JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 957 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าช่างก่อสร้าง (Head Man) ประจำโครงการเพลินจิต รับสมัครด่วน !
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา -ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปต...

Credence Construction Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย...

Credence Construction Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
3 . Draftman ประจำโครงการเพลินจิตรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการทำงานของ ฝ่ายออกแบบที่เกี่ยวข้อง เช่นการเขียนแบบ ความสมบูรณ์และถูกต้องของแบบ อนุมัติงาน ประเมินประสิทธิภาพการทำงาน - จัดเตรียมแบบก่อสร้างที่สมบูรณ์ได้คุณภาพ ถูกต้องตามมาตรฐานวิชาการ - คว...

Credence Construction Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
4 . Sales
บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับ ขาย-ให้เช่า นั่งร้านก่อสร้าง แบบเหล็ก และอุปกรณ์นั่งร้านต่างๆ ต้องการผู้มีความรู้ ความสามารถมาร่วมขยายการตลาดไปทั่วภูมิภาคของประเทศ รับทั้งเซลล์ประจำ และเซลล์ฟรีแลนซ์ ขายตา...

บริษัท ฟอร์มเทค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
5 . สมุห์บัญชี / หัวหน้า บัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
- สรุป ปิด บัญชี-การเงิน สิ้นวัน สิ้นเดือน สิ้นปี - วางแผน การเสียภาษี ของบริษัท ให้ ถูกต้อง - มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 - 5 ปี - ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลแล ต้นทุน การผลิต ได้ - ตรวจสอบ การบันทึก บัญชี-ก...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ + โครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
6 . Project Foreman
- ดูแล บริหาร ควบคุมงานติดตั้ง โดยประสานงานกับหน้างานและทีมช่างติดตั้ง เพื่อให้งานติดตั้งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพที่สุด - วางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ - สาม...

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด
22 ส.ค. 62
7 . Project and Operation Manager
• รับทราบเป้าหมาย Target ส่วนงานติดตั้งของทางบริษัทฯ และดำเนินงาน ควบคุมงานให้เป็นไปเพื่อบรรลุเป้าหมายหลักของทางบริษัทฯ • ควบคุมงานติดตั้งโครงการของทางบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานมากที่สุด • ควบคุมคุณ...

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
8 . Project Sales Executive (วัสดุไม้สังเคราะห์ WPC)
- ติดต่อนำเสนอและขายสินค้าให้กับงานโครงการ (ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์) โดยติดต่อกับกลุ่มเจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ และ ผู้รับเหมา ในส่วนของวัสดุไม้สังเคราะห์ WPC - รับผิดชอบยอดขายและหน้าที่ที่ได้รับมอบหม...

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถ
22 ส.ค. 62
9 . โฟร์แมน
1.ควบคุมงานติดตั้งหินอ่อนและแกรนิต

บริษัท หินอ่อน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
10 . พนักงานขาย (วางสเปค)รับสมัครด่วน !
1. วาง Spec งานลงในแบบก่อสร้าง และแบบ Interior 2. สร้างการรับรู้ในกลุ่มบริษัทออกแบบ 3. หาข้อมูลงานโครงการให้ครบถ้วนเพื่อส่งต่อข้อมูลให้ทีมขาย Project 4. ช่วยติดตามให้จบโครงการ โดย Support ทางผู้ออก...

บริษัท หินอ่อน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
11 . พนักงานขาย
1. วางแผนการขายของตนเอง 2. เสนอขายสินค้าผลิตภัณฑ์หินอ่อนจากธรรมชาติ 3. ติดตามและบริการลูกค้า

บริษัท หินอ่อน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
12 . พนักงานคีย์ข้อมูล (สัญญาจ้าง 3 เดือน)รับสมัครด่วน !
-คีย์ข้อมูลการขายตามที่ได้รับมอบหมาย -ระยะเวลาการจ้าง 3 เดือน -ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (จ.-ศ.) เวลา 8.00-17.30 น.

Shera Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 62
13 . Project Sales (Engineer/Architect Background)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อ/ดูแลลูกค้ากลุ่ม Building Contractors, Developers - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Shera Public Company Limited
22 ส.ค. 62
14 . Sales Representative (ต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
- บริหารลูกค้าในเขตพื้นที่ที่กำหนด - ดูแลบริหารยอดขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Shera Public Company Limited
หลายอัตรา
22 ส.ค. 62
15 . บัญชี
- บันทึกข้อมูลแยกประเภท รายรับ / รายจ่าย - บันทึกข้อมูลบัญชีค่าใช้จ่ายประจำเดือน - จัดทำใบกำกับภาษี / รายการชำระเงิน - รวบรวมใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี - ลงรายรับ - รายจ่าย ของไซด์งานแต่ละไซด์ - สรุ...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
16 . โฟร์แมนไฟฟ้า, ช่างไฟฟ้า
• รับผิดชอบการควบคุมดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้าของโครงการให้แล้วเสร็จตามกำหนดการ • ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
17 . โฟร์แมนก่อสร้าง
1. ควบคุมงาน, ตามงาน ให้เป็นไปตามแผน และแบบก่อสร้าง 2. ทำรายงานต่าง ๆ ของบริษัท เช่น ทำค่าแรงรายวันส่งออฟฟิต ตัดผลงานผรม.ย่อย รายงานประจำวัน 3. อ่านแบบและคำนวนวัสดุเพื่อสั่งเข้าหน้างานล่วงหน้า 4. ...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
18 . วิศวกรโยธา
•คำนวณ, ออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ได้ •ควบคุมและตรวจสอบงานให้ได้คุณภาพ และเป็นไปตามแบบก่อสร้าง •ควบคุมและตรวจสอบงานของผู้รับเหมา •ถอดแบบก่อสร้างและปริมาณวัสดุ •ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงา...

บริษัท ศ.ศิวะ การช่าง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 62
19 . Strategic Planning Officer / เจ้าหน้าที่วิเคราะห์และติดตามแผนงาน
- ติดต่อประสานงาน เพื่อรวบรวมแผนงานของฝ่ายสำหรับการจัดทำแผนงาน และตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติของแผนงาน - จัดทำแผนงาน กำหนดกิจกรรมต่างในแผน และรายละเอียดการปฏิบัติ การใช้ทรัพยากร - ประสานงานภายในฝ่าย เพื่อ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
20 . Structural & Civil Supervisor / หัวหน้าแผนกโครงสร้าง-โยธา (ประจำสำนักงานใหญ่)
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัทในการติดตามและแก้ไขปัญหา • จัดทำแผนงานก่อสร้าง แผนการจ่ายเงิน ความก้าวหน้าของงาน ประเมินและปรับปรุง แก้ไขปัญหางานก่อสร้าง • พัฒนา ปรับปรุงขบวนการทำ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 62
 พบ 957 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ