เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 303 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรสุขาภิบาล(สัญญาจ้าง) รับสมัครด่วน !
1.ทบทวนและอนุมัติข้อกำหนดด้านงานสุขาภิบาลและshop drawing 2.ทบทวนและตรวจสอบแบบรายละเอียดงานระบายน้ำและที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบและให้ความเห็นเรื่องแผนงาน,คน และอุปกรณ์งานระบายน้ำและที่เกี่ยวข้อง 4.ตรว...

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 พ.ย. 61
2 . วิศวกรเครื่องกล/โยธา/โครงสร้างรับสมัครด่วน !
วิศวกรโยธา/สำรวจ (ปฏิบัติงานโครงการรถไฟทางคู่สายใต้) 1. รับผิดชอบงานสำรวจ 2. เก็บข้อมูลรายละเอียด Cross Section 3. สนับสนุนงานของวิศวกรสำรวจ วิศวกรโครงสร้าง (ปฏิบัติงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีทอง) 1.ส...

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 พ.ย. 61
3 . นักผังเมืองรับสมัครด่วน !
1.บริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน 2.ดูแลภาพรวมของเนื้อหาวิชาการงานผังเมือง 3.ติดต่อประสานงานทางผังเมือง

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 พ.ย. 61
4 . Inbound Call Center - ประกันสุขภาพ (รายเดี่ยว และกลุ่ม)
ให้ข้อมูล ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาซื้อประกัน ประสานงานกับบริษัทประกัน

Results Management Group Ltd.
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป + คอมมิชชั่น
15 พ.ย. 61
5 . Seller
งานพาร์ทไทม์: 11.00-14.30 น. วันจันทร์ - วันศุกร์ บริเวณอโศก รับสมัครพนักงานขายสำหรับร้านค้าหรือตลาด ขายของที่ระลึก ของขวัญ เกมส์กระดาน และผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทฯอีกมากมาย 400 บาทต่อวัน

AEJDesign
เงินเดือน 400 per day
15 พ.ย. 61
6 . Programmer/Senior Programmer
We looking for an energetic, fast learner and aggressive programmer to working with us. There are 2 areas of programmer which we looking for as follows: Job Descriptions: 1) SAS Programmer • Appl...

Double P Enterprise Co., Ltd.
เงินเดือน (20-70K Salary + Incentive) / (20-50K Salary + Incentive)
15 พ.ย. 61
7 . วิศวกรโยธา
เป็นการควบคุมงานโครงการก่อสร้างรถไฟรางคู่ วิศวกรผู้ควบคุมงานจะต้องมีประสบการณ์และเป็นผู้เชียวชาญด้านโครงสร้าง, ด้านการวางแผนการก่อสร้าง และด้านระบบรางรถไฟ

บริษัท สแปน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
15 พ.ย. 61
8 . Immigration sales
ลักษณะงาน 1. ติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ , Line , Wechat , Whatsapp หรือพบลูกค้า 2. แนะนำลูกค้าเรื่องการเปลี่ยนสัญชาติ , การลงทุน ,อสังหาริมทรัพย์ ,การศึกษาเป็นต้น ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการอพยพย้ายถิ...

Globevisa group (Thailand)
เงินเดือน 35,000 - 40,000 THB
15 พ.ย. 61

บริษัท ฟิวชั่น ไฟร์ เซฟตี้ จำกัด
15 พ.ย. 61
10 . พนักงานขาย (ธุรกิจบรรจุภัณฑ์) พื้นที่เขตบางขุนเทียน , มีค่าคอมมิชชั่นรายเดือน
ประเภทธุรกิจ: ผลิตและจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ประเภทต่างๆ รายละเอียดงาน: - ติดต่อกับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน เพื่อรับทราบข้อมูลและดำเนินการตามความต้องการของลูกค้า ประสานงานภายในบริษัทหลังจากที่ได้รั...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000
15 พ.ย. 61
11 . Safety Officer
ประจำโครงการโรจนะ-อยุธยา 1 อัตรา ประจำโครงการแถวโซนบางนา 1 อัตรา ประจำโครงการรถไฟฟ้าสายชมพู 1 อัตรา - วางแผนงาน และดำเนินการเรื่องความปลอดภัย/อาชีวอนามัย (โครงการงานอาคารสูง-งานโรงงาน) - ดูแลรัก...

TEAM Consulting Engineering and Management Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 พ.ย. 61
12 . Accounting Technology Development
- พัฒนาด้านเทคนิคทางบัญชี - พัฒนาธุรกิจด้านบัญชีและเทคโนโลยีทางบัญชี

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 25,000-35,000
15 พ.ย. 61
13 . Audit Manager
ควบคุมงานของทีมตรวจสอบบัญชี ปะสานงานกับลูกค้าและผู้ที่มีหน้าที่กำกับดูแล สอบทานคุณภาพงานให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี วางแผนในการจัดสรรบุคลากร มีส่วนร่วมในแผนการพัฒนาบุคลากร

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 32,000-45,000
15 พ.ย. 61
14 . Marketing Communication
- ทำการตลาดสื่อสารผลิตภัณฑ์ - ทำ Digital Marketing ควบคุมการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 17,000-25,000
15 พ.ย. 61
15 . Business Development
งานด้านกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ ประสานงานกับ Partner ภายนอก พัฒนา การให้บริการขององค์กรเพื่อรองรับการเติบโต

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
15 พ.ย. 61
16 . Senior Accountant
- ควบคุมการบันทึกบัญชี นำส่งภาษีรายเดือน ของทีมงาน - ประสานงานกับลูกค้าในการให้บริการ - ควบคุมการปิดบัญชี จัดทำงบการเงิน ประสานงานกับผู้สอบบัญชี

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 23,000-35,000
15 พ.ย. 61
17 . Consulting Associate
- ให้คำปรึกษาด้านระบบบัญชีและการเงิน ระบบการควบคุมภายใน - ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร - ให้คำปรึกษาด้าน และการจัดวางโครงสร้างกิจการ ซื้อขายกิจการ - ให้คำปรึกษาในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย...

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 20,000-40,000
15 พ.ย. 61
18 . Admin Staff
- ติดต่อประสานงาน - จัดโปรแกรมฝึกอบรม - ดูแลอุปกรณ์ สินทรัพย์บริษัท - ดูแลเอกสารภายใน - จดบันทึกการประชุม

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 16,000-22,000
15 พ.ย. 61
19 . Audit Assisant
- ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี บริษัทเอกชน บริษัทข้ามชาติและบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน - ให้บริการตรวจสอบกรณีพิเศษ Due Diligence - ให้บริการตรวจสอบงบการเงินบริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าจดทะ...

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
15 พ.ย. 61
20 . Graphic Design
- ทำงานด้าน Content และ Graphic Design - ทำงานด้านตัดต่อวีดีโอ

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 22,000
15 พ.ย. 61
 พบ 303 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ