JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 159 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย TT(traditional trade)
• งานวางแผนการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า • ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร • สรุปยอดขายประจำเดือน • งานกิจกรรมส่งเสริมการขายกับฝ่ายการตลาด • งานประส...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย MT (สำนักงานใหญ่ สาธุประดิษฐ์58)
• รับผิดชอบเป้าหมายและบริหารงานขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ • งานวางแผนการขาย การรับคำสั่งจากลูกค้า • ตรวจสอบตลาดคู่แข่ง และวิเคราะห์ข้อมูลความเคลื่อนไหวและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร • สรุปยอดขายประจำเดื...

บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
3 . พนักงานบัญชี (ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)
1 งานบัญชี - คีย์A/P - ตัดชำระเจ้าหนี้ - จัดชุดทำจ่ายน้ำมัน 2 งานตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำงบการเงินรวม

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
6 . พนักงานบริหารความเสี่ยง (ปฏิบัติงานที่ พระราม 2)
- รวบรวม วิเคราะห์และติดตาม การบริหารความเสี่ยงของแต่ละหน่วยงาน - ติดตามความคืบหน้าของแผนปฏิบัติการเพื่อลด/จัดการความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ - รายงานข้อมูลความเสี่ยงด้านปฏิบัติการต่อคณะกรรมการบริหารควา...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
8 . พนักงานขับรถประจำตำแหน่งรับสมัครด่วน !
- ขับรถให้ผู้บริหาร - บำรุงดูแลรักษาสภาพรถที่ขับ

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000 บาท + OT
22 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. Prepare action plans by individuals 2. Surfing the internet all concerning materials of Rubber products such as Crude Oil, Stock Market, Exchange-rate and more to support the teams. 3. Maintains...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์/โครงสร้างของบริษัท
22 ก.ค. 62
10 . พนักงานขับรถผู้บริหาร *ประจำสาขากรุงเทพฯ*รับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร จากบ้านไปที่ทำงาน และสถานที่ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแล ทำความสะอาด บำรุงรักษาสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ขับรถไปยังจุดหมายตามคำสั่ง ในลักษณะการขับที่สุภาพ ปลอดภัย โ...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
11 . Import & Export Officer, Bangkok Based (6 months contract)
Principal Accountabilities: •Maintains operational relationships with standard stakeholders (e.g., ports, plants, brokers etc.) •Support cross border logistics and transportation (to maintain eff...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
22 ก.ค. 62
12 . Safety Officer (Nakhon Pathom)
•To inspect and give recommendations to the employer to comply with the law on occupational safety, health and environment. •To analyze the work to indicate possible dangers, including to set and pr...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
22 ก.ค. 62
13 . Production Manager (Prachinburi Based)
Supervise and develop direct reports as well as manage programs related to the safe manufacturing and shipment of animal feed products. Responsible for coordinating the logistics for the shipping and...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
22 ก.ค. 62
14 . Accountant Bangkok (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
• Accounting by function cycle - Prepare AR aging report. Issue invoices to customers. • Compliance - Review accounting transactions to ensure correctness and compliance with Cargill Policies and Ta...

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
22 ก.ค. 62
15 . Programmer / โปรแกรมเมอร์รับสมัครด่วน !
- พัฒนา Software ของบริษัทด้วย Visual Basic 6 , JSP + JAVA และ Joomla เพื่อสนับสนุนงานในองค์กร ลูกค้า และในเครือ ภายใต้ Timeline ที่ได้รับมอบหมาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จ-ศ 8.30-17.00 น.

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
16 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
- บริหารงานทางด้านบัญชี และวางระบบงานบัญชี - ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยวกับการเงิน - วางนโยบาย และวิธีดำเนินงานทางด้านงบประมาณ - ตรวจสอบการบันทึกบัญชีต่างๆ ที่บันทึกไว้ในสมุดบัญชีรายวัน - ปิดงบการเงิน -...

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
17 . หัวหน้าผลิต (กรุงเทพ)
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝ่ายผลิต - กำหนดวิธีและขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย - ควบคุมการทำงานและกระตุ้นพนักงานให้ปฏิบัติต...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
18 . หัวหน้าสโตร์
- บริหารการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - การจัดเก็บวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมในการจัดจ่ายและวางแผน - ติดตามวัตถุดิบให้เข้าอย่างเหมาะสมทันตามกำหนดเวลา - บริหารคนในทีมใ...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
19 . พนักงานบริการ/ครัว
(ประจำ/รายวัน) - เตรียมร้าน - รับออเดอร์ - เสิร์ฟ

บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด ( มหาชน ) Patum Rice Mill and Granary Plublic Co., Ltd.
เงินเดือน 9,750-13,000
22 ก.ค. 62
20 . แม่บ้านประจำสำนักงาน
- ดูแลทำความสะอาด ปัด กวาด เช็ด ถู ภายในสำนักงาน - ดูแลทำความสะอาดโรงเรือนปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ - ช่วยงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปี๊ดดี้ แอสเซ็ส จำกัด
22 ก.ค. 62
 พบ 159 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ