JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 884 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support Onsite Service (พนักงาน onsite เพื่อแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์)
- ศึกษาและทำความเข้าใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ (มีทีมงานฝึกอบรมให้) - ให้บริการลูกค้า ณ จุดที่ติดตั้งระบบ ทั้งกรุงเทพฯและต่างจังหวัด - Onsite เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และตรวจสอบการใช้งา...

บริษัท เฟริส์ทโปร จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 มิ.ย. 62
2 . Server/System Engineer & Administrator (Unix/Linux)
• Server OS Linux installation, setting, configuration, and tuning. • Configuring and tuning web servers, application containers, message queuing systems and other middle-ware to improve reliability ...

บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน Negotiable
24 มิ.ย. 62
3 . Web Programmer
• พัฒนาโปรแกรมและระบบ web based application ต่างๆ ตามความต้องการ • การเชื่อมต่อระบบต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้เข้ากับรูปแบบดีไซน์ของเว็บไซต์ • ศึกษาและสามารถพัฒนาโมดูลต่างๆ เพิ่มเติม • ออกแบบฐานข้อมูลแ...

บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน Negotiable
24 มิ.ย. 62
4 . System Analysis Specialistรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์และรวบรวมความต้องการของลูกค้า เพื่อใช้ในการออกแบบระบบ - นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกับระบบที่พัฒนาให้กับลูกค้า เป็นที่ปรึกษาของลูกค้า ในการออกแบบระบบ Software - ควบคุม ดูแลการทำงานของทีมพัฒน...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 50,000 - 80,000 บาท
24 มิ.ย. 62
5 . Senior Developer
- มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา Software ด้วยหลักการ Algorithm, Validation, และ Debugging Concept ด้วย C# .Net - มีความเชี่ยวชาญในการใช้ Programming Tool Visual Studio - สามาถทำความเข้าใจระบบที่ Designe...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000 - 70,000 บาท
24 มิ.ย. 62
6 . System Analystรับสมัครด่วน !
A. งานศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า - วางแผนวิธีการเก็บข้อมูลที่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูลได้มีประสิทธิ์ภาพ วิเคราะห์ข้อมูลจนเข้าใจความต้องการที่แท้จริง B. งานออกแบบและพัฒนา software - จัดทำเอ...

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
24 มิ.ย. 62
7 . Programmer and Programmer Analyst รับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
24 มิ.ย. 62
8 . Programmerรับสมัครด่วน !
พัฒนา Software เชิงสถาปัตยกรรม N-Tier สำหรับระบบธุรกิจ Enterprise

ProsperSof Consulting Co., Ltd
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,000 - 22,000 บาท
24 มิ.ย. 62
9 . เลขานุการผู้บริหาร
1.รับและส่งอีเมล์ ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทให้ผู้บริหารฝ่ายขาย 2.เตรียมข้อมูลและบันทึกการประชุมให้ผู้บริหารฝ่ายขาย 3.ติดต่อประสานงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขาย 4.ดูแลตารางการทำงานของ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
10 . Marketing Executive (ส่งเสริมการขายการตลาด)
- ร่วมวางแผนการตลาด และสนับสนุนการขายให้แก่คู่ค้า - แนะนำและให้คำปรึกษาพนักงานขายในการทำกิจกรรมต่างๆ - ผลักดันยอดขาย และส่งเสริมการขายให้แก่ร้านค้า - ช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆตามความต้องการของคู่ค้า - ร...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
11 . Creative Art Director
ความรับผิดชอบ : 1.ร่วมวางกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดผ่านงานออกแบบ Graphic/ Multi media ที่ตรงวัตถุประสงค์และกลยุทธ์องค์กร 2.กำหนดแนวทางในการออกแบบ สร้างสรรค์ชิ้งานโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และสื่อรูปแบบต่...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
12 . Trainer (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
1. เพิ่มประสิทธิภาพโดยการฝึกอบรม ความรู้ด้านสินค้าให้ทีมเซลล์ 2. พัฒนาทีมเซลล์ให้เป็นที่ปรึกษากับคู่ค้าได้ 3. พัฒนาความรู้สินค้าให้คู่ค้าและพนักงานหน้าร้าน 4. แจ้งหรือฟีดแบคปัญหาที่พบเพื่อพัฒนาต่อไ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
13 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ดูแลยานพาหนะของผู้บริหาร ให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
14 . MIS Specialist
1.ดูแลรับผิดชอบงาน Project ที่ได้รับมอบหมาย 2.ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบระบบแม่ข่าย (Server) ขององค์กร 3.ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบระบบเครือข่าย (Network) ขององค์กร 4.ตรวจสอบและดูแลรับผิดชอบระบบความปลอภั...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
15 . IT Support รับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) 1.ดูแลรับผิดชอบงานแก้ไขปัญหา Hardware, Software คอมพิวเตอร์ขององค์กร 2.ดูแลรับผิดชอบระบบสินทรัพย์(Asset IT ,Asset Mobile ,วัสดุสิ้นเปลือง) และจัดซื้ออุปกรณ์ ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 มิ.ย. 62
16 . Programmer
- เขียนและพัฒนาโปรแกรมต่างๆตามรายละเอียดที่ได้รับมอบหมาย - ทดสอบการใช้งาน และแก้ไขข้อผิดพลาดของโปรแกรม - ศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อนำมาพัฒนาระบบ

IMD CO., LTD
เงินเดือน 15,000 - 30,000
24 มิ.ย. 62
17 . โปรแกรมเมอร์ PHP, Python, Webmaster, ธุรการคอมพิวเตอร์, IT Suuport, HelpDesk
- รับทุกสายงานในการพัฒนา และให้บริการด้าน Software - ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ เขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP ถ้าเคยใช้ Framework Symfony,Zend,Yii, Joomla อย่างใดอย่างหนึ่งมาก่อน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ - ต...

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
เงินเดือน 16,000+ (สำหรับนักศึกษาจบใหม่), สำหรับคนมีประสบการณ์ ตามความสามารถ Train ทีมใหม่ เดือน ก.ค. 61
24 มิ.ย. 62
18 . พนักงานบัญชี, ที่ปรึกษาบัญชี (Full Time, Part-Time), BAรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งพนักงานบัญชี - ใช้หลักการบัญชีในการทำงาน - ก้าวหน้าด้วยการใช้ความรู้ทางด้านบัญชี - ใช้ความรู้บัญชี เรียนรู้ หาทำความรู้ทางด้านบัญชีได้เอง - งานบัญชีที่ไม่จำเจ ใช้ข้อมูลความรู้ในการทำงาน - ...

บริษัท เอ็ม.ดี.ซอฟต์ จำกัด
เงินเดือน จบใหม่ 16,000++
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้น 20K+
24 มิ.ย. 62
19 . Sales Executive / Telesales
- หาลูกค้าใหม่ในกลุ่มธุรกิจผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อเพิ่มยอดขายและยอดการใช้งานแอป Deliveree ตามยอดที่กำหนด - แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับบริการของ Deliveree และวิธีการใช้งานพื้นฐาน - ประสานงานกับทีมงานภายในเพื่...

Deliveree (Thailand) Limited
เงินเดือน ค่าตอบแทนรายเดือน และค่าคอมมิชชั่น
24 มิ.ย. 62
20 . Office Administrator
• รับผิดชอบงานแอดมินทั่วไป • ดูแลเครื่องใช้สำนักงาน • พัฒนาและเก็บรักษาระบบงานแอดมินรวมถึงเอกสารต่างๆ • ตรวจสอบและดูแลความเรียบร้อยของออฟฟิศ

Deliveree (Thailand) Limited
24 มิ.ย. 62
 พบ 884 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ