JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 226 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Interior Designer ( ออกแบบ / ที่ปรึกษาคุมงาน )
- ออกแบบตกแต่งภายใน คำนวณราคาตามแบบ - ประสานงานกับเจ้าของโครงการและฝ่ายออกแบบและควบคุมโครงการ - ทำแบบ Presentation, Perspective และ แบบพรีเซ้นกับลูกค้า - เข้าร่วมประชุมและจัดทำรายงานการประชุม เพื่อ...

P MACH (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000 ++ (หรือตามประสบการณ์)
17 ก.ค. 62
2 . สถาปนิก (ออกแบบ / ที่ปรึกษาคุมงาน)
• ออกแบบ และ ประเมินราคางานเกี่ยวกับงานสถาปนิก – ถอดแบบ BOQ • ประสานงานกับเจ้าของโครงการและฝ่ายออกแบบและควบคุมโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ • วางแผนควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด • เข้าร่วมปร...

P MACH (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน 22,000 ++ (ตามประสบการณ์)
17 ก.ค. 62
3 . โฟร์แมนตกแต่งภายใน
1.ควบคุมงานด้านช่างต่างๆ เช่น ช่างสร งานไม้ และงานตกแต่งภานใน 2.ตรวจสอบคุณภาพของานตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนเสร็จสิ้นให้ถูกต้องและตรงตาม แบบ Shop Drawing 3.ควบคุมคุณภาพก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตราฐานบริษั...

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
4 . วิศวกรไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
- ออกแบบระบบไฟฟ้า สื่อสาร ระบบปรับอากาศ และระบบมัตติมิเดีย - คำนวนค่าโหลดไฟฟ้า ติดต่อหน่วยงานทดสอบ และติดตั้งงานไฟฟ้า - คุมหน้างานตรวจสอบหน้างาน ประสานผู้รับเหมางานไฟฟ้า สื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบบ...

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
5 . ช่างทั่วไป/ปฎิบัติการทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ซ่อมระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ และงานไม้ งานสี - ติดตั้งงานหน้างาน ตามสถานที่ที่บริษัทฯกำหนด - ผลิตงานต่างๆตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
6 . Interior Designerรับสมัครด่วน !
ออกแบบ Interior / Museum

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
17 ก.ค. 62
7 . Programmer / Developerรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ และออกแบบระบบตรงกับความต้องการลูกค้า - พัฒนา Interaction,Application และทดสอบระบบต่างๆ - พัฒนา Application, Web Application ตรงต่อความต้องการของ ลูกค้า - ศึกษาค้นคว่าเทคโนโลยีๆ เพื่...

บริษัท อินเตอร์แอคชั่นดีไซน์สตูดิโอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (Auto Cad /พระราม 3)
- รับผิดชอบตรวจแบบ เช็คแบบ งานโครงการ - ตรวจสอบแบบให้ถูกต้องครบถ้วน -อื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำพระราม 3)รับสมัครด่วน !
- วางแผนกิจกรรมการสาธิต และการจัดกิจกรรมการตลาด ประจำปีได้ - ออกแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เพื่อส่งเสริมการตลาด และกระตุ้นยอดขาย - มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถออกแบบโปรโมชั่นต่างๆ - เดิน...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
10 . ผู้แทนขายงานโครงการ (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายสินค้าและบริการสุขภัณฑ์ในห้องน้ำ 2. เพิ่มฐานลูกค้าใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มยอดขาย และรักษาฐานลูกค้าเก่าให้มีความเติบโตในการขายอย่างต่อเนื่อง 3. รับผิดชอบยอดขาย Sales Target ตามที...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (พระราม 3) / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. จัดทำงบการเงินของธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต มีประสบการณ์ด้านปิดงบการเงิน อุตสาหกรรมการผลิต และจัดทำงบกระแสการเงิน 2. วิเคราะห์งบการเงินในแต่ละเดือน ตามอัตราส่วนต่างๆ ของธุรกิจ 3. ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ท...

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (พระราม3)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงานขายกับลูกค้า และเซลล์ 2.จัดทำเอกสารและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3.แจ้งงานในระบบ

บริษัท บาธรูม ดีไซน์ ไอ-สปา จำกัด (หน่วยงานดีเด่นของชาติ)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ค. 62
13 . พนง.ควบคุมเครื่องจักร
1.ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องเจาะหรือเครื่องCNCหรือเครื่องตัด 2.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรเบื้องต้น

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
เงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท
17 ก.ค. 62
14 . แม่บ้านดูแลผู้สูงอายุ (พักบ้านนายจ้าง อาหารฟรี รายได้รวม18,000)
- ดูแลผู้สูงอายุ ประจำบ้านนายจ้าง - ดูแลเรื่องการรับประอาหาร - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันอาทิตย์ ให้เพิ่มวันละ 800.-

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
เงินเดือน 18,000 บาท
17 ก.ค. 62
15 . Supervisor (โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน)
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของเพื่อจัดส่งเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานเข้าไซด์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
เงินเดือน N/A
17 ก.ค. 62
16 . Senior Supervisor (ควบคุมงานตกแต่งภายใน,ก่อสร้าง )
- รับผิดชอบในการรับของ ตรวจเช็คของที่ผลิตจากทางโรงงาน - ควบคุมพนักงานขนของ เพื่อจัดส่งของเข้าพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้ - ดูแลจัดเก็บของที่ผลิตจากทางโรงงานที่ส่งเข้าไซท์งาน ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
17 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่แยกเนื้องาน / คิดราคางานตกแต่งภายใน
- สอบราคางานสั่งทำตามแบบ และเช็คราคาวัสดุที่ต้องจัดซื้อ - กรอกปริมาณลงตาราง BOQ (ฟอร์มกรอกราคา) - กรอกราคาลงตาราง BOQ โดยมีการจัดทำ Back up ราคาไว้ (หลักฐานการคำนวณ) - ตรวจทานความถูกต้อง นำเสนอผู้อ...

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
17 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่ขยายแบบ/เขียนแบบ Auto cad
- เขียนแบบตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม AUTO-CAD หรืออื่นๆ - อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และขยายแบบ

Kanok Furniture and Decoration Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
19 . Graphic Designer/ Creative
- การจัดหน้า สื่อ สิ่งพิมพ์ หนังสือ นิตยสารภายในองค์กร และหนังสือรายงานประจำปี - ชอบสื่อสาร ทำงานเป็นทีม - กลุ่มลูกค้าหลักเป็นกลุ่มลูกค้า บริษัทมหาชน ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ - ทำงาน จันท...

บริษัท เดฟ ทู ดีไซน์ จำกัด
16,000 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
17 ก.ค. 62
20 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
- จัดทำและตรวจสอบรายการขั้นต้นทางด้านบัญชี การเงิน ภาษีอากร - ควบคุมดูแล ยอดทางการเงินของบริษัทกับธนาคาร - วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ สอบทานระบบการเงิน การจ่ายเงินและรับเงิน - ตรวจสอบการชำระหนี้ การจ่า...

LSX Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ค. 62
 พบ 226 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ