JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 293 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโยธา ประจําออฟฟิส ช่วยงานออกแบบ ประมาณราคา
วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่จําเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้เพื่อเข้าใจหน้าที่ของตน ทํางานเป็นทีมได้ มีวินัยเชื่อฟังหัวหน้า ส่งใบสมัครทาง jobthai โดย email หรือส่ง mai...

บริษัท เอ็ม.วี.เอส.คอนซัลแท้นส์ จำกัด
เงินเดือน 17,000-20,000 บาท
26 มี.ค. 62
2 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (สัญญาจ้าง)
1.ขับรถให้ส่วนกลาง 2.ดูแลคความสะอาดเรียบร้อยของรถยนต์ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเซีย-แปซิฟิค ริสค์ คอนซัลแท้นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 62
3 . Procurement Specialist (สัญญาจ้าง 1 ปี +ต่อสัญญา)/นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
Responsibiities: -Basic strategic (administration, category management, SRM etc.) and operational procurement background & capabilities. -Basic experience in procurement policies, processes ...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
26 มี.ค. 62

บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด
ตำแหน่งละ 2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 มี.ค. 62
5 . วิศวกร / สถาปนิกประสานงานโครงการ ฝ่าย Business Developmentรับสมัครด่วน !
-ประสานงานและจัดเตรียมการประมูลจัดจ้างต่างๆ ของโครงการ -จัดเตรียมเอกสารสัญญาจ้างของโครงการ -จัดทำเอกสารประกอบการเสนองานโครงการ -ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโครงการ

บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 มี.ค. 62

บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด
ตำแหน่งละ 2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 มี.ค. 62
7 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
งานบริหารโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 มี.ค. 62
8 . วิศวกรโครงการ/สถาปนิกโครงการรับสมัครด่วน !
งานบริหารและควบคุมการก่อสร้าง

บริษัท คอนซัลติ้ง แอนด์ แมนเนจเม้นต์ 49 จำกัด
ตำแหน่งละ 2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 มี.ค. 62
9 . Assistant manager
Responsibilities: - Schedule and coordinate meetings, interviews, appointments, events and other similar activities for management section, which also include travel and lodging arrangements. ...

บริษัท โกลด์ เอราวัณ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 18,000-30,000
26 มี.ค. 62
10 . BIM Modeller(Civil&Structural) (M&E)รับสมัครด่วน !
เขียนแบบโครงสร้าง อาคารสูง เขียนแบบงานระบบ M&E

Meinhardt (Thailand) Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มี.ค. 62
11 . นักเศรษฐศาสตร์ รับสมัครด่วน !
งานทางด้านเศรษฐศาสตร์ / เขียนรายงาน / ประสานงานโครงการ / วิเคราะห์โครงการ

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา(ด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
26 มี.ค. 62
12 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม/โยธารับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้างระบบประปา

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
2 อัตรา(ด่วน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
26 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านสรรหา และ คัดเลือก พนักงาน และ จัดอบรม/ดูแลเรื่องอบรม 2.มีส่วนร่วมในการวางแผน และ พัฒนาบุคลากร 3.ประสานงานการสื่อสารและสร้างความผูกพันภายในองค์กร 4.จัดทำสถิติและงานทรัพยากรบุคคล ...

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
26 มี.ค. 62
14 . วิศวกรโยธาชลประทาน/ทรัพยากรน้ำรับสมัครด่วน !
- ต้องการทีมที่สามารถ Run Model ทำงานช่วยกันเป็นทีม - ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำ - ศึกษาด้านความต้องการใช้น้ำ และศึกษาสมดุลน้ำ - ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบส่...

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท / ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
26 มี.ค. 62
15 . วิศวกรแหล่งน้ำ ( Water Resources )รับสมัครด่วน !
- ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำ - ศึกษาด้านความต้องการใช้น้ำ และศึกษาสมดุลน้ำ - ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบส่งน้ำและกระจายน้ำ หรืองานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์/ตามโครงสร้าง
26 มี.ค. 62

EIE INTERGROUP Co., Ltd.
26 มี.ค. 62

EIE INTERGROUP Co., Ltd.
26 มี.ค. 62
18 . วิศวกรโยธาอาวุโส (สามัญ) รับสมัครด่วน !
ควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
19 . วิศวกรเครื่องกล (สามัญ)
ควบคุมงานก่อสร้างงานอาคาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
20 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบ Network - config windows server, Linux, Ubuntu, Centos - config อุปกรณ์ Router, Access point, Wifi, switch - ติดตั้งโปรแกรม

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มี.ค. 62
 พบ 293 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ