JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 168 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย TT(traditional trade)
• งานวางแผนการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า • ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร • สรุปยอดขายประจำเดือน • งานกิจกรรมส่งเสริมการขายกับฝ่ายการตลาด • งานประส...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย MT (สำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์58)
• รับผิดชอบเป้าหมายและบริหารงานขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ • งานวางแผนการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า • ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร • สรุปยอดขายประจำเดื...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. สรรหา คัดเลือกผู้ขายรายใหม่และประเมินผู้ขายปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับระบบบริหารงานคุณภาพ 2. จัดซื้อสินค้าภายในประเทศเพื่อจำหน่าย รวมถึงวัตถุดิบ แพ็กเก็จจิ้ง เครื่องใช้สำนักงาน สินค้าบริการและทรัพย์สิ...

บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำสำนักงานสุขุมวิท 71)
- บริหารจัดการงานด้านบัญชี อาทิ บัญชีรับ-จ่าย,บัญชีภาษี,การปิดงบประจำปี - ควบคุม ตรวจสอบความถูกต้องในการดำเนินงานด้านบัญชี - วางระบบการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐาน - บริหารทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 45,000-55,000 บาท
27 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
1) ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบบริษัท 2) เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์กับหน่วยงานราชการและงานต่างๆ เช่น ฌาปนกิจ ตรวจเยี่ยมชุมชน 3) ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดสวัสดิการแก่พนักงาน 4) จัด...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (สำนักงานใหญ่)
- สรรหาพนักงานตามคำขอของหน่วยงานต่างๆ และสรุปรายงานการสรรหาประจำเดือน - ลงประกาศรับสมัครงานผ่านทางสื่อต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงจัดทำสื่อในรูปแบบต่างๆเพื่อสนับสนุนการสรรหา และจัดทำการประเมินสื...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
27 มิ.ย. 62
7 . ผู้แทนขาย/หัวหน้าส่วนงานขายชิ้นส่วนไก่
- รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนไก่ - กลุ่มลูกค้าตามความต้องการของธุรกิจ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม , ขายต่างประเทศ , ภูมิภาค , โรงแรม โรงเรียน ภัตราคาร และอื่นๆ

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 มิ.ย. 62
8 . หัวหน้าส่วนงานบริหารการลงทุน สำนักงานใหญ่
-ติดต่อประสานงานกับธนาคาร และสถาบันทางการเงิน สนับสนุนการจัดหาเงินตามแผนของบริษัท ได้แก่ การขอวงเงินกู้ (Project Loan), Leasing, หุ้นกู้ และBEจัดทา cash flow projection ของบริษัท -ติดต่อประสานงานบริษ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1.ดำเนินการรวบรวมเอกสารทางบัญชีเพื่อตรวจสอบ และบันทึกบัญชีลงในระบบของบริษัทฯ 2.ตรวจสอบและจัดทำรายงานและทำแบบการยื่นเสียภาษีต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกำหนดเวลา 3.ดูแลรับผิดชอบ และติดตามเอกสารประกอบก...

บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัล เฮลธ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ตามประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. Prepare action plans by individuals 2. Surfing the internet all concerning materials of Rubber products such as Crude Oil, Stock Market, Exchange-rate and more to support the teams. 3. Maintains...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท
27 มิ.ย. 62
11 . แม่บ้านรับสมัครด่วน !
1.ดูแลทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ในศูนย์ทั้งหมด 2.บริการเสริฟน้ำชงกาแฟให้แขกที่มาดูรถ หรือมาติดต่องาน 3.และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน 9,000-12,000
27 มิ.ย. 62
12 . พนักงานขับรถผู้บริหาร *ประจำสาขากรุงเทพฯ*รับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่ทำงาน และสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ขับรถไปยังจุดหมายตามคำสั่ง ในลักษณะการขับที่สุภาพ ปลอดภัย โ...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
13 . พนักงานประสานงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ควบคุม บริหาร และจัดการสต๊อก อุปกรณ์ และวัตถุดิบ -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -จัดทำเอกสาร -อื่นๆ

S&P Formulator Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานด้านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตรฯ กรมปศุสัตว์ อย.เป็นต้น - ประสานงานและติดตามงานในส่วนที่รับผิดชอบ - จัดทำและตรวจสอบเอกสาร

S&P Formulator Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
27 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ Graphic design
- ออกแบบสื่อประเภท Graphic design และงานโฆษณาของบริษัท - ถ่ายภาพสินค้าและกิจกรรมของบริษัท - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทำงานที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
27 มิ.ย. 62
16 . Sale Online ขายของออนไลน์
งานขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต LAZAD/SHOPEE หรืออื่น บริษัทฯมีตลาดรองรับอยู่และมีความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียการขายที่แปลกใหม่ สร้างเสนอผลงานได้ ตอบคำถาม แนะนำสินค้า และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
27 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(Operation Warehouse)
ตรวจเช็คสินค้า และ รับสินค้าเข้า-ออก จัดเรียงสินค้าเข้าที่จัดวาง รับเข้า Stock ในระบบ มีการวางแผนสต๊อกสินค้าให้มีคุณภาพ ตวรจสอบอุณภูมิห้องเย็นก่อนนำเข้า ตรวจเช็ค QC ให้ได้คุณภาพสินค้า

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
18 . ประสานงานทั่วไป
1.ประสานงานตามเช็ด,ออกใบเสร็จรับเงิน,ทำทะเบียนรับเช็ด 2.ตรวจสอบและประสานงานสินค้า เข้า-ออก 3.ประสานงานลูกค้าและแก้ไขปัญหา 4.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 5.คีรย์รับสินค้าเข้า ทำงาน จ-ส เวลาเข้างาน 9...

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
19 . ขับรถส่งสินค้า
-ขับรถส่งของ เป็นจำพวกผักผลไม้ -เข้างาน ตี03:00 ถึง 12:00 -มีรอบ2แล้วแต่ -ขึ้นอยู่กับระยะทาง -จัดของขึ้นของ และขับรถไปส่งตามสถานที่ๆ ได้รับมอบหมาย

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
ตามโครงสร้างบริษัท
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป (มีที่พัก เดือนละ 500+น้ำไฟ250)
27 มิ.ย. 62
20 . Internal Audit Manager (ด่วน)
-พัฒนาแผนการตรวจสอบภายในและขั้นตอนการตรวจสอบ -จัดการและดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ที่ระบุไว้ในแผนการตรวจสอบภายในเพื่อ เพิ่มมูลค่าและปรับปรุงการดำเนินธุรกิจ -จัดการการตรวจสอบตามปกติสำหรับพื้นที่ที่มี...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
 พบ 168 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ