JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชี ลูกหนี้่ เจ้าหนี้ รายได้ ค่าใช้จ่าย 2. ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย 3. ทำแบบภาษีต่างๆ 4. ทำบัญชี สามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โอ.อาร์.เอ็น. แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 18,000
24 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
-ปิดงบการเงิน -กระทบยอดรายได้ใน ภงด. 50 กับ ภพ.30 -วางแผนและการพัฒนาการทำงานให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว -ควบคุมดูแลการบันทึกบัญชี และเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีให้เป็นตามมาตรฐานการบัญชีกำหนด -ค...

Mudus Accounting Co.,Ltd./ บริษัท มิวดัส แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป
24 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย และรายการปรับปรุงต่างๆ ให้ถูกต้องตามหลักการบัญชีและภาษีอากร 2.ควบคุมดูแลงานด้านบัญชีการเงิน,บัญชีบริหาร และบัญชีภาษีอากร ของบริษัททั้งหมด 3.จัดทำงบประมาณหรือเป้าหมายประจำข...

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด
24 มิ.ย. 62
4 . ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
ตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานการตรวจสอบ ให้กับลูกค้าของบริษัท จัดทำ audit procedure จัดทำ working paper

บริษัท สำนักงานพันธมิตร จำกัด
เงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 15,000.-บาท และตามประสบการณ์ที่มี พร้อมสวัสดิการอื่นๆ
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชี-ประจำสำนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมสำเร็จรูป ให้ลูกค้า - จัดทำภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลเพิ่ม - ปิดบัญชี ออกรายงานทางการเงิน และเอกสารต่างๆ

บริษัท สำนักงานพันธมิตร จำกัด
เงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 15,000.-บาท และตามประสบการณ์ที่มี พร้อมสวัสดิการอื่นๆ
24 มิ.ย. 62
6 . พนักงานบัญชี
-ทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี และตามประมวลรัษฎากร -จัดทำรายงานและแบบภาษีเพื่อนำส่งประจำเดือน -ปิดงบการเงิน เพื่อนำส่งกรมสรรพากร และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

บริษัท นที ออดิท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . ธุรการประสานทางโทรศัพท์
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในบริษัท และกับบุคคลภายนอก เช่นลูกค้าและ คู่ค้าทางโทรศัพท์ - จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ป้อนข้อมูลลงในระบบ

บริษัท ไทยธนาที่ปรึกษาและกฎหมาย จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้น 11,000 บาท เป็นต้นไป
24 มิ.ย. 62
8 . ธุรการเอกสาร
- คีย์ข้อมูลและออกหนังสือผ่านระบบ PC - ตรวจข้อมูล - พิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายผ่านโปรแกรมออฟฟิศ - พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย - ออกหนังสือทวงถาม

บริษัท ไทยธนาที่ปรึกษาและกฎหมาย จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 10,000 บาท ขึ้นไป
24 มิ.ย. 62
9 . รับสมัครทนายความประจำสำนักงานด่วน!!! 5 ตำแหน่ง และทนายฝึกหัดหลายตำแหน่งรับสมัครด่วน !
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทก์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ***โปรดระบุเขตอำนาจศาลที่ท่านประสงค์จะรับงานฟ้องคดี***

บริษัท เอ แอนด์ ที บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 62
10 . Admin / ธุรการ รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 2. พิมพ์ข้อมูล 3. ตรวจสอบข้อมูลด้านเอกสาร 4. ประสานงานทั้งภายในและภายนอก 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 6. ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 18:00

บริษัท เอ แอนด์ ที บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 บาท + เบี้ยขยันให้อีกเดือนละ 1,000 บาท
24 มิ.ย. 62
11 . Admin
• งานธุรการ จัดทำ จัดเก็บข้อมูล/เอกสาร • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า • ประสานงานเพื่อวางบิลและเรียกเก็บเงินกับลูกค้า • จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ ตามที่กำหนด • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สำนักบัญชีไทย จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
24 มิ.ย. 62
12 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำแบบ ภงด 1 3 53 ภพ.30 ในแต่ละเดือน 2. บันทึกบัญชี สมุดรายวันต่างๆ ในโปรแกรมบัญชี EXPRESS 3. ปิดงบการเงิน 4. คุยงานกับลุกค้า

บริษัท พี.เจ.ธุรกิจและการบัญชี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
13 . พนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชีและจัดทำเอกสารที่จำเป็นส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - จัดทำงบการเงินประจำเดือน

บริษัท สำนักงานบัญชีคราฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 มิ.ย. 62
14 . นักศึกษาฝึกงานบัญชี
- ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30น

บริษัท เอสทีเอ คอนซัลติ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 200 บาท
24 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีและผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
1. บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป 2. จัดทำรายละเอียดประกอบยอดคงเหลือ และจัดทำรายงานกระทบยอดบัญชี 3. จัดทำแบบภาษีและแบบประกันสังคม 4. จัดทำและสรุปกระดาษทำการงานตรวจสอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ร...

บริษัท เอ็นทูเอส โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป
24 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาคสนาม
1.ออกตรวจสอบที่อยู่ / ที่ทำงาน ของลูกหนี้ ที่สามารถติดต่อได้ 2.ติดตามและสืบหาข้อมูล ในกรณีที่ลูกหนี้ หลบหลีก ย้ายที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ 4.ติดตามลูกหนี้ภาคสนาม 5.นัดชำระหนี้ / เ...

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
เงินเดือน 10,000 + Commission
24 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้/ ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
- เจรจา/ติดตามหนี้ ทางโทรศัพท์

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 + Commission
24 มิ.ย. 62
18 . สืบทรัพย์,บังคับคดี
- ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ - สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ ที่ดิน,ทรัพย์,ถอนการบังคับคดี - ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่กรมบังคับคดี,ศาล

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ทำงาน (ตามข้อตกลง)
24 มิ.ย. 62
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกกฎหมาย
ติดต่อประสานงาน ควบคุมบริหารการจัดการ ดูแลเอกสารด้านงานฟ้องคดีต่างๆ

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท/ประสบการณ์
24 มิ.ย. 62
20 . เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์(บัตรเครดิต)
- ติดต่อและเจรจาลูกค้าค้างชำระบัตรเครดิต/สินเชื่อเงินสด - บันทึกรายงานการติดตาม

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000+คอมมิชั่น+ค่าตอบแทนพิเศษ
24 มิ.ย. 62
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ