JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,119 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย Sales Coordinator
- - จัดทำใบเสนอราคา ประสานงานติดตามงาน และส่งมอบงานให้กับลูกค้า - รับผิดชอบหน้าที่ติดต่อประสานงานลูกค้า รวมถึงภายในองค์กร และระหว่างองค์กร - สรุปงานประจำวัน และการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Premium Translation Plus Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000
27 มิ.ย. 62
2 . Telemarketing
โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านประกัน สวัสดิการ : Commission , Bonus ทุกไตรมาศ , กองทุนสำรอบเลี้ยงชีพ , ประกันกลุ่ม , ประกันสังคม , Incentive การันตียอดขาย 3,000 บาท/เดือน

บริษัท เอ็นซีเจ คอล จำกัด
เงินเดือน 10,000+ Incentive 3,000
26 มิ.ย. 62
3 . Call Center Agent (พนักงานรับสาย และ ขายทางโทรศัพท์)
รับสาย และ ขายทางโทรศัพท์

บริษัท เอ็นซีเจ คอล จำกัด
26 มิ.ย. 62
4 . เทรนเนอร์ฟิตเนส ครูสอนออกกําลังกาย Personal Trainer
- ให้คำแนะนำการออกกำลังกายและ การใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง -ให้บริการ ช่วยเหลือ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกค้าในการออกกำลังกายได้ และมีความเสมอภาคในการให้บริการ - ออกแบบ...

FiTin25 Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000-40,000 บาท
26 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดประจำบูธ (IUME)รับสมัครด่วน !
- ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมยอดขายให้กับผู้ว่าจ้าง - มีทักษะและสามารถทำงานในด้านการขายได้ - งานออกนอกสถานที่ ในรูปแบบของ Indoor/Outdoor Event รวมถึงสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้ - บริษัทไม่ได้รับทำ ...

Emanate International Company Limited
เงินเดือน 18,000-25,000
26 มิ.ย. 62
6 . Marketing Manager (Female only)
1. Analyze target market (current customers and new target groups) and understand well their wants and needs. 2. Study weak and strong point of our business and competitors and define ...

Take Care Salon Of Beauty
เงินเดือน negotiable
26 มิ.ย. 62
7 . Business process engineer (Only English resume is accepted)
Review and reconstruct business structure and process in Beauty salon integrating with business application software as SAP for the purpose of - Reduce or eliminate operational problems and inconveni...

Take Care Salon Of Beauty
เงินเดือน 60,000-
26 มิ.ย. 62
8 . ผู้ช่วยกรรมการบริษัท (Personal Assistant)
- ควบคุมดูแลงาน ตรวจงาน ตามงาน เสนอแนะแนวทางต่างๆได้ - สนับสนุน ให้คำแนะนำ ปรึกษา ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Take Care Salon Of Beauty
เงินเดือน negotiable
26 มิ.ย. 62
9 . ช่างเล็บ,ต่อขนตา,นวด แว็กซ์ สปา,ผู้เชียวชาญด้านผม,ช่างผม (Barber Hairstylist)
- ช่างผมผู้ชาย,โกนหนวดเครา,ผู้ช่วยช่างผม ทำผมให้ผู้มารับบริการด้วยความเป็นมืออาชีพชำนาญการในด้านเส้นผม ตัด สระ ซอย ไดร์ ยืด ทำสี ไดร์ฟาร่าฯลฯ - ช่างต่อขนตา , ช่างเล็บ ,ช่างนวด แว็กซ์ สปก มีความชำนาญด...

Take Care Salon Of Beauty
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-40,000 บาทขึ้นไป
26 มิ.ย. 62
10 . Section Manager,พนักงานต้อนรับ (Reception),Cashier, ลูกค้าสัมพันธ์,ผช.ผู้จัดการ
-บริหารจัดการภายใน shop ,มีภาวะผู้นำ,แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ -ดูแล รับนัด จัดคิวลูกค้า และบริหารรอบบริการให้เนี๊ยบเป๊ะตลอดเวลา -ขวนขวาย รับรู้ข้อมูลข่าวสารทั้งในองค์กร และภายนอกองค์กร เพื่อเป็นวัตถุด...

Take Care Salon Of Beauty
เงินเดือน 15,000-50,000 + เงินพิเศษ (ตามความสามารถ)
26 มิ.ย. 62
11 . พนักงานขับรถ / พนักงานเสิร์ฟ ประจำสำนักงานลาดพร้าว 48
- ซื้อและขนส่งวัตถุดิบในการประกอบอาหาร - ดูแลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายในการขนส่ง - ให้บริการอาหารเครื่องดื่ม - จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือตาม Event ที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
12 . โฟร์แมน
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมา ในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนํามาจัดทํา เป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ ตลอดจนควบคุม ค่าใช้จ่ายใ...

บริษัท ซีเอ็ม เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 35,000 บาท
26 มิ.ย. 62
13 . ธุรการ
- ดูแลและซับพอร์ตงานด้านเอกสาร - ช่วยเหลืองานด้านต่างๆของแผนก - ดูแลเอกสารต่างๆในแผนก - ติดต่อประสานงานทั่วไปภายในและภายนอกองค์กร - ช่วยเหลืองานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ ...

บริษัท สยามเมอร์แคนไทล์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 13,000-18,000
26 มิ.ย. 62
14 . Marketing Executive
•วางแผนกลยุทธ์และแผนงานด้านการตลาดของธุรกิจ •วิเคราะห์ข้อมูล กลยุทธ์การตลาดคู่แข่งเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างยอดขาย •วางแผนการขายและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย •ขยายและเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า •ว...

Sense Of Style
เงินเดือน 30,000 - 45,000
26 มิ.ย. 62
15 . Photographer
-จัดการดูแลระบบจัดเก็บภาพและการค้นหารูปภาพดิจิตัลในคลังรูปภาพ -ปฏิบัติงานหน้าที่ด้านการถ่ายภาพ (นางแบบ และภาพอื่นๆ) ทั้งในและนอกสถานที่ -จัดการดำเนินการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ สำหรับการถ่ายภาพได้ -ปฏิ...

Sense Of Style
เงินเดือน 30,000 - 45,000
26 มิ.ย. 62
16 . Personal Assistant
ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์) -ประสานงานและติดตามข้อมูลต่างๆ กับบุคลภายนอกและภายใน -จัดการตารางงานและเวลาการนัดหมายต่างๆ รวมถึงการแจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงงานที่สำคัญและกำหนดการ -ตรวจสอบความถู...

Sense Of Style
เงินเดือน 18,000 - 22,000
26 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย*เพศชาย* (งานโครงการภาครัฐ)รับสมัครด่วน !
-ดูแลประสานงานลูกค้าที่เป็นงานโครงการของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษา -ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัท -ประสานงานกิจกรรมการขายให้แก่ลูกค้า เสนอราคา รับคำสั่งซื้อ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามคุณวุฒิ+ประสบการณ์+ความสามารถ
26 มิ.ย. 62
18 . Project Sale Supervisor
•ประชาสัมพันธ์สินค้าที่จัดจำหน่ายและงานบริการต่างๆของบริษัทให้กับลูกค้าภาคราชการ สถาบันการศึกษาและองค์กรภาครัฐ •ติดต่อ นำเสนอขายและให้บริการ รักษาลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ •บริหารทีมงานได้อ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
26 มิ.ย. 62
19 . E- commerce Project Manager( เครื่องมือช่างซ่อมบำรุง อุปกรณ์โรงงาน)รับสมัครด่วน !
• พัฒนาธุรกิจ B2B e commerce สินค้าเครื่องมือช่างซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปในโรงงาน • สรรหาสินค้าที่เป็นที่นิยมมาขาย ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย • วางระบบงาน ระบบ IT เพื่อส่งมอบสินค...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตงลง
26 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
26 มิ.ย. 62
 พบ 1,119 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ