JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 940 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารและจัดการระบบ HRM และ HRD วางแผน กำกับดูแล และประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรขององค์กรทั้งหมด - สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและทันความต้องการ - ประเมิน...

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เงินเดือน 50,000 ขึ้นไป
19 ก.ย. 62
2 . วิศวกรประมาณราคา (ประจำสนง.ใหญ่ , Site แถวพัฒนาการ)รับสมัครด่วน !
- ถอดปริมาณงาน , สืบราคา , ตรวจสอบเอกสาร PR - ต่อรองราคากับผู้รับเหมา - ตรวจสอบ Payment งานจ้างเหมา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 62
3 . Assistant Project Managerรับสมัครด่วน !
1.บริหารจัดการในโครงการตามที่ผู้จัดการโครงการมอบหมาย 2.งานขออนุมัติวัสดุและอุปกรณ์ 3.งานขออนุมัติแบบ Shop Drawing 4.งานเปิดสัญญาจ้างของผู้รับเหมา 5.งานเปิด PR วัสดุอุปกรณ์ 6.จัดทำรายงานการประชุมป...

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
19 ก.ย. 62
4 . Quantity Surveyor (QS)รับสมัครด่วน !
1.คิดปริมาณงานก่อสร้างเพื่อเตรียมสั่งซื้อวัสดุ เช่น เหล็กเสริม, คอนกรีต เป็นต้น 2.จัดทำบัญชีปริมาณงานควบคุมเพื่อตั้งเบิกให้ผู้รับเหมา 3.คิดปริมาณงานของผู้รับเหมาเพื่อตั้งเบิกในแต่ละงวด 4.คิดปริมาณง...

บริษัท ที.ที.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง (2004) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ขายภาคกลาง,ภาคใต้
1.ดูแลPC ขายหน้าร้าน ต่างจังหวัด ตามเขตที่ได้รับมอบหมาย 2.ขายสินค้าและกระตุ้นยอดขาย 3.ประสานงานระหว่างทีมงาน และรายงานยอดขายต่อผู้บังคับบัญชา 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) The Union Mosaic Industry Public Company Limited.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 ก.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน ด่วน!! ปฏิบัติงาน officeลาดพร้าว กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานการเงินด้านรับเงิน/ค่าใช้จ่าย - จัดเตรียมเอกสารในการทำจ่ายเงิน และออกเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ออกใบเสร็จรับเงินของลูกหนี้ทุกรายพร้อมส่งจดหมายให้แก่ลูกหนี้ - ตรวจสอบรายงานเงินเข้า-ออก...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
เงินเดือน 13,500-18,000 (ตามประสบการณ์)
19 ก.ย. 62
7 . โฟร์แมน/ช่างเขียนแบบ (ด่วน!!) ประจำสนง.ลาดพร้าว กรุงเทพรับสมัครด่วน !
โฟร์แมน : - ควบคุมหน้างานให้เป็นไปตามหลักวิศวกรและควบคุมการทำงานของช่างหน้างาน ช่างเขียนแบบ : - วิเคราะห์ และจัดทำCutting Planเพื่อออกแบบงาน เช่น งานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม ออกแบบ กำหนดขอบเขต เขี...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
เงินเดือน 20,000-28,000 บาท
19 ก.ย. 62
8 . ช่างเขียนแบบ (ประจำลาดพร้าว/Siteงานอยุธยา/ประจวบฯ ตำแหน่งละ 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
1.มีประสบการณ์เขียนแบบงานโครงสร้าง ถนน , สะพาน , รถไฟ 2.สามารถใช้ SketchUp และ Profile builder เขียนแบบ 3D 3.ประมาณราคาและสำรวจเบื้องต้นได้ 4.เคลียร์แบบ Shop Drawing 5.สามารถประจำและออกไซต์งานต่าง...

บริษัท ศักดาพร จำกัด
3 อัตรา (ประจำลาดพร้าว/Siteงานอยุธยา/ประจวบฯ ตำแหน่งละ 1 อัตรา)
เงินเดือน 20,000 - 28,000 (ตามประสบการณ์)
19 ก.ย. 62
9 . วิศวกรควบคุมต้นทุน รับสมัครด่วน !
- ถอดแบบ ประมาณราคาก่อสร้างก่อนประกวดราคา - ประมาณราคางานผลิตคอนกรีตอัดแรง การสนับสนุนทางด้านเทคนิค งาน Auto cad

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ก.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- หาข้อมูลของผู้ขายรายใหม่ - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อ - สืบราคา และเปรียบเทียบราคา - เจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขกับผู้ขาย - จัดทำใบสั่งซื้อ - ประสานงานกั...

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
19 ก.ย. 62
11 . เจ้าหน้าฝ่ายที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำงานบัญชีรายรับ-รายจ่ายของบริษัท - บันทึกข้อมูลเบื้องต้นตามงานบัญชี - จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานบัญชี - ติดต่อประสานงานเรื่องการเบิกจ่ายค่างวดงานผู้รับเหมา - ตรวจสอบเงินสดย่...

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000-17,000
19 ก.ย. 62
12 . Tendering Engineer/วิศวกรประเมินราคางานไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
• เข้าใจระบบการทำงานและการออกแบบงานไฟฟ้าแรงสูงและงาน Substation • สามารถคิดราคา,ประเมินราคาโครงการ Substation • ผ่านงานติดตั้งระบบ Substation มาก่อน

Ensys Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการณ์
19 ก.ย. 62
13 . พนักงานธุรการ-จัดซื้อ-จัดเอกสาร
1.จัดทำเอกสาร เตรียมตัวอย่าง นับสต๊อค จัดแผนงาน 2.ทำใบเสนอราคา ใบสั่งซื้อ รับสินค้าเข้า 3. ติดต่อ supplier ทำ stock สินค้า

บริษัท ร็อคแมค จำกัด
19 ก.ย. 62
14 . พนักงานขาย Sales Executive
-งานขายและวางเสปคสินค้าอุตสาหกรรมก่อสร้าง โครงการที่กำลังก่อสร้าง -วิ่งตามไซค์งานก่อสร้างและ สถาปนิก วิศวกร -ทำงานมีการแข่งขันสูง ชอบการแข่งขัน -สนใจวัสดุเกี่ยวกับงานก่อสร้างและออกหน้างานตลอด

บริษัท ร็อคแมค จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
19 ก.ย. 62
15 . HR Officer
- ฝึกอบรพนักงาน - แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม - คิดค่าล่วงเวลาพนักงาน - ดูแลเอกสารของแผนก - จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นระเบียบ - คีย์ข้อมูลเข้าระบบ - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก - ปฎิบัติงานตามท...

บจก. มู่ซี เอ็นจิเนียริ่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 62
16 . IT System & Support
1. มีความรู้เรื่องระบบเซิร์ฟเวอร์ และระบบเน็ตเวิร์ค 2. ดูแลแก้ไขปัญหาทางด้าน Network ให้แก่องค์กร 3. ดูแล Network Security และ Policy ที่เกี่ยวข้องกับด้าน Network 4. ดูแล และแก้ไขปัญหา อุปกรณ์คอมพิ...

บริษัท เซอร์เรียลลิฟวิ่ง จำกัด
เงินเดือน 18K- 25K
19 ก.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำบัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ทั่วไป

บริษัท ส.รุ่งกิจ65 จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ด้วยโปรแกรม Express - ปิดยอดบัญชี - รับวางบิลค่าใช้จ่ายต่างๆ - ดูแลค่าสาธาณูปโภคประจำเดือนของบริษัท - สรุปรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
19 ก.ย. 62
19 . โฟร์แมน ตกแต่งภายใน
- ควบคุมงานตกแต่งในโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานโครงสร้างต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างานอย่างเหมาะสม เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามเวลาที่กำหนด - ควบคุมก...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000 บาท และขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ก.ย. 62
20 . วิศวกรโครงการ
- วางแผนการปฏิบัติงานควบคุมงานให้ได้งานตามที่กำหนด - ประเมินราคา - ถอดปริมาณงาน ตรวจเช็คงานให้อยู่ในแผน - ควบคุมวัสดุที่ใช้งานให้อยู่ในแผน - ควบคุมงาน - ดูแล รับผิดชอบงานออกแบบ - ประสานงานต่างๆ ...

O-Design & Construction Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 30,000 หรือตามตกลง
19 ก.ย. 62
 พบ 940 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ