JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 411 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Import-Export Manager,CS Export
IMPORT-EXPORT MANAGER (1 Position) -To oversee and manage operational excellence for Import-Expoert operations -To actively engage in operational problems with a view to find workable solutions pri...

Trancy Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน company structure + Experience
21 ก.พ. 62

SG Sagawa (Thailand) Co.,Ltd.
21 ก.พ. 62
3 . General Administration Officer (Temp)รับสมัครด่วน !
• รวบรวมและสแกนเอกสาร • สแตมป์รับรองเอกสารและจัดเรียง • จัดเก็บเอกสารและแก้ไขข้อมูลในไฟล์งาน • ติดอากรสแตมป์ลงในใบสัญญา • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองและช่วยเหลืองานในแผนก • ทำงานตามที่หัวหน...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 500 บาท/ วัน
21 ก.พ. 62
4 . พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั่วคราว)รับสมัครด่วน !
•จัดทำเอกสารของฝ่ายทรพยากรบุคคลเช่น รับพนักงานใหม่, เปลี่ยนตำแหน่ง, ปรับตำแหน่ง, โบนัสประจำปี, เลิกจ้าง เป็นต้น •ทำเอกสารประกันสังคม พนักงานแจ้งเข้า-ออกประกันสังคัม ทำเรื่องขอเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 11,500-12,000
21 ก.พ. 62
5 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( Customer service )รับสมัครด่วน !
ให้ข้อมูลและคำปรึกษาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ติดต่อประสานงานภายในหน่วยงานและภายนอก

Alternative Trucking Services Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000 - 18,000
21 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่คีย์เอกสารshipping (Document Officer)รับสมัครด่วน !
คีย์ข้อมูล รายละเอียดสินค้า ลงระบบที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้ ออกเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางบกระหว่างประเทศ

Alternative Trucking Services Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
7 . วิศวกร ระบบน้ำ
• รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งาน ระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยน้ำ • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงท...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
8 . ช่างเทคนิค (สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้- 20 ก.พ.62)
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้- 20 ก.พ.62 - ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ / ระบบประตูกั้นชานชาลา (AFC/PSD) - ระบบสื่อสาร / ระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (Communication / SCADA) - ระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling)...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
จำนวน 40 อัตรา
21 ก.พ. 62
9 . วิศวกร (สามารถปฏิบัติงานได้ทันที สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้- 20 ก.พ.62)
- ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและระบบประตูกั้นชานชาลา (AFC/PSD) - ระบบสื่อสาร / ระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (Communication / SCADA) ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุง - ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
จำนวน 20 อัตรา
21 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ(ส่วนหน้า)
• ดูแลและบำรุงรักษางานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทฯ • พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ • ให้คำแนะนำ/แก้ไ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
21 ก.พ. 62
11 . พนักงานบริการกลาง
• ดูแลการปฏิบัติงานบริการ,จัดเลี้ยงรับรองอาหารและเครื่องดื่ม • ดูแลการเสิร์ฟเครื่องดื่มกรณีมีจัดประชุมของหน่วยงานภายในและภายนอก • ดูแลงานแม่บ้าน,งานเดินเอกสารและพัสดุภัณฑ์ ทั้งรับ-ส่งภายในอาคารบริหา...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
21 ก.พ. 62
12 . นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analyst)
• รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบริการเดินรถไฟฟ้า การชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง • วิเคราะห์และประยุกต์ใช้ข้อมูลโดยการเขียนโปรแกรมเพื่อตอบปัญหาข้อมูลธุรกิจด้านบัตรโดยสารแล...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
13 . วิศวกร ส่วนวางแผนโครงการ (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• รวบรวมข้อมูล วางแผน ประสานงานโครงการ (รถไฟฟ้า) • ศึกษารายละเอียดรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนสำหรับโครงการใหม่ • จัดเตรียมเอกสารข้อเสนอ ข้อมูลประกอบการเจรจาและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
21 ก.พ. 62
14 . เจ้าหน้าที่ประจำสถานี (สายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย)
• ให้บริการออกบัตรและเหรียญโดยสารแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT • ดูแลและรับผิดชอบการจัดเก็บรายได้ประจำวัน • ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร รวมถึงอธิบายขั้นตอนและวิธี...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
21 ก.พ. 62
15 . เจ้าหน้าที่ แผนกประกันคุณภาพ (Quality Assurance)
• จัดทำ พัฒนา รวมถึงดูแลระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามนโยบาย รวมถึงเป้าหมายของบริษัท • ออกแบบกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และส่งเสริมระบบบริหารคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม • ตรวจ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
21 ก.พ. 62
16 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายได้รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบรายได้ค่าโดยสาร • บันทึกบัญชีรายได้และรายการที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องครบถ้วน • ตรวจสอบข้อมูลการใช้เงินสำรองทอน การขอเงินชดเชยเงินสำรองทอนจากสถานี • การดูแลการจัดส่งเงินสำรองทอนให้ครบถ้...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
17 . Programmer .net รับสมัครด่วน !
•พัฒนาโปรแกรม (Programmer) เพื่อใช้งานภายในบริษัท พัฒนาส่วนเสริมจากโปรแกรมสำเร็จรูป ปรับปรุงโปรแกรมสำเร็จรูปมาตรฐานหรือโปรแกรมระบบ •สำรวจและรับความต้องการจากผู้ใช้งาน (Get Requirement) เพื่อจัดทำงาน...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
18 . พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง (ประจำพระราม 9) พร้อมเริ่มงานทันที!!!รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง ตรวจสอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ เพื่อให้รถยนต์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบสภาพรถยนต์ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง - ดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษารถยนต์บริษัทฯ อย่างสม่...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
19 . เจ้าหน้าที่ควบคุมรถซ่อมบำรุง(MRT สายสีน้ำเงิน)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมรถ(รถไฟฟ้า) • ปฏิบัติหน้าที่ด้านการควบคุมรถไฟฟ้าภายในเส้นทางหลักเพื่อให้บริการแก่ผู้โดยสารรถไฟฟ้า MRT • ควบคุมรถไฟฟ้าภายในศูนย์ซ่อมบำรุง ตรวจความเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.พ. 62
20 . พนักงานขายดูแลลูกค้า ประจำสาขา Icon Siam
• นำเสนอขายบริการผ่านช่องทางต่างๆให้ได้ตามเป้ายอดขายและกำไรขั้นต้นที่ได้รับมอบหมาย ทั้งจากลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ • ดูแลให้บริการลูกค้าอย่างดีตลอดกระบวนการขายและหลังการขาย เพื่อความพอใจสูงสุดของ...

บริษัท สามมิตร สมาร์ท โมบิลลิตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
 พบ 411 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ