เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 605 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์ พร้อมประกอบติดตั้งสินค้าหน้างานรับสมัครด่วน !
1. ซ่อมเครื่องมือแพทย์ 2. ขับรถส่งสินค้า ประกอบ ติดตั้ง สินค้าหน้างานให้ลูกค้าจนแล้วเสร็จ ทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ( ทั่วประเทศ ) 2. อธิบายการใช้งานสินค้าจนลูกค้าใช้งานได้เป็นอย่างดี 3. ขับร...

บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 61
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ตรวจสอบบัญชีการเงิน และรายได้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานบัญชี 2.จัดทำใบแจ้งหนี้ 3.จัดทำใบเสร็จให้กับลูกค้า 4.จัดทำการตัดบัญชี สำหรับลูกค้าที่ชำระเงินแล้ว และจัดทำรายงานส่งผู้บังคับบัญชา 5.จัดทำหรือต...

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ส.ค. 61
3 . พนักงานขายสินค้าช่องทาง Modern Trade
1.เสนอขายสินค้าเข้าห้างต่าง ๆ ในช่องทาง Modern Trade 2.สำรวจตลาดและข้อมุลสินค้าในห้างที่รับผิดชอบ 3.บริหารการขายการกระจายสินค้าและร่วมเสนอโปรโมชั่นเพื่อช่วยผลักดันยอดขาย 4.หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอ...

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ++ ค่าน้ำมัน ++ ค่าโทรัพท์ ++ค่าเสื่อมรถ
20 ส.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการสต็อค
- ติดต่อประสานงานกับผู้แทนขาย - จัดสต็อคสินค้าตามบิล - ตรวจนับสต็อคสินค้า

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
20 ส.ค. 61
5 . แม่บ้านทำความสะอาด
ลักษณะการทำงาน 1.ดูแลความสะอาดร้านค้า 2.ดูแล เสริฟน้ำ,ชา, กาแฟ แขกผู้มาติดต่อบริษัท 3.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายสวัสดิการ ข้อมูลเพิ่มเติม เบี้ยขยัน, โบนัสประจำปี, วันหยุดพักผ่อนประจ...

บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 9,500-11,000
20 ส.ค. 61
6 . พนักงานคลังสินค้า (สามารถใช้ระบบ SAP ได้)
• งานรับสินค้าเข้าโกดัง : ตรวจเช็คจำนวนสินค้าให้ถูกต้องครบถ้วนตามเอกสารนำสินค้าเข้าโกดัง และจัดเรียงตามมาตรฐาน • รับสินค้าเข้าระบบ SAP สามารถทำการทรานเฟอร์สินค้าจากระบบได้ • งานเบิกสินค้าออก : ค้นห...

บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 15,000-18,000
20 ส.ค. 61
7 . ผู้จัดการคลังสินค้า (ต้องมีความรู้ในระบบ SAP) 25,000 - 27,000 บาท
1. วางแผนจัดเก็บสินค้าให้เป็นหมวดหมู่และดูแลควบคุมสินค้า 2. ควบคุมงานทางด้านเอกสาร ในแต่ละวันเพื่อความแม่นยำของสต็อกสินค้า 3. วางแผนส่งมอบสินค้าให้กับสาขา 4. ประสานงานกับทางสาขาในการจัดส่ง 5. ตรวจ...

บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 25,000 - 27,000 บาท
20 ส.ค. 61
8 . ฝ่ายบุคคล
• งานทรัพยากรมนุษย์ด้านการจัดทำค่าจ้าง ควบคุมและตรวจสอบการจ่ายเงินเดือนให้มีความถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์ จัดทำคำนวณโอที ภาษีเงินได้และประกันสังคมแจ้งเข้า-ออก ของพนักงานจากประกันสังคมได้ ดูแลเอกสารต่าง...

บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 61
9 . บัญชีการเงิน
- จัดทำใบสำคัญจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น - จัดเตรียมเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบในใบสำคัญจ่ายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่นใบขออนุมัติสั่งซื้อ ใบสั่งซื้อและใบแจ้งหนี้ - ตรวจสอบความ...

บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 16,000 -18,000 บาท
20 ส.ค. 61
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้ )
1. รับวางบิล และจ่ายเช็ค 2. บันทึกบัญชีด้านจ่าย 3. จัดทำใบแจ้งหนี้และใบเสร็จ 4. สรุปรายงานภาษี และ ยื่นแบบทางอินเตอร์เน็ค 5. จัดทำรายงานสรุบทางด้านบัญชีและการเงิน 6. ภงด.1, 3 และ 53 ยื่น...

บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 15,000 -22,000 บาท
20 ส.ค. 61
11 . Assistant / Shop manager
• จัดทำแผนบริหารการขายและบริหารการขายเพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ • ดูแลคุณภาพของการบริการลูกค้าและปรับปรุงการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ • ดูแลสต๊อกสินค้าตามระเบียบของบริษัทฯ (เช่น การรับสินค...

บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
20 ส.ค. 61
12 . PC / BA / พนักงานแคชเชียร์
ตำแหน่งพนักงาน PC/พนักงานขาย - ดูแลยอดขายของผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง - ให้คำแนะนำสินค้าและบริการแก่ลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยของสาขา - ควบคุมสต๊อกสินค้าภายในสาขา - มีประสบการณ์ในการขาย ตำแหน่งแ...

บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 10,000-13,000 บาท+ค่าล่วงเวลา+ค่าภาษา+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่น
20 ส.ค. 61
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
ทำตารางนัดให้กับผู้บริหาร จองห้องประชุม พิมพ์งานเอกสาร รับ-ส่ง เอกสาร วางแผนการทำงานและจัดระบบงานได้ดี งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิวตี้ ทเวนตี้โฟร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน 13,500-15,000 บาท
20 ส.ค. 61
14 . Recruiter
หาเจ้าหน้าที่และพนักงานให้กับบริษัทที่และบริษัทที่เป็นลูกค้า 1 หาข้อมูลและรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่สนใจหางานจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 2 ติดต่อ บริษัทที่สนใจหาคน 3 สัมภาษณ์บุคคลที่มีคุณสมบัติที่บริษัทต้...

บริษัท อินสไปร์ อีเทอร์นิตี้ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
20 ส.ค. 61
15 . Sales representative ดูแลร้านยา ในเขตกรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานงานขาย และ ดูแลลูกค้าตามเขตการขายที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
เงินเดือน *** มีเงินเดือน ค่ารถ รายได้ประจำ คอมมิชชั่น รางวัลการขาย ค่าเบี้ยเลี้ยง โบนัส และประกันสังคม ***
20 ส.ค. 61
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/HR Officer
- สรรหา ว่าจ้างพนักงาน รวมถึงทำเอกสารการว่าจ้างทั้งหมด - ทำทะเบียนลูกจ้าง และประวัติพนักงาน - งานประเมินผลพนักงาน - งานสวัสดิการพนักงาน ประกัน และกองทุนต่างๆ - งานจัดฝึกอบรม - ติดต่อประสานงา...

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 61
17 . เจ้าหน้าที่แนะนำเวชภัณฑ์จากอเมริกา ประจำร้านขายยา และในห้าง (PC) (กรุงเทพฯ )
ทำหน้าที่ขายสินค้า แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้า

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน *** มีเงินเดือน รายได้ประจำ คอมมิชชั่น รางวัลการขาย ค่ารถ โบนัส และประกันสังคม ***
20 ส.ค. 61
18 . Graphic Design (สัญญาจ้าง 6 เดือน)รับสมัครด่วน !
- ออกแบบสื่อทางการตลาดออนไลน์ เช่น Banner โฆษณาบน website, social media (Facebook, Instagram, Twitter), EDM, Line - อัพเดท Banner บนเว็บไซต์ของบริษัท - ตัดต่อวีดีโอ Content - ถ่ายภาพสิ...

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 20,000++
20 ส.ค. 61
19 . พนักงานแนะนำความงาม ประจำ Icon Siam *ภาษาอังกฤษ/จีน*รับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - ให้บริการทางด้านทรีทเมนต์

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน การันตรี รายได้ 16,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน+โบนัส )
20 ส.ค. 61
20 . พนักงานแนะนำความงาม ประจำ "เซ็นทรัลปิ่นเกล้า"รับสมัครด่วน !
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - ให้บริการทางด้านทรีทเมนต์

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 10,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน+โบนัส)
20 ส.ค. 61
 พบ 605 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ