JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accountant
- Daily and monthly book keeping record in Accounting Software - Monthly WHT & VAT reports and submit to Revenue Department - Annual closing and audit preparation - Manage payroll and Social Securi...

Orbis Thailand
23 เม.ย. 62
2 . พนักงานบัญชี
1.บันทึกเอกสารรับจ่าย 2.บันทึกรายการประจำวัน 3.ทำแบบภาษีประจำเดือน ภงด.1,3,53,ภพ.30 4.ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท บัญชีโฟร์-วัน จำกัด
23 เม.ย. 62
3 . พนักงานบัญชี (Accountant)
- บันทึกรายการบัญชีในหมวด GL, AR, AP - จัดทำรายละเอียดบัญชีรวมถึง รายการกระทบยอดบัญชีธนาคาร - คำนวนเงินเดือนและนำส่ง ภงด1 – ประกันสังคม - เป็นผู้ช่วยจัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี - จัดทำภาษี...

HLB (Thailand) Ltd.
เงินเดือน ต่อรองได้ (Negotiable)
23 เม.ย. 62
4 . Senior Accountant
- Control of G/L, A/R, A/P accounts - Control fund receipt, payment and cash flow - Take care of banking requirements including monthly reconciliation - Take care of payroll calculation and related...

HLB (Thailand) Ltd.
เงินเดือน Negotiable
23 เม.ย. 62
5 . พนักงานขับรถประจำบริษัท
- ขับรถให้ผู้บริหาร และรับส่งลูกผู้บริหาร - ดูแลความสะอาดรถยนต์ รถบริษัทและบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ประกันภัย ภาษีรถยนต์ เนื่องจากผู้บริหารจะต้องเ...

บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
เงินเดือน 14,000 ขึ้นไป
23 เม.ย. 62
6 . ดูแลสื่อออนไลน์ (FB, LINE, IG)
- ให้ส่ง ใบสมัคร ตามรูปแบบของ JOBTHAI เท่านั้น ขอสงวนสิทธิไม่พิจารณา ใบสมัครในรูปแบบอื่น - ทำการตลาดออนไลน์ ผ่านสื่อ โซเชียลมีเดียต่างๆ - สืบค้นหาข้อมูลทาง Google - ทำสื่อ โฆษณา ลงใน FB LI...

บริษัท แบรนด์ไทย ดอทคอม จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000
23 เม.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขอ Visa และ Work permitรับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับลูกค้าด้านการขอ Visaและใบอนุญาตทำงาน - ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ให้รายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆกับลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี รายละเอียดงาน 1.ออกเอกสารเกี่ยวกับบัญชี รายรับ ,ใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี ,ใบเสนอราคา ,เช็ค Statement ประสานงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ***ทราบผลวันที่สัมภาษณ์ทันที*...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
9 . ตรวจงบการเงิน ภาษี และเป็นที่ปรึกษารับสมัครด่วน !
ทำงานประจำสำนักงานบัญชี ตรวจงบการเงิน ภาษี ดูแลควบคุมงานในสำนักงาน และเป็นที่ปรึกษา ให้กับลูกค้า SME

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
23 เม.ย. 62
10 . พนักงานรับส่งเอกสารและจดทะเบียนรับสมัครด่วน !
1. รับส่งเอกสารลูกค้า 2.ติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆเพื่อยื่นเอกสาร 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
11 . หัวหน้าบัญชี / เปิดรับผู้สนใจทำธุรกิจส่วนตัว เปิดสำนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
จัดทำบัญชีและภาษี ทั้งระบบ สำหรับลูกค้า SME รับสมัคร ตำแหน่ง ผู้จัดการ ผู้บริหาร สำนักงานบัญชี ผู้สนใจทำธุรกิจส่วนตัว เปิดสำนักงานบัญชี เป็นของตัวเอง 1.ผู้สนใจ เรียนคอร์ส บริหารสำนักงานบัญชีอย่...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามความสามารถ
23 เม.ย. 62
12 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดเดรียมเอกสาร - ลงบันทึกบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้อง - ติดต่อหน่วยงานราชการเป็นบางครั้ง

บริษัท พี.ยู.วี. แอ๊คเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
23 เม.ย. 62
13 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีรายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย - รายงานสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคา รายงานลูกหนี้-เจ้าหนี้ คงค้าง เป็น...

บริษัท เอ็มเอ็น แอดวานซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
14 . พนักงานบัญชี
- จัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1 , 3 , 53) - จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30) - จัดทำงบการเงินประจำปี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อัครัช คอนซัลแทนท์ คอร์ป จำกัด
เงินเดือน 17,000
23 เม.ย. 62

บริษัท สมายล์ แรบบิท จำกัด
เงินเดือน 14,000-20,000
23 เม.ย. 62
16 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น. หยุด เสาร์-อาทิตย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีสอนงานให้จนกระทั่งปิดงบการเงินได้ สวัสดิการมีประกันสังคม ลาพักร้อน โอทีวันหยุด เงินโบนัส และเงินพิเศษ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ.แอล.เอ็ม. เซอร์วิส
เงินเดือน 9,000 - 14,000
23 เม.ย. 62
17 . พนักงานบันทึกข้อมูลและจัดเก็บเอกสาร
- บันทึกข้อมูลเอกสารบัญชีโดยใช้โปรแกรม Easy Acc - จัดเก็บเอกสาร - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.30 - 17.00 - มีทำล่วงเวลาและทำวันเสาร์ตั้งแต่กลางเมษายน - สิ้นเดือนพฤษภาคม - เงิ...

สำนักงานบัญชีเทพทวีพิทักษ์
เงินเดือน ตามวุฒิและความสามารถ
23 เม.ย. 62
18 . ธรุการงานบังคับคดี
1. ประสานงานภายนอก และภายใน 2. ทำรายงานสืบทรัพย์และบังคับคดีส่งผู้ว่าจ้าง 3. วางแผนการทำงานด้านการบังคับคดี 4. ลงข้อมูลและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่น

บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (โทรศัพท์)รับสมัครด่วน !
- แนะแนวทางการแก้ไขภาระหนี้สินลูกหนี้ - เร่งรัด และติดตามหนี้ตามเป้าหมาย - รายงานผลการติดตามเร่งรัด - วางแผน และเสนอแนะแนวทางการติดตามหนี้กับทีมบริหาร สัมภาษณ์ทราบผล(ทันที)

บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง "มีค่าตอบแทนพิเศษอัตราสูง"
23 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่บังคับคดี (อาวุโส)
- สืบทรัพย์ - ดูแลการขายทอดตลาด - งานเอกสารทางคดี - ประสานงานกับลูกค้าบริษัท และเจ้าหน้าที่ภายในบริษัท - ตรวจสอบและให้คำแนะนำทางคดีเบื้องต้นแก่ลูกค้า - งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 62
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ