JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 153 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Online ขายของออนไลน์
งานขายสินค้าผ่านอินเทอร์เน็ต LAZAD/SHOPEE หรืออื่น บริษัทฯมีตลาดรองรับอยู่และมีความคิดสร้างสรรค์ นำเสนอไอเดียการขายที่แปลกใหม่ สร้างเสนอผลงานได้ ตอบคำถาม แนะนำสินค้า และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
17 ก.ค. 62
2 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์ -เคลื่อนย้ายสินค้า-วัตถุดิบ เข้า-ออก -จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเรียบและFIFO -ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ-เครื่องใช้ใ...

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
เงินเดือน 12,000++
17 ก.ค. 62
3 . ประสานงานทั่วไป
1.ประสานงานตามเช็ด,ออกใบเสร็จรับเงิน,ทำทะเบียนรับเช็ด 2.ตรวจสอบและประสานงานสินค้า เข้า-ออก 3.ประสานงานลูกค้าและแก้ไขปัญหา 4.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย 5.คีย์รับสินค้าเข้า ทำงาน จ-ส เวลาเข้างาน 10...

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
4 . ขับรถส่งสินค้า
-ขับรถส่งของ เป็นจำพวกผักผลไม้ -เข้างาน ตี03:00 ถึง 12:00 -มีรอบ2แล้วแต่ -ขึ้นอยู่กับระยะทาง -จัดของขึ้นของ และขับรถไปส่งตามสถานที่ๆ ได้รับมอบหมาย

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
ตามโครงสร้างบริษัท
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป (มีที่พัก เดือนละ 500+น้ำไฟ250)
17 ก.ค. 62
5 . ฝ่ายบุคคล งานวางแผนพนักงาน การบริหารบุคคล
- คาดการณ์ความต้องการและวางแผนใช้ทรัพยากรมนุษย์ขององค์การไว้ล่วงหน้า ว่าต้องการบุคคลที่มีคุณสมบัติอย่างไร ระดับใด จำนวนเท่าใด เมื่อใด ด้วยวิธีการใด ต้องพัฒนาบุคคลให้มีความรู้ความสามารถอย่างไร จะควบคุม...

บริษัท บุษยาธรพืชผล จำกัด
17 ก.ค. 62
6 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ปฎิบัติงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.(ระยะเวลาทดลองงาน 4 เดือน)

บริษัท แป้งมันสมเด็จ จำกัด
เงินเดือน 14,000 -15,000 +โอที ชั่วโมงละ 65 บาท (รายได้ + โอที ประมาณ 20,000 บาท)
17 ก.ค. 62
7 . พนักงานประสานงานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
-ควบคุม บริหาร และจัดการสต๊อก อุปกรณ์ และวัตถุดิบ -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -จัดทำเอกสาร -อื่นๆ

S&P Formulator Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนรับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานด้านการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตรฯ กรมปศุสัตว์ อย.เป็นต้น - ประสานงานและติดตามงานในส่วนที่รับผิดชอบ - จัดทำและตรวจสอบเอกสาร

S&P Formulator Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
17 ก.ค. 62
9 . หัวหน้าผลิต (กรุงเทพ)
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิต - กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติต...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
10 . หัวหน้าสโตร์
- บริหารการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - การจัดเก็บวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมในการจัดจ่ายและวางแผน - ติดตามวัตถุดิบให้เข้าอย่างเหมาะสมทันตามกำหนดเวลา - บริหารคนในทีมใ...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
11 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (ผู้บริหาร)รับสมัครด่วน !
1.ขับรถรับ-ส่งผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความปลอดภัยและตรงต่อเวลา 2.ดูแลรักษายานพาหนะของผู้บริหาร (ล้างรถ,เช็ดรถและทำความสะอาดภายในให้มีความสะอาดอยู่เสมอ) 3.ดูแลบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้พร้อมใช...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
12 . CSR SUPERVISOR รับสมัครด่วน !
วางแผนและดำเนินงานด้านกิจกรรมรวมถึงการจัดเตรียมข้อมูล - ดูแลประสานงานกิจกรรม 5 ส. ,Kaizen,QCC,KPI - ดูและประสานงานกิจกรรมเพิ่มผลผลิตของบริษัทฯ --วางแผนและออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมเพื่อสังค...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
13 . Programmer / โปรแกรมเมอร์รับสมัครด่วน !
- พัฒนา Software ของบริษัทด้วย Visual Basic 6 , JSP + JAVA และ Joomla เพื่อสนับสนุนงานในองค์กร ลูกค้า และในเครือ ภายใต้ Timeline ที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จ-ศ 8.30-17.00 น.

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
14 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
- บริหารงานทางด้านบัญชี และวางระบบงานบัญชี - ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน - วางนโยบาย และวิธีดำเนินงานทางด้านงบประมาณ - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีรายวัน - ปิดงบการเงิน -...

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
15 . แม่บ้านประจำสำนักงาน
- ดูแลทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู ภายในสำนักงาน - ดูแลทำความสะอาดโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ - ช่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
17 ก.ค. 62
16 . ธุรการบัญชี (พระราม9 หรือ นวมินทร์ 77) รับสมัครด่วน !
1. ออกบิลขายรายวัน พร้อมเก็บเอกสารภาษีขาย วางบิล รับเช็ค 2. คีย์ข้อมุลค่าใช้จ่ายประจำวัน ประจำเดือนของบริษัท 3. จัดทำเอกสารส่งสำนักงานบัญชี 4. ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
17 ก.ค. 62
17 . QC สินค้าเกษตรรับสมัครด่วน !
1. ดูแลไลน์ผลิต คนงาน วางแผนผลิตรายวัน สต็อคสินค้า คุณภาพสินค้า 2. ตรวจเช็คคุณภาพสินค้าก่อนส่ง และเช็คก่อนส่งลูกค้า 3. จัดเตรียมแผนการผลิตต่อวัน ประเมินการใช้วัตถุดิบ 4. จัดทำสต็อคสินค้า รายงานสต็อ...

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
เงินเดือน 13,000-15,000
17 ก.ค. 62
18 . ผจก.แผนกจัดซื้อวัตถุดิบต่างประเทศ/เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อสินค้าในกลุ่มวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ และพัสดุภัณฑ์จากต่างประเทศ - วางแผนในการดำเนินงานระบบนำเข้าสินค้า

บริษัท ลี พัฒนาอาหารสัตว์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
19 . นักวิชาการ / ผู้ช่วยนักวิชาการรับสมัครด่วน !
ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการจำกัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากสหรัฐอเมริกาและการบริการของบริษัทฯ ด้านการจัดการดูแล กำจัดปลวก และแมลงรำคาญอื่นๆ ตลอดจนสัตว์พาหะอื่นๆ. ให้คำแนะนำลูกค้า เข้าบริการ Ser...

M Factors Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ( พิจารณาตามประสบการณ์ ) + ค่าโบนัสการบริการ +ค่าโทร +โบนัสค่าขับ +โบนัสเบี้ยขยัน
17 ก.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่อาวุโสวิศวกรระบบ
- ดูแลระบบ Server ต่างๆในองค์กร เช่น Exchange Server, SAP Server, Application Server - วิเคราะห์ทดลอง และจัดหาเทคโนโลยีใหม่ๆ - กำหนด และตั้งค่านโยบาย (Policy) ด้านความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศอ้าง...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000 - 30,000
17 ก.ค. 62
 พบ 153 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ