JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 670 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้แทนขายอุปกรณ์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ญ)
- เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า - มีบุคลิกภาพดีและมีมนุษยสัมพันธ์อันดีกับบุคคลทั่วไป - มีใจรักงานบริการและติดต่อสื่อสารกับบุคคลต่างๆได้ดี - มีความซื่อสัตย์รับผิดชอบและรอบคอบในการทำงานต่อลูกค้าและบริษั...

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
2 . พนักงานบัญชี
-จัดทำภาษี ภพ.30 ภงด 1,3,50,51,53 และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั้งระบบ (AP, AR, GL) -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชีและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำบัญชีปิดงบ

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
25 มี.ค. 62
3 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนจัดเก็บ หลังซ่อมและก่อนจัดส่งให้ลูกค้า - บันทึกข้อมูลการควบคุมและตรวจสภาพสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากแผนกช่าง

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
25 มี.ค. 62
4 . พนักงานแผนกคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลจัดเก็บและ เบิกสินค้า - ตรวจสอบคุณภาพเบื้องต้น การจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ - รับผิดชอบงานเอกสารต่างๆของทางแผนก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากทางแผนก

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
25 มี.ค. 62
5 . Regulatory Affairs Officer เจ้าหน้าที่รัฐกิจสัมพันธ์ (ประสานงานราชการ)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบด้านการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ อาทิ ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ ที่ต้องขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย - วางแผนการติดตามสถานะเอกสารที่ได้ยื่นขึ้นทะเบียนไปแล้ว และแก้ไขเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายงาน - ตรวจสอ...

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
25 มี.ค. 62
6 . พนักงาน IT Supportรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบ จัดการ แก้ไข ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตลอดจน Software และ Hardware ขององค์กรให้อยู่ในสภาพที่ดี และพร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา - Install, Upgrade Hardware, Software ข...

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
25 มี.ค. 62
7 . Marketing Specialistรับสมัครด่วน !
- คิดแผนงานร่วมกับทีมการตลาดออนไลน์ สำหรับกิจกรรม Online , Promotion - ดูแลจัดการข้อมูลเนื้อหาบน Website และ Social Media ของบริษัทให้ถูกต้อง ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา - ดูแลการ Update ข้อมูลบน Social Me...

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
25 มี.ค. 62
8 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์(ช) ,พนักงานขายอุปกรณ์ส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ญ)รับสมัครด่วน !
ลักษณะการทำงาน เสนอขายสินค้าให้กับโรงพยาบาลรัฐและเอกชน คลินิก และบุคคลทั่วไปที่อยู่ในภาวะที่จะต้องใช้ รับผิดชอบงานขาย และยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
25 มี.ค. 62
9 . ฝ่ายจัดซื้อและประสานงานต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารนำเข้า INVOICE และ PACKING LIST - ติดต่อประสานงานและจัดทำเอกสารให้กับ Shipping and forwarder - จัดทำเอกสารออกของติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามงานที่ได้รับมอบหมาย - ...

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา (หญิง)
25 มี.ค. 62
10 . ควบคุมคุณภาพ
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารงานตามระบบคุณภาพ GMP, ISO 9001 :2008, ISO 9001 : 2015, ฮาลาล ,ISO 22716 : 2007 (R04) และมาตรฐานอื่นๆตามที่บริษัทกำหนด 3.ควบคุมจัดการการติดต่...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
เงินเดือน 12,000-17,000
25 มี.ค. 62
11 . ผู้แทนขาย (SALE กรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการเยี่ยมลูกค้า 2.นำเสนอขายสินค้า 3.ทำงานยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายหรือสูงกว่าที่กำหนดไว้ 4.สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า และ รักษาลูกค้าไว้ ( Brand royaluty ) 5.รับรองเรียน และ แก้ไขปัญหาจากล...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง + ค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ( 10,000 - 150,000 บาท/เดือน)
25 มี.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.เขียนใบสำคัญจ่าย โดยตรวจสอบกับเอกสารประกอบให้ถูกต้อง และให้ผู้มีอำนาจลงนามจ่าย 2.บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่ายตามเอกสารใบสำคัญรับ-จ่ายที่ผ่านการอนุมัติตามระบบบัญชีของบริษัท 3.ตรวจรับ INVOICE และบันทึก...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มี.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.รับใบสั่งซื้อ เอกสารสรุปคำสั่งซื้อประจำวัน ใบคำร้องต่างๆ เอกสารใบส่งสินค้า ใบเสร็จรับเงิน 2.รายงานผลการทำงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะกับหัวหน้างาน 3.เสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการทำงาน เ...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มี.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนารับสมัครด่วน !
1.ผลิต พัฒนาสูตรเครื่องสำอาง ตามสูตรตำรับที่ได้การมอบหมายให้ผลิต 2.รายงานผลการผลิตตัวอย่าง เก็บตัวอย่าง บันทึกสูตรและผลการพัฒนา เพื่อเป็นหลักฐานในการทำสูตรเพื่อผลิต 3.เสนอข้อคิดเห็น สูตรตำรับ ขั้...

บริษัท คอสมาพรอฟ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์หรือตามตกลง
25 มี.ค. 62
15 . Digital Marketing Officer
- ดูแลงานด้านการตลาด และการขายสินค้า Online Website,App,Google Ads words ทุกช่องทาง - การตลาด Offline - จัดเตรียมเนื้อหาที่จะสื่อสารเขียน Copywrite - ติดต่อประสานงานกับ Vender ต่าง ๆภายนอก - ...

บริษัท บอร์นทร้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มี.ค. 62
16 . นิติกร
1.ร่างและตรวจสอบสัญญา ข้อตกลง และเอกสารทางกฎหมายของบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำด้านกฎหมายเพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ 2.ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับงานกฎหมายของบริษัท ทั้งในแง่การเสนอความคิดเห็น แนะนำและ...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 25,000.- บาท
25 มี.ค. 62
17 . Digital Marketing Executive
-ดำเนินการจัดทำการตลาดช่องทางออนไลน์ ในทุก Platform (Facebook, Line@, Google Adwords, Website, Google My Business, Instagram, Youtube) เพื่อสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำของผู้บริโภค และ เพิ่มยอดขายในอีกช่...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
25 มี.ค. 62
18 . ผู้แทนขายเครื่องมือทันตกรรม (DENTAL) เขตเหนือกลาง และเหนือล่างรับสมัครด่วน !
- เสนอขายสินค้า ด้ามกรอฟัน(NSK),เครื่องกรอฟัน, วัสดุทางทันตกรรม และอื่นๆ แก่ รพ.คลินิก ตามเขตที่รับผิดชอบ - รายงานผลการปฏิบัติงานหาลูกค้าใหม่ ดูแลฐานลูกค้าเก่าของบริษัท คอยให้คำปรึกษาพร้อมทั้งช่วยแก้...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000(ตามประสบการณ์)
25 มี.ค. 62
19 . Service Technician (ช่างเทคนิค)
1.ให้บริการ ติดตั้ง ซ่อมบำรุงรักษา ตรวจสอบการใช้งานเครื่องจักรอุตสาหกรรม 2.ประสานงานกับ ฝ่ายขายด้านการสาธิต การทำงานของเครื่องจักร เพื่อสนับสนุนงานด้านการ ขายให้บรรลุเป้าหมาย 3.ออกพบลูกค้า วิเคราะห...

บริษัท เอ็มมีเน้นซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
25 มี.ค. 62
20 . Product Specialist (เครื่องมือแพทย์)
-สาธิตการใช้งานเครื่องมือแพทย์ร่วมกับทีมเซลล์และวิศวกรให้กับคลินิกความงามและโรงพยาบาล -ทดสอบและเก็บCaseเพื่อหาค่าการใช้งานที่เหมาะสมของเครื่องแต่ละประเภท -ศึกษาและจัดทำข้อมูลเครื่องมือแพทย์แต่ละประเ...

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000 B(+commission)
25 มี.ค. 62
 พบ 670 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ