JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 835 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่ธุรการ 1.ควบคุมดูแลงานเอกสารข้อมูลเจ้าของร่วม 2.ควบคุมดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารชุด 3.ประสานงานระหว่างเจ้าของร่วมกับบริษัทฯ 4.เก็บเงินค่าส่วนกลาง ออกใบเสร็จ 5.อื่นๆ ตามที่ได้...

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
• ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี • ตรวจสอบความถูกต้องของการกระทบยอดบัญชี • ตรวจสอบความถูกต้องของการออกเช็คให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท • จัดทำงบการเงินประจำเดือน • ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงาน...

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
3 . Product Development Manager
-วิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนให้สอดคล้องกับ Business Plan , Operation ของโครงการ -ดูแลงานด้านต่างๆให้ครอบคลุ่มงานการพัฒนาโครงการ -มีความรู้ความเข้าใจตลาดอสังหาริมทรัพย์ รู้เท่านันข้อมูล และกลยุทธ์คู่...

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่โอนที่ดิน
1.ติดต่องานราชการ จัดทำเอกสาร การโอนที่ดิน ฯลฯ 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
5 . Architect
-ออกแบบ,สร้างต้นแบบ, การปรับแบบ อสังหาฯ คอนโด ที่อยู่อาศัย -นำเสนอวิเคราะห์, ให้คำปรึกษาในแบบและผังต่างๆ -ประมาณราคา -ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด -ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของทีมงานและ...

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
6 . Business Development Manager
Job Purpose บริหารจัดการและวางแผนการปฎิบัติงานด้านการวิเคราะห์ความเป็นไปได้เพื่อการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ รวมทั้งร่วมในการกำหนดแผนการดำเนินการในการลงทุนในธุรกิจใหม่ และรูปแบบการประเมินการลงทุนทางธุรกิจแต่ล...

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
7 . Marketing Executive
1.วิเคราะห์ประสิทธิภาพสื่อโฆษณา หาช่องทางโฆษณา เพื่อดึงกลุ่มลูกค้าใหม่และจัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมการขาย Offline และ Online 2.สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบคู่แข่งในพื้นที่ 3.แจ้งผล...

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
8 . Sale โครงการ
1. ดำเนินการวางแผนงานขายและเจรจาต่อรองการขายให้เป็นประโยชน์กับบริษัท 2.เข้าพบกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำเสนอโครงการและรับฟังความต้องการของลูกค้าพร้อมทั้งหาช่องทางการขายให้แก่โครงการ 3.รวบรวมวิเ...

บริษัท เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
9 . พนักงานบัญชี AR
จำแนกรายรับ/รายได้ให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามนโยบายที่กำหนด โดยครอบคลุมความรับผิดชอบหลักได้แก่ จำแนกและบันทึกรายรับลงแต่ละ Profit Center จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานและติดตามเพื่อให้เกิดรายได...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
22 ส.ค. 62
10 . QA วิศวกรตรวจสอบคุณภาพงานแนวราบ* (สัญญาจ้าง 4 เดือน)
1.ตรวจสอบการทำงานก่อสร้าง ให้ได้ตามมาตรฐานบริษัทกำหนด 2.ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง แก้ไขปัญหาในการดำเนินการก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท และ ตามหลักวิศวกรรมกำหนด 3.สำรวจ ตรวจสอบ ประเมินงานที่เกี่ย...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์+ ค่าน้ำมัน
22 ส.ค. 62
11 . Business Development Supporter
1.ประสานงานกับตัวแทนขายต่างชาติ (Agent) และเจ้าหน้าที่ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ของAP เพื่อจัดเตรียมเอกสาร, ตรวจเอกสารที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด, เอกสารที่ใช้ในการโอนเปลี่ยนชื่อมิเตอร์ไฟฟ้า 2.ประสานงานกั...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
22 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์
• บริหารจัดการเรื่องการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน • ติดต่อและดำเนินงานด้านการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน • ประสานงานกับทางโครงการ และเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน • จัดเตรียมและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในการโอน...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
22 ส.ค. 62
13 . Legal Manager (Property Management)
- ตรวจสอบรีวิว ร่าง เอกสาร ที่เกี่ยวกับนิติบุคคล ข้อบังคับ นิติฯ และระเบียบต่างๆ ที่ใช้บังคับกับลูกบ้าน - ตรวจสอบรีวิว ร่าง รายงานการประชุมต่างๆ เช่นประชุมใหญ่ลูกบ้านสามัญประจำปี ประชุมวิสามัญ ประชุม...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
22 ส.ค. 62
14 . Engineering and Field Inspection Officer (วิศวกรงานระบบ/ส่วนกลาง)
- ทำงาน5วันต่อสัปดาห์ (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์) - มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (ไฟฟ้าหรือเครื่องกล) - มีรถส่วนตัว สามารถเดินทางทำงานในเขตกรุงเทพและปริมณฑลได้ - สำนักงานใหญ่ อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์1 ถ.รัชดา...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + โบนัสประจำปี + ค่าเดินทาง + ค่าครองชีพ + ค่าวิชาชีพ
22 ส.ค. 62
15 . Sales / พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม โซนศรีนครินทร์ และ นนทบุรีรับสมัครด่วน !
หากคุณกำลัง เบื่อ งานขายที่รายได้ไม่มั่นคง คอมมิชชั่นไม่แน่นอน แถมยังไม่มีสวัสดิการ คุณจะรออะไรอยู่ล่ะ? หรือหากคุณเป็นอีกหนึ่งคน ที่กำลังมองหางานขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ รายได้ดี คอมมิชชั่นสูง สวัสดิ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น
22 ส.ค. 62
16 . Walk-in Interview ผู้จัดการอาคาร/หมู่บ้าน 31 ส.ค. สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลใน 1 วัน
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิด Walk-in Interview ตำแหน่งสายงานบริหารอาคาร/หมู่บ้าน วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
17 . Site Engineer [โซนรามอินทรา/สายไหม/รังสิต] (มีปสก.ทำงาน 3ปีขึ้นไป)
ทำงานกับ AP ดีอย่างไร? 1. เป็นองค์กรของคนรุ่นใหม่ ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ ได้แสดงศักยภาพของตนออกมาได้อย่างเต็มที่ 2. มี AP Academy คอยเติมเต็มทักษะและความรู้รอบด้าน ทำให้น้องๆ ได้พัฒนาต...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
18 . Walk-in Interview ช่าง/หัวหน้าช่างอาคาร 31 ส.ค. สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลใน 1 วัน
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิด Walk-in Interview ตำแหน่งสายงานบริหารอาคาร/หมู่บ้าน วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
19 . Walk-in Interview เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ 31 ส.ค. สมัคร สัมภาษณ์ ทราบผลใน 1วัน
บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เปิด Walk-in Interview ตำแหน่งสายงานบริหารอาคาร/หมู่บ้าน วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30-15.00 น. ณ ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ สัญญาจ้าง 3 เดือน
• สรรหา เปรียบเทียบ และดำเนินการจัดซื้อสินค้าที่ได้รับมอบหมายที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท • ดำเนินการด้านเอกสารในเรื่องการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของส่วนงานที่เกี่ยว • ควบ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 62
 พบ 835 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ