JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 163 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเก็บเงินรับสมัครด่วน !
- รับและจ่ายเอกสาร - เก็บเช็ค วางบิล - เก็บเงิน

บริษัท ไทยโมเดิร์นทราเวล จำกัด
เงินเดือน 9,000-15,000 ไม่รวมค่าน้ำมัน เเละค่าโทรศัพท์
23 เม.ย. 62
2 . Sale / Operationรับสมัครด่วน !
- ขายทัวร์ เเพคเกจในประเทศเเละ ทัวร์ต่างประเทศ - ญี่ปุน จีน เกาหลี ฮ่องกง ยุโรป - สามารถจัดทำเเพคเกจการขาย - มีไหวพริบ ในการพรีเซ็นต์รายการขายทัวร์ ได้อย่างชัดเจน - ขยันหาลูกค้า พูดจาดี - มีควา...

บริษัท ไทยโมเดิร์นทราเวล จำกัด
เงินเดือน 12,000-20,000 บาท (พิจารณาตามความสามารถ)มีค่าคอมมิชชั่น
23 เม.ย. 62
3 . เลขานุการ
1.ดูแล ประสานงาน ระหว่าง ภายในบริษัท ฯ และผู้บริหาร 2.ตรวจสอบ ติดตาม เอกสารการนำเสนอเพื่ออนุมัติ 3.ดูแลคิวงานของผู้บริหาร 4.จัดทำประชุม รายงานการประชุม

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
4 . Graphic Desigh
รับผิดชอบงานออกแบบ Design สำหรับงานโฆษณาต่างๆ รวมถึงออกแบบแบนเนอร์ท่องเที่ยว , website ป้ายโฆษณา งานอีเวนท์/ออกบูธและงานอื่นๆ

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
5 . โอเปอเรชั่น แผนกยุโรป
ติดต่อประสานงานกับ Land Operator เส้นทางยุโรปและตะวันออกกลาง จัดทำโปรแกรมทัวร์เส้นทางการขาย

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
6 . พนักงานขายตั๋วเครื่องบิน Sales&Ticketing
ขายและจองตั๋วและออกตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
7 . Senior Graphic Designer
-ออกแบบ Design Graphic สื่อส่งเสริมการขาย แบนเนอร์ โฆษณา ออกแบบเว็บไซด์ โลโก้ และสื่อที่ใช้ในการตลาดท่องเที่ยว **ผู้สมัครตำแหน่งนี้ต้องส่ง portfolio ผลงาน (หรือลิ้งก์ไปยัง portfolio ผลงาน) มาในอีเม...

บริษัท เบสท์อินเตอร์เนชั่นแนลทราเวลแอน์เอเจนซี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
8 . Reservation & Ticketing
- จองทัวร์ภายในประเทศ - จองตั๋วเครื่องบินผ่านระบบอมาดิอุส(ถ้ามีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ) - จองห้องพัก ,รถเช่า - ดูแลงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เยลโล่สตาร์ 88 จํากัด
เงินเดือน 13,000-17,000 (ขึ้นอยู่ประสบการณ์และความสามารถ)
23 เม.ย. 62
9 . ธุรการประสานงานรับสมัครด่วน !
- คีย์เอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (สามารถแลกวันหยุดได้)

T&A Idea Plus Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
23 เม.ย. 62
10 . Operation Officer (OP)
1. ทำการจองตั๋ว ออกตั๋ว และจัดเตรียมตั๋ว เพื่อทำการจัดส่งให้แก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว 2. ทำการติดต่อ ติดตาม และประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

Pinatlas Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 62
11 . พนักงานบัญชี-การเงิน
1. รับผิดชอบงานด้านบัญชี ด้านรับ/ จ่าย (ทั้งระบบ) 2. จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภท คำนวณต้นทุนสินค้าทั้งรายวัน รายเดือนและรายปี เพื่อประเมินและวิเคราะห์ผลกำไร ขาดทุนของสินค้าต่างๆ 3. ออกใบเสร็จ ใบอินวอย...

Pinatlas Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 ++
23 เม.ย. 62
12 . Accounting Officer
- เตรียมเอกสารการทำจ่าย และส่งหลักฐานการชำระเงิน - ตามใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน - รับผิดชอบงานทางด้านบัญชีทั่วไป - จัดทำเอกสารทางบัญชีทั่วไป - ออกใบหัก ณ ที่จ่าย - รวบรวมเอกสารเพื่อส่งให้สำนักงา...

Smart Dream Holidays Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000 - 14,000 ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
23 เม.ย. 62
13 . ธุรการ-บัญชี
- บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี - ติดตามและตรวจสอบใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี - ประสานงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายประสานงานและจัดการเอกสารต่างๆในสำนักงาน (เกี่ยวข้องกับงานของ...

บริษัท โกลบอล คอนเนคเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000
23 เม.ย. 62
14 . นักวิเคราะห์การเงิน
1. วิเคราะห์ทางการเงินการลงทุนในโครงการ 2. จัดทำรายงานด้านงบประมาณ 3. วิเคราะห์งบการเงินและหลักทรัพย์ต่างๆ 4. ทำสรุปรายงานทางการเงิน 5. ศึกษาและวิเคราะห์ ความคุ้มค่าในการลงทุน 6. จัดทำรายงานด้า...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 เม.ย. 62
15 . ผู้จัดการฝ่ายเครื่องทำความเย็น
1. วางแผนและจัดระบบการใช้งานเครื่องทำความเย็น, เครื่องปรับอากาศ, ระบบ Chiller 2. วิเคราะห์และทบทวนแผนการบริการเชิงป้องกัน 3. กำหนดเป้าหมาย และนโยบายแผนงานซ่อมบำรุง 4. บริหารงานของฝ่ายเครื่องทำความ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
23 เม.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่สัตวบาล (สัตว์น้ำ)
1. ดูแลพื้นที่ โรงเรือน ที่พักอาศัยของสัตว์ให้ถูกต้องตามสุขลักษณะ 2. จัดเตรียมอาหาร น้ำ และวิตามิน ให้ครบถ้วนเหมาะสม 3. ตรวจสอบสภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของสัตว์ 4. จัดเก็บสถิติการเกิด การป่วย การตายขอ...

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
17 . เลขานุการ ผู้บริหารระดับสูง
1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอก 2. จัดทำรายงานการประชุม และบันทึกการประชุม 3. ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนอผู้บริหาร 4. แปลเอกสาร, สัญญา (ภาษาอังกฤษ) 5. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
23 เม.ย. 62
18 . Social Media Marketing
1. พัฒนาและบริหารจัดการปฏิทินสังคมออนไลน์และเนื้อหาสำหรับดิจิตอลแพลตฟอร์มทั้งหมด 2. สร้างเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและน่าสนใจสำหรับสื่อสังคมออนไลน์ของลูกค้าของเราและหรือช่องทางดิจิตอล เช่น เว็บไซต์ / อีเมล...

บริษัท เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000
23 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานสีลม
- จัดทำเอกสารทางด้านการเงิน เอกสารรับ-จ่ายของบริษัท ฯ - ตรวจสอบความถูกต้องเบื้องต้นของบัญชี ปิดบัญชี - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 20,000-23,000
23 เม.ย. 62
20 . Operation Executive
บริษัททัวร์ชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากองค์กรทั้งเอกชนและรัฐบาล ให้บริการทางด้าน การท่องเที่ยวครบวงจร โดยเฉพาะการจัดกรุ๊ปคณะส่วนตัว VIP ในรูปแบบต่างๆ อาทิ การสัมมนา ดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการบ...

บริษัท ออล อิน ทราเวล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
 พบ 163 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ