JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 962 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ทำเช็คจ่าย 2.รายงานภาษีซื้อ-ขาย 3.รายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย 4.ใบเสร็จรับเงิน-ขายสินค้า 5.วางบิล 6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน จันทร์ - เสาร์ (ครึ่งวัน)

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
17 ก.พ. 62
2 . โฟร์แมน
1.รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของคนงานในการก่อสร้าง 2.ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ 3.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไป...

บริษัท อินเตอร์บิซ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.พ. 62
3 . ผู้จัดการแผนกการเงิน
-จัดทำประมาณการเงินสด(รายรับรายจ่าย) -บริหารวงเงินสินเชื่อให้เพียงพอต่อการดำเนินการของบริษัทฯ -ตรวจสอบและควบคุมการจ่ายเงินสดย่อย -จัดทำงบประมาณประจำปี(ส่วนงานประมาณการเงินสด) -ตรวจสอบเงินฝากธนาคาร...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 60,000
16 ก.พ. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล ประจำสำนักงานใหญ่
-จัดการงานเอกสารทั้งรับและส่งออก -รับเอกสารนำส่งแผนกต่างๆ -เดินเอกสารขอเสนอเซนต์ภายในองค์กร -ประสานงานทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000 ขึ้นไป
16 ก.พ. 62
5 . วิศวกรฝ่ายขายโครงการ
- ติดต่อ/ประสานงานลูกค้า(เจ้าของกิจการฝ่ายจัดซื้อฝ่ายก่อสร้าง)บริษัทที่ปรึกษา - ประสานงานภายในองค์กรแผนกประมาณราคาฝ่ายติดตั้งผู้จัดการโครงการ - จัดทำรายงาน/เอกสารด้านการตลาด,การประมูลงาน,ข้อมูลลูกค้...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
6 . พนักงานธุรการบุคคล ประจำสำนักงานใหญ่
-จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานทรัพยากรบุคคล -ดูแลจัดหมวดหมู่เอกสาร เข้าเล่มเอกสาร รับส่งเอกสารของแผนก -งานธุรการทั่วไป -ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ -ติดตามรายงานลงเวลาพนักงาน

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 9,500-10,000
16 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการสโตร์ (ประจำไซส์งาน)
- บันทึกรับ-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ในโปรแกรมสำเร็จรูป - ควบคุมดูแล รายงานสต๊อก update - ตรวจนับสต๊อกคงเหลือร่วมกับพนักงานสโตร์ - ตรวจนับ ตรวจรับวัสดุจากร้านค้า - ส่งรายงาน KPIแผนกประจำเดือน - จัดเก็บ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(คนพิการ)
- รับโทรศัพท์ รับเรื่องติดต่อจากบุคคลภายนอก - ประสานงานแจ้งพนักงานที่ต้องการติดต่อ - จัดหมวดหมู่แฟ้มประวัติพนักงานและเอกสารต่างๆ - งานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ก.พ. 62
9 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ไฟฟ้าและเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- ถอดแบบตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุอุปกรณ์ตามแบบ - ตรวจสอบและควบคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือในการซ่อมบำรุงและตรวจสอบ - ติดต่อประสานงานหน้างานกับลูกค้าหรือผู้รับเหมา - ควบคุมงานให้เป็นไปตามแ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่สโตร์ (ประจำสโตร์สายไหม)รับสมัครด่วน !
- จัดการและดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ประจำสำนักงานโครงการ - เบิก จ่ายของให้ตรงตามใบเบิก

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
11 . พนักงานสโตร์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบจัดเตรียมและดูแลเอกสารของโครงการ ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - ดูแลการเบิก-จ่าย วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ภายในโครงการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
16 ก.พ. 62
12 . วิศวกรโครงการงานระบบไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบวางแผนงานก่อสร้างโครงการ ระบบปรับอากาศ,ระบบสุขาภิบาล,ระบบดับเพลิง ควบคุมการก่อสร้างและคุณภาพงานเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามข้อกำหนดมาตรฐานทางวิศวกรรมและสัญญาจ้าง • จัดทำและควบคุมง...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 27,000-32,000
16 ก.พ. 62
13 . ผู้จัดการโครงการงานระบบไฟฟ้าUrgently Required !
-บริหารจัดการโครงการหน่วยงาน จัดทำงบประมาณ Target -วางแผนงานก่อสร้าง แผนการเงิน แผนการใช้วัสดุของโครงการ -ตรวจสอบและควบคุมเอกสารต่างๆ การเบิกเงินและประสานงานด้านการเงิน -วางแผนควบคุมติดตาม ผลการดำเ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
14 . พนักงานธุรการทรัพย์สินรับสมัครด่วน !
-ตรวจนับสต๊อก กลางทรัพย์สินและสต๊อกที่หน่วยงาน -ดูแลการต่อประกัน ภาษีและพรบ.รถของบริษัทฯ -ดูแลการเบิก-คืนทรัพย์สินสำหรับหน่วยงาน ได้แก่ เครื่องวัด เครื่องมือช่าง เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 10,000-13,000 ขึ้นไป
16 ก.พ. 62
15 . วิศวกรเครื่องกล (งานซ่อมบำรุง)รับสมัครด่วน !
- ถอดแบบตรวจสอบปริมาณงานและวัสดุ ประมาณราคา ตามแบบที่กำหนด - ติดต่อประสานงานหน้างานกับลูกค้าหรือผู้รับเหมา - ตรวจสอบคุณภาพงานและทำเอกสารส่งมอบลูกค้า - ควบคุมงานและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด -...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
16 . ช่างเขียนแบบ
มีเบี้ยเลี้ยง, ค่าน้ำมัน, ค่าที่พัก

บริษัท ซันกรุ๊ป โปรเฟสชันแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
17 . ช่างควบคุมงาน
ควบคุมงานก่อสร้าง มีเบี้ยเลี้บง, ค่าน้ำมันรถ, ค่าที่พัก

บริษัท ซันกรุ๊ป โปรเฟสชันแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62

บริษัท ซันกรุ๊ป โปรเฟสชันแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
19 . วิศวกรจัดซื้อ
1.จัดซื้อและจัดหา สินค้าและวัสดุก่อสร้างได้ตามที่ต้องการ ตามแผนงานก่อสร้างแต่ละโครงการ 2.เจรจาต่อรองในส่วนของราคาและเงื่อนไข เพื่อก่อเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร 3.ประเมินราคาวัสดุก่อสร้าง ที่ต้อง...

บริษัท สิทธิ์ เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.พ. 62
20 . พนักงานขายกรุงเทพรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานขายสินค้าในเขตกรุงเทพฯ ร้านขายสี ร้านวัสดุก่อสร้าง และร้านฮาร์ดแวร์

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามที่ตกลง
16 ก.พ. 62
 พบ 962 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ