JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 689 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . แอดมินเพจเฟสบุ๊ค / ขายของออนไลน์ / กราฟฟิกดีไซน์
- ให้ข้อมูลสินค้า เปรียบเทียบสี สินค้าใกล้เคียง และส่งให้ลูกค้า - สรุปรายการสินค้าที่ลูกค้าสั่ง - แพ็คของส่งให้ลูกค้า - เก็บรวบรวมรีวิวจากลูกค้า - จัดสต๊อคสินค้า

บริษัท เอ็ม แอนด์ ที ลักซ์ชูรี่ จำกัด
เงินเดือน 12,000
20 มี.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- ประสานงาน และจัดทำเอกสาร รายงานทั้งหมดของพนักงานงาน ระหว่างพนักงาน งานหน้าร้านกับบริษัท - ประสานงานกับลูกค้าในเรื่องต่าง ๆ ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับการสรุปยอดขาย - เปิดบิลสินค้าของห้างร้านต่าง ๆ - จ...

บริษัท เอเซียแปซิฟิค คอสเมติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
3 . Senior Accountantรับสมัครด่วน !
หน้าที่รับผิดชอบและงานหลัก 1. ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้ถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป 2. ดูแลการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวด 3. ดูแลการจัดทำและตรวจสอบการทำ...

บริษัท เอเซียแปซิฟิค คอสเมติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
4 . เภสัชกรแพทย์แผนไทย / แพทย์แผนจีน
เภสัชกรแพทย์แผนไทย / แพทย์แผนจีน - จบเภสัชกรแพทย์แผนไทย / แพทย์แผนจีน - มีความสามารถในการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้ - ทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำผลิตภัณฑ์ ขายสินค้าเกี่ยวกับยาและสมุนไพรจ...

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างและระเบียบของบริษัท
20 มี.ค. 62
5 . ธุรการ
- บันทึกรับ-จ่าย - คำนวณค่าตอบแทน - ตรวจรายงานการเก็บเงิน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
20 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-สรรหาพนักงานเข้าทำงานตามการขอกำลังคนของแต่ละฝ่าย -สัมภาษณ์ คัดเลือก และพิจารณาผู้สมัครงาน เพื่อพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้น -จัดทำเอกสารพนักงานบันทึกในทะเบียนประวัติ ประเมินผลทดลองงาน สัญญจ้าง -จัดทำ...

บริษัท เอเชี่ยน ฟาร์มาซูติคัล จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
20 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่การตลาด/Marketing Officer
1. วางแผนงานและดูแลด้านกลยุทธ์ในการตลาดของธุรกิจบริษัท 2. ดูแลสื่อโฆษณา และวางแผนงบประมาณการตลาด 3. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ผลักดันยอดขายและการเติ...

บริษัท เนเจอร์ เฮิร์บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
20 มี.ค. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
20 มี.ค. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
20 มี.ค. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
20 มี.ค. 62

บริษัท โรงงานเภสัชกรรมแอตแลนติค จำกัด และบริษัทในเครือ
20 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ปฎิบัติงานเขต ลาดกระบัง
- จัดทำเอกสารนำยาเข้า / ใบเสนอราคา - จัดทำงานด้านเอกสารต่างๆ ภายในแผนก - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมดไลน์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62
13 . HR Manager
• Formulates HR strategies, goals and objectives that are aligned with business direction and objectives that initiate HR action items as per outlined in the HR Strategies. • Communicate HR polices a...

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
14 . เภสัชกร (ประจำสาขาเซ็นทรัล พระราม 3)
- แนะนำผลิตภัณฑ์ ให้คำปรึกษา และขายสินค้า ยาสมุนไพรจีนและไทย ประจำสาขา เซ็นทรัล พระราม

บริษัท เวชพงศ์โอสถ (ฮกอันตึ๊ง) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์
- ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ จดแจ้งเครื่องสำอาง - ขึ้นทะเบียนหนังสือรับรองการขาย - ตรวจสอบคำโฆษณาบนฉลาก Artwork ทุกผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด - ดำเนินการส่งขอความเห็นคำเคลมบนฉลาก และโฆษณา ให้ท...

Do Day Dream Public Company Limited
20 มี.ค. 62
16 . Accounting Supervisor
•Responsible for accounting transaction. AP, AR, other General ledger, and reconcile bank. •Verify payment vouchers and supporting documents. •Verify WH/T and VAT calculation both from suppliers and...

Do Day Dream Public Company Limited
20 มี.ค. 62
17 . R&D Officerรับสมัครด่วน !
-วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน -พัฒนาสูตรที่มีคุณภาพและเป็นไปตามนโยบายของฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (NPD) -พัฒนาสูตรให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทดลองความพึงพอใจและบันทึกผล -ทดสอบคว...

Do Day Dream Public Company Limited
เงินเดือน ตามตกลง
20 มี.ค. 62
18 . พนักงานทำความสะอาด
-ดูแลทำความสะอาดร้านอาหาร -ดูแลทำความสะอาดโดยรอบร้านอาหาร -งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 มี.ค. 62
19 . วิศวกรโครงสร้าง
1. รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้รับเหมา พร้อมทั้งวิเคราะ์ข้อมูลเปรียบเทียบผู้รับเหมาในเบื้องต้น 2. ศึกษาแบบสถาปัตย์และสภาพดินในโครงการ 3. รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากผู้ออกแบบก่อสร้าง พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเป...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 มี.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี- ลูกหนี้
1. จัดทำเอกสาร เปิดอินวอยซ์ขาย (Inv.) 2. บันทึกลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นๆ 3. จัดทำเอกสารใบวางบิล ใบแจ้งหนี้และออกจดหมายทวงหนี้ 4. จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ Receipt Voucher ...

บริษัท บิ๊กไอเดีย คอร์ปอเรท (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มี.ค. 62
 พบ 689 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ