JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 137 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่สอบบัญชี นักศึกษาฝึกงานรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชี : - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี - จัดเตรียมเอกสารการบันทึกบัญชี - บันทึกรายการบัญชี - จัดทำเอกสารการยื่นแบบภาษีอากรต่างๆ - จัดทำรายงานต่างๆ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : - ตรวจส...

Collins and Conners Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000+ บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
19 มิ.ย. 62
2 . พนักงานบัญชี
ลงบัญชีด้วยโปรแกรมEXPRESS จัดทำบัญชีตามเอกสาร ตรวจสอบบัญชี

บริษัท เอวา แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถ
19 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย และรายการปรับปรุงต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและภาษีอากร 2.ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีการเงิน,บัญชีบริหาร และบัญชีภาษีอากร ของบริษัททั้งหมด 3.จัดทำงบประมาณหรือเป้าหมายประจำข...

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
19 มิ.ย. 62
4 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำแบบ ภงด 1 3 53 ภพ.30 ในแต่ละเดือน 2. บันทึกบัญชี สมุดรายวันต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี EXPRESS 3. ปิดงบการเงิน 4. คุยงานกับลุกค้า

บริษัท พี.เจ.ธุรกิจและการบัญชี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
5 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชี ลูกหนี้่ เจ้าหนี้ รายได้ ค่าใช้จ่าย 2. ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย 3. ทำแบบภาษีต่างๆ 4. ทำบัญชี สามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โอ.อาร์.เอ็น. แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 18,000
19 มิ.ย. 62
6 . ธุรการประสานทางโทรศัพท์
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในบริษัท และกับบุคคลภายนอก เช่นลูกค้าและ คู่ค้าทางโทรศัพท์ - จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ป้อนข้อมูลลงในระบบ

บริษัท ไทยธนาที่ปรึกษาและกฎหมาย จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้น 11,000 บาท เป็นต้นไป
19 มิ.ย. 62
7 . ธุรการเอกสาร
- คีย์ข้อมูลและออกหนังสือผ่านระบบ PC - ตรวจข้อมูล - พิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายผ่านโปรแกรมออฟฟิศ - พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย - ออกหนังสือทวงถาม

บริษัท ไทยธนาที่ปรึกษาและกฎหมาย จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 10,000 บาท ขึ้นไป
19 มิ.ย. 62
8 . พนักงานบัญชี
-ทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี และตามประมวลรัษฎากร -จัดทำรายงานและแบบภาษีเพื่อนำส่งประจำเดือน -ปิดงบการเงิน เพื่อนำส่งกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริษัท นที ออดิท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
9 . พนักงานบัญชีประจำ
- คีย์ข้อมูลบัญชีขาย-บัญชีซื้อ - จัดเอกสารทางด้านบัญชีทั่วไป - บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย - บัญชีรับชำระลูกหนี้-เจ้าหนี้

บริษัท สำนักงานชอว์การบัญชี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและตามประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
10 . Senior Accounting
Duties & Responsibilities • Supervise a Team of Junior and Senior Accountant • Ensure that billing, collection, and reporting activities are carried out per specified deadlines. • Manage accounti...

Dream Destiny Company Limited
เงินเดือน 20,000 - 30,000 THB
19 มิ.ย. 62
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมาย
ติดต่อประสานงาน ควบคุมบริหารการจัดการ ดูแลเอกสารด้านงานฟ้องคดีต่างๆ

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท/ประสบการณ์
19 มิ.ย. 62
12 . เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์(บัตรเครดิต)
- ติดต่อและเจรจาลูกค้าค้างชำระบัตรเครดิต/สินเชื่อเงินสด - บันทึกรายงานการติดตาม

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000+คอมมิชั่น+ค่าตอบแทนพิเศษ
19 มิ.ย. 62
13 . เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์(มอเตอร์ไซค์)
1.โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 2.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถชำระได้ 3.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.วันเสาร์ 2เสาร์...

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000ขึ้นไป+commission
19 มิ.ย. 62
14 . เร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท ไทยเซอร์วิสพลัส จำกัด (Thai Service Plus Co.,Ltd.)
19 มิ.ย. 62
15 . นักศึกษาฝึกงาน/พาร์ทไทม์
1.บันทึกข้อมูลทางบัญชี 2.จัดทำรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นภงด1 ภงด3,53 ภพ30 ประกันสังคม 3.ฝึกงานมีค่าจ้างให้ 4.วันทำงานวันจันทร์ -ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์) 5.เวลาทำงาน 9.00-1...

บริษัท ทีจีที แอคเค้าน์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน รายวัน
19 มิ.ย. 62
16 . Reception
Job Descriptions: Telephone answer and transfer, visitor's reception Accept the contact and ask for initial information. Coordinate with employees within the company Sending, receiving, and r...

Interactive Group Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
17 . บัญชี และผู้ช่วยบัญชีUrgently Required !
- ออกเอกสารทางด้านบัญชีให้กับลูกค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด, ใบสำคัญรับ-จ่าย, ใบหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

Interactive Group Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
18 . Senior Accountant
• ตรวจสอบการจัดทำเอกสาร รายรับ – รายจ่าย ของบริษัทให้ถูกต้อง • ควบคุมการบันทึกบัญชี การปิดบัญชีรายเดือน และงบการเงินประจำปี • ทำงบกระทบยอดบัญชีธนาคาร, เงินสด, รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทในเครือ •...

บริษัท อันทาเรซ แอดมินิสเตรชั่น จำกัด
19 มิ.ย. 62
19 . พนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชีและจัดทำเอกสารที่จำเป็นส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - จัดทำงบการเงินประจำเดือน

บริษัท สำนักงานบัญชีคราฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
19 มิ.ย. 62
20 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายงาน Visa Workpermitรับสมัครด่วน !
• จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการประสานงาน ยื่นเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแก่พนักงานชาวต่างชาติ • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, เปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการ, แก้ไขที่อยู่บริษัท, จดเพิ่มทุน, ลดทุ...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 62
 พบ 137 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ