JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 644 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้แทนยา (เขตภาคเหนือตอนบน/เขตภาคกลาง)รับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน - ออกตลาดไปพบลูกค้าได้แก่ ร้านขายยา,ร้านค้าส่ง,คลีนิค และโรงพยาบาล - นำเสนอผลิตภัณฑ์ ให้ข้อมูล ปิดการขาย วางบิล และเก็บเงินสด,เช็ค - รักษาฐานลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่ - เข...

บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
2 . ผู้แทนยา(เขตกรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
- ออกตลาดเยี่ยมลูกค้าในเขตที่รับผิดชอบ - รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ - นำเสนอผลิตภัณฑ์ยาทั้งลูกค้ารายเก่า และรายใหม่ - รับรายการสั่งซื้อ รับเงิน/เช็ค และนำส่งบริษัทฯ - สรุปรายงานการขาย...

บริษัท บี.เอม.ฟาร์มาซี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
3 . Event Assistantรับสมัครด่วน !
• ดูแลและดำเนินการจัดกิจกรรมงาน Event และงานขายนอกสถานที่ • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกบริษัท • จัดเตรียมงาน สถานที่ และอุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการจัดกิจกรรม • แสวงหาช่องทางการจัดงาน...

บริษัท ว่านไทย เอส.ที.โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
23 ก.ค. 62
4 . Graphic Designerรับสมัครด่วน !
• สร้างสรรค์งานออกแบบ สื่อสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ Social Media • ควบคุมดูแลการผลิต ติดต่อโรงพิมพ์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนงานเสร็จสมบูรณ์ • รับผิดชอบและประสานงานตามที่ได้รับมอบ...

บริษัท ว่านไทย เอส.ที.โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
23 ก.ค. 62
5 . พนักงานขายของออนไลน์รับสมัครด่วน !
• ดูแลระบบงานประชาสัมพันธ์และงานขายบน Website, สื่อออนไลน์ และร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต • ดูแลด้านธุรการเอกสารของงานที่เกี่ยวข้อง • ตอบคำถามลูกค้าที่สั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท และปิดการขายได้ ...

บริษัท ว่านไทย เอส.ที.โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
23 ก.ค. 62
6 . เภสัชกรผลิต รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมดูแลการผลิต 2.คำนึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในการพิจารณาปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต หรือนำวัตถุ/สารเคมี ชนิดอื่นมาใช้ 3.พยายามหาแนวทาง/วิธีการในการป้องกันมลพิษ 4.อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
23 ก.ค. 62
7 . นักวิทยาศาสตร์ QC (เคมี)
1. วิเคราะห์วัตถุดิบ ยาระหว่างผลิตและยาทดลอง 2. วิเคราะห์ยา Stability 3. วิเคราะห์ยา Process Validation, Cleaning Validation, Method Validation 4. เตรียมน้ำยามาตรฐาน 5. เตรียมน้ำยาทดสอบ 6. อื่น ๆ...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 62
8 . วิศวกรซ่อมบำรุง
1. รับผิดชอบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. สามารถวิเคราะห์สาเหตุข้อบกพร่องของเครื่องจักรในกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ 3. วางแผนงานและติดตามงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอย่างเป็นระบบ...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 62
9 . พนักงานขับรถส่วนกลาง
1.ขับรถส่วนกลาง 2.ทำความสะอาดรถ 3.ตรวจเช็คเครื่องยนต์/น้ำมันเครื่อง อย่างสม่ำเสมอ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 62
10 . เภสัชกร R&Dรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการพัฒนาสูตรและวิธีการผลิตยา 2. รวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาสูตรและวิธีผลิตยา 3. รวบรวมข้อมูลสำหรับขึ้นทะเบียนส่งแผนกทะเบียนยา 4. จัดทำสรุปและรายงานผลการทำงานของแผนก 5. อื่น ๆ ที่ได้ร...

บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 62
11 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์ (ทันตกรรม) กรุงเทพ
- เสนอขายเครื่องมือทางทันตกรรมให้กับโรงพยาบาลและคลีนิก - ดูแลลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบและเปิดลูกค้าใหม่ - บริหารจัดการยอดขายให้เป็นไปตามที่กำหนด - ดูแลให้บริการหลังการขาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอสเซ็ท (1992)
22 ก.ค. 62
12 . Telemarketing Manager
- ควบคุม ดูแล บริหารพนักงานTelemarketing ในทีมให้ปฏิบัติงานได้สำเร็จ ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รับผิดชอบ และแก้ไขปัญหาข้อร้อ...

บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 ก.ค. 62
13 . Marketing Communicatons
-ติดต่อ ประสานงานกับคู่ค้าในการสนับสนุนการจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการร่วมกับคู่ ค้า -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ทาง Facebook,Fan Page และสื่อต่าง ๆ ของบริษัท -จัดทำรายละเอียดเนื้อหาเพื่อทำสื่อประชาสัมพันธ์...

บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด
22 ก.ค. 62
14 . Graphic
- ออกแบบโลโก้ ออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้า

บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด
22 ก.ค. 62
15 . Telemarketing
• โทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้าเก่า เสนอขายสินค้า สามารถปิดการขายได้ • ตอบคำถามให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ • ติดตาม ประสานงาน และจัดการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ • ให้ข้อมูลลูกค้าในช่องทางออนไลน์ เช่น F...

บริษัท ไฮบาลานซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 ก.ค. 62
16 . พนักงานขับรถ (Driver)
ขับรถส่งสินค้าของบริษัทฯ (เครื่องมือแพทย์)

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
22 ก.ค. 62
17 . ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (Product Specialist)รับสมัครด่วน !
ศึกษาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับผิดชอบ อบรมความรู้แก่ผู้แทนขายในเรื่องผลิตภัณฑ์ สื่อสารเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ได้ ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ (International Business officer)รับสมัครด่วน !
-จัดทำ เตรียมเอกสารและติดต่อประสานงานกับบริษัทและหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ -ขึ้นทะเบียนสินค้านำเข้า(สินค้าทางการแพทย์) -จัดทำและตรวจสอบเอกสารเพื่อการนำเข้าเช่น L/C,AWB or B/L,Invoice,Pa...

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
22 ก.ค. 62
19 . พนักงานธุรการ (Administration Officer)
ดูแลด้านเอกสาร และติดต่อประสานงาน

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
22 ก.ค. 62
20 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์เขตกรุงเทพรับสมัครด่วน !
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าในโรงพยาบาล ตามที่เขตที่ได้รับผิดชอบ - สาธิต พร้อมให้คำแนะนำวิธีการใช้งานผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า

บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน อยากได้เงินเดือนเท่าไหร่มาตกลงกัน
22 ก.ค. 62
 พบ 644 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ