JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 659 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการบัญชี รับ - จ่ายรับสมัครด่วน !
1. ดูแลบัญชี รับ - จ่าย ของบริษัท 2. ติดตาม ทวงถาม ดำเนิน การวางบิล + การรับเช็ค และลงระบบรายรับของบริษัทฯ 3. ลงรายการจ่าย ลงบันทึกรายการภาษีซื้อ ก่อนส่งเอกสารให้ สำนักงานบัญชี ในทุกๆเดือน 4. ดูแ...

บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามแต่ตกลง และโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 62
2 . ช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์รับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบ งานซ่อมเครื่องมือทางด้านจักษุแทพย์ และเครื่องมือแพทย์ทั่วไป 2. สาธิตการใช้งานของเครื่องมือแพทย์ ให้กับลูกค้าที่สนใจสินค้าชนิดนั้นๆ 3. ส่งมอบสินค้าเครื่องมือแพทย์ สาธิตการใช้งานจนก...

บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง และ ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
3 . พนักงานสต๊อกสินค้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลสต๊อกสินค้า ให้ถูกต้อง ลงบันทึกการเบิก การยืม และการรับคืน สินค้าในสต็อก - คอยอัพเดทรายละเอียดสินค้าในสต็อก จัดทำสติกเกอร์แปะรายละเอียดสินค้าในสต็อก ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย การจัดวางสินค้...

บริษัท เอสพีเค เพลนตี้ สตาร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง และ โครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
4 . CCTV Monitor
1. ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ติดตามการปฏิบัติงานของพนักงานผ่าน CCTV สังเกตความผิดปกติ และจัดทำรายงานประจำวันส่งผู้บังคับบัญชา ทำรายงานเสนอผู้บริหาร รวมถึงแจ้งปัญหากรณี CCTV ไม่สามารถใช้งานได้ และประสา...

Dermalink
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ payroll
- ทำรายการค่าจ้าง เงินเดือน - ทำรายการภาษีเงินได้ ประกันสังคม - คำนวนเงินได้พิเศษของพนักงาน ( Incentive,Commission,เบี้ยงเลี้ยง,และราบรับอื่นๆของพนักงาน) - จัดทำ Payroll Report - จัดทำหนังสือรับร...

Dermalink
เงินเดือน 18,000 - 25,000
24 มิ.ย. 62
6 . พนักงานขับรถและรับส่งเอกสาร
ขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบ - นำส่งเอกสารต่างๆและใบสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้าจากสำนักงานใหญ่ไปยังคลังสินค้าของบริษัท และNeo Factoryที่รังสิตคลองสิบสาม - นำส่งจดหมาย, พัสดุภัณฑ์ไปที่ทำการไปรษณีย์ - นำส่งเอก...

บริษัท นีโอ แฟคทอรี่ จำกัด
เงินเดือน 13,000+
24 มิ.ย. 62
7 . แอดมินตอบเพจ / ขายของออนไลน์
- ตอบ inbox, facebook, page - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับคอนทแคเลนส์ และตอบคำถามลูกค้า - ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อของ - รับออเดอร์จากลูกค้า - แพ็คของส่งให้ลูกค้า

บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลักซ์ชูรี่ จำกัด
เงินเดือน 12,000
24 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลและตรวจสอบการรับสินค้า - ดูแลการตรวจนับสินค้า - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้า - ดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่ายสินค้า - ตรวจนับสต็อกสินค้า - ประสานงานกับส่วนงานธุรการและส...

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน - สรุปรายงานและจัดทำค่าคอมมิชชั่น - จัดทำเอกสารวางบิลและรับเช็คลูกค้า - ติดตามสอบถามลูกหนี้ค้างชำระ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
14 . รองผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
รับผิดชอบงานขายต่างประเทศ

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62

บริษัท โมเดิร์น คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
 พบ 659 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ