JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 162 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ
1.ทำแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบประจำวัน และสั่งซื้อวัตถุดิบ 2.ทำเอกสารสนับสนุนการสั่งซื้อ (PO , ใบตรวจรับ) 3.รวบรวมข้อมูลรายงานผลการสั่งซื้อ 4.จัดทำรายงานต้นทุนซื้อวัตถุดิบ 5.ทำบิลจ่ายเกษตรกร-ผู้ขาย 6...

บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามความตกลง
24 พ.ค. 62
2 . พนักงานขับรถ
-ขับรถยกสินค้า -ขับรถส่งสินค้าตามขนส่งกรุงเทพฯ-ปริมณฑล -ส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างวัฒนสยาม
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1. ส่งใบเสนอราคา (Request for Quotations) ไปยังผู้ขาย 2. รับและวิเคราะห์ใบเสนอราคาจากผู้ขายและเลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขที่ดีที่สุด 3. เจรจาต่อรองศึกษาถึงตลาด แหล่งที่จะจัดซื้อก...

บริษัท เอื้ออารี ฟู้ด โปรดักท์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 - 18,000 บาท
24 พ.ค. 62
4 . logistics Officer
1.ติดตาม/ประสานงานกับoverseas staff, supplier, customer, สายเรื่อ, บริษัทตัวแทนผู้ขนส่งสินค้า และผู้รับเหมาขนส่ง เพื่อวางแผนการจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง รวเร็ว และมีประสิทธิภาพ 2.ตรวจสอบเงื่อนไขการซื้อข...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
5 . Export & Logistics Supervisorรับสมัครด่วน !
- เน้นงาน Letter of Credit(L/C) - รับผิดชอบในการทำเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งออก ( จัดทำ Invoice ,Packing list ) - ประสานงานกับสายเรือ หรือบริษัทขนส่ง จองพื้นที่ และติดตาม Booking Confirm - เตรียมเอกส...

กลุ่มบริษัทโชคชัยพืชผล
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
6 . นักวิชาการ / ผู้ช่วยนักวิชาการรับสมัครด่วน !
ประชาสัมพันธ์เรื่องระบบการจำกัดปลวกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากสหรัฐอเมริกาและการบริการของบริษัทฯ ด้านการจัดการดูแล กำจัดปลวก และแมลงรำคาญอื่นๆ ตลอดจนสัตว์พาหะอื่นๆ. ให้คำแนะนำลูกค้า เข้าบริการ Ser...

M Factors Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ( พิจารณาตามประสบการณ์ ) + ค่าโบนัสการบริการ +ค่าโทร +โบนัสค่าขับ +โบนัสเบี้ยขยัน
24 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่เอกสารการค้านำเข้า Import Document Officer
- ตรวจสอบและจัดทำเอกสารด้านนำเข้า เช่น L/C, T/R, S/G, B/G, T/T, INS, ใบอนุญาตต่างๆ ฯลฯ และการชำระค่าสินค้าๆปยังบริษัทผู้ขาย ด้วยวิธีการชำระเงินในรูปแบบต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาย...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
8 . จัดซื้อต่างประเทศ
1. ดูแลเอกสารทั่วไป 2. ดูแลและประสานงานทั้งในและนอกบริษัท 3. สามารถทำงานตามคำสั่ง 4. จัดซื้อสินค้า อุปกรณ์สำนักงานและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5. เปรียบเทียบราคา ต่อรองราคากับ Supplier ต่างประเทศได...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
9 . เลขานุการผู้บริหาร
1. จัดตารางการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ อำนวยความสะดวก จัดเตรียมตั๋วเครื่องบิน ดำเนินการขอวีซ่าที่ใช้ในการเดินทางระหว่างประเทศให้กับผู้บังคับบัญชา ทีมผู้บริหาร 2. ดูแลการจัดตารางนัดหมายต่างๆ กับผ...

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
10 . พนักงานบัญชี/พนักงานตรวจสอบภายใน
1 งานบัญชี - คีย์A/P - ตัดชำระเจ้าหนี้ - จัดชุดทำจ่ายน้ำมัน 2 งานตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบภายในตามที่ได้รับมอบหมาย และจัดทำงบการเงินรวม

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
24 พ.ค. 62
11 . พนักงานขายอาหารสัตว์บก
ให้คำแนะนำ และเป็นผู้แทนฝ่ายขาย

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
24 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
24 พ.ค. 62
14 . พนักงานติดต่อประสานงานราชการ
งานติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ และเอกชน

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิ
24 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ค. 62

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
24 พ.ค. 62
17 . พนักงานขับรถประจำตำแหน่งรับสมัครด่วน !
- ขับรถให้ผู้บริหาร - บำรุงดูแลรักษาสภาพรถที่ขับ

บริษัทในเครือ ป.เจริญพันธ์ และบริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000 บาท + OT
24 พ.ค. 62
18 . Sales Representative (เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)รับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบการขาย และกิจกรรมต่างๆ รวมถึงพัฒนาแผนธุรกิจ และกลยุทธ์การขายให้สอดคล้องกับตลาด เพื่อช่วยให้บริษัทบรรลุเป้าหมายการขาย • ริเริ่ม ประสานงาน และพัฒนาแผนการดำเนินงานเจาะตลาดใหม่ รวมถึงร่ว...

บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด
24 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
• ควบคุมการปฏิบัติงาน และวิธีการของผู้ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ • ควบคุมขั้นตอนการทำงาน และติดตามผลให้สอดคล้องกับแผนการผลิต • แก้ปัญหาต่างๆที่พบในงานผลิต และดำเนินการแก้ไข • ฝึกอบรม และส่งเสริมสมร...

บริษัท ยารา (ประเทศไทย) จำกัด
24 พ.ค. 62
20 . นักวิชาการเกษตร (เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด)
- ส่งเสริมด้านการตลาด - แนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ - จัดการประชุมกลุ่มชาวสวนแนะนำและให้คำปรึกษา

บริษัท เทคโนคร็อป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท
24 พ.ค. 62
 พบ 162 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ