JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 542 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามไทย - จีน - ไทย
ลักษณะงาน 1.แปลเอกสารภาษาจีนเป็นภาษาไทย และ ภาษาไทยเป็นภาษาจีน 2.เป็นล่ามในการสื่อสารระหว่างคนไทยและคนจีน 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ดำเนินการตามที่สมาคมมอบหมาย

สมาคมการค้า จีน เอเซียน
เงินเดือน 20,000
24 พ.ค. 62
2 . พนักงานขายประจำสำนักงาน SALES REPRESENTATIVE
- นำเสนอขายสินค้าทางโทรศัพท์ให้แก้ลูกค้ารวมทั้งปิดการขาย - ให้คำแนะนำความรู้ รูปแบบกระบวนการของผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า - ดูแลลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจและสามารถแก้ไข ปัญหาต่...

บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
24 พ.ค. 62
3 . วิศวกรขาย SALES ENGINEER
- ติดต่อเสนองานและเสนอราคาให้ลูกค้ารวมทั้งปิดการขาย - ให้คำแนะนำ ความรู้รูปแบบกระบวนการของผลิตภัณฑ์และแนะนำการใช้งาน แก่ลูกค้า - ดูแลลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการให้บ...

บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
24 พ.ค. 62
4 . วิศวกรซ่อมบำรุง SERVICE ENGINEER
- ดูแลและให้บริการลูกค้าหลังการขาย - แก้ไขปัญหาต่างๆหน้างาน - แนะนำและให้ความรู้ในเรื่องรูปแบบกระบวนการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแก่ ลูกค้า - ทดสอบการใช้งานของระบบและผลิตภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้...

บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
24 พ.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ
- ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของบริษัท - ตรวจสอบสต็อกเงินสกุลต่างๆ ให้เพียงพอกับการซื้อ-ขายประจำวัน - ตรวจนับเหรียญที่ใช้ในแต่ละวันให้ครบถ้วน...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
24 พ.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า (Part-Time) สาขา The Market (ตรงข้าม เซ็นทรัลเวิลด์))
- ให้ข้อมูลลูกค้าที่มาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ - ตรวจสอบเอกสารจากลูกค้าที่มาติดต่อ - อำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ เช่น การจัดลำดับคิว

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน วันละ 500 บาท/วัน
24 พ.ค. 62
7 . เจ้าหน้าที่ Call Center
1. แนะนำบริการ และให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับข่าวสาร / อัตราแลกเปลี่ยน ผ่านทางโทรศัพท์ 2. จองเงินไปสาขาต่างๆ และนำส่งนอกสถานที่ให้ลูกค้า 3. จัดทำข้อมูลสถานที่จัดส่ง และยอดเงินในการออกตลาดของผู้นำส่...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
24 พ.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเงินต่างประเทศ (ราชดำริ)
1. ตรวจสอบ จัดเรียง และจัดเก็บเงินทั้งเงินไทยและเงินต่างประเทศ 2. รับออร์เดอร์ซื้อ - ขายเงินไทยและเงินสกุลต่างประเทศเพื่อนำส่งนอกสำนักงาน 3. รายงานผลการปฎิบัติงานกับหัวหน้างาน 4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
24 พ.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ The Market (ตรงข้ามเซ็นทรัลเวิลด์)รับสมัครด่วน !
- ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแก่ลูกค้า รวมถึงการให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องของบริษัท - ตรวจสอบสต็อกเงินสกุลต่างๆ ให้เพียงพอกับการซื้อ-ขายประจำวัน - ตรวจนับเหรียญที่ใช้ในแต่ละวันให้ครบถ้วน...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
24 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการงานต่างประเทศรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติการด้านบริการแลกเปลี่ยนและโอนเงินระหว่างประเทศ - บันทึกและตรวจสอบ คำสั่งจ่ายการโอนเงินต่างประเทศขาเข้า-ขาออก - สรุป วิเคราะห์ รายงานธุรกรรมการโอนเงินระหว่างประเทศ

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
24 พ.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเงินสดและแคชเชียร์
1. รับและบันทึกข้อมูลการเบิกเงินสกุลต่างๆ ในระบบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. จัดส่งเงินสกุลต่างๆให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตรงกับข้อมูลการเบิกเงิน 3. ตรวจนับ จัดเรียง คัดแยก รวบรวม ตีตรา แ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช (ไทยแลนด์) จำกัด
24 พ.ค. 62
12 . พนักงานต้อนรับ Atrium Club รับสมัครด่วน !
- ให้บริการ Check in Check out สมาชิก - ทำเอกสารการสมัครสมาชิก - ออกใบเสร็จรับเงิน - แก้ไขปัญหาให้กับสมาชิก ให้ได้รับความพึงพอใจ * ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ / หยุดเดือนละ 5 วัน ไม่รวมวันหยุดนขัตฤกษ...

บริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัททิปโก้ทาวเวอร์
24 พ.ค. 62
13 . Membership Consultantรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานขายสมาชิก รับ Walk in และ Phone in ออกบูทประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงาน 10.30 ถึง 19.30 - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ หยุดสัปดาห์ละ 1 วัน

บริษัท ทิปโก้ทาวเวอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัททิปโก้ทาวเวอร์
24 พ.ค. 62
14 . HR & ADMIN MANAGER
Responsible for all the Human Resources and Administration functions and ensure that these functions are running smoothly, effectively, efficiently, and aligned, short and long term organisational goa...

บริษัท ยูโรเทค นิวทรีชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 62
15 . Online Marketing / เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
- รับผิดชอบวางแผนสื่อการตลาดออนไลน์ต่างๆ - คิดแคมเปญโฆษณา ออกแบบการทำรูป และข้อความโฆษณาให้ตรงตามโจทย์ - บริหารจัดการบัญชีโฆษณาบน Facebook - ดูแลเพจและโฆษณาให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงสื่อสารกับลูกค้าเ...

บริษัท ลีดดิ้ง เพอร์ฟอร์แมนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครสร้างบริษัท
24 พ.ค. 62
16 . พนักงานขายสินค้า
พนักงานขายเสื้อผ้าผู้ชาย

Grounder Group Co., Ltd.
เงินเดือน 11,000 - 25,000
24 พ.ค. 62
17 . ช่างบำรุง
- เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ,ดูแล, เก็บเงินค่าเช่า,จัดส่ง,อื่น ๆ.

The Mirae Co.,Ltd
เงินเดือน 15,000baht(3เดือนขึ้นไป) มีโบนัสทุกเดือน
24 พ.ค. 62
18 . วิศวกรขาย / Sale Engineer
- นำเสนอ / ขายผลิตภัณฑ์กลุ่มอุปกรณ์เครื่องมือช่างอุตสาหกรรม - เพิ่มลูกค้าใหม่ สร้างยอดขาย - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้ แนะนำการใช้งาน - ทำใบเสนอราคา ออกพบลูกค้า ป...

บริษัท ติรวิกานต์ จำกัด
เงินเดือน 17,500 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
24 พ.ค. 62
19 . พนักงานขาย
-ขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ และติดตามลูกค้าเดิม ตามที่กำหนดให้ -ทำใบเสนอราคา ออกพบลูกค้าเป็นบางโอกาส

บริษัท ติรวิกานต์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 16,000 (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
24 พ.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.ประสานงานเรื่องข้อมูลที่จะใช้ การติดต่อกับหน่วยงานต่างๆเพื่อขอข้อมูล 2. Event Registration และประสานงานต่าง ๆ กับ ทีมงาน + หา Media สื่อ รูป เตรียมข้อมูลลง WEB/FB/IG 3.งานสมาชิกเกี่ยวข้องกับ WEB เ...

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
24 พ.ค. 62
 พบ 542 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ