JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 322 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝึกอบรม
ขอบข่ายงานในตำแหน่ง -ประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมให้สมาชิกทราบ -ประสานงานการจองหลักสูตรอบรม การชำระค่าลงทะเบียนกับสมาชิก -ประสานงานการจัดทำใบเสร็จค่าอบรม -ติดต่อสถานที่ จัดเตรียมเอกสารการอบรมและอุปกร...

BNI (THAILAND) Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์เริ่มต้นที่ 16,000 บาทขึ้นไป โบนัสขั้นต่ำ 1 เดือน
24 พ.ค. 62
2 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเวลา แผนงาน และคุณภาพงานที่กำหนด ตามเงื่อนไขของโครงการ และระบบงานของบริษัท 2.เวลาปฎิบัติงาน 6วัน/สัปดาห์

บริษัท ก๊อดศิลา จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 27,000บาท
24 พ.ค. 62
3 . ช่างเทคนิคโยธา/ระบบ
ควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
4 . วิศวกรโยธาอาวุโส (สามัญ) รับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
5 . วิศวกรเครื่องกล (สามัญ)
ควบคุมงานก่อสร้างงานอาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
6 . วิศวกรไฟฟ้ากำลัง (สามัญ)
ออกแบบ หรือควบคุมงานระบบไฟฟ้าอาคาร โรงงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
7 . ผู้เชี่ยวชาญจัดกิจกรรม Team building
1 จัดกิจกรรม team building ในกรุงเทพและต่างจังหวัด 2 สามารถออกแบบกิจกรรมเกมส์ เชิงสร้างสรรค์ 3 สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ 4 ติดต่อ ประสานงาน และนำเสนองานกับลูกค้า 5 สามารถปรับตัว แ...

Key Solutions Training., Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
24 พ.ค. 62
8 . Sale & Marketing
1.สื่อสารไปยังกลุ่มองค์กรภาครัฐและเอกชนผ่านช่องทางต่างๆ 2.ประสานและบริการกลุ่มลูกค้าเดิม สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้ารายใหม่ 3.เป็นที่ปรึกษาให้ลูกค้า ช่วยประสานงานระหว่างลูกค้าและทีมงาน 4.ร่วมวางแผน...

Key Solutions Training., Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 +คอมมิชชั่น
24 พ.ค. 62
9 . Online Marketing
1. เขียน content หรือ Campaign หรือ เขียนคำโฆษณาต่างๆ ลงสื่อออนไลน์ เพื่อการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 2. ดูแล Facebook/Webpages/etc. 3. สร้างความสัมพันธ์อันดี รักษาและขยายกลุ่มลูกค้าออนไลน์

บริษัท ซัน เกทเวย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 62
10 . นักวิทยาศาสตร์ (เจ้าหน้าที่ทดสอบทางด้านสิ่งแวดล้อม)
1. ตรวจวิเคราะห์งานพารามิเตอร์ทางด้านสิ่งแวดล้อมวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พารามิเตอร์ Colur,Cyanide และวิเคราะห์คุณภาพอากาศพารามิเตอร์ Oil mist 2. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องมือพื้นฐาน spectropotome...

S.P.S. CONSULTING SERVICE CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
11 . ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ (สัญญาจ้าง)
•งานค้นคว้าข้อมูล ค้นคว้าผลงานวิจัย เพื่อสนับสนุนงานของนักวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมาย •จัดทำฐานข้อมูลผลการดำเนินงานของลูกค้าให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน •สอบทานความถูกต้องของรายงาน ตามรูปแบบท...

TRIS Corporation Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000
24 พ.ค. 62
12 . พนักงานขับรถยนต์
1. รับส่งพนักงาน:ให้บริการรับ-ส่งพนักงานตามสถานที่และเวลาที่กำหนด 2. ดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์ที่รับผิดชอบ 3. ตรวจเช็คเครื่องยนต์เบื้องต้น 4. รับ-ส่งเอกสาร 5. งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหม...

TRIS Corporation Co., Ltd.
24 พ.ค. 62
13 . Marketing Executive / Inside SalesUrgently Required !
Salary: 35,000 - 40,000 excluding other allowance Location: Bangkok Responsibilities;- - Follow up existing clients and coordinator / inside sales

EIE INTERGROUP Co., Ltd.
เงินเดือน 35,000 - 40,000
24 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทางโทรศัพท์ ( ตึก G tower พระราม9 )
1.โทรคอนเฟิร์มข้อมูลลูกค้าของทางธนาคาร 2.คีย์ข้อมูลลงระบบ

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
เงินเดือน 10,000
24 พ.ค. 62
15 . ธุรการบันทึกข้อมูล (บัญชี)
1.คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชี 2.ตรวจสอบเอกสาร 3.จัดทำรีพอร์ท สรุปรายงานให้กับทางแผนก

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
เงินเดือน 10,000+
24 พ.ค. 62
16 . Administrative Support
1.คีย์ข้อมูลเข้าระบบ และจัดการเอกสารต่างๆภายในแผนก 2.ติดต่อประสานงานทั้งภายนอก ภายใน สามารถรับส่ง Email เป็นภาษาอังกฤษได้ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท
24 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector) ประจำพระราม 3รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ เจรจาต่อรองเพื่อนัดชำระหนี้ 2. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระ

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
เงินเดือน 9,900+ค่าคอมมิชชั่น
24 พ.ค. 62
18 . วิศวกรจัดการระบบคอมพิวเตอร์รับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียม ตรวจสอบ ควบคุมดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์ด้าน Server,SQL,Network,E-mail,Internet Software 2. ซ่อมแซมและดูแลบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท 3. จัดเตรียม Hardware, Software ให้เพียงพอและทัน...

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 62
19 . วิศวกรสุขาภิบาล (สัญญาจ้าง) รับสมัครด่วน !
1.ทบทวนและอนุมัติข้อกำหนดด้านงานสุขาภิบาลและshop drawing 2.ทบทวนและตรวจสอบแบบรายละเอียดงานระบายน้ำและที่เกี่ยวข้อง 3.ตรวจสอบและให้ความเห็นเรื่องแผนงาน,คน และอุปกรณ์งานระบายน้ำและที่เกี่ยวข้อง 4.ตรว...

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 62
20 . ช่างเทคนิคโยธา (สัญญาจ้าง)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 2. ควบคุมขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบคุณภาพของการก่อสร้าง 3. ควบคุมดูแลงานภาคสนามให้เป็นไปตามแปนงานก่อสร้าง 4. รายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้บั...

บริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ค. 62
 พบ 322 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ