JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 825 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
คุณสมบัติผู้สมัคร 1. มีความรู้และสามารถทางด้านการขาย การตลาด 2. ใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel ได้คล่อง 3. ขยัน มีความรอบคอบ มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 4. ที่พักใกล...

บ.เซนิท แมเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
2 . Architects / Interior
- ดูแลแผนงานก่อสร้างและงานออกแบบตกแต่งภายในให้ทีมงานและผู้รับเหมาให้เป็นตามแผนงานและส่งงานทันตามระยเวลาที่กำหนด - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดการ แผนงาน และสัญญา - ตรวจสอบและควบคุมการทำงานของท...

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด (กลุ่มบริษัท เค.กรุ๊ป)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / Human Resource
-ดูแลรับผิดชอบงานสรรหา และคัดเลือกบุคลากร ตามระยะเวลาที่กำหนดตามใบขออัตรากำลัง -ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารว่าจ้าง และติดตามผลการทดลองงาน -ตรวจเช็คสถิติเวลาการทำงาน การขาด ลา มาสาย -จัดฝึกอบรมตามแผนปร...

บริษัท โชติธนวัฒน์ จำกัด (กลุ่มบริษัท เค.กรุ๊ป)
24 ส.ค. 62
4 . พนักงานบัญชี
- ตรวจสอบการบันทึกรายการบัญชี - ตรวจสอบรายรับ - รายจ่าย - กระทบยอดรายได้ - ค่าใช้จ่ายประเดือน

บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
24 ส.ค. 62
5 . Draftman / Foreman สถาปัตย์,ไฟฟ้า ประปา,โครงสร้าง / Project Engineer / สโตร์
- ควบคุมงานโครงสร้างและสถาปัตย์ ในโครงการ ก่อสร้าง คอนโด - ควบคุมงานด้านสาธารณูปโภค - จัดทำเอกสารรายงานการก่อสร้าง ได้ - ดูแลและควบคุมงานก่อสร้างและประสานงานกับผู้รับเหมา - ตรวจสอบงานก่อสร้าง ระบบ...

บริษัท รีเจ้นท์ กรีน เพาเวอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
6 . ช่างอาคาร
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
23 ส.ค. 62
7 . Creative Supervisor (Creative & Copy)
1. ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน Creative มีหน้าที่คิดงาน ตีโจทย์ และถ่ายทอดสื่อสารแนวคิดไปยังแผนก Graphic Designเพื่อผลิตงานโฆษณาที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางการตลาด 2. นำเสนอแนวคิดงานโฆษณาที่แสดงออกถึงจุดมุ่...

Major Development Estate Co.,Ltd.
23 ส.ค. 62
8 . Managing Director of Property Management and Juristic Company
Responsibilities: Managing Director to control and oversee all business operations, people and ventures. This position will be the highest ranking manager in the organisation and will be responsible...

Major Development Estate Co.,Ltd.
23 ส.ค. 62
9 . Chief Information Officer
1. Create business value through technology 2. Strategic planning of business growth objectives 3. Ensure tech systems and procedures lead to outcomes in line with business goals 4. Implement a tec...

Major Development Estate Co.,Ltd.
23 ส.ค. 62
10 . Senior Financial Operation Department Manager
1.บริหารงานด้าน Cash Management โดยการกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฎิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุมการรับเงินสดและเช็ค ลงบันทึกรายการรับและการนำฝากธนาคาร ควบคุมการจ่ายเงินสดและเช็ค โดยตรวจสอบก...

Major Development Estate Co.,Ltd.
23 ส.ค. 62
11 . HRD Supervisor
1.Identify training, development needs and ensure the effective and efficient delivery of training and development activities. 2.Instruct and facilitate training programs and consult with BU related ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
23 ส.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี - อาคาร
1. ดูแล จัดทำ งานด้านเอกสารต่างๆ ทีมีในหน่วยงาน 2. จัดพิมพ์เอกสาร จัดส่ง ถ่ายสำเนา รวบรวมเอกสารและข้อมูล และจัดเก็บให้เรียบร้อย ง่ายต่อการใช้งาน 3. ตรวจเช็ค ดูแล เบิกจ่าย และจัดเตรียม วัสดุอุปกรณ์สำ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
23 ส.ค. 62
13 . ช่างอาคาร @อาคารสำนักงานเมเจอร์ทาวเวอร์
1. ปิด-เปิด อุปกรณ์ไฟฟ้า/เครื่องกล ตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติงานบำรุงรักษา (PM) และงานแก้ไข Service Request ระบบสาธารณูปโภคในอาคารให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานตลอดเวลา 3. ตรวจเช็คและบำรุงรักษางานระบ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
23 ส.ค. 62
14 . System Analyst (Assistant Manager)
• สัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลที่สำคัญต่อการพัฒนาระบบจาก User เพื่อนำมาพัฒนาองค์กร • กำหนดแผนงานและระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาระบบงาน • จัดทำเอกสารและวิเคราะห์ระบบงานสร้าง ER-Diagram • ทบทวนและยื่นข้อเสนอร...

Major Development Estate Co.,Ltd.
23 ส.ค. 62
15 . Business Process Improvement (Officer - Supervisor)
1. ประเมินและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาในกระบวนการปฏิบัติงานในองค์กร แบบ End-to-End Process 3. วิเคราะห์ปัญหาและความเสี่ยงของกระบวนการปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในแต่ละแผนก ให้ครอบคุมทั้งในส่วน Peop...

Major Development Estate Co.,Ltd.
23 ส.ค. 62
16 . Assistant IT ApplicationManager
1. เป็น Team Leader / Single Contact point สำหรับทีม Programmer และควบคุมคุณภาพงานที่ส่งมอบของ รวมถึงบริหารระยะเวลาของทีมงาน Application Management 2. ประเมิน Timeline สำหรับงานของ Programmer 3. พัฒ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
23 ส.ค. 62
17 . Leasing & Marketing / Tenant (Supervisor - Manager)
อาคารสำนักงานเช่า 19 ชั้น "เมเจอร์ทาวเวอร์ ทองหล่อ10" และ โครงการใหม่ เมเจอร์ทาวเวอร์ รามคำแหง หน้าที่ความรับผิดชอบ • จัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด รวมทั้งปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ ชื่อเสียงของอาค...

Major Development Estate Co.,Ltd.
23 ส.ค. 62
18 . Recruitment & Employer Branding
1. ดูแล จัดเก็บ ฐานข้อมูลผู้สมัครงาน ให้มีความสะดวกในการค้นหาและนำมาใช้งาน 2. จัดเตรียม แจ้ง และประสานงานสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานใหม่ ตาม On-boarding checklist 3. Support Team Rec...

Major Development Estate Co.,Ltd.
23 ส.ค. 62
19 . After Sales Service Manager
1. บริหารจัดการทีมบริการหลังการขาย 2. รักษาและพัฒนามาตรฐานงานซ่อม/มาตรฐานการให้บริการ ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด 3. ตรวจสอบและติดตามสถานะงานซ่อม 4. ดูแลความพร้อมด้านทรัพยากรในการปฏิบัติงานของบุ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
23 ส.ค. 62
20 . Project Sales Executive
• ติดต่อประสานงาน กับลูกค้า เสนอขายห้องพักของCondo • ประสานงานเสนอราคางานใหม่ และสรุป Specification ตามที่ลูกค้าต้องการ • พัฒนายอดขาย • ปฎิบัติงานตามแผนธุรกิจ พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการวางแผนธุรกิจ...

Major Development Estate Co.,Ltd.
เงินเดือน มีค่าคอมมิชั่น** และ ทริปท่องเที่ยวต่างประเทศ)
23 ส.ค. 62
 พบ 825 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ