เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 181 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ/ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
-นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลของธนาคารแก่ลูกค้าบุคคลทั่วไป -ทำงานในออฟฟิตหรือสามารถติดต่อลูกค้านอกสถานที่ได้ไม่จำกัด -ทางธนาคารมีอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัยให้ สามารถติดต่อลูกค้าได้หลากหลายช่องทา...

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
18 ธ.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ
ติดต่อแนะนำสินเชื่อบุคคล ให้กลุ่มเป้าหมายของธนาคารทางโทรศัพท์ *** ไม่ใช่งานขายประกัน ***

ธนาคาร CIMB THAI
เงินเดือน รายได้+ค่าคอมฯ
18 ธ.ค. 61
3 . Telesale
*เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรายได้มากกว่าเงินเดือนประจำ(ไม่มีฐานเงินเดือนตายตัว รายได้ขึ้นอยู่กับผลงาน) ใครที่มีทัศนคติที่ดีและชอบงานที่ท้าทายความสามารถ ลองเปิดโอกาสให้ตัวเองนะ ครับ(ข้อควรทราบ ควรอ่านราย...

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน รายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ(ไม่มีฐานเงินเดือนตายตัว)
18 ธ.ค. 61
4 . Customer and Market Research Manager
• Provide research plan to support business needs & direction • Lead the project management for research projects both quantitative and qualitative research - Balance needs and expectations of all s...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
5 . Lawyer/Senior Lawyer
• Provide legal advice (in consultation with local legal counsel) with respect to all transactions of the oversea branches especially the branches in PRC • Draft, review, revise, edit, negotiate, pr...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
6 . Project Analyst, Development & Management - SCB Plus
• Gather business requirements with users • Configure the EXUS Financial Suite (EFS) that corresponding to business requirement • Confirm program operation by conducting test and modify program sequ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
7 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
• พิจารณาแหล่งที่มาของรายได้ลูกค้าสินเชื่อ • เยี่ยมชมกิจการของลูกค้า (เจ้าของกิจการ) เพื่อนำข้อมูลมาประกอบการพิจารณาสินเชื่อบุคคล • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
8 . Regulatory Relations Officer
จัดทำเอกสารประกอบการเสนอขาย และเอกสารที่ใช้ในการเตรียมข้อมูลในระบบ เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนรวมใหม่ รวมถึงดำเนินการประสานงานกับนายทะเบียน และหน่วยงานภายใน เพื่อให้การดำเนินการจัดตั้ง และงานปฏิบัติการต...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
9 . CALL CENTER AGENT
แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าทางโทรศัพท์เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ของ ธนาคารฯ พร้อมทั้งดำเนินการรับเรื่องการขอใช้บริการต่างๆ ติดตามแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคารฯ รวมทั้...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ไม่จำกัดอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 61
10 . เจ้าหน้าที่พัฒนาสินเชื่อ (Collection) *สังกัดบริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด*
• ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาสภาพสินเชื่อให้เป็นปกติ • เสนอแนวทางการช่วยเหลือในด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ การลดอัตราการผ่อนชำระ หรือการพัก ชำระหนี้ให้แก่ล...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
18 ธ.ค. 61
11 . Equity Research Analyst
• Analyze, forecast, and evaluate information relevant to equity investment securities under responsible coverage, which is then proposed equity investment recommendation reports to support important ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
12 . Corporate Strategy & MIS officer
• Identify business opportunities, formulate strategies and business plans for the organization • Analyze industry trends and environments of asset management business, such as competitive landscape ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
13 . Command Center (Officer – Manager)
Job Descriptions: • Monitor service quality and customer experience management • Manage banking services and overall operations performance monitoring and escalations • Review and evaluate...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
18 ธ.ค. 61
14 . Developer/เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน
- Particpate in the development, design, implementation and support of software solutions to meet business needs - Collaborate with project team members in software/application development - Underst...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
15 . Digital Planner and Analysis
•Plan and manage SCB online content strategy including both SCB Thailand Social Media and websites •Design content distribution for SCB own media to enhance online engagement and visibility •Evalua...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
16 . Secretary (Contract 2 years)
• Provide secretarial duties as well as supporting administrative tasks such as answering phone calls, mail correspondence, filing, travel arrangements etc. • Handle confidential documents ensuring ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
17 . Marketing Event Officer (Corporate Banking Event)
• จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้แก่กลุ่มลูกค้า Corporate, กลุ่มลูกค้า Wealth, หน่วยงานกลาง และจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารระดับสูงของทางธนาคาร • รับข้อมูลจากทางหน่วยงานที่ต้องการจัดงาน เพื่อเข้าใจความต้องการ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
18 . General Procurement Officer (Contract 2 years)
•To manage procurement process to meet SLA and user’s requirement . •Negotiation for the best benefit including Quality , Price , Performance and delivery target. •Analytical performance result in ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
19 . เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
๐ สืบสวนสอบสวนกรณีมีเหตุพนักงานธนาคารกระทำทุจริต บุคคลภายนอกกระทำทุจริต และพนักงานธนาคารปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด เป็นเหตุให้ธนาคารได้รับความเสียหาย ๐ ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแจ้งความดำเน...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
20 . เจ้าหน้าที่บริหารงานหมาย ฝ่ายกฎหมาย
• เป็นศูนย์กลางการลงทะเบียนรับหมาย หรือหนังสือจากหน่วยงานราชการ เพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ • ตรวจสอบและปฏิบัติตามคำสั่งในหมาย หรือหนังสือของหน่วยงานราชการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวล...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 ธ.ค. 61
 พบ 181 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ