JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,386 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Bondage Plus Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 18,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
16 ก.ย. 62
2 . กุ๊ก
ทำอาหารให้มีคุณภาพ รสชาดดี

Hen Sun Ho Co., Ltd.
เงินเดือน 11,000-22,000
16 ก.ย. 62
3 . เฮดเชฟ
ดูแลอาหารให้มีคุณภาพ รสชาด ดูแลพนักงานในครัว ความสะอาด ดูแลต้นทุนการผลิต เช็คสต็อคและสั่งของ

Hen Sun Ho Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000-50,000
16 ก.ย. 62
4 . พนักงานเสิร์ฟ
รับออเดอร์ ทำเครื่องดื่ม ดูแลลูกค้าในร้านอาหาร ทำความสะอาด

Hen Sun Ho Co., Ltd.
เงินเดือน 11,000-20,000
16 ก.ย. 62
5 . หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ
ดูแลลูกค้าในร้านอาหาร ดูแลพนักงาน ตรวจความเรียบร้อย ช่วยผู้จัดการร้านดูแล

Hen Sun Ho Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-28,000
16 ก.ย. 62
6 . พนักงานขาย : Sales and Marketing Support
- เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า ทำใบเสนอราคา ติดตามลูกค้า - ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ เสนอราคา Sales support - ติดตามผลหลังการขาย - เรียนรู้ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้าใหม่ๆได้ตลอดเวลา และเข้าใจวิธีใช้งาน ...

Nichepak Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-20,000
15 ก.ย. 62
7 . ช่างไฟฟ้าซ่อมเครื่องจักร : Service Engineer/Technician Urgently Required !
• ติดตั้งเครื่องจักร และการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า • ตรวจเช็คเครื่องจักรตามโรงงานของลูกค้า • ให้บริการซ่อมแซมระบบกล และ ไฟฟ้าของเครื่องจักร

Nichepak Co., Ltd.
เงินเดือน 17,000 + เบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าที่พัก ในการปฏิบัติงาน
15 ก.ย. 62
8 . Sales Staff (กรุงเทพมหานครและปริมณฑล)
1. ขายสินค้าของบริษัทให้กับร้านขายปลีก 2. รับรายการสั่งสินค้า และเก็บเงินสด พร้อมส่งสินค้าให้กับลูกค้า 3. ดูแลการจัดเรียงสินค้าของบริษัทตามชั้นวางในร้านของลูกค้า 4. วางแผนและนำเสนอรายการขาย

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
15 ก.ย. 62
9 . Domestic Sales Assistant Manager
- Plan and initiate sales and marketing strategy for Traditional Trade and Distributor Channels. - Review category and product performance to take prompt action in case of sales volume does not meet ...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
15 ก.ย. 62
10 . Export Sales Assistant Manager
- Manage and cooperate with existing customer for receiving order, shipment in order to reach to sales target. - Communicate with customers for new inquiries, samples, price, product specification, s...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
15 ก.ย. 62
11 . HR&GA Asst. Manager (English resume only)
Assist to HR&GA Manager for overall HRM includes planning, recruitment, training and development, performance management, compensation and benefit, rules and regulations, labor relation and informatio...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
15 ก.ย. 62
12 . Purchasing Assistant Manager (English resume only)
- Coordinate with the related parties to collect requirement, conduct competitive bidding, negotiation and propose supplier selection. - Response for all raw material requirements and liaise with int...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
15 ก.ย. 62
13 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(พื้นที่ประชาอุทิศ สุขสวัสดิ์ บ.เกษตรภัณฑ์อุตสาหกรรม)
1.ควบคุมดูแลและบริหารงานด้านกระบวนการสรรหา / คัดเลือก / ว่าจ้างกลุ่มพนักงาน 2.ควบคุมดูแลและบริหารงานการจัดทำค่าจ้างให้กับกลุ่มพนักงานขององค์กร 4.จัดฝึกอบรมให้กับกลุ่มพนักงาน 5.ติดตามการปฎิบัติงานแล...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
15 ก.ย. 62
14 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ(SHE.)
หน่วยงาน สำนักอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและพลังงาน - ให้บริการสนับสนุนและแก้ไขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศ ของหน่วยงานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง(on request) - ปรับปรุงข้อมูล ประชาสัมพันธ์ข่าวสา...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ต่อรองได้
15 ก.ย. 62
15 . เจ้าหน้าที่ออกแบบพัฒนาหลักสูตร(English Course)
1.ออกแบบ วิเคราะห์ จัดทำ พัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรมาตรฐาน(Leadership Development) และหลักสูตรด้านภาษา พร้อมทั้งวางกรอบและตรวจสอบหลักการและเหตุผลของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 2.ออกแบบ วิเคราะห์ จัดทำ พัฒน...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
15 ก.ย. 62
16 . พนักงานขายผลิตภัณฑ์ห้าดาว (Sales Representative)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าในกลุ่มธุรกิจ CPF เช่น ธุรกิจร้าน 5 ดาวตามที่บริษัทฯกำหนดไว้ในรายการส่งเสริมการขายต่างๆ - จัดส่งสินค้าและติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ดูแลลูกค้าในเขตพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบทั้งลูกค้าเก่...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + สวัสดิการ
15 ก.ย. 62
17 . PMO : Oversea (CPF IT Center)
Key Responsibilities: 1.Support project team to utilize CPF IT’s Standard Process. 2.Provide analytical for resource allocation /sharing/ and budgeting. 3.Coordinate strategic initiatives through ...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
15 ก.ย. 62
18 . เจ้าหน้าที่บริการงานสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (HRIS)
1.เข้าใจและให้การสนับสนุนและบริการด้านระบบงานสารสนเทศที่สอดคล้องกับความต้องการในการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ทำงานร่วมกับฝ่าย IT เพื่อพัฒนาและติดตั้งระบบงานทรัพยากรบุคคลใหม่ๆ 3....

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
15 ก.ย. 62
19 . IT (Programmer,Implementer,BA )รับสมัครด่วน !
- งานด้าน Programmer :(พัฒนาระบบ Software ต่างๆ) - งานด้านImplementerการรับผิดชอบติดตั้ง Software ขององค์กร(ทั้งแบบIn house และแบบ Package และออกแบบกระบวนการพร้อมทั้งทดสอบระบบให้สามารถใช้งานได้ ...

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
15 ก.ย. 62
20 . ผู้จัดการศูนย์อาหาร
- ควบคุม ดูแลกำกับความเรียบร้อยศูนย์อาหาร - บริหารอัตรากำลังคนให้เหมาะสม

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 ก.ย. 62
 พบ 1,386 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ