JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 985 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย
1. พบลูกค้าและนาเสนองานแบบต่างๆ วัสดุที่เกี่ยวข้อง 2. ปิดการขาย ประสานงานต่างๆเช่น การกู้เงินของลูกค้าเป็นต้น 3. จัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่นการจอง การทำสัญญา และการขออนุญาติ 4. ทำยอดขายใ...

บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด
23 เม.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง
1. วางแผนงานก่อสร้าง 2. ควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง 3. ควบคุมการก่อสร้าง 4. แก้ไขปัญหาการก่อสร้าง 5. ทบทวนแบบก่อสร้าง 6. ควบคุมการจัดซื้อ และจัดจ้าง 7. อบรมด้านการก่อสร้างและความปลอดภัยกับผู้เกี่ยวข...

บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด
23 เม.ย. 62
3 . โฟร์แมน
- ตรวจสอบคุณภาพของงาน วางแผนหน้างาน คำนวนปริมาณ และกำหนดวันสั่งของประสานงานกับผู้รับเหมา

บริษัท อเรย์ คอนสทรัคท์ชั่น จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 เม.ย. 62
4 . เทคนิคตรวจงานทาสีอาคาร
- ตรวจงานโครงการทาสี-ซ่อมซึมของอาคารและโรงงาน - งานวัดพื้นที่ - ประสานหน้างาน

Siam Painter Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
5 . Office Admin (support sale)
- เตรียมเอกสารงานขาย - ประสานงานลูกค้า - อัฟเดท Fan page, Instagram - มี commission จาก sale

Siam Painter Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
6 . พนักงานขายกรุงเทพรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานขายสินค้าในเขตกรุงเทพฯ ร้านขายสี ร้านวัสดุก่อสร้าง และร้านฮาร์ดแวร์

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามที่ตกลง
23 เม.ย. 62

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามที่ตกลง
23 เม.ย. 62
8 . Draftsman (M&E) / เจ้าหน้าที่เขียนแบบงานระบบ
- งานเขียนแบบระบบไฟฟ้า หรือ - งานเขียนแบบระบบประปา แอร์ ดับเพลิง - เขียนแบบ AutoCAD ได้ และทำ Shop drawing และจัดทำแบบ As-Built Drawing ได้รวดเร็ว จนส่งมอบงานเขียนแบบได้

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
9 . Project Engineer M&E / วิศวกรโครงการงานระบบประกอบอาคาร
- จัดทำแผนงานประจำเดือน - ออกใบสั่งงาน Survey จัดทำหมุด และค่าระดับอ้างอิง - พิจารณาเครื่องจักรเข้าหน่วยงาน ,ออกใบสั่งงาน TC/PL และเครื่องจักร - ตรวจรับรองประมาณการงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่าจ้าง - อ...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
10 . HRIS Officer / เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานสารสนเทศ (ทำงานจันทร์ - เสาร์)
Job Descriptions - ดูแลรับผิดชอบพัฒนาระบบงารสารสนเทศงานบุคคล (Implement & Maintain HR Software) - วิเคราะห์ และพัฒนาระบบการทำงานของส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล - ควบคุมระบบเทคโนโลยี และแก้ปัญหาต่างๆ ที...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
11 . Air Con&Other Mechanical Supervisor/หัวหน้าแผนกเครื่องกลปรับอากาศ
- จัดทำวิธี ขั้นตอน และเทคนิคในการก่อสร้าง - จัดทำร่างแผน Approve วัสดุ - ตรวจสอบ และรับรองการจัดทำเอกสารเพื่อของบฯ สาระงาน - ตรวจสอบ การจัดทำประมาณการต้นทุนงานเปลี่ยนแปลงจากผู้ว่างจ้าง - ตรวจติดต...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
12 . Chief Store/เจ้าหน้าที่ คลังวัสดุ อุปกรณ์ (Site งานก่อสร้าง)
- เบิกจ่ายวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง - จัดสรรพื้นที่สำหรับการ วางวัสดุ อุปกรณ์ - ตรวจนับ และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์ ประจำเดือนและประจำสัปดาห์...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
23 เม.ย. 62
13 . Site Office Engineer / วิศวกรสำนักงานภาคสนาม (OE.Civil)
- วางแผนงานหลักรวมถึงแผนงานประจำเดือนและแผนประจำสัปดาห์ เพื่อนำเสนอต่อผู้จัดการโครงการตรวจสอบ - ตรวจรับ จัดเก็บหนังสือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาโครงการ - ตรวจสอบเอกสารงานของผู้รับเหมา - ควบคุม ดูแลการจั...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
14 . Safety Professional / เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงาน และดำเนินการงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และจัดทำรายงาน พร้อมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ตรวจสอบ และดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบี...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 62
15 . Recruitment Supervisor ( ทำงานจันทร์-เสาร์ )
1. ดำเนินการควบคุม ตรวจสอบ สอบทานการปฏิบัติงานของแผนกที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาการทำงาน 2. ดำเนินการจัดทำรายงานประจำสัปดาห์ ประจำเดือน และประจำไตรมาส และวางแผนการการสรรหาให้ได้ตามแผนกำลังคน...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
23 เม.ย. 62
16 . Procurement Engineer / วิศวกรจัดซื้อ (งานโครงสร้าง-โยธา) ทำงานจันทร์-เสาร์
1. จัดทำแผนการจัดหาวัสดุ-SUB กำหนด Lead Time 2. จัดทำข้อมูลเปรียบเทียบ, ตรวจสอบสเปคเบื้องต้น

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
17 . โฟร์แมน / Foreman (โครงสร้าง, สถาปัตย์)รับสมัครด่วน !
1. ดูแล ควบคุมการทำงานของโครงการ 2. ควบคุม ดูแลประสานงานผู้รับเหมา

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
18 . ธุรการประจำสำนักงานใหญ่ บางพลัด (ทำงานจันทร์ - เสาร์)
- ดูแลงานด้านเอกสาร - ติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่จัดทำราคา / BOQ Officer (ทำงานจันทร์-เสาร์)รับสมัครด่วน !
- จัดทำราคางานประมูล - จัดทำตารางงาน (BOQ) - จัดทำข้อมูลด้านงานก่อสร้าง (สำหรับการประมูล)

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
23 เม.ย. 62
20 . Site Admin / ธุรการสนาม ประจำหน่วยงานก่อสร้าง (ทำงานจันทร์-เสาร์)
- ควบคุมทะเบียนหนังสือเข้า - ออก ของหน่วยงาน พร้อมจัดเก็บ - จัดทำเอกสาร เบิก - เคลียร์ เงินสดย่อย - เตรียมการประชุมหน่วยงาน - จัดทำเอกสารขอจัดซื้อ อุปกรณ์ต่างๆ - สั่งงาน และตรวจสอบการทำงานของแม่บ้...

บริษัท เอ็นแอล ดีเวลลอปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (พิจารณาจากประสบการณ์)
23 เม.ย. 62
 พบ 985 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ