรศัพท์ - ขายคอร์สเรียน ต่อคอร์สเรียน

Waratha Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000-18,000 บาท + ค่าคอมรายเดือน + ประกันสังคม + โบนัสปลายปี
15 มิ.ย. 62
19 . Exclusive Call center
- รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลกับลูกค้า - งานด้านเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานภายในและนอกองค์กร - ตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์ โดย น.ส.อัญทริการ์ ข่วงวี
เงินเดือน 15,000 - 20,000
15 มิ.ย. 62
20 . ผู้จัดการส่วนตัว CEO
รับมอบหมายงานจาก CEO เพื่อประสานงานต่อระดับปฏิบัติงาน

สำนักงาน วิชาการรัฐศาสตร์ โดย น.ส.อัญทริการ์ ข่วงวี
เงินเดือน 30,000
15 มิ.ย. 62
 พบ 223 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ