JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 664 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . ผู้แทนยา (MC,OTC) รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานขายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - พบลูกค้าและดำเนินการขายให้เป็นไปตามเป้าที่กำหนด - ขายผลิตภัณฑ์ตามนโยบายของบริษัท - รายงานความเคลื่อนไหวของตลาด/คู่แข่ง ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ สัมภา...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
25 มิ.ย. 62
42 . หัวหน้าบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเปิด Code ลูกค้าใหม่, อนุมัติวงเงิน Over Line 2. ปรับเพิ่ม/ลด วงเงินลูกค้า โดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด 3. ตรวจเช็คที่รับมาว่าตรงกับการจัดจ่ายหรือไม่ เจรจาต่อรองกับลูกค้าให้จัดจ่าย...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน N/A
25 มิ.ย. 62
43 . DC Manager / Directorรับสมัครด่วน !
1.วางแผนกลยุทธ์ด้านคลังสินค้าและการจัดส่งให้มีความเหมาะสมกับเป้าหมายองค์กร 2. กำหนดนโยบายบริหารงานและตรวจสอบการบริหารคลังสินค้าและจัดส่ง 3. ประสานงานฝ่ายขาย, ฝ่ายวางผลิตวางแผนเพื่อบริหารคลังสินค้าให...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน N/A
25 มิ.ย. 62
44 . Marketing Manager (Skin Care/ Cosmetics)
* Set up marketing team structure. * Develop marketing strategies, plans and budgets. * Follow the strategy and plan laid out * Develop and improve the workflow within the departme...

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
25 มิ.ย. 62
45 . Key Account Executive
1. ติดต่อลูกค้าในประเทศ ในช่องทาง Modern Trade 2. สรุปยอดขาย เปิดบิลขาย 3. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 4. รับเรื่องข้อร้องเรียนต่างๆ จากลูกค้า 5. รักษากลุ่มลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้...

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
25 มิ.ย. 62
46 . Brand Manager/Product Manager
1. บริหารงานเกี่ยวกับแบรนด์ของบริษัทให้บรรลุวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร 2. พัฒนาและวางแผนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของแบรนด์เพื่อรองรับการเจริญเติบโต 3. วิเคราะห์ Product Life Cyc...

บริษัท ชาร์มมิ่งเวิลด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 60,000
25 มิ.ย. 62
47 . หัวหน้าแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการตรวจสอบรายงานยอดการรับจ่ายเงิน 2.บริหารการจ่ายเงินสดย่อย 3.ทำ Cash Flow บริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 4.วิเคราะห์รายงานทางการเงินเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ 5.ติดตามหนี้ค้างชำระที่เ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
25 มิ.ย. 62
48 . พนักงานรักษาความปลอดภัย (รปภ.)
- ดูแลและตรวจตราบริเวณภายในและภายนอกบริษัทฯ - ตรวจตราการเข้า - ออก ของบุคคล, รถยนต์บรรทุกส่งของที่เข้ามาภายในบริเวณบริษัทฯ และจัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา - สังเกตุพฤติกรรมของพนักงานที่บกพร่องต่อหน้...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน (ตามประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
49 . นิติกร
1.ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 2.ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายของบริษัท ทั้งในแง่การเสนอความคิดเห็น แนะนำและ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 25,000.- บาท
25 มิ.ย. 62
50 . เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิครับสมัครด่วน !
- ออกแบบสื่อสื่งพิมพ์ / ออกแบบสื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) - ออกแบบสำหรับสื่อ online marketing เพื่อลงใน Facebook / website - ตัดต่อ Video - ออกแบบ Art work สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาต่าง...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 17,000-20,000 บาท
25 มิ.ย. 62
51 . Digital Marketing Executive
-ดำเนินการจัดทำการตลาดช่องทางออนไลน์ ในทุก Platform (Facebook, Line@, Google Adwords, Website, Google My Business, Instagram, Youtube) เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภค และ เพิ่มยอดขายในอีกช่...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
25 มิ.ย. 62
52 . Sales Executive เครื่องมือแพทย์ เขตภาคกลาง เขตใต้
1. นำเสนอขายสินค้าเครื่องมือแพทย์ ได้แก่ Blood Bank Accessories, Infusion Set, ID. BRACELETS อื่นๆ 2. ดูแลลูกค้าเก่าในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย หาลูกค้าใหม่ 3. จัดทำแผนการขาย, แผนการนำเสนอสินค้า 4. ศ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท (ตามประสบการณ์)
25 มิ.ย. 62
53 . Graphic Design
- ดูแลเรื่องกราฟิกในสื่อโซเชียลมีเดีย , สื่อการตลาด และเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของสินค้า - จัดทำ Artwork ตามแผนงานของฝ่าย content

บริษัท มาย่า แอนด์ โค จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
54 . เจ้าหน้าที่การตลาดคลีนิคเสริมความงาม
มีความคิดสร้างสรรค์ มีการทำงานที่เป็นระบบระเบียบ วางแผนเป็น และสามารถดำเนินการเป็นขั้น เป็นตอนจนสามารถผลิตผลงานให้ออกมาเป็นรูปธรรมได้ มีทีมงานด้านต่างๆคอย support ให้ เราทำงานกันเป็นทีมค่ะ (มีประสบการ...

บริษัท ธารา เอสเทติก เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 40,000
25 มิ.ย. 62
55 . คลังสินค้า สต้อก แพคของจัดส่ง
- พนักงานแพคสินค้าตาม order - จัดเตรียมสินค้าขึ้นรถรับส่งไปยังคลัง - ตามจำนวนและขนาดที่ระบุ เช็คจำนวนสินค้า น้ำหนักให้ครบ นำสินค้าใส่กล่อง ใส่ซอง - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของสินค้า - ติดรถไปยัง...

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
เงินเดือน 9,300-12,000
25 มิ.ย. 62
56 . ผู้จัดการการตลาด Brand Manager,ผู้ช่วยฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด - modern trade - เจรจาต่อรอง อ่านเอกสารที่มี technical term รู้จักศัพท์เทคนิคเบื้องต้นเช่น GP SKU PSD DC ฯลฯ รวมถึงกรอกเอกสาร อ่าน po - เกาะติด...

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
57 . กราฟฟิกดีไซน์ ผลิตสื่อ website ตัดต่อclipVDO banner infographic ออกแบบบรรจุภัณฑ์
บริษัทฟูจิครีมดอทคอมจำกัด ผู้จัดจำหน่ายและเจ้าของลิขสิทธิสินค้าแบรนด์ฟูจิครีม ครีมซองยอดฮิตในเซเว่น แมคโคร โลตัส เครื่องสำอางค์บำรุงผิวครีมหอยทาก ครีมพิษผึ้ง เจลว่านหางจระเข้ยอดซึ่งขายอันดับ 1 ป...

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
เงินเดือน 15-35 k ตามตกลง ขึ้นกับความสามารถและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
58 . เจ้าหน้าที่อำนวยบริการลูกค้า คอลเซ็นเตอร์ การตลาด ประสานงาน
รับสายโทรศัพท์ให้ข้อมูลความรู้กับลูกค้าเกี่ยวกับเครื่องสำอาง ลำดับการใช้งาน ปรึกษาปัญหาผิวพรรณ ให้ข้อมูลสถานที่ตัวแทนจำหน่าย บริการหลังการขาย แนะนำการใช้งานครีม มีความรู้และสนใจเกี่ยวกับส่วนผสมเค...

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 25,000 ขึ้นกับประสบการณ์ความสามารถ
25 มิ.ย. 62
59 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้/ บัญชีสต็อครับสมัครด่วน !
บริษัทฟูจิครีมดอทคอมจำกัด ผู้จัดจำหน่ายและเจ้าของลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ฟูจิครีม ครีมหอยทาก ครีมพิษผึ้ง ดูมดูม จัดจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่น Watson Catalog Friday ซูรูฮะ และร้านสะดวกซื้อต่างๆ ขณะนี้มีความต...

บริษัท ฟูจิครีมดอทคอม จำกัด
เงินเดือน ระดับปฏิบัติการ 10,000-22,000 ขึ้นกับวุฒิ ประสบการณ์ ระดับหัวหน้ามีเพิ่มค่าตอบแทน
25 มิ.ย. 62
60 . ธุรการคลังสินค้า
-จัดทำ,จัดเก็บ,ดูแลงานด้านเอกสารของแผนกคลังสินค้า -ตรวจเช็ดเสต๊อกสินค้าคงเหลือ -ดูแลการเบิก-จ่าย สินค้าตาม order -รับสินค้าเข้าคลังและส่งสินค้าออกอย่างมีประสิทธิภาพ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
 พบ 664 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ