JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 135 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เลขานุการ และธรุการบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ช่วยหัวหน้ากำหนดตารางงานแต่ละวัน และแจ้งเตือนนัดหมาย 2. ช่วยหัวหน้าจัดทำเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา จัดทำสัญญาฯ 3. ช่วยรับโทรศัพท์ และตอบไลน์ลูกค้าในเบื้องต้น แทนหัวหน้างาน 4. ออกใบกำกับภาษีขายในแต่ล...

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด
เงินเดือน 14,000-16,000
17 ก.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี (ด่วนมาก สัมภาษณ์ทราบผล พร้อมเริ่มงาน ทันที)รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานด้านตรวจสอบบัญชี ตาม Audit Program 2. จัดทำกระดาษทำการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ ในด้านงานบัญชี และ ภาษีอากร พร้อมทั้งจัดทำรายงาน สรุปผลการตรวจพข้อเสนอแนะ และ...

บริษัท เอ็มพาตี้ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 14,000 - 18,000 (พิจารณาตามความสามารถ)​
17 ก.ย. 62
3 . หัวหน้างาน - เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงาน
ควบคุม งานการจัดทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบให้ลูกค้าของสำนักงาน

บริษัท สำนักงานพันธมิตร จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ที่มี พร้อมสวัสดิการอื่นๆ
17 ก.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชี-ประจำสำนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมสำเร็จรูป ให้ลูกค้า - จัดทำภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลเพิ่ม - ปิดบัญชี ออกรายงานทางการเงิน และเอกสารต่างๆ

บริษัท สำนักงานพันธมิตร จำกัด
เงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 15,000.-บาท และตามประสบการณ์ที่มี พร้อมสวัสดิการอื่นๆ
17 ก.ย. 62
5 . Audit Assistant
• Assist the Audit Manager in performing an assigned audit work in accordance with an approved audit program. • Survey the activities and audit work assignments in order to consider the nature of ope...

บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
เงินเดือน N/A
17 ก.ย. 62
6 . Senior Accountant
- Control of G/L, A/R, A/P accounts - Control fund receipt, payment and cash flow - Take care of banking requirements including monthly reconciliation - Take care of payroll calculation and related...

HLB (Thailand) Ltd.
เงินเดือน Negotiable
17 ก.ย. 62
7 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชี ภาษีอากร

สำนักงานบัญชี เค เอ็น ที กรุ๊ป การบัญชี
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ก.ย. 62
8 . พนักงานบัญชี
ดูแลรับผิดชอบงานบัญชีทั่วไปของบริษัท จัดทำ,ติดตามและตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ/ใบกำกับภาษีขายให้ถูกต้องครบถ้วน จัดทำภาษี ภ.ง.ด.1,3,53,ภ.พ.30 และทำรายงานภาษี สรุปภาษีรายเดือน ปิดงบการเงินรายปี จัดทำบัญ...

บริษัท ซี.คอนซัลท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
9 . พนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชี - จัดทำแบบภาษีประจำเดือน

บริษัท เอส.เจ. การบัญชี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา และประสบการณ์ทำงาน
17 ก.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน รับสมัครด่วน !
- ให้คำปรึกษา เสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางการเงินและหาทางออกให้กับลูกค้า - บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า - รับแจ้งและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าจากการใช้บริการ ...

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ก.ย. 62
11 . นิติกรสัญญา
1.ทำหน้าที่ด้านกฎหมายของบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง/คดีอาญา 2.ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำนิติกรรม และสัญญาต่างๆทุกหน่วยงานของบริษัท 3.วิเคราะห์/ตรวจ/ร่าง/แก้ไขสัญญา และเอกสารทางกฎหมายของบริษัท ที่...

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
12 . นิติกรรมสัญญา
- เป็นตัวแทนของธนาคารในการทำนิติกรรมสัญญา ณ สำนักงานที่ดินต่างๆ ที่ได้รับ มอบหมาย - เตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ชาร์เตอร์ ลอว์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
13 . Senior Accountant Officer (สำนักงานบัญชี)
• จัดทำบัญชี, ปิดบัญชีให้ลูกค้า • ให้คำปรึกษา ด้านภาษีอากร, บัญชี ฯลฯ

บริษัท เออาร์ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
17 ก.ย. 62
14 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชี, ปิดบัญชีให้ลูกค้า - บันทึก และปรับปรุงบัญชี โดยใช้โปรแกรม Express - ให้คำปรึกษา ด้านภาษีอากร , บัญชี ฯลฯ

บริษัท เออาร์ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
15 . Accounting Supervisor / พนักงานบัญชีอาวุโส (สำนักงานบัญชีARAC)
- จัดทำบัญชี ให้กับลูกค้า - ให้คำปรึกษาด้านบัญชี และภาษีกับลูกค้า - บริหารทีมงาน ฯ

บริษัท เออาร์ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
17 ก.ย. 62
16 . พนักงานบัญชี
• ดูแลงานบัญชีของลูกค้า • จัดแยกเอกสาร, เก็บเอกสารลงแฟ้ม • บันทึกบัญชี, ผ่านรายการบัญชี, จัดทำรายงานงบทดลอง และรายงานแยกประเภท รวมถึงรายงานทางบัญชีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • สรุปตัวเลขนำส่งภาษี ภงด 1, 3...

บริษัท ดูโอ การบัญชีและบริการ จำกัด
เงินเดือน 13,000-20,000
17 ก.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ติดต่อราชการ 2.จัดทำเอกสารทางบัญชีเพื่อชำระภาษีรายเดือน รายปี 3.บันทึกข้อมูลบัญชีลงโปรแกรมบัญชี 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

บริษัท จินดา เอาท์ซอร์สซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000
17 ก.ย. 62
18 . พนักงานบัญชี , ผู้ช่วยพนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
-ประสานงานเอกสาร -จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย -ปิดบัญชีและออกงบทดลอง

บริษัท สำนักงานศุภกิจการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
17 ก.ย. 62
19 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
-ลงบัญชี และแสดงงบฐานะกาเงินประจำปีตามกำหนดที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจสอบความถูกต้อง และหลักฐานในการทำบัญชี -บันทึกข้อมูลเอกสารบัญชี บนโปรแกรม (EXPRESS) -จัดทำรายงาน ภาษีซื้อ-ขาย นำเข้า-ส่งออก ติดต่อส...

บริษัท สำนักงานศิริการบัญชี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 62
20 . ทนายความ 9 ภาค ทั่วประเทศ รับสมัครด่วน !
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทก์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฟ้องและการดำเนินคดีในเขตอำนาจศาลตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท เอ แอนด์ ที บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 62
 พบ 135 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ