JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,035 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ประสานงาน
1.ทำงานจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 2.ประจำออฟฟิต 3.รับโทรศัพท์ และลูกค้าหน้าร้านได้บ้าง (หน้าร้านปรกติจะน้อยมากๆ) 4.รักสะอาด ทำความสะอาดได้บ้าง 5.เขียนบิล และออกไปประสานงานกับพนักงานส่งของได้ 6.สา...

บริษัท ตังเซ้ง จำกัด
เงินเดือน 10,250-11,500
23 มี.ค. 62
2 . วิศวกรสนาม / วิศวกรสำนักงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ศึกษาแบบอย่างรอบคอบและเข้าใจ 2. ถอดแบบและคำนวณปริมาณ / วัสดุให้เสร็จตรงตามกำหนด 3. ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ 4. ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้...

PMec Engineering Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
23 มี.ค. 62
3 . ธุรการบัญชี , ธุรการประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- หน้าที่ ประสานงานขาย ดำเนินงานเอกสาร ประสานขายกับฝ่ายขาย - หน้าที่ ธุรการบัญชี (ใช้ระบบEXPRESS) เอกสาร บัญชีขาย-ซื้อ (ภงด.,หักณ.ที่จ่าย,และ เอกสารอื่นๆ) **(แจ้งรายละเอียดทั้งหมดในวันส...

บริษัท วรพล เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท วรพล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน (แจ้งรายละเอียดทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน)
23 มี.ค. 62

บริษัท แฟคโตคอน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มี.ค. 62
5 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
- ควบคุมการดำเนินงานก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล - ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แฟคโตคอน จำกัด
เงินเดือน 16,000 + ที่พัก
23 มี.ค. 62
6 . พนักงานขับรถส่งสินค้า รับสมัครด่วน !
1.ขับรถส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจดูใบส่งสินค้า จำนวนสินค้า ให้ถูกต้องก่อนนำสินค้าส่ง 2.รายงานการส่งสินค้า รายงานปัญหา และสิ่งขัดข้องให้หัวหน้างานทราบ 3.ดูแลรักษารถให้อยู่สภาพสะอาดเรียบร้...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้นโฮบ
เงินเดือน 15,000-17,000 OT, เบี้ยขยัน, ค่าโทรศัพท์ , โบนัส, วันหยุดพักร้อน
23 มี.ค. 62
7 . พนักงานขายดูแลกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าแก่ผู้รับเหมาก่อสร้าง - เปิดลูกค้าใหม่ - ดูแลลูกค้าเดิม - ประสานงานระหว่างผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ออกแบบ - ให้ข้อมูลสินค้าและเสนอราคา - รายงานยอดการขายและนำเสนอแนวทางการตลาด

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเด้นโฮบ
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงและค่าคอมฯ
23 มี.ค. 62
8 . โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน
- ประสานงานระหว่าง ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมดูแลงานต่างๆ ภายใต้กำหนดเวลาในแผนงาน เร่งรัดงานให้เสร็จตามกำหนด - ตรวจสอบคุณภาพงาน ให้เป็นไปตาม BOQ และระยะเวลา - ตรวจสอบ...

บริษัท ที ที คอนสทรัคชั่น จำกัด
23 มี.ค. 62

บริษัท คิง โปรดัค คอนโทรล จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 12,000 ตามประสบการณ์
23 มี.ค. 62
10 . รองผู้จัดการฝ่ายขาย(เพศหญิง)
- ควบคุมดูแลพนักงานขายให้สามารถขายได้ตามเป้าที่กำหนด - แก้ไขปัญหาในการขายต่างๆ - สำรวจสินค้าในตลาด - หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ออกต่างจังหวัดเดือนละ 20วัน

บริษัท คิง โปรดัค คอนโทรล จำกัด
1 อัตรา เพศหญิง
เงินเดือน 30,000 บาท ( ค่าน้ำมัน ค่าสึกหรอ ค่าทั่พัก)
23 มี.ค. 62
11 . Assistant Internal Audit Manager (ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนตรวจสอบภายใน)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานตรวจสอบภายในประจำปี - ประเมินผลและวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบงานตรวจสอบภายใน - บริหารงาน สรุปผล ติดตาม และจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - สอบทานการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินประสิ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
12 . Crane Driver (พนักงานขับเครนเจาะ)รับสมัครด่วน !
- เคลียร์หน้างานให้เครื่องจักรทำงานได้ - ควบคุมดูแลรักษาการใช้เครื่องจักร (เปลี่ยนสลิง, อัดจารบี) และดูแลรักษาเครื่องยนตร์เครนเจาะเพื่อให้พร้อมใช้งาน - ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าเบื้องต้นของเครนเจาะ - ง...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 มี.ค. 62
13 . Knowledge Management Engineer (วิศวกรบริหารความรู้องค์กร)
- รวบรวมความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมขององค์กร - เสาะหาความรู้ที่ต้องการเพิ่มเติม ประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการงานขององค์กร - ปรับปรุง ดัดแปลง หรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใ...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 มี.ค. 62
14 . ทนายความ
- เข้าเป็นทนายโจทก์หรือทนายจำเลยคดีแพ่ง คดีแรงงาน ที่เกี่ยวกับคดีของบริษัทและบริษัทในเครือ - ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท - จัดทำนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ - ตร...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 มี.ค. 62
15 . พนักงานผู้ช่วยเหลือคนไข้ (NA/PN)
- ดูแลงานบริการ ด้านการพยาบาลประจำตำแหน่งผู้บริหาร - สืบค้นข้อมูลด้านสุขภาพและโภชนาการให้กับผู้บริหาร - ช่วงเวลาปฏิบัติงาน 18.00 - 06.00 น. (กลางคืน)

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 มี.ค. 62
16 . Estimating Mechanical Engineer (วิศวกรประมาณราคางานระบบ)รับสมัครด่วน !
- ถอดแบบคำนวนปริมาณงาน และเสนอราคางานระบบประกอบอาคาร ได้แก่ งานระบบสุขาภิบาล, ระบบดับเพลิง และระบบปรับอากาศ - ตรวจสอบผลการคำนวณปริมาณงาน - ปรับปรุงปริมาณงาน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ส่วนจัดจ้าง)รับสมัครด่วน !
- พิมพ์ W/O และใบปะหน้าเสนอลงนาม - จัดทำรายการเปิด P/O, W/O - จัดพิมพ์ Report ประจำสัปดาห์ - จัดทำเอกสารสัญญาฯ - ติดต่อประสานงานทั่วไป - Scan, Filing เอกสาร และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
23 มี.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- ดูแลงานระบบคอมพิวเตอร์ประจำฝ่ายบริหาร - ดูแลงานแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศ - ดูแลงานโฉนดที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 มี.ค. 62
19 . Senior Internal Audit Officer (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในอาวุโส)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบตรวจสอบ การปฏิบัติงานต่าง ๆ ขององค์กรตามได้รับมอบหมาย - ให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่หน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ย...

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 มี.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานธุรการทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
23 มี.ค. 62
 พบ 1,035 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ