JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 184 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Reservation Officer
1. ตรวจสอบข้อมูลการเดินทางของผู้โดยสาร 2. อัปเดตและรายงานข้อผิดพลาดให้กับหัวหน้า 3. ติดตามและปิดงานกับทีมงานและลูกค้า 4. ตรวจสอบการจองห้องพักว่าถูกต้องและประสานงานกับทีมจองอีกครั้ง 5. เพิ่มการจองเ...

GB Limo by Ground Business Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่บันทึกเสียง Sound Engineer
1. มีหน้าที่บันทึกเสียงร้องและเสียงดนตรีในห้องอัด 2. ตกแต่งผสมเสียงให้เพราะ 3. ตัดต่อเสียงให้กลมกลืนกับภาพ

บริษัท ชิล มีเดีย จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
18 มี.ค. 62
3 . กองบรรณาธิการสำหรับเว็บไซต์ท่องเที่ยว ชิลไปไหน.com
1 มีหน้าที่เขียนข้อมูลที่พัก ที่กิน ที่เที่ยวใหม่ๆ ที่น่าสนใจ 2 เขียนบทความในเชิงโฆษณา (Advertorial) ได้ 3 เขียนสกู๊ปตามหลักการของ SEO ได้

บริษัท ชิล มีเดีย จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 มี.ค. 62
4 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชีซื้อ-ขาย - เงินสดย่อย - ทำภงด 1,3,53 - จ่ายเช็ค รับเช็ค เช็คสต็อกของ

บริษัท ไทยโมเดิร์นทราเวล จำกัด
เงินเดือน 13,500-24,000 บาท
18 มี.ค. 62
5 . Sale / Operationรับสมัครด่วน !
- ขายทัวร์ เเพคเกจในประเทศเเละ ทัวร์ต่างประเทศ - ญี่ปุน จีน เกาหลี ฮ่องกง ยุโรป - สามารถจัดทำเเพคเกจการขาย - มีไหวพริบ ในการพรีเซ็นต์รายการขายทัวร์ ได้อย่างชัดเจน - ขยันหาลูกค้า พูดจาดี - มีควา...

บริษัท ไทยโมเดิร์นทราเวล จำกัด
เงินเดือน 12,000-20,000 บาท (พิจารณาตามความสามารถ)มีค่าคอมมิชชั่น
18 มี.ค. 62
6 . Local Representatives - Customer Service - Customer Support - Call Center
-Assist the customer with their demands, suggestions and complaints. -Fulfill all reasonable requests from guest to ensure their comfort, satisfaction and safety. -Deal with all inquiries in a profe...

AIRPAZ THAILAND CO. LTD
เงินเดือน 18,000 / สามาถต่อรองได้
18 มี.ค. 62
7 . Sale Manager
-วางแผนการขายรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย -บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดตามเป้าหมาย -ดูแลฐานลูกค้ากลุ่มเดิมและหาฐานลูกค้าใหม่ -แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหาให้การสนับสนุนทีมขายเพื่อให้การท...

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
8 . Tour Operation
ติดต่อประสานงานกับ Land Operator ต่างประเทศ อาทิ ยุโรปและตะวันออกกลาง เอเชีย เส้นทางท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพงานที่บริษัทกำหนด

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
9 . พนักงานขายแพ็คเก็จทัวร์ต่างประเทศ
- นำเสนอขายทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ - ประชาสัมพันธ์ททัวร์ในและต่างประเทศ - ติดต่อและจัดทำเอกสารที่ดูแลรับผิดชอบ - จัดทำโปรแกรมทัวร์ลงเว็บไซด์

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
10 . พนักงานบัญชีและการเงิน
- รับผิดชอบบัญชีรายรับ-รายจ่าย - จัดทำเอกสารทางด้านบัญชีภายในสำนักงาน - จัดทำสรุปยอดรายวันซื้อและรายการวันจ่ายบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกเดือน - ดูแลระบบบัญชีภายในและตรวจสอบการเงินรายรับรายจ่าย - ...

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
11 . Graphic & WebDesign
- การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์,สามารถตัดต่อ VDO - ทำแบนเนอร์สำหรับใช้ในการโฆษณา - ออกแบบโฆษณาสื่อโซเชียลมีเดีย - ดูแลระบบเว็บไซด์ - ออกแบบ Art Work งานป้ายไวนิล อีเว้นท์ ต่างๆ

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
18 มี.ค. 62
12 . Reservation and Ticketing
Reservation air ticket by using Abacus & Amadues system.

J.T.S. International Co., Ltd.
เงินเดือน 22,000 - 24,000
18 มี.ค. 62
13 . นักวิเคราะห์การเงิน
1. วิเคราะห์ทางการเงินการลงทุนในโครงการ 2. จัดทำรายงานด้านงบประมาณ 3. วิเคราะห์งบการเงินและหลักทรัพย์ต่างๆ 4. ทำสรุปรายงานทางการเงิน 5. ศึกษาและวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการลงทุน 6. จัดทำรายงานด้า...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 มี.ค. 62
14 . รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
1. ควบคุมดูแล ระบบการสรรหาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่บริษัทฯ กำหนด 2. เพิ่มช่องทางการสรรหาบุคลากร 3. ตรวจสอบการจัดทำเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม 4. นำเสนอสวัสดิการใหม่ๆ 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับม...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 มี.ค. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ควบคุม ตรวจสอบและกำกับดูแลระบบงานบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่วางไว้โดยให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีและเป็นที่ยอมรับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2. จัดทำและตรวจสอบ หนังสือหักภาษ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
18 มี.ค. 62
16 . IT Supportรับสมัครด่วน !
ติดตั้งซอฟแวร์ บำรุงรักษาระบบ Support User มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี ดูแลด้านความปลอดภัยของเครือข่าย (Network Security) สนับสนุนงานด้านเทคนิคของฝ่ายไอที ติดตั้ง และ Setup ระบบ LAN

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 มี.ค. 62
17 . เลขานุการ ผู้บริหารระดับสูง
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 2. จัดทำรายงานการประชุม และบันทึกการประชุม 3. ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร 4. แปลเอกสาร, สัญญา (ภาษาอังกฤษ) 5. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
18 มี.ค. 62
18 . Operation รับสมัครด่วน !
ติดต่อลูกค้าชาวจีน และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง

JIN PINGGUO TRAVEL SERVICE CO., LTD.
เงินเดือน 20,000-25,000บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
18 มี.ค. 62
19 . ผู้ปฏิบัติการจัดหาทัวร์ท่องเที่ยวฯและจัดหาจองตั๋วเครื่องบิน (OP.BOOKING)
จัดหาทัวร์ท่องเที่ยว - จัดหาจองตั๋วเครื่องบินฯ

บริษัท เรียลแฟน ทราเวล แอนด์ สปอร์ต จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาท และคอมมิชชั่นฯเเพิ่มเติมมากมาย พร้อมพาท่องเที่ยวประจำปี
18 มี.ค. 62
20 . ฝ่ายขาย (Sale Executive)
ค้นหา ติดตาม ประสานงาน จัดเตรียม ดูแลลูกค้า

บริษัท เรียลแฟน ทราเวล แอนด์ สปอร์ต จำกัด
Corporate 1 อัตรา/ Government 1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 มี.ค. 62
 พบ 184 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ