JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
-กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อ -วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินของบริษัทและตรงกับความตรงการผู้ขอใช้งาน...

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
2 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลและทำความสะอาดรถให้สะอาดเรียบร้อยพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 62
3 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม
-ดูแลงานด้านการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรทั้งระบบ -ดำเนินการสำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมขององค์กร -จัดทำงบประมาณในการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมที่กำหนด -ดำเนินการงานด้าน พ.ร.บ.พัฒนาฝีมือแรงงานให้ครบ...

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ส.ค. 62
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ITรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อสื่อสาร ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ภายในองค์กร 2.สรุปรวบรวมข้อมูลและทำเอกสารต่างๆ 3.ทำและรวบรวมข้อมูลของ Cost ต่างๆ ของฝ่าย 4.ปฎิบัติงานตามคาสั่งผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
เงินเดือน 15,000 -16,000 บาท
21 ส.ค. 62
5 . พนักงานแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
- ให้ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราฯ แก่ลูกค้า - ให้บริการรับซื้อและขายเงินตราต่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีความผิดพลาด และไม่มีลูกค้าร้องเรียน รวมถึงสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่ลูกค้าได้ดี...

บริษัท ซุปเปอร์ริช เคอเรนซี่ เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000+++
21 ส.ค. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ติดต่อกับซัพพลายเออร์เพื่อสั่งซื้อสินค้าต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบความเรียบร้อยและความถูกต้องของสินค้าที่ส่งจากซัพพลายเออร์ - สรรหาสินค้าใหม่ๆ เทียบเคียงราคาสินค้าจากซัพพลายเออร์ต่างๆ - ...

Huobi Thailand Company Limited
21 ส.ค. 62
7 . Marketing
- วางแผนและจัดการกิจกรรมทางตลาดให้เหมาะสมกับสินค้าของบริษัท - ประสานงานระหว่างลูกค้าและภายในองค์กร

Huobi Thailand Company Limited
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
8 . พนักงานบัญชี
- ด้านภาษี นำส่งภาษีรายเดือนทั้งหมด - ปิดงบการเงิน - Bank Reconcile - ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กร

Huobi Thailand Company Limited
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมาย
- รับผิดชอบด้านกฏหมายของบริษัท - ประสานงานกับองค์กรภายในและภายนอกของบริษัท - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Huobi Thailand Company Limited
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
10 . PR
- รับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ - ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท - วางแผนและอำนวยความสะดวกงานด้านกิจกรรม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Huobi Thailand Company Limited
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 62
11 . Customer Support
- ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าชาวไทย/ต่างชาติ เพื่อสนับสนุนการบริการ - ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าใหม่ - สนับสนุนงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ วัน-เวลาทำงาน 08:00-17:00 หรือ 14:00-22:00 5 วันทำงานต่อสัปดาห์

Bitcoin Co., Ltd.
21 ส.ค. 62
12 . Customer Service
Duties & Responsibilities • คอยตอบคำถาม และให้การบริการลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์ และทางช่องทาง Social Media ต่างๆ ที่มาสั่งซื้อสินค้าในเวปไซด์ออนไลน์ • ประสานงานกับทางบริษัทที่จัดส่งสินค้า • จัดทำรายงา...

บริษัท วีเน็ท เเคปปิทอล จำกัด
21 ส.ค. 62
13 . IT Support / System Support
Responsibilities: • Support end – Users and solve the problem of HW/SW, Email, Network etc. • Troubleshooting and investigate the root cause of incidents that happen with system • Assist in hardw...

บริษัท วีเน็ท เเคปปิทอล จำกัด
21 ส.ค. 62
14 . IT System Engineer / Sr.System Engineer
Job Description: • Provide support and administration for IT services. • Provides guidance and assists team member in design, implementation and monitoring inside project and customers. • Provid...

บริษัท วีเน็ท เเคปปิทอล จำกัด
21 ส.ค. 62
15 . Receptionist
Job Descriptions: • To reception, the visitor and answer the incoming call that mostly expat who is living in Thailand. • Database management that needs to communicate with a...

Devere and Partners (Thailand) Limited
เงินเดือน 16,000 Bath
21 ส.ค. 62
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการชั่วคราว
- จัดเตรียมเอกสาร/จัดเก็บเอกสาร - คีย์ข้อมูล - สแกนเอกสาร - งานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทุนภัทร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 450 บาท/ วัน มีค่าล่วงเวลาเพิ่มเติม
21 ส.ค. 62
17 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ภาคสนาม (Recovery) เดินทางได้ทั่วประเทศ
- ติดต่อลูกค้าตามสถานที่ต่างๆ เพื่อติดตาม นัดชำระหนี้ และเก็บหนี้ที่ต้องชำระ - สืบหาข้อมูลที่อยู่ของลูกค้าที่ติดต่อไม่ได้

บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด
20 ส.ค. 62
18 . พนักงงานขับรถผู้บริหาร รับสมัครด่วน !
ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร ในเส้นทางต่างๆ และ งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด / GLOBLEX SECURITIES CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 62
19 . ลูกจ้างชั่วคราว ฝ่ายบริหารสำนักงาน (ช่างเทคนิค)
• ปฏิบัติงานช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบประกอบอาคาร เช่น ระบบทางไฟฟ้าและสื่อสาร ระบบประปาและสุขาภิบาล ดับเพลิง ระบบปรับอากาศ และระบบประกอบอาคารต่างๆ ได้แก่ สี, ฝ้า, ...

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
19 ส.ค. 62
20 . เจ้าหน้าที่กำกับคุณภาพทะเบียนจ่าย บริษัท ไทย แอดมินิสเทรชั่น เซอร์วิสเซส จำกัด
1. อนุมัติรายการจ่ายเงินคืนสมาชิกพ้นสภาพ 2. ส่งคำสั่งการจ่ายเงินคืนไปยังธนาคาร 3. จัดทำรายการที่เกี่ยวข้อง

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
19 ส.ค. 62
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ