JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 259 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเก็บข้อมูลวิจัยตลาดทางโทรศัพท์ [สัมภาษณ์ความพึงพอใจลูกค้า]
- เป็นพนักงานประจำของบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาแกลลัพ - เป็นพนักงานประจำของบริษัทวิจัยและที่ปรึกษาแกลลัพ - ทำหน้าที่โทรสอบถามข้อมูลความพึงพอใจลูกค้าที่ไปใช้บริการต่างๆ - ต้องพูดตามสคริปต์คำถามด้วยความ...

GALLUP แกลลัพ ประเทศไทย
เงินเดือน คิดรายได้ตามจำนวนชุดที่ทำได้ (ชุดละ30-60บาท-ขึ้นอยู่กับความยากง่าย) รวม12,000-25,000 ต่อเดือน
24 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส ลาดพร้าว 37
1. ปิดงบการเงินรายเดือน 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินรายเดือน 3. จัดทำพร้อมตรวจสอบรายงานทางภาษี ได้แก่ รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53,54 ...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
24 ก.ค. 62
3 . เลขานุการผู้บริหาร (สุขาภิบาล 2)
• อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา • ดูแลตารางนัดหมายต่างๆ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในองค์กร ในการเตรียมข้อมูล จัดเตรีย...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
24 ก.ค. 62
4 . วิศวกรโยธา (บางบอน)
- ดูแลและครบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัท - ร่วมประชุมกับเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผุ้รับเหมา - ตรวจสอบแบบก่อสร้างและแบบก่อสร้างจริง - ตรวจสอบความถูกต้องของขวดงาน และการเบิกจ่ายของผู้รั...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 30,000++
24 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี(ประเวศ )
บริษัทอยู่ประเวศ ใกล้ตึกยีนส์แมค - จัดทำเอกสาร, จัดเก็บเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลทางฝ่ายบัญชี - บันทึกข้อมูลบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป - เปิดบิลขาย - ปฎิบัติงานด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมายจากผ...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000
24 ก.ค. 62
6 . Wed Designer/Graphics UXUI
- ออกแบบหน้าเว็บไซต์ ทำงาน จ - ส เวลา 10.00-19.00

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท
24 ก.ค. 62
7 . ฝ่ายบุคคล (บางบอน)
บริษัทประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งอยู่ย่าน เอกชัย บางบอน ทำงานจันทร์ถึงเสาร์ 8:30-17:30 หน้าที่รับผิดชอบ 1. หารายชื่อผู้สมัครงาน จาก ช่องทางต่างๆ ตามความต้องการของบริษัทฯ พร้อมนัดหมายเข้าสั...

บริษัท เอ ทู โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
24 ก.ค. 62
8 . Customer service/ Sales
ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำปรึกษา แก้ปัญหาให้แก่ลูกค้า เพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการเดินเรื่องซื้ออสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งติดตามเอกสารและประสานงานทั่วไป

บริษัท ซัน เกทเวย์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-16,000 + Commission
24 ก.ค. 62
9 . วิศวกร (ด้านพลังงาน)
- จัดเตรียมข้อมูลและจัดทำข้อเสนอโครงการตรวจวัดด้านพลังงาน - ตรวจวัดพลังงาน และการให้ความรู้ด้านการจัดการด้านพลังงาน - จัดทำรายงาน และวิเคราะห์มาตรการด้านพลังงาน - ติดตาม และประเมินผลการให้บริการโคร...

บริษัท มิตรเทคนิคัลคอนซัลแท้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 ก.ค. 62
10 . Web Developer
รับผิดชอบตามความสามารถที่มี - พัฒนาระบบ Back-End ด้วยภาษา Golang, Gin framework - พัฒนาระบบ Back-End ด้วยภาษา PHP, Laravel framework - พัฒนาระบบ Front-End ด้วย React.js , Vue.js - เชื่อมต่อฐานข้อม...

บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
24 ก.ค. 62
11 . ผู้ช่วยนักวิจัย
สืบค้นข้อมูลงานวิจัยและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท เอ็กเซลเลนท์ บิสเนส แมเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
24 ก.ค. 62
12 . Marketing (ประสบการณ์ด้านการตลาดไม่ต่ำกว่า 3 ปีขึ้นไป)
- ดูแลงานการตลาด - ประสานงานกับบริษัท Marketing เพื่อให้บริษัทสามารถลงมือทำงานได้ตามเป้าหมาย - วางแผนการตลาดในเชิงธุรกิจให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท - วางแผนการเจาะตลาดเพื่อหาลูกค้าเป้าหมาย - ช่วย...

บริษัท เอช แอนด์ จี (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 25,000-40,000
24 ก.ค. 62
13 . Automotive Auditor(เคยทำ QA / QC ในโรงงานรถยนตร์หรืออะไหล่ยนตร์)
- ตรวจสอบสินค้า หรือ ขั้นตอนการผลิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ - จัดทำรายงาน

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 - 55,000
24 ก.ค. 62
14 . Food Technologist (Asia-Pacific) (SGS-TSS)รับสมัครด่วน !
• General administrative support for Project (APAC) in facilitating a successful roll out of Food Technologist, and support any additional trials as needed. • Coordinate project activities, resources...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
24 ก.ค. 62

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 - 25,000
24 ก.ค. 62
16 . Accounting Fixed Asset Officer/เจ้าหน้าที่บัญชีทรัพย์สิน(SGS-HR)
1. จัดทำรายละเอียดประกอบการบันทึกสินทรัพย์ - บันทึกสินทรัพย์ที่ได้มาในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร - ตรวจนับสินทรัพย์และติดรายการสินทรัพย์ - กระทบยอดค่าเสื่อมราคาและค่าเสื่อมราคาสะสมประจำเดือน 2. กระทบ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000
24 ก.ค. 62
17 . Project Sales Executive(SGS-HR)
- บริหารงานขายตามเป้าหมานที่ได้รับ ลักษณะเป็นงานโครงการ - ติดตาม ช่วยเหลือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - ต้องมีรถยนตร์เป็นของตัวเอง พร้อมใบขับขี่รถยนตร์

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000
24 ก.ค. 62
18 . ผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างปั้มน้ำมัน (QC Man) (SGS-TSS)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด(สถานีบริการน้ำมัน) • ติดตามตรวจสอบงานโยธาเบื้องต้นได้ เช่น การทำเสาเข็มเจาะ, การทำฐานเสา, การตั้งเสา, การยึดต่อโครงสร้าง เป็นต้น • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
24 ก.ค. 62
19 . Japanese Coordinator (N3,N4) ประสานงานสื่อสารภาษาญี่ปุ่น (SGS-HR)
Responsibility • Register sample, labelling and issuing job list • Contact clients for any matter related to sample registration • Prepare test report, return tested samples to client upon reque...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
24 ก.ค. 62
20 . Sales & Marketing Executive(จบ Food Science / Food Technology)(SGS-HR)
- นำเสนอบริการของ SGS, ติดตามสอบถามความต้องการของลูกค้า และ ทำการปิดการขาย - ออกเยี่ยมลูกค้าตามแผนงานและจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

SGS (Thailand) Co., Ltd.
24 ก.ค. 62
 พบ 259 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ