JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 948 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการโครงการ
-ประสานงานระหว่างสำนักงานใหญ่กับไซด์งาน -ดำเนินทำเอกสารต่างๆ เช่น ทำ payment ผู้รับเหมา,ทำใบขออนุมัติจ่าย -ทำสัญญาผู้รับเหมา

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000
25 มี.ค. 62
2 . โฟร์แมนควบคุมการก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานสถาปัตย์ และตรวจสอบงาน ให้เป็นไปตามแผนงาน และงบประมาณ 2.ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน และสำนักงานใหญ่ 3.ควบคุมดูแลรายละเอียดงานก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรร 4.รับผิดชอบงานอื่นที่ได้รับมอบหม...

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
25 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ดูแลและบันทึกบัญชี รับ จ่าย รายวัน 2.จัดทำรายละเอียดเจ้าหนี้คงค้าง 3.จัดทำรายละเอียดเบิกจ่ายเงินสดย่อย 4.ออกใบกำกับภาษี สรุปรายการทางภาษี 5.ทำตั้งหนี้ ด้านจ่าย (คีย์รายการจ่าย) 6.จัดทำรายการภาษ...

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
25 มี.ค. 62
4 . Site Engineerรับสมัครด่วน !
1.ดูแล และตรวจสอบโครงการบ้านที่รับผิดชอบ โดยวางแผนและบริหารงานก่อสร้าง 2.ควบคุม ตรวจสอบการทำงานให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ 3.ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 4.บริหาร ควบคุม...

บริษัท เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
25 มี.ค. 62
5 . Qc
-ควบคุมเเละตรวจสอบคุณภาพของที่พักอาศัยให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัท -ตรวจสอบคุณภาพบ้านให้ไม่มีการชำรุด เสียหาย หรือมี Defect ต่างๆที่เกี่ยวกับโครงการ -จัดทำรายงานสรุปผลประจำเดือนเกี่ยวกับปัญหาที่เกิ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายการตลาด/ฝ่ายก่อสร้าง/ฝ่ายพัฒนาระบบ
-ประสานงายภายในองค์กรระหว่างฝ่ายที่ได้รับมอบหมายกับส่วนกลาง -ติดตามผลงาน/รายงานผลให้กับผู้บังคับบัญชา -คีย์ข้อมูลเอกสารต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนถึงผู้บังคับบัญชา -สรุปรายงานผลของเเต่ล...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่การเงิน
- จัดทำรายการบันทึกบัญชี (รายรับ - รายจ่าย) - ดูแลจัดเรียง จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - จัดเตรียมเอกสารก่อนเสนอผู้บริหาร - อัพเดตข้อมูลก่อสร้าง และข้อมูลฝ่ายขายประจำเดือน ...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ติดต่อเจราจาต่อรองกับร้านวัสดุต่างๆ - ติดตามวัสดุ เเละสินค้าเข้าหน้างานตามเวลาที่กำหนด - ออกใบสั่งซื้อ - สรรหาsupplerเข้าใหม่ๆ

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
- กำหนดนโยบาย และวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท - ตรวจสอบงบบริหาร (Budget) ให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแผนงบประมาณที่กำหนดไว้ - ตรวจเช็คแบบที่...

บริษัท ทิพภิรมย์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1.จัดแผนการอบรมทั้งภายในและภายนอก 2.ประสานงานส่งพนักงานเข้าอบรม – สัมมนา 3.ประเมินผลประจำปี และเก็บสถิติ 4.งานระเบียบวินัย การออกใบเตือน และอื่นๆ 5.สวัสดิการต่างๆเช่น ยูนิฟอร์ม ตรวจร่างกายประจำปี ...

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงานและวิจัยตลาด
- เก็บรวบข้อมูลภายในศูนย์การค้า - รวบรวมข้อมูลการตลาด ยอดขายร้านค้า เพื่อจัดทำรายงาน ประจำสัปดาห์ และรายเดือน - ประสานงานภายใน-ภายนอกองค์กร และร้านค้าเช่าในศูนย์การค้าฯ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจ...

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
12 . โฟร์แมน รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมงานก่อสร้างให้ตรงตามแบบที่กำหนดตามแผนงาน 2.ประสานงานร้านค้า-ผู้รับเหมา เพื่อแก้ปัญหาหน้างาน 3.ประสานงานภายในภายในศูนย์การค้า 4.ตรวจสอบ และติดตามรายงานความก้าวหน้าของงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้อมจิตต์ อินคอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
13 . พนักงานขายของร้าน Pet Shop
ขายของและดูแลของภายในร้าน Pet Shop ทำงานตั้งแต่ 9.00-19.00 น. (พักเบรก 2 ชม.)

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 17,000
25 มี.ค. 62
14 . พนักงานเสิร์ฟ (Full time และ Part time)
1. รับออเดอร์จากลูกค้า 2. เช็ดโต๊ะ จัดโต๊ะ ทำความสะอาดสถานที่ทำงาน 3. สามารถอธิบายถึงกรรมวิธีการทำอาหารและเครื่องดื่มของร้าน รวมถึงส่วนประกอบในรายการอาหารและเครื่องดื่ม 4. ทำหน้าที่ตรวจเช็คการจัดเต...

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 15,000
25 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ดูแลสุนัข (Dog Care)
1.ดูแลให้สุนัขทานอาหาร 2 มื้อ (เช้า-เย็น) 2.ดูแลสนามหญ้า สถานที่ออกกำลังกาย และดูแลสุนัขพาวิ่งเล่น 3.ดูแลให้สุนัขทานยา ในกรณีที่สุนัขมียาประจำตัว 4.ดูแลทำความสะอาดบริเวณที่สุนัขพักให้สะอาดเรียบร้อย...

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท
25 มี.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีตั้งหนี้ ด้านเจ้าหนี้ ภาษีซื้อ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย และ ภพ.30 เพื่อส่งไปยังกรมสรรพากร 3. จัดทำรายงานการหัก ณ ที่จ่ายรายเดือนและ ภงด.3, ภงด.53 สำหรับ...

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 50,000
25 มี.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่ขับรถผู้บริหารและส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถยนต์ให้ผู้บริหารชาวไทย - ดูแลรักษาความปลอดภัยเบื้องต้นแก่ผู้บริหาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาทหรือตามตกลง (ไม่รวมโอที)
25 มี.ค. 62
18 . Customer Serviceรับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการพื้นที่เช่าตลอดจนการหาผู้เช่า 2. ประสานงานและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า 3. จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. วางบิล รับเช็คจากลูกค้า 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
25 มี.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
ดูแล ตรวจตรา ความปลอดภัยของอาคาร

บริษัท เจแอนด์ดับบลิว ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บ.ขึ้นไป หรือตามตกลง
25 มี.ค. 62
20 . ช่างสำรวจ
สำรวจพื้นที่ทำค่าพิกัด,หาระดับพื้นที่ก่อสร้าง,ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 มี.ค. 62
 พบ 948 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ