JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 936 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า
รับผิดชอบอ่านแบบ ถอดแบบ ประมาณราคา และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

บริษัท รุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคชั่น เอ็นจีเนียริง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
2 . วิศวกรโยธาโครงการรับสมัครด่วน !
- ควบคุม และวางแผน การก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด อาจประจำสำนักงาน หรือ ประจำสถานที่ก่อสร้าง - ทำงาน จันทร์-เสาร์ (08.00-17.00 น.)

บริษัท รุ่งเรืองกิจ คอนสตรัคชั่น เอ็นจีเนียริง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 62
3 . บัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี ยื่น ภงด. 1,3,53 ภพ.30 2.บันทึกเอกสารรายรับ - รายจ่าย 3.จัดทำหักภาษี ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Macca Light Engineering Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000
21 ส.ค. 62
4 . ช่างสำรวจ
- ดูแลด้านการสำรวจพื้นที่ หาพิกัดต่างๆก่อนงานก่อสร้าง - ทำรายงานและข้อมูลสรุปที่ได้จากการสำรวจพื้นที่ - รายงานข้อมูลการสำรวจแก่หัวหน้างาน

บริษัท โซโนม่า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
5 . พนักงานขนส่งสินค้า
ส่งสินค้าตามร้าน,จัดของเรียงของ

บริษัท แอล แอนด์ ยู อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
21 ส.ค. 62
6 . พนักงานขาย/Sale
เป็นงานขายสินค้า กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์ต่างๆ สายเคเบิล สายโทรศัพท์ สายระบบสัญญาณต่างๆ และวัสดุก่อสร้าง

บริษัท แอล แอนด์ ยู อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000.-
21 ส.ค. 62
7 . พนักงานจัดจ้างรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและดูเเลการว่าจ้างผู้รบเหมาช่วง และ ควบคุมสัญญาจ้างผู้รับเหมา - สอบราคาสินค้างานประมูล - เทียบราคาวัสดุ และ ผู้รับเหมา

บริษัท ที เอ็นจิเนียร์ริ่ง คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด
1.ทำเอกสารด้านการตลาด 2.ประสานงานระหว่างองค์กรภายในและภายนอก 3.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุวัตถุประสงค์ 4.ทำใบเสนอราคา(กรณีเร่งด่วน) ด้านงานขาย 5.จัดเก็บบันทึกรูปภาพลูกค้าของบริษัท ...

บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย (Sales Coordinator)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารเสนอราคา และตรวจสอบใบเสนอราคา 2.จัดเตรียมแคตตาล๊อคและสินค้าตัวอย่าง 3.ทำเอกสารเพื่อเปิด Order ไปยังฝ่ายต่างๆ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ 5.ปฎิบัติงานอื่น...

บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานการวางแผนการตลาด เทียบกับเป้าหมายทางการตลาดที่กำหนดไว้ 2.ประสานงานการจัดทำสื่อการตลาดเพื่อส่งเสริมการขาย 3.ประสานงานติดต่อดูแลระบบการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า 4.ดูแลระบบลูกค้าสัมพันธ์ ติ...

บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ถอดแบบ/(BOQ)รับสมัครด่วน !
1.อ่านแบบและถอดแบบ หาปริมาณสำหรับงานขายและติดตั้งผลิตภัณฑ์ของบริษัท เพื่อนำเสนอราคาให้ลูกค้า 2.เขียนแบบ Estimate จากการถอดแบบ ให้สามารถเห็นถึงภาพรวมของโครงการได้ 3.เขียนแบบ Proflie / แบบ Detail การต...

บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sale)รับสมัครด่วน !
- หาลูกค้าใหม่ นำเสนอขายสินค้าตามกลุ่มเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - สร้างยอดขายตาม KPI รายบุคคล - ประมาณการณ์และประเมินยอดขายพร้อมรักษายอดขายให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด - สรุปรายการลูกค้าที่เข้าพบ Update สถา...

บริษัท มั่นคงสตีล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ส.ค. 62
13 . พนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม /ไฟฟ้า/เครื่องกลUrgently Required !
*ตำแหน่งพนักงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม - ดูแลรับผิดชอบงานเขียนแบบงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรมของโครงการตามที่ได้ประชุม หรือรับมอบหมายจากผู้จัดการโครงการ เขียนแบบAuto Cad Shop Drawing (แบบที่ใช้ในการก่อสร้า...

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
14 . วิศวกรโครงสร้าง/วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกลรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งงานวิศวกรโครงสร้าง - ทำงานประจำที่หน่วยงานก่อสร้าง ทำหน้าที่บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง - ประสานงานกับเจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง วิศวกรผู้ออกแบบ สถาปนิก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท เจนิซิส เอ็นจิเนียร์ส จำกัด
หลายอัตรา
21 ส.ค. 62
15 . ธุรการสนาม / เลขานุการโครงการ ก่อสร้าง (กทม.+ปริมณฑล) รับสมัครด่วน !
จัดเก็บเอกสารสัญญาและเอกสารแนบทั้งหมด รวมทั้งเอกสารเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสัญญาไว้ในที่จัดเก็บป้องกันการสูญหายและชำรุด จัดทำเอกสารรายงานการประชุมต่างๆ , Monthly Report, เอกสารเบิกเงินทุกงวดของโครงการ รว...

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-20,000 / หรือตามประสบการณ์ ( ไม่รวม OT)
21 ส.ค. 62
16 . โฟร์แมนงานสถาปัตย์ (ปฏิบัติงานที่ปลวกแดง จ.ระยอง)
1. ควบคุมงานสถาปัตย์ในการก่อสร้างคอนโด 2. ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างและประสานงานกับผู้รับเหมา 3. ควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค จัดทำเอการรายงานการก่อสร้าง งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
21 ส.ค. 62
17 . วิศวกรประเมินราคา / Cost Control
- ดำเนินงานด้านการคิดปริมาณงานก่อสร้าง - ถอดปริมาณวัสดุในส่วนงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ สำหรับงานประมูลและงานอื่นๆ - จัดทำเอกสาร ประสานงานกับจัดซื้อ - จัดทำ BOQ Cost Control

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
21 ส.ค. 62

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
21 ส.ค. 62

บริษัท เจ แอนด์ เค กรุ๊ป เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
21 ส.ค. 62
20 . CAD operator for engineering Division
- สามารถใช้งานโปรแกรม Illustrator ได้เป็นอย่างดี - เขียน Shop drawing งานตกแต่งภายใน,งานระบบต่างๆ - มีความเข้าใจและสามรถถ่ายทอดออกมาเป็นแบบ เพื่อให้การทำงานถูกต้องและสะดวกยิ่งขึ้น

บริษัท ลัคแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด
21 ส.ค. 62
 พบ 936 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ