JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 662 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ติดต่อหน่วยงานกรมทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อยื่นจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า - ติดต่อองค์การอาหารและยา เพื่อจดใบอนุญาติ เครื่องสำอาง อาหารเสริม วัตถุอันตราย - จัดทำเอกสาร ติดตามใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ และเอกส...

บริษัท โดฟ ไบโอเทค จำกัด
25 มิ.ย. 62
2 . นักวิทยาศาสตร์เคมี R&D
1.วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ทำการทดลองทางห้องปฎิบัติการ 3.ควบคุมดูแลการผลิตสินค้า 4.จัดทำรายงานผลการทดลองจัดเก็บเอกสารและไฟล์อย่างเป็นระบบและงานอื่นๆที่ไ...

บริษัท โดฟ ไบโอเทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัทฯ+Commission
25 มิ.ย. 62
3 . International Sales Manager
International Sale Manager role where you will be expected to monitor and grow the business in ASEAN. - Coordinate with ASEAN regional dealers to run business follow company’s policies and optimize...

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
25 มิ.ย. 62
4 . Graphic designer
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์เพื่อใช้ในการประกอบการโฆษณา ประชาสัมพันธ์บริษัท - ถ่ายภาพสินค้า และจัดทำแคตตาล็อกสินค้า - ถ่ายวิดีโอ พร้อมทั้งตัดต่อสื่อ เพื่อทำการโปรโมทสินค้า และบริษัท

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (International Business officer)รับสมัครด่วน !
-จัดทำ เตรียมเอกสารและติดต่อประสานงานกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ -ขึ้นทะเบียนสินค้านำเข้า(สินค้าทางการแพทย์) -จัดทำและตรวจสอบเอกสารเพื่อการนำเข้าเช่น L/C,AWB or B/L,Invoice,Pa...

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
25 มิ.ย. 62
6 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์เขตกรุงเทพรับสมัครด่วน !
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าในโรงพยาบาล ตามที่เขตที่ได้รับผิดชอบ - สาธิต พร้อมให้คำแนะนำวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน อยากได้เงินเดือนเท่าไหร่มาตกลงกัน
25 มิ.ย. 62
7 . Social Media & Content Creator
- วางแผน และพัฒนากิจกรรมด้านการตลาดสำหรับช่องทาง Social Media - ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านช่องทาง Social Media - ดูแลและรับผิดชอบเนื้อหาสื่อออนไลน์ทั้งหมดของบริษัท - ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 09...

บริษัท บีอีคิว จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
8 . Web Master & IT-ด่วนที่สุด
1. วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนา web site และ application ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ 2. ดูแลด้าน Infrastructure และ Development 3. ดูแล และ อัพเดท Web site และ Application ของบริษัทให้ทันสมัย แ...

บริษัท บีอีคิว จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
9 . Online Marketing & Social Mediaรับสมัครด่วน !
- วางแผน และพัฒนากิจกรรมด้านการตลาดสำหรับช่องทางออนไลน์ - ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ - ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ - ดูแลและรับผิดชอบเนื้อหาสื่อออนไลน์ทั...

บริษัท บีอีคิว จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
10 . ช่างซ่อมบำรุงอาคาร
• ซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา แอร์ และระบบไฟภายในอาคาร • ซ่อมบำรุงและตรวจเช็คอาการเบื้องต้นได้ • ติดต่อประสานงานเรื่องการซ่อมบำรุงภายในบริษัทฯ

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
11 . Products Specialist เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทางด้านกล้องจุลทรรศน์
• สอนการใช้งาน ให้ข้อมูลสินค้าทางด้านกล้องจุลทรรศน์

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 -20,000 ++ ประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
12 . ธุรการคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- คีย์ข้อมูลรับสินค้าในประเทศ และต่างประเทศ - ตัด Stock สินค้าผ่านระบบ Winspeed (จ่ายออกสินค้า) - พิมพ์ใบส่งสินค้า ใบขอซื้อสินค้า ใบยืมสินค้า - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง+++ความสามารถและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
13 . พนักงานคลังสินค้า
• ดูแลทรัพย์สินในคลังสินค้า จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ รับเข้า-จ่ายออก • ตรวจสอบและเช็คอุปกรณ์ ก่อนและหลังใช้งาน • รายงานข้อมูลคลังสินค้าเพื่อตรวจสอบ • ติดต่อประสานงานกับภายใน และภายนอก

บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000 - 15,000
25 มิ.ย. 62
14 . Sales and Product Specialist
- รับผิดชอบดูแลผลิตภัณฑ์ทีมขาย - ทำการตลาดเชิงรุก สำรวจตลาด พัฒนาหาโอกาสสร้างตลาดการขาย - จัดอบรมภายใน / ภายนอกบริษัทฯ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ - สนุบสนุนทีมขายและทีมฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการ...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 62
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย (เขตเหนือ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการขาย - ควบคุมดูแลทีมขายให้ปฏิบัติงานตามแผนการขาย - ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางและจัดการปัญหาในการทำงานให้กับผู้แทนขาย - รวบรวมข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาด

บริษัท เมดิทอป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
- จัดทำเอกสารขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์เพื่อการนำเข้า การส่งออก - จัดเตรียมเอกสารเพื่อการขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียน เช่น หนังสือรับรองการขายจากป...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 62
17 . Sales Executive (เวชภัณฑ์ทางการแพทย์) เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทราบถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - สร้างตลาดใหม่ และรักษาฐานของลูกค้าเดิม - ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ - ให้การบริการหลังการขาย ...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
18 . ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์โรคหัวใจ กรุงเทพฯ
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทราบถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - สร้างตลาดใหม่ และรักษาฐานของลูกค้าเดิม - ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ - ให้การบริการหลังการขาย ...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
25 มิ.ย. 62
19 . พนักงานติดรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- จัดสินค้าขึ้นรถตามคำแนะนำของพนักงานจัดส่ง - ช่วยลำเลียงสินค้าลงจากรถส่งของเพื่อส่งให้ลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมดิทอป จำกัด
25 มิ.ย. 62
20 . ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (ICU, ER) กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทราบถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - สร้างตลาดใหม่ และรักษาฐานของลูกค้าเดิม - ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ - ให้การบริการหลังการขาย ...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
หลายอัตรา
25 มิ.ย. 62
 พบ 662 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ