JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 184 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินจากลูกค้าและติดตามทวงถามหนี้ที่เกินกำหนดชำระ - ดูแลข้อมูลตัด-รับชำระลูกหนี้ - สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - สามารถใช้โปรแกรม CD จะพิจ...

บริษัท อี.จี.จี. เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
2 . เจ้าหน้าที่ QC ในไลน์ผลิต / เช็คเกอร์รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 2.ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภั...

บริษัท อี.จี.จี. เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์+เบี้ยขยัน
23 เม.ย. 62
3 . พนักงานขายประจำโชว์รูม
1. ต้อนรับและให้บริการลูกค้าที่เข้ามาชมสินค้าในโชว์รูม 2. แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า 3. รับและดูแล ประสานงานเรื่องการแจ้งซ่อมสินค้าหน้าร้าน

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+Commission
23 เม.ย. 62
4 . Store Operation Manager (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการร้านค้า)รับสมัครด่วน !
1.สร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 2.กำหนดกลยุทธ์การขายสินค้า 3.งานบริหารจัดการสินค้า, สต๊อคสินค้าให้ลูกค้า และสินค้าคงคลัง 4.งานจัดเรียงสินค้าตามรูปแบบและวิธีการที่มาตรฐานกำหนด 5.บริหาร ควบคุม...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
23 เม.ย. 62
5 . OEM Export Sales Supervisor
- Achieves Committed Sales Targets in assigned countries through approved work programs. - Uses consultative products and production knowledge include selling with negotiation skills for customer's o...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
23 เม.ย. 62
6 . Export Sales Representative
- Achieves Sales Target according to assignment. - Uses consultative selling and negotiation skill to enhance performance on sales opportunities. - Calls on key customer targets as committed schedul...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
23 เม.ย. 62
7 . Product Marketing Manager
- Generates out and implements Strategic product marketing plan. - Collaborates closely with sales concerns on product management and development. - Provides input on new product development via Sal...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
23 เม.ย. 62
8 . หัวหน้าหน่วยจัดเรียงและแนะนำผลิตภัณฑ์
- รับผิดชอบงานและประสานงานเพื่อจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ และบุคลากรในการจัดกิจกรรมการแนะนำผลิตภัณฑ์ - จัดฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจเพื่อใช้ปฏิบัติได้จริงทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและเ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
23 เม.ย. 62
9 . Key Account Executive (Modern Trade )รับสมัครด่วน !
- บรรลุเป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตามที่กำหนด - ให้การปรึกษาแนะนำ และเจรจาต่อรอง เพื่อเพิ่มขยายยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - เข้าเยี่ยมพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด (Customer Calling on Plan) - จัดท...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
23 เม.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
-จัดทำ เตรียมเอกสารการขายและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและต่างประเทศ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการส่งออกอย่างครบถ้วน - ติดต่อ ประสานงานและติดตามงานกับลูกค้าต่างประเทศ - ประสา...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
23 เม.ย. 62
11 . PR Marketing Supervisor
Job description • Implementing strategic marketing communication plan and activities. • responsibilities in Brand corporate (PR&Event ). • Managing PR campaigns including media coverage and marke...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
23 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (Product Officer)
- สำรวจ แสวงหา ข้อมูล (ด้านการตลาด ด้านลูกค้า คู่แข่งขัน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ - วิเคราะห์ข้อมูลการขายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เสนอแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงพ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
23 เม.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด (Trade Marketing Executive)
- วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้าเพื่อผลักดันยอดขายและพัฒนาช่อง ทางการจัดจำหน่าย - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ยอดขาย / กำไร/ คู่แข่ง - ประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
23 เม.ย. 62
14 . Trade Marketing Department Manager
• Develop and manage Channels of distribution (Modern Trade) • Collect and analyze marketing information , sales / profit / competitors . • Develop and manage marketing activities in store , Product...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
23 เม.ย. 62
15 . ผู้แทนขายลูกค้ารายใหญ่ (Key Account Executive)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ช่องทาง Modern Trade) 2. วางแผนช่องทางการขาย ทั้งงบประมาณและการจัดหาพื้นที่ เพื่อนำสินค้าเข้าจำหน่าย 3. นำเสนอสินค้าใหม่ให้สามารถวางจำหนายในท้องตลาดได้ 4. ต...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 เม.ย. 62
16 . เจ้าหน้าที่ออกแบบรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารและออกแบบสินค้า 2.เข้าพบลูกค้า(บางกรณี)เพื่อรับข้อเสนอแนะ และนำกลับมาจัดทำแบบให้ตรงตามความต้องการ 3.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายและแผนกต่างๆเพื่อให้งานขายบรรลุ 4.รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาในกรณีม...

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62
17 . ผู้จัดการสโตร์ / ผู้ช่วยผู้จัดการสโตร์รับสมัครด่วน !
1.ดูแล บริหารโชว์รูมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2.ควบคุมดูแลพนักงานในโชว์รูม 3.รักษาเป้าและยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 4.ควบคุมดูแลตัวสินค้าและราคาให้เป็นไปตามโปรโมชั่นที่กำหนดไว้ 5.แก้ไขปัญห...

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
23 เม.ย. 62

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
23 เม.ย. 62
19 . Personal Assistance
- ประสานงานและติดต่อทั้งภายในภายนอกบริษัท ในการนัดหมายงานต่างๆ และการประชุม - จัดทำรายงานการประชุม และจัดทำข้อมูล และเอกสารต่างๆ ให้กับผู้บริหาร - งานอื่นๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
23 เม.ย. 62
20 . หัวหน้าหน่วยขาย (Modern Trade)
- วางแผนบริหารการขาย ดูแลลูกค้ากลุ่ม Modern Trade รับผิดชอบเป้ายอดขายตามนโยบายบริษัท - เจรจาต่อรองเพื่อนำเสนอขายสินค้าพร้อมปิดการขาย ควบคุม budget ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทกำหนด - จัดทำรายงานสรุปการ...

บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 62
 พบ 184 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ