JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 978 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย, วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
- ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง ทางบริษัทฯมีสินค้ามากมายสามารถสร้างยอดขายได้ดี สามารถแวะเข้าไปดูสินค้าใน WEBSITE ของทางบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าเก่า+เปิดลูกค้าใหม่

บริษัท วรพล เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท วรพล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน คอมมิชชั่น โบนัสสินค้า ค่าเสื่อมรถ ค่าน้ำมัน (รายละเอียดแจ้งทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน)
20 ก.ค. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชี
- ควบคุมดูแล วางแผนงานด้านบัญชี และด้านภาษีต่างๆ ของบริษัท - บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบฯให้ทันตามกำหนด - สร้างระบบควบคุมภายในที่ดี ในระบบงานบัญชีทั่วไป และบัญชีต้นทุน - บริหารบุคลากรภายในแผนกบ...

บริษัท เหล็กลีลา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
3 . เลขาผู้บริหาร
1.English translation verbal (meeting with suppliers, customers, internal staff) and written email or letter for GM on a continuous basis, and also ad hoc for the company's related visitors 2.Keep tr...

บริษัท เอ็น.เอส.แอล.คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
4 . โฟร์แมนคุมหน้างาน
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนลูกค้าตรวจรับงาน พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพงานที่หน้างานต่างๆ ให้ถูกต้องเป็นไปตามแบบแปลน และหลักวิศวกร 2. ควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ 3. สรุปผลงานความก้าวหน้าของโครงก...

บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
5 . วิศวกรไฟฟ้า, เครื่องกล, โยธารับสมัครด่วน !
- งานโครงสร้างและสถาปัตย์,งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร,ปรับอากาศและระบายอากาศ,ระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง - งานตกแต่งภายใน - ติดต่อประสานงานกับโฟร์แมน - งานเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ***ห...

บริษัท ซี.ดี.แอ็ดวานซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
20 ก.ค. 62
6 . สถาปนิก
1.ออกแบบ 2.เขียนแบบ 3.เคลียร์แบบ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทัพโยธา 96 จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
7 . วิศวกรจัดซื้อ
1.จัดซื้อและจัดหา สินค้าและวัสดุก่อสร้างได้ตามที่ต้องการ ตามแผนงานก่อสร้างแต่ละโครงการ 2.เจรจาต่อรองในส่วนของราคาและเงื่อนไข เพื่อก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร 3.ประเมินราคาวัสดุก่อสร้าง ที่ต้อง...

บริษัท สิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
8 . วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineering)
1.ควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการบริหารควบคุมงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 2.ดูแลและตรวจสอบงาน เครื่องจักรกลให้เหมาะสมที่จะนำมาใช้ในงานก่อสร้างของบริษัทฯ 3.ให้คำแนะนำการใช้งานเ...

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
20 ก.ค. 62
9 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
- ทำหน้าที่จัดทำประมาณราคางานก่อสร้าง - งานตรวจสอบและงานออกแบบโครงการงานก่อสร้างทั้งหมด - งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงระหว่างการก่อสร้าง - งานจัดทำ/ตรวจสอบ Payment การนำส่งงานทั้งหมด - งานอื่นตามที่บริษัทไ...

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
20 ก.ค. 62
10 . ผู้จัดการโครงการ
- ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการโครงการ(Project Manager)ปฎิบัติงานใน โครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง - มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารกำกับดูแล สั่งการและบังคับบัญชา พนักงานและผู้รับเหมาช่วงใน...

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์สามารถต่อรองได้)
20 ก.ค. 62
11 . วิศวกรโยธา อาวุโส
- วางแผน/ควบคุม/บริหารการก่อสร้าง/ควบคุมปริมาณและการเบิก-จ่าย - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - ออกแบบ / ตรวจสอบ งานด้านโยธา

บริษัท โอ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท (หากมีประสบการณ์และความสามารถต่อรองได้
20 ก.ค. 62
12 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชี 2. ดูแลและตรวจสอบการจัดทำ ภงด., ภพ. ของบริษัท 3. จัดทำงบการเงินของบริษัท 4. ติดต่อประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี 5. ปิดงบ 6. ปฏิบัติงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดทุกเสาร์ที่ 1 และ...

บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
20 ก.ค. 62
13 . วิศวกรโยธา / โฟร์แมน (Civil Engineer / Foreman)
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน 2. จัดทำ Shop Drawing เพื่อใช้ในการก่อสร้าง 3. ถอดแบบประมาณราคา เพื่อสั่งซื้อวัสดุและจัดจ้างผู้รับเหมา 4. ควบคุมการทำงานของช่างและผู้รับเหมาช่วง 5. ติดต่อประ...

บริษัท เอส เอส ไอ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-30,000 (มีค่าที่พักให้)
20 ก.ค. 62
14 . ผู้ช่วยฝ่ายขาย
เวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์ 9:00-17:30 น. ทำงานวันเสาร์: 9:00-16:00 น. (ทำงาน 2 เสาร์ ต่อเดือน)

บริษัท ไทล์ เอเชีย จำกัด
เงินเดือน 1x,xxx.xx
20 ก.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการ
- ติดต่อประสานงานกับโครงการ - ดูแลสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้าหรือพันธมิตรทางธุรกิจ - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลสินค้าที่ถูกต้องให้กับลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดโปรโมชั่น - ...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสำนักงานใหญ่ ปทุมวัน)
1. ติดตามหนี้,ตัดชำระ,ลูกค้า 2. บันทึกเช็คนำฝาก ,เช็คผ่าน 3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินของลูกค้าต่างจังหวัดทั้งหมด 4. จัดทำและพิมพ์ใบวางบิลลูกค้าต่างจังหวัด 5. Scan ใบขนส่งของลูกค้าต่างจังหวัด 6. รับวาง...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ค. 62
17 . IT Support ประจำสำนักงานใหญ่
1.ให้บริการแก้ไขปัญหา หรือให้คำแนะนำเพื่อแก้ปัญหาเบื้องต้น รวมถึงให้บริการตามคำร้องของผู้ใช้งานทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software, Network, Operating Systems ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัด...

บริษัท พรีซีสชั่น เอนยีเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
18 . บัญชี ต้นทุนรับสมัครด่วน !
- การคำนวณต้นทุน - การวิเคราห์ต้นทุน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
19 . หัวหน้าฝ่ายการเงินรับสมัครด่วน !
1.วางแผนบริหารบริหารด้านการเงินให้มีสภาพคล่อง 2.ติดต่อประสานงานกับธนาคาร 3.ออกใบแจ้งหนี้ ใบตรวจรับมอบงาน ใบรับเงินให้กับทางลูกค้า 4.ติดตามทวงถามค่างวดงานกับลูกค้า 5.ประมาณการรายรับ - รายจ่ายของบริ...

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
20 ก.ค. 62
20 . วิศวกรสนาม / วิศวกรสำนักงาน
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ศึกษาแบบอย่างรอบคอบและเข้าใจ 2. ถอดแบบและคำนวณปริมาณ / วัสดุให้เสร็จตรงตามกำหนด 3. ประสานงานกับผู้ออกแบบ เจ้าของโครงการ ตลอดจนผู้รับเหมาอื่นๆ 4. ควบคุม ตรวจสอบงานก่อสร้...

PMec Engineering Co., Ltd.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
20 ก.ค. 62
 พบ 978 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ