JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 257 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคงานโครงสร้าง-สถาปัตย์
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้มีคุณภาพ เป็นไปตามแบบและแผนงาน 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
2 . วิศวกรงานระบบ (M&E)
1. ควบคุม ตรวจสอบ และทดสอบงานให้มีคุณภาพ เป็นไปตามแบบและแผนงาน 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน 4. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ จัดทำบันทึกประจำวัน

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
3 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)
1. ควบคุม ตรวจสอบ และทดสอบงานก่อสร้างให้มีคุณภาพ เป็นไปตามแบบและแผนงาน 2. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นหน้างาน 4. รายงานความก้าวหน้าของโครงการ จัดทำบันทึกป...

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
4 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
1. กำหนดนโยบาย วางแผนงาน และบริหารจัดการงานก่อสร้างโครงการ 2. ตรวจสอบรายงาน เอกสารต่างๆ และความก้าวหน้าของโครงการ 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ประสานงานกับเจ้าของโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แมคเคลเลอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 ก.ค. 62
5 . Customer service/ Sales
ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำปรึกษา แก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการเดินเรื่องซื้ออสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งติดตามเอกสารและประสานงานทั่วไป

บริษัท ซัน เกทเวย์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-16,000 + Commission
22 ก.ค. 62
6 . พนักงานธุรการ
จัดการงานเอกสารภายใน ประสานงานภายนอก ดูแลอุปกรณืสำนักงาน

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 18,000-22,000
22 ก.ค. 62
7 . Sale and Marketing
ทำการตลาดสื่อสารผลิตภัณฑ์ ทำ Digital Marketing ควบคุมการวางแผนสื่อประชาสัมพันธ์ ออกบูธแนะนำสินค้า ดูแลการขยายตัวชองธุรกิจและลูกค้า

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 17,000-28,000 บาท
22 ก.ค. 62
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมงานด้านให้บริการรับทำบัญชี - ตรวจแบบภาษีอากร - ให้คำปรึกษาด้านภาษีอากรแก่ลูกค้า - ดูแลให้คำปรึกษาทีมงาน

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
22 ก.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
- ให้บริการด้านตรวจสอบบัญชี บริษัทเอกชน บริษัทข้ามชาติและบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน - ให้บริการตรวจสอบกรณีพิเศษ Due Diligence - ให้บริการตรวจสอบงบการเงินบริษัทที่อยู่ระหว่างเตรียมตัวเข้าจดทะ...

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 17,000-25,000
22 ก.ค. 62
10 . พนักงานบัญชี
- ให้บริการด้านรับทำบัญชี - ยื่นภาษีรายเดือนและให้คำปรึกษาด้านภาษีอากร

บริษัท เอ็นอาร์กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
22 ก.ค. 62
11 . Sales Representative (บางนา)
- รับข้อมูลความต้องการจากลูกค้า และจัดทำใบเสนอราคา - วางแผนงานขาย นำเสนอขายสินค้า และ Solution ตามความต้องการของลุกค้า - ออกเยี่ยมเยียนพบปะลูกค้า Focus Account & General Account อย่างสม่ำเสมอ - สืบ...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
22 ก.ค. 62
12 . วิศวกรโครงการ
- บริหารโครงการการเข้าให้คำปรึกษาและฝึกอบรมในการจัดทำระบบการจัดการพลังงานตามกฎหมายและ ISO 50001 - ควบคุมและกำกับการตรวจวัดและวิเคราะห์ประสิทธิภาพเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า ปรับอากาศ แสงสว่าง พร้อม...

บริษัท โซลูชั่นเอ็นจิเนียริ่งคอนซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 62
13 . วิศวกรประมาณราคา(Cost Engineer Quantity Surveyor)
-ถอดแบบและประมาณราคาโครงการก่อสร้าง งานโครงสร้าง -จัดทำ BOQ -จัดทำเอกสาร งานเพิ่ม/ลด -จัดทำเอกสารการเบิกเงินของผู้รับเหมา -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส. บี. อาร์. ซี. จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
14 . Administrative officer
งานธุรการ : จัดทำเอกสารจ่าย, ใบหัก ณ ที่จ่าย, การเบิกค่าใช้จ่าย : จัดทำเอกสารรับ, ใบกำกับภาษี, ใบสำคัญรับ, รับเช็คและเอกสาร : จัดรวบรวมและจัดส่งเอกสารให้แก่บริษัทรับทำบัญชีภายนอก ...

บริษัท แอฟริคัส จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
22 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• บันทึกรายการทางการเงินและบัญชีของบริษัท รวมถึงรายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน • ตรวจสอบรายการบัญชีและบัญชีของบริษัทแยกประเภท และ รายการที่การเงินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • เตรียมข้อมูลเพื่อจัดทำงบทดลอง •...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
16 . IT Officer / Senior IT Officer
•Responsible of the overall operation and administration and maintains of information technology systems (including Servers, Security, Network, voice communication, and IT equipment). •Support and co...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
17 . ผู้ช่วยด้านการตลาดประกันภัย รับสมัครด่วน !
1. เตรียมข้อมูล คีย์รายละเอียดงานเข้าระบบ และ อัพเดทงานในระบบอย่างสม่ำเสมอ 2. ประสานงานกับบ.ประกันภัยและลูกค้า โดยจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันความคุ้มครองระหว่าง 2 ฝ่าย จนถึงขั้นตอนการวางบ...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
18 . เลขานุการผู้บริหาร / ผู้ช่วยเลขานุการ
• อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา • ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรียม...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
19 . HR Officer / Assistant Office Manager
- ผู้ช่วยบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลโดยรวม ตั้งแต่ จัดหาบุคลากร, จัดการงานเอกสาร, ดูแลความเรียบร้อยตามกฏระเบียบของบริษัท, รายงานสรุปการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน, ดูแลส่วนของเอกสารต่างๆ สำหรับประกัน...

บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
22 ก.ค. 62
20 . Business Development (Real Estate)
• หารายชื่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย (Lead) ที่สามารถนำไปสู่การเจรจา ซื้อ ขาย และเช่าอสังหาริมทรัพย์ • ให้คำปรึกษาเรื่องสภาพตลาด ราคา และสินเชื่อเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยกับลูกค้า • วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และจ...

New Dimension Co.,LTD
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
22 ก.ค. 62
 พบ 257 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ