JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 704 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Training Officer
- รับผิดชอบงานการจัดการพัฒนาบุคลากร และแผนการฝึกอบรมที่ได้กำหนดขึ้น รวมถึงการติดตามงานฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย การบันทึกการฝึกอบรม - จัดทำแผนฝึกอบรมให้สอดคล้องกับ KPI - ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ร...

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป
16 ก.พ. 62
2 . Credit Control Officer รับสมัครด่วน !
• ประสานงานการติดตามทวงหนี้กับผู้แทนขาย,ลูกค้า • จัดเก็บเอกสารและตรวจสอบเอกสารของผู้แทนขาย • จัดทำรายงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
16 ก.พ. 62
3 . Senior Cost Accounting & Cost Accounting Officer (บัญชีต้นทุน)รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบต้นทุน+ค่าใช้จ่ายในการนำเข้า • ตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการนำเข้าทั้งหมดที่จะนำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนสินค้า • จัดทำต้นทุนสินค้า Standard Cost แยกตามชนิดของสินค้า • จัดทำต้นทุนของสินค้าแยกตา...

บริษัท อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี GL, AR, AP
** ดูแลรับผิดชอบงานระบบบัญชีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายประเภทขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ** เจ้าหน้าที่บัญชีแยกประเภท (GL) - ทำบัญชีทั่วไป (นอกเหนืองาน AP/AR) เช๋น รายการปรับปรุงบัญชี บันทึกค่าเสื่อมราคาส...

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + เงินผลตอบแทนอื่น
16 ก.พ. 62
5 . พนักงานคลังสินค้า & พนักงานติดรถขนส่งสินค้า
พนักงานคลังสินค้า - จัดเตรียมอุปกรณ์ควบคุมความเย็น เช่น ice packs และน้ำแข็ง ที่ใช้สำหรับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ไว้ให้เพียงพอกับความต้องการใช้ - จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของการบรรจ...

บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด
เงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท + รายได้อื่น
16 ก.พ. 62
6 . นิติกร
1.ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 2.ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายของบริษัท ทั้งในแง่การเสนอความคิดเห็น แนะนำและ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 25,000.- บาท
16 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
- ออกแบบสื่อสื่งพิมพ์ / ออกแบบสื่อดิจิตอลแบบภาพนิ่ง (Digital Images) - ออกแบบสำหรับสื่อ online marketing เพื่อลงใน Facebook / website - ตัดต่อ Video - ออกแบบ Art work สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณาต่าง...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 17,000-20,000 บาท
16 ก.พ. 62
8 . Product specialist
•ให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ จัดการฝึกอบรมให้กับทีมขาย และลูกค้า ตลอดจนรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์สำหรับประกอบการนำเสนอขาย •พัฒนาแผนการตลาดผลิตภัณฑ์และแคมเปญกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000
16 ก.พ. 62
9 . Digital Marketing Executive
-ดำเนินการจัดทำการตลาดช่องทางออนไลน์ ในทุก Platform (Facebook, Line@, Google Adwords, Website, Google My Business, Instagram, Youtube) เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภค และ เพิ่มยอดขายในอีกช่...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
16 ก.พ. 62
10 . Service Technician (ช่างเทคนิค)
1.ให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบการใช้งานเครื่องจักรอุตสาหกรรม 2.ประสานงานกับ ฝ่ายขายด้านการสาธิต การทำงานของเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนงานด้านการ ขายให้บรรลุเป้าหมาย 3.ออกพบลูกค้า วิเคราะห...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
16 ก.พ. 62

บริษัท ชาญกิจเทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
12 . พนักงานขับรถ
ส่งผลิตภัณฑ์สินจาเป่าไปตามร้านค้าในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล

บริษัท บริการร่วมค้าไทย-จีน จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000
16 ก.พ. 62
13 . หัวหน้าแผนกบรรจุ(ยาเม็ด ยาน้ำ และแคปซูล)รับสมัครด่วน !
1.จัดกำลังคนตามแผนการผลิตประจำวัน 2.จัดเตรียมเบิกวัสดุบรรจุให้เพียงพอกับการผลิตตามแผนการผลิต 3.ตัดสต๊อกเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าที่เกี่ยวข้องในระบบ MAC5 4.ตรวจสอบและสรุปรายงานการเบิกจ่ายวัตถุดิบ 5...

บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด
เงินเดือน 20,000
16 ก.พ. 62
14 . พนักงานบรรจุสินค้ารับสมัครด่วน !
1.บรรจุสินค้า 2.ดูแลสินค้า 3.สามารถทำงานล่วงเวลาได้

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงกัน
16 ก.พ. 62
15 . เจ้าหน้าที่แนะนำเวชภัณฑ์จากอเมริกา ประจำร้านขายยา และในห้าง (PC) (กรุงเทพฯ )รับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่ขายสินค้า แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้า

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน *** มีเงินเดือน รายได้ประจำ คอมมิชชั่น รางวัลการขาย ค่ารถ โบนัส และประกันสังคม ***
16 ก.พ. 62

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
17 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance Officer)
-การเงิน -รับ-จ่ายเงิน -ติดตามลูกหนึ้ -ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
16 ก.พ. 62
18 . Assistant Brand Manager (บริษัท เอ็มเอ็มอินเตอร์เทรด จำกัด เป็นบริษัทในเครือมิตร
Responsibility: •Create and implement marketing plan and strategies for product under responsibility base on insightful from consumer and market data in order to answers the needs of consumers truly ...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
16 ก.พ. 62
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (Assistant Purchasing Manager)
Responsibilities: -coordinate and interact with the related parties to collect requirement, conduct competitive bidding, negotiation and propose supplier selection, and update for any projects and fe...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
16 ก.พ. 62
20 . Oversea Key Account
-รับผิดชอบยอดขายสินค้าและลูกค้าในความรับผิดชอบ -รักษาฐานลูกค้าเดิมและดูแลลูกค้าใหม่ -พัฒนาสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า -สำรวจตลาดเพื่อดูแนวโน้มของตลาด ติดต่อลูกค้าเพื่อสังเกตุความเคลื่อนไหวส...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+โครงสร้าง
16 ก.พ. 62
 พบ 704 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ