เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 143 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า/อิเลคโทรนิคส์รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์ ทั้งในและนอกสถานที่ - จัดเตรียมและทดสอบเครื่องจักรก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - แนะนำการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องจักรบรรจุภัณฑ์

บริษัท แพ็คกิ้งไทย จำกัด
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป หรือตามตกลง
19 ม.ค. 62
2 . วิศวกรซ่อมบำรุง เครื่องกล
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร -จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน./ไตรมาส -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ -ประสานงา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายผลิต
1.วางแผนการใช้เครื่องจักร 2.วางแผนอัตรากำลังคนและวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่กำหนด 3.จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการในแต่ล่ะแผนกของฝ่ายผลิต 4.จัดทำและควบคุมระบบเอกสาร คุณภาพต่างๆที่กำหนดไว้ ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
4 . ผู้ช่วยหัวหน้าเครื่องพิมพ์กราเวียร์ (มือ 2)
1.ควบคุมเครื่องจักรและควบคุมคุณภาพ ให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2.ดูแลรักษา และทำความสะอาดเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่ดีที่สุด 3.ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ติดตามพนักงานในทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารและรายงานข้อมูลต่าง ๆ - ควบคุมตรวจสอบ และวิเคราะห์สินค้าระหว่างกระบวนการผลิต - ประสานงานแผนกต่าง ๆ ในการตัดสินใจ - วิเคราะห์ระดับของ defect ในแต่ละผลิตภัณฑ์

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและการตลาด
-จัดทำเอกสารเกี่ยวกับแผนกขายและการตลาด -ติดตามงานและดุแลลูกค้า -และรับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
7 . หัวหน้าเครื่องพิมพ์กราเวียร์ (มือ 1)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมเครื่องจักรและควบคุมคุณภาพ ให้ผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2.ดูแลรักษา และทำความสะอาดเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานที่ดีที่สุด 3.ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ติดตามพนักงานในทีมงานให้ปฏิบัติงานได้อ...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
8 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- พัฒนา Web site ของบริษัท - ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Windows และซอฟต์แวร์อื่นๆได้ - ดูแล บำรุงรักษา ตรวจสอบเบื้องต้นและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของระบบคอมพิวเตอร์ ระะบบเครือข่าย (LAN) อินเตอร์เน็ต และระบบโท...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
9 . วิศวกร ไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
-ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร -จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำเดือน./ไตรมาส -วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร และหาแนวทางซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้ใช้งานได้ปกติ -ประสานงา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงกา...

บริษัท พงศ์ศิลป์พลาสติก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
11 . ฝ่ายขาย รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับลูกค้า เพื่อจัดทำข้อกำหนดสำหรับงานใหม่และการส่งสินค้า 2.ประชุมทบทวนข้อกำหนดของลูกค้ากับทุกแผนกที่เกี่ยวข้อง 3.ส่ง Drawing ให้ผู้จัดการฝ่ายอนุมัติ เพื่อส่งต่อให้ลูกค้าอนุมัติ ...

MITRMAN MARKETING & ENGINEERING CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ม.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ IT Support (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- ติดตั้ง ดูแลเครื่องคอม และระบบเครือข่าย, เดินสายแลน และเครื่องปริ้นเตอร์ - ติดตั้งซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง, ลงระบบ Windows Email และ Firewall ต่างๆ - แก้ปัญหาการใช้งาน, บำรุงรักษาเครื่องมือ-อุปกรณ์ IT...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- รับชำระเงินจากลูกค้า - คีย์ข้อมูลบิล และจัดเก็บบิลเอกสาร - ตรวจสอบกระทบยอดเงิน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
14 . Sale Admin Export (เพศชายเท่านั้น ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- ดูแล ติดต่อกับลูกค้าชาวต่างชาติในการรับออเดอร์ (Order) - ให้ข้อมูล - ตอบลูกค้าชาวต่างชาติในการขายออนไลน์ ทาง E-mail / สื่อ Social Media (Web/FB/Line/IG) / อาลีบาบา (Alibaba) เช่น การเขียน Content ...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
15 . Programmer (ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- เขียนโปรแกรม เพื่อ Support องค์กร - Support งานด้าน Software ERP System - พัฒนาระบบโปรแกรมวางแผนบริหารจัดการธุรกิจ Microsoft Dynamics AX ( ERP ) - เขียน App บน Windows - ช่วยเหลืองาน ด้าน IT SU...

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
19 ม.ค. 62
16 . พนักงานคลังสินค้า (ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ทำงาน - ประจำสำนักงานใหญ่หลานหลวง)
- รับ-จ่ายสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนดเวลา - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของคลังสินค้าตามระบบ 5ส. - จัดแพ็คสินค้า - บันทึกและจัดทำรายงานประจำวัน

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
19 ม.ค. 62
17 . ช่างพิมพ์กราเวียร์ (ประจำสำนักงานลาดกระบัง)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมชิ้นงาน ที่ออกจากกระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์ ให้ได้ตามมาตรฐานที่ลูกค้าและบริษัทฯ กำหนด 2.ตรวจสอบชิ้นงานด้วยเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่บริษัทฯ กำหนด เพื่อให้ได้ตามมาตรฐาน 3.กรณีพบชิ้นงานที่มีปัญหาหรื...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
6 อัตร
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
18 . พนักงานบัญชีลูกหนี้
1. ดูแลงานหมวดสินทรัพย์ / หนี้สิน/ ทุน / รายได้ และค่าใช้จ่าย Debit, Credit 2. บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ 3. ควบคุมบัญชี Stock คงเหลือ

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ม.ค. 62
19 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน (ประจำสำนักงานใหญ่ ) 1 อัตรา
1. ปิดงบการเงินประจำเดือน, ประจำปี เข้าใจงบการเงิน BOI บ้าง 2. ตรวจงานเอกสารด้านจ่าย, ด้านรับ, ด้านเจ้าหนี้-ลูกหนี้, ด้านการเงิน โอนเงินต่างประเทศ, สั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ, ภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภ...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/สามารถต่อรองได้
19 ม.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอผู้บังคับบ...

บริษัท เหรียญทองลามิทิวบ์ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา (ประจำนิคมลาดกระบัง 1 อัตรา ประจำสนามกอล์ฟสุภาพฤกษ์) 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
 พบ 143 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ