JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร, ช่างบริการ-ซ่อมบำรุง
*วิศวกร ช่างบริการและซ่อมบำรุง เครื่องมือและอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000+
19 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ ดูแลงานออกแบบสื่อโฆษณา ดูแล website ดูแลระบบ social ต่างๆ เช่น line , Facebook ให้มีข้อมูล update ดูแลระบบโทรศัพท์

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
3 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ภาคสนาม)รับสมัครด่วน !
ออกภาคสนามเพื่อติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด อาทิเช่น เครื่องวัดเสียง แสง ความร้อน ฝุ่น แก๊ส ฯลฯ ควบคุมทีมให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
4 . ผู้จัดการฝ่ายรายงานผล/ผู้จัดการฝ่ายภาคสนาม/นักวิชาการชำนาญการณ์
-ควบคุม ตรวจสอบ พนักงานในสายงานบังคับบัญชา ให้มีประสิทธิภาพ -ควบคุมการทำงานให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ -ปฏิบัติงานตามคู่มือระบบคุณภาพ ISO 17025 และมีขั้นตอนการทำงานตามโครงสร้างของระบบอย่างเคร่งครัด -จ...

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด/Technical Sales/นักวิชาการสิ่งแวดล้อมประสานงานลูกค้ารับสมัครด่วน !
-จัดทำข้อเสนองานตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม -วิเคราะห์และค้นหาลูกค้าในกลุ่มงานที่เหมาะสมกับบริษัท -ให้ข้อมูลลูกค้าทางด้านงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม -มีทักษะในการนำเสนอ และปิดการขาย -จัดทำโปรโมชั่น อบรม สัม...

บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดประจำบูธ (IUME)รับสมัครด่วน !
- ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมยอดขายให้กับผู้ว่าจ้าง - มีทักษะและสามารถทำงานในด้านการขายได้ - งานออกนอกสถานที่ ในรูปแบบของ Indoor/Outdoor Event รวมถึงสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้ - บริษัทไม่ได้รับทำ ...

Emanate International Company Limited
เงินเดือน 18,000-25,000
18 ก.ค. 62
7 . พนักงานบัญชี
-ลงบันทึกบัญชี -คีย์ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -คีย์ภาษีซื้อ ภาษีขาย -ยื่นแบบ ภาษ๊ ภงด.และภพ. -จัดเก็บเอกสารทั่วไป

บริษัท แอค แท็คซ์ คอนซัลแทนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 13,000-20,000
18 ก.ค. 62
8 . Mobile Service Advisor – ให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์
-รับสาย, ให้ความช่วยเหลือลูกค้าในด้านต่างๆ รับปัญหา,รับเคลม,ติดต่อการจัดส่ง (มีค่า Incentive ให้ ) -8.00 – 22.00 แบ่งเป็น 3 กะเวียน -ไม่มีหยุด Sat – Sun ได้หยุด 2 วันใน Weekday แทน -Agent เงิน...

Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited
เงินเดือน 15,000 – 50,000 เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
9 . Application Service Advisor -ให้บริการลูกค้าทางแอพพลิเคชั่น
-ติดต่อลูกค้าให้บริการผ่านทาง แอพพลิเคชั่น,E-mail และโทรศัพท์ (Inbound) -7.00 – 16.00 / 14.00 – 23.00 2 กะเวียน -ทำงาน Sat – Sun หยุด Weekday 2 วัน -Agent เงินเดือน 12,000 – 15,000 มีค่าทำ...

Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited
เงินเดือน 12,000 - 35,000 พิจารณาตามตำแหน่งและประสบการณ์
18 ก.ค. 62
10 . Account Executive
- ดูแลลูกค้าของบริษัทและหาลูกค้ารายใหม่ - นำเสนอการบริการของบริษัทแก่ลูกค้าที่สนใจ - ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ - ดูแลและประสานงานการให...

Happening Organize Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
18 ก.ค. 62
11 . รับสมัคร​พนักงานทรีท​เม้นท์​ + สปารับสมัครด่วน !
สามารถแนะนำลูกค้าด้านหัตถการ​เช่น Hifu, botox​และอื่นๆ จะพิจารณา​เป็นพิเศษ

Boost Fitness Co., Ltd.
เงินเดือน ค่าตอบแทน​ ตามตกลง
18 ก.ค. 62
12 . Membership Consultant รับสมัครด่วน !
- สร้างยอดขาย เพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ แนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส - ให้คำปรึกษา คำแนะนำแก่ ผู้ที่สนใจ และสมาชิกในการออกกำลังกายเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม - ศึกษาทำความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ของ...

Boost Fitness Co., Ltd.
18 ก.ค. 62
13 . General Manager ( Fitness )รับสมัครด่วน !
Job Specification • Overall operations of the facility • Ensuring the club operates as a profitable business unit • Budgeting and expense control • Understand how to mitigate competitor risk • Gr...

Boost Fitness Co., Ltd.
18 ก.ค. 62
14 . Digital Marketing / Creative Online Marketing รับสมัครด่วน !
1. คิดวางแผนการทําสื่อโฆษณาต่างๆ คิด Theme และ Concept Idea ให้กับ Digital Campaign ต่างๆผ่านสื่อออนไลน์ เช่น Facebook, Website, Banner เป็นต้น 2. ศึกษาองค์กร และบริการขององค์กร หาจุดเด่น จุดด้อย และ...

Boost Fitness Co., Ltd.
18 ก.ค. 62
15 . ผู้จัดการร้านอาหาร รับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบจัดการร้านอาหาร 2. วางแผนการขาย ควบคุมต้นทุน และดูแลบริหารสต็อค 3. จัดเตรียมงานเอกสารสำหรับรายงานต่อผู้บริหาร เช่น รายงานการขายและ stock, ผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและการแก้ไข, เป็นต้น ...

Boost Fitness Co., Ltd.
18 ก.ค. 62
16 . Content Specialist / Copywriterรับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน Content แต่ละบริษัท - วิเคราะห์แบรนด์และสินค้าเพื่อสนับสนุนการขาย - เขียนContentสนับสนุนการขาย - เขียนContentส่งเสริมภาพลักษณ์ - ประสานกับบริษัทภายนอกองค์กรเพื่อขายไอเดีย - ติดตามงานจ...

Boost Fitness Co., Ltd.
18 ก.ค. 62
17 . HR Payroll รับสมัครด่วน !
- การจัดการกระบวนการบัญชีเงินเดือนเตรียมคำนวณเงินเดือน และรองรับความสมบูรณ์และถูกต้องของการจ่ายเงินเดือน - ประสานงานกับ on site พนักงานเกี่ยวกับกำหนดวันส่งใบลงเวลา ให้คำปรึกษา เรื่องสวัสดิการ - จัดท...

Boost Fitness Co., Ltd.
18 ก.ค. 62
18 . Personal Assistantรับสมัครด่วน !
• Working closely with the CFO & VP and acting to work as Assistant to CFO • Provide secretarial and administrative services and personal assistant tasks. • Be a strategic thinker, initiative, proac...

Boost Fitness Co., Ltd.
18 ก.ค. 62
19 . แคชเชียร์ ประจำร้านอาหารบูสต์ ฟิตเนสรับสมัครด่วน !
1.รับชำระค่าบริการเงินสดและบัตรเครดิต พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน 2.ทำรายการรายรับ - รายจ่าย พร้อมสรุปยอดในแต่ละวัน 3.ทำรายการต่างๆ และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4.ตรวจนับ และควบคุมสต๊อกสินค้า

Boost Fitness Co., Ltd.
18 ก.ค. 62
20 . Fitness Instructor สอนคลาส Body combat, RPMได้รับพิจารณาพิเศษรับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง - ให้บริการ ช่วยเหลือ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในยิมฟอร์ในการออกกำลังกายได้ และมีความเสมอภาคในการให้บริการ...

Boost Fitness Co., Ltd.
18 ก.ค. 62
 พบ 1,101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ