JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 169 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการบัญชี
1. รับผิดชอบงานด้านบัญชี ด้านรับ/ จ่าย (ทั้งระบบ) 2. จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภท คำนวณต้นทุนสินค้าทั้งรายเดือนและรายปี เพื่อประเมินและวิเคราะห์ผลกำไร ขาดทุนของสินค้าส่งผู้บริหาร 3. จัดทำ ภงด.1, 3, 53 ...

Pinatlas Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ม.ค. 62
2 . Sale Manager
-วางแผนการขายรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย -บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดตามเป้าหมาย -ดูแลฐานลูกค้ากลุ่มเดิมและหาฐานลูกค้าใหม่ -แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหาให้การสนับสนุนทีมขายเพื่อให้การท...

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
3 . Tour Operation
ติดต่อประสานงานกับ Land Operator ต่างประเทศ อาทิ ยุโรปและตะวันออกกลาง เอเชีย เส้นทางท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพงานที่บริษัทกำหนด

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
4 . พนักงานขายแพ็คเก็จทัวร์ในและต่างประเทศ
- นำเสนอขายทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ - ประชาสัมพันธ์ททัวร์ในและต่างประเทศ - ติดต่อและจัดทำเอกสารที่ดูแลรับผิดชอบ - จัดทำโปรแกรมทัวร์ลงเว็บไซด์

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
5 . Graphic & WebDesign
- การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์,สามารถตัดต่อ VDO - ทำแบนเนอร์สำหรับใช้ในการโฆษณา - ออกแบบโฆษณาสื่อโซเชียลมีเดีย - ดูแลระบบเว็บไซด์ - ออกแบบ Art Work งานป้ายไวนิล อีเว้นท์ ต่างๆ

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
23 ม.ค. 62
6 . Digital Marketing
1. วางกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์บน Social Platform ต่างๆ พร้อมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคู่แข่งในตลาดมาเปรียบเทียบ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ให้องค์กร 2. ทำโฆษณาออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กำหน...

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62

บริษัท เจ็ท อินเตอร์เนชั่นแนล ทราเวล จำกัด
23 ม.ค. 62
8 . Opreation Tour
พนักงานประจำบริษัท ทำเอกสารการเดินทางลูกค้า ทำซองเอกสารสำหรับลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยว เดินทางไปส่งลุกค้าที่สนามบิน *มีค่าเดินทางให้

บริษัท วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
9 . Event Project Manager
- ติดต่อประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เช่น suppliers ร้านค้า สปอนเซอร์ เพื่อจัดอีเว้นท์ออกบูธโรงแรมและท่องเที่ยว - วางแผน บริหารจัดการ ทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ตามเวลาที่กำหนดและมี timeline ชัด...

บริษัท ไทยทราเวล เซ็นเตอร์ กรุ๊ป (ThaitravelCenter.com)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
23 ม.ค. 62
10 . HR Manager
1. วิเคราะห์ และวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบงาน รับนโยบายมาจัดทำแผนกลยุทธ์ และลงมือปฏิบัติ ตามนโยบายหลักของบริษัท 2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในนโยบายและกระบวนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลแก...

บริษัท ไทยทราเวล เซ็นเตอร์ กรุ๊ป (ThaitravelCenter.com)
เงินเดือน 30,000-60,000 บาท (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
23 ม.ค. 62
11 . Ticket
จองตั๋ว ตรวจชื่อ

บริษัท วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
12 . Sales
ตอบคำถามลูกค้าที่เข้ามาจองทัวร์

บริษัท วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
13 . รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
1. ควบคุมดูแล ระบบการสรรหาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่บริษัทฯ กำหนด 2. เพิ่มช่องทางการสรรหาบุคลากร 3. ตรวจสอบการจัดทำเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม 4. นำเสนอสวัสดิการใหม่ๆ 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับม...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ม.ค. 62
14 . ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
1. วางแผนการขาย การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ 2. กำหนดกลยุทธ และบริหารยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมาย 3. ฝึกสอนเทคนิคการขายต่างๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ติดตาม ควบคุม ประเมินผล ยอดขา...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และตามประสบการณ์
23 ม.ค. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าที่ระลึก
1. ควบคุม ดูแล และกำกับการปฏิบัติงาน และการให้บริการของพนักงาน ภายในร้านสินค้าที่ระลึก 2. บริหารจัดการ การจัด Display ต่างๆ ภายในร้าน 3. กระตุ้นการขาย และคิดรายการส่งเสริมการขาย ของร้านสินค้าที่ระ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ม.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่สัตวบาล
1. ดูแลพื้นที่ โรงเรือน ที่พักอาศัยของสัตว์ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 2. จัดเตรียมอาหาร น้ำ และวิตามิน ให้ครบถ้วนเหมาะสม 3. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของสัตว์ 4. จัดเก็บสถิติการเกิด การป่วย การตายขอ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
17 . เชฟอาหารอินเดีย (INDIA Chef) ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
- เช็คสต็อคสั่งวัตถุดิบ - จัดเตรียมวัตถุดิบ - ประกอบอาหารอินเดีย ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
18 . Graphic Design
ออกแบบ Graphic ตามหัวข้อที่กำหนดได้ เข้าใจการ Graphic เพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62
19 . Content Writer
เขียนบทความตามหัวข้อที่กำหนดให้ หารูปภาพเพื่อประกอบบทความ ทำงานจันทร์-ศุกร์

บริษัท วีเวเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 62

T&A Idea Plus Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
23 ม.ค. 62
 พบ 169 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ