เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 915 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Project Engineer
- บริหารงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง ภาคสนาม - ควบคุมคุณภาพงานและแรงงานให้ได้ผลงานตามที่คาดหวัง - ผลักดันและควบคุมแผนงานก่อสร้างในส่วนที่ได้รับมอบหมายให้ทันตามก...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
19 ธ.ค. 61
2 . วิศวกรโยธา (Site Engineer)
1.ควบคุม ดูแล งานก่อสร้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารและควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือ 3.แก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้ได้ผลงาน ตามเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด 4.แจ้งความคืบหน้าของโครงการให้เป็นไปตามแผน...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
19 ธ.ค. 61
3 . วิศวกรงานระบบไฟฟ้าประกอบอาคาร
- ตรวจสอบปริมาณงานระบบ , ถอดแบบ - ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบให้ตรงกับแบบโครงสร้าง/แบบสถาปัตย์ - ตรวจสอบ ดำเนินการด้านข้อมูลเอกสาร เพื่อส่งอนุมัติ - ควบคุมดูแลผู้รับเหมารายย่อย – ควบคุมงานให้ได้คุ...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
19 ธ.ค. 61
4 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- เขียนแบบสำหรับงานโครงการก่อสร้างและงานสถาปัตยกรรม - จัดทำ Shop Drawing เพื่อขออนุมัติ - จดทำ As Build Drawing

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
19 ธ.ค. 61
5 . Foreman
ดูแล คลุมคนงาน มีความเข้าใจเรื่องก่อสร้าง เข้าใจในลำดับงานต่างๆ

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน 20,000
19 ธ.ค. 61
6 . บัญชี (ลงGL)
ลงบัญชีค่าใช้จ่าย / สรุป GL

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน 10,000
19 ธ.ค. 61
7 . โฟร์แมน
1.ควบคุมก่อสร้างต่างๆ ให้เสร็จตามกำหนด 2.ควบคุมและตรวจสอบเรื่องสเปคงานต่าง ๆ จากผู้ออกแบบ 3.ควบคุม ดูแลงานก่อสร้าง ให้ถูกต้องตามแบบ 4.ควบคุม ผู้ใต้บังคับ บัญชา ให้ทำงานถูกต้องตามแบบ 5.รายงานความคื...

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
19 ธ.ค. 61
8 . Draftman
- เขียนแบบงานก่อสร้าง จัดทำ Shop Drawing ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและข้อตกลง
19 ธ.ค. 61
9 . บัญชีธุรการงานก่อสร้าง, จัดเก็บ
คีย์ข้อมูล, ติดต่อประสานงาน, จัดทำงานเอกสารสั่งซื้อ, รับ-จ่าย, ทำบัญชี, การเงิน, จัดเก็บเอกสารที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาวเวอร์ดาต้า จำกัด
เงินเดือน 11,000 - 15,000
19 ธ.ค. 61
10 . ธุรการหน่วยงาน ประจำหน่วยงาน
- ประสานงานระหว่างแผนกต่างๆ - จัดเรียงเอกสาร - พิมพ์งานตามคำสั่ง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
เงินเดือน โครงสร้างบริษัทฯ
19 ธ.ค. 61

บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 ธ.ค. 61

บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 ธ.ค. 61
13 . วิศวกรจัดซื้อ
1.เตรียมเอกสารในการขอราคากับร้านค้า 2.เจรจาต่อรองราคากับร้านค้า 3.ออกใบสั่งซื้อ 4.ไปดูโรงงานผลิตสินค้า และตรวจสอบสินค้า ใน กทม. และต่างจังหวัดในบางครั้ง

บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 ธ.ค. 61

บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน แล้วแต่พิจารณา
19 ธ.ค. 61
15 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำหน่วยงาน)
ออกแบบและแก้ไขปัญหางานระบบไฟฟ้าด้วย

บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด
เงินเดือน แล้วแต่พิจารณา
19 ธ.ค. 61
16 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ถอดแบบ และประมาณราคางานระบบไฟฟ้า 2. ติดต่อประสานงานผู้รับเหมาและร้านค้า

บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด
เงินเดือน ตามพิจารณาในวันนัดสัมภาษณ์
19 ธ.ค. 61
17 . วิศวกรโยธา (ประจำสำนักงานใหญ่)
ถอดแบบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง

บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด
เงินเดือน ตามพิจารณาในวันนัดสัมภาษณ์
19 ธ.ค. 61
18 . วิศวกรควบคุมงาน (ประจำหน่วยงาน)
1. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด 2. ถอดแบบและประเมินราคา 3. จัดทำรายละเอียดการเบิกผลงานค่าก่อสร้าง 4. ต้องผ่านงานในบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเท่านั้น

บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด
เงินเดือน ตามพิจารณาในวันนัดสัมภาษณ์
19 ธ.ค. 61
19 . ช่างสำรวจ
สำรวจงานก่อสร้างอาคาร , ท่าเทียบเรือ , เขื่อน ของโครงการต่างๆ

บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด
เงินเดือน ตามพิจารณาในวันนัดสัมภาษณ์
19 ธ.ค. 61
20 . พนักงานเขียนแบบก่อสร้าง (ประจำหน่วยงาน)
1.เขียนแบบ Shop Drawing 2.เขียนแบบงานโครงสร้าง , สถาปัตยกรรม งานอาคาร,งานท่าเทียบเรือและอื่นๆ

บริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงในวันสัมภาษณ์
19 ธ.ค. 61
 พบ 915 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ