เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 844 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR Business Partner Officer
- สรรหาและคัดกรองผู้สมัครงานตามเป้าหมายองค์กรจากแหล่งต่างๆที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสม - จัดการดูแลเรื่องการเดินทางต่างๆและสวัสดิการของบริษัท - รับผิดชอบเรื่องการสื่อสารกับพนักงานทุกระดับชั้นในองค์กร ...

Sirisoft Company Limited
16 ธ.ค. 61
2 . พนักงานบัญชี/บุคคลรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเงินเดือนและสลิปเงินเดือน (คิดคำนวณเงินเดือน OT และรายได้อื่นๆ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป เช่น Tiger soft, B Plus, Express เป็นต้น) 2. สรุปรายงานประกันสังคมรายเดือน และแจ้งเข้า – ออก 3. ยื่นแบบ...

Vanness Plus Consulting Co., Ltd.
16 ธ.ค. 61
3 . IT Support @ BTS พร้อมพงษ์ Urgently Required !Urgently Required !
Responsibilities 1.Provide hardware and software support for enterprise computing systems, networks, transaction 2.processing system and corporate IT infrastructure 3.Install, Setup,manage, ...

M.I.S. Outsourcing Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ธ.ค. 61
4 . Saleรับสมัครด่วน !
- เข้าใจในขั้นตอนและการจัดการอุตสาหกรรม การผลิต โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ - ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า - ขายสินค้า ITและบริการ Software และระบบที่ใช้ในก...

บริษัท ซีนาไลส จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนตามความสามารถ, ค่ายานพาหนะ, ค่าโทรศัพท์มือถือ
16 ธ.ค. 61
5 . Senior Programmerรับสมัครด่วน !
- เขียนโปรแกรมที่ได้รับมอบหมาย - ศึกษาความเข้าใจและความต้องการของลูกค้า เพื่อออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน - แก้ไขปัญหาและออกแบบฐานข้อมูลให้ตรงกับงานที่ได้รับ - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเพื่อ...

บริษัท ซีนาไลส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและตามความสามารถ
16 ธ.ค. 61
6 . Engineer
แก้ไขปัญหาหน้างาน Support งานที่เกี่ยวกับงานไฟฟ้า เครื่องจักร ภายในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ซีนาไลส จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
16 ธ.ค. 61
7 . ล่ามภาษาจีน Chinese Interpreter
- ติดตามหัวหน้าในการเจรจางานต่างๆ - ประสานงานระหว่างคนจีนและคนไทย - แปลเอกสาร คู่มือการทำงาน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับแปลภาษา

บริษัท เอ็ม ดาต้า อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และการต่อรอง
16 ธ.ค. 61
8 . Graphic Design/Photographer รับสมัครด่วน !
ออกแบบสื่อต่างๆ เช่น - สื่อสิ่งพิมพ์ - Social media - ตัดต่อ VDO หรือ Multimedia presentation - ดูแลแฟนเพจ บน Facebook

บริษัท เอ็ม ดาต้า อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000 (หรือตามความสามารถอันแท้จริง)
16 ธ.ค. 61
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Part Time / [PT] [ทำงานที่บ้านรายได้สูงสุด 84 บาท/ชั่วโมง]
- เฝ้าติดตาม และจัดการกับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม - ตรวจสอบการใช้บริการ - ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน - ทางบริษัทจะมีการสอนงานให้ก่อนเริ่มทำงานจริง - สามารถเข้าบริษัทในช่ว...

บริษัท แฮปปี้ มายด์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน วันจันทร์-ศุกร์ ชั่วโมงละ 70/77 บาท วันเสาร์-อาทิตย์ ชั่วโมงละ 77/84 บาท
16 ธ.ค. 61
10 . เจ้าหน้าที่แอดมินตรวจสอบ [วันเสาร์-อาทิตย์] / [PT]
- เฝ้าติดตาม และจัดการกับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม - ตรวจสอบการใช้บริการ - ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน - ทางบริษัทจะมีการสอนงานให้ก่อนเริ่มทำงานจริง - สามารถเข้าบริษัทในช่ว...

บริษัท แฮปปี้ มายด์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน วันเสาร์-อาทิตย์ ชั่วโมงละ 77/84 บาท
16 ธ.ค. 61
11 . เจ้าหน้าที่แอดมิน Part-time [วันเสาร์ - อาทิตย์] / [OS]
- เฝ้าติดตาม และจัดการกับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม - ตรวจสอบการใช้บริการ - ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน - ทางบริษัทจะมีการสอนงานให้ก่อนเริ่มทำงานจริง - สามารถเข้าบริษัทในช่ว...

บริษัท แฮปปี้ มายด์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน วันเสาร์-อาทิตย์ ชั่วโมงละ 77/84 บาท
16 ธ.ค. 61
12 . พนักงานออนไลน์ [วันจันทร์ - ศุกร์] / [PT]
- เฝ้าติดตาม และจัดการกับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม - ตรวจสอบการใช้บริการ - ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน - ทางบริษัทจะมีการสอนงานให้ก่อนเริ่มทำงานจริง - สามารถเข้าบริษัทในช่ว...

บริษัท แฮปปี้ มายด์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน วันจันทร์-ศุกร์ ชั่วโมงละ 70/77 บาท
16 ธ.ค. 61
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ Part Time [วันจันทร์-ศุกร์] / [OS]
- เฝ้าติดตาม และจัดการกับผู้ใช้แอปพลิเคชั่นที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม - ตรวจสอบการใช้บริการ - ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในแต่ละวัน - ทางบริษัทจะมีการสอนงานให้ก่อนเริ่มทำงานจริง - สามารถเข้าบริษัทในช่ว...

บริษัท แฮปปี้ มายด์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน วันจันทร์-ศุกร์ ชั่วโมงละ 70/77 บาท
16 ธ.ค. 61
14 . System Analyst/Web Project Leader
• ดูแลรับผิดชอบและประสานงานติดต่อลูกค้าใน Project ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย • วิเคราะห์ระบบ วางรูปแบบ wireframe UX/UI ของระบบ • มอบหมายงานและบริหารจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพ • ควบคุม ติดตามผล ตรวจ...

บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน Negotiable
16 ธ.ค. 61
15 . Web Programmer
• พัฒนาโปรแกรมและระบบ web based application ต่างๆ ตามความต้องการ • การเชื่อมต่อระบบต่างๆ เพื่อให้ใช้งานได้เข้ากับรูปแบบดีไซน์ของเว็บไซต์ • ศึกษาและสามารถพัฒนาโมดูลต่างๆ เพิ่มเติม • ออกแบบฐานข้อมูลแ...

บริษัท อินเตอร์ วิชั่น บิสซิเนสกรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน Negotiable
16 ธ.ค. 61
16 . จนท.ฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำใบขออนุมัติเบิกจ่าย/ใบสำคัญจ่ายและบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง 2.พิมพ์เช็ค/จัดทำทะเบียนจ่ายเช็คและควบคุมดูแลสมุดเช็ค 3.ดูแลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคทุกชนิดให้เป็นไปตามกำหนดจ่าย 4.ออกหนังสือรับรองการ...

บริษัท ดับบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ธ.ค. 61
17 . Assistant Accounting & Financial Managerรับสมัครด่วน !
- วางแผนประมาณการจ่ายเงิน - ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทุกประเภท - ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย - ตรวจสอบแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภท - ปรับปรุงรายการทางบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานกฎหมายท...

บริษัท ดับบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ธ.ค. 61
18 . หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
1. ด้านการพัฒนาองค์กร - การสร้างวัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันต่อองค์กร - แผนการและการดำเนินการด้านการพัฒนาบุคลากร 2. ด้านการบริหารจัดการบุคลากร - การบริหารจัดการโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม รวมทั้งกา...

บริษัท ดับบลิวเอสเอ็น เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ธ.ค. 61
19 . C# Web Programmer / Mobile Programmerรับสมัครด่วน !
• Develop new web-based software services using C# / ASP.NET / .NET Core • Design and develop cross-platform mobile applications using Xamarin platform • Track the status of multiple ongoing project...

บริษัท เจเนอร์วิซ จำกัด
16 ธ.ค. 61
20 . System Analystรับสมัครด่วน !
• Gather business requirement from customer and create requirement specification document. • Create Document to support project (Functional specification, High Level Design specification, Detail Desi...

บริษัท เจเนอร์วิซ จำกัด
เงินเดือน Negotiate
16 ธ.ค. 61
 พบ 844 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ