JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 1,431 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Receptionist (Hua Mak)
1. รับโทรศัพท์ลูกค้าที่โทรติดต่อเข้ามาในแต่ละวันและโอนสายไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ต้อนรับบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อคนในบริษัท 3. สรุปรายงานค่าโทรศัพท์และการใช้เครื่องถ่ายเอกสาร 4. รับเอกสารจาก...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 62
2 . ผู้ชำนาญการพัฒนางานขาย (Sale Training)
- สอนเทคนิค และวิธีการเสนอขาย/จัดเรียงสินค้า/เทคนิคการเจรจาต่อรอง/การแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับ Van Distributor - พัฒนาช่องทางพิเศษให้กับ Distributor - ติดตาม และตรวจสอบการทำงานของ Distributor

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 62
3 . เจ้าหน้าที่ขายต่างจังหวัด
1. วางแผนการขาย ดูแลงานขายในพื้นที่รับผิดชอบและให้บริการหลังการขาย 2. ดูแลลูกค้าหลักประจำภูมิภาคต่างๆและศูนย์กระจายสินค้า 3. เป็นตัวแทนบริษัทนำข้อมูลที่จำเป็นไปเสนอร้านค้า ระดับเอเย่นหรือ โฮลเซลล์ ...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
เงินเดือน N/A
21 ก.พ. 62
4 . ผู้ตรวจติดตามระบบคุณภาพ(Auditor)
1. วางแผนการตรวจติดตามคุณภาพภายใน และตรวจประเมินซัพพลายเออร์ 2. ตรวตติดตามระบบคุณภาพร้านสาขา MK ให้สอดคล้องตามข้อกำหนดมาตรฐานสากล 3. ตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน 4. ตรวจประเมินซัพพลายเออร์ 5. จัดทำรา...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
5 . Product&Branding Marketing Section Manager (YAYOI)
1. วางแผนงานด้านการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้าของร้านอาหาร YAYOI 2. วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อโปรโมทสินค้าของร้านอาหาร YAYOI 3. วางแผนกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อโปรโมทสินค้าของร้านอาหาร YAYOI 4. ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-ประสานงานฝ่ายวิศวกรรม
1.จัดทำรายงานสรุปข้อมูล และสถิติภายในฝ่าย 2.ควบคุมและจัดเก็บเอกสารตามระบบ ISO 3.รับเรื่องติดต่อประสานงานกับทางสาขา และผู้รับเหมา 4. ติดต่อประสานงาน,ตรวจสอบราคา,Spec ของอุปกรณ์ จาก Suppliers 5.จัด...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
7 . Marketing Section Manager(Promotion)
-Responsible to drive value & snack category. -Work together with RD for new product development. -Responsible for planning and execution of marketing communication & online content plan. -Provid...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายงานจัดเลี้ยง(ลงพื้นที่)รับสมัครด่วน !
1.ขายงานจัดเลื้ยงนอกสถานที่ 2.หลังพ้นทดลองงานมีค่าคอมมิชชั่นให้ตามยอดขาย

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.พ. 62
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (ฝึกหัด) รับสมัครด่วน !
- ร่วมงานกับทีม ผู้บริหารสาขาและพนักงาน บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลความเรียบร้อยในร้าน และพนักงานในร้าน

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
21 ก.พ. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์(สรรหาว่าจ้าง)รับสมัครด่วน !
- วางแผน การสรรหาและคัดเลือกนักศึกษา เข้าปฏิบัติงานร้านสาขา ร้าน MK และในเครือ - ติดต่อประสานงานกับทางวิทยาลัย รวมถึงลงพื้นที่เพื่อประชาัสมพันธ์รับสมัคร - ดูแลสวัสดิการให้กับนักศึกษาฝึกงาน ทำงาน จ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 62
11 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (R&D)
เก็บตัวอย่างอาหาร และนำไปวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
21 ก.พ. 62

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
21 ก.พ. 62
13 . ช่างซ่อมบำรุง จำนวน 10 อัตรารับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงดูแลทั่วไปในสาขาของร้านเอ็มเค สุกี้ และยาโยอิและบริษัทในเครือ ตามใบแจ้งซ่อม ประจำ กทม และต่างจังหวัด(เป็นครั้งคราว) โซนที่รับผิดชอบ สวัสดิการรายได้ตำแหน่งงานนี้ - มี OT ทุกเดือน - ...

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้รวม 17,000-25,000 บาทขึ้นไป
21 ก.พ. 62
14 . 23 มีนาคม Walk-in Interview Route Supervisor(Sales Supervisor) รายได้ดีมาก
• เป็นตัวแทนบริษัทในการนำเสนอสินค้าและทำงานร่วมกับศูนย์กระจายสินค้า • รับผิดชอบยอดขายตามที่ได้รับมอบหมาย • หาลูกค้ารายใหม่ๆเพื่อเพิ่มยอดขาย • รักษาฐานลูกค้าให้มีความมั่นคง 23 มีนาคมนี้ เวลา 8....

SUNTORY PEPSICO BEVERAGE (THAILAND) CO. LTD
21 ก.พ. 62
15 . Area Sales Manager (BKK, Central East, North East, South)
Business Development Ensure execution of MU/Region plan strategy & policy related to pricing, product line up, credit terms, Execution standards, stock holding, FEFO, manage route optimization Wor...

SUNTORY PEPSICO BEVERAGE (THAILAND) CO. LTD
21 ก.พ. 62
16 . QA/QC Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ ความสะอาดและอื่นๆตามระบบ GMP,HACCP 2.ทวนสอบเครื่องมือวัด และอื่นๆในกระบวนการผลิต 3.วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา และแนวทางแก้ไขเสนอผู้บังคับบัญชา 5.จัดทำระบบ GMP,HACCP...

บริษัท เอปิคิเรียนส์ จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาท/เดือน
21 ก.พ. 62
17 . เจ้าหน้าที่การเงินอาวุโส
-ตรวจรับ จ่ายเงินของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามระบบการเงิน รวมถึงสามารถใช้ระบบ SAP, Cash Book เพื่อทำรับเงิน และ POST ตัดหนี้ลูกหนี้การค้า ให้ UPDATE - Petty cash - จ่ายเงินเจ้าหนี้การค้าตามระเบียบของบริษ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง/ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 62
18 . Content Marketing
Responsibilities - Accountable for all content marketing initiatives to drive traffic, engagement, leads, that deliver sales and customer retention. - This role requires a bran publisher mindset : ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามตกลง
21 ก.พ. 62
19 . Graphic Designer
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณาด้วยระบบการพิมพ์ดิจิตอล และคิดงานสนับสนุนกิจกรรมสื่อสารการตลาด - ร่วมคิดและนำเสนอ Visul Concept ของงานออกแบบ - ติดตามงานและการประสานงานต่างๆ

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามตกลง
21 ก.พ. 62
20 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้ารถใหญ่ (6 ล้อ)
-กำกับดูแลและตรวจสอบความพร้อมยานพาหนะรถยนต์ใหญ่ (6 ล้อ)ที่ใช้ปฏิบัติงาน -ตรวจสอบเส้นทาง ควบคุมการตรวจนับสินค้า บรรจุสินค้า และการขนย้ายสินค้าเพื่อการส่งมอบให้แก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว เป็นต้น...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ตามความสามารถและประสบการณ์
21 ก.พ. 62
 พบ 1,431 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ