JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 417 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คียืข้อมูล (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
Job description - จัดทำ และอัพเดทฐานข้อมูลลูกค้า - ตรวจสอบฐานข้อมูลสายเรือในระบบ - ประสานงานกับหน่วยงานภายในอื่นๆ

Schenker (Thai) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000
25 มี.ค. 62
2 . General Form Applicator (เจ้าหน้ากรอกฟอร์ม COO) สัญญาจ้าง 3 เดือน
• Timely handle to apply the Certificate of Origin and import & export license • Registration for DFT Card for new customer and renewal for the existing customer. • Coordinate to the Export Customer...

Schenker (Thai) Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
25 มี.ค. 62
3 . Officer, Coordinator (Customs Shared Service)
• Arrange the smoothly import customs clearance for customer to meet their satisfaction. • Provide quality and efficient services to customers • Effective and efficient execution of operation of as...

Schenker (Thai) Co., Ltd.
25 มี.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ( สื่อภาษาจีน)รับสมัครด่วน !
-ประสานงานในแผนกต่างๆ -ดูแลเรื่องเอกสารในส่วนงานธุรการ -รับเรื่องแก้ไปปัญหาต่างๆ -รับผิดชอบในส่วนงานธุรการเป็นต้น

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 15,000-18,000
25 มี.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการ / Benefits
- แจ้งเข้า - ออกประกันสังคม - จัดทำบัตรพนักงาน - จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน - กรอกข้อมูลประวัติพนักงาน

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 15,000
25 มี.ค. 62
6 . ผู้จัดการร้านค้า
-รับผิดชอบบริหารและจัดการงานของสาขา ปฏิบัติตามกลยุทธ์ทางการตลาดของบริษัทเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ -รับผิดชอบในการดำเนินการและติดตามพร้อมประเมินผลการปฎิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ -รับผิดชอบดูแลคว...

Global Jet Express (Thailand)
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
25 มี.ค. 62
7 . จัดชื้อ (สื่อสารภาษาจีน)
岗位职责: 1.负责品牌部供应责任(品牌活动供应商,网点修理供应商,笔记本供应商等) 2.负责采购申请,采购订单,报价单,及发票 3.负责预算,小额备用金和资产管理 4.协调品牌部的活动和运营以确保公司政策的有效性和符合性 5.准备月度报告 รายละเอียดงาน: 1. รับผิดชอบในการจัดซื้อของภายในแผนก (เช่น ติดต่อซัพพลา...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 18,000-25,000
25 มี.ค. 62
8 . 室内设计师 / Interior Designer
岗位职责: 1.创作设计并开发所有更网点有关的物料与装修设计; 2.负责创新品牌部所有3D设计; 3.负责PIC检查和监督装修网点并且与省区经理对接包括跟进,记录,及汇报网点品牌和活动; 4.负责CCTV方案; 5.吃苦耐劳,能适应经常出差 รายละเอียดงาน: 1.ออกแบบ Drop point และพื้นที่ต่างๆที่ได้รับมอบหมาย 2....

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 30,000+
25 มี.ค. 62
9 . 翻译与文案/งานล่ามและธุรการรับสมัครด่วน !
岗位职责: 1.负责翻译品牌部文件和品牌规范(Standard Operation Procedure)泰语-汉语,汉语-泰语,泰语-英语,英语-泰语 2.负责解释文案摘要,使成员了解项目要求 3.负责策划,撰写便通过所有社交媒体平台发布所有编辑内容, 确保按时执行并且以激动人心的方式传达故事或信息 4.负责准备基于文本的资源,包括检查,编辑和格式化内容 5.与设计师,公关,社交媒体团...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 30,000+
25 มี.ค. 62
10 . 产品需求专员岗 /Production Supervisor(IT) and IT Support รับสมัครด่วน !
1、根据现有业务流程规划设计新的产品及产品界面原型图,并对现有的业务流程进行调整优化; 2、发现现有业务与产品中存在的缺陷,进行产品重新定义; 3、集成业务部门提出的需求,合理的优化现有产品; 4、深入洞察需求,快速响应; 5、产品的用户体验优化,提升产品的创新; 1.ดำเนินการวิเคราะห์ธุรกิจและกระบวนการตามความต้องการของบริษั...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 20,000 - 35,000
25 มี.ค. 62
11 . 运营总监助理/ผู้ช่วยฝ่ายสถานีสำรวจเส้นทางและขนส่งสินค้า
1、协助上级落实各项工作任务,监督和跟进相关工作执行情况,收集各方面动态管理信息,给上司提供准确、可靠的参考材料; 2、"依据公司经营计划,并配合公司总目标,协助总监拟订本部门的目标与工作计划,并随时予以追踪了解,协助控制,以便有效执行;" 3、协助总监协调好本部门日常工作,不断完善各分部管理制度,并经总监同意后组织实施; 4、协助上级对各分部项目进度及工作效率进行考核工作,协助各分部员工的...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 30,000-70,000泰铢
25 มี.ค. 62
12 . 社交媒体&电子 / Social media & Digital
1、负责管理所有社交媒体账户 2、创建社交媒体内容 :策划社交媒体策略、处理社交媒体的影响者、进行社交媒体活动、分析市场需求,以便更新促销计划与策略; 3、内部视频摄影师图形设计 :1. 提出建议,提议新的项目和想法、2. 拍摄和制作视频、3. 编辑社交媒体的活动视频、4. 制作动态图形或After Effect 5. 社交媒体摄影工作 4、负责剪辑录像片段,讲述与品牌相关的故事并与目标受众...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 泰铢30,000-50,000
25 มี.ค. 62
13 . 广告文字撰稿人&翻译员 / Staff Copywriter & Translator
1、翻译品牌部文件和标准操作程序(Standard Operation Procedure)泰语-汉语,汉语-泰语,泰语-英语,英语-泰语 2、解释文案摘要,使成员了解项目要求 3、负责策划,撰写便通过所有社交媒体平台发布所有编辑内容, 确保按时执行并且以激动人心的方式传达故事或信息 4、准备基于文本的资源,包括检查,编辑和格式化内容 5、与设计师,公关,社交媒体团队合作进行大、小规模的品...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 泰铢30,000-50,000
25 มี.ค. 62
14 . 人力资源经理/人力资源主管 / HR Manager/HR Supervisor
1、制订中、长期人力资源发展计划,及时处理人力资源突发事件; 2、建立和完善人力资源管理体系,制订并组织实施人力资源管理制度(包含招聘、培训、绩效、薪酬及员工发展等); 3、全面负责企业的人力资源部门工作。规范完善公司人力资源管理系统,制订并完善公司各项人事管理制度,提供各项人事工作支持; 4、编制企业年度薪资调整方案,负责处理与劳动合同相关的事宜; 5、全面负责企业的人力资源部门工作。规...

Global Jet Express (Thailand)
เงินเดือน 30,000~50,000 THB
25 มี.ค. 62
15 . ธุรการ -บัญชีรับสมัครด่วน !
-วางบิล , รับเช็ค , จ่ายบิล -ลงรายงาน รถขนส่ง -จัดเก็บเอกสาร - อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมายงาน -ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ ( บางเดือนทำงาน 1 เสาร์ )

บริษัท สยาม เอ็นทีซี จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
25 มี.ค. 62
16 . Control Room Operative
•Ensure the compliance with Safety, Security policies and regulations, work procedures of each business. •Submit Security incident report (including corrective and preventive recommendations) to Secu...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 25,000 - 30,000
25 มี.ค. 62
17 . General Administration Officer (Temp)รับสมัครด่วน !
• รวบรวมและสแกนเอกสาร • สแตมป์รับรองเอกสารและจัดเรียง • จัดเก็บเอกสารและแก้ไขข้อมูลในไฟล์งาน • ติดอากรสแตมป์ลงในใบสัญญา • มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองและช่วยเหลืองานในแผนก • ทำงานตามที่หัวหน...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 500 บาท/ วัน
25 มี.ค. 62
18 . พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั่วคราว)รับสมัครด่วน !
•จัดทำเอกสารของฝ่ายทรพยากรบุคคลเช่น รับพนักงานใหม่, เปลี่ยนตำแหน่ง, ปรับตำแหน่ง, โบนัสประจำปี, เลิกจ้าง เป็นต้น •ทำเอกสารประกันสังคม พนักงานแจ้งเข้า-ออกประกันสังคัม ทำเรื่องขอเบิกสิทธิประโยชน์ต่างๆ...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 11,500-12,000
25 มี.ค. 62
19 . Administrative Warehouse officer
- Support daily administrative tasks. - Do report and presentation for Management. - Coordination with the customer and Internal office.

MITSUBISHI CORPORATION LT (THAILAND) CO., LTD.
25 มี.ค. 62
20 . Warehouse Assistant Manager
Warehouse Sub-Contractor Control 1. Problem Solving. 2. Manpower allocation Control. 3. KPI Setting and Control. 4. Reporting and Contact to Customer. 5. Safety, 5S Warehouse Operation Improve...

MITSUBISHI CORPORATION LT (THAILAND) CO., LTD.
25 มี.ค. 62
 พบ 417 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ