JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 473 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายสินค้า
พนักงานขายเสื้อผ้าผู้ชาย

Grounder Group Co., Ltd.
เงินเดือน 11,000 - 25,000
27 มิ.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และเอกสารประกอบใบสำคัญจ่าย รวมทั้งความถูกต้องของการอนุมัติจ่าย 2.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และเอกสารประกอบใบตั้งหนี้ 3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ และภาษีขายประจำเดือน 4.ตรวจสอบรายงาน...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1.จัดทำเอกสารทางบัญชีด้านเจ้าหนี้และเงินสดย่อย พร้อมทำบันทึกรายการทาบัญชี 2.จัดทำเอกสารด้านภาษีเช่น ภาษีซื้อ 3.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงินในส่วนงานที่เกี่ยวข้องอาทิเช่น รายงานเจ้าหนี้คงคลัง 4.ติ...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
4 . หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิเคราะห์(LAB)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมคุณภาพผลวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์หรือตัวอย่างน้ำให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด -ดำเนินการขอมาตรฐานห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนจนได้รับรองมาตรฐานตามเวลาที่กำหนด -ควบคุมและรักษามาตรฐานห้องปฏิบัติการให้ตรงตา...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
5 . ช่างเทคนิคบริการ(ทีมมอเตอร์ไซค์)รับสมัครด่วน !
- ติดตั้งและซ่อมบำรุง - เปลี่ยนไส้กรองน้ำ

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง(เงินเดือน+ค่าผลงานตามจำนวนงาน)
27 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่ขาย
-ติดต่อประสานงานลูกค้า ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -เสนอสินค้าและบริการให้กับลูกค้า ดูแลฐานลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ -สำรวจหน้างานเพื่อใช้ในการออกแบบและเสนอราคา -เทรนการใช้งานระบบผลิตน้ำฯเบื้...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
27 มิ.ย. 62
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่ ปทุมวัน)
1. ติดตามหนี้,ตัดชำระ,ลูกค้า 2. บันทึกเช็คนำฝาก ,เช็คผ่าน 3. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินของลูกค้าต่างจังหวัดทั้งหมด 4. จัดทำและพิมพ์ใบวางบิลลูกค้าต่างจังหวัด 5. Scan ใบขนส่งของลูกค้าต่างจังหวัด 6. ทำภาษี...

บริษัท สยามโปรสปอร์ต จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62

คุณบุญฤทธิ์ ธัญญะวุฒิ (รับพนักงานขับรถส่วนตัว)
27 มิ.ย. 62
9 . พนักงานฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 น.

บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด
27 มิ.ย. 62
10 . Calibration/Service Engineer ( วิศวกรสอบเทียบ )
สอบเทียบเครืองมือวัดและทดสอบในอุตสาหกรรม ทั้งในห้องปฏิบัติการ และนอกสถานที่ ** หยุดเสาร์ - อาทิตย์ สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ - ประกันสังคม - การปรับค่าจ้างประจำปี - โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประ...

บริษัท เทค ควอลิตี้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 หรือตามความสามารถ
27 มิ.ย. 62
11 . Sales Engineer (วิศวกรขาย)
นำเสนอขายเครื่องมือวัด เครื่องมือทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มงานราชการ ** หยุดเสาร์ - อาทิตย์ สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ - ประกันสังคม - คอมมิชชั่น 3-5% จากยอดขาย...

บริษัท เทค ควอลิตี้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 หรือตามความสามารถ
27 มิ.ย. 62
12 . Tele Marketing รับสมัครด่วน !
โทรเรียนเชิญลูกค้าและทำนัดให้เข้ามาใช้บริการ ผลตอบแทน 1.เงินเดือนประจำ 2.ค่าคอมมิชชั่น 3.โบนัส

บริษัท วิสดอม ฮับ จำกัด
เงินเดือน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับความสามารถและความขยัน)
27 มิ.ย. 62
13 . ผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. สนับสนุนนโยบาย วางแผนงานบัญชีและปฎิบัติให้สอดคล้องตามข้อบังคับ ข้อกำหนดอื่นๆ ขององค์กร 2. วางระบบและรูปแบบขั้นตอนวิธีการปฎิบัติงาน (Work Flow ) ในแต่ละส่วนงานตามระบบบัญชีและมาตราฐาน 3. ควบคุมตรว...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
14 . Sales Representative: Copper / Lightingรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม 2. จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอต่อลูกค้า 3. ติดตามการเสนอราคาผลิตภัณฑ์พร้อมชี้แจงรายละเอีย...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
15 . พนักงานคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1.รับและจ่ายสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้อง , รวดเร็ว และไม่มีสินค้าเสียหาย 2.จัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบให้ถูกต้อง , รวดเร็ว , สะดวก และปลอดภัย 3.นับสต๊อคสินค้าตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 4.ประกอบสินค้าให้...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000
27 มิ.ย. 62
16 . Sales Engineerรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อและเข้าพบลูกค้าเพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า เพิ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเดิม 2. จัดเตรียมเอกสารและรายละเอียดผลิตภัณฑ์เพื่อเสนอต่อลูกค้า 3. ติดตามราคาจาก sub contact และ รายละเอียดอื่นๆเ...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 62
17 . เลขานุการผู้อำนวยการฝ่ายขาย รับสมัครด่วน !
1. พิมพ์เอกสารตามที่ได้รับหมายหมาย 2. จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า และฐานข้อมูลงานขาย เช่น Project Update ของแผนกขายสาย2 3. รับโทรศัพท์ , รับเรื่องแทน ต้อนรับลูกค้ากรณีผู้อำนวยการขายสาย2ไม่อยู่ 4...

บริษัท แมสเทค ลิ้งค์ จำกัด
เงินเดือน 17,000-19,000
27 มิ.ย. 62
18 . Sale Executive (พนักงานขาย)
1. แนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสินค้าและผลิตภัณฑ์ 2. สามารถทำการขายสินค้าและปิดยอดขายกับลูกค้าได้ 3. สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า 4. สามารถที่จะพิชิตใจลูกค้และเข้าถึงความต้องการลูกค้า เปิดรับด่วน!!...

Bewell Infinity 888 Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000-50,000 บาท
27 มิ.ย. 62
19 . Makeup Artist (ช่างแต่งหน้า)
เปิดรับด่วน!!! สาขา,พระราม9 ต้องการเป็นจำนวนมาก ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แค่มีใจรักด้านนี้ Vie Exclusive club เป็นทีมงานมืออาชีพด้าน Marketing Makeup, Makeup Artist ภายใต้บริษัท Victory Menagem...

Bewell Infinity 888 Co.,Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
27 มิ.ย. 62
20 . Manager Trainee (ผู้จัดการฝึกหัด)
- ดูแลบริหารยอดขาย - ดูแลบริหารทีมงาน - พัฒนาองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

Bewell Infinity 888 Co.,Ltd.
เงินเดือน 17,000-30,000 บาท
27 มิ.ย. 62
 พบ 473 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ