JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 222 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการร้าน
1. รับผิดชอบและผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 2. ควบคุมดูแลต้นทุนค่าใช้จ่ายให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนด 3. กำกับดูแลการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ รวมถึงความสะอาดภายในร้าน 4. กำก...

บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 มิ.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมงานและติดตั้ง
- บริหารจัดการถอดแบบ และจัดทำประมาณการ - บริหารจัดการตรวจสอบหน้างานให้เป็นไปตามกระบวนการตรวจสอบหน้างาน - บริหารจัดการจัดทำประมาณการค่าติดตั้งสำหรับผู้รับเหมา,จัดหาผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการ - บริหา...

บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 มิ.ย. 62
3 . Digital Marketing
-วางแผนสื่อสารทางการตลาด โปรโมชั่น โฆษณา กลยุทธ์ทางการตลาด -คิด Content ในการโปรโมทสินค้าทาง Online และOffline -ดูแลทำการตลาดออนไลน์ในสื่อต่างๆ เพื่อสร้างยอดขาย และประชาัสมพันธ์ -จัดทำสื่อภาพ,วิดีโ...

บริษัท คาซา รอคคา จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1. บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์ในคลังสินค้าให้เป็นระเบียบและพร้อมสำหรับการเบิกจ่าย 2. รับ/จ่าย วัสดุอุปกรณ์รวมถึงบันทึกผลการ รับ/จ่ายในระบบเป็นไปตามระเบียบวิธีปฏิบัติ 3. รับและตรวจนับสินค้าให้ตรงตาม spe...

Cre-Ful Company Limited
27 มิ.ย. 62
5 . Marketing Online ประจำสำนักงาน กรุงเทพฯ (เอกมัย)
ความรับผิดชอบของตำแหน่ง - ตอบคำถามเรื่องข้อมูลสินค้าและราคาสินค้าใน WEB - ประสานงานกับหั างฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ทําโปรโมชั่นการขาย

TP World Product Co., Ltd.
จำนวน 2 อัตรา
27 มิ.ย. 62
6 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
- อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบ - ควบคุมผู้รับเหมา ดูแลงานด้านงานก่อสร้าง - สามารถติดต่อประสานงานทั้งภายในเเละภายนอกองค์กรได้เป็นอย่างดี - ตรวจสอบ ตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์จาก vendors ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ...

บริษัท พี.ไนน์ตี้ทู จำกัด
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
26 มิ.ย. 62
7 . Foreman / โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- อ่านแบบงานตกแต่งภายในและทำแผนงาน - ควบคุมหน้างานให้จบตามแผน - ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบ และ ติดตามการทำงานของ ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้น...

บริษัท พี.ไนน์ตี้ทู จำกัด
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
26 มิ.ย. 62
8 . วิศวกรโยธา (ออกแบบ / ที่ปรึกษาคุมงาน)
• วางแผนควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • ประสานงานกับเจ้าของโครงการและฝ่ายออกแบบและควบคุมการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ • เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานความคืบหน้าโครงการ และเอกสารต่างๆของโครง...

P MACH (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 25,000 ++ (ตามประสบการณ์)
26 มิ.ย. 62
9 . โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการปฎิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน และตามลำดับของงานโครงการรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน - ควบคุมสภาพแวดล้อมในการทำงานให...

บริษัท ไลฟ์ อิมเมจ จำกัด
เงินเดือน 22,000++
26 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ((ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์(เสาร์เต็มวัน))รับสมัครด่วน !
- สรรหา เปรียบเทียบ และดำเนินการจัดซื้อสินค้าที่ได้รับมอบหมายที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของบริษัท - ดำเนินการด้านเอกสารในการจัดซื้อเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ควบค...

บริษัท ปอร์โท อาร์ทธีเรียส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 62
11 . เลขานุการ/ประสานงานโครงการ
- งานเลขานุการผู้บริหาร - ประสานงานไซท์งาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเตอร์เฟอร์นิเจอร์ เอเชีย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
12 . โฟร์แมนตกแต่งภายใน
1.ควบคุมงานด้านช่างต่างๆ เช่น ช่างสร งานไม้ และงานตกแต่งภานใน 2.ตรวจสอบคุณภาพของานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้นให้ถูกต้องและตรงตาม แบบ Shop Drawing 3.ควบคุมคุณภาพก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตราฐานบริษั...

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
13 . วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
- ออกแบบระบบไฟฟ้า สื่อสาร ระบบปรับอากาศ และระบบมัตติมิเดีย - คำนวนค่าโหลดไฟฟ้า ติดต่อหน่วยงานทดสอบ และติดตั้งงานไฟฟ้า - คุมหน้างานตรวจสอบหน้างาน ประสานผู้รับเหมางานไฟฟ้า สื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบบ...

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
14 . ช่างทั่วไป/ปฎิบัติการทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ซ่อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และงานไม้ งานสี - ติดตั้งงานหน้างาน ตามสถานที่ที่บริษัทฯกำหนด - ผลิตงานต่างๆตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
15 . Interior Designerรับสมัครด่วน !
ออกแบบ Interior / Museum

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
26 มิ.ย. 62
16 . Programmer / Developerรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ และออกแบบระบบตรงกับความต้องการลูกค้า - พัฒนา Interaction,Application และทดสอบระบบต่างๆ - พัฒนา Application, Web Application ตรงต่อความต้องการของ ลูกค้า - ศึกษาค้นคว่าเทคโนโลยีๆ เพื่...

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า และประสานงานขาย
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัท ภัทรสวัสดิ์ โปรดักส์ ดีไซน์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 62
18 . Supervisor (โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน)
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของเพื่อจัดส่งเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานเข้าไซด์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 62
19 . Senior Supervisor (ควบคุมงานตกแต่งภายใน,ก่อสร้าง )
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของ เพื่อจัดส่งของเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานที่ส่งเข้าไซท์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
26 มิ.ย. 62
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายประเมินราคา (Estimator/Quantity Surveyor)
- ถอดแบบแยกเนื้องาน ประเมินราคางานตกแต่งภายใน - ถอดแบบแยกสอบราคางานจัดจ้าง และจัดซื้องานตกแต่งภายใน - ประเมินราคา อ่านแบบและ BOQ - สรุปต้นทุนของโครงการ งานตกแต่งภายใน

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
26 มิ.ย. 62
 พบ 222 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ