JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 286 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior PHP Developer (Age below 30 yrs, at least 2 yrs experience)
1. Conduct a thorough analysis of the project requirements 2. Designing and developing complicated Web-based application which implement MVC (Model-View-Controller) concept. 3. Strong experience ove...

Intelligence System Corporation Group
เงินเดือน 20-35K (Negotiable)
26 ส.ค. 62
2 . วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลและ พนักงานเขียนแบบระบบสุขาภิบาล
- วิศวกรออกแบบระบบสุขาภิบาลและ พนักงานเขียนแบบ ระบบสุขาภิบาลและงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - เวลาทำการ จ-ศ 9.00-18.00 ,ส 9.00-17.00

บริษัท แอคโค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ตำแหน่งละ 1 ท่าน
25 ส.ค. 62
3 . Accounting Consultant/ERP Consultant
-ERP software Implementation (Master setting up, Training) size is similar to SAP B1 -Pre-sales ERP software to potential client(To express Accounting software) Perfect Attendance: 500THB/Month T...

Infinite Business Consulting Co., Ltd.
เงินเดือน Up to 28,000
25 ส.ค. 62
4 . ธุรการบัญชี / ธุรการประสานงานขาย / ป้อนตัวเลขและข้อมูล / ประสานงานทั่วไป
1. ตำแหน่งธุรการประสานงานขาย ดูแลงานด้านเอกสารบัญชี-การเงิน จัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หรือ 2. ตำแหน่งป้อนตัวเลขและข้อมูล คอยเอาข้อมูลเข้าระบบ...

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ขึ้นกับศักยภาพและการพัฒนาตนเอง
25 ส.ค. 62
5 . พนักงานธุรการเลขานุการ
1.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท 2.จัดทำรายงานประชุมและจัดทำข้อมูล และเอกสารต่างๆ ตลอดจนเก็บรวบรวมเอกสารต่างๆภายในบริษัท 3.งานอื่นๆที่ผู้บริหารมอบหมาย

บริษัท ธรรมชาติ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน N/A
25 ส.ค. 62
6 . Operation Coordinator (ประสานงานทั่วไป)(SGS-HR)
- ประสานงานทั่วไปภายใน - ติดต่อประสานงานลูกค้า รับ ข้อมูลตัวอย่างงาน ประสานงานภายใน - จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ/ทดสอบต่อลูกค้า - ประสานงานทั่วไปกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 25,000
25 ส.ค. 62
7 . Automotive Auditor(เคยทำ QA / QC ในโรงงานรถยนตร์หรืออะไหล่ยนตร์)
- ตรวจสอบสินค้า หรือ ขั้นตอนการผลิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ลูกค้าต้องการ - จัดทำรายงาน

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 - 55,000
25 ส.ค. 62
8 . Food Technologist (Asia-Pacific) (SGS-TSS)รับสมัครด่วน !
• General administrative support for Project (APAC) in facilitating a successful roll out of Food Technologist, and support any additional trials as needed. • Coordinate project activities, resources...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
25 ส.ค. 62

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000 - 25,000
25 ส.ค. 62

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000
25 ส.ค. 62
11 . Sales Executive - กลุ่มธุรกิจเคมี ปิโตรเลียม(SGS-HR)
- บริหารงานขายตามเป้าหมานที่ได้รับ ลักษณะเป็นงานโครงการ - ติดตาม ช่วยเหลือ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - ต้องมีรถยนตร์เป็นของตัวเอง พร้อมใบขับขี่รถยนตร์

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000
25 ส.ค. 62
12 . สมัครและสัมภาษณ์ทันที พระรามสาม 59 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน เวลา 9.00–12.00
สมัครและสัมภาษณ์ทันที ตำแหน่ง นักเคมี เจ้าหน้าที่ประสานงาน และ ช่างเทคนิคประจำห้องแล็บ (ทำงานที่ SGS LAB ซอยพระรามสาม 59) วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น. คุณสมบัติ คุณสมบัติของผ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
25 ส.ค. 62
13 . Corporate Collection Officer(เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน)(SGS-HR)
หน้าที่รับผิดชอบ: • รับชำระค่าบริการ โดยรับชำระทั้งเงินสด เช็ค และ การโอนเงินผ่านธนาคาร • โทรติดตามทวงหนี้และเร่งรัดลูกค้าที่มีหนี้ชำระเกินกำหนด • ส่งใบแจ้งหนี้ ออกใบเสร็จ • ประสานงานกับหน่วยงา...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000
25 ส.ค. 62
14 . ผู้ตรวจสอบสายงานโยธา (Auditor : Civil/Construction) SGS-HR
- ตรวจสอบงานโยธา งานก่อสร้าง - ตรวจสอบคุณภาพตามระบบ ISO 9001

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 - 55,000
25 ส.ค. 62
15 . ผู้ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างปั้มน้ำมัน (QC Man) (SGS-TSS)รับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด(สถานีบริการน้ำมัน) • ติดตามตรวจสอบงานโยธาเบื้องต้นได้ เช่น การทำเสาเข็มเจาะ, การทำฐานเสา, การตั้งเสา, การยึดต่อโครงสร้าง เป็นต้น • มีประสบการณ์ด้านงานออกแบ...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
25 ส.ค. 62
16 . Sales & Marketing Executive(จบ Food Science / Food Technology)(SGS-HR)
- นำเสนอบริการของ SGS, ติดตามสอบถามความต้องการของลูกค้า และ ทำการปิดการขาย - ออกเยี่ยมลูกค้าตามแผนงานและจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย

SGS (Thailand) Co., Ltd.
25 ส.ค. 62
17 . นักเคมี, นักจุลชีววิทยา
ตำแหน่ง นักเคมี, นักจุลชีววิทยา คุณสมบัติ คุณสมบัติของผู้สมัคร • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชา วิทยาศาสตร์ เคมี ,จุลชีววิทยา หรือ สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ห...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
25 ส.ค. 62
18 . Food Auditor(QA / QC / Production Line) - สายโรงงานอาหาร(SGS-HR)
- เดินทางตรวจสอบบริษัทหรือโรงงานที่มีการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงภาชนะที่ใส่อาหาร - สามารถเดินทาง และ ค้างคืนต่างจังหวัดได้(มีค่าเบี้ยเลี้ยงเป็นรายวันเพิ่มเติม) - จัดทำรายงานการตรวจประเมิน

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 50,000
25 ส.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Officer) (SGS-HR)
หน้าที่และรายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนก...

SGS (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000
25 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่คีย์ข้อมูลตัวอย่าง(ปฏิบัติงาน พระรามสาม 59)(SGS-HR)Urgently Required !
- Key in Data of Laboratory Sample - Reviewing Sample and separator sample to each LAB - contacting clients to confirm and respond lab results

SGS (Thailand) Co., Ltd.
25 ส.ค. 62
 พบ 286 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ