JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 180 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Representativeรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานขายทั่วไปตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 2. เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน หรือตามที่ลูกค้าสนใจ 3. รักษาลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ 4. ให้คำปรึกษา /แนะนำลูกค้าด้า...

บริษัท ธนาวงษ์ ไทย เทรดดิ้ง จำกัด
22 พ.ค. 62
2 . สัตวบาล
- ดูแลสัตว์เลี้ยงภายในฟาร์ม - ดูแลความสะอาดภายในโรงเรืยน - จัดการงานทั่วไปภายในฟาร์ม เพื่อป้องกันโรคและควบคุมโรค - คอยดูแลและสังเกตอาการสัตว์เลี้ยง - จัดทำข้อมูลต่างๆในฟาร์ม - แก้ไขปัญหาหาความเรี...

บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด.
เงินเดือน 15,000-20,000
22 พ.ค. 62
3 . จป.วิชาชีพ
-จัดแต่งตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย -อบรมความปลอดภัยการทำงานพื้นฐาน -ประเมินความเสี่ยงในการทำงานตามกฎหมาย -วิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย(Job safety analysis) -จัดทำแผนระงับและป้องกันอัคคีภัยได้ -จัด...

บริษัท เอนเนอร์จี แอนด์ เอนไวรอนเมนท์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด.
เงินเดือน 20,000+++
22 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการสนาม (Site Administrator) (ด่วนมาก)
- เปิด-อนุมัติใบขอซื้อ - เบิกเงินและเคลียร์เงินในระบบ - จัดเก็บและรวบรวมเอกสาร จัดส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้งานจัดซื้อ - จัดการเอกสารการเงิน-เคลียร์เงินหน้างาน - เดินเอกสารให้ผู้บริหาร,ใบแจ้งหนี้,บิล,...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+OT+เบี้ยเลี้ยงพิเศษ
22 พ.ค. 62
5 . Production Planning and Inventory Control Officer (PPIC Officer)
- Create material requirement planning / MPR - Create material purchasing requirement / PR - Create order blending & filling product / COPO - Inventory control - Preparing request payment docu...

Pertamina Lubricants (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 - 22,000
22 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(ประจำสาขาลำลูกกา /ประจำสาขาบางใหญ่ / ประจำสาขาเชียงใหม่)
- ดูแลลูกค้าและผู้เช่าที่ต้องการเช่าอาคารหรือที่ดินเปล่า ตั้งแต่เริ่มต้น จนจบงาน - ตรวจสอบเอกสารสำหรับการเช่า เช่น สัญญา,การต่อสัญญา - จัดเก็บฐานข้อมูลของผู้เช่าและข้อมูลรายละเอียดทั้งหมด - ติดตามเ...

บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
7 . พนักงานขาย (น้ำมันเชื้อเพลิง)
-ดูแลฐานลูกค้าเก่า -ผลักตันยอดขาย -เปิดฐานลูกค้าใหม่ -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
8 . พนักงานติดรถขนส่ง
-ติดรถขนส่ง -ดูแลรักษารถขนส่งสินค้า ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ -ดูแลรักษาสินค้าที่ต้องส่งให้ลูกค้าให้ดีที่สุด ขับรถนำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าจนถึงที่หมายโดยไร้อุบัติเหตุ

บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าเที่ยว
22 พ.ค. 62
9 . พนักงานขายผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
- เปิดการขายและเสนอขายสินค้า ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น แบรนด์Caltex - ขยายฐานลูกค้าใหม่ ดูแลฐานลูกค้าเก่า - ปิดการขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 + คอมมิชชั่น,เบี้ยเลี้ยง,ที่พัก,ค่าน้ำมัน
22 พ.ค. 62
10 . Telesales (ประจำออฟฟิศ)
1. เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2. ให้คำแนะนำสินค้าเกี่ยวกับบริษัทฯ 3. จัดทำรายงานประกอบการขาย 4. ติดต่อประสานงานระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายอื่นๆของบริษัทฯ 5. ทําเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขายต่างๆ 6. อื่...

บริษัท แสงทองปิโตรเลียม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดทำเอกสารบัญชีด้านจ่าย เจ้าหนี้และบันทึกในระบบ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

MN Autoteam (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
12 . วิศวกร รับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลงานก่อสร้างหรือปรับปรุงให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ถูกต้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย และให้ได้มาตรฐานตามหลักวิศวกรรม

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
-วางแผนควบคุม ประสานงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบริษัทให้เป็นไปตามกฏหมายกำหนด - ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานเพื่อให้ได้ความรู้และเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด

บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด (เครือ บมจ.RPCG)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
14 . E&I Engineering (ประจำสาขารัชดา)
• ควบคุมและตรวจสอบการออกแบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน / ข้อกำหนด และเข้าใจรายละเอียดของตัวแบบที่ถูกออกแบบได้ • ควบคุมและตรวจสอบการประเมินราคางานไฟฟ้าระบบให้มีความถูกต้องและใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด • ออก...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000 (ตามประสบการณ์)
22 พ.ค. 62
15 . Safety Officer (ประจำสาขารัชดา)
- จัดอบรมความปลอดภัยพนักงาน - จัดทำโครงการความปลอดภัย, รณรงค์การสวมใส่ PPE - จัดทำเอกสารส่งตามกฎหมาย และติดต่อราชการ - ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน, ทำรายงานสืบสวน สอบสวนอุบัติเหตุ - จ...

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 25,000 ( ค่าเบี้ยเลี้ยงพิเศษ, เบี้ยกันดาร, ค่าเดินทาง )
22 พ.ค. 62
16 . พนักงานบัญชี
- ตรวจสอบและบันทึกการเบิก ขาย โอน และนำกลับมาใช้ใหม่ของคูปองเงินสด และบัตรเติมน้ำมัน - จัดทำรายงานสรุปยอดคูปองเงินสดคงเหลือในมือลูกค้าและผู้จัดการสถานีบริการ - จัดทำรายงานสรุปเกี่ยวกับการใช้คูปองเงิ...

บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ปฏิบัติงานด้านการเงิน ตรวจสอบเอกสารและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการเงิน รับ-จ่าย 2.ติดตามใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษ๊ และหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3.งานด้านภาษี จัดทำหนังสือรับรองการหัก ภาษี ณ ที่...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
18 . PHP Programmer
1. วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล, System flow ตามความต้องการของ User 2. พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 3. แก้ปัญหาด้าน โปรแกรม ร่วมกับ Consult ให้กับ users 4. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
19 . IT Developer
1. วิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล,System flow ตามความต้องการของ User 2. พัฒนาและติดตั้งโปรแกรมตามที่ได้รับมอบหมาย 3. แก้ปัญหาด้าน โปรแกรม ร่วมกับ Consult ให้กับ users 4 จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
20 . ERP Consultant
1. Implement ระบบงาน ERP ให้กับบริษัทในเครือ ใน Module ที่รับผิดชอบ 2. วิเคราะห์และพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการใช้งานของ Users 3. Master Data Maintenance เช่น Chart of Account, Vendor Master เป็นต้น 4. จ...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 พ.ค. 62
 พบ 180 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ