JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 645 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยเภสัช
- ขายาประจำหน้าร้านยา - จัดการงานภายในร้านยา

ร้านไปรยาเภสัช
เงินเดือน 14,000+
26 พ.ค. 62

บริษัท ยูนิเพอร์เฟค คอสเมติคส์ จำกัด
26 พ.ค. 62
3 . Sale representativeรับสมัครด่วน !
ขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ในพื้นที่เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล เพื่อขาย -ผ้าและอุปกรณ์แบบใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด ขายได้ทุกแผนก (Disposable) -ผ้าปิดแผลห้ามเลือดในห้องผ่าตัด (Gauze) -ผลิตภัณฑ์รักษาแผลที่หา...

บริษัท เวลล์คอนเซ็ปท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
26 พ.ค. 62
4 . Admin Online
- ตอบลูกค้าผ่าน facebook,Line@

บริษัท แม็กซิม อินเตอร์คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
26 พ.ค. 62
5 . วิศวกรบริการ (เครื่องมือแพทย์)
- ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Installation) - ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Preventive Maintenance) - ให้บริการแก้ไขปัญหาเครื่องเอกซเรย์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (Correct...

บริษัท ซัน เมดิคอล โปรแอคทีฟ แคร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท (ขึ้นกับประสบการณ์)
26 พ.ค. 62
6 . Training Officer
1.วางแผน พัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดฝึกอบรม 2.ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 3.งานกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 4.งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **หากผ่...

Dermalink
เงินเดือน 16,000 - 25,000
26 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1.วางแผน พัฒนาหลักสูตรและดำเนินการจัดฝึกอบรม 2.ประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรม 3.งานกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 4.งานสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา **หากผ่...

Dermalink
เงินเดือน 16,000 - 25,000
26 พ.ค. 62
8 . Digital Marketing
• Develop and implement plan for create brand awareness and drive sale on online social media and E-Commerce • Develop and implement online market strategy for social media and e-commerce • Responsi...

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 35,000-40,000
26 พ.ค. 62
9 . คลังสินค้า
- จัดเรียงสินค้า แพ็คสินค้า - ยกสินค้า - ดูแลสต็อกสินค้า - ทำงานเป็นทีม

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 11,000-13,000
26 พ.ค. 62
10 . Marketing Assistant (Skincare&Cosmetic)
- Marketing survey, research, strategy and planning - Coordinate with regional - Other marketing communication / events

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-40,000
26 พ.ค. 62
11 . Community Manager (Online)
If you are passionate about cosmetics & Beauty, professional, experienced in social media, PR and Influencer Management, we would like to meet you. Our ideal candidate has exceptional oral and writte...

บริษัท อควาพลัส ซีรี่ส์ จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 50,000
26 พ.ค. 62
12 . Spa Receptionistรับสมัครด่วน !
- เก่งด้านการจัดการงาน Admin ได้เป็นอย่างดี - เข้าใจการบริการได้เป็นอย่างดี ตอนรับคุณลูกค้าด้วยความนอบน้อมและด้วยความจริงใจ - จัดการเรื่องของเอกสารได้เป็นอย่างดี - ทำ Profile ลูกค้าให้ได้ดูประวัติอ...

บริษัท อิไลซ่าคอสเมติกส์ จํากัด
เงินเดือน 25,000 บาท+Commission
26 พ.ค. 62
13 . พนักงานควบคุมคุณภาพ(QC)
1.ควบคุบการตรวจสอบคุณภาพและบันทึกข้อมูลคุณภาพการผลิต/วัตถุดิบ/สำเร็จรูปให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2.รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ 3.จัดทำแบบฟอร์มควบคุมคุณภาพต่างๆ 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
26 พ.ค. 62
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
• ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการเบิก-จ่าย, เงินสดย่อย, ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษีซื้อและภาษีขาย, ใบเสร็จรับเงิน และใบวางบิลให้ถูกต้อง ครบถ้วน • ควบคุมตรวจสอบการจัดทำ รายงานภาษีที่เกี่ยวข้อง ภ.ง...

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
เงินเดือน 30,000-35,000
26 พ.ค. 62
15 . ช่างเทคนิค
1.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงาน 2.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
เงินเดือน 13,000-15,000
26 พ.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต 2.จัดทำรายงานต้นทุนผลิตและต้นทุนขายรายเดือน 3.ตรวจนับสต๊อกสินค้า งานระหว่างทำ และวัตถุดิบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานตรวจ การหมุนเวียนสินค้า 4.ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต...

บริษัท บัตเตอร์ฟลาย คอร์ปอเรชัน จำกัด
26 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าการตลาดสื่อออนไลน์
1.ดูแลการสื่อสาร content สามช่องทางออนไลน์ทั่ง Facebook acts,LINE,TWEETER,Instagram,Youtube จัดทำรายงานสรุปผลการทำงาน 2.ประสานงานการลงสื่อออนไลน์ (SEO,SEM ,YOUTUBE,BLOGGER,Social Network,เว็บอร์ดต่าง...

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
26 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่แนะนำเวชภัณฑ์จากอเมริกา ประจำร้านขายยาเขตสุขุมวิท อนุสาวรีย์ เทเวศรับสมัครด่วน !
ทำหน้าที่ขายสินค้า แนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กับลูกค้า

บริษัท วี.เอ็ม.เนเจอร์ส พลัส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน *** มีเงินเดือน รายได้ประจำ คอมมิชชั่น รางวัลการขาย ค่ารถ โบนัส และประกันสังคม ***
26 พ.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่เอกสาร (R&D Packaging Document )
-จัดทำเอกสาร จัดทำตวอย่างสินค้า (PPS ,Mock up ) จาก Lab และ จาก Production ประสานงานกับ IE -ดูแลห้อง Lab ,อุปกรณ์ รวามทั้งจัดลำดับงานทดสอบให้กับพนักงาน ผู้ช่วย RDP.

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ์NA
26 พ.ค. 62
20 . Purchasing Manager
1.Develop cost improvement programs and initiatives. 2.Negotiate with suppliers to ensure quality standards and reasonable price. 3.Manage team and drive engagement and performance management. 4.Pa...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรมงคล จำกัด
เงินเดือน ์NA
26 พ.ค. 62
 พบ 645 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ