JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,168 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant to General Manager
จัดทำรายงานการประชุมและรายงานอื่นๆส่งผู้จัดการ,จัดทำเอกสารงานราชการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และบริษัทในเครือ,จัดทำเอกสารงานธุรการของผู้บริหาร และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

O2 Fitness Co., Ltd.
20 เม.ย. 62
2 . พนักงานทำความสะอาด
1.ดูแลความสะอาดภายในอาคาร หรือบริเวณที่รับผิดชอบ 2.ดูแลเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

O2 Fitness Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000+
20 เม.ย. 62
3 . Facility Manager
- บริหารจัดการพนักงานรักษาความปลอดภัย(Security Staff) และพนักงานรักษาความสะอาด -Manage Security Staff and Cleaning Staff -กำหนดกลยุทธ์ด้านความปลอดภัยและรักษาความสะอาดซึ่งปฏิบัติตามแผนงานหรือตามข้อกำ...

O2 Fitness Co., Ltd.
20 เม.ย. 62
4 . FITNESS INSTRUCTOR (สาขาAll Seasons Place ใกล้BTS เพลินจิต)
● ออกแบบโปรแกรมการสอนในสมาชิก ● ออกแบบและสอนโปรแกรม Group Exercise เช่น สอนคลาสโยคะหรือคลาสอื่นๆ) ตามความต้องการของลูกค้า ● ช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท ● เปิด – ปิด คล...

O2 Fitness Co., Ltd.
20 เม.ย. 62
5 . FITNESS INSTRUCTOR (สาขาพระราม 3 Tree on 3)
● ออกแบบโปรแกรมการสอนในสมาชิก ● ออกแบบและสอนโปรแกรม Group Exercise เช่น สอนคลาสโยคะหรือคลาสอื่นๆ) ตามความต้องการของลูกค้า ● ช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท ● เปิด – ปิด คล...

O2 Fitness Co., Ltd.
20 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.)
1. ดูแล รักษาความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณที่รับผิดชอบ 2. ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ 3. อำนวยความสะดวกการจราจร ทางเข้า-ออก และภายในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ

O2 Fitness Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000+
20 เม.ย. 62
7 . พนักงานต้อนรับส่วนหน้า/Guest Service Assistant
- บริการต้อนรับลูกค้าเข้าพักในโรงแรม - รับโทรศัพท์และข้อร้องเรียนจากลูกค้า - ทำรายงานต่างๆ - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

O2 Fitness Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 เม.ย. 62
8 . ช่างประจำอาคาร
- รับผิดชอบดูแล ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและมีความปลอดภัยและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์(สามา...

O2 Fitness Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
9 . FITNESS INSTRUCTOR (ประจำสาขาพระราม 2)รับสมัครด่วน !
● ออกแบบโปรแกรมการสอนในสมาชิก ● ออกแบบและสอนโปรแกรม Group Exercise เช่น สอนคลาสโยคะหรือคลาสอื่นๆ) ตามความต้องการของลูกค้า ● ช่วยดูแลรักษาอุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกของบริษัท ● เปิด – ปิด คลับ ●...

O2 Fitness Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
20 เม.ย. 62

บริษัท บี เอส เอส ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
20 เม.ย. 62

บริษัท บี เอส เอส ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
20 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- จัดทำใบวางบิล - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล และจัดส่งให้ลูกค้า - จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสด/เช็ค เข้าฝากธนาคาร - เก็บรายละเอียดทำรายงานประจำเดือน - สรุปยอดบัญชีคงเหลือ

บริษัท วีไอจี คาร์เร้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน / Admin
• บันทึกประวัติพนักงานใหม่ในระบบ และจัดเก็บเอกสารประกอบการจัดทำทะเบียนประวัติให้ครบถ้วน • จัดเตรียมแบบประเมินผลทดลองงานสำหรับพนักงานใหม่และใบทดลองตำแหน่งงาน สำหรับการเลื่อนตำแหน่ง • จัดทำรายงานต่าง...

บริษัท เดอะบางกอก คลีนนิ่ง จำกัด
เงินเดือน 18,000
20 เม.ย. 62
14 . พนักงานบัญชี (ประจำโรงงานสมุทรสาคร 1 / ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ ราชวงศ์ 1)รับสมัครด่วน !
-ทำเอกสารรับ-จ่าย,ซื้อ-ขาย -จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม,หักภาษี ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบ Stock ตัด Stock งานด้านทรัพย์สินฯ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ริชชี่เนเชอรัลออยล์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
20 เม.ย. 62
15 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- ออกแบบ , ประเมินราคา , ติดตั้งงาน / ระบบPiping / ระบบแอร์ / ระบบสุขาภิบาล - ควบคุม ดูแลการทำงานของผู้รับเหมา - วางแผนการทำงานให้งานเสร็จลุล่วงตามกำหนด - รายงานความก้าวหน้าของงานให้ผู้บังคับบัญชาท...

บริษัท ไอน์สแล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
16 . Sales รับสมัครด่วน !
- ติดต่อเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ แก่ลูกค้ารายใหม่ - ให้ข้อมูลรายละเอียดและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และเทคนิคแก่ลูกค้า - ช่วยผลักดันยอดขายให้เป้นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ - รักษาสัมพันธภาพแ...

บริษัท ไอน์สแล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าน้ำมัน
20 เม.ย. 62
17 . ช่างแอร์
ติดตั้งและซ่อมแอร์ สามารถขับรถยนต์ได้จะพิจารณาพิเศษ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี.อาร์.เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน
- ตรวจสอบเวลาการมาทำงาน การลางาน ของแรงงาน - คิดค่าแรง โอที ของแรงงาน - สรุปการทำค่าแรงทั้งรายวันและรายเดือน - ตรวจสอบและให้ข้อมูลสิทธิของแรงงาน เช่น สิทธิการลา/ประกันสังคม - งานอื่นๆตามที่ได้รับม...

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000+
20 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอ...

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ เดอะ เฟิร์ส กูด แมน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 62
20 . IT Support Supervisor
- วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ / Server และ Network - กำกับดูแลระบบปฏิบัติการ Windows Server ของบริษัทฯ - กำกับดูแลเว๊บไซด์ของบริษัทฯ และติดตามตรวจสอบการสำรองข้อมูล - พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์...

บริษัท นันทวัน แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ในเครือบริษัท Thai Obayashi Corp., Ltd.)
เงินเดือน ตามความรู้และประสบการณ์
20 เม.ย. 62
 พบ 1,168 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ