JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 121 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานลงบัญชี ** รับเฉพาะ วุฒิ ม.6 , ปวช. - ปวส. **รับสมัครด่วน !
- ทำงานเสาร์ - อาทิตย์ สำหรับ part-time - ทำงานจันทร์ - ศุกร์ สำหรับพนักงานประจำ

สามธิดาการบัญชีและทนายความ
เงินเดือน part-time 300-500 บาท /วัน ถ้าประจำ ตามตกลง
21 ส.ค. 62
2 . พนักงานคีย์ข้อมูล
- พิมพ์งบการเงิน พิมพ์เอกสาร จดหมายทั่วไป - คีย์ข้อมูลทางบัญชี - เป็นผู้ช่วยพนักงานจดทะเบียน

สำนักงานวันชัยการบัญชี
เงินเดือน ตามวุฒิ
20 ส.ค. 62
3 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำบัญชี ภาษีอากร

สำนักงานบัญชี เค เอ็น ที กรุ๊ป การบัญชี
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
4 . พนักงานบัญชีและธุรการ (ปฏิบัติงานที่อ่อนนุช 80)รับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชี ซื้อ-ขาย, จ่าย-รับ ลงโปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี 2.จัดทำ ภงด 1, 3, 53 ประกันสังคม 3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายและ ภ.พ.30 4.ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น สรรพากร, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และประกัน...

บริษัท อะมีตี้ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและตามประสบการณ์
20 ส.ค. 62
5 . รับสมัครทนายความ 9 ภาค ทั่วประเทศ ด่วน !!!!!รับสมัครด่วน !
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทก์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ***เน้น !!! ทางบริษัทต้องการทนายความในเขตอำนาจศาลภาค 6 ภาค 7 ...

บริษัท เอ แอนด์ ที บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
6 . Admin / ธุรการ รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 2. พิมพ์ข้อมูล 3. ตรวจสอบข้อมูลด้านเอกสาร 4. ประสานงานทั้งภายในและภายนอก 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 6. ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 18:00

บริษัท เอ แอนด์ ที บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 บาท + เบี้ยขยันให้อีกเดือนละ 1,000 บาท
20 ส.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำรายงานภาษี 2. จัดทำแบบนำส่งภาษี 3. บันทึกรายการทางบัญชี 4. รายงานอื่นๆตามที่ผู้จัดการมอบหมาย

Proaccteam Co.,Ltd.
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
20 ส.ค. 62
8 . หัวหน้างาน - เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงาน
ควบคุม งานการจัดทำบัญชี ยื่นภาษี ปิดงบให้ลูกค้าของสำนักงาน

บริษัท สำนักงานพันธมิตร จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ที่มี พร้อมสวัสดิการอื่นๆ
20 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชี-ประจำสำนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมสำเร็จรูป ให้ลูกค้า - จัดทำภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลเพิ่ม - ปิดบัญชี ออกรายงานทางการเงิน และเอกสารต่างๆ

บริษัท สำนักงานพันธมิตร จำกัด
เงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 15,000.-บาท และตามประสบการณ์ที่มี พร้อมสวัสดิการอื่นๆ
20 ส.ค. 62
10 . พนักงานบัญชี Junior
1. บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชีเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ หรือระบบ Cloud ของบริษัท 2. จัดพิมพ์รายงานต่าง ๆ ที่จำเป็น โดยเฉพาะรายงานภาษีต่าง ๆ 3. ปิดงบรายเดือนตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ส่ง Report ให้แก่ผู...

บริษัท บีอีเอซี แอคเคาน์ แอนด์ ออดิท จำกัด
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา หรือตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 62
11 . Lawyer
- ให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ลูกค้าชาวต่างชาติ - ให้คำแนะนำแก่ชาวต่างชาติ ในการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจ อาทิเช่น BOI, FBL, Branch Office, Company Limited รวมทั้งการขอ Visa และ Work Permit - ให้คำแนะนำในกา...

SIAM ATTORNEY INTERNATIONAL Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000 (ตามประสบการณ์)
20 ส.ค. 62
12 . Senior Accountant
- Analyze transactions and record journal entries by following accounting standard - Evaluate tax accounting consequences of tax planning strategies including withholding tax, VAT, Specific Business ...

Plizz (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000-50,000
20 ส.ค. 62
13 . ธุรการเอกสาร
- คีย์ข้อมูลและออกหนังสือผ่านระบบ PC - ตรวจข้อมูล - พิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายผ่านโปรแกรมออฟฟิศ - พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย - ออกหนังสือทวงถาม

บริษัท ไทยธนาที่ปรึกษาและกฎหมาย จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 10,000 บาท ขึ้นไป
20 ส.ค. 62
14 . ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
-ปฏิบัติงานสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชี -รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท สำนักงานสอบบัญชีเจ เอ็น เอ็น จำกัด
20 ส.ค. 62
15 . พนักงานบัญชี , ผู้ช่วยพนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
-ประสานงานเอกสาร -จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย -ปิดบัญชีและออกงบทดลอง

บริษัท สำนักงานศุภกิจการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
20 ส.ค. 62
16 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีอาวุโส (In-Charge)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานและควบคุมงาน - จัดทำกระดาษทำการ/หลักฐานในการตรวจสอบบัญชี พร้อมสรุปผลการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดทำร่างรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ร่างงบการเงิน และร่างรายงานแจ้งผู้บริหารเกี่ยวกับกา...

บริษัท ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำบัญชี,ภาษี และปิดงบของบริษัทลูกค้า ประมาณ 10-15 บริษัท - จัดทำประมาณการภงด.51, ภงด.50 ยื่นงบการเงินประจำปี - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำกระดาษทำการส่งผู้ตรวจสอบบัญชี...

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป
20 ส.ค. 62
18 . พนักงานบัญชี
1. บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม Express 2. จัดทำแบบ ภ.ง.ด.1,3,53 แบบภ.พ.30 แบบประกันสังคมประจำแต่ละเดือน 3. เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี

บริษัท ฐิติพร แอ็คเคาท์ติ้ง กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 ส.ค. 62
19 . Senior Accountant Officer (สำนักงานบัญชี)
• จัดทำบัญชี, ปิดบัญชีให้ลูกค้า • ให้คำปรึกษา ด้านภาษีอากร, บัญชี ฯลฯ

บริษัท เออาร์ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
20 ส.ค. 62
20 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชี, ปิดบัญชีให้ลูกค้า - บันทึก และปรับปรุงบัญชี โดยใช้โปรแกรม Express - ให้คำปรึกษา ด้านภาษีอากร , บัญชี ฯลฯ

บริษัท เออาร์ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 62
 พบ 121 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ