JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 404 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Support
-รับความต้องการลูกค้าในใช้บริการต่างๆของบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ -จัดทำใบเสนอราคา -ติดตามความพึงพอใจในการใช้บริการของลูกค้า -เสนองานบริการด้าน ลอจิสติกส์ ของบริษัทต่อลูกค้า -สนับสนุนการขายบริการ คลั...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
16 ก.พ. 62
2 . Customer Service (สาทร)
- รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และหาแนวทางแก้ไขปัญหาติดตามผลการแก้ไข ประสานงานหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า - ตรวจสอบสาเหตุการเคลมสินค้า *ทำงาน จ-ศ 08.30-18.00 น.

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
16 ก.พ. 62
3 . ผู้จัดการแผนกสรรหาและว่าจ้าง
-ควบคุมและปรับปรุงกระบวนการสรรหาคัดเลือก -สรรหาและคัดเลือกบุคลากรกลุ่ม สำนักงาน -ดูแลอัตรากำลังของบริษัท -วิเคราะห์ผล Turnover เพื่อหาสาเหตุและแก้ไข -ดูแลการจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการ -แก้ไขปัญหา...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
4 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (ลาดพร้าว)
ขับรถรับและส่งให้ผู้บริหาร *ลักษณะการจ้างส่วนตัว (ผู้บริหารพักอยู่ลาดพร้าว ทำงานที่ สีลม)

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
5 . พนักงานขับรถ 4 ล้อจัมโบ้ พร้อมเด็กรถ (ลาดกระบัง-สุวรรณภูมิ)
- ขับรถขนส่ง - ขนถ่ายกระจายตามร้าน 7-Eleven - มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน - มีผู้ช่วยพนักงานขับรถ 1 คน **บริษัทมีค่าที่พักให้

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000
16 ก.พ. 62
6 . Android Application Developer
ออกแบบพัฒนา Mobile Application เพื่อใช้ภายในบริษัท และพัฒนาโปรแกรมต่างๆ โดยใช้ Java , C#.Net

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์งานบุคคล (HR Strategy Manager)
- วางแผนทิศทางกลยุทธ์งานบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร - วางแผนการพัฒนาบุคลากร ให้มีความรู้ ความสามารถที่จะปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนกำหนดแนวทาง Career Path บุคคลากรในองค์กร - ว...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
8 . Sales Executive
-เข้าพบลูกค้า และประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็น รับฟังข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้าเพื่อนำมาปรับปรุงคุณภาพงาน -ติดตามและตรวจสอบการให้บริการให้เป็นไปตามสัญญาว่าจ้าง -ประสานงานรับทราบความ...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
16 ก.พ. 62
9 . ผู้จัดการแผนกสรรหารถร่วมบริการ
- สรรหารถร่วมบริการ หรือผู้ลงทุนรายใหม่ - ติดตาม และดูแลเอกสารการทำสัญญา - ประเมินผลการให้บริการรถร่วมกิจการ - ติดตามรายงานการเกิดอุบัติเหตุรถร่วมกิจการประจำเดือน

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
10 . นักศึกษาฝึกงาน (ลอจิสติกส์,ทรัพยากรบุคคล,อาชีวอนามัยและความปลอดภัย,นิเทศศาสตร์)
- ลอจิสติกส์ : ฝึกงานในส่วนงานเกี่ยวข้องกับงานขนส่ง คลังสินค้า และ ความปลอดภัย - นิเทศศาสตร์ : บริษัทมีแผนการจัดทำสื่อ VDO - Graphic เกี่ยวกับงานบริษัท - ทรัพยากรบุคคล : ฝึกงานในส่วนงาน สรรหาบุคคลาก...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
16 ก.พ. 62
11 . พนักงานขับรถผู้บริหาร (พระราม 3)
ขับรถรับและส่งให้ผู้บริหาร *ลักษณะการจ้างส่วนตัว (ผู้บริหารพักอยู่พระราม 3 ทำงานที่ สีลม)

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
12 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
1.วางแผนและออกแบบการใช้ช่องทางการสรรหาบุคลากร 2.ดำเนินการสรรหา คัดเลือก ทั้งสายงาน Office-Operation-Driver 3.เก็บข้อมูลเรื่องอัตรากำลังคน และจัดทำรายงานอัตรากำลังคน

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.พ. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สำนักงาน)
1.คัดเลือก สรรหา และประเมินSupplier 2.รับผิดชอบเบิกและจัดส่งอุปกรณ์สำนักงาน 3.ปฏิบัติงานจัดซื้อและอุปกรณ์สำนักงาน รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการสัญญา
-ประสานงานกับหน่วยงานกฎหมาย เพื่อเการจัดทำสัญญาใหม่ ,ต่อสัญญา ,จัดทำเอกสารแนบท้ายสัญญา -จัดทำบันทึกขออนุมัติต่าง ๆ -ดูแลเรื่องการเบิกจ่าย/นำส่งเสื้อพนักงาน และดำเนินการส่งสต็อกเสื้อให้หน่วยงานบัญช...

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 23,000
16 ก.พ. 62
15 . Customer Support Officer (Kerry สาขาปตท.พุทธมณฑลสาย 3/สาขาโฮมโปรเพชรเกษม)
- ต้อนรับ, ให้คำปรึกษา และ แนะนำรายละเอียดการบริการแก่ลูกค้า - คิดค่าบริการและบันทึกข้อมูลเข้าระบบ - งานด้านอื่นๆ เช่น สรุปรายงานประจำวัน - คิด, วิเคราะห์แผนการตลาดเพื่อช่วยรักษาและเพิ่มยอดขาย

Kerry Express บางแคกรุ๊ป
เงินเดือน รายได้รวม 10,000 - 15,000 (รวมค่าคอมมิชชั่นรายเดือน)
16 ก.พ. 62
16 . พนักงานส่งข้าวสาร(ประจำกรุงเทพ)
-ส่งข้าวสารตามorderที่officeส่งมา -เก็บเงินตามบิลที่officeส่งมา -ทำงานวันจันทร์-เสาร์ -เข้างาน7.00 เลิกเมื่อส่งorderครบ -มีสวัสดิการข้าวสารประจำเดือน -มีค่าเช่าบ้าน

ข้าวนาไทย
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000-15,000
16 ก.พ. 62
17 . วิศวกร ระบบน้ำ
• รับผิดชอบความเชื่อถือได้ ความพร้อมใช้ ความสะดวกในการซ่อมบำรุง และความปลอดภัย (RAMS) ของอุปกรณ์งาน ระบบสุขาภิบาลและระบายน้ำ และระบบป้องกันอัคคีภัยด้วยน้ำ • ควบคุมงานซ่อมบำรุงและบริหารสัญญาซ่อมบำรุงท...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
18 . ช่างเทคนิค (สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้- 20 ก.พ.62)
สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้- 20 ก.พ.62 - ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติ / ระบบประตูกั้นชานชาลา (AFC/PSD) - ระบบสื่อสาร / ระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (Communication / SCADA) - ระบบอาณัติสัญญาณ (Signalling)...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
จำนวน 40 อัตรา
16 ก.พ. 62
19 . วิศวกร (สามารถปฏิบัติงานได้ทันที สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันนี้- 20 ก.พ.62)
- ระบบจัดเก็บค่าโดยสารอัตโนมัติและระบบประตูกั้นชานชาลา (AFC/PSD) - ระบบสื่อสาร / ระบบควบคุม-เก็บข้อมูล (Communication / SCADA) ความรับผิดชอบ - ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุง - ตรวจสอบ ติดตาม ประเมิน...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
จำนวน 20 อัตรา
16 ก.พ. 62
20 . เจ้าหน้าที่ แผนกบริหารระบบสารสนเทศ(ส่วนหน้า)
• ดูแลและบำรุงรักษางานโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลภายในบริษัทฯ • พัฒนาระบบการบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย เพื่อการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ • ให้คำแนะนำ/แก้ไ...

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สำนักงานสาขาที่ (2)
16 ก.พ. 62
 พบ 404 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ