JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 607 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
- วันเวลาทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. จันทร์ - ศุกร์ - วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ - ดูแลรับผิดชอบและตรวจสอบด้านรายรับ - จ่าย (AP - AR) - รายการปรับปรุงบัญชี ปิดงบ กระทบยอ...

บริษัท ซิโอเน่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000-40,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ก.ย. 62
2 . Graphic Designรับสมัครด่วน !
-วันเวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00น. -ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ ทั้งแบบOffline Online -และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซิโอเน่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าของบริษัท หรือ ประสบการณ์
16 ก.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บริหารการขาย (Sale Executive)
- รักษาฐานลูกค้าเดิม - หาลูกค้าใหม่ - นำเสนอผลิตภัณฑ์ สวัสดิการเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งนี้ - คอมมิชชั่น 10,000 - 50,000 บาท (ขึ้นอยู่กับความสามารถ) - ค่าน้ำมัน 8,000-10,000 บาท - โทรศัพท์สำหรับก...

บริษัท เนลคราฟ จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
16 ก.ย. 62
4 . พนักงานบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชีเจ้าหนี้, บัญชีลูกหนี้,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (WHT), ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ภาษีซื้อ ภาษีขาย 2. ทำรายการเบิกเงินสดย่อย (PETTY CASH) แต่ละวันเพื่อนำมาจ่ายค่าใช้จ่ายประจำวัน ประจำเดือน 3. ทำการ...

บริษัท เฮอร์บาเรียม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 62
5 . Management Trainee (ผู้จัดการฝึกหัด)
- Develops a comprehensive knowledge of company products and procedure. - Provide support as needed in virous departments. - Sets performance goals and objective with management. - Develop and impl...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ก.ย. 62
6 . Product Specialist (เครื่องมือวิทยาศาสตร์)
- จัดเตรียมเอกสารส่งเสริมการขาย - ฝึกอบรมผู้แทนขายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ในตัวสินค้า จนสามารถปฏิบัติงานได้ - ให้การสนับสนุนผู้แทนขายในรายละเอียดของสินค้า หรือเทคโนโลยีขั้นสูง - ออกเยี่ยมลู...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 62
7 . IT Specialist (Application)
- ติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับบริหารจัดการห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล - เชื่อมต่อเครื่องตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของโรงพยาบาลเข้ากับระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ

บริษัท เมดิทอป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 62
8 . Sales and Product Specialist
- รับผิดชอบดูแลผลิตภัณฑ์ทีมขาย - ทำการตลาดเชิงรุก สำรวจตลาด พัฒนาหาโอกาสสร้างตลาดการขาย - จัดอบรมภายใน / ภายนอกบริษัทฯ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ - สนุบสนุนทีมขายและทีมฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการวางแผนการ...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย (เขตเหนือ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ทางด้านการขาย - ควบคุมดูแลทีมขายให้ปฏิบัติงานตามแผนการขาย - ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางและจัดการปัญหาในการทำงานให้กับผู้แทนขาย - รวบรวมข้อมูลและรายงานเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาด

บริษัท เมดิทอป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 62
10 . Product Specialist เครื่องมือแพทย์ด้านโรคหัวใจ
- จัดเตรียมเอกสารส่งเสริมการขาย - ฝึกอบรมผู้แทนขายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ในตัวสินค้า จนสามารถปฏิบัติงานได้ - ให้การสนับสนุนผู้แทนขายในรายละเอียดของสินค้า หรือในเทคโนโลยีขั้นสูง - ออกเยี่ยม...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.ย. 62
11 . Product Specialist เครื่องมือแพทย์ด้านโรคปอดรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเอกสารส่งเสริมการขาย - ฝึกอบรมผู้แทนขายและผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ในตัวสินค้า จนสามารถปฏิบัติงานได้ - ให้การสนับสนุนผู้แทนขายในรายละเอียดของสินค้า หรือในเทคโนโลยีขั้นสูง - ออกเยี่ยม...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
16 ก.ย. 62
12 . ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์ (ICU, ER) กรุงเทพรับสมัครด่วน !
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ทราบถึงคุณสมบัติ คุณลักษณะ ประโยชน์ในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - สร้างตลาดใหม่ และรักษาฐานของลูกค้าเดิม - ติดตามผลการใช้ผลิตภัณฑ์ สินค้าหรือบริการ - ให้การบริการหลังการขาย ...

บริษัท เมดิทอป จำกัด
16 ก.ย. 62

บริษัท เมดิทอป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ก.ย. 62
14 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ (ทันตกรรม) กรุงเทพ
- เสนอขายเครื่องมือทางทันตกรรมให้กับโรงพยาบาลและคลีนิก - ดูแลลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบและเปิดลูกค้าใหม่ - บริหารจัดการยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนด - ดูแลให้บริการหลังการขาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอสเซ็ท (1992)
16 ก.ย. 62
15 . ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย Onsite Service - กทม.และปริมณฑลรับสมัครด่วน !
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล - On-Site Service ด้วยรถจักรยานยนต์ สามารถขับ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง (1992) จำกัด
16 ก.ย. 62
16 . QA LAB
- พัฒนาวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในควบคุมคุณภาพวัตถุดิบตัวยาสำคัญ - ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ที่ใช้ในฝ่ายควบคุมคุณภาพ - วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของกระบวนการผลิต - เก็บต...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
16 ก.ย. 62
17 . Assistant Product Manager (Food Science)
- สืบค้นข้อมูลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพตามที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับ R&D ภายในบริษัท, ภายนอกบริษัท หรือมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสุขภาพ - ฝึกอบรมให้ความรู้เร...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน 25,000+ บาท
16 ก.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
-บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในโปรแกรม Express (บัญชีภายนอกกรมสรรพากร),(บัญชีภายในบริษัท) -บันทีกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป ในโปรแกรม SYTELINE -จัดทำรายงาน รง.8และจัดส่ง MAIL กระทรวงอุตสาหกรรม -บันทึก...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงและประสบการณ์
16 ก.ย. 62
19 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบไฟฟ้าและซ่อมบำรุงไฟฟ้า ภายในบริษัท

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามการตกลงและประสบการณ์
16 ก.ย. 62
20 . Sale consumer ภาคกลาง
-เข้าพบและนำเสนอสินค้าแก่ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย -ขยายฐานลูกค้าใหม่ สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้า ดูแลงานบริการก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้า -ดูแลฐานลูกค้าเก่า ...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงและประสบการณ์
16 ก.ย. 62
 พบ 607 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ