JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 676 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าการตลาดสื่อออนไลน์
1.ดูแลการสื่อสาร content สามช่องทางออนไลน์ทั่ง Facebook acts,LINE,TWEETER,Instagram,Youtube จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน 2.ประสานงานการลงสื่อออนไลน์ (SEO,SEM ,YOUTUBE,BLOGGER,Social Network,เว็บอร์ดต่าง...

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
22 พ.ค. 62
22 . เจ้าหน้าที่แนะนำเวชภัณฑ์จากอเมริกา ประจำร้านขายยาเขตสุขุมวิท อนุสาวรีย์ เทเวศรับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่ขายสินค้า แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้า

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน *** มีเงินเดือน รายได้ประจำ คอมมิชชั่น รางวัลการขาย ค่ารถ โบนัส และประกันสังคม ***
22 พ.ค. 62
23 . เจ้าหน้าที่เอกสาร (R&D Packaging Document )
-จัดทำเอกสาร จัดทำตวอย่างสินค้า (PPS ,Mock up ) จาก Lab และ จาก Production ประสานงานกับ IE -ดูแลห้อง Lab ,อุปกรณ์ รวามทั้งจัดลำดับงานทดสอบให้กับพนักงาน ผู้ช่วย RDP.

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ์NA
22 พ.ค. 62
24 . Purchasing Manager
1.Develop cost improvement programs and initiatives. 2.Negotiate with suppliers to ensure quality standards and reasonable price. 3.Manage team and drive engagement and performance management. 4.Pa...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ์NA
22 พ.ค. 62
25 . Process Industrial Engineering
- มีความรู้ทางด้านการปรับปรุง Process ผสมเครื่องสำอาง และวิธีการทำงานของพนักงาน - กำกับดูและจัดทำขั้นตอนและเวลามาตราฐานในการผสม - จัดทำข้อมูลลงใน ERP. - สนับสนุนการแก้ปัญหาของสินค้า

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
22 พ.ค. 62
26 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ (R&D Packaging)
-รับผิดชอบสินค้าใหม่ ออกแบบ ทดสอบ บรรจุภัณฑ์ให้สามารถผลิตได้ -สินค้าส่งได้ทันตามกำหนด -รวมทั้งแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
22 พ.ค. 62
27 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด(Marketing Communication Officer)
-วางแผนรูปแบบ วิธีการสื่อสารทั้ง Online และสื่อสิ่งพิมพ์ -วางแผนและกำหนดวิธีการสื่อสารองค์กร ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเข้าดูแลการผลิตสื่อต่างๆ เพื่อส่งเสริมและรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร -ตรวจสอบ ประเมิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
22 พ.ค. 62
28 . Brand Manager (บริษัท เอ็มเอ็มอินเตอร์เทรด จำกัด เป็นบริษัทในเครือมิตรมงคล)
•Develop and implement a marketing and sales strategy in order to deliver volume, share and profit targets as specified. •Build brand awareness •Effectively market products/services by conducting m...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
29 . เจ้าหน้าที่เอกสารรับเข้า-ส่งออก (Import -Export Officer)
- รับผิดชอบในการทำเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งออก ( จัดทำ Invoice ,Packing list ) - ประสานงานกับทางสายเรือและชิปปิ้ง - เตรียมเอกสารที่เกี่ยวกับการส่งออก เช่น B/L ,C/O , From ต่าง ๆ - เตรียมเอกสาร...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
30 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก /ผู้จัดการแผนก R&D (Toiletry)
-ควบคุมดูแลพนักงานในทีมให้เป็นไปตามบทบาทหน้าที่่ที่กำหนดไว้ และปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ -พัฒนาและนำเสนอสินค้าใหม่ ๆ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าและท้องตลาดอย่างสม่ำเสมอ -แก้ไขปัญหา/ให้คำปร...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
22 พ.ค. 62
31 . ช่างซ่อมบำรุง(Maintenance Technician)
รับผิดชอบในการปรับตั้งเครื่องจักร ดูแลระบบไฟฟ้า โทรศัพท์ อาคาร สถานที่ ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
22 พ.ค. 62
32 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Planning Officer)
- รับผิดชอบในงานวางแผน ตั้งแต่รับ Order เช็ควัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ทำการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ - ติดตามกำหนดการเข้าวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์จาก supplier - ทำการวางแผนการผลิต ติดตามงานผลิ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ประสบการณ์
22 พ.ค. 62

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
34 . Copy Writer , Content Editorรับสมัครด่วน !
- เขียนงาน Product Content, Content Marketing, Product Review, VDO Presentation, Tips, Info graphics, Press release ของการนำเสนอสินค้าที่มีคุญภาพและมีความน่าสนใจ - ตรวจสอบและแก้ไขความถูกต้องงานเขีย...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
35 . HR Manager ( ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล )Urgently Required !
• Formulates HR strategies, goals and objectives that are aligned with business direction and objectives that initiate HR action items as per outlined in the HR Strategies. • Communicate HR polices a...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
36 . Programmer (โปรแกรมเมอร์)รับสมัครด่วน !
- งานดูแลระบบด้าน IT - พิมพ์รายงานโดยใช้ Crystal Report

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
37 . Area Franchise Managerรับสมัครด่วน !
- วางแผนพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ขยายแฟรนไชส์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟรนไชส์ - ผลักดันยอดขายของแฟรนไชส์ให้เติบโตแบบมั่นคง - ให้คำแนะนำทางธุรกิจกับแฟรนไชส์ ตั้งแต่การเริ่มต้นจนครบอายุสัญญาและการต่...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 62
38 . Foreman /ควบคุมอาคาร - ซ่อมสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและประสานงานงานก่อสร้างกับผู้รับเหมา งานตกแต่งสถานที่ งานซ่อมบำรุงอาคาร/สถานที่

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
39 . Key Accountรับสมัครด่วน !
-ดูแลกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท -ขายสินค้าของบริษัทฯ เพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด -ช่วยลูกค้าวางแผนในการระบายสต็อก เช่นการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย -สร้างฐานลูกค้าใหม่ ...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 62
40 . Accounting Managerรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบบริหารจัดการภาพรวมบัญชี (AR,AP,GL,Asset & Budget) - ปิดงบการเงินนำเสนอผู้บริหารและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายละเอียดยอดคงเหลือและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบความ...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 62
 พบ 676 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ