JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 285 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) (SGS-HR)
หน้าที่และรายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนก...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000
22 ส.ค. 62
42 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลตัวอย่าง(ปฏิบัติงาน พระรามสาม 59)(SGS-HR)Urgently Required !
- Key in Data of Laboratory Sample - Reviewing Sample and separator sample to each LAB - contacting clients to confirm and respond lab results

SGS (Thailand) Co., Ltd.
22 ส.ค. 62
43 . Supervisor Microbiologist / Microbiologist(นักจุลชีววิทยาอาวุโส)(SGS-HR)
•Carry out micro testing tasks as assigned by Supervisor. •Supervise Technicians in their respective tasks. •Monitor, use, and maintain equipments and housekeeping in the laboratory. •Monitor, con...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริท
22 ส.ค. 62
44 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
1.ดูแลประสานงานด้านกฏหมายของบริษัทฯ (ร่างสัญญา,ข้อตกลง,นิติกรรมต่างๆ,และเอกสารทางกฏหมาย 2.ติดต่อหน่วยราชการต่างๆ เพื่อประกอบงานด้านทางด้านกฏหมายเพื่อทำงานแทนบริษัทฯ(ติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ เช่น...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 ส.ค. 62
45 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ งานด้านการเงิน - วางแผนการหาแหล่งเงินทุน - วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด - จัดทำรายงานทางการเงิน - เสนอข้อเสนอแนะด้านการเงิน - บริหารการรับจ่ายเงิน - วางแผนจัดท...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
22 ส.ค. 62
46 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• บันทึกรายการทางการเงินและบัญชีของบริษัท รวมถึงรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน • ตรวจสอบรายการบัญชีและบัญชีของบริษัทแยกประเภท และ รายการที่การเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบทดลอง •...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
47 . ผู้ช่วยด้านการตลาดประกันภัย รับสมัครด่วน !
1. เตรียมข้อมูล คีย์รายละเอียดงานเข้าระบบ และ อัพเดทงานในระบบอย่างสม่ำเสมอ 2. ประสานงานกับบ.ประกันภัยและลูกค้า โดยจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความคุ้มครองระหว่าง 2 ฝ่าย จนถึงขั้นตอนการวางบ...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
48 . เลขานุการผู้บริหาร / ผู้ช่วยเลขานุการ
• อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา • ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรียม...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
49 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย (ประจำสำนักงานใหญ่) หยุดเสาร์-อาทิตย์
1.พิมพ์และจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำเสนอลูกค้าให้ฝ่ายขาย 2.จัดทำสรุป แผนกการเข้าพบลูกค้า/รายงานการประชุม 3.จัดระเบียบเอกสารต่างๆภายในฝ่ายขาย 4.เพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าและพิมพ์ใบเสนอราคาในโปรแกรม Auto Fligh...

บริษัท เอเซีย รีไซเคิลเทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป
22 ส.ค. 62
50 . วิศวกร (ด้านพลังงาน)
- จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำข้อเสนอโครงการตรวจวัดด้านพลังงาน - ตรวจวัดพลังงาน และการให้ความรู้ด้านการจัดการด้านพลังงาน - จัดทำรายงาน และวิเคราะห์มาตรการด้านพลังงาน - ติดตาม และประเมินผลการให้บริการโคร...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 ส.ค. 62
51 . วิศวกรประจำสนาม (สิ่งแวดล้อม)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมโครงการก่อสร้างให้เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการก่อสร้างของโครงการ ทั้งเจ้าของโครงการและผู้บังคับบัญชา - ปรับปรุงและแก้ไขระบบการบริหารงานก่อสร้างให้ได...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
52 . วิศวกรโครงการ/วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลUrgently Required !
• จัดเตรียม และนำเสนอเอกสารแนวคิดการออกแบบ (Conceptual Design) และนำเสนอเอกสารให้ลูกค้า • ออกแบบ คำนวณ ตรวจสอบแบบ และจัดเอกสารเตรียมเอกสารรายการคำนวณ • ประชุมหารือภายนอกบริษัทกับวิศวกรโครงสร้าง สถา...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
53 . Sale
-นำเสนอขายบริการทวงหนี้แก่ลูกค้า ให้ได้ยอดขายตามที่กำหนด -หาวิธีการนำเสนอบริการทวงหนี้ใหม่ ๆ เพื่อให้ได้ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้น -ติดตามการเสนอบริการลูกค้า -ทำรายงานสรุปให้แก่หัวหน้างาน -งานอื่น ๆ ที...

บริษัท เศรษฐลักษมิ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000+commission
22 ส.ค. 62
54 . ผู้จัดการโครงการ/ Project Manager
1.ทำหน้าที่เป็นตัวแทน ในการติดต่อประสานงานกับบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยตรงในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 2.บริหารและจัดการงานค...

บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
55 . วิศวกรควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบ รวมถึงสัญญาทั้งหมด 2.ให้คำแนะนำปรึกษาหารือทางด้านวิชาการด้านคุณภาพของงาน คุณภาพของวัสดุ 3.ตรวจสอบและอนุมัติการขอใช้วัสดุต่างๆ ของผู้...

บริษัท อลานา เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 35,000 บาท
22 ส.ค. 62
56 . พนักงานเขียนแบบ AutoCad
เขียนแบบ/แก้ไขแบบ AutoCad

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด
เงินเดือน 13,000-15,000
22 ส.ค. 62
57 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
ทำการศึกษาและจัดทำรายงานการวิคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) / รายงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไว เวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
58 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างรับสมัครด่วน !
•หาช่องทางในการสรรหา และประกาศรับสมัครงานให้ตรงตามความต้องการขององค์กร •สัมภาษณ์งานและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม •ทำสัญญาจ้างแรงงาน และจัดทำประวัติพนักงาน •ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ •งานอื่นๆ ที...

บริษัท โกลด์ เอราวัณ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
22 ส.ค. 62
59 . หัวหน้าแผนกการตลาดรับสมัครด่วน !
- วางแผนงานการตลาดสำหรับช่องทาง Online/Offline ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลและวิเคราะห์การจัดซื้อสื่อโฆษณา Media ต่างๆเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย - ดูแลการผลิตสื่อต่างๆรวมทั้งภาพลักษณ์ของบริษัททั้...

บริษัท โกลด์ เอราวัณ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 35,000
22 ส.ค. 62
60 . แคชเชียร์รับสมัครด่วน !
-ดูแลและจัดเก็บเอกสารด้านการเงินทั้งหมด -ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกเอกสารทางการเงิน -ดูแลการเบิกจ่ายเช็ค -บันทึกบัญชีรายรับ-จ่าย -ทำงานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ปฏิบัติงานวันจันท...

บริษัท โกลด์ เอราวัณ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 18,000-28,000
22 ส.ค. 62
 พบ 285 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ