JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 501 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . System Engineer (Bangkok)
Responsibility •Setup and config windows server systems. •Monitor server and improve to be able to good performance. •Maintain the operation system and application on the server. •Provide techni...

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน According to the salary structure
24 เม.ย. 62
2 . หัวหน้าแผนกบัญชีการเงิน (สำนักงานกรุงเทพฯ)
• ปิดงบการเงินเฉพาะบริษัทฯประจำเดือน ไตรมาส และปี ให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลา • บันทึกรายการปรับปรุงทางบัญชีและจัดทำข้อมูลรายวันทั่วไป • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เอกสารประกอบรายงานทางการเงิน • ...

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
24 เม.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกการปรับปรุงบัญชีประจำเดือน - เก็บยอดสรุปและจัดทำงบทดลอง,ตรวจสอบงบทดลอง - ทำรายการแก้ไข,ปรับปรุงบัญชี ในส่วนที่เกี่ยวข้องในแต่ละวัน - ตรวจสอบความถูกต้องสรุปยอดภาษีซื้อ-ภาษีขาย พร้อมจัดทำ...

บริษัท เอ็นไวรอนเมนทอล โซลูชั่น อินทิเกรเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
4 . พี่เลี้ยงเด็ก 4 ขวบ
พี่เลี้ยงเด็ก 4 ขวบ -งานประจำ พี่เลี้ยง เลี้ยงเด็กอายุ 4ขวบ ของนายจ้าง(ไม่ใช่ศูนย์) -พี่เลี้ยงเด็ก 4 ขวบ พักอยู่ประจำบ้านนายจ้าง (ไม่ใช่งานไปกลับ) -วันหยุดเดือนละ 4 วัน(กรณีไม่หยุดจ่าย วันละ500-600...

บริษัท วังมุก จำกัด
เงินเดือน 14,000-16,000 บาท
24 เม.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ดูแลงานด้านเอกสารทั่วไปที่ได้รับหมอบหมายทั่วไป - ติดต่อประสานงานทั้งภายใน-ภายนอกองค์กร - จัดทำสื่อโฆษณา สิ่งพิมพ์ แค็ตตาล็อคสินค้า - จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียน อุปกรณ์สำนักงาน - ปฏิบัติงานตามที...

บริษัท อซาด้า (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 เม.ย. 62
6 . Sales Engineer
- รับผิดชอบงานขายปั๊มน้ำ และรักษาฐานลูกค้าเดิมในเขตที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาลปีด้า (ประเทศไทย) จำกัด
24 เม.ย. 62
7 . โปรแกรมเมอร์
- เขียนโปรแกรมพัฒนาส่วนต่างๆ ของเว็บแอพพลิเคชั่น บางส่วนจะต้องมีการเชื่อมต่อกับโมบายแอพพลิเคชั่น - พัฒนาและส่งมอบงานตรงตามเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบคุณภาพของงานก่อนส่งมอบด้วยตัวเอง - ทำตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท สไมล์ ดี เฮ็ลท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
8 . วิศวกรสนาม (Site Engineer)
1. วางแผนการก่อสร้าง จัดสรรงานให้กับทีมงาน และผู้รับเหมา 2. จัดเตรียมแผนกำลังคน เครื่องมือ และวัสดุ-อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานหลัก 3. ตรวจสอบการใช้วัสดุก่อ...

บริษัท เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมคคานิคอล จำกัด
เงินเดือน 17,000
24 เม.ย. 62
9 . วิศวกรออกแบบและประเมินราคา (Design and Estimation engineer)
1.ออกแบบงานระบบไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ ถอดของ 2.จัดเตรียมแผนกำลังคน เครื่องมือ และวัสดุ-อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน เพื่อสอดคล้องกับแผนงานหลัก 3.ตรวจสอบราคาวัสดุที่ใช้ และอัพเดทตลอดเวลา 4.ประสานง...

บริษัท เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมคคานิคอล จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาท
24 เม.ย. 62
10 . ช่างเทคนิค/ช่างแอร์ (Technician)
- ติดตั้ง, ซ่อมบำรุง และล้างเครื่องปรับอากาศได้ (มีการฝึกอบรมให้) - ดูแล รับผิดชอบอุปกรณ์ หรือเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานก่อนส่งมอบ - รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้...

บริษัท เจ.เอส.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมคคานิคอล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
24 เม.ย. 62
11 . พนักงานประจำสำนักงาน (ปฏิบัติงานได้ 1 มี.ค. - 30 มิ.ย. 2562)
- หาข้อมูลเบื้องต้นของลูกค้า - โทรศัทพ์ติดต่อประสานงาน และสอบถามข้อมูลกับลูกค้า - บันทึกข้อมูลลงในระบบ - ส่งอีเมลล์ประสานงาน, ให้ข้อมูลลูกค้า - งานเอกสารภายในบริษัทฯ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...

Reed Tradex Company Limited
เงินเดือน 800 บาท ต่อวัน
24 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ Call Center part time
- โทรสอบถามข้อมูลลูกค้า ลงทะเบียนเข้าร่วมงานให้ลูกค้า - รับคำถามลูกค้าเพื่อส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ส่งอีเมลล์ ตอบกลับยืนยันกับลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - ...

Reed Tradex Company Limited
เงินเดือน 600 บาท/วัน
24 เม.ย. 62
13 . Government Sales /Sales Engineerรับสมัครด่วน !
1. เสนอขายสินค้า แนะนำ ให้ความรู้ และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ ให้กับหน่วยงานราชการ 2. จัดทำเอกสารประกอบการขาย 3. รายงานผลการเสนอราคาขาย และยอดขายในแต่ละเดือน 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ...

GMC Engineering Co., Ltd.
24 เม.ย. 62
14 . ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
1 ดูแลการตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ให้กับลูกค้าทั้งในกรณีฉุกเฉิน และตามสัญญาบริการ 2 ดูแลการติดตั้ง ทดสอบ ทั้งเครื่องจักรใหม่ และเครื่องจักรเก่า 3 จัดทำรายงานการตรวจเช็คงานประจำเดือน และการเข้าบริการซ่อ...

GMC Engineering Co., Ltd.
24 เม.ย. 62
15 . Sales (ประจำสำนักงาน สาทร )
ออกบูทแสดงสินค้า หาลูกค้ารายใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า (สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ในครัวเรือน/สินค้าสำหรับสุขภาพ) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

C.L.P Engineering Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
16 . Sale
ติดต่องานขาย อุปกรณ์ เครื่องมือวัด ตามโรงงาน ต้องออกต่างจังหวัดทุกอาทิตย์

บริษัท อาร์.เจ.ซี.แอสโซซิเอ็ด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
17 . Sales
- หาลูกค้าใหม่ โดยติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์และขอเข้าไปแนะนำบริษัท - Follow ลูกค้าเก่า - จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า - จัดเก็บเอกสารภายในออฟฟิศ - อื่นๆ ตามหัวหน้างานมอบหมาย ...

บริษัท ทีเอ็นเค โฮคูริคุ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000
24 เม.ย. 62
18 . พนักงานทำความสะอาดโรงงาน
ทำความสะอาด -กวาดพื้น -ถูพื้น -ล้างห้องน้ำ -เช็ดกระจก -เสริพน้ำแขก -ทิ้งขยะ

บริษัท ไมโครฟอร์ม (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 325 บาท/วัน
24 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ ( IT Support )รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบ Server อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการและ application ต่าง ๆ - แก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและระบบเครือข่ายภายในบริษัทฯ - ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานและระบบปฏบิตัการ และรวมถึงอุ...

บริษัท เทอร์มีเดซ จำกัด
นิคมนำไกร กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
20 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และเอกสารประกอบใบสำคัญจ่าย รวมทั้งความถูกต้องของการอนุมัติจ่าย 2.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี และเอกสารประกอบใบตั้งหนี้ 3.ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ และภาษีขายประจำเดือน 4.ตรวจสอบรายงาน...

บริษัท ฟิลเตอร์วิชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
 พบ 501 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ