JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,095 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร/ISOรับสมัครด่วน !
- จัดทำและควบเอกสารในระบบ ISO - เป็นผู้ตรวจติดตามภายในระบบ ISO ของกลุ่มบริษัท - ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดของระบบ ISO - งานหรือกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Better World Green Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
2 . Sales Exclusive (มีรถยนต์)รับสมัครด่วน !
- เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - รักษาฐานลูกค้าเก่า - รับผิดชอบยอดขาย Sales Target ตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบในการนำเสนอ Services Solution ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ที่ได้รับมอบหมาย - การบริ...

Better World Green Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่สรรหา - ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1. งานวางแผนกำลังคน / กลยุทธ์ / การบริหารบุคคล 2. งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร 3. งานเอกสาร / ระบบข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร 4. งานพัฒนาบุคลากร 5. งานประเมินผลงาน / ให้รางวัล 6. งานแรงงานสัมพันธ์ / ความ...

Better World Green Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
24 ก.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (เงินเดือน Payroll)รับสมัครด่วน !
• จัดทำเงินเดือนและค่าล่วงเวลา • จัดทำรายงานและประสานงานเกี่ยวกับประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ • งานเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน (เงินช่วยเหลือ/ประกันชีวิต) • กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ (งานเลี้ยงสังสรร...

Better World Green Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีของพนักงานบัญชีในโปรแกรม WINSpeed - ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชีและนำส่งภาษี ภ.พ.30,ภงด.1,3,53,50,51,90,91 - ปิดบัญชีรายเดือน, รายไตรมาสและรายปี พร้อมทั้งจัดทำร...

บริษัท ทีเอสเอฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 50,000 บาทขึ้นไป
24 ก.ค. 62

บริษัท มาซารีน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 18,000 ขึ้นไป
24 ก.ค. 62
7 . หัวหน้าแม่บ้าน นวมิน 135รับสมัครด่วน !
ควบคุมงานแม่บ้านตามโรงงานในเขตนวมิน 135

บริษัท รักษาความปลอดภัย เบส กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
24 ก.ค. 62
8 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- เสนอขายงานบริการสอบเทียบเครื่องมือวัด ทางโทรศัพท์(Telesales) และ พบลูกค้า(Repersentative) - ประสานงานขาย กับ ลูกค้า (โรงงานอุตสาหกรรม) - ดูแล รักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่

บริษัท มิราเคิล อินเตอร์เนชั่นแนล เทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
9 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ / Telesalesรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อหาลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมายผ่านทางโทรศัพท์ พร้อมแนะนำข้อมูลสินค้าและบริการ 2.ติดตามผลการตอบรับจากลูกค้า พร้อมปิดการขาย 3.รวบรวมข้อมูลและเอกสารของลูกค้าที่จำเป็น เพื่อบันทึกข้อมูลลงในระบบ 4...

บริษัท ทเวลฟ์ บีกิน จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 40,000 (รวม commission)
24 ก.ค. 62
10 . ผู้จัดการสาขา สวนสนุก FUN Planet สาขาเซ็นทรัลพระราม 9
1.การบริหารสาขา ที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารยอดรายได้ และลดค่าใช้จ่ายตามเป้าหมายที่วางไว้ 3.บริหารการสร้างความพึงพอใจ และลดข้อร้องเรียนของลูกค้า 4.บริหารกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพและ ลดความผิดพลา...

บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
11 . ธุรการประจำสาขา (เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต ,เซ็นทรัลพระราม2)
1.การจัดทำและจัดเก็บข้อมูลตัวเลข เชิงสถิติ 2.ควบคุมระบบการจัดเก็บเอกสาร ทุกระบบงานภายในสวนสนุกและประสานงานจัดส่งให้สำนักงานใหญ่ 3.จัดการระบบการเงิน และบัญชี 4.จัดการระบบสต็อคสวนสนุก 5.ดูแลตรวจนับ ...

บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารใบขออนุมัติเบิก-จ่ายของสำนักงานใหญ่ 2.บันทึกรายการขอซื้อค่าใช้จ่ายในระบบ PR Online 3.บันทึกรายการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายของ สนง.ใหญ่ ในระบบ Sap 4.บันทึกบัญชีตั้งหนี้ค่าใช้จ่ายของ สนง.ใหญ่...

บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
13 . พนักงานบริการลูกค้า (เซ็นทรัลพระราม9,เซ็นทรัลมหาชัย,เซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าที่เข้ามาเล่นเครื่องเล่น - สอนวิธีเล่นเครื่องเล่นให้กับเด็กที่เข้ามาเล่นเครื่องเล่น - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แฟมมิลี่ อะมิวส์เม้นท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 62
14 . พนักงานขาย / Telesalesรับสมัครด่วน !
- ขายพื้นที่จุดโปรโมชั่นในห้างสรรพสินค้าทั่วไปตามที่บริษัทประมูลงานได้ - ประสานงานระหว่างลูกค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้า. พนักงานขาย มีคอมมิชชั่น, เบี้ยเลี้ยง, โอที, ค่าโทรศัพท์, โบนัส, ประกันสังค...

บริษัท ทูออล ออร์กาไนเซอร์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000.- ขึ้นไป หรือ ตามความสามารถ
24 ก.ค. 62
15 . Call Center Inbound Fibre
เช็คพื้นที่อินเตอร์เน็ตบ้าน -สายให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์เช็คพื้นที่อินเตอร์เน็ตบ้าน ,มาร์คจุด -วัน/เวลาปฏิบัติงาน ปฏิบัติงาน : 5 วัน/สัปดาห์ (หยุดไม่ตรงเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์) เวลาปฎิบัติง...

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้ 11,000 บาท + OT + Incentive
24 ก.ค. 62
16 . พนักงานขาย / Sale (หยุด เสาร์-อาทิตย์)
- รับผิดชอบงานขาย - กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขายและดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลฐานลูกค้าเดิม ขยายฐานลูกค้าเพิ่มจากฐานเดิม เพิ่มลุกค้ารายใหม่ - ดุแลงานหลังการขาย หยุด เสาร์-อาทิตย์

ZenFacilityService Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 62
17 . E- commerce Project Manager( เครื่องมือช่างซ่อมบำรุง อุปกรณ์โรงงาน)รับสมัครด่วน !
• พัฒนาธุรกิจ B2B e commerce สินค้าเครื่องมือช่างซ่อมบำรุง อุปกรณ์ที่ใช้ทั่วไปในโรงงาน • สรรหาสินค้าที่เป็นที่นิยมมาขาย ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่าย • วางระบบงาน ระบบ IT เพื่อส่งมอบสินค...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตงลง
24 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ Application Engineer
- สนับสนุนงานขายประเภทสินค้าทางด้าน Machines & Smart Automation อาทิ เช่น Fanuc, DMG Mori, Nachi เป็นต้น - เป็นผู้บริการในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุงในสายการผลิต - Products Trainer / Technical Trainer ...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา+ประสบการณ์+ความสามารถ
24 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ซ่อมและสอบเทียบและบริการเทคนิค
- ให้คำปรึกษาทางด้านบริการซ่อมและสอบเทียบ - บริการทางด้านเทคนิคเครื่องมือวัดด้านมิติ - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์( 08.00-17.15 น.) และ วันเสาร์ที่1และวันเสาร์ที่3

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตงลง
24 ก.ค. 62
20 . Merchandiser (บริษัท ทูลพลัส จำกัด)รับสมัครด่วน !
• ดูแล ตรวจเช็คจำนวนสินค้าหน้าร้านที่มีการลงจำหน่ายสินค้า • ดูแลจัดการหน้าร้านให้เรียบร้อยสวยงาม • ปฏิบัติหน้าที่ในงานแสดงสินค้าหรือออกบู๊ทตามที่ต่างๆ • จัดทำเรื่องเอกสารต่างๆ ให้กับส่วนงานที่เกี...

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ก.ค. 62
 พบ 1,095 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ