เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 987 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Walk-in Interview ที่เทสโก้ โลตัส ดีพาร์ทเมนท์ สาขาบ่อวิน
รับสมัครและสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานปฏิบัติการสาขา

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
19 ม.ค. 62
2 . Walk-in Interview ที่เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาเก็ต สาขาพระราม4
รับสมัครและสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 262 เวลา 09.00 - 16.00 น. ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานปฏิบัติการสาขา

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 ม.ค. 62
3 . Walk-in Interview ที่เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาเก็ต สาขาศรีนครินทร์
รับสมัครและสัมภาษณ์ วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานปฏิบัติการสาขา

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
19 ม.ค. 62
4 . Walk-in Interview ที่เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาเก็ต สาขาจรัญสนิทวงศ์
รับสมัครและสัมภาษณ์ วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานปฏิบัติการสาขา

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
19 ม.ค. 62
5 . Walk-in Interview ที่เทสโก้ โลตัส ไฮเปอร์มาเก็ต สาขาพระราม1
รับสมัครและสัมภาษณ์ วันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานปฏิบัติการสาขา

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
19 ม.ค. 62
6 . Walk-in Interview ที่เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาบางนา
รับสมัครและสัมภาษณ์ วันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. ที่ศูนย์อาหารเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์ตร้า บางนา ตำแหน่งที่เปิดรับ - พนักงานปฏิบัติการสาขา

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
19 ม.ค. 62
7 . พนักงานปฎิบัติการประจำสาขา โซนลาดพร้าว
- แคชเชียร์ - จัดเรียงสินค้า - บริการลูกค้า - ตรวจรับสินค้า

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
หลายอัตรา
19 ม.ค. 62
8 . People Executive – Resourcing
1.รับผิดชอบกระบวนการสรรหาว่าจ้างบุคลากรตามที่ได้รับมอบหมาย 2.รับผิดชอบในการติดต่อผู้สมัครงาน และนัดสัมภาษณ์งานเบื้องต้น 3.ให้ข้อมูลผู้สมัครงานเกี่ยวกับ ข้อมูลบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบ สวัสดิการ ผล...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง จ.กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
• เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี • ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม • ตรวจสอบและบันทึกค่าการ...

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (Tesco Lotus/ เทสโก้ โลตัส)
19 ม.ค. 62
10 . ธุรการประสานงานฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
-ทำงานเอกสารเกี่ยวกับฝ่ายบุคคล -จัดทำรายงานเกี่ยวกับงานบุคคล แยกประเภทคลังสินค้า -จัดทำเอกสารต่างๆ ในฝ่ายบุคคล -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000
19 ม.ค. 62
11 . นักกฏหมายรับสมัครด่วน !
- ทำนิติกรรมสัญญา,ร่างหนังสือต่างๆ - รับผิดชอบงานธุรการและเอกสารฝ่ายกฏหมาย - งานด้านกฏหมายต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ต่ออายุพาสปอตและต่ออายุการทำงานของพนักงานชาวต่างชาติ - งานอื่...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 16,000
19 ม.ค. 62
12 . พนักงานบัญชี ARรับสมัครด่วน !
-ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ทั้งหมด -ทำงานเกี่ยวกับสายงานบัญชี -ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
13 . General Manager รับสมัครด่วน !
-ควบคุมดูแลและวางแผนระบบบริหารการจัดการธุรกิจค้าปลีก -ควบคุมดูแลและวางแผนการขยายตลาด -ทำรายงาน นำเสนอ กรรมการบริหาร -ดูแลระบบ Inventory สามารถจัดทำประเมิน KPI ได้ -ตรวจเช็คความเรียบร้อยของสาขาให้ต...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
14 . พนักงานขายเสื้อผ้าวัยรุ่นต่างจังหวัด ประจำเอกชัย 73รับสมัครด่วน !
-เสนอขายสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าวัยรุ่น เสื้อตามเทศกาลต่างๆ ให้กับลูกค้าใหม่ๆ -ตรวจเอกสาร เช็คความถูกต้องของเอกสาร -รักษาฐานลูกค้าเก่าและเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ -จัดทำรายงานการทำงาน และผลการดำเนินงาน เสน...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000+ค่าคอม+ค่าเบี้ยเลี้ยง +อื่นๆ
19 ม.ค. 62
15 . Sale ขายลำโพง / เครื่องสำรองไฟ UPS / กล้องติดรถยนต์รับสมัครด่วน !
-เสนอขายสินค้าเกี่ยวกับลำโพง และเครื่องสำรองไฟ โดยตรง -รักษายอดขาย และติดตามลูกค้า -บริการหลังการขาย รักษาฐานลูกค้า -มีฐานลูกค้าเดิมอยู่ในมื -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000 up + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง
19 ม.ค. 62
16 . บัญชี รับสมัครด่วน !
-ทำเอกสารบัญชีและภาษีทุกประเภท -คีย์ข้อมูลและรับผิดชอบงานบัญชีทุกประเภท -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -จัดเก็บข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับบัญชี ให้เป็นระบบ -ดูแลการจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ...

บริษัท จี.เอ็ม.เอส. คอร์เปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000
19 ม.ค. 62
17 . Admin การตลาดออนไลน์ ประจำเอกชัย73 รับสมัครด่วน!!!
-โพสข้อมูล-ตอบคำถามลุกค้าของบริษัท ประชาสัมพันธ์โปรโมชั่นของบริษัท -โพสโซเซียลมีเดียต่างๆ Facebook Line IG Google ฯลฯ -ประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านสื่อการตลาดออนไลน์ -ตอบคำถามลูกค้าทุกสื่อให้ทันอย่า...

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000
19 ม.ค. 62
18 . ธุรการประสานงานทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ประสานงานฝ่ายขาย - ดูแลการจัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของบริษัท - ดูแลจัดการเอกสารต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000
19 ม.ค. 62
19 . graphic design รับสมัครด่วน !
- ถ่ายภาพสินค้า - ทำงานกราฟฟิกดีไซค์ทั้งระบบ - รีทัช ตัดต่อภาพ มีไอเดียที่ดี - ทำงานเกี่ยวกับการตลาด และมีความคิดสร้างสรรค์ - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000+
19 ม.ค. 62
20 . บัญชี ARรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบสำคัญรับ - จัดทำเอกสารต่างๆ ในการรับเช็ค - จัดทำรายการรับชำระหนี้ ตัดลูกหนี้ - ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ - เสาร์ 08.30-17.30 น. วันเสาร์เลิกงาน 12.00 น.

บริษัท ไพรซ์เวย์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000+
19 ม.ค. 62
 พบ 987 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ