JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 675 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting & Financial officer/บัญชีและการเงิน
รายละเอียด: • จัดทำ และลงบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย • ติดตามการชำระหนี้ของลูกค้า • จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ใบเสร็จรับเงิน, ใบกำกับภาษี • ดูแลการเบิกจ่ายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ •...

LabIVF (Thailand) Limited.
23 เม.ย. 62
2 . Online marketing
•Design content marketing strategies and set short-term goals •Undertake content marketing initiatives to achieve business targets •Collaborate with design and writing teams to produce high quality ...

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
3 . BA / PC พนักงานขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นนำ
พนักงานขายผลิตภัณฑ์บำรุงผิวชั้นนำ (Beauty Advisor) 1. ขาย และแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า 2. ควบคุมดูแลสินค้า ณ จุดขาย 3. รวบรวม รายงานข้อมูลการขาย และ Stock ในแต่ละวัน 4. เข้าร่วมกิจกรรมและการฝึกอบร...

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ดี 15,000+++
23 เม.ย. 62
4 . Administration Officer
-คีย์ข้อมูล,จัดทำไฟล์ข้อมูล, เอกสารในส่วนงานที่ได้รับมอบหมาย -จัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระบบมาตรฐาน -รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
เงินเดือน มีประสบการณ์จะได้รับพิจรณาเป็นพิเศษ
23 เม.ย. 62
5 . Sale Supervisor: หัวหน้าพนักงานขาย
1. ควบคุมดูแล บริหาร การขาย ทีมงานให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายของที่บริษัท: จุดขาย พนักงานขาย และสินค้า 2. ตรวจสอบ ประเมิน: จุดขาย พนักงานขาย และสินค้า 3. รายงานข้อมูลการขาย 4. สร้างความสัมพ...

บริษัท บีส์นีส์ จำกัด
เงินเดือน รายได้ดี มีค่าคอมมิสชั่นจากการขาย
23 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
1.ทำเอกสารใบสำคัญรับ-จ่าย 2.ทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย,หัก ณ ที่จ่าย 3.กระทบยอดตาม statement 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
23 เม.ย. 62
7 . พนักงานควบคุมคุณภาพ(QC)
1.ควบคุบการตรวจสอบคุณภาพและบันทึกข้อมูลคุณภาพการผลิต/วัตถุดิบ/สำเร็จรูปให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2.รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ 3. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
เงินเดือน ์
23 เม.ย. 62
8 . พนักงานฝ่ายผลิต
1.ปฏิบัติงานตามใบสั่งการผลิต 2.สามารถใช้ Microsoft Word ,Excel ได้ 3.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 10,500
23 เม.ย. 62
9 . Human Resources Supervisor
•กำหนดนโยบายบริหารงานทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน •ทบทวนโครงสร้างตำแหน่งงาน ทบทวนและวางแผนอัตรากำลังพล การสรรหาพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการต่าง ๆ •ควบคุมและบริหารค่าจ้างเ...

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
23 เม.ย. 62
10 . Admin BD (ธุรการงานก่อสร้าง, ธุรการช่าง) / Sale Adminรับสมัครด่วน !
- ประสานงานด้านการขยายสาขา, การรีโนเวทสาขา ตั้งแต่การประเมินศักยภาพของทำเลเบื้องต้นและการดำเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบเอกสารเพื่อให้สามารถเปิดสาขาได้ - ดูแลเกี่ยวกับการทำเอกสารสัญญาต่างๆ รวมถึง...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
11 . Area Franchise Managerรับสมัครด่วน !
- วางแผนพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ ขยายแฟรนไชส์ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับแฟรนไชส์ - ผลักดันยอดขายของแฟรนไชส์ให้เติบโตแบบมั่นคง - ให้คำแนะนำทางธุรกิจกับแฟรนไชส์ ตั้งแต่การเริ่มต้นจนครบอายุสัญญาและการต่...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
12 . Foreman /ควบคุมอาคาร - ซ่อมสร้างรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและประสานงานงานก่อสร้างกับผู้รับเหมา งานตกแต่งสถานที่ งานซ่อมบำรุงอาคาร/สถานที่

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
13 . Key Accountรับสมัครด่วน !
-ดูแลกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ของบริษัท -ขายสินค้าของบริษัทฯ เพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด -ช่วยลูกค้าวางแผนในการระบายสต็อก เช่นการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งเสริมการขาย -สร้างฐานลูกค้าใหม่ ...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
14 . Area Supervisor (เฟรนไชส์)รับสมัครด่วน !
1. งานขายและบริการ - กระตุ้นการผลักดันการขายของร้านแฟรน ไชส์ให้บรรลุเป้าหมายการขาย - กำกับดุแลงานขาย และบริการให้บรรลุเป้า การขายร้านแฟรนไชส์ในเขตที รับผิดชอบ - สำรวจและวิเคราะห์ตลาดและคู่แข่งขัน...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
15 . Network Adminรับสมัครด่วน !
- Setup and MA. Network Windows Server infrastructure - Setup Firewall and Network Security. - Setup Wan, Lan, VPN, Internet. - Setup and MA. Mail server ,MS SharePoint , MS SQL Server, Web Server...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
16 . Accounting Managerรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบบริหารจัดการภาพรวมบัญชี (AR,AP,GL,Asset & Budget) - ปิดงบการเงินนำเสนอผู้บริหารและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบรายละเอียดยอดคงเหลือและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน - ตรวจสอบความ...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
18 . IT Supportรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการดำเนินการขอซื้อคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องใช้อย่างเพียงพอ ทันเวลา - รับผิดชอบดำเนินการซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายที่เกี่ยวกับระบงาน IT...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
19 . หัวหน้าบัญชีลูกหนี้ / เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้(บริหารและติดตามหนี้)รับสมัครด่วน !
1. ดำเนินการเปิด Code ลูกค้าใหม่, อนุมัติวงเงิน Over Line 2. ปรับเพิ่ม/ลด วงเงินลูกค้า โดยพิจารณาร่วมกับฝ่ายขายและการตลาด 3. ตรวจเช็คที่รับมาว่าตรงกับการจัดจ่ายหรือไม่ เจรจาต่อรองกับลูกค้าให้จัดจ่าย...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
 พบ 675 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ