JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 992 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . M&E QUANTITY SURVEY
Experience in estimating (budgets and cost plan ), Bill of Quantities Prepare BOQ for Tender Meeting with designer and contractor to clarify of work Check monthly interim payment certificate as pe...

บริษัท โปรเจคส์เอเชีย จำกัด
เงินเดือน Depend on EXPERIENCES
21 ก.พ. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับ - จ่าย
- จัดการเอกสารด้านบัญชี , เอกสารสำคัญต่างๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับฯ / ใบเสร็จ / WHT / ส่ง VAT , จัดการเอกสารรับ - จ่าย - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย จัดการงานบัญชีสำนักงานทั่วไป สามารถบันทึก ...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
1 อัตรา ด่วน
เงินเดือน 15,000 - 20,000
21 ก.พ. 62
3 . นิติกร-อาวุโส
- ค้นคว้า ประมวล วิเคราะห์ข้อกฎหมาย โดยสอบทาน แก้ไข/จัดทำสัญญาต่างๆของบริษัท และ บริษัทในกลุ่ม ให้เป็นไปตามกฎหมายและ หลักกฎหมายภาษีอากร - ช่วยงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล - อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมา...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
ด่วน 1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-50,000 บาท
21 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่การเงิน-อาวุโสรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมเงินสดย่อย 2. ตรวจสอบเอกสารจ่ายตามเงื่อนไขอำนาจอนุมัติ 3. ตรวจสอบทะเบียนเช็คจ่าย- เช็ครับ 4. ตรวจสอบรายงานเงินสดรับประจำวัน 5. ตรวจสอบรายงานการฝากเช็คประจำวัน 6. จัดทำรายงานกระ...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
21 ก.พ. 62
5 . ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (Assistant Managing Director)รับสมัครด่วน !
จัดการงานส่งเสริมงานบริหารและงานเลขานุการในความรับผิดชอบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศักดาพร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
6 . วิศวกรจัดซื้อ
- วางแผนดำเนินการสั่งซื้ออุปกรณ์ จัดหาวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ตามที่ได้รับการร้องของจากหน่วยงาน/โครงการ โดยละเอียด รอบคอบ - สรรหาและคัดเลือก พัฒนาคู่ค้าให้มีศักยภาพ - พัฒนากระบวนการจัดซื้ออุปกรณ์ให้มีป...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
21 ก.พ. 62
7 . สถาปนิกประสานงานก่อสร้าง
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้งานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย

Idea I can Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสารถ
21 ก.พ. 62

บริษัท นีโอจีโอ จำกัด
เงินเดือน ช่วงทดลองเริ่มต้น 12,000 บ. (และมีเงิน insentive จากยอดขาย + ค่าน้ำมัน +ค่ารถยน์+ค่าเดินทาง)
21 ก.พ. 62
9 . พนักงานขาย, วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
- ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ก่อสร้าง ทางบริษัทฯมีสินค้ามากมายสามารถสร้างยอดขายได้ดี สามารถแวะเข้าไปดูสินค้าใน WEBSITE ของทางบริษัทฯ และมีฐานลูกค้าเก่า+เปิดลูกค้าใหม่

บริษัท วรพล เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท วรพล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (รายละเอียดแจ้งทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน)
21 ก.พ. 62
10 . Draftman
• ดูแลด้านเอกสารประจำไซต์งาน • ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารภายในไซต์งาน • อยู่ประจำไซต์งานได้

บริษัท เอ็มท็อป คอร์ปอเรชั้น จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000
21 ก.พ. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออาวุโส
- วางแผน จัดหา ติดต่อ ประเมิน ผู้ขาย/ผู้ให้บริการภายนอก - วิเคราะห์สรุปผลการคัดเลือก ผู้ขาย/ผู้ให้บริการภายนอก - ควบคุมผลการทำงานของฝ่ายจัดซื้อ

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 23,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
12 . ช่างเทคนิค /ช่างซ่อมเครื่องมือ รับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิค การติดตั้ง และ สาธิต สินค้า เครื่องตัดPLASMA เครื่องเชื่อม TIG MIG และ SUPPOT ให้กับลูกค้า และ ความรู้ฝ่ายขาย ช่างซ่อม มีความรู้ด้านช่าง เครื่องไม้-เครื่องมือไฟฟ้า และ มีความรู้ด้าน...

บริษัท วรพล เวลดิ้ง แอนด์ ทูลส์ จำกัด บริษัท วรพล อินดัสตรี้ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน (แจ้งรายละเอียดทั้งหมดในวันสัมภาษณ์งาน)
21 ก.พ. 62
13 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลและประสานงานหน้างานก่อสร้าง

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000++
21 ก.พ. 62
14 . site engineer,project managerรับสมัครด่วน !
-วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม schedule ที่กำหนด -ออกแบบและจัดทำรายการคำนวณ

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน 30,000-50,000
21 ก.พ. 62
15 . พนักงานบัญชีUrgently Required !
ใช้โปรแกรม Express 1.บันทึกรายวันทั่วไป 2.บันทึกรายวันรับเงิน 3.บันทึกรายวันจ่ายเงิน 4.จัดทำใบสำคํญจ่าย 5.ออกหนังสือภาษีหัก ณ.ที่่จ่าย 6.จัดทำแบบ ภงด 3,ภงด 53,ภงด36,ภพ 30 7.คิดค่าแรง เงินเดือ...

บริษัท ลาซาเทค จำกัด
เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป
21 ก.พ. 62
16 . วิศวกรโยธา
•คำนวณ, ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ •ควบคุมและตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามแบบก่อสร้าง •ควบคุมและตรวจสอบงานของผู้รับเหมา •ถอดแบบก่อสร้างและปริมาณวัสดุ •ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงา...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
17 . ผู้จัดการแฟรนไชส์
1.set up ระบบแฟรนไชส์ 2.จัดทำคู่มือปฏิบัติงานและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบงานธุรกิจแฟรนไชส์ 3.ประสานงานและกำกับดูแลกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
18 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ทำเช็คจ่าย 2.รายงานภาษีซื้อ-ขาย 3.รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 4.ใบเสร็จรับเงิน-ขายสินค้า 5.วางบิล 6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน จันทร์ - เสาร์ (ครึ่งวัน)

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
21 ก.พ. 62
19 . วิศวกรโยธาUrgently Required !
1)ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคและวิศวกรรมและผลิตภัณฑ์ กับลูกค้ากลุ่มผู้รับเหมา ดีไซน์เนอร์ และ consultant ของโครงการก่อสร้าง 2)ออกเเบบ คำนวนเเละวาง Spec ผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องเหมาะสมให้กับผู้ออกเเบบ 3)ทดสอบผล...

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน 19,000 บาท ขึ้นไป +ค่าน้ำมัน 10,000 บาท +ค่าใบ กว.2,500 บาท (ถ้ามี) + รายได้อื่น ๆ
21 ก.พ. 62
20 . พนักงานเขียนแบบ (Draftsman)
1. สามารถใช้โปรแกรม Revit ได้เป็นอย่างดี 2. เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม Auto Cad 3. อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และสามารถถอดแบบ

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.พ. 62
 พบ 992 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ