JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 595 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการผู้บริหาร
งานเลขานุการผู้บริหารระดับสูงสุดขององค์กร

บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
2 . Import & Export Cutomer Service Asst' Group Manager (Taniya Plaza Building, BKK)
1. Manage, administrate team and coordinate with concerned parties 2. Cooperate & support Import & Export processes 3. Other tasks as assigned 4. Work at Taniya Plaza Building, 22nd Floor, Silom, B...

บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
3 . Sales Executive (Sea & Air Freight) (Taniya Building, BKK)
1. Prepare Import/Export documentation 2. Quote rate and INCO Terms 3. Input data in the program and correspondance with concern parties 4. Liason with all concern parties 5. Other tasks as assign...

บริษัท นิปปอน คอนโป (ประเทศไทย) จำกัด
22 ส.ค. 62
4 . พนักงานขายรถยนต์ รับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำและคำปรึกษาแก่ลูกค้าที่ต้องการซื้อรถยนต์ นำเข้า และให้คำแนะนำที่ดี ซึ่งนำมาสู่การปิดการขายตามที่บริษัทฯ ตั้งไว้ ทางบริษัทฯ มีการอบรมเบื้องต้นให้ก่อนเริ่มงาน

WIZ AUTO SERVICE Co., Ltd.
2 อัตรา ด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 62
5 . พนักงานขับรถ ตรวจสอบรถเข้าใหม่รับสมัครด่วน !
1. ดูแลรถเข้าใหม่จากท่าเรือ 2. ดูแลรักษารถยนต์ให้พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าได้เสมอ 3. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - เสาร์ 08.30-17.30 น.

WIZ AUTO SERVICE Co., Ltd.
2 อัตรา ด่วน
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
6 . พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
-ลงบัญชีรายรับ-จ่าย ซื้อ ขาย ทั่วไป -จัดทำภาษีประจำเดือน เช่น ภงด1 3 53 ภพ 30 (vat) ประกันสังคม -กระทบยอดรายการต่างๆทางบัญชีกับเอกสารต่างๆ เช่น Bank statement -ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่...

WIZ AUTO SERVICE Co., Ltd.
2 อัตรา ด่วน
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
7 . แคชเชียร์รับสมัครด่วน !
-ดำเนินการรับรถลูกค้าและอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการเข้ารับบริการ -สรุปค่าใช้จ่ายเมื่อซ่อมรถเสร็จ -ออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าที่เข้ารับบริการ -จัดทำรายงานสรุปรายได้ประจำวันและบันทึกลงในระบบข้อมู...

WIZ AUTO SERVICE Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
8 . ผู้จัดการศูนย์บริการ (เซอร์วิส)รับสมัครด่วน !
- ดูแล/รับผิดชอบวางแผนควบคุม การให้บริการของศูนย์บริการด้านการรับรถ การซ่อม ควบคุมสต็อกอะไหล่ และตรวจสอบการคุณภาพรถใหม่ก่อนส่งลูกค้า และงานซ่อมให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯ

WIZ AUTO SERVICE Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ส.ค. 62
9 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ดูแล/รักษา/ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ภายในบริษัทฯ - งานบำรุงเชิงป้องกัน และการกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงาน วันจันทร์-เสาร์ 07.0...

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 62
10 . ช่างโป๊วสี
1.เตรียมพื้นผิวรถ ชิ้นส่วนรถที่จะโป๊วสี 2.โป๊วสีตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ตรวจเช็คความถูกต้อง เรียบร้อยก่อนส่งงาน 4.ดูแลรักษาเครื่องมือให้พร้อมใช้งาน-แจ้งหัวหน้างานหากพบการชำรุด 5.ดูแลรักษาความสะอาดพิ...

AAS Auto Service Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท/เดือน
22 ส.ค. 62
11 . Cashier(สาขาพัฒนาการ)
1.รับชำระสินค้า บริการเป็นเงินสด หรือบัตรเครดิต 2.ออกใบเสร็จ เอกสารรับเงิน ใบกำกับภาษี 3.ตรวจนับ เช็คยอดเงิน และบันทึกข้อมฒูลการรับเงิน 4.นำส่งเงินสด และรายงานการรับเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินทุกวัน

AAS Auto Service Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000-20,000 บาท/เดือน
22 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่อาคารสำนักงาน
•รับผิดชอบงานยื่นชำระค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง การต่ออายุใบอนุญาตต่างๆของอาคาร - สถานที่ และการดำเนินการยื่นขออนุญาตต่างๆกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น รง.4, ยื่นภาษีป้าย, ยื่นขออนุญาตนำสิ่งปฏิกู...

AAS Auto Service Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-16,000 บาท
22 ส.ค. 62
13 . ช่างเคาะตัวถัง
1.เคาะปะผุตัวถังรถอุบัติเหตุให้คงสภาพก่อนส่งทำสี 2.ซ่อมงานเชื่อมพลาสติกชิ้นส่วนอะไหล่ให้คงสภาพก่อนส่งทำสี 3.ดูแลเครื่องมือในการทำงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานไม่เสียหายชำรุด 4.ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบ...

AAS Auto Service Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท/เดือน
22 ส.ค. 62
14 . PDI Executive
1.ตรวจสอบรถใหม่เมื่อมาถึง Dealer ก่อนทำ PDI ในส่วนของ Service 2.ติดต่อประสานงาน Importer เพื่อแจ้งในกรณีที่มี Damage และประสานในการแก้ไขให้แล้วเสร็จ 3.ประสานจัดคิวในการเข้า PDI ตามลำดับนัดหมาย และติ...

AAS Auto Service Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-23,000
22 ส.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี(สาขาพระราม4)
บัญชีลูกหนี้ 1.ตรวจสอบเอกสารด้านรับ จัดทำใบสำคัญรับและบันทึกบัญชี 2.ดูแลงานด้านภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายและภาษีขาย 3.จัดทำรายการปรับปรุงทั่วไปและรายละเอียดประกอบงบการเงิน บัญชีด้านสินทรัพย์ทั้งหมด 4.ตร...

AAS Auto Service Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท/เดือน
22 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานราชการ
- ติดต่อประสานงานกับส่วนงาน แผนก, ฝ่ายต่างๆ ภายในองค์กร และภายนอกองค์กร รวมตลอดถึงโรงงานในเรื่องการสั่งซื้อรถยนต์เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตาม - จัดเตรียมเอกสารอันจำเป็นที่ใช้ประกอบเกี่ยวกับงานนำเข้า-ส่งอ...

AAS Auto Service Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-35,000 บาท
22 ส.ค. 62
17 . Service Advisor (TOEIC 550)
1.ทำตาม Porsche Core Process 7 Step -Arranging Appointment -Preparing for Appointment -Vehicle Acceptance -Repairs -Quality Control -Returning Vehicles -Post-Meeting Activities

AAS Auto Service Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-23,000 บาท/เดือน
22 ส.ค. 62
18 . พนักงานล้างรถ (สาขาดอนเมือง)
-ทำความสะอาดรถยนต์(ล้างรถ,เช็ดรถยนต์)

AAS Auto Service Co., Ltd.
เงินเดือน 9,750
22 ส.ค. 62
19 . พนักงานขับรถผู้บริหาร/ขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
เปิดรับสมัครพนักงานขับรถ -พนักงานขับรถหญิง (ขับให้ผู้บริหารหญิง) นายพักย่านเรียบด่วน 1 อัตรา -พนักงานขบรถผู้บริหาร (นายไทย) พักย่านเอกมัย 1 อัตรา -พนักงานขบรถผู้บริหาร (นายไทย) พักสุขุมวิท 16 1 อั...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000 บาท (รายได้รวมทุกอย่างแล้ว)
22 ส.ค. 62
20 . Recruitment Officer
ดูแลกระบวนการสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ

บริษัท ท็อปเบส์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
 พบ 595 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ