JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,407 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Stock Officer
1. จัดเก็บ, รวบรวม, บันทึกเอกสารต่างๆ ในแต่ละวัน 2. เช็คสต็อก ประมาณการ และสั่งเบิก วัสดุ/อุปกรณ์สานักงาน 3. เอกสารที่ใช้ในงานMO, สมุดบัญชี/บัตรเอทีเอ็ม, ตราสารต่างๆ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 หรือพิจารณาจากประสบการณ์
27 มิ.ย. 62
2 . Operation Officer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านเอกสารต่างๆ /รายงานการประชุม ของผู้บริหารระดับสูง 2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 3. ช่วยจัดการเกี่ยวกับการประชุม การเตรียมเอกสารประชุม อุปกรณ์การประชุมสำหรับผู้บริหาร 4...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
3 . Secretary Officer (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ทำการจองตั๋วเครื่องบิน , ทำ Visa , จองโรงแรม ให้ผู้บริหาร 2. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออกของผู้บริหารระดับสูง 3. ต้อนรับผู้ที่มาติดต่อผู้บริหารระดับสูงและจัดการนัดหมายให้นายจ้าง 4. ช่วยจั...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
27 มิ.ย. 62
4 . Officer- Finance (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบ เอกสารการจ่ายเงินสดย่อย , เซ็นต์รับทราบใบสำคัญรับ 2. ตรวขสอบ คุณภาพในการพิมพ์เช็คจ่ายต้องถูกต้อง ห้ามแก้ไข 3. ควบคุมการบริหารเงินในบัญชีของ 2 บริษัท สามารถนำไปลงทุนหาผลตอบแทนที่มากกว่าฝาก...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
5 . พนักงานขายประจำร้าน Deksomboon Shop (สาขาเยาวราช)
1. ดูแลจัดเตรียมสินค้าให้พร้อมสำหรับเปิดการขาย 3. ตรวจนับสินค้าภายในสาขา ให้ตรงกับข้อมูลสินค้าคงคลัง 3. รับชำระเงิน จากลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ 4. ดูแลรับผิดชอบความสะอาดภายในสาขา 5. งานอื่นๆ ตามที...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 บาท
27 มิ.ย. 62
6 . Supervisor - Budgeting (ประจำสำนักงานใหญ่)
1. ตรวจสอบการใช้งบประมาณส่งเสริมการขาย ทั้ง %TPR (on invoice) และค่าใช้จ่าย Off invoice นำเสนอรายการส่งเสริมการขายให้ทาง Manager ตรวจสอบก่อน FND พิจารณาอนุมัติต่อไป 2. จัดทำรายงานการใช้งบประมาณ Spe...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 50,000
27 มิ.ย. 62
7 . Supervisor - Accounting Receivable (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
รายงานผลการติดตามหนี้ค้างชำระ (Overdue) ของลูกค้าทุกช่องทางขายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบเป็นรายสัปดาห์, ตรวจสอบการบันทึกการตั้งหนี้ และการรับชำระหนี้ของระบบลูกหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องในการจ่ายผลตอบแท...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน มากกว่า 20,000 บาท
27 มิ.ย. 62
8 . Business Development-Officer
1. ดำเนินการออกสำรวจและตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ไม่ได้ใช้งาน ทั้งในนามบริษัทฯ และในนามส่วนตัวของผู้บริหารทุกแห่งเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง ไม่ต่ำกว่าปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้บุกรุกในพื้นที่ พร้อ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
9 . Sales Representative - Trading รับสมัครด่วน !
1. จัดทำเอกสารประกอบการสั่งผลิดให้ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลสินค้าบนฉลากให้ update และติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับลุกค้าที่จะไปดำเนินการจดทะเบียนนำเข้าให้ถูกต้อง 2. ประสานงานและติดตามยอ...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
10 . Manager - Key Account (Modern Trade)รับสมัครด่วน !
1.กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการขายเชิงรุกของกลุ่มโมเดิร์นเทรด 2.ควบคุมติดตามและตรวจสอบการขาย 3.การออกเยี่ยมลูกต้ รับฟังความต้องการของลูกค้า 4.วิเคราะห์และประมาณการยอดขายในแผนก 5.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมู...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
11 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
1.ขับรถส่งเอกสาร (สำนักงานใหญ่-สมุทรสาคร) 2.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
12 . Trade Channel Supervisor รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการขายรวมทั้ง แผนการจัดเรียงและวัสดุในส่งเสริมการขาย 2.วางแผนและกำหนดงบประมาณที่ใช้ในการส่งเสริมการขาย 3.วิเคราะห์สภาพการขาย/การตลาดและหากลยุทธ์การขาย...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 62
13 . Supervisor-Operationรับสมัครด่วน !
1. ดูแลและตรวจสอบด้านระบบต่างๆของสาขาและหน้าร้าน ช้ระบบ FI-FO ในการรับเข้า-จ่ายออกสินค้า และดูแลสินค้าให้มีสภาพดีพร้อมส่ง และใช้ โปรแกรม ERP ในการปฏิบัติงานเพื่อความพร้อมในการเรียกดูข้อมูล 2. ผลักดัน...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 62
14 . พนักงานบัญชี part time
ช่วยงานฝ่ายบัญชี,คีย์ข้อมูล ทำงานจันทร์ - ศุกร์ 9.00 - 18.00 น

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
เงินเดือน 350 บาท/วัน
27 มิ.ย. 62
15 . พนักงานผลิตน้ำซอสรับสมัครด่วน !
1.ผลิตน้ำซอล ส่งครัวกลางและสาขา 2.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ทำเอกสารเกี่ยวกับการผลิต **หยุดวันอาทิตย์

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
16 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
• ดูแล บำรุงรักษา และประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาของระบบอาคารโรงเบียร์สาขา • ติดตามระบบซ่อมบำรุง • ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน เวลา 13.00-22.00 น.

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
เงินเดือน ตามประสบการ์ณ
27 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
• สรรหาและคัดเลือกผู้ขายที่ดี จัดประกวดราคา ต่อรองราคา เจรจา เงิ่อนไขต่างๆ • มอบหมายตรวจสอบ ประสานงานข้อตกลงการซื้อขาย และใบสั่งซื้อ • ติดตามและวางแผนแก้ไขปัญหาการจัดซื้อร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง • ...

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 62
18 . เสิร์ฟ/ยกอาหาร/บาร์/ผู้ช่วยกุ๊ก/แคชเชียร์/เช็คเกอร์/ฝ่ายเวที/นักร้อง/นักดนตรีรับสมัครด่วน !
ฝ่ายบริการ (เสิร์ฟ ,ยกอาหาร ,บาร์ ,แคชเชียร์ ,ต้อนรับ) ฝ่ายเวที (นักร้อง,นักดนตรี,แดนเซอร์,แสง,เสียง) ฝ่ายครัว ( กุ๊ก,ผู้ช่วยกุ๊ก,เช็คเกอร์,ล้างจาน )

โรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน สอบถามตอนสัมภาษณ์
27 มิ.ย. 62
19 . พนักงานบัญชี (หญิง)
- ตรวจสอบใบกำกับภาษีทั้งซื้อและขาย - ลงบัญชี บัญชีรายวัน แยกประเภท - ภาษีซื้อขาย - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - บันทึกบัญชีและตรวจสอบทรัพย์สินของกิจการ, ทำรายงานทรัพย์สิน, บันทึกตัดค่าเสื่อมราคา - งานเอ...

บริษัท ไอรอน แลบ จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
26 มิ.ย. 62
20 . (หญิง) ผู้จัดการร้านบาร์บีคิวเกาหลีระดับพรีเมี่ยม
- บริหารจัดการงานบริการลูกค้า - บริหารและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน - ดูแลพื้นที่ภายในร้านอาหารและบริเวณนอกร้าน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ -ประกันสังคม - เซอร์วิสชาร์จ - อาหาร ...

บริษัท ไอรอน แลบ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
26 มิ.ย. 62
 พบ 1,407 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ