JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 236 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Chemical product specialist (ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์เคมี)รับสมัครด่วน !
1. สนับสนุนข้อมูลทางเคมี เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบันและผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยประสานงานกับทีมเทคนิค ทีมขาย และทีมจัดซื้อ เพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น 2. สรรหาผู้ผลิตสินค้า ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบั...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 ส.ค. 62
22 . บัญชี(stook)/การเงินรับสมัครด่วน !
- บันทึกรายการบัญชีด้านรายรับและด้านรายจ่าย - บันทึกข้อมูลการรับเช็คและเงินสดจากลูกหนี้ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน - จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็คและเงินสด - จัดทำหนังสือรับรองภาษีเงินไ...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
23 . HR-Admin Specialist/Mgrรับสมัครด่วน !
1.ดูแล จัดการ พัฒนาระบบงาน ช่องทางเครื่องมือการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้คนที่เหมาะสมกับลักษณะงานตามที่แต่ละแผนก หรือบริษัทต้องการ 2. ดูแล บริหารการจัดทำค่าตอบแทนหรือผลประโยชน์ต่างๆ ค่าจ้าง ห...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
24 . Saleรับสมัครด่วน !
1. สรรหาลูกค้ารายใหม่และดูแลลูกค้ารายเก่า 2. ติดต่อประสานงานระหว่างบุคคลภายนอก เช่น ลูกค้า และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับสินค้า

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 62
25 . IT Support / Help desk (senior) รับสมัครด่วน !
1. Support ปัญหาการใช้งาน ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ ระบบ Network ให้กับ User 2.ติดตั้ง ดูแลรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพวงทุกชนิด และโปรแกรมต่างๆ 3.มีความสามารถทางด้านระบบ Netw...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
26 . Service Engineerรับสมัครด่วน !
ติดตั้ง ซ่อม แนะนำด้านเทคนิคให้กับลูกค้าหลังการขาย

Woojin Plaimm Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
27 . Sales/MarketingUrgently Required !
- Business Development for Injection Molding Machine in Thailand - Company Introduction and obtain customer’s information - Daily, Weekly report (including market condition and analysis ) - Support...

Woojin Plaimm Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 62
28 . เจ้าหน้าที่ขายอาวุโส เคมิภัณฑ์,Cosmetic มีรถยนต์ส่วนตัวรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห้ความต้องการของกลุ่มลูกค้า วางแผนการขาย เพื่อหาลูกค้าใหม่ๆ รวมทั้งวางแผนในการรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มยอดขายและสร้างความพึ่งพอใจให้แก่ลูกค้า - เสนอขายสินค้าใ้หลูกค้า เพื่อให้บรรลุตามเป้าที่ก...

บริษัท เอเวอร์กรีน เคมีคอล (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ์N/A (ค่าคอม ,ค่าเสื่อมรถ,ค่าน้ำมัน
24 ส.ค. 62
29 . Administrator OfficerUrgently Required !
• University graduate • 2-3years or more experience on Chemical / Industry Machinery products • Proficiency in Thai,English or Chinese • Strong leadership skills, mature, self-motivated, well-org...

Kalen Lubricants Technology (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 --50,000THB
24 ส.ค. 62
30 . พนักงานขับรถผู้บริหารที่มีที่พักแถวพัฒนาการ อ่อนนุช หรือสวนหลวงรับสมัครด่วน !
ขับรถให้ผู้บริหารและครอบครัว เส้นทางกรุงเทพและปริมณฑล, ออกต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว, ดูแลทำความสะอาดและซ่อมบำรุงเบื้องต้นพาหนะประจำ, ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา, ฯ

บริษัท สเปเชียลตี้ เท็ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ซีรัสท์ สเปเชียลตี้ เท็ค จำกัด, บริษัท เอส. ซี. อควอ จำกัด, บริษัท เดซิคาน (เอเชีย) จำกัด
เงินเดือน 9XXX.-
23 ส.ค. 62
31 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย/ประสานงานทั่วไป
1. รับคำสั่งซื้อจากพนักงานและเปิดเอกสารการขายที่เกี่ยวข้อง 2. ประสานงานจัดส่งสินค้ากับลูกค้าและหน่วยงานภายใน 3. สรุปรายงานการขายประจำสัปดาห์และเดือน และจัดทำรายงานการประชุมฝ่ายขาย 4. ประสานงานด้านก...

บริษัท ป๊อปซี่บ๊อกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
32 . Graphic Designรับสมัครด่วน !
1. ออกแบบและจัดทำ POP ต่างๆ และออกแบบ Display ให้กับทางฝ่ายขาย และสาขา 2. ร่วมออกแบบผลิตภัณฑ์กับฝ่ายพัฒนาสินค้าในงานที่เกี่ยวข้องกับ Packaging บางส่วน 3. จัดเตรียมและควบคุมเรื่องการเบิกงาน POP ต่างๆ...

Earth (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ส.ค. 62
33 . Credit Sale รับสมัครด่วน !
- ดูแลร้านค้าในเขตพื้นที่การขายที่รับผิดชอบ - วางบิล, รับเช็ค, จด Order - สร้างยอดขาย - ขยายฐานลูกค้า และเพิ่มปริมาณการซื้อในกลุ่มลูกค้าเดิม - พัฒนาความสัมพันธฺฺ์อันดีระหว่าง บริษัทฯ และคู่ค้า - ...

Earth (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 62
34 . เจ้าหน้าที่ขาย (กรุงเทพฯ และต่างจังหวัด)รับสมัครด่วน !
- เข้าพบลูกค้าใหม่และเก่า เพื่อนำเสนอขายสินค้าประจำวัน - รับผิดชอบการสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม และขยายฐานลูกค้าใหม่ตามเป้าหมายที่กำหนด - รวบรวมข้อมูลก...

บริษัท เกรท ดิสทริบิวเทอร์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
35 . Sales & Marketing Specialist
- Promote and provide technical solution after sales & service to new and existing customers. - Continue to explore new customer base, in order to enhance additional sales growth. - Maintaining clos...

5-Continent Enterprise Co., Ltd.
เงินเดือน Basic Salary+ Performance Assessment+ Allowance+Bonus salary
23 ส.ค. 62
36 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน 1.เปิดตลาดหาลูกค้าใหม่ 2.เพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย และขยายฐานลูกค้าสำหรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 3.รักษา และ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า/คู่ค้าของบริษัทฯ 4.ปิดการขายเป้าตามที่ได้ร...

TASTAC CO.,LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 62
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP-AR)รับสมัครด่วน !
1.บัญชี ลูกหนี้(AR) - งานตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ และตรวจสอบการตั้งหนี้ สมุดรายวัน - งานวางบิล จากลูกค้า จ่ายเชค - บันทึกรายการค้างจ่ายประจำเดือน - บันทึกและตรวจสอบใบสำคัญจ่าย จัดทำเชค และตรวจสอ...

บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
23 ส.ค. 62
38 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด(กทม.ปริมณฑล,สมุทรปราการ,ระยอง)รับสมัครด่วน !
- เสนอขายสินค้าและส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยรถขนส่งสินค้า และขายสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท - จัดการวางบิล และการรับชำระเงินจากลูกค้า - สรุปเอกสารข้อมูล ใบเสร็จจากลูกค้า และยอดรับชำระเงินรายว...

บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + Incentive และค่าคอมมิชชั่น
23 ส.ค. 62
39 . Co-online marketting , ธุรการคอมพิวเตอร์ , Admin
คีย์ข้อมูลบัญชีขายด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป Express คล่องแคล่วเคยเล่น หรือ ซื้อขายผ่าน Lazada , Line , Facebook ( เพื่อความเข้าใจในธรรมชาติการตลาดออนไลน์ ) -ตอบรับออเดอร์จากช่องทางSocial

บริษัท เอส เจ สินธุพันธ์เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
23 ส.ค. 62
40 . Graphic designer & Social Media Operation
1.ดูแลภาพและคลิปทางสื่อออนไลน์ต่างๆเช่น Website , Facebook , Youtube , Lasada

บริษัท เอส เจ สินธุพันธ์เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
23 ส.ค. 62
 พบ 236 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ