JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 146 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่สอบบัญชี นักศึกษาฝึกงานรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชี : - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี - จัดเตรียมเอกสารการบันทึกบัญชี - บันทึกรายการบัญชี - จัดทำเอกสารการยื่นแบบภาษีอากรต่างๆ - จัดทำรายงานต่างๆ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : - ตรวจส...

Collins and Conners Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000+ บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
24 มี.ค. 62
2 . ธุรการประสาน
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในบริษัท และกับบุคคลภายนอก เช่นลูกค้าและ คู่ค้าทางโทรศัพท์ - จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ป้อนข้อมูลลงในระบบ

บริษัท ไทยธนาที่ปรึกษาและกฎหมาย จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้น 10,000 บาท เป็นต้นไป
24 มี.ค. 62
3 . ธุรการเอกสาร
- คีย์ข้อมูลและออกหนังสือผ่านระบบ PC - ตรวจข้อมูล - พิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายผ่านโปรแกรมออฟฟิศ - พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย - ออกหนังสือทวงถาม

บริษัท ไทยธนาที่ปรึกษาและกฎหมาย จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 10,000 บาท ขึ้นไป
24 มี.ค. 62
4 . การตลาด / ประสานงานทั่วไป / ป้อนและตรวจสอบข้อมูล
1. การตลาดทั่วไปในออฟฟิตหรือ 2. ประสานงานทั่วไป ติดต่อสื่อสาร งานเอกสารและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี หรือ 3. ป้อนระบบข้อมูล ใช้ Excel ได้คล่อง อย่างใดอย่างหนึ่ง

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ขึ้นกับศักยภาพและการพัฒนาตนเอง
24 มี.ค. 62
5 . นิติกรรมสัญญา
- เป็นตัวแทนของธนาคารในการทำนิติกรรมสัญญา ณ สำนักงานที่ดินต่างๆ ที่ได้รับ มอบหมาย - เตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ชาร์เตอร์ ลอว์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ
ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี พิมพ์จดหมายออก จัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ดูแลเงินสดย่อย พิมพ์งบการเงิน จัดซื้อ ประสานงานทั่วไป และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอซีที แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-25,000
24 มี.ค. 62
7 . พนักงานจัดทำบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชีให้กับบริษัทลูกค้า บันทึกบัญชีรายวันรับ รายวันจ่ายด้วยโปรแกรมบัญชี จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย - จัดทำรายงานการเดลื่อนไหวสินค้าคงเหลือ ติดต่อประสานงานพนักงานของลูกค้าเพื่อขอรับเอกสารทางบ...

บริษัท เอซีที แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,000 -25,000 บาท
24 มี.ค. 62
8 . นักศึกษาฝึกงานบัญชี
- ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30น

บริษัท เอสทีเอ คอนซัลติ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ150- 200 บาท
24 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี/คีย์ข้อมูล
- บันทึกบัญชี รายรับ-รายจ่ายประจำวันในโปรแกรม EXPRESS - ทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นแบบ ภ.พ.30,ภ.พ.36 และประกันสังคม - ทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.1, 3, 53, 54 - จัดเตรียมเอกสารภาษีหัก ณ ที่จ่าย...

บริษัท ทีเอสเอ การบัญชี จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000
24 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี / ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
- ตรวจสอบบัญชีของบริษัทลูกค้า โดยมีทั้งตรวจสอบภายใน และ ภายนอกสำนักงาน - ทำบัญชี ของลูกค้า โดยจะได้ทำบัญชี ทุกระบบ และปิดงบการเงินทุกเดือน - จัดทำภาษี ต่างๆ ประจำเดือน - จัดทำงบการเงินประจำปี ภงด ...

บริษัท กรีนโปร เคเอสพี แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป
24 มี.ค. 62
11 . นักบัญชีและผู้ช่วย / พนักงานบัญชีการเงิน
ตำแหน่ง : นักบัญชี 1. บันทึกบัญชีและกระทบยอดได้ถูกต้อง 2. จัดทำภาษี (ภพ.30 , ภงด.1, 3 & 53) ได้ 3. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน และ ได้รับมอบหมาย ตำแหน่ง : ผู้ช่วยนักบัญชี 1. หน้าที่...

บริษัท คลาร์แอค จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
23 มี.ค. 62
12 . พนักงานลงบัญชี part-timeรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ การจัดทำงบประมาณ ประจำปี - บริหารจัดการงานการยื่นแบบแสดงรายการภาษีทุกประเภท อันได้แก่ ภงด.1,1 ก ,3,53,54,50,51 ภพ.30,ภธ.40 - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาจากประเด็นภาษี (Tax issues) สำคัญต่...

สามธิดาการบัญชีและทนายความ
23 มี.ค. 62
13 . พนักงานบัญชี
1.จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินให้กิจการของลูกค้าที่มีความหลากหลาย เช่น ธุรกิจผลิต บริการ หรือซื้อมาขายไป เป็นต้น 2.ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี 3.ให้คำปรึกษา และเสนอแนะการปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรือระบบการทำงา...

บริษัท เจ.พี.ออดิท แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด
23 มี.ค. 62
14 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
ทำงานปกติ จันทร์-ศุกร์ จัดทำบัญชีภาษีอากร และปิดงบการเงินครบวงจร จัดทำแบบเสียภาษีประจำปี/เดือน แบบประกันสังคม จดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท

สำนักงานบัญชี ธนาคม
เงินเดือน ตามวุฒิ และประสบการณ์
23 มี.ค. 62
15 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน / Supervisorรับสมัครด่วน !
- ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ลูกหนี้ และ เจรจาหนี้ค้างชำระ ตามที่ได้รับมอบหมายงาน - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี ซี เจ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่นจำนวนมาก
23 มี.ค. 62
16 . Senior Accountant
รูปแบบงาน : งานประจำ บันทึกบัญชี ปิดงบ ทำรายงานตามที่ลูกค้าต้องการ หน้าที่และความรับผิดชอบ: - บันทึกบัญชี รับ-จ่าย - จัดทำรายงานภาษี ซื้อ-ขาย และ ภพ.30 - จัดทำรายงานภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภงด....

บริษัท ซีเค-โซลูชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
23 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านการขอ Visa และ Work permitรับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับลูกค้าด้านการขอ Visaและใบอนุญาตทำงาน - ติดต่อประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - ให้รายละเอียดและข้อมูลต่าง ๆกับลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไปรับสมัครด่วน !
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี รายละเอียดงาน 1.ออกเอกสารเกี่ยวกับบัญชี รายรับ ,ใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี ,ใบเสนอราคา ,เช็ค Statement ประสานงาน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ***ทราบผลวันที่สัมภาษณ์ทันที*...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามตกลง
23 มี.ค. 62
19 . ตรวจงบการเงิน ภาษี และเป็นที่ปรึกษารับสมัครด่วน !
ทำงานประจำสำนักงานบัญชี ตรวจงบการเงิน ภาษี ดูแลควบคุมงานในสำนักงาน และเป็นที่ปรึกษา ให้กับลูกค้า SME

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
23 มี.ค. 62
20 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับผู้ทำบัญชี, ผู้สอบบัญชี ตามระบบของสำนักงาน - ติดตามประสานงาน ภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30),ภาษีหัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน (ภงด.1) ประกันสังคม(สปส.1-10) ,ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล(...

บริษัท ชลธี บิสซิเนส กรุ๊ป
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
23 มี.ค. 62
 พบ 146 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ