JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 234 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (Marketing Officer)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำการตลาด Online และดูแลสื่อโฆษณา พร้อมวางแผนงบประมาณการตลาด 2. จัดทำข้อมูลและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสม 3. จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด 4. ดูแลงาน Project ต่างๆ ของบริษัทฯ ตาม...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ม.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ขายพาเลท (Sales Representative)รับสมัครด่วน !
1. ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขายและรักษาฐานลูกค้าเก่า 2. ดูแลประสานงานระหว่างโรงงานกับลูกค้า 3. ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 4. ติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดคู่แข่งขัน 5. Key ข้อม...

บริษัท ในเครือ ที.ซี.เค.กรุ๊ป
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ม.ค. 62
3 . พนักงานขาย
1.เสนอขายสินค้ากับลูกค้าใหม่ 2.ดูแลลูกค้าเก่า 3.วางแผนการขาย 4.ทำเอกสารและรายงานการขาย 5.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 6.เดินทางพบลูกค้า

บริษัท แม๊กซ์เวลล์ เคมีคอล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น ค่าสึกหรอ ค่าน้ำมันและทางด่วน ค่าโทรศัพท์)
23 ม.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)
1.รับผิดชอบดูแลงานเอกสารสำคัญของบริษัท รวบรวมการจัดเก็บทั้งแฟ้มและไฟล์ข้อมูลให้เป็นระเบียบและพร้อมใช้งานเสมอ 2.ดูแลอุปกรณ์สำนักงานให้มีพร้อมและใช้งานได้เสมอ รวมถึงประสานงานบำรุงรักษาและจัดซื้อกับองค์...

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
23 ม.ค. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ประจำสนง.กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารทางภาษีนำส่งสรรพากร - จัดทำใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี หนังสือหักภาษี ณ ที่จ่าย และเอกสารอื่นๆทางบัญชี - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
23 ม.ค. 62
6 . Senior Sales Executive (ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการขายเพื่อรักษายอดขายอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย 2.ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์และรักษาลูกค้าเก่าพร้อมทั้งเปิดตลาดเพิ่มลูกค้ารายใหม่อย่างต่อเนื่อง 3....

บริษัท มหาชัยเคมี จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
23 ม.ค. 62
7 . HR & Admin ManagerUrgently Required !
We are looking for an experienced HR Manager with solid vision to help our company set up strategic HR function that oversees employees at both Headquarter site in Petchaburi, Bangkok and Logistic & W...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
23 ม.ค. 62
8 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รับสมัครด่วน !
• ดูแล ตรวจสอบ วางแผนและควบคุมงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีและการเงินทั้งหมด • ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรายวันและรายการปรับปรุงทางบัญชีทั้งระบบ • จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่าย ควบคุม และติดตามการใช้จ่าย • ต...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 62
9 . Sales Manager - Lab Chemicals and Analytical Standards
• Meet or exceed sales targets • Establish sales objectives by forecasting and developing annual sales quotas for regions and sales channels; projecting expected sales volume and profit for existing ...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน ์Negotiable
23 ม.ค. 62
10 . Product Specialist - Organic Chemicals & Reference Standardsรับสมัครด่วน !
- ศึกษาข้อมูลทางเทคนิค คุณสมบัติ และจุดขาย ของสินค้า กลุ่มสารเคมีอินทรีย์ (Organic chemicals) สำหรับห้องปฏิบัติการ หน่วยงานวิเคราะห์วิจัย และสารมาตรฐานทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี (Physical and C...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
23 ม.ค. 62
11 . พนักงานบัญชี (Accounting Officer)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารใบกำกับภาษีขาย-ซื้อ จัดทำใบวางบิล ออกใบเสร็จรับเงิน - ติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างชำระ วิเคราะห์ลูกหนี้เกินกำหนด - ติดตามสอบถามกำหนดการรับเงินจากลูกค้า และจัดงานให้แมสเซนเจอร์ไปวางบิลรับเ...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป ขึ้นกับประสบการณ์
23 ม.ค. 62
12 . Sales Support Executive - Lab Chemicals & Consumablesรับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ สารเคมี เครื่องแก้ว และอปุกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการให้กับลูกค้า - จัดทำใบเสนอราคา ออกใบรับคำสั่งขาย จัดทำเอกสารประกอบการส่งสินค้า จัดทำเอกสารประกอบงานประมูล -...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน ขึ้นกับคุณวุฒิและประสบการณ์
23 ม.ค. 62
13 . พนักงานขาย - สารเคมีแล็บและวัสดุวิทยาศาสตร์รับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายสารเคมีเกรดวิเคราะห์ เคมีแล็บ Analytical Reagents, สารมาตรฐานทดสอบทางเคมีและกายภาพ เครื่องแก้วและอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ห้องทดลอง ห้องวิจัย - ค้นหาลูกค้าเป้าหมายและติดต่อโรงงานยา ...

บริษัท เอเพกซ์ เคมิเคิล จำกัด
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์ + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อมรถ + ค่าโทรศัพท์+ Commission +รางวัลไตรมาส
23 ม.ค. 62
14 . พนักงานบริหารลานจอด / พนักงานดูกล้อง CCTV / แคชเชียร์ลานจอด (ห้าง มิกซ์ จตุจักร)
1.ควบคุมและบริหารจัดการลานจอดรถของโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 2.วางแผนจัดตารางการทำงาน ความคุมการปฏิบัติงานของพนักงานลานจอดรถ 3.ดูแลการจัดพื้นที่จอดรถรวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร...

บริษัท หวาไถ้ อุตสาหกรรม จำกัด
ไม่จำกัดอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ม.ค. 62
15 . ธุรการ ประสานงานทั่วไป ฝ่ายขายรับสมัครด่วน !
- ทำรายงานเตรียมเอกสารการขาย และงานเอกสารทั่วไป - จัดทำใบเสนอราคา - จัดเรียงข้อมูลภายในบริษัท - ประสานงานภายในออฟฟิต - มีประสบการจะพิจรณาเป็นพิเศษ

บริษัท ลี กูดส์ จำกัด
เงินเดือน 14,000-18,000 บาท
23 ม.ค. 62

บริษัท ฮาโต้เพ้นท์ (เจ.เค.อาร์) จำกัด
เงินเดือน NA
23 ม.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง
1.ตรวจนับสินค้า ่บันทึกการ รับ - จ่ายสินค้าประจำวัน 2.จัดทำสต้อคประจำวัน 3.ควบคุมสินค้าคงคลัง 4.ประสานงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการงานคลังสินค้า

บริษัท แบล็ค แบค แพค รีไซเคิล จำกัด
เงินเดือน 17,000-24,000
23 ม.ค. 62
18 . ธุรการรับสมัครด่วน !
***สนใจเป็นพิเศษถ้าเป็นผู้ที่เคยทำธุรการฝ่ายจัดซื้อมาก่อน หรือเรียนด้านการเงินมา หรือ มีทักษะทางคอมพิวเตอร์ดี*** ***รับสมัครธุรการ 2 ตำแหน่ง*** ธุรการขาย : สำหรับผู้ที่สนใจงานด้านการขาย รับผิดชอ...

บริษัท บางกอกไพบูลย์ไพพ์ จำกัด
เงินเดือน 14,000-16,000 บาท (ตามคุณสมบัติและประสบการณ์)
23 ม.ค. 62
19 . Corporate Lawyer
• Review new contracts both in Thai and English of the company and its affiliates being bound as the contractual party with third party or other business partners, in the purposes of preventing the c...

VS Group
เงินเดือน negotiate
23 ม.ค. 62
20 . Marketing Officer / Creative
1. ดูแลหน้าเว็บไซด์ในเรื่อง content ให้มีความเป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ 2. พัฒนาและปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน

VS Group
เงินเดือน 15,000
23 ม.ค. 62
 พบ 234 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ