JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 171 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QMR&DCC
1. รวบรวม จัดทำ ควบคุม และดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบ เอกสาร ISO9001:2015 2. Support การ Audit ทั้งภายใน และภายนอก 3. ติดตามเอกสาร CAR/DAR และเอกสาร Customer complain 4. ประสานงานเกี่ยวกับร...

บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน + ประสบการณ์
26 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ
1. จัดหา / จัดซื้อ อุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรในโรงงาน 2. ติดต่อผู้ขาย เจรจา เปรียบเทียบราคา 3. จัดทำเอกสารสั่งซื้อในระบบ Express 4. ตรวจเช็คสินค้า เพื่อความถูกต้อง 5. อื่นๆตามหัวหน้างานมอบหมาย ...

บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 23,000
26 มี.ค. 62
3 . HR Supervisor ประจำที่จรัญ 13
1. สรรหาและฝึกอบรมพนักงาน 2. จัดทำค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆ 3. รับผิดชอบด้านธุรการ และติดต่อราชการภายนอก 4. เคลียร์ปัญหาคดีความและข้อพิพาทย์ต่างๆ เกี่ยวกับด้านกฎหมายแรงงาน 5. จัดทำข้อมูล KPI ประจำ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มี.ค. 62
4 . Supervisor Accouting (Cost) ประจำที่จรัญ 13รับสมัครด่วน !
1.บัญชีต้นทุน , บัญชีสต็อก 2.ใบสำคัญรับ-สำคัญจ่าย 3.สรุปรายงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มี.ค. 62
5 . Assistant Farm Manager / ผู้ช่วยผู้จัดการฟาร์ม
มีส่วนร่วมในการบริหารฝ่ายผลิตและดูแลบริหารส่วนงานฝ่ายผลิตของ CORO FIELD (CORO GROW) ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของบริษัทที่กำหนดไว้ - วางแผนการผลิต (เพาะปลูก) ภายในฟาร์มร่วมกับฝ่ายบริหารแล...

บริษัท โคโร บราเธอร์ จำกัด
26 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
- ประสานงานรับ-ส่งเอกสารจากสาขาต่างๆ และจัดเก็บเข้าแฟ้ม - ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ และการขออนุญาตต่างๆ - ดูแลการใช้รถบริษัทฯ รวมถึงต่อประกันภัย ภาษี พรบ. - จองตั๋วเครื่องบินและจัดหาที่พักให้ผู...

บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี (GL/ AP)
- บันทึกยอดขายรายวัน/ ยอดต้นทุน/ รายการเงินสดย่อย - บันทึกใบเบิกจ่ายสินค้า/ใบโอนย้ายวัตถุดิบ/วัสดุ/การคัดทิ้ง - กระทบยอดซื้อน้ำมัน/ยอดเงินเดินสะพัด/สต็อกสินค้า - จัดทำรายงานผลผลิตและรายงานต้นทุนที...

บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่การตลาดและกราฟฟิกดีไซน์
- วางแผนกิจกรรมการตลาดและทำ Branding บริษัท - ดูแล content เว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ - ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้ง offline และ online - จัดทำรายงานและ presentation สำหรับการประชุมการตลาด -...

บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 มี.ค. 62
9 . Sales Engineer วิศวกรฝ่ายขาย-โครงการ/โรงงงานอุตสาหกรรม กรุงเทพและต่างจังหวัดรับสมัครด่วน !
- วางแผนเข้าพบลูกค้าเสนอขายสินค้าโครงการ โรงงาน แหล่งอุสาหกรรม - ประสานงานขายให้ไปตามเป้าหมายที่ได้รับ และหาลูกค้าใหม่ - ดูแลความเคลื่อนไหวของยอดขาย ลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ย...

เครือ ซี.อาร์.กรุ๊ป
เงินเดือน ตามที่ตกลง / พิจาณาจากประสบการณ์พิเศษ
26 มี.ค. 62
10 . Sales Dealer,Sales Supervisor เขตกรุงเทพและต่างจังหวัดรับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบดูแลกลุ่มลูกค้า,ยอดขาย รวมทั้งออกตลาดเพื่อหาลูกค้าใหม่ๆ -ติดตามลูกค้าทั้งรายเก่ารายใหม่ และบริการลูกค้าหลังการขาย -ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย -วางแผนการขายในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบของตัวเอ...

เครือ ซี.อาร์.กรุ๊ป
เงินเดือน 12,000 - 15,000 ขึ้นไป (ยังไม่รวมรายได้อื่นๆ และ Commision)
26 มี.ค. 62
11 . ธุรการบัญชี (พระราม9 หรือ นวมินทร์ 77) รับสมัครด่วน !
1. ออกบิลขายรายวัน พร้อมเก็บเอกสารภาษีขาย วางบิล รับเช็ค 2. คีย์ข้อมุลค่าใช้จ่ายประจำวัน ประจำเดือนของบริษัท 3. จัดทำเอกสารส่งสำนักงานบัญชี 4. ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
26 มี.ค. 62
12 . Site engineer (ไฟฟ้า ตู้คอนโทรล)รับสมัครด่วน !
- ดูแลโปรเจค ระบบไฟฟ้า งานตู้คอนโทรล สำหรับโรงเรือน - วางผังระบบไฟฟ้า set upงานไฟฟ้า หน้างาน - ทำแบบไฟฟ้า ส่งอนุมัติ - จัดทำงานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - สามารถเดินทางต่างจังหวัด และทำงานต่างจั...

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
26 มี.ค. 62
13 . พนักงานขายสาขาเซ็นทรัลลาดพร้าว รับสมัครด่วน !
- ดูแลร้านอืมม!..มิลค์ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท เช่นการจัดเรียงสินค้า - รักษามาตรฐานการบริการ ระบบfood Hygiene ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 บาท ขึ้นไป
26 มี.ค. 62
14 . หัวหน้าเขตการขาย
1 รับผิดชอบร้านค้าปลีก Umm!..Milk ให้เป็นระเบียบ 2 ดูแลรับผิดชอบพนักงานขายในด้านการให้บริการ เอกสารในร้าน 3 ดูแลด้านการเงิน และรายได้ของสาขาให้ถูกต้อง 4 ประสานงานกับองค์กร 5 รับผิดชอบงานอื่นๆที่ไ...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มี.ค. 62
15 . ธุรการขาย DC-BKKรับสมัครด่วน !
-เปิดSale Order,ดูStock สินค้า, ทำใบเสนอราคา -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลในการสนับสนุนงานขายและบริการที่ดีต่อลูกค้า -ติดต่อลูกค้า รับโทรศัพท์ให้ข้อมูลการขาย -ติดตามการจัดส่งสินค้าให...

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
16 . พนักงานติดรถส่งของ
-จัดสินค้าขึ้นรถและนำส่งขนส่ง -ตรวจสอบบิลส่งสินค้าให้ถูกต้อง

ห้างวัฒนสยาม
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 มี.ค. 62
17 . พนักงานขับรถ
-ขับรถยกสินค้า -ขับรถส่งสินค้าตามขนส่งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล -ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างวัฒนสยาม
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 มี.ค. 62
18 . ผู้แทนฝ่ายขาย
-ติดต่อเสนอขายสินค้า โดยนำเสนอคุณสมบัติของสินค้าให้แก่ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัด -ติดตามความคืบหน้า และสำรวจตลาดและความเคลือนไหว -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย -เก็บบัญชีลูกค้า

ห้างวัฒนสยาม
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 มี.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- ดูแล/จัดการเรื่องใบอนุญาตต่างๆ-สัญญาที่เกี่ยวข้องกับโรงงานไฟฟ้า/ดำเนินการเอกสารขอใบอนุญาต-ต่อใบอนุญาต - จัดทำรายงานส่งให้กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน/การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย/การไฟฟ...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มี.ค. 62
20 . IT Support Officer
- ดูแลระบบภายในบริษัทสำหรับ Hardware และ Software ต่างๆ - ติดตั้ง และ Setup PC, Notebook และ Printer - แก้ไขปัญหาทางด้านระบบ Computer - แก้ไขปัญหาทางด้านต่างๆให้กับ User ทั้งที่สำนักงานใหญ่และโร...

Thai Wah Public Co., Ltd.
26 มี.ค. 62
 พบ 171 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ