JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแลระบบงานบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. จัดทำและตรวจสอบ หนังสือหักภาษ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายไฟฟ้า
1. วางแผนและจัดการระบบงานบริหารการใช้ไฟฟ้าของฝ่ายต่างๆ 2. ควบคุมดูแลการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทต่างๆ 3. ควบคุม ตรวจสอบ และกำกับดูแลงานซ่อมแซม ดัดแปลง ระบบไฟฟ้า ของอุปกรณ์เครื่องจักร...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
3 . เลขานุการผู้บริหาร (CEO)
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 2. จัดทำรายงานการประชุม และบันทึกการประชุม 3. ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร 4. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามการตกลง
27 มิ.ย. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์
- สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ ผ่านการ PR และเครื่องมือสื่อสารต่างๆ - ติดต่อสื่อมวลชน ในการทำข่าว และมีมนุษสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อแขนงต่างๆ - สามารถเขียนบทความ และเขียนข่าว PR ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
5 . Ticketing Officer
1. ทำการจองตั๋ว ออกตั๋ว และจัดเตรียมตั๋ว เพื่อทำการจัดส่งให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว 2. ทำการติดต่อ ติดตาม และประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. ตรวจสอบและดูแล Stock ตั๋ว คูปองและเ...

Pinatlas Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-18,000++
27 มิ.ย. 62
6 . แคชเชียร์
- รับ-จ่ายเงิน สรุปยอดขายประจำวัน - ให้บริการกับลูกค้าชาวต่างชาติ

สวนผึ้งบิ๊กบี
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนต่างประเทศ
- แนะแนว-ให้ข้อมูล-โครงการศึกษาต่อต่างประเทศ, โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่ต่างประเทศ - ปิดการขายโครงการดังกล่าว, งานด้านเอกสาร, งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย

Worantex Education and Travel Co., Ltd. บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเคชั่น แอนด์ ทราเวิล จำกัด
เงินเดือน เริ่มต้น 18,000.- บาท
27 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ขายทัวร์ต่างประเทศ
1. เสนอขายทัวร์ให้กับลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆ 2. งานที่ต่อเนื่อง/เกี่ยวข้องกับการขายทัวร์

บริษัท อีดีซี ทราเวิล พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
9 . Operations
- รวบรวมจัดเก็บข้อมูลและรายงานการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ปฏิบัติงาน...

บริษัท วิชั่น ออน จำกัด
27 มิ.ย. 62

บริษัท วิชั่น ออน จำกัด
27 มิ.ย. 62
11 . Reservation Officer (งานใช้ภาษาอังกฤษ)
- ใช้ MS-Excel คำนวณ ได้ - คำนวนราคา Package Tour / เสนอราคา - สำรองห้องพักกับทางโรงแรมในประเทศไทย เช็คห้องว่าง + Booking ห้อง - ตอบอีเมลล์ Agent เป็นภาษาอังกฤษ - จัดหา Package Tour และราคา ตามที...

บริษัท เอเชีย เอ็กซ์พลอเรอร์ ทราเวิล แอนด์ ทัวร์ จำกัด
เงินเดือน ไม่มีประสบการณ์เริ่ม 15,000 ทดลอง 3 เดือนปรับขึ้น
27 มิ.ย. 62
12 . พนักงานไอทีรับสมัครด่วน !
- บำรุงรักษาเเละดูเเลคอมพิวเตอร์ เเละ Networkให้พร้อมใช้งาน - คีย์เเละเปลี่ยนข้อมูลในเว็บไซด์อัพเดทข้อมูลล่าสุด - ซ่อมหรือ ดูเเลคอมพิวเตอร์ user ทั่วไป - ช่วยเหลือการตลาด

บริษัท ไทยโมเดิร์นทราเวล จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท-45,000 บาท หรือ อยู่ที่ความสามารถ
26 มิ.ย. 62
13 . Sale / Operationรับสมัครด่วน !
- ขายทัวร์ เเพคเกจในประเทศเเละ ทัวร์ต่างประเทศ - ญี่ปุน จีน เกาหลี ฮ่องกง ยุโรป - สามารถจัดทำเเพคเกจการขาย - มีไหวพริบ ในการพรีเซ็นต์รายการขายทัวร์ ได้อย่างชัดเจน - ขยันหาลูกค้า พูดจาดี - มีควา...

บริษัท ไทยโมเดิร์นทราเวล จำกัด
เงินเดือน 12,000-20,000 บาท (พิจารณาตามความสามารถ)มีค่าคอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 62
14 . ช่างภาพวีดีโอ สำหรับเวบไซต์ ชิลไปไหน.com
1. ถ่ายภาพวีดีโอและภาพนิ่งได้เป็นอย่างดี 2. สามารถตัดต่อและใช้โปรแกรมตกแต่งรูปภาพได้ 3 ถ่ายภาพมุมสูงโดยใช้โดรนได้

บริษัท ชิล มีเดีย จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
26 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ตัดต่อวีดีโอ/ Video Editor
1. ตัดต่อวีดีโอสำหรับ Social Media/Website 2. ทำ Motion Graphic ประกอบวีดีโอให้น่าสนใจ 3. รวบรวมจัดเก็บฟุตเทจได้อย่างเป็นระเบียบ 4.ส่งใบสมัครและเงินเดือนที่ต้องการมาได้ที่ hr@chillpainai.com

บริษัท ชิล มีเดีย จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
26 มิ.ย. 62
16 . Digital Marketing
1. วางกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์บน Social Platform ต่างๆ พร้อมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคู่แข่งในตลาดมาเปรียบเทียบ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ให้องค์กร 2. ทำโฆษณาออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กำหน...

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
17 . พนักงานขายตั๋วเครื่องบิน Sales&Ticketing
ขายและจองตั๋วและออกตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
18 . Senior Graphic Designer
-ออกแบบ Design Graphic สื่อส่งเสริมการขาย แบนเนอร์ โฆษณา ออกแบบเว็บไซด์ โลโก้ และสื่อที่ใช้ในการตลาดท่องเที่ยว **ผู้สมัครตำแหน่งนี้ต้องส่ง portfolio ผลงาน (หรือลิ้งก์ไปยัง portfolio ผลงาน) มาในอีเม...

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
19 . โอเปอเรชั่น แผนกยุโรป
ติดต่อประสานงานกับ Land Operator เส้นทางยุโรปและตะวันออกกลาง จัดทำโปรแกรมทัวร์เส้นทางการขาย

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
20 . โอเปอเรชั่นแผนกญี่ปุ่น
ติดต่อประสานงานกับแลนด์ญี่ปุ่น จัดทำโปรแกรมเส้นทางการขาย ติดต่อจองห้องพัก รถทัวร์ ร้านอาหารที่ญี่ปุ่น

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ