JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruitment Officer)
สรรหาว่าจ้างพนักงานตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด จัดหาช่องทางการสรรหาบุลคลากรด้วยวิธีการต่างๆเช่น Social media นัดหมายผู้สมัครงาน เพื่อทดสอบและสัมภาษณ์งาน จัดทำ ตรวจสอบ รวบรวมเอกสารพนักงานใหม่ให้ครบถ้วน ...

SEVENSTARS CORPORATION COMPANY LIMITED
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
15 ก.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่งานนอกสำนักงาน(ล่ามแปลภาษาจีน)外勤人员(中文翻译)
รายละเอียดของงาน 1、 协助公司会计,负责到商务部、移民局、银行、税务等窗口办业务; ๑ ช่วยเหลือนักบัญชีของบริษัท รับผิดชอบทำกิจการในกระทรวงพาณิชย์ สำนักตรวจคนเข้าเมือง ธนาคาร สรรพากร ฯลฯ 2、 办理公司资质申请、签证、许可证审批等工作,及时汇报工作; ๒ ดำเนินก...

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
เงินเดือน 20,000บาทขี้นไป
15 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ดำเนินการและให้คำปรึกษาด้านงานธุรกิจต่างชาติ/ธุรการ
1.จัดเตรียมเอกสารยื่นขอใบอนุญาตประกอบกิจการต่างๆ เช่น BOI , FBL, รง.3 , อย. ฯลฯ 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 3.เช็คข้อมูลเกี่ยวกับสินค้านำเข้า อนุญาตต่างๆเป็นต้น 4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามได...

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
เงินเดือน 20,000-40,000 บาท
15 ก.ค. 62
4 . ทนายความประจำสำนักงาน
รายละเอียดของงาน ๑ อำนวยบริการการสอบถามของวิสาหกิจร่วมทุนหรือคนต่างประเทศ ซึ่งทำธุรกิจในประเทศไทย ตอบคำถามเกี่ยวกับการสอบถามรายวันของวิสาหกิจทุนชาติหรือคนต่างประเทศในประเทศไทย ๒ ส่งจดหมายทนายความ ร...

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
เงินเดือน 40,000-65,000
15 ก.ค. 62
5 . ผู้ตรวจสอบบัญชี
รายละเอียดของงาน ๑ สามารถทำรายงานการตรวจสอบบัญชีฝ่ายกิจการการเงินและรายงานการตรวจสอบและการควบคุมภายในของวิสาหกิจร่วมทุนหรือวิสาหกิจต่างชาติในประเทศไทยด้วยตัวเอง ๒ ร่างรายงานการตรวจสอบบัญชีได้ ...

บริษัท แมนดาริน แอคเคาติ้ง ลอว์เฟิร์ม จำกัด
เงินเดือน 35,000-50,000
15 ก.ค. 62
6 . ผู้ฝึกสอนการออกกำลังกาย/นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
ให้การแนะนำในการออกกำลังกายและใช้อุปกรณ์กำลังกายได้อย่างถูกต้อง ออกแบบโปรแกรมและทำการฝึกสอนส่วนตัวให้กับสมาชิก จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสนุกสนานในการออกกำลังกาย เพื่อประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิก

บริษัท แกแลคซี่ บ๊อกซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 15,000 + โบนัสประจำเดือน + รายได้อื่น
15 ก.ค. 62
7 . 1.ผู้จัดการร้านอาหาร 2.เซฟ 3.พนักงานเสิร์ฟ(บริษัทในเครือ)
ตำแหน่ง ผู้จัดการร้านอาหาร • ดูแลความเรียบร้อย และแก้ปัญหาภายในร้าน ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ • ดูแลการทำงานของพนักงานในร้าน และอบรมการทำงาน • วางแผน จัดเตรียม และตรวจสอบวัตถุดิบ รวมทั้งอุปกรณ์จำเ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ( พิจารณาตามประสบการณ์ )
15 ก.ค. 62
8 . Assistant Purchasing Manager
- Prepare and update Approved Vendor - Prepare commercial part of RFP combining with the technical part completed by Discipline Engineers. - Interface with other departments for their inputs for smo...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาดประจำบูธ (IUME)รับสมัครด่วน !
- ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมยอดขายให้กับผู้ว่าจ้าง - มีทักษะและสามารถทำงานในด้านการขายได้ - งานออกนอกสถานที่ ในรูปแบบของ Indoor/Outdoor Event รวมถึงสามารถยืดหยุ่นเวลาการทำงานได้ - บริษัทไม่ได้รับทำ ...

Emanate International Company Limited
เงินเดือน 18,000-25,000
15 ก.ค. 62
10 . Marketing Executive
•วางแผนกลยุทธ์และแผนงานด้านการตลาดของธุรกิจ •วิเคราะห์ข้อมูล กลยุทธ์การตลาดคู่แข่งเพื่อเพิ่มโอกาสและสร้างยอดขาย •วางแผนการขายและจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย •ขยายและเพิ่มช่องทางจัดจำหน่ายสินค้า •ว...

Sense Of Style
เงินเดือน 30,000 - 45,000
15 ก.ค. 62
11 . Leasing Asst.
หน้าที่และความรับผิดชอบ ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์) เช้างาน 10.00-19.00 น. รายละเอียดงาน -จัดเตรียมเอกสารต่างๆ -ประสานงานกับแบรด์ -จัดเก็บข้อมูลเพื่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ -งานอื่น...

Sense Of Style
เงินเดือน 15,000 - 17,000
15 ก.ค. 62
12 . Personal Assistant
ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์ (จันทร์-ศุกร์) -ประสานงานและติดตามข้อมูลต่างๆ กับบุคลภายนอกและภายใน -จัดการตารางงานและเวลาการนัดหมายต่างๆ รวมถึงการแจ้งให้ผู้บริหารทราบถึงงานที่สำคัญและกำหนดการ -ตรวจสอบความถู...

Sense Of Style
เงินเดือน 18,000 - 22,000
15 ก.ค. 62
13 . Marketing Manager
- ดูแลและควบคุมการวางแผนกลยุทธ์การตลาด ทั้งระยะสั้นและระยะยาว - วิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดตามสื่อต่าง ๆ - ดูแลและควบคุมการวางแผนการตลาดเพื่อสื่อสารตามสื่อต่าง ๆ - นำประสบการณ์ที่เคยมี...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ค. 62
14 . Digital Marketing
- ดูแลสื่อ on line ทั้งหมด ของ Slim Up Center (สถาบันกระชับสัดส่วน) และ The Skin Doctor (คลีนิคเวชกรรม) - ออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารการตลาด - สร้างสรรค์บทความเพื่อเผยแพร่บทเว็บไซต์ , โซเชี่ยลมีเด...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ค. 62
15 . Digital Marketing (รายการ Shark Tank)
- ดูแลสื่อ on line ทั้งหมดรายการ Shark Tank - ออกแบบสื่อดิจิทัลเพื่อสื่อสารการตลาด - สร้างสรรค์บทความเพื่อเผยแพร่บทเว็บไซต์ , โซเชี่ยลมีเดีย - วางแผนการสื่อสารผ่านช่องทางดิจิทัล - ออกงานอีเว้นท์เ...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ค. 62
16 . Sale Account Manager
- ขายโฆษณารายการ Shark Tank Thailand - วางแผนการขาย

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ก.ค. 62
17 . Supervisor / Manager / Area Manager (ชานมไทเกอร์ ชูก้าร์)
ตำแหน่ง Supervisor รายละเอียดของงาน - ดูแลและรับผิดชอบในเรื่องของการบริหารงาน ประกอบด้วยงานด้านดูแลลูกค้า พนักงาน ยอดขาย และบริหารยอดขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร - มีความยืดหยุ่นและต้องสามาร...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ก.ค. 62
18 . Budget &Management Report Officer (Part Time)
- ดูแลเอกสารทั่วไปของแผนก - เก็บข้อมูลของลูกค้าตามสาขา - จัดเก็บเอกสาร ถ่ายเอกสาร และส่ง E - mail - งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,750
15 ก.ค. 62
19 . Reception Officer
1. ดูแลลูกค้าที่เข้ารับบริการนวดสปา 2. ประสานงาน และจัดเตรียมคิวให้กับพนักงานนวดและลูกค้า 3. ทำรายงานสรุปยอดขายประจำวัน 4. ให้ข้อมูลกับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรมการใช้บริการนวดสปา 5. งานอื่นๆ ที่ได้ร...

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 ก.ค. 62
20 . Business Development
1. ดูแลเรื่องการสำรวจพื้นที่ตั้งร้านสาขาใหม่ 2. ดูเรื่องการติดต่อประสานงานกับพื้นที่ การเช่า การประปา ไฟฟ้า 3. การเจรจาต่อรองในเรื่องราคาพื้นที่เช่า

บริษัท เดอะ มารีน กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 ก.ค. 62
 พบ 1,118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ