JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 228 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Call Center Supervisor (English Skill)
- To Answer agent questions regarding best practices or difficult calls - To Identify operational issues and suggesting possible improvements - Monitoring and evaluating agent performance, providing...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
24 พ.ค. 62
2 . AIS Fibre Call Center Supervisor (English Skill)
1.ดูแลคุณภาพการให้บริการของพนักงาน Call Center ทีม AIS Fibre ตลอดจนให้คำปรึกษาด้านการใช้บริการกับลูกค้าชาวต่างชาติ 2.บริหารจัดการพนักงานให้สามารถทำตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด เช่น service quality, pro...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
24 พ.ค. 62
3 . Network Resolution Contact Center
1.แก้ไขปัญหา Mobile Network (Voice & Data) ทั่วประเทศ จาก Trouble Ticket ที่ส่งมาจากทุก Touch Point (Call Center,Shop,TWZ) โดยใช้อุปกรณ์และซอฟแวร์สนับสนุบทางเทคนิคของฝ่ายวิศวกรรม สำหรับการตรวจสอบหา...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่ประสบการณ์
24 พ.ค. 62
4 . Graphic Designer
- สร้างและผลิตสื่อ Digital (Video, Animation, Simulator) เพื่อใช้ support ทีม - สร้างและออกแบบ graphic เพื่อนำไปใช้ในช่องทางต่างๆ เช่น Intranet , email, website และ social network

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
24 พ.ค. 62
5 . AIS Fibre Contact Center (Info Skill) (Thai/English)รับสมัครด่วน !
- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS Fibre รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้า ในด้านสินค้าและบริการ AIS Fibre ...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 +++
24 พ.ค. 62
6 . AIS Contact Center รับสมัครวันเสาร์ที่ 25 พ.ค. 62 (สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทันทีUrgently Required !
เปิดบ้านรับสมัครงาน วันที่ 25 พ.ค. 62 ณ อาคาร AIS ชั้น 10 - เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า และบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพื่...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000++
24 พ.ค. 62
7 . AIS Contact Center ภาษาญี่ปุ่น , เกาหลี , พม่า
เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้าและบริการของ AIS แก่ลูกค้าชาวต่างประเทศ (ภาษาญี่ปุ่น,เกาหลี,พม่า) ที่ใช้บริการเครือข่าย AIS รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ รายได้เพิ่มเติมนอกเหนือจาก...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000++
24 พ.ค. 62
8 . AIS Fibre Contact Center (สัมภาษณ์ผ่าน เริ่มงานทันที)Urgently Required !
- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS Fibre รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าทางด้าน Technic Broadband Network ...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 17,000++
24 พ.ค. 62
9 . Command Center OfficerUrgently Required !
1. Monitoring Performance การรับสายของพนักงาน AIS Call Center 2. Alert Alarm ปัญหาและสาเหตุที่พบจากการ Monitoring Performance 3. วิเคราะห์และจัดทำ Report เชิง Strategic เพื่อช่วย Align KPI ขององค์กร...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาท
24 พ.ค. 62
10 . Service Quality Assurance Officer (QA) (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
- ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการและวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของพนักงาน Call Center เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการ - ให้ Feed Back ที่ถูกต้องแก่ Call Center เพื่อวัดคุณภาพการให้บริการของพนักงานให้เป็นไปตาม...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000++
24 พ.ค. 62
11 . AIS Contact Center (English Skill)
-Dealing with foreign customers via the telephone -Provide customers with product and service information -Handling customer enquiries and solving problems -concerning company services and product...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 ++
24 พ.ค. 62
12 . AIS Contact Center ภาษาไทย (Full Time)Urgently Required !
- เป็นผู้ให้บริการลูกค้าด้านข้อมูล, นำเสนอสินค้า โปรโมชั่น แพคเกจ และบริการของ AIS รวมทั้งแจ้งผลดีที่ลูกค้าจะได้รับ - แก้ไขปัญหาและให้ความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้า ในด้านสินค้าและบริการ - การสร้างความสั...

บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็ค เซ็นเตอร์ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 15,000 ++
24 พ.ค. 62
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานตามเจ้านายสั่ง - จัดทำเอกสารและรายงานต่าง ๆตามเจ้านายสั่ง - รับผิดชอบด้านอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เดินทางไปติดต่อตามหน่วยงานตามเจ้านายสั่ง

บริษัท ปาโก้ คาซ่า จำกัด
1  ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถหรือตามตกลง
24 พ.ค. 62
14 . นักศึกษาฝึกงาน (เจ้าหน้าที่ตรวจนับสินค้า) - Interlink Telecom PLC.รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คสต็อกสินค้า - จัดเรียงสินค้า - ทำงานด้านเอกสาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงาน

Interlink Communication Public Co., Ltd.
24 พ.ค. 62
15 . Civil Engineer: Interlink Telecom Public Co., Ltd.รับสมัครด่วน !
1. กำกับดูแลติดตั้งสร้างโครงการให้ได้มาตรฐานด้าน Civil และพร้อมใช้งานสมบูรณ์ 2. กำกับ ดูแล ควบคุมผู้รับเหมาสร้างโครงการให้ได้มาตรฐาน 3. ติดตาม กำกับ ควบคุมงานโครงการให้ทันตามกำหนด 4. ประสานงานหน่วย...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
24 พ.ค. 62
16 . ผู้จัดการส่วนลูกหนี้และสินเชื่อ (ประจำคู้บอน)รับสมัครด่วน !
1.) ตรวจความถูกต้อง และลงนามในบิล กรณีลูกค้ามารับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้า, ส่งขนส่งไปต่างจังหวัด, พนักงานส่งสินค้าจัดส่งในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2.) ตรวจความถูกต้อง และลงนามใบลดหนี้ และเข้าไปลบเลขท...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมองค์กรรับสมัครด่วน !
1. ร่วมคิดจัดทำโครงการและวางแผนการจัดกิจกรรมภายในเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน/องค์กร 2. ดำเนินการจัดงานหรือกิจกรรมให้เป็นไปตามรายละเอียด รูปแบบและข้อกำหนดที่วางไว้ ควบคุม ดูแลและบริหา...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-25,000
24 พ.ค. 62
18 . Engineer ประจำที่ศูนย์ Data Center (บางนาตราด กม.19)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและเฝ้าระวังเครือข่าย เซิร์ฟเวอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ - ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ - จดบันทึกค่าต่างๆประจำวัน - แจ้งปัญหาแก่ผู้รับผิดชอบ และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องให้รับทราบและดำเนินการแก...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
19 . พนักงานการตลาด (ลูกค้าสัมพันธ์) MRT สุทธิสารรับสมัครด่วน !
1.) งาน Telemarketing 2.) งานเข้าพบลูกค้า End User 3.) เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนอ (Presentation) / แนะนำบริษัทให้เป็นที่รู้จักแก่ลูกค้ารายใหม่ และลูกค้ารายเดิม รวมไปถึงการดำเนินงานในการจัดแสดงสินค...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
24 พ.ค. 62
20 . พนักงานธุรการ (Administrator) -สัญญาจ้าง; Interlink Telecom Public Co.,Ltdรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบเอกสารส่งมอบงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.รวบรวมพร้อมจัดเตรียมเอกสารสนับสนุนผู้เกี่ยวข้องสำหรับโครงการทั้งภายในและนอก 3.บริหารจัดเตรียม เครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมอยู่้...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
24 พ.ค. 62
 พบ 228 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ