JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานลงบัญชี part-timeรับสมัครด่วน !
ทำงานเสาร์ - อาทิตย์

สามธิดาการบัญชีและทนายความ
เงินเดือน 300-500 บาท /วัน
24 เม.ย. 62
2 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดเดรียมเอกสาร - ลงบันทึกบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้อง - ติดต่อหน่วยงานราชการเป็นบางครั้ง

บริษัท พี.ยู.วี. แอ๊คเคาน์ติ้ง แอนด์ ออดิท จำกัด
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท
23 เม.ย. 62
3 . มัลติมีเดีย / ประสานงานทั่วไป / ป้อนและตรวจสอบข้อมูล
1. มัลติมีเดีย กราฟฟิคดีไซน์ หรือ การตลาดทั่วไปในออฟฟิต หรือ 2. ประสานงานทั่วไป ติดต่อสื่อสาร งานเอกสารและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี หรือ 3. ป้อนระบบข้อมูล ใช้ Excel ได้คล่อง อย่างใดอย่างหนึ่ง

บริษัท แอคชัวเรียล บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด
เงินเดือน ขึ้นกับศักยภาพและการพัฒนาตนเอง
23 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่การเงินและธุรการ
ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี พิมพ์จดหมายออก จัดทำใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย ดูแลเงินสดย่อย พิมพ์งบการเงิน จัดซื้อ ประสานงานทั่วไป และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอซีที แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-25,000
23 เม.ย. 62
5 . พนักงานบัญชี Senior accountant รับสมัครด่วน !
ลูกค้าของบริษัท ต้องการรับสมัครพนักงานบัญชี ทำหน้าที่ รับผิดชอบงานบัญชีทั้งหมด โดยเฉพาะด้านการจ่ายชำระเจ้าหนี้ ดูแลรักษาเงินสดย่อย ออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ.ที่จ่าย จัดทำทะเบียนทรัพย์สินและควบคุมดู...

บริษัท เอซีที แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 -35,000 บาท
23 เม.ย. 62
6 . พนักงานขับรถประจำบริษัท
- ขับรถให้ผู้บริหาร และรับส่งลูกผู้บริหาร - ดูแลความสะอาดรถยนต์ รถบริษัทและบำรุงรักษารถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รวมถึงเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ เช่น ประกันภัย ภาษีรถยนต์ เนื่องจากผู้บริหารจะต้องเ...

บริษัท สำนักกฎหมายอธิกิต แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
เงินเดือน 14,000 ขึ้นไป
23 เม.ย. 62
7 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30 น. หยุด เสาร์-อาทิตย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ ยินดีสอนงานให้จนกระทั่งปิดงบการเงินได้ สวัสดิการมีประกันสังคม ลาพักร้อน โอทีวันหยุด เงินโบนัส และเงินพิเศษ

ห้างหุ้นส่วนสามัญ เอ.แอล.เอ็ม. เซอร์วิส
เงินเดือน 9,000 - 14,000
23 เม.ย. 62
8 . นักศึกษาฝึกงานบัญชี
- ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30น

บริษัท เอสทีเอ คอนซัลติ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเบี้ยเลี้ยงให้วันละ 200 บาท
23 เม.ย. 62
9 . พนักงานบัญชี (Accountant)
- บันทึกรายการบัญชีในหมวด GL, AR, AP - จัดทำรายละเอียดบัญชีรวมถึง รายการกระทบยอดบัญชีธนาคาร - คำนวนเงินเดือนและนำส่ง ภงด1 – ประกันสังคม - เป็นผู้ช่วยจัดทำงบการเงินประจำเดือนและประจำปี - จัดทำภาษี...

HLB (Thailand) Ltd.
เงินเดือน ต่อรองได้ (Negotiable)
23 เม.ย. 62
10 . Senior Accountant
- Control of G/L, A/R, A/P accounts - Control fund receipt, payment and cash flow - Take care of banking requirements including monthly reconciliation - Take care of payroll calculation and related...

HLB (Thailand) Ltd.
เงินเดือน Negotiable
23 เม.ย. 62
11 . เร่งรัดหนี้สินมอเตอร์ไซค์ (ทางโทรศัพท์)
- ติดตามทวงถามลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดคงค้าง - เจรจาต่อรอง - นำเสนอส่วนลดปิดบัญชี

บริษัท ศุภบูรณ์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 - 50,000 บาท
23 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน บัตรเครดดิต (ทางโทรศัพท์ )
- ติดตามทวงถามลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดคงค้าง - เจรจาต่อรอง - นำเสนอส่วนลดปิดบัญชี

บริษัท ศุภบูรณ์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 - 50,000 บาท
23 เม.ย. 62
13 . หัวหน้างานเร่งรัดหนี้สิน
- ติดตามทวงถามลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดคงค้าง - เจรจาต่อรอง - นำเสนอส่วนลดปิดบัญชี

บริษัท ศุภบูรณ์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 25,000 - 80,000 บาท
23 เม.ย. 62
14 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม หรือ FCR
ลงพื้นที่ทวงถามหนี้รถยนต์ภาคสนาม / หรือรับรถส่งโกดัง / เจรจาปิดบัญชี / เจรจาขอรับรถคืน

บริษัท ศุภบูรณ์ จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 - 40,000 บาท
23 เม.ย. 62
15 . เร่งรัดหนี้สิน รถยนต์ (ทางโทรศัพท์)
- ติดตามทวงถามลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดคงค้าง - เจรจาต่อรอง - นำเสนอส่วนลดปิดบัญชี

บริษัท ศุภบูรณ์ จำกัด
เงินเดือน 9,800-20,000 (เงินเดือน+ คอมมิทชั่น + ประกันสังคม + ยูนิฟอร์ม 15,000-100,000 บาท)
23 เม.ย. 62
16 . พนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชีและจัดทำเอกสารที่จำเป็นส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - จัดทำงบการเงินประจำเดือน

บริษัท สำนักงานบัญชีคราฟท์ จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
23 เม.ย. 62
17 . MIS Legal & Collection ด่วนมาก!!
1. Prepare data and reports. 2. Provide VBA (Macro) for internal supporting. 3. Prepare presentation 4. Coordinator in system and program development between Legal department and IT.

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
23 เม.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านเอกสารในฝ่ายและประสานงาน 2. สืบค้นข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนหน่วยงาน 3. คีย์ข้อมูลต่างๆ 4. ทำreportสนับสนุนข้อมูลภายในฝ่าย

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสำนักงานใหญ่ รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ - ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป - มีการอบรมให้ก่อน

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้ขั้นต่ำ13,000 + ค่าคอมมิชชั่น
23 เม.ย. 62
20 . Accountant
- Daily and monthly book keeping record in Accounting Software - Monthly WHT & VAT reports and submit to Revenue Department - Annual closing and audit preparation - Manage payroll and Social Securi...

Orbis Thailand
23 เม.ย. 62
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ