JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,023 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี/ธุรการ
ทำรายงานบัญชี​ และทำงานตามคำสั่งผู้จัดการ โดยดูแลประสานงานติดต่องานทั่วไป

บริษัท แอดวานซ์ รีซ เอ็นเทอร์ไพรส์ (ไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 62
2 . โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน
- ประสานงานระหว่าง ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมา และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมดูแลงานต่างๆ ภายใต้กำหนดเวลาในแผนงาน เร่งรัดงานให้เสร็จตามกำหนด - ตรวจสอบคุณภาพงาน ให้เป็นไปตาม BOQ และระยะเวลา - ตรวจสอบ...

บริษัท ที ที คอนสทรัคชั่น จำกัด
24 มี.ค. 62
3 . Project Foreman
- ดูแล บริหาร ควบคุมงานติดตั้ง โดยประสานงานกับหน้างานและทีมช่างติดตั้ง เพื่อให้งานติดตั้งเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพที่สุด - วางแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้สอดคล้องกับความต้องการของโครงการ - สาม...

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด
24 มี.ค. 62
4 . พนักงานคลังสินค้า
- รับผิดชอบด้านการตรวจรับสินค้า เบิก-จ่าย สินค้าและวัสดุอุปกรณ์ - จัดเตรียมสินค้าสำหรับรถขนส่ง,Production Line,สำหรับลูกค้า - จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้เป็นระเบียบตามแผนผังคลังสินค้า - ตรวจเช็...

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
24 มี.ค. 62
5 . Project Sales Executive
- ติดต่อนำเสนอและขายสินค้าให้กับงานโครงการ (ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์) โดยติดต่อกับกลุ่มเจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ และ ผู้รับเหมา - รับผิดชอบยอดขายและหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี - ดูแลและปฏิบั...

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถ
24 มี.ค. 62
6 . พนักงานเขียนแบบ (งานอลูมิเนียมและกระจก)
เขียนแบบและถอดแบบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม เพื่อประเมินราคา ทำShop Drawing เพื่อยื่นลูกค้าอนุมัติ

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ควอลลิตี้ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
24 มี.ค. 62
7 . วิศวกรประมาณราคาหรือช่างประมาณราคารับสมัครด่วน !
- คำนวณปริมาณงานฯ ด้านโตรงสร้างและสถาปัตย์ - สืบราคาวัสดุก่อสร้าง

บริษัท ทวีพรเทคโนโลยี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มี.ค. 62
8 . โฟร์แมนงานก่อสร้าง
ควบคุมงานให้มีประสิทธิภาพสำเร็จตามเป้าหมาย

บริษัท เลิศธีระ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 มี.ค. 62
9 . วิศวกรโครงการ
รับผิดชอบงานโครงการให้สำเร็จทั้งระยะเวลาและการต้นทุน

บริษัท เลิศธีระ คอนสตรัคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 มี.ค. 62
10 . พนักงานเขียนแบบ (Draftsman)
1. สามารถใช้โปรแกรม Revit ได้เป็นอย่างดี 2. เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม Auto Cad 3. อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และสามารถถอดแบบ

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มี.ค. 62
11 . วิศวกรโครงสร้าง (Structural Engineer)Urgently Required !
1. วางแผนและบริหารควบคุมงานก่อสร้าง 2. ตรวจสอบและติดตามการทำงานของโฟร์แมนและผู้รับเหมา 3. จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง 4. ตรวจสอบและจัดทำเอกสารการเบิกงวดงาน 5. จัดหา ควบคุม ตรวจสอบรายการอนุม...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มี.ค. 62
12 . วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 2. ดูแลและตรวจสอบงาน Shop Drawing, As Built Drawing, Material, ความปลอดภัย, งานเพิ่ม-ลด 3. ตรวจสอบ และติดตามรายง...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มี.ค. 62
13 . โฟร์แมนงานระบบ (M&E Inspector)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบงานไฟฟ้า, เครื่องกล - ตรวจหน้างานให้เป็นไปตามแบบ - ประสานงานกับทางผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ (Owner)

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มี.ค. 62
14 . ธุรการโครงการ (Site Admin)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานธุรการและงานเอกสารของไซต์งานก่อสร้าง - จัดทำบันทึกการประชุม - ติดต่อประสานงานระหว่างไซท์งานกับสำนักงานใหญ่

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มี.ค. 62
15 . ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)Urgently Required !
1. วางแผนและควบคุมงบประมาณการก่อสร้าง 2. วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป็นไปตามเป้าหมาย 3. สรุปรายงานการก่อสร้างประจำสัปดาห์, ประจำเดือน ต่อเจ้าของโครงการ 4. ประเมินผลดำเนินงาน ตลอดจนการบ...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มี.ค. 62
16 . ด่วนมาก - สถาปนิก (Architect)Urgently Required !
1. มีความรู้ความสามารถ ในการจัดทำแบบเพื่อขออนุญาต และเพื่อประมูลราคา 2. มีความเข้าใจในการจัดทำแบบรายละเอียด เคลี่ยร์แบบเพื่อนำไปก่อสร้าง 3. สามารถควบคุม คุณภาพ ประสานงานได้ตั้งแต่เริ่มออกแบบจนถึงนำแ...

บริษัท ซีอีแอล เอ็นจิเนียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มี.ค. 62
17 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลและประสานงานหน้างานก่อสร้าง

บริษัท แซมพ์บิวเดอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000++
24 มี.ค. 62
18 . วิศวกรเครื่องกล(ระบบประกอบอาคาร)
1.ควบคุมงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางวิศวกรรม 2.วางแผนงานร่วมกับทีมงานให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก 3.ประสานงาน จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา 4.ตรวจสอบและติดตามการทำงานของ โฟร์แมน/ผู้รับเหมา ให้ได้มา...

บริษัท บี.เอส.แมคคานิค วิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 มี.ค. 62
19 . Sale Project Executive
- ขายสินค้าของบริษัทฯ (ขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า ท่อร้อยสายไฟ พัดลมดูดอากาศ) ผ่านทางช่องทางงานโครงการ เจ้าของโครงการ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ โดยรักษาและทำยอดขายให้ได้ตามที่บริษัทฯกำหนด - รับผิดชอบในกา...

บริษัท เคสบายเคส จำกัด
เงินเดือน 20,000-40,000 บาท ขึ้นไป
24 มี.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- ช่วยงานทั่วไปของบริษัท จัดซื้อ การตลาด ขาย - จัดทำ และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท 949 ซัพพลายส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000
24 มี.ค. 62
 พบ 1,023 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ