JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,021 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
ควบคุมการเบิก-จ่ายวัสดุเกี่ยวกับงานก่อสร้างไปตามไซต์งานต่างๆ

บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
2 . จัดซื้อ( ธุรกิจก่อสร้าง )รับสมัครด่วน !
จัดทำเอกสารขอซื้อ ขอราคาสินค้า ตรวจสอบราคาพร้อมเจรจาต่อรองผู้ขาย จัดทำการเปรียบเทียบราคา ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
3 . วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
ควมคุมการติดตั้งงานระบบ เช่น แอร์ ประปา ดับเพลิง สุขาภิบาล

บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62

บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
5 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
วิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ขอให้มีความตั้งใจและมีความรับผิดชอบในหน้าที่

บริษัท เอส.อินเตอร์แอนด์แอสโซซิเอทส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
6 . พนักงานขายเครดิตต่างจังหวัด (ภาคใต้)รับสมัครด่วน !
- รับนโยบาย ปฏิบัติงาน ดูแลเข้าพบลูกค้ารายเก่าและเพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่ในเขตพื้นที่ - พัฒนาตัวแทนจำหน่ายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร - เก็บรวบรวมข้อมูลและจัดทำยอด...

บริษัท กรีนไลฟ์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าที่พัก+เบื้ยเลี้ยง+ค่าเสื่อมรถยนต์+ประกันภัยชั้น1
26 มิ.ย. 62
7 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
งานหลัก (Main Tasks) 1.ขับรถให้ผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลทำความสะอาดรถ และรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งาน 3.ตรวจเช็คและรายงานสภาพรถอย่างสม่ำเสมอตามระยะเวลาที่กำหนด ...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
26 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารทั่วไป - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายใน-ภายนอกบริษัท - อื่น ๆ ที่ได้รับต่อมอบหมาย

บริษัท ศักดาพร จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
9 . Sale Engineer
1. หาลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเดิม 2. เสนอขาย รับคำสั่งลูกค้า 3. รับข้อร้องเรียนลูกค้า 4. สร้างความพึงพอใจของลูกค้า 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศักดาพร จำกัด
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเสนอลูกค้า 2. สร้าง Model เสนอตามแบบที่ลูกค้ากำหนด 3. เขียนแบบ งาน 3 มิติ SketchUp ตามที่ลุกค้ากำหนดได้ 4. ออกแบบ และ คิดพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่ ตาม Product ของบริษัทฯ ...

บริษัท ไทย สแทร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (Site Admin)รับสมัครด่วน !
- ตรวจรับวัสดุ/อุปกรณ์เครื่องมือ ให้ตรงกับรายการจัดส่ง และนำส่งเอกสารมายังสำนักงานใหญ่ให้ตรงเวลา Check and confirm all materials and tools delivery on site and send back related documents to HQ - ดู...

Holbrook Group Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-22,000
26 มิ.ย. 62
12 . ขับรถประสานงานช่าง
ขับรถส่งเหล็กตามไซร์งานที่ช่างติดตั้งลิฟท์อยู่ อาจมีช่วยช่างโครงสร้างช่างไฟทำงานบ้าง

บริษัท สยามชัชวาล อินดัสตรี จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
13 . Project / Site Engineer Mechanical (วิศวกรงานระบบเครื่องกล)
- ควบคุมการติดตั้งงานระบบเครื่องกล (ระบบปรับอากาศ, ระบบประปา, ระบบดับเพลิง) ในอาคารสูง ประเภทงานโรงแรม คอนโดมิเนียม ที่พักอาศัยต่างๆ โรงงาน ภัตตาคาร ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - ตรวจสอบ และรายงานความก้า...

บริษัท เจนเพาเวอร์ เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าบัญชี (เจ้าหนี้)
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่...

บริษัท เอเซียกรุ๊ป (1999) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
15 . โฟร์แมน
- ตรวจสอบงานก่อสร้าง และผลงานของผูรับเหมา - ประสานงานระหว่างผู้รับเหมา ,ผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการ

บริษัท ชัยวัฒน์คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 ตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 62
16 . วิศวกรหน่วยงาน (Senior Site Engineer)รับสมัครด่วน !
บริหาร ควบคุม กำกับดูแลโครงการก่อสร้างที่รับมอบหมาย การควบคุมคุณภาพ งบประมาณ การก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด การดูแลผู้ใต้บังบัญชา Sub Contractor การส่งมอบงาน รวบรวมตรวจสอบการเบิ...

บริษัท วาย เอช เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างการว่าจ้าง
26 มิ.ย. 62
17 . วิศวกรโครงการ
ควบคุมงานโครงการ งานระบบคลีนรูม ห้องผ่าตัด ห้อง LAB

บริษัท วินด์ชิลล์ จำกัด
26 มิ.ย. 62
18 . ผู้จัดการฝ่ายสโตร์ รับสมัครด่วน
- บริหารควบคุมเเละดูเเลเรื่องการรับจ่าย การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เเละทรัพย์สินภายในสโตร์กลางเเละหน่วยงาน - บริหารจัดการเรื่องของเศษวัสดุเเละอุปกรณ์ก่อสร้างที่เหลือจากหน่วยงาน - บริหารจัดการดูเเลเรื่อ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
26 มิ.ย. 62
19 . พนักงานเขียนแบบ AutoCadรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบและดีไซน์งานนั่งร้านระบบลิ่มล็อค , งานแบบหล่อคอนกรีต 2. ประเมินรูปแบบหน้างานเพื่อออกแบบ 3. รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 4. ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์

SUCOOT THAI SCAFFOLD Co.,Ltd.
เงินเดือน 17,000-20,000
26 มิ.ย. 62
20 . ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเอกสารทั่วไป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

SUCOOT THAI SCAFFOLD Co.,Ltd.
เงินเดือน 13,000
26 มิ.ย. 62
 พบ 1,021 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ