JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 934 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing Strategy/Advertising
- ศึกษาเก็บข้อมูลคู่แข่งพร้อมลงสำรวจ เพื่อนำมาวิเคระห์หาจุดแข็ง และจุดอ่อนเพื่อวางแผนการตลาด - จัดทำแผนส่งเสริมการขาย และกิจกรรมทางการตลาด สำหรับทุกโครงการเพื่อมุ่งสู่ยอดขายที่เป็นไปตามเป้าหมาย - ลง...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 62
2 . วิศวกรควบคุมงานโครงสร้างและสถาปัตย์
- ดูแลและควบคุมงานก่อสร้าง ตลอดทั้งโครงการให้ลูกค้าตามแผนการดำเนินการ - ให้คำปรึกษาและแนะนำด้านเทคนิคส่วนต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับเจ้าของโครงการ, ผู้ออกแบบ, ผู้รับเหมาในกรณีที่เกิดปัญหา - ร่วมประช...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 62
3 . วิศวกรงานระบบสุขาภิบาล/ไฟฟ้า
- ควบคุมงานก่อสร้างงานระบบสุขาภิบาลตามมาตรฐานโครงการและหลักวิศวกรรม - ตรวจสอบงานโครงสร้างสถาปัตย์ - ประสานงานร่วมกับทุกฝ่ายภายในองค์กรและบริษัทผู้รับเหมาได้ - งานเอกสารต่างๆ ในโครงการ

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ชุมชน-สัญญาจ้าง (ประจำโครงการต่างๆ ในกทม.)
- สนับสนุนงานด้านเอกสาร และการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับผู้จัดการฝ่ายบริหารชุมชน รวมถึงพนักงานที่เกี่ยวข้องภายในฝ่าย - ดูแล/รับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า - จัดเตรียมเอกสารการ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 62
5 . สถาปนิก
1. ประสานงานการออกแบบระหว่างสถาปนิกและผู้รับเหมาก่อสร้าง 2. พัฒนาออกแบบทางสถาปัตยกรรมโครงการของบริษัท 3. ตรวจสอบรายละเอียดทางสถาปัตยกรรมในอาคารชุดพักอาศัยโครงการบริษัท

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (โครงการศรีนครินทร์)
- จัดทำเอกสารเบิก-จ่าย ประสานงานผู้รับเหมาและฝ่ายต่างๆของบริษัท - ติดตามงานเพื่อเบิกจ่ายให้ตรงกับงานก่อสร้าง - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - รับวางบิล กับทางผู้รับเหมา - ต้อนรับลูกค้า...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายขาย/ตลาด/โอน
- สำรวจ วิเคราะห์และวิจัยการตลาด/ขาย/โอน/ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ - นำเสนอการวิเคราะห์การตลาด/ขาย/โอน/ปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์แก่ผู้บริหาร - วางแผน ควบคุม ดูแลบริหารการดำเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 62
8 . ผู้จัดการแผนกขาย
ลักษณะงาน - บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารทีมงานขาย - ดูแลต้อนรับลูกค้า นำเสนอสินค้าให้ข้อมูล ปิดการขาย ดูแลประสานงานด้านสินเชื่อ และงานโอนกรรมสิทธิ์ - จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ดูแลสำนั...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการแนวราบ (สวนหลวง/ลาดปลาดุก)
- นำเสนอข้อมูลโครงการบ้านพักอาศัย พาชมบ้านตัวอย่าง ปิดการขาย - ดูแลเรื่องการยื่นกู้สินเชื่อ จัดเตรียมเอกสารการยื่นกู้ - จัดทำรายงาน ส่งตามที่กำหนด - นัดหมายตรวจรับมอบบ้าน จัดเตรียมเอกสารการโอนกรรมส...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำเอกสารในการบันทึกบัญชี เช่น ใบสำคัญทั่วไปตามโครงการที่รับผิดชอบ - จัดทำรายงานต่างๆ เช่น Cost Control, รับรู้รายได้ - นำส่ง ภงด., ภพ.30

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 62
11 . ช่างเทคนิค - สัญญาจ้าง (ประจำโครงการต่างๆในกทม.)รับสมัครด่วน !
- MAINTENANCE อาคารสูง - ดูแล แก้ไขปัญหาในระบบอาคารให้กับลูกบ้าน - Stand by กะกลางคืน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจนายหน้า-สัญญาจ้างรับสมัครด่วน !
- พาลูกค้าชมห้อง - รับโทรศัพท์,ต้อนรับลูกค้า - ปิดขาย,ปิดเช่าห้องในแต่ละวัน - ทำสัญญาเช่า/ซื้อ - สัญญาจ้าง 1 ปี - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ หยุดวันธรรมดา 1 วัน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
- ร่วมวางแผนการตรวจให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท คำสั่งเพิ่มเติม ของคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร - รับผิดชอบงานตรวจสอบทางด้านการปฏิบัติงาน ให้ถูกต้องตามระเบียบที่บริษัทกำหนด - สรุปผลการตรวจ ใ...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 62
14 . AP Accountant
Job Description: * Direct support of the Accounting Supervisor in all aspects of completion of department tasks * Accurate and timely processing of AP invoices * Verification of batch processi...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
24 เม.ย. 62
15 . ช่างเทคนิคอาคาร ประจำอาคารลูกค้า (**โซนฝั่งสุขุมวิท / เจริญกรุง)
1. บำรุงรักษาและแก้ไข ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 2. ปิด-เปิด ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า / เครื่องกล ตามกำหนดเวลาที่กำหนด 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบบอาคารทั้งหมด ตามแผน...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
24 เม.ย. 62
16 . พนักงานต้อนรับ / Receptionist (All Seasons place - BTS เพลินจิต)
- ต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้กับบุคคลที่เข้ามาติดต่อ - บันทึกผู้มาติดต่อในแต่ละวันลงระบบ - รับสายโทรเข้าทั้งภายในและต่างประเทศ - ต่อสายโทรออก ทั้งภายในและต่างประเทศ - ดูแลและจัดการการจองห้องประชุม...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
24 เม.ย. 62
17 . หัวหน้าช่างเทคนิคประจำอาคารลูกค้า /ทีมหน่วยบริการเคลื่อนที่*โซนกรุงเทพฯ/ปริมณฑลรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบและบำรุงรักษางานระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น โทรศัพท์ เครื่องกล สุขาภิบาล และอุปกรณ์ภายในอาคาร 2.บริการลูกค้าของอาคาร ให้ได้รับความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร 3.ควบคุม ดูแลในทีม ให...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
18 . พนักงานขับรถส่วนกลาง (**โซนพระราม 5, นครอินทร์,นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
- ขับรถรับส่งพนักงาน, ลูกค้า และผู้บริหารไปดูงานตามสถานที่ต่างๆ ทั้งกรุงเทพฯ, ปริมณฑล, ต่างจังหวัด และนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ - ดูแลบำรุงรักษารถยนต์ของบริษัท ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
24 เม.ย. 62
19 . ช่างเทคนิคทั่วไป/ซ่อมบำรุง (ทีมช่างหน่วยบริการเคลื่อนที) **โซนกรุงเทพฯและปริมณฑลรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบ และบำรุงรักษางานระบบสาธารณูปโภค อาทิเช่น งานระบบไฟฟ้า งานระบบสุขาภิบาล อุปกรณ์ภายในระบบสำนักงาน ภายในอาคารสูง 2.บริการลูกค้าของอาคาร ให้ได้รับความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในอาคาร 3....

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ -อาคารสูง (**โซนพระราม9)
1.ตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยอาคาร 2.ดูแลลูกค้าให้ปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยของอาคาร 3.ประสานงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4.ดูแลด้านความปลอดภัยให้เป็นไปตามม...

บริษัท ซีบีอาร์อี (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 เม.ย. 62
 พบ 934 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ