JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 132 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ตรวจงบการเงิน ภาษี และเป็นที่ปรึกษารับสมัครด่วน !
ทำงานประจำสำนักงานบัญชี ตรวจงบการเงิน ภาษี ดูแลควบคุมงานในสำนักงาน และเป็นที่ปรึกษา ให้กับลูกค้า SME

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
23 ก.ค. 62
22 . หัวหน้าบัญชี / เปิดรับผู้สนใจทำธุรกิจส่วนตัว เปิดสำนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำบัญชีและภาษี ทั้งระบบ สำหรับลูกค้า SME รับสมัคร ตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้บริหาร สำนักงานบัญชี ผู้สนใจทำธุรกิจส่วนตัว เปิดสำนักงานบัญชี เป็นของตัวเอง 1.ผู้สนใจ เรียนคอร์ส บริหารสำนักงานบัญชีอย่...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามความสามารถ
23 ก.ค. 62
23 . Assistant Accounting Manager / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีUrgently Required !
• Supervise a Team • Manage accounting day to day operations, safeguarding accurate daily records of all Clients’ transactions. • Review the reconciliation of bank statements against GL and Cash Boo...

Dream Destiny Company Limited
เงินเดือน 30,000 - 35,000 THB
23 ก.ค. 62
24 . Account
-จัดทำและยื่นแบบ ภ.พ.30 ภ.ง.ด. 50, 51 -ลงบันทึกบัญชีรับ-จ่าย -จัดเก็บเอกสารต่างๆ -ทำภาษี -ทำเงินเดือนของลูกค้า -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สำนักบัญชีไทย จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท
23 ก.ค. 62
25 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมาย
ติดต่อประสานงาน ควบคุมบริหารการจัดการ ดูแลเอกสารด้านงานฟ้องคดีต่างๆ

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 15,000.- (ค่าตำแหน่ง 2,000.- กรณีผ่านทดลองงาน)
23 ก.ค. 62
26 . เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์(บัตรเครดิต)
- ติดต่อและเจรจาลูกค้าค้างชำระบัตรเครดิต/สินเชื่อเงินสด - บันทึกรายงานการติดตาม

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000+คอมมิชั่น+ค่าตอบแทนพิเศษ
23 ก.ค. 62
27 . เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์(มอเตอร์ไซค์)
1.โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 2.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถชำระได้ 3.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.วันเสาร์ 2เสาร์...

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000ขึ้นไป+commission
23 ก.ค. 62
28 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน
1. กำหนดนโยบายทางบัญชี-การเงินให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัทฯ 2. ให้คำปรึกษา และช่วยแก้ไขปัญหาด้านการเงินกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 3. วิเคราะห์สถานะทางการเงิน (Cash Flow) 4. ติดตามและต...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
23 ก.ค. 62
29 . หัวหน้าบัญชี/พนักงานบัญชีUrgently Required !
- จัดทำเอกสารบัญชี - คีย์ข้อมูลรายละเอียดงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกตรวจสอบเอกสารบริษัทลูกค้า - จัดทำภาษี ,เงินเดือน,ประกันสังคม

บริษัท เอส.ซี. การบัญชีและที่ปรึกษาธุรกิจ (1995) จำกัด
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
23 ก.ค. 62
30 . นิติกรรมสัญญา
- เป็นตัวแทนของธนาคารในการทำนิติกรรมสัญญา ณ สำนักงานที่ดินต่างๆ ที่ได้รับ มอบหมาย - เตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ชาร์เตอร์ ลอว์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
31 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านเอกสารในฝ่ายและประสานงาน 2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนหน่วยงาน 3. คีย์ข้อมูลต่างๆ 4. ทำreportสนับสนุนข้อมูลภายในฝ่าย

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 62
32 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ - ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป - มีการอบรมให้ก่อน

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000 บาท+ ค่าคอมมิชชั่น
23 ก.ค. 62

บริษัท ไทยเซอร์วิสพลัส จำกัด (Thai Service Plus Co.,Ltd.)
23 ก.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์รับสมัครด่วน !
- โทรติดต่อให้ข้อมูลลูกหนี้ และเจรจานัดหมายชำระหนี้ - บันทึกข้อมูลการสนทนา เวลานัดหมาย

บริษัท สหนิติกฎหมาย และการบัญชี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น+ค่าครองชีพ+เบี้ยขยัน
23 ก.ค. 62
35 . พนักงานบัญชี/หญิง(รับเฉพาะผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาและที่พักอยู่กรุงเทพฯ เท่านั้น)
-จัดทำบัญชี -คีย์บัญชี -จัดทำภาษี/ยื่นแบบ ** รับเฉพาะผู้สมัครที่มีภูมิลำเนา และที่พักอยู่กรุงเทพฯ เท่านั้น !!

บริษัท ดิไอการบัญชี และธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 16,000 up
23 ก.ค. 62
36 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย - รายงานสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา รายงานลูกหนี้-เจ้าหนี้ คงค้าง เป็น...

บริษัท เอ็มเอ็น แอดวานซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
37 . พนักงานบัญชี Junior Accountant
ทำรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย ทำเอกสาร Rv. ยื่นภาษี ภงด.1,3,53 และ ภพ.30 ทำเอกสารรับจ่าย จัดเก็บเอกสาร ลงบันทึกบัญชี

บริษัท ทีจีที แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 62
38 . เจ้าหน้าทีบัญชีภาษีอากร
1.บันทึกบัญชี 2.ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4.สามารถปิดงบการเงินได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอ็นไอทีเอ การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
เงินเดือน 12,000-18,000
23 ก.ค. 62
39 . Accountant / เจ้าหน้าที่บัญชี
Responsibilities: - Responsible for all accounting functions includes AR, AP, GL and Cash; - Prepare bookkeeping entries in accordance with General - Accepted Accounting Principle; - Prepar...

Dream Destiny Company Limited
เงินเดือน 15,000 - 18,000
23 ก.ค. 62
40 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชี ด้วยโปรแกรม Express - จัดภาษี ภงด.1,3,53 ภพ.30 และทำรายงานภาษี สรุปภาษี รายเดือน - ปิดงบการเงินรายเดือน รายปี และทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

บริษัท เอ็นพีเอส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
23 ก.ค. 62
 พบ 132 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ