JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,407 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . System Development Specialist
พัฒนาฐานข้อมูล ระบบ และรายงานต่างๆ เพื่อสนับสนุนทีมงานขาย ทีมงานการตลาด ฝ่ายคลังสินค้า และฝ่ายขนส่ง ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ผลการทำงานในทุกๆ ด้าน ทุกๆ มุม อันจะเป็นผลให้รู้สถานะผลงานปัจจุบัน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (NAB)Urgently Required !
- ตรวจสอบเอกสาร จากการรับวางบิลให้ถูกต้องครบถ้วน - บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายที่ได้รับวางบิล เข้าระบบ SAP - จัดทำรายงานด้านเจ้าหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด - จัดทำใบสำคัญรายวันทั่วไปเพื่อเสนออนุมัติ - ดูแล...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
3 . พนักงานขับรถ ประจำสำนักงานบุคคโล
1.ตรวจสภาพและความสะอาดของรถก่อนการปฏิบัติส่งสินค้าประจำวัน 2.เบิกสินค้าจากคลังสินค้า 3.ควบคุมการจัดเรียงสินค้าขึ้นรถให้ถูกต้องตามใบเบิก 4.ขับรถจัดส่งสินค้าตามแผนการจัดส่งสินค้าในแต่ละวัน

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส - FAD
→ ควบคุมจัดทำงานวิจัยผ่านการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โครงการวิจัยที่ได้รับอนุมัติ → ตรวจสอบการดำเนินงานร่วมกับโรงงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูล Waste และ By Product ในระบบสารสนเทศ นำข้อมูลมาพั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Admin Support)
- เพื่อประสานกับทีมงานอื่น เช่น บัญชี หรือ Marketing / Channel MKT เพื่อให้งานมี ความคล่องตัวมากขึ้น ทำให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นไปตามระเบียบบริษัท Execution - ตรวจสอบใบขอซื้อ (Pur...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ - TBR
→ จัดทำและประสานงานเกี่ยวกับงานธุรการและบริการสำนักงานให้สำเร็จลุล่วงตามที่กำหนด → จะทำและประสานงานการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายหลัก → ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรม, สัมมนา, ประชุมให...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
7 . Bartender ร้าน Hyde&Seek สาขาอาคาร Athenee Residense (ซอยร่วมฤดี)
- เรียนรู้และจดจำสูตรของเครื่องดื่มและเตรียมเครื่องดื่มได้ตามมาตรฐาน - เตรียมและผสมเครื่องดื่มตามรายการที่ลูกค้าสั่ง - ล้างทำความสะอาดแก้วและบริเวณบาร์ให้สะอาด เรียบร้อยอยู่เสมอ - รายงานการสั่งซื้อ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A + svc
25 มิ.ย. 62
8 . Waiter/Waitress ร้าน Hyde&Seek สาขา Athenee Residense (ซอยร่วมฤดี)
- ให้บริการลูกค้าภายในร้านอาหารให้เกิดความประทับใจสูงสุด - แนะนำและรับรายการอาหาร - เสิร์ฟอาหาร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A + svc
25 มิ.ย. 62
9 . Restaurant Manager/ Asst. Restaurant Manager ร้าน Hyde&Seek สาขาร่วมฤดีเพลินจิต
- บริหารจัดการร้าน - ดูแลและบริหาร Profit&Loss ของร้านอาหารได้ - สอนงานพนักงาน เช่น การบริการ เมนูอาหาร และระบบแคชเชียร์ - ควบคุมการบริการ และดูแลลูกค้าให้เกิดความประทับใจสูงสุด

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A + svc
25 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงานขายแคชแวนอาวุโส - กรุงเทพฯ
→ ศึกษาทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของธุรกิจและสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหา/ความต้องการทางธุรกิจได้ (Business Process) → ศึกษารายละเอียดโครงการเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงาน, ข้อมูลทางเลือกในการลงทุน แ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนเติมเต็มคลังสินค้า TBL
- ควบคุมและวางแผนประมาณการรับสินค้าเพื่อตอบสนองต่อความต้องการขายตามปริมาณและระยะเวลาที่เหมาะสม ภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ - ติดตามและประสานงานกับเจ้าหน้าที่วางแผนส่วนภูมิภาค เพื่อให้แนวทางการวางแผนเป็นไปในท...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุมมาตรฐาน (ประจำสำนักงานใหญ่) TBL
- จัดทำและจัดเก็บข้อมูลและรายการมาตรฐานของวัสดุอุปกรณ์ งานก่อสร้างอาคารสถานที่ งานปรับปรุง - ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก เช่น สำนักวิศวกรรม จัดซื้อกลาง - จัดทำรูปแบบงานปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ทรัพย์สิน (ประจำสำนักงานใหญ่) TBL
- รวบรวมจัดเก็บข้อมูลทรัพย์สินพร้อมใช้ให้มีผู้ครอบครองอย่างถูกต้อง - รวบรวมข้อมูลการขอใช้ทรัพย์สิน การโอนย้าย ยืม คืน - ดำเนินการตรวจนับทรัพย์สินประจำปี - ดำเนินการออกคำอธิบายรายการทรัพย์สินใหม่ -...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์อาวุโส TBL
- การจัดทำระเบียบข้อบังคับพนักงาน - การสื่อสารให้พนักงานเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท - การสอบสวนการกระทำความผิดและลงโทษพนักงาน - การรับและตอบสนองต่อข้อเรียกร้องของพนักงาน - การส่งเสริมและจัด...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติกส์ TBL
- Extract and drive actionable insights based on analyses of available datasets - Apply data mining and statistical techniques to (BIG data) datasets to solve business problems - Conduct end-to-end ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ทั่วประเทศ) TBL
- จัดทำแผนงาน มาตรการความปลอดภัย - ตรวจสอบการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน แนะนำ ฝึกสอน อบรมผู้ปฏิบัติงาน ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย และเสนอแนะแนวทางการป้องกัน - จัดทำรายงานด้านความปลอดภัย และส่ง...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
17 . ผู้ช่วยหัวหน้าคลังสินค้า (คลังสินค้าขอนแก่น,บุคคโล) TBL
- ทำการสำรวจข้อมูล ลักษณะปัญหาที่เกิดจากกระบวนการทำงาน - ใช้กระบวนการความรู้ทางด้านวิศวกรรมในการวิเคราะห์ลักษณะปัญหาที่เกิดขึ้น - นำความรู้ทางด้านวิศวกรรมค้นหาวิธีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลง - มีการสร้...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่งานวิเคราะห์โลจิสติกส์ (วังน้อย อยุธยา) TBL
- รับผิดชอบโครงการและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ - ติดตามการเปลี่ยนแปลงขั้นการทำงานต่างๆในองค์กร เพื่อใช้ในการทดสอบและพัฒนากระบวนการทำงาน - วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาในงานขนส่งและคลังสิ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ตรวจประจำสำนักงาน (Sale Support)
- ดำเนินการตรวจสอบ ความน่าเชื่อถือของข้อมูลตัวเลข หลักฐานของหน่วยขาย ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามระเบียบของบริษัท - ดำเนินการตรวจสอบปริมาณสินค้าและทรัพย์สิน วัสดุส่งเสริมการขาย อุปกรณ์ส่งเสริมก...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
20 . พนักงาน/เจ้าหน้าที่บัญชี (ศูนย์บัญชี) (Sale Support)
- จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และตรวจนับตามแนวนโยบายบริษัทฯ - จัดทำรายงานภาษี งบสินค้าและงบการเงิน รวมทั้งเอกสานยืนยันยอดลูกหนี้ - บันทึกรายการบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี กฎหมาย และนโยบายบริษัท -...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 62
 พบ 1,407 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ