JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 154 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีและเจ้าหน้าที่สอบบัญชี นักศึกษาฝึกงานรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บัญชี : - ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี - จัดเตรียมเอกสารการบันทึกบัญชี - บันทึกรายการบัญชี - จัดทำเอกสารการยื่นแบบภาษีอากรต่างๆ - จัดทำรายงานต่างๆ ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี : - ตรวจส...

Collins and Conners Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000+ บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
21 ก.พ. 62
2 . พนักงานบัญชี / ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
- พนักงานบัญชี 1. บันทึกบัญชี ลงโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป 2. จัดทำแบบภาษีต่างๆ เพื่อนำส่งกรมสรรพากร - ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี 1. ตรวจสอบความถูกต้องการ บันทึกบัญชีและภาษีอากร ทุกตำแหน่ง จะมีผู้เชียว...

บริษัท สำนักงานดุลยกิจการบัญชี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ก.พ. 62
3 . พนักงานบัญชี
- เป็นพนักงานบัญชี (จะได้รับการสอน และฝึกเพื่อให้สามารถทำบัญชีได้ทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงออกงบการเงินได้)

สำนักงานวันชัยการบัญชี
เงินเดือน 15,000 บาท
21 ก.พ. 62
4 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำบัญชี ลูกหนี้่ เจ้าหนี้ รายได้ ค่าใช้จ่าย 2. ทำบัญชีรายรับ รายจ่าย 3. ทำแบบภาษีต่างๆ 4. ทำบัญชี สามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โอ.อาร์.เอ็น. แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000
21 ก.พ. 62
5 . รับสมัครทนายความทั้ง 9 ภาค ทั่วประเทศ..ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทก์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานความคืบหน้าการดำเนินคดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ***โปรดระบุเขตอำนาจศาลที่ท่านประสงค์จะรับงานฟ้องคดี***

บริษัท เอ แอนด์ ที บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
6 . Admin / ธุรการ รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ธนาคาร 2. พิมพ์ข้อมูล 3. ตรวจสอบข้อมูลด้านเอกสาร 4. ประสานงานทั้งภายในและภายนอก 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 6. ทำงาน วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 09:00 - 18:00

บริษัท เอ แอนด์ ที บิสซิเนส คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 บาท + เบี้ยขยันให้อีกเดือนละ 1,000 บาท
21 ก.พ. 62
7 . เจ้าหน้าที่จัดทำบัญชี-ประจำสำนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีโดยโปรแกรมสำเร็จรูป ให้ลูกค้า - จัดทำภาษีเงินได้ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย และภาษีมูลเพิ่ม - ออกรายงานทางการเงิน และเอกสารต่างๆ

บริษัท สำนักงานพันธมิตร จำกัด
เงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 15,000.-บาท
21 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 2.วางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน และใบกำกับภาษี 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Proaccteam Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ด่วนมาก สัมภาษณ์และทราบผลทันที)รับสมัครด่วน !
-ทำบัญชี -ปิดบัญชีและรายการปรับปรุงต่างๆ -รายละเอียดประกอบงบการเงิน -ภาษีที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานกับผู้สอบบัญชี -ประสานงานกับกรมสรรพากร -Efilling -BOI

บริษัท เอ็มพาตี้ คอนซัลติ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000
21 ก.พ. 62
10 . ธุรการประสาน
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในบริษัท และกับบุคคลภายนอก เช่นลูกค้าและ คู่ค้าทางโทรศัพท์ - จัดการงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ป้อนข้อมูลลงในระบบ

บริษัท ไทยธนาที่ปรึกษาและกฎหมาย จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้น 10,000 บาท เป็นต้นไป
21 ก.พ. 62
11 . ธุรการเอกสาร
- คีย์ข้อมูลและออกหนังสือผ่านระบบ PC - ตรวจข้อมูล - พิมพ์งานที่ได้รับมอบหมายผ่านโปรแกรมออฟฟิศ - พิมพ์เอกสารเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย - ออกหนังสือทวงถาม

บริษัท ไทยธนาที่ปรึกษาและกฎหมาย จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 10,000 บาท ขึ้นไป
21 ก.พ. 62
12 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
- ติดต่อและเจรจาลูกค้าค้างชำระบัตรเครดิต/สินเชื่อเงินสด - บันทึกรายงานการติดตาม

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000+คอมมิชั่น+ค่าตอบแทนพิเศษ
21 ก.พ. 62
13 . ธุรการสืบทรัพย์บังคับคดี
- ประสานงานกับพนักงาน สืบทรัพย์ บังคับคดี - จัดทำเอกสาร จัดเก็บและบันทึกข้อมูล - ตรวจสอบเอกสาร จาก พนักงาน สืบทรัพย์ บังคับคดี - ทำรายงาน ความคืบหน้างานของแต่ละคดี - ปฎิบัติงานอื่นๆทีั่ได้รับมอบหม...

บริษัท อาร์ อาร์ แคปปิตอล จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000
21 ก.พ. 62
14 . Accountant / พนักงานบัญชี
- รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินทั่วไป - จัดทำและนำส่ง ภงด. 1, 3, 53 ภพ. 30 เงินสมทบ ประกันสังคม - บันทึกข้อมูลทางบัญชี และจัดทำรายงานบัญชีให้ถูกต้อง - รวบรวมและจัดการเอกสารทางบัญชี สรุปให้หัวหน้างาน ...

บริษัท ซี.คอนซัลท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
21 ก.พ. 62
15 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน/ประนอมหนี้
1.โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามยอดที่ค้างชำระ 2.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถชำระได้ 3.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.(ไม่บังคับทำงานนอกเวลา) 4.หย...

บริษัท ซัคเซส 189 จำกัด
เงินเดือน 9,750 บาทขึ้นไป + ตามวุฒิและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
16 . พนักงานบัญชี รับสมัครด่วน !
- จัดทำบัญชี / ภาษี / ประกันสังคม - ปิดงบการเงิน

บริษัท เซเดคการบัญชีและภาษี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.พ. 62
17 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์รับสมัครด่วน !
- โทรติดต่อให้ข้อมูลลูกหนี้ และเจรจานัดหมายชำระหนี้ - บันทึกข้อมูลการสนทนา เวลานัดหมาย

บริษัท สหนิติกฎหมาย และการบัญชี จำกัด
20 อัตรา ประจำ และพาร์ทไทม์
เงินเดือน เงินเดือน + คอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน
21 ก.พ. 62
18 . ผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.ติดตามประสานงานหน่วยงานภายนอก และภายในบริษัท รวมถึงงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.จัดทำและเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท 3.รับผิดชอบงานต่างๆ ตามบทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท ...

บริษัท ยูเนี่ยน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 62
19 . พนักงานบัญชี
บันทึกบัญชี ทำภาษีอากร ปิดบัญชี

บริษัท ซี.แอล.การบัญชีและกฎหมาย จำกัด
21 ก.พ. 62
20 . พนักงานบัญชีอาวุโส-ปิดบัญชีได้รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี - นำส่งภาษี ภงด 1,3,53 ภพ 30, ภงด 51,50 และอื่นๆ - Reconcile บัญชีต่างๆ ก่อนปิดบัญชี - ทำรายงานประจำเดือน ประจำปี - ปิดบัญชีประจำปี - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ที่ปรึกษาธุรกิจ เอสเอ็มอี จำกัด
เงินเดือน 25,000-30,000
21 ก.พ. 62
 พบ 154 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ