เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 166 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเครื่องดื่มรับสมัครด่วน !
1. งานบริการเครื่องดื่ม 2. แคชเชียร์ 3. อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ธ.ค. 61
2 . Product Designer (งานไม้,งานเฟอร์นิเจอร์)รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ ประเมินราคาสินค้า 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิต สามารถขึ้นแบบตัวอย่าง ก่อนผลิตจริงได้ เข้าใจในระบบการผลิตและเครื่องจักร 3. ใช้โปรแกรม Solid Work , Auto Cad 2D,3D , ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนขอบริษัท
16 ธ.ค. 61
3 . พนักงานบัญชีบริหารรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์งบการเงิน - วิเคราะห์ต้นทุนและงบประมาณ - วิเคราะห์แผนงานและงบประมาณของโครงการต่างๆ - พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานบัญชีและการเงิน (WI) - ร่วมวางแผนเพื่อนำระบบ IT/AI มาใช้ในงานด้า...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ธ.ค. 61
4 . Project Engineer (Solar Project)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูเเลงานเขียนแบบออกแบบงานของระบบโซลาร์เซลล์ชนิดต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของ วสท.เเละทันในเวลากำหนด 2. ใช้โปรแกรมจำลองหาค่าประมาณการหน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลลาร์เซล...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท,
16 ธ.ค. 61
5 . Export Sales ExecutiveUrgently Required !
- Determines export annual and gross-profit plans by forecasting and developing annual sales, projecting expected sales volume and profit, analyzing trends and results, establishing pricing strategies...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ธ.ค. 61
6 . วิศวกรไฟฟ้า ( Electrical engineer ) (Solar Project)รับสมัครด่วน !
1. เขียนแบบออกแบบงานของระบบโซลาร์เซลล์ชนิดต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐานสากลและมาตรฐานของ วสท. 2. ใช้โปรแกรมจำลองหาค่าประมาณการหน่วยของพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จากระบบโซลลาร์เซลล์ที่ได้ออกแบบไว้ 3. พิจารณาและเ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ธ.ค. 61
7 . SCADA/PLC Programmer (Engineering)รับสมัครด่วน !
เขียนโปรแกรม ออกแบบ ติดตั้งระบบเครื่องมือวัดและระบบควบคุม (DCS, PLC, SCADA) โรงไฟฟ้าชีวมวล, ขยะมูลฝอย, ไบโอแก๊ส

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ธ.ค. 61
8 . Project Coordinator (ME/EE/Energy related fields)รับสมัครด่วน !
1.Coordinating project schedules, resources, equipment and information 2.Assign tasks to internal teams and assist with schedule management 3.Monitor project progress, Budget and handle any issues t...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ธ.ค. 61
9 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (Environmental Engineer) รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ/ดูแลงานออกแบบระบบ Water Treatment ทั้งน้ำดีและน้ำเสีย รวมถึงการจัดการมลพิษทางอากาศ - อัพเดทระบบมาตรฐานบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของทุกโครงการในบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งเเว...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
16 ธ.ค. 61
10 . Graphic Designerรับสมัครด่วน !
1. รับ Requirement จาก User และวิเคราะห์ความต้องการ 2. ออกแบบสื่อต่างๆ โดยใช้ทักษะและความคิดสร้างสรรค์ ในการผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามคอนเซ็ปต์ รูปแบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อสร้างให้เกิดการจดจำ 3....

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
16 ธ.ค. 61
11 . CAD Operator/Draftsman (งานเครื่องกล) ประจำไซต์งานคลองสาน กทม.Urgently Required !
1.1 เขียนแบบ ให้เป็นไปตาม ข้อกําหนดและมาตรฐานและตรงกับความต้องการของผู้ออกแบบ 1.2 เขียนรายละเอียดให้เสร็จตามระยะเวลากำหนด 1.3 ถอดปริมาณงาน วัสดุที่ในการก่อสร้าง 1.4 งานอื่นๆที่ได้รับ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
16 ธ.ค. 61
12 . Accounting Officer (Sr./Jr.) รับสมัครด่วน !
- ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท - ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี - จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ธ.ค. 61
13 . Legal Officer (Sr./Jr.)Urgently Required !
1. ให้คำปรึกษาผู้บริหาร ด้านกฏหมาย/สัญญาเอกสาร และการรักษาผลประโยชน์ต่างๆของบริษัท 2. งานนิติกรรมสัญญาและเจรจาต่อรอง 3. งานเลขานุการที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท - ผู้ถือหุ้น 4. งานอื่นๆด้านกฏหมายตามที...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน N/A
16 ธ.ค. 61
14 . พนักงานขับรถผู้บริหาร คลองสาน กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
- ขับรถให้ผู้บริหารคนไทย/ผู้บริหารต่างชาติ - ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องยนต์และตัวรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน 23,000 บาทขึ้นไป
16 ธ.ค. 61
15 . HR Specialist (Performance Management)รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน - ปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินผลงานพนักงานประจำปี - ติดตาม ปรับปรุง KPI ของพนักงานกับต้นสังกัด - ติดตามปรับปรุง Competenc...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
เงินเดือน Negotiable
16 ธ.ค. 61
16 . Internal Auditor
- Audit procedure and reports to every department for good internal control according to company policy and rules - Advice and share preventive approach - Follow up auditing - Prepare meeting and c...

Thai Wah Public Co., Ltd.
16 ธ.ค. 61
17 . รองกรรมการผู้จัดการรับสมัครด่วน !
-กำหนดกลยุทธ์ที่สามารถกำหนดให้เป็นแผนปฎิบัติงาน ตลอดจนสามารถในการบริหารให้ประสบผลสำเร็จตามทิศทางการดำเนินงานของบริษัท -วิเคราะห์และติดตามประสานงานฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัท -กำหนดนโยบายและ...

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 ธ.ค. 61
18 . ผู้จัดการโรงงาน
1. วางแผนและควบคุมดูแลและบริหารงานฝ่ายผลิต 2. บริหารต้นทุนแรงงาน และวัตถุดิบ ของใช้สิ้นเปลือง 3. บริหารผลิตสินค้าให้ทันเวลา และตรงตาม Order ที่กำหนด 4. บริหารจัดการคนผู้ใต้บังคับบัญชา 5....

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive
15 ธ.ค. 61
19 . Salesรับสมัครด่วน !
1.ดูแลสินค้าธัญพืชออร์แกนิค 2.ดูแลลูกค้าเก่า 3.สรรหาลูกค้าใหม่ 4.ประสานงานกับฝ่าย Customer Service 5.ออกบูธ จัดแสดงสินค้า(งาน THAI FEX – World of Food Asia)

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าเดินทาง+ค่าคอมฯ
15 ธ.ค. 61
20 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูปรับสมัครด่วน !
1.จัดการสินค้าพร้อมส่ง หลังได้รับใบ Order (ใบสั่งสินค้า)จากแผนก CS 2.เบิกจ่ายตามหลัก FIFO มีการตรวจเช็คสินค้าด้านคุณภาพ และปริมาณอย่างแม่นยำ 3.ควบคุมการรับ การจัดเก็บและจ่ายสินค้าด้วยความรอบคอบ 4.ค...

บริษัท แนชเชอรัล แอนด์ พรีเมี่ยม ฟู๊ด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ธ.ค. 61
 พบ 166 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ