JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,373 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประจำหน้าร้าน (Ochaya สาขา เพชรเกษม22)
- เปิด-ปิดร้าน รับออเดอร์ คิดเงิน ชงชา ต้มไข่มุข - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน เวลาทำงาน - อบรมก่อนทำงาน 4 วัน มีค่ารถ-อาหาร ให้วันละ300บาท

SJB Intertrade
เงินเดือน 10,000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น และเบี้ยขยัน
23 ก.ค. 62
2 . พนักงานขาย : Sales and Marketing Support
- เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า ทำใบเสนอราคา ติดตามลูกค้า - ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ เสนอราคา Sales support - ติดตามผลหลังการขาย - เรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆได้ตลอดเวลา และเข้าใจวิธีใช้งาน ...

Nichepak Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-20,000
23 ก.ค. 62
3 . ช่างไฟฟ้าซ่อมเครื่องจักร : Service Engineer/Technician Urgently Required !
• ติดตั้งเครื่องจักร และการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า • ตรวจเช็คเครื่องจักรตามโรงงานของลูกค้า • ให้บริการซ่อมแซมระบบกล และ ไฟฟ้าของเครื่องจักร

Nichepak Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 + เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก ในการปฏิบัติงาน
23 ก.ค. 62
4 . พนักงานบริการร้านอาหาร Omakase Sushi
1. ให้การต้อนรับ และทักทายลูกค้าด้วยความสุภาพเมื่อเข้า-ออกร้าน เพื่อสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 2. ตรวจเช็คอาหารที่จะส่งมอบในเบื้องต้น ให้มีความสวยงาม สมบูรณ์ตรงตามเมนู พร้อมรับผิดชอบการส่งมอบอาหารด้วย...

บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด
23 ก.ค. 62
5 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1.กำหนดแผนงาน เป้าหมายของฝ่ายจัดซื้อ พร้อมทั้งติดตามผลการทำงาน เพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามแผนงาน และเป้าหมายที่กำหนด 2.กำหนดวิธีการ ขั้นตอน และมาตรฐานการปฏิบัติงานในฝ่ายจัดซื้อ เพื่อให้กระบวนการทำงานมีปร...

บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
6 . ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Manager)
1.กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียว กับนโยบายการดำเนินงานขององค์กรและบริษัทในเครือในธุรกิจอุตสาหกรรมบริการร้านอาหาร 2.จัดการระบบข้อมูลข่าวสารภายในองค์กรและบริษัทในเครือให้เชื่อ...

บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 62
7 . ช่างซ่อมบำรุงร้านอาหาร
1.ดูแลการแจ้งซ่อมและดำเนินการแก้ไขเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคภายในสำนักงานและร้าน อาทิ ไฟ้ฟ้า, ประปา, โทรศัพท์, แอร์, และอุปกรณ์ใช้ภายใน 2.ติดต่อประสานงานการแจ้งซ่อมกับหน่วยงานภายนอก ในกรณีที่ไม่สามารถแ...

บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนบริษัท
23 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ Graphic Design
1. ออกแบบสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภท เช่น โปสเตอร์ร้านอาหาร , แผ่นพับ หรืองานทางกราฟิกอื่นๆ เพื่อสนับสนุนงานขายและการตลาด 2. สร้างสื่อมัลติมีเดีย , กราฟิก , แบนเนอร์ เพื่อโฆษณา ประช...

บริษัท อิ่มทรัพย์ โกลบอล คูซีน จำกัด
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนบริษัท
23 ก.ค. 62
9 . HR&GA Asst. Manager (English resume only)
Assist to HR&GA Manager for overall HRM includes planning, recruitment, training and development, performance management, compensation and benefit, rules and regulations, labor relation and informatio...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
23 ก.ค. 62
10 . Purchasing Assistant Manager (English resume only)
- Coordinate with the related parties to collect requirement, conduct competitive bidding, negotiation and propose supplier selection. - Response for all raw material requirements and liaise with int...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
23 ก.ค. 62
11 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ ร้าน KAMU (ประจำสาขา สยาม ) รายได้รวม 15,500 - 18,000 บาท
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจโดยยึดหลักนโยบายการบริการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - รับออเดอร์จากลูกค้า รับชำระค่าสินค้า และชงเครื่องดื่มตามในออเดอร์ - บริหารทีม...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,500 - 18,000++
23 ก.ค. 62
12 . ผู้จัดการร้าน KAMU ประจำสาขาเปิดใหม่ "สีลมคอมเพล็กซ์" (ติดBTS ศาลาแดง)รับสมัครด่วน !
1. บริหารจัดการร้านได้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. บริหารจัดการยอดขาย และการส่งเสริมการตลาด 3. บริหารจัดการพนักงาน และ ตารางงาน 4. บริหารจัดการสินค้าคงคลัง คุณภาพ และบริการ 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 20,000 - 25,000 บาท ++
23 ก.ค. 62
13 . พนักงานประจำร้าน KAMU ประจำสาขาเปิดใหม่ "สีลมคอมเพล็กซ์" (ติดBTS ศาลาแดง)รับสมัครด่วน !
1. บริการและต้อนรับลูกค้า 2. จัดเตรียมร้านวัตถุดิบและสินค้า ต่าง ๆ 3. ชงกาแฟ ( Barista ) และผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ 4. เช็คสต็อคและดูแลรักษาความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต่าง ๆ 5. จัดเก็บและดูแลยอดขายประ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 14,000-16,000 บาท (+ ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน1,000 บาท + อื่นๆ)
23 ก.ค. 62
14 . พนักงานประจำร้าน KAMU (ประจำสาขา สาทรธานี, เอไอเอ สาทร, BTS ช่องนนทรี )รับสมัครด่วน !
พนักงานชงเครื่องดื่ม 1. บริการและต้อนรับลูกค้า 2. จัดเตรียมร้านวัตถุดิบและสินค้า ต่าง ๆ 3. ชงกาแฟ ( Barista ) และผสมเครื่องดื่มต่าง ๆ 4. เช็คสต็อคและดูแลรักษาความสะอาดของร้านและอุปกรณ์ต่าง ๆ 5. จ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000 - 16,000 (+ ค่าคอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน1,000 บาท + อื่นๆ)
23 ก.ค. 62
15 . หัวหน้าแผนกบัญชี (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
- บันทึกรายการรายได้ - จัดทำรายงานประจำเดือนและรายงานสรุป - ตรวจสอบ วิเคราะห์ สรุปการเคลื่ิอนไหวของรายรับ - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมMicrosoft office ได้ดี

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000
23 ก.ค. 62
16 . เลขานุการผู้บริหารรับสมัครด่วน !
- จัดการประชุมและจดบันทึกการประชุม - บริหารงานเอกสารต่างๆ - จัดการตารางการนัดหมาย - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ปฎิบัติงานสนับสนุนทั่วไปแก่ผู้บริหาร - ประจำที่สำนักงานใหญ...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000
23 ก.ค. 62
17 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ ร้าน KAMU (ประจำสาขา อโศก ) รายได้รวม 15,500 - 18,000 บาท
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจโดยยึดหลักนโยบายการบริการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - รับออเดอร์จากลูกค้า รับชำระค่าสินค้า และชงเครื่องดื่มตามในออเดอร์ - บริหารทีม...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,500 - 18,000++
23 ก.ค. 62
18 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ ร้าน KAMU (ประจำสาขา BTS ทองหล่อ) รายได้รวม 15,500 - 18,000 บาทรับสมัครด่วน !
บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - บริการลูกค้า ด้วยความจริงใจโดยยึดหลักนโยบายการบริการของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด - รับออเดอร์จากลูกค้า รับชำระค่าสินค้า และชงเครื่องดื่มตามในออเดอร์ - บริหารทีม...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,500 - 18,000++
23 ก.ค. 62
19 . ผู้จัดการร้าน KAMU (ประจำสาขา FYI Center)
1. บริหารจัดการร้านได้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. บริหารจัดการยอดขาย และการส่งเสริมการตลาด 3. บริหารจัดการพนักงาน และ ตารางงาน 4. บริหารจัดการสินค้าคงคลัง คุณภาพ และบริการ 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 20,000 - 25,000 บาท
23 ก.ค. 62
20 . ธุรการจัดซื้อ (ปฏิบัติงานที่รามอินทรา ซอย 5)
1. จัดซื้อวัตถุดิบคงคลัง 2. ออกใบ P.O. 3. ประสานงานกับ Supplier ในการสั่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่ง 4. ประสานงานกับคลังเพื่อรับทราบถึงสินค้าคงคลังคงเหลือเพื่อประเมินการสั่งสินค้า 5. จัดทำรายงานว...

KAMU KAMU Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000++
23 ก.ค. 62
 พบ 1,373 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ