เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 645 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานแนะนำความงาม ประจำ Eveandboy สยามสแควร์วันรับสมัครด่วน !
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - ให้บริการด้านทรีทเม้นต์แก่ลูกค้า

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 1x,xxx
22 ต.ค. 61
22 . พนักงานแนะนำความงามประจำสาขา เซ็นทรัลพระราม 9รับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - ดูแลและบริการทรีทเม้นต์ให้กับลูกค้า ***สมัคร สัมภาษณ์ ทันที ที่สำนักงานใหญ่อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 10 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 -17.00 น.***

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 1x,xxx
22 ต.ค. 61
23 . พนักงานแนะนำความงาม ประจำสาขา "Icon Siam"รับสมัครด่วน !
แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ บริการลูกค้า

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ไม่มีประสบการณ์10,000 (ไม่รวม เงินเบี้ยเลี้ยงพิเศษ 3 พัน +ค่าคอมมิชชั่น+โบนัส)
22 ต.ค. 61
24 . พนักงานแนะนำความงาม สาขา "Gateway บางซื่อ" รับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำและบริการลูกค้า - บริการด้านทรีทเม้นต์ให้กับลูกค้า ***สมัคร สัมภาษณ์ ทันที ที่สำนักงานใหญ่อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 10 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 -17.00 น.***

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 10,000
(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+โบนัส+โอที+สวัสดิการต่างๆ)
22 ต.ค. 61
25 . พนักงานแนะนำความงาม "เซ็นทรัลลาดพร้าว" ด่วนมากรับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และให้บริการทรีตเมนท์แก่ลูกค้า - Open House เปิดสาขา พร้อมรับสมัครพนักงานจำนวนมาก สมัคร สัมภาษณ์ พร้อมทราบผลทันที่ ณ สาขา เซ็นทรัลลาดพร้าว สวัสดิการ สำหรับต่ำแหน...

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน รายได้ขั้นต่ำต่อเดือน 12,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+โบนัส+สวัสดิการต่างๆ)
22 ต.ค. 61
26 . แม่บ้าน ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
1. ดูแลทำความสะอาดสำนักงาน 2. ดูแลลูกค้าที่มาติดต่อบริษัทฯ สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันทีทุกวัน เวลา 14.00-17.00 น.

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 1X,XXX (ไม่รวมโบนัส+เบี้ยขยัน+โอที+สวัสดิการต่างๆ)
22 ต.ค. 61
27 . พนักงานแนะนำความงาม ประจำสาขาสยามเซ็นเตอร์รับสมัครด่วน !
ให้คำแนะนำด้านความงาม และ ให้บริการด้าน Treatment แก่ลูกค้า Open House เปิดรับพนักงานด่วน สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลทันที ณ สาขาสยามเซ็นเตอร์ ชั้น 4 สมัครสัมภาษณ์ ทราบผลทันที ณ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้...

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 10,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+โบนัส)
22 ต.ค. 61

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 61
29 . Sales representative ดูแลร้านยา ในเขตกรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานงานขาย และ ดูแลลูกค้าตามเขตการขายที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
เงินเดือน *** มีเงินเดือน ค่ารถ รายได้ประจำ คอมมิชชั่น รางวัลการขาย ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส และประกันสังคม ***
22 ต.ค. 61

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
22 ต.ค. 61
31 . ช่างซ่อมบำรุง
รับผิดชอบในการปรับตั้งเครื่องจักร ดูแลระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ อาคาร สถานที่ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
22 ต.ค. 61
32 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (Assistant Purchasing Manager)
Responsibilities: -coordinate and interact with the related parties to collect requirement, conduct competitive bidding, negotiation and propose supplier selection, and update for any projects and fe...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
22 ต.ค. 61
33 . เจ้าหน้าที่เอกสารส่งออก(Export Officer -Inventory )
-ตรวจสอบออเดอร์ลูกค้า และคีย์เข้าไปในระบบ ERP -จัดทำรายงานด้านการขาย ,Forecast ,Inventory -ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
22 ต.ค. 61
34 . Oversea Key Account
-รับผิดชอบยอดขายสินค้าและลูกค้าในความรับผิดชอบ -รักษาฐานลูกค้าเดิมและดูแลลูกค้าใหม่ -พัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -สำรวจตลาดเพื่อดูแนวโน้มของตลาด ติดต่อลูกค้าเพื่อสังเกตุความเคลื่อนไหวส...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
22 ต.ค. 61
35 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (Shift Supervisor)
- รับผิดชอบในส่วนดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ทำตามแผนงาน - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผน - รับผิดชอบทางด้านผสมเครื่องสำอาง

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
22 ต.ค. 61
36 . เจ้าหน้าที่ IT (IT Officer)
รายละเอียดของงาน 1) ดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สารสนเทศ 2) ติดตั้งและแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และระบบ Network 3) จัดทำทะเบียนทรัพย์สินระบบสารสนเทศ เช่...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
22 ต.ค. 61

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์
22 ต.ค. 61
38 . Brand Manager (บริษัท เอ็มเอ็มอินเตอร์เทรด จำกัด เป็นบริษัทในเครือมิตรมงคล)
•Develop and implement a marketing and sales strategy in order to deliver volume, share and profit targets as specified. •Build brand awareness •Effectively market products/services by conducting m...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ตามประสบการณ์
22 ต.ค. 61
39 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
- รับผิดชอบในงานวางแผน ตั้งแต่รับ Order เช็ควัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ติดตามกำหนดการเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จาก supplier - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานผลิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
22 ต.ค. 61
40 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ,เจ้าหน้าที่ R&D อาวุโส
- เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปทางกลุ่ม Lip Care และ Skin Care หรือ Toiletry - เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D) ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี ทางด้านวิจัยแ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
22 ต.ค. 61
 พบ 645 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ