JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 473 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Tele Marketing รับสมัครด่วน !
โทรเรียนเชิญลูกค้าและทำนัดให้เข้ามาใช้บริการ ผลตอบแทน 1.เงินเดือนประจำ 2.ค่าคอมมิชชั่น 3.โบนัส

บริษัท วิสดอม ฮับ จำกัด
เงินเดือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยัน)
24 มิ.ย. 62
2 . Sales Engineer
- แนะนำสินค้าและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ - รับผิดชอบตัวเลขการขายให้ถึงเป้าหมาย - ดูแลลูกค้าปัจจุบันและขยายฐานลูกค้าใหม่ - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อตอบส...

Chemical House & Lab Instrument Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 มิ.ย. 62
3 . Service Engineerรับสมัครด่วน !
1.ให้บริการหลังการขาย - ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อม (After Sales Service) 2.ให้บริการฝึกอบรมสอนการใช้งานและดูแลรักษาเครื่อง (Training Service) 3.ให้บริการสอบเทียบและปรับเทียบเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Cal...

Chemical House & Lab Instrument Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และเอกสารประกอบใบสำคัญจ่าย รวมทั้งความถูกต้องของการอนุมัติจ่าย 2.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และเอกสารประกอบใบตั้งหนี้ 3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ และภาษีขายประจำเดือน 4.ตรวจสอบรายงาน...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1.จัดทำเอกสารทางบัญชีด้านเจ้าหนี้และเงินสดย่อย พร้อมทำบันทึกรายการทาบัญชี 2.จัดทำเอกสารด้านภาษีเช่น ภาษีซื้อ 3.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น รายงานเจ้าหนี้คงคลัง 4.ติ...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
6 . หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์(LAB)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมคุณภาพผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างน้ำให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด -ดำเนินการขอมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจนได้รับรองมาตรฐานตามเวลาที่กำหนด -ควบคุมและรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการให้ตรงตา...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
7 . ช่างเทคนิคบริการ(ทีมมอเตอร์ไซค์)รับสมัครด่วน !
- ติดตั้งและซ่อมบำรุง - เปลี่ยนไส้กรองน้ำ

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง(เงินเดือน+ค่าผลงานตามจำนวนงาน)
24 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ขาย
-ติดต่อประสานงานลูกค้า ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -เสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ดูแลฐานลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ -สำรวจหน้างานเพื่อใช้ในการออกแบบและเสนอราคา -เทรนการใช้งานระบบผลิตน้ำฯเบื้...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 62
9 . ผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. สนับสนุนนโยบาย วางแผนงานบัญชีและปฎิบัติให้สอดคล้องตามข้อบังคับ ข้อกำหนดอื่นๆ ขององค์กร 2. วางระบบและรูปแบบขั้นตอนวิธีการปฎิบัติงาน (Work Flow ) ในแต่ละส่วนงานตามระบบบัญชีและมาตราฐาน 3. ควบคุมตรว...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
10 . Sales Representative: Copper / Lightingรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม 2. จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอต่อลูกค้า 3. ติดตามการเสนอราคาผลิตภัณฑ์พร้อมชี้แจงรายละเอีย...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
11 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.รับและจ่ายสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้อง , รวดเร็ว และไม่มีสินค้าเสียหาย 2.จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้อง , รวดเร็ว , สะดวก และปลอดภัย 3.นับสต๊อคสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 4.ประกอบสินค้าให้...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000
24 มิ.ย. 62
12 . Sales Engineerรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม 2. จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอต่อลูกค้า 3. ติดตามราคาจาก sub contact และ รายละเอียดอื่นๆเ...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 62
13 . เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายขาย รับสมัครด่วน !
1. พิมพ์เอกสารตามที่ได้รับหมายหมาย 2. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า และฐานข้อมูลงานขาย เช่น Project Update ของแผนกขายสาย2 3. รับโทรศัพท์ , รับเรื่องแทน ต้อนรับลูกค้ากรณีผู้อำนวยการขายสาย2ไม่อยู่ 4...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
เงินเดือน 17,000-19,000
24 มิ.ย. 62
14 . Project Sale Executiveรับสมัครด่วน !
1. ดูแลลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม 2. นำเสนองานโครงการ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 3. สร้างฐานลูกค้ารายใหม่ และดูแลลูกค้ารายเก่าของบริษัท

บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000++
24 มิ.ย. 62
15 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าและขนส่งรับสมัครด่วน !
1. ดูแลแผนกคลังสินค้า 2. วางระบบงานสินค้าขาเข้า สินค้าขาออก และงาน Return 3. จัดเก็บสินค้าภายในคลังทุกคลังให้มีความถูกต้อง 4. บริหารการจัดส่งสินค้าตามกำหนดวันเวลาที่ลูกค้ากำหนด รวมถึงการแก้ไขปัญหาต...

บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000+++
24 มิ.ย. 62
16 . ธุรการทั่วไป
- รับผิดชอบงานธุรการต่างๆ จัดทำเอกสาร - งานจัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานวันจันทร์-วันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.00 น.-17.00 น.

บริษัท ฟูลฟาซิลิตี้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
17 . เจ้าหน้าฝ่ายการตลาด และ นำเข้า-ส่งออก
ดูแลรับผิดชอบด้านการตลาด นำเข้า-ส่งออก สินค้าหรือบริการ

บริษัท ชินชนะ อินดัสตรี้ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 62
18 . พนักงานฝ่ายควบคุมการผลิตงาน Inkjet Sticker
- ควบคุมเครื่องและควบคุมการผลิต Inkjet

บริษัท มาตังค์ ครีเอชั่น จำกัด
24 มิ.ย. 62
19 . Graphic สิ่งพิมพ์ Inkjet
ออกแบบ และ ควบคุมการผลิตการพิมพ์ Inkjet Sticker

บริษัท มาตังค์ ครีเอชั่น จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
24 มิ.ย. 62
20 . Creative Event
คิดรูปแบบงาน Event (Concept , Gimmick , Highlight) ฯลฯ ทำ Present งาน Event เขียนสคริปพิธีกรงาน Event

บริษัท มาตังค์ ครีเอชั่น จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
24 มิ.ย. 62
 พบ 473 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ