JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 90 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . HRD Section Manager ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• กำหนดรูปแบบการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน • นำผลการวิเคราะห์มากำหนดแผนกลยุทธ์รวมถึงหลักสูตรในการบริหารงานฝึกอบรมและพัฒนา • กำหนดรูปแบบการประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม • ปรับปรุ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
22 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "เซ็นทรัลเวิลด์ และ เอ็มโพเรี่ยม (BTS พร้อมพงษ์)"
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา - จัด...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 ก.ค. 62
23 . พนักงานบริการลูกค้า Part Time ประจำสาขา"เดอะคริสตัล เอกมัยรามอินทรา(ลาดพร้าว71)"
- จำหน่ายบัตรชมภาพยนตร์ - จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม - ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าภายในบริเวณโรงภาพยนตร์ - ตรวจเช็คความเรียบร้อยของโรงภาพยนตร์ให้พร้อมสำหรับการบริการลูกค้า ติดตามข่าวส...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 ก.ค. 62
24 . Marketing Executive ""ประจำสำนักงานใหญ่""รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผนและวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายภาพยนตร์ และดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย - ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในการทำ Promotion ภาพยนตร์ - วางแผนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
25 . พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เซ็นทรัล รามอินทรา"รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ - ประสานงานกับช่างเทคนิคประจำสาขาในการซ่อมบำรุงเครื่องฉาย...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 ก.ค. 62
26 . ช่างซ่อมบำรุง ประจำสาขา "เดอะคริสตัล เอกมัยรามอินทรา(ลาดพร้าว71)"
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟ้า ประปา แอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ ภายในโรงภาพยนตร์ - ดำเนินการซ่อมแซมเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการตลอดเวลา - จั...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน -
19 ก.ค. 62
27 . Senior Marketing Executive ""ประจำสำนักงานใหญ่""
- ร่วมวางแผนและวางกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขายภาพยนตร์ และดำเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ให้บรรลุตามเป้าหมาย - ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในการทำ Promotion ภาพยนตร์ - วางแผนการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
28 . Senior Administration Officer(ธุรการสำนักงาน)""ประจำสำนักงานใหญ่ ""รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแลการทำงานของแผนกบริหารงานทั่วไปให้เรียบร้อย มีความคล่องตัวและชัดเจน - ทบทวนกระบวนการและวิธีการทำงานด้านธุรการสำนักงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อลดค่าใช้จ่าย ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
29 . รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "เซ็นทรัลเวิลด์ และเทอร์มินอล 21 (อโศก)"
- ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด - พัฒนา และบริหารการทำงานให้เป็นตามมาตราฐานการบริการขององค์กร - เป็...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน -
19 ก.ค. 62
30 . พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา "เดอะมอลล์ บางกะปิ"
- ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ - ประสานงานกับช่างเทคนิคประจำสาขาในการซ่อมบำรุงเครื่องฉาย...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 ก.ค. 62
31 . PR Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่ ""รับสมัครด่วน !
1.ดูงานด้าน PR ประชาสัมพันธ์ 2.ดูแลการประสานงานสื่อมวลชนและบริหารสื่อในสาขาต่างๆ 3.ทำข่าว เขียนข่าว และบทความต่างให้สื่อ 4.รู้หลักการซื้อสื่อและทำสื่อในรูปแบบต่างๆ 5.ประสานงานกับค่ายหนังต่างๆ ใน...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
32 . Maintenance Officer(ช่างซ่อมบำรุง)"ประจำสำนักงานใหญ่"
• ให้คำปรึกษาแก่ช่างซ่อมบำรุงประจำสาขาโรงภาพยนตร์ ในการเเก้ไขปัญหาการซ่อมเเซมของเครื่องมือเครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสาขาที่เกิดขึ้น เช่น ระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ ระบบแสงเสียง หรืออุปก...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
33 . Project Development Officer ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• ดูแลงานเอกสารต่าง ๆ ในแผนก เช่น เอกสารเกี่ยวกับ specs เครื่องมือ เครื่องใช้ เฟอร์นิเจอร์ วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับโรงภาพยนตร์ คาราโอเกะ และโบว์ลิ่ง • จัดทำรายงานศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนและเอก...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
• ดำเนินการสรรหาบุคลากรตามให้ตรงคุณสมบัติของตำแหน่งตามระยะเวลาที่กำหนดตามใบขออัตรากำลัง • วิเคราะห์และพัฒนาช่องทางการสรรหา • ติดต่อสถาบันการศึกษาเพื่อสร้างเครือค่ายในการทำ MOU • เน้นการทำงานแบ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
35 . IT Support ""ประจำสำนักงานใหญ่""รับสมัครด่วน !
อำนวยความสะดวกในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในสำนักงานและสาขาให้กับผู้ใช้ทุกระดับ แก้ไขปัญหาในการใช้ระบบรายวัน ติดตั้งและดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
36 . Senior Software Developer ""ประจำสำนักงานใหญ่""
• วางแผนการพัฒนาระบบต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา • วางแผนในการรวบรวม requirement ต่างๆของระบบที่ต้องพัฒนา • วางแผนในการกำหนดหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาระบบต่างๆ ตาม requirementให้กับนักพัฒ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
37 . Account Executive (AE) ""ประจำสำนักงานใหญ่""
- ดูแลการขายสื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ พื้นที่เช่าโฆษณาในส่วนโรงภาพยนตร์ ป้ายโฆษณา Banner - หาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอโปรแกรมส่งเสริมการขาย กระตุ้นยอดขาย - ศึกษาความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ วิเค...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
38 . เจ้าหน้าที่บัญชี ""ประจำสำนักงานใหญ่""
-ตรวจสอบใบส่งของ ใบกำกับภาษี และใบเสร็จรับเงินจากผู้ขาย -ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย -ตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย (Payment Voucher) และประสานงานกับแผนกการเงินเรื่องการจ่ายเงิน -ลงบัญชีด้านเจ้าหน...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 ก.ค. 62
39 . นักศึกษาฝึกงาน ด้านมีเดีย คณะนิเทศศาสตร์ สาขา มัลดิมีเดีย
ถ่ายภาพนิ่ง วีดีโอ และ ตัดต่อ ทำการเสนองาน ออกความคิดในงานได้ ตรงตามเป้าหมายที่ลูกค้าต้องการ มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ สามารถส่งงาน+ประสานงานกับทีมงานได้ มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบการถ่ายภาพ ผู้...

TAIYANG MEDIA (THAILAND) CO., LTD.
19 ก.ค. 62
40 . Reception
- required fluent English skills - able to use basic computer and internet functions - full-time position from 2pm to 10pm - good interpersonal skills

Fitness Station Co.,Ltd.
เงินเดือน 12,000-18,000
19 ก.ค. 62
 พบ 90 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ