JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 137 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานลงบัญชี ** รับเฉพาะ วุฒิ ม.6 , ปวช. - ปวส. **รับสมัครด่วน !
- ทำงานเสาร์ - อาทิตย์ สำหรับ part-time - ทำงานจันทร์ - ศุกร์ สำหรับพนักงานประจำ

สามธิดาการบัญชีและทนายความ
เงินเดือน part-time 300-500 บาท /วัน ถ้าประจำ ตามตกลง
19 ก.ย. 62
2 . เลขานุการ และธรุการบัญชีรับสมัครด่วน !
1. ช่วยหัวหน้ากำหนดตารางงานแต่ละวัน และแจ้งเตือนนัดหมาย 2. ช่วยหัวหน้าจัดทำเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา จัดทำสัญญาฯ 3. ช่วยรับโทรศัพท์ และตอบไลน์ลูกค้าในเบื้องต้น แทนหัวหน้างาน 4. ออกใบกำกับภาษีขายในแต่ล...

บริษัท แอคเคาท์เวิร์ค จำกัด
เงินเดือน 14,000-16,000
18 ก.ย. 62
3 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชี ภาษีอากร

สำนักงานบัญชี เค เอ็น ที กรุ๊ป การบัญชี
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ย. 62
4 . บัญชี และผู้ช่วยบัญชีUrgently Required !
- ออกเอกสารทางด้านบัญชีให้กับลูกค้า เช่น ใบเสร็จรับเงิน, บิลเงินสด, ใบสำคัญรับ-จ่าย, ใบหัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ - ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

Interactive Group Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
5 . ทนายความ 9 ภาค ทั่วประเทศ รับสมัครด่วน !
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทก์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานฟ้องและการดำเนินคดีในเขตอำนาจศาลตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท เอ แอนด์ ที บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
6 . Admin / ธุรการ รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 2. พิมพ์ข้อมูล 3. ตรวจสอบข้อมูลด้านเอกสาร 4. ประสานงานทั้งภายในและภายนอก 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 6. ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 18:00

บริษัท เอ แอนด์ ที บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 บาท + เบี้ยขยันให้อีกเดือนละ 1,000 บาท
18 ก.ย. 62
7 . Senior Accountant
- Control of G/L, A/R, A/P accounts - Control fund receipt, payment and cash flow - Take care of banking requirements including monthly reconciliation - Take care of payroll calculation and related...

HLB (Thailand) Ltd.
เงินเดือน Negotiable
18 ก.ย. 62
8 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดเดรียมเอกสาร - ลงบันทึกบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้อง - ติดต่อหน่วยงานราชการเป็นบางครั้ง

บริษัท พี.ยู.วี. แอ๊คเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
18 ก.ย. 62
9 . นิติกรสัญญา
1.ทำหน้าที่ด้านกฎหมายของบริษัท ดำเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง/คดีอาญา 2.ให้คำปรึกษาแนะนำในการทำนิติกรรม และสัญญาต่างๆทุกหน่วยงานของบริษัท 3.วิเคราะห์/ตรวจ/ร่าง/แก้ไขสัญญา และเอกสารทางกฎหมายของบริษัท ที่...

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน รับสมัครด่วน !
- ให้คำปรึกษา เสนอแนวทางการแก้ปัญหาทางการเงินและหาทางออกให้กับลูกค้า - บริการตอบข้อซักถามและให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า - รับแจ้งและดำเนินการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นให้กับลูกค้าจากการใช้บริการ ...

บริษัท ชโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ย. 62
11 . พนักงานบัญชี , ผู้ช่วยพนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
-ประสานงานเอกสาร -จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย -ปิดบัญชีและออกงบทดลอง

บริษัท สำนักงานศุภกิจการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
18 ก.ย. 62
12 . Data Analyst
• Prepare and manage reporting of (non-financial) key performance indicators (KPI) to customer on monthly basis. • Creating and manage filing systems ie. Paperwork, documents and computer-based info...

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 62
13 . IT Supportรับสมัครด่วน !
1.To support services such as install new software and new hardware 2.To solve basic problems of computer and application 3.To system maintenance and other support about helpdesk task

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายกฎหมาย (ประจำกรุงเทพฯ เขตสวนหลวง)รับสมัครด่วน !
1.รวบรวมเอกสารประกอบสำนวนในคดี ตรวจสอบสำนวน 2.จัดทำเอกสารยื่นคำร้อง,คำขอและคำแถลงต่อศาล 3.ติดตามผลของสำนวนคดี บันทึกและรายงานผล 4.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆและติดต่อผู้ว่าจ้าง 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับม...

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ - ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป - มีการอบรมให้ก่อน

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000 บาท+ ค่าคอมมิชชั่น
18 ก.ย. 62
16 . นิติกรรมสัญญา
- เป็นตัวแทนของธนาคารในการทำนิติกรรมสัญญา ณ สำนักงานที่ดินต่างๆ ที่ได้รับ มอบหมาย - เตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ชาร์เตอร์ ลอว์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 62
17 . พนักงานส่งเอกสาร (แมสเซ็นเจอร์)
- รับ - ส่งเอกสารให้ลูกค้า - เส้นทางการรับ - ส่งเอกสารทางหัวหน้างานจะแจ้งให้ทราบในวันที่เริ่มทำงาน

บริษัท สำนักงานกฎหมายและบัญชี ธาดาทนายความ จำกัด
เงินเดือน 8,000 - 12,000 บาท
18 ก.ย. 62

บริษัท ไทยเซอร์วิสพลัส จำกัด (Thai Service Plus Co.,Ltd.)
18 ก.ย. 62
19 . ธุรการงานบังคับคดี
1. ประสานงานภายนอก และภายใน 2. ทำรายงานสืบทรัพย์และบังคับคดีส่งผู้ว่าจ้าง 3. วางแผนการทำงานด้านการบังคับคดี 4. ลงข้อมูลและจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่น

บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (โทรศัพท์)รับสมัครด่วน !
- แนะแนวทางการแก้ไขภาระหนี้สินลูกหนี้ - เร่งรัด และติดตามหนี้ตามเป้าหมาย - รายงานผลการติดตามเร่งรัด - วางแผน และเสนอแนะแนวทางการติดตามหนี้กับทีมบริหาร สัมภาษณ์ทราบผล(ทันที)

บริษัท ลีกัล สเตท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง "มีค่าตอบแทนพิเศษอัตราสูง"
18 ก.ย. 62
 พบ 137 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ