JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,381 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PMO : Oversea (CPF IT Center)
Key Responsibilities: 1.Support project team to utilize CPF IT’s Standard Process. 2.Provide analytical for resource allocation /sharing/ and budgeting. 3.Coordinate strategic initiatives through ...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
19 ส.ค. 62
2 . Key Account: Tha Mall, Max Value
ผลิตภัณฑ์ ซีพี-เมจิ (www.cpmeiji.com) - กำหนดแผนการขาย ดำเนินการเจรจา พัฒนายอดขายในกลุ่มลูกค้า The Mall/Max Value - วิเคราะห์ข้อมูลการขาย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ต่อรองได้
19 ส.ค. 62
3 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ Oversea (ธุรกิจซีพี-เมจิ)
1.ดูแล ควบคุม ตรวจสอบราคาสินค้าและสั่งซื้อสินค้า 2.จัดทำรายงานเกี่ยวกับข้อมูลผู้จำหน่ายสินค้าและข้อมูลทางการจัดซื้อ 3.ติดตามสภาพการณ์ตลาดของสินค้าเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ต่างๆ 4.งานอื่นๆตามที่ได้ร...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
19 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่บริการงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS)
1.เข้าใจและให้การสนับสนุนและบริการด้านระบบงานสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ทำงานร่วมกับฝ่าย IT เพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบงานทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ 3....

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
19 ส.ค. 62
5 . IT (Programmer,Implementer,BA )รับสมัครด่วน !
- งานด้าน Programmer :(พัฒนาระบบ Software ต่างๆ) - งานด้านImplementerการรับผิดชอบติดตั้ง Software ขององค์กร(ทั้งแบบIn house และแบบ Package และออกแบบกระบวนการพร้อมทั้งทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ ...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
19 ส.ค. 62
6 . ผู้จัดการศูนย์อาหาร
- ควบคุม ดูแลกำกับความเรียบร้อยศูนย์อาหาร - บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ส.ค. 62
7 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(พื้นที่ประชาอุทิศ สุขสวัสดิ์,ถ.จันทน์ รับผิดชอบภาคตะวันออก)
1.ควบคุมดูแลและบริหารงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงาน 2.ควบคุมดูแลและบริหารงานการจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการปฎิบัติงานแล...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
19 ส.ค. 62
8 . ผู้จัดการร้าน/ผช.ผู้จัดการร้าน รับสมัครด่วน !
- ควบคุมเเละบริหารจัดการภายในสาขา - ดูแลงบดุลเเละยอดขายสาขาที่รับผิดชอบ - สอนงานให้กับพนักงานใหม่ - จัดตารางการปฎิบัติงานของพนักงานในสาขา - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา

บริษัท หวานปาก จำกัด
หลาย อัตรา
19 ส.ค. 62
9 . พนักงานขายผลิตภัณฑ์ห้าดาว (Sales Representative)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าในกลุ่มธุรกิจ CPF เช่น ธุรกิจร้าน 5 ดาวตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายต่างๆ - จัดส่งสินค้าและติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ดูแลลูกค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบทั้งลูกค้าเก่...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + สวัสดิการ
19 ส.ค. 62
10 . เชฟ / ครูสอนอาหารไทย ขนมไทยรับสมัครด่วน !
- สอนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ - จัดเตรียมวัตถุดิบที่ใช้ในการสอนประจำวัน - จัดทำแผนการสอน เป็นต้น - งานอื่น ๆ ที่มอบหมาย

โรงเรียนศิลปศาสตร์อาหารไทยหม่อมหลวง พวง ทินกร
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาทขึ้นไป
19 ส.ค. 62
11 . Senior Product Marketing
- รับผิดชอบในการวางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ เพื่อออกวางจำหน่าย - ทำการศึกษาข้อมูลของกลุ่มสินค้าที่มีวางขายอยู่ในตลาด กลุ่มสินค้านวัตกรรมใหม่ๆจากทั้งในและต่างประเทศ ศึกษาด้านพฤติกรรม แนวโน้ม...

บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 62
12 . Marketing&Sales Executive
-วางแผนการตลาดและงานขาย -วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อปรับปรุงรูปแบบการขายให้ทีม -ดูแลและแก้ไขปัญหาหน้างานได้ สวัสดิการพนักงานงานออฟฟิศกรุงเทพ -เงินเดือน+incentive -ค่าน้ำมัน/ทางด่วน -Bonus -ประกันส...

บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จำกัด
19 ส.ค. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุงโรงงาน สาขาหัวหมาก
- รับผิดชอบงานดูแล ซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา หรืองานที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตราฐานที่กำหนด รวมทั้งปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา - ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ และทรัพย์สินของบริษ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
14 . Merchandise Supervisor/ หัวหน้า PC
วันทำงาน : จันทร์ - เสาร์ - ควบคุมดูแลพนักงาน PC ประจำห้างแต่ละห้าง ตรวจสอบการทำงาน การขาดลามาสายและชี้แนะแนวทางในการทำงาน - ดูแลตรวจเช็คพื้นที่การวางสินค้าและคุณภาพสินค้าในห้างสรรพสินค้าที่ได้รับ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป
19 ส.ค. 62
15 . นักวิเคราะห์ระบบบริการลูกค้า รับสมัครด่วน !
รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการขาย รวมไปถึงการจัดจำหน่ายของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการวางแผนโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานผลการดำเนินการโครงการในช่วงเวลาที่ได้กำหนด รวมถึง...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและความเสี่ยง เพื่อกำหนดระยะเวลาการชำระเงิน และวงเงินสินเชื่อค่าสินค้าและภาชนะ ดำเนินการตรวจสอบเรีบกเก็บหนี้ค่าสินค้า ของลูกค้าที่สาขาเป็นผู้ดำเนินการเก็บค่าสินค้า วิเคราะห์ข้อมูล...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
19 ส.ค. 62
17 . Direct Consumer Business Developer
-เพิ่มช่องทางโอกาสใหม่ในการขยายธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทฯ -หาพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องกดสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ให้มีความสอดคล้องกันทั้งในเชิงของผลกำไร ยอดขาย จำนวนตู้และลักษณ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
18 . Direct Consumer Business Development Leader
-ดูแลและบริหารทีมงาน เพื่อให้เพิ่มช่องทางโอกาสใหม่ในการขยายธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับบริษัทฯ -หาพื้นที่ในการติดตั้งเครื่องกดสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ให้มีความสอดคล้องกันทั้งในเชิงของผล...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
19 . พนักงานพัฒนาร้านค้า
วันทำงาน จันทร์ - เสาร์ เวลาทำงาน 07:00 - 17:00 น. รายละเอียดการทำงาน - เข้าเยี่ยมร้านค้าที่อยู่ในความดูแลของตน สร้างความสัมพันธ์ สอบถามปัญหาที่เกิดจากสินค้า หรือเกิดจากพนักงานขาย แล้วนำ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + Incentive + ค่าสึกหรอรถมอเตอร์ไซค์
19 ส.ค. 62
20 . นักพัฒนาลูกค้าร้านสะดวกซื้อ พื้นทีกรุงเทพปริมณฑลรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการพัฒนาร้านสะดวกซื้อ โดยการเสนอแนะแนวทางการจัดวางสินค้าของร้าน หรือว่าเสนอโปรโมชั่นต่างๆเพื่อช่วยผลักดันยอดขายให้กับร้านค้า รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับร้านค้าและผู้จัดการสาขาของร้าน และมอ...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
 พบ 1,381 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ