JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 122 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin / ธุรการ รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 2. พิมพ์ข้อมูล 3. ตรวจสอบข้อมูลด้านเอกสาร 4. ประสานงานทั้งภายในและภายนอก 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 6. ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 18:00

บริษัท เอ แอนด์ ที บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 บาท + เบี้ยขยันให้อีกเดือนละ 1,000 บาท
19 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกฎหมาย (ประจำกรุงเทพฯ เขตสวนหลวง)รับสมัครด่วน !
1.รวบรวมเอกสารประกอบสำนวนในคดี ตรวจสอบสำนวน 2.จัดทำเอกสารยื่นคำร้อง,คำขอและคำแถลงต่อศาล 3.ติดตามผลของสำนวนคดี บันทึกและรายงานผล 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและติดต่อผู้ว่าจ้าง 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับม...

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านเอกสารในฝ่ายและประสานงาน 2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนหน่วยงาน 3. คีย์ข้อมูลต่างๆ 4. ทำreportสนับสนุนข้อมูลภายในฝ่าย

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่สำหรับยื่นวีซ่า workpermit
ทำหน้าที่เตรียมเอกสารและยื่นใบอนุญาติทำงาน ยื่นวีซ่าธุรกิจ วีซ่าครอบครัวของต่างชาติ จดทะเบียนธุรกิจ เปลี่ยนแปลง แก้ไข กรรมการ ผู้ถือหุ้น

บริษัท สยาม รอยัล อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ แอนด์ แอคเคาติ้ง แอสโซซิเอท จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
19 พ.ค. 62
5 . IT Supportรับสมัครด่วน !
-ดูแลระบบ Network, LAN -Support IT ให้กับฝ่ายต่างๆ -แก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ -ดูแลระบบ IT ด้าน Software และ Hardware ให้กับ User เช่น (RightFax System ,CTI System , AutoCall System , Voice...

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
19 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงานใหญ่ รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ - ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป - มีการอบรมให้ก่อน

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้ขั้นต่ำ13,000 + ค่าคอมมิชชั่น
19 พ.ค. 62
7 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
-จัดทำบัญชีและภาษีอากรประจำเดือน -ปิดงบการเงินประจำปี

บริษัท ฮูเบิร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
8 . พนักงานลงบัญชี part-timeรับสมัครด่วน !
ทำงานเสาร์ - อาทิตย์

สามธิดาการบัญชีและทนายความ
เงินเดือน 300-500 บาท /วัน
19 พ.ค. 62
9 . พนักงานทำบัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารทางบัญชี 2.จัดทำเอกสารทางภาษี 3.คีร์ข้อมูลเข้าระบบบัญชี 4.รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดี แอคเคาน์ 88 จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
19 พ.ค. 62
10 . ธุรการประสาน
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในบริษัท และกับบุคคลภายนอก เช่นลูกค้าและ คู่ค้าทางโทรศัพท์ - จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ป้อนข้อมูลลงในระบบ

บริษัท ไทยธนาที่ปรึกษาและกฎหมาย จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้น 11,000 บาท เป็นต้นไป
19 พ.ค. 62
11 . พนักงานบัญชีประจำสำนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1.รวบรวมเอกสารบัญชี จัดประเภทและวิเคราะห์รายการบัญชี 2.บันทึกบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ( โปรแกรมบัญชี Express ) 3.จัดทำและยื่นแบบภาษีต่างๆ ต่อกรมสรรพากรประจำเดือน (ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต) -จัดทำและยื่...

บริษัท เดอะเบสท์ แอสโซซิเอท แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
19 พ.ค. 62
12 . นิติกรรมสัญญา
- เป็นตัวแทนของธนาคารในการทำนิติกรรมสัญญา ณ สำนักงานที่ดินต่างๆ ที่ได้รับ มอบหมาย - เตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ชาร์เตอร์ ลอว์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 62
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ปฎิบัติงานเกี่ยวกับด้านบัญชี จัดทำ แบบ ภ.ง.ด.3 53 ภ.พ.30 และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.ปฎิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ 09.00 น.- 18.00 น. (เสาร์เว้นเสาร์ 09.00 น. - 16.00 น.)

บริษัท ออลอะเบ้าท์ แอคเค้าติ้ง เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
19 พ.ค. 62
14 . เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่สอบบัญชี นักศึกษาฝึกงานรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชี : - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี - จัดเตรียมเอกสารการบันทึกบัญชี - บันทึกรายการบัญชี - จัดทำเอกสารการยื่นแบบภาษีอากรต่างๆ - จัดทำรายงานต่างๆ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : - ตรวจส...

Collins and Conners Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000+ บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
18 พ.ค. 62
15 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายงาน Visa Workpermitรับสมัครด่วน !
• จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการประสานงาน ยื่นเอกสารเกี่ยวกับการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานแก่พนักงานชาวต่างชาติ • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, เปลี่ยนแปลงแก้ไขกรรมการ, แก้ไขที่อยู่บริษัท, จดเพิ่มทุน, ลดทุ...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
16 . Senior Accountant /Assist Accounting Manager
• Issue Tax Invoice, Receipt, Bank Cheque, Debit Note, Credit Note • Computation of PND3, 53, PP30 together with submission and payment process • Input data • Issue AP, AP, RV, PV, GL, etc. • Mon...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
18 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่การเงิน รับสมัครด่วน !
1. จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า 3. บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจา...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
18 พ.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่อาวุโส-บัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
• ควบคุมการจัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง • ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า • ควบคุมดูแลการบันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 พ.ค. 62
19 . Interpreter
• Translate documents from Thai to English and English to Thai. • Coordinate and support between organization and each department. • Able to communicate with foreign customers. • Work tasks and is ...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
20 . Admin Officer (เจ้าหน้าที่ธุรการ)รับสมัครด่วน !
งานธุรการ 1. ควบคุมดูแลเอกสารทางบัญชีของลูกค้า รวมถึงรับ-ส่งเอกสารลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร 2. ทำเอกสารเบิกจ่ายเงินสดย่อย รับวางบิล ประสานงานรับ – จ่ายเช็คและจัดเก็บเอกสารการเบิกจ่ายต่าง ๆ 3. ...

A.A.C Audit Firm Co.,Ltd
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 พ.ค. 62
 พบ 122 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ