JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 986 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการบัญชี
- ตรวจเช็คบิล ตรวจใบเบิกสินค้า - ทำเอกสารจ่าย supplyer - ทำ ภ.ง.ด.3,53, ภ.พ.30 - บันทึกการจ่ายลงในโปรแกรม express - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แม่น้ำมิทอลซัพพลาย จำกัด และบริษัทในเครือ
25 พ.ค. 62

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
3 . หัวหน้าฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและรับผิดชอบงาน ฝ่ายบุคคลและสรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา ทำงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือก ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุดเพื่อการจ้า...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร ISO DCCรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแลงานเอกสารในระบบ ISO ู 1.รับผิดชอบระบบเอกสารของบริษัทให้เป็นไปตาม ระบบ ISO 2. ผู้ตรวจสอบและทบทวนระบบงาน ดำเนินการแก้ไขปรัปรุง เพิ่มเติม เอกสารต่างๆ ในระบบการจัดการคุณภาพของริษัทฯให้เป็นป...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
5 . Cost Engineer รับสมัครด่วน !
คิดต้นทุนงาน / ประมาณราคา

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ค. 62

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
7 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
ควบคุมบัญชีทรัพย์สิน และเครื่องจักร

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
8 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี 2.ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารบัญชี 3.ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชี การจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง 4.จัดทำและดูแล/ตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดใ...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
9 . Office Engineer (กทม.แม่ฮ่องสอน,หนองคาย)รับสมัครด่วน !
จัดทำแบบก่อสร้าง เคลียร์แบบ ,คิดปริมาณงานออกแบบก่อสร้าง , ทำ Shop Drawing ,เบิก Payment , ขออนุมัติวัสดุ อื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
10 . ธุรการโครงการ (กทม.,สุขุมวิท,ปากเกร็ด) รับสมัครด่วน !
1.งานธุรการทั่วไปในโครงการก่อสร้าง 2.จ้ดทำเอกสารขออนุมัติซื้อ(PR) และประสารงานสั่งซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ในโครงการ 3.จัดทำเอกสารและจัดส่งแผนกบัญชี,บุคคล 4.จัดทำค่าแรงคนงาน 5.ทำเอกสารการประชุม 6.จัดทำเอ...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
25 พ.ค. 62
11 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)รับสมัครด่วน !
1.วางแผน และบริหารงานก่อสร้าง ทีมงาน และทรัยากรต่างๆ 2.บริหารและควบคุมวัาดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 3.จัดหาผู้รับเหมาเพื่อเข้าปฏิบัติงานในโครงการ / จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา 4.แก้ปัญหาหน้างา...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
25 พ.ค. 62

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
25 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่ประมูลงานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประมูล

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
14 . IT OFFICERรับสมัครด่วน !
1.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงาน 2.แก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานของเครื่องใช้สำนักงาน 3.บำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ของหน่วยงาน 4.งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี (กทม)รับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานบัญชี

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
1) ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ 2) ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่าง ๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) เป็นตัวแทนติดต่อ ประสานงานขององค์กร และผู้ขายสินค้า 4) เจรจาติดต่อซื้อขาย...

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
19 . พนักงานขายหน้าร้าน สาขาปิ่นเกล้า
- นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ - ดูแลฐานลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ - สร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บริการหลังการขายเพื่อสร้างความพึงพอใจให...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
เงินเดือน 11,000-18,000 บาท
25 พ.ค. 62
20 . พนักงานประจำโชว์รูมพระราม 3
- ประสานงานและรับเรื่องระหว่างลูกค้ากับพนักงานขาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า - ติดตามสถานะงานของลูกค้า จัดทำรายงานและเอกสารเกี่ยวกับการขาย สรุปรายงานการขาย - จัดทำเอกสารรายงานอื่นๆตามที่ได้รับม...

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 62
 พบ 986 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ