เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 161 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Manager
-วางแผนการขายรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขาย -บริหารและจัดการทีมขายเพื่อบรรลุยอดตามเป้าหมาย -ดูแลฐานลูกค้ากลุ่มเดิมและหาฐานลูกค้าใหม่ -แก้ไขปัญหา ตัดสินใจ วิเคราะห์ปัญหาให้การสนับสนุนทีมขายเพื่อให้การท...

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
2 . Tour Operation
ติดต่อประสานงานกับ Land Operator ต่างประเทศ อาทิ ยุโรปและตะวันออกกลาง เอเชีย เส้นทางท่องเที่ยวให้ได้คุณภาพงานที่บริษัทกำหนด

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
3 . พนักงานขายแพ็คเก็จทัวร์ในและต่างประเทศ
- นำเสนอขายทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ - ประชาสัมพันธ์ททัวร์ในและต่างประเทศ - ติดต่อและจัดทำเอกสารที่ดูแลรับผิดชอบ - จัดทำโปรแกรมทัวร์ลงเว็บไซด์

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
4 . Graphic & WebDesign
- การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์,สามารถตัดต่อ VDO - ทำแบนเนอร์สำหรับใช้ในการโฆษณา - ออกแบบโฆษณาสื่อโซเชียลมีเดีย - ดูแลระบบเว็บไซด์ - ออกแบบ Art Work งานป้ายไวนิล อีเว้นท์ ต่างๆ

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
19 ม.ค. 62
5 . Digital Marketing
1. วางกลยุทธ์ทางการตลาดออนไลน์บน Social Platform ต่างๆ พร้อมวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็งของคู่แข่งในตลาดมาเปรียบเทียบ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบรนด์ให้องค์กร 2. ทำโฆษณาออนไลน์ผ่านช่องทางต่างๆ ตามที่กำหน...

บริษัท อิมเมจิ้นทัวร์แอนด์ทราเวลเซอร์วิส จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
6 . รองผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
1. ควบคุมดูแล ระบบการสรรหาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ที่บริษัทฯ กำหนด 2. เพิ่มช่องทางการสรรหาบุคลากร 3. ตรวจสอบการจัดทำเงินเดือน ภาษี ประกันสังคม 4. นำเสนอสวัสดิการใหม่ๆ 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับม...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ม.ค. 62
7 . ผู้อำนวยการฝ่ายขาย
1. วางแผนการขาย การส่งเสริมการขาย และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ 2. กำหนดกลยุทธ และบริหารยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมาย 3. ฝึกสอนเทคนิคการขายต่างๆ ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 4. ติดตาม ควบคุม ประเมินผล ยอดขา...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง และตามประสบการณ์
19 ม.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าที่ระลึก
1. ควบคุม ดูแล และกำกับการปฏิบัติงาน และการให้บริการของพนักงาน ภายในร้านสินค้าที่ระลึก 2. บริหารจัดการ การจัด Display ต่างๆ ภายในร้าน 3. กระตุ้นการขาย และคิดรายการส่งเสริมการขาย ของร้านสินค้าที่ระ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ม.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่สัตวบาล
1. ดูแลพื้นที่ โรงเรือน ที่พักอาศัยของสัตว์ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 2. จัดเตรียมอาหาร น้ำ และวิตามิน ให้ครบถ้วนเหมาะสม 3. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของสัตว์ 4. จัดเก็บสถิติการเกิด การป่วย การตายขอ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
10 . เชฟอาหารอินเดีย (INDIA Chef) ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
- เช็คสต็อคสั่งวัตถุดิบ - จัดเตรียมวัตถุดิบ - ประกอบอาหารอินเดีย ตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
11 . 会计 พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีประจำวัน 2.ออกเอกสารใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน 3.จัดทำแบบหัก ณ ที่จ่าย 4.สรุปภาษีภงด1,3,53,30 นำส่งสรรพากร 5.จัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวกับบัญชีให้เรียบร้อย 6.งานอื่นๆที่รับมอบหมายจากหัว...

YESAWAY CO., LTD
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ม.ค. 62
12 . 中文租车顾问ที่ปรึกษาภาษาจีน รับสมัครด่วน !
-ติดต่อลูกค้าโดยวิธีต่างที่ทางบริษัทกำหนดอย่างมีมารยาทและทันเวลา -แนะนำการใช้รถและกฎจราจรประเทศไทยแก่ลูกค้า -ให้คำปรึกษาต่างๆที่ลูกค้าสนใจ -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหั...

YESAWAY CO., LTD
เงินเดือน 16,000-25,000 THB
19 ม.ค. 62
13 . พนักงานขับรถ-Driverรับสมัครด่วน !
-รับส่งรถยนต์ระหว่างลานจอดรถ สนามบิน และโรงแรม -ตรวจเช็คสภาพรถให้ดีก่อนออกรถ -ล้างรถ ขับรถไปเติมน้ำมัน -ประสานงานต่างๆกับฝ่ายพนักงานบริการลูกค้า -งานอื่นๆที่ทางบริษัทมอบให้

YESAWAY CO., LTD
เงินเดือน 10,000-15,000บาท
19 ม.ค. 62

T&A Idea Plus Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
19 ม.ค. 62
15 . พนักงานขับรถตู้ เเละ รถเก๋ง
- ขับรถเก๋ง เเละรถตู้ รับ ส่ง ลูกค้า ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ของบริษัท - ติดต่องานเเทนบริษัท กรณีได้รับการมอบหมาย - ตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา - สามารถมาทำงานใวันหยุดได้ - ช...

บริษัท ไทยโมเดิร์นทราเวล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
16 . HR SUPERVISOR
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานผู้ใต้บังคับบัญชาในด้าน การสรรหาว่าจ้าง บริหารค่าจ้าง งานฝึกอบรม กิจกรรมต่าง ๆ สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ตรวจ และพิจาร...

บริษัท ไทยทราเวล เซ็นเตอร์ กรุ๊ป (ThaitravelCenter.com)
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
19 ม.ค. 62
17 . Assistant HR Manager
1. วิเคราะห์ และวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบงาน รับนโยบายมาจัดทำแผนกลยุทธ์ และลงมือปฏิบัติ ตามนโยบายหลักของบริษัท 2. วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในนโยบายและกระบวนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลแก่ผู้บร...

บริษัท ไทยทราเวล เซ็นเตอร์ กรุ๊ป (ThaitravelCenter.com)
เงินเดือน 25,000-40,000 บาท (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
19 ม.ค. 62
18 . HR Manager
1. วิเคราะห์ และวางแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลระบบงาน รับนโยบายมาจัดทำแผนกลยุทธ์ และลงมือปฏิบัติ ตามนโยบายหลักของบริษัท 2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะแนวทางในนโยบายและกระบวนการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลแก...

บริษัท ไทยทราเวล เซ็นเตอร์ กรุ๊ป (ThaitravelCenter.com)
เงินเดือน 30,000-60,000 บาท (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
19 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการสำนักกรรมการ
1. ปฏิบัติงานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป เช่น การรับส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบจัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้ ...

บริษัท ไทยทราเวล เซ็นเตอร์ กรุ๊ป (ThaitravelCenter.com)
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
19 ม.ค. 62
20 . Secretary to Managing Director
1. จัดการ และจัดลำดับความสำคัญในการติดต่อสื่อสารทั้งหมดของผู้บริหาร 2. อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร ในการดำเนินตามแผนงานและเป้าหมายขององค์กรที่วางไว้ ด้วยความถูกต้องและทันตามกำหนดเวลา 3. ดูแลตารางน...

บริษัท ไทยทราเวล เซ็นเตอร์ กรุ๊ป (ThaitravelCenter.com)
เงินเดือน 25,000-80,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
19 ม.ค. 62
 พบ 161 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ