JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 229 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (วัตถุดิบเครื่องสำอาง) (Product Specialist)
- เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินค้า กลุ่มวัตถุดิบเครื่องสำอาง - ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ - เป็นผู้ให้ความรู้ รายละเอียดสินค้าแก่พนักงานขาย - ติดต่อช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ กรณีลูกค้...

บริษัท เคมีภัณฑ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 25,000 บาท
21 ก.ค. 62
2 . Sale & Property Officerรับสมัครด่วน !
1. ดูแลโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Line, Website และสื่อช่องทางต่างๆ 2. อัพเดทและนำข้อมูลไปเผยแพร่ในสื่อโซเชียลมีเดียทุกช่องทาง 3. ประสานงาน​ จัดหา ผู้เช่า ตึก คอนโด ที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างประเทศ
1.ประสานงาน ติดต่อลูกค้าและซัพพลายเออร์ ในต่างประเทศ (ทั้งทางจดหมาย,โทรศัพท์ และอีเมลล์) 2.ร่างหนังสือ ติดต่อต่างประเทศ และตรวจสอบเอกสารต่างประเทศ 3.เดินทางไปดูงานต่างประเทศ 4.ประสานงานกับฝ่ายนำเข้...

บริษัท เคมเวิร์ค จำกัด
21 ก.ค. 62
4 . พนักงานทำเงินเดือน - แผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
1. คำนวณเงินเดือน เงินโอที เงินอื่นๆ ภาษี ประกันสังคม โดยใช้โปรแกรม Excel 2. ดูแลเรื่องระบบ การมาปฏิบัติงาน ขาด ลา มาสาย เงินเดือน ภาษี 3. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานค่าจ้างเงินเดือน 4. ติดต่อป...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
5 . ผู้ช่วยนักเคมีรับสมัครด่วน !
-สนับสนุนงานด้าน ข้อมูลเคมี เอกสารเคมี การทดสอบเคมี เป็นต้น เพื่อให้นักเคมีสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ -เป็นผู้ช่วยนักเคมี เดินทางไปปฏิบัติงานกับนักเคมีที่ต่างจังหวัดได้ (ระยอง,สมุทรปราการ) -อื...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 62
6 . IT Support / Helpdesk (ระดับ senior)รับสมัครด่วน !
- มีความสามารถทางด้านระบบ Network เช่น Firewall, Router, Switch, Wireless, VLAN - Windows Server 2008 – 2012(VM ware) , Active Directory (AD), DHCP ,File sharing permissions, Join Domain - ติดตั้...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 62
7 . Support Sale / ประสานงานฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารประกอบการซื้อ/ขาย/ขนส่ง/ผลิต - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อเตรียมสินค้า - จัดทำเอกสารการจัดส่งสินค้าและตรวจเช็คการส่งมอบสินค้า...

บริษัท โมเดอนเคมีเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 ก.ค. 62
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำเอกสารรายงานต่าง ๆ 3.จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4.ดูแลใบสรุปเบิกจ่าย ค่าเลี้ยงรับรอง ค่าน้ำมัน เบี้ยเลี้ยง ค่าทำงานล่วงเวลาของพนักงานในแผนก 5...

บริษัท แกรนด์สยาม โพลีเมอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ก.ค. 62
9 . Sales Executive
รายละเอียดงาน 1.จัดทำใบเสนอราคาและติดตามลูกค้าเพื่อปิดการขาย 2.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในภายนอกบริษัท 3.จัดทำรายงานความคืบหน้าและสรุปงานในแต่ล่ะวัน 4.ติดตามข้อมูลคู่แข่...

บริษัท แกรนด์สยาม โพลีเมอร์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ก.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
1) ขายสินค้าตามเป้าหมายที่ได้รับ 2) จัดทำข้อมูลลูกค้า,ดุแลลูกค้าเก่า,หาลูกค้ารายใหม่ๆ 3) เสนอสินค้าและบริการตามแผนที่วางไว้ 4) ส่งเสริมการตลาดจัดช่องทางการจำหน่าย 5) รับขอร้องเ...

บริษัท พี.เอส.วี เคมีเคอล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของริษัท
20 ก.ค. 62
11 . Service Engineerรับสมัครด่วน !
ติดตั้ง ซ่อม แนะนำด้านเทคนิคให้กับลูกค้าหลังการขาย

Woojin Plaimm Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
12 . Sales/MarketingUrgently Required !
- Business Development for Injection Molding Machine in Thailand - Company Introduction and obtain customer’s information - Daily, Weekly report (including market condition and analysis ) - Support...

Woojin Plaimm Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
13 . Sale Modern Trade
1. ติดต่อเพื่อนำเสนอสินค้าในกลุ่มลูกค้า ห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) 2. สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย 3. วางแผนเจรจา ประสานงานขายกับลูกค้า Modern Trade) 4. ควบคุมทีมงาน พนักงานจัดเรียงสินค้า 5. ทำ...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
14 . Import Coordinator (Overseas Purchasing Officer)
Job Descriptions: - Be responsible for overseas & local purchasing process of all raw materials, samples, and services to support Sales Department. - Maintain Accuracy of issuing Purchase Order ...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
15 . Senior Accountant
• Performing month-end and year-end closing, including reconciliation, producing monthly management accounts, and analyzing and investigating variances using Express and ERP. • Supervising an acc...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ค. 62
16 . นักวิทยาศาสตร์-เคมี (ใช้ภาษาอังกฤษ)รับสมัครด่วน !
1. ทำการทดลองและรายงานผลตามขั้นตอนที่กำหนดชัดเจน ตามคำสั่งของนักเคมี 2. จัดเตรียมตัวอย่างรวมทั้งจัดทำรายงาน Sample Stock ให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 3. ประสานงานกับฝ่ายคลังสินค้าเพื่อขอเบิกตัวอย่างตาม...

บริษัท ออฟติมอล เทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า – ในประเทศ (บ. อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)รับสมัครด่วน !
1. การจัดการคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าในประเทศ 2. จัดทำใบเสนอราคา 3. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในเรื่อง สินค้า และอื่น ๆ 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

VS Group
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
18 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า – ต่างประเทศ (บ. อาร์ซีไอ แล็บสแกน จก.)รับสมัครด่วน !
1. จัดการคำสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าต่างประเทศ 2. ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าในเรื่อง สินค้า และอื่น ๆ 3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในองค์กร 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

VS Group
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 62
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายออนไลน์
ดูแลและบริหารยอดขายและการจัดส่ง รวมถึงหน้าร้านในแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Lazada , Shoppee

บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 62
20 . Sales&Event Representative(เจ้าหน้าที่ขายและจัดกิจกรรมEvent)รับสมัครด่วน !
1.ออกบูธ จัด Event เพื่อประชาสัมพันธ์และส่งเสริมยอดขาย 2.จัดทำแผนงาน เตรียมงาน และ สรุปประเมินงาน-สรุปยอดขาย ในแต่ละงานEvent 3.ควบคุมดูแลงานและประสานงานกับฝ่ายต่างๆในงาน Event

บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ก.ค. 62
 พบ 229 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ