เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 335 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telesales) เริ่มงานทันที 21 ม.ค.62!!รับสมัครด่วน !
1.แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท บริการและประสานงานลูกค้าเป็นงานประจำออฟฟิศ 2.ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า มีฐานข้อมูลลูกค้าให้ พร้อมอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร 3.เวลาปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ12,000 บาท +คอมมิชชั่น +โบนัส+ สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล+ ฟรีประกันอุบัติเหตุ
19 ม.ค. 62
2 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ (Telesales & Call Center) สมัครและทราบผลทันที!!รับสมัครด่วน !
1.ทำหน้าที่แนะนำลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ทุกตำแหน่งบรรจุเป็นพนักงานประจำ 2.เป็นงานประจำออฟฟิศ ไม่ต้องออกไปพบลูกค้า บริษัทมีฐานข้อมูลลูกค้าให้ พร้อมอุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร 3.เวลา...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 12,000 บาท + คอมมิชชั่น + โบนัสราย 3 เดือน+ สวัสดิการบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Online Marketing)
•ดูแลลูกค้า (เก่า และ ใหม่) ผ่านช่องทางการขาย online ของบริษัท •Update และให้ข้อมูลสินค้า/บริการ ข่าวสาร และ กิจกรรมต่างๆของบริษัทแก่ผู้ที่สนใจ •ติดตามงาน โต้ตอบสื่อสารลูกค้าทางโทรศัพท์ และ อีเมลล์ไ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
4 . Application Support รับสมัครด่วน !
Key Responsibilities 1. Provide 1st Level Support to users on the production 2. Ensure that all requested from users / handled according requiment to users 3. Report problems and coordinate with...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
5 . หัวหน้าแผนกการลงทุน
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.พิจารณาและหาผลิตภันฑ์การลงทุนภายใต้กรอบอนุมัติของคณะกรรมการลงทุน และเกณฑ์ที่ คปภ. กำหนด 2.จัดทำข้อมูลดัชนีชี้วัดความเสี่ยง และบริหารการลงทุนไม่ให้เกิดค่าความเสี่ยงที่ส่ง...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
6 . ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารธุรกิจทางโทรศัพท์และบริหารธุรกิจทางเลือก
คุณสมบัติเฉพาะ •มีประสบการณ์ในธุรกิจประกันภัย ไม่ต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงประสบการณ์ทางด้าน Telemarketing และ Business Online •มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในด้าน Business Development...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
7 . ผู้จัดการส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD)
1.กำหนดกลยุทธ์ วางแผน ออกแบบและพัฒนาระบบการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กร 2.ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม จัดทำแผนงาน และงบประมาณประจำปี 3.ควบคุม ดูแล การจัดทำ จัดหา วัสดุอุปกรณ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
8 . ช่างเทคนิค (สังกัดบริษัท ไอโฟคัซ จำกัด)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติหน้าที่ทางด้านงานช่างไฟฟ้า และงานช่างโดยทั่วไป ซึ่งมีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการสร้าง ประกอบ ติดตั้ง ปรับแต่ง ควบคุม ตรวจสอบ แก้ไขซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า อุ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
9 . พนักงานขับรถผู้บริหารระดับสูงรับสมัครด่วน !
ขับรถให้กับผู้บริหารตามคำสั่งที่ได้รับ ในแต่ละวัน รวมทั้งอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย **ตำแหน่งดังกล่าวปฎิบัติงาน จันทร์-เสาร์ (6วัน/สัปดาห์)

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่โครงการสัมพันธ์(Relationship Officer) รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบจัดทำการวางแผนการตลาด แผนการอบรม การโฆษณาและ ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเป้า หมายที่กำหนด -ให้ข้อมูล และแนะนำ หรือบรรยายผลิตภัณฑ์ให้กับธนาคาร -...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาด
สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายการตลาด รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอทางด้านราคา ใบเสนอราคา ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองกรค์ ปฏิบัติงานและภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ม.ค. 62
12 . พนักงานบันทึกข้อมูล (Data Entry) สัญญาจ้างรายปีรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการจัดทำ และบันทึกข้อมูลลงระบบของหน่วยงานต่างๆขององค์กร เช่นงานประกันภัย ,งานบัญชีการเงิน ฯ - รวมทั้งการคัดแยก และตรวจสอบเอกสาร /ออกกรมธรรม์ /จัดชุดกรมธรรม์ ให้กับ หน่วยงานต่างๆ ที่เก...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
13 . แม่บ้าน (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
- ดูแลและรับผิดชอบความสะอาดเรียบร้อยของสถานที่ต่างๆภายในองค์กร เช่น ห้องครัว ห้องประชุม ฯ - ดูแลเรื่องเครื่องดื่ม รับรองและอำนวยความสะดวกแก่ผู้บริหาร และลูกค้า หรือผู้มาติดต่องานขององค์กร - ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
14 . Relationship Manager
• Coordinate with back office departments to ensure success launch in products or campaigns. • Coordinate with sales team to get campaign responsive or perform actuating program. • Coordinate with P...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่สินไหมทรัพย์สิน ( Non-Motor )รับสมัครด่วน !
- รับแจ้งและบันทึกเคลมเข้าระบบ - ดำเนินการตรวจสอบ และพิจารณาความคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขกรมธรรม์เปรียบเทียบกับสาเหตุ ขอบเขต และปริมาณความเสียหายที่แท้จริง ตรวจสอบราคาโดยอ้างอิงราคาตลาด ทำรายงายสรุปนำเส...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ดำเนินกิจกรรมทางด้านการตลาด เพื่อสนับสนุน และผลักดันยอดขายให้เป็นไป ตามเป้าหมายของบริษัท - ดูแลลูกค้าธนาคาร

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ม.ค. 62
17 . เลขานุการผู้บริหารระดับสูงรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้า และจดหมายออก 2. พิมพ์จดหมายโต้ตอบ E-mail และพิมพ์งานต่างๆที่สำคัญตลอดจนสามารถใช้เครื่องใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานได้ 3. รับโทรศัพท์ติดต่องาน และสาม...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ม.ค. 62
18 . พนักงานขายทางโทรศัพท์(Telesale)-Outbound
ติดต่อ ให้ข้อมูล นำเสนอขาย ประกันสุขภาพหรืออุบัติเหตุหรือชดเชยรายได้ ทางโทรศัพท์ (มีรายชื่อลูกค้าให้ ไม่ต้องออกสถานที่ ไม่ต้องหารายชื่อเอง) ทำงานประจำออฟฟิตวันจันทร์-ศุกร์(+เสาร์เดือนละ2เสาร์) 9...

บริษัท เอไอเอ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ค่าบริการรายเดือน 10,000+เบี้ยขยัน3เดือนแรกเดือนละ2,000+วันเสาร์ให้พิเศษเสาร์ละ500(เดือนละ2เสาร์)
19 ม.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการรับสมัครด่วน !
- คีย์แจ้งงานเข้าบริษัทประกันภัย - ออกพรบ ให้กับลูกค้า - เจรจาและสอบถามเบี้ยประกันกับบริษัทประกันภัย - ตรวจสอบความถูกต้องกรมะรรม์ที่ได้รับจากบริษัทประกันภัย

บริษัท ธนบุรีเซ็นเตอร์ อินชัวร์ โบรคเกอร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท +เบี้ยขยัน
19 ม.ค. 62
20 . QC Staff (ฟังไฟล์เสียง)
- ฟัง Filed เสียงลูกค้า - ฟัง Filed เสียงของพนักงานขาย - จัดบันทึก Filed เสียง - ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของหัวหน้างาน

บริษัท ฟอลคอนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 62
 พบ 335 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ