JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 966 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
งานบัญชีสรรพากรต้นทุน,งานตรวจจ่าย,ค่าแรงคนงาน

บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์
24 เม.ย. 62

บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
เงินเดือน ไม่เกิน 30,000 บาท
24 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/ช่างสำรวจ/โฟร์แมนก่อสร้าง/สถาปัตย์/งานระบบรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคนงานก่อสร้างอาคารสูง - งานสำรวจให้ระดับ - ประสานงานกับผู้รับเหมา - คำนวณวัสดุที่จะสั่งซื้อ - ดูแลการทำงานของคนงานให้เกิดความปลอดภัย

บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์
24 เม.ย. 62
4 . พนักงานประมาณราคางานระบบ(ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
- ถอดแบบวัสดุ ประมาณราคา ดูสถานที่ ทำ BOQ ยื่นซองประกวดราคากับทางราชการ เข้าร่วมประชุมฟังคำชี้แจง

บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
5 . ช่างสำรวจ,โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
ให้ระดับงานก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท เบ็ญจมาศ จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์
24 เม.ย. 62
6 . โฟร์แมน โครงสร้างและสถาปัตยกรรม
1.ควบคุมและตรวจสอบ วางแผนการบริหารควบคุมงานก่อสร้าง ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ 2.ดูแลและตรวจสอบงาน Shop Drawing, As Built Drawing, Material, ความปลอดภัย, งานเพิ่ม-ลด 3.ควบคุมผู้รับเหมาในการติ...

บริษัท วิธาน วิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท ฯ (ตามแต่ตกลง)
24 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการรับสมัครด่วน !
- ช่วยงานทั่วไปของบริษัท จัดซื้อ การตลาด ขาย - จัดทำ และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท 949 ซัพพลายส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000
24 เม.ย. 62
8 . พนักงานขายสินค้าอุตสาหกรรม
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเก่า - ประสานงานติดตั้งสินค้ากับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า - เข้าพบแนะนำสินค้ากับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย - ให้ความรู้และสร้างความพึงพอใจกับลูกค้าใหม่และลูกค้าเก่า - เรียนรู้เก...

บริษัท 949 ซัพพลายส์ จำกัด
24 เม.ย. 62
9 . Sales spce
• มีประสบการณ์ด้านการวางสเป็คสินค้าหรือการตลาดกับทางผู้ออกแบบและมัณฑนาการจะพิจารณาเป็นพิเศษ • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ทำงานเป็นทีม สามารถทำงานในภาวะกดดันได้ • มีรถยนต์และใบขับขี่ • สามารถใช้ภาษาอังกฤ...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
24 เม.ย. 62
10 . วิศวกรสำนักงาน
1.จัดเตรียมแผนงานก่อสร้างจิง และวัสุดที่ต้องขออนุมัติ 2.ทำ payment เบิกจ่ายงวดงาน และคิดงานเพิ่ม - ลด 3.ประสานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนในการดำเนินการก่อสร้างของหน่วยงานให้มีสิทธิภาพ 3.จำทำรายงานปร...

บริษัท วิธาน วิศวกรรม จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท ฯ (ตามแต่ตกลง)
24 เม.ย. 62
11 . โฟร์แมนงานติดตั้งหินอ่อน/แกรนิต
- วางแผนงาน - ควบคุมงานติดตั้งหินอ่อน/แกรนิต - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

บริษัท หินอ่อน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
12 . พนักงานการตลาด,Sale spec
1. วาง Spec งานลงในแบบก่อสร้าง และแบบ Interior 2. สร้างการรับรู้ในกลุ่มบริษัทออกแบบ 3. หาข้อมูลงานโครงการให้ครบถ้วนเพื่อส่งต่อข้อมูลให้ทีมขาย Project 4. ช่วยติดตามให้จบโครงการ โดย Support ทางผู้ออก...

บริษัท หินอ่อน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
13 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการขายของตนเอง 2. เสนอขายสินค้าผลิตภัณฑ์หินอ่อนจากธรรมชาติ 3. ติดตามและบริการลูกค้า

บริษัท หินอ่อน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
14 . Sales Executive
1.หาลูกค้าเป้าหมายรายใหม่ เเละรักษาฐานลูกค้าเก่า 2.สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 25,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น(ต่างหาก)
24 เม.ย. 62
15 . Senior web programer
1.Design. / Create / Maintenance. Web site 2. มีประสบการณ์ 1- 3 ปี ด้าน E-Commerce 3. รับทั้ง. Full time / Part time สามารถทำงานที่ไหน ก็ได้ 4. มีความคิดสร้างสรรค์ รับผิดชอบ งาน 5. ซื่อสัตย์ ขยัน...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
16 . Admin ฝ่ายขาย / ประสานงาน
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า โครงการและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ทำยอดขาย ให้ได้ เป้าหมาย ที่รับผิดชอบ - จัดทำเอกสารใบเสนอราคา หรือเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลและการทำรายงานการขาย / ...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
17 . โฟร์แมน / ช่าง ประกอบ /ติดตั้ง อลูมิเนียม ประตู-หน้าต่างอลูมิเนียมรับสมัครด่วน !
- ประกอบ / ติดตั้ง อลูมิเนียม ประตู หน้าต่าง ได้ - ประสานงานกับฝ่ายผลิตในเรื่องปัญหาคุณภาพสินค้า - ดูงานโครงสร้าง ควบคุมงานติดตั้งอลูมิเนียมประตู - หน้าต่าง - ควบคุมผู้รับเหมาและช่างติดตั้งให้ดำเน...

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
18 . พนักงานประเมินราคา / ออกแบบ งาน อลูมิเนียม ประตู/หน้าต่างรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ / ถอดแบบ / ประเมินราคา แบบ ประตู/หน้าต่าง อลูมิเนียม 2. จบปริญญาตรี ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3. มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป 4. ขยัน ซื่อสัตย์ มี วินัย ตรงต่อเวลา 5. มีความรับผิดชอบ

บริษัท ไอดี อลูเทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
19 . Estimate
ควบคุมงานก่อสร้างตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ณัฐณิชา การโยธา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 เม.ย. 62

บริษัท สยามอุตสาหกรรมเครื่องเหล็ก (1981) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
 พบ 966 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ