JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 186 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด (บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้) - ทำ Cash Flow - ติดต่อประสานงานกับธนาคาร

บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
2 . พนักงานขับรถส่วนกลางรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับ-ส่งผลิตภัณฑ์และเอกสาร - ขับรถส่งพนักงาน , ผู้บริหาร - นำเอกสารให้ลูกค้าเซ็นรับสินค้า แล้วนำเอกสารกลับมาที่บริษัทฯ - ดูแล บำรุง รักษา รถของบริษัทให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ตรวจเช็คสภาพรถเ...

บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล(อาวุโส)
- งานด้านสรรหาและว่าจ้างพนักงาน - งานด้านฝึกอบรมพนักงาน - งานด้านเบิก-จ่าย สวัสดิการพนักงาน - งานด้านคำนวณเงินเดือน และค่าจ้างพนักงาน - งานธุรการงานบุคคล - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - งานประเมินผลงา...

บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายห้างฯ
- เปิดบิลใบกำกับภาษี - จัดทำเอกสารใบเสนอราคา - ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายบัญชี - จัดทำเอกสารการขาย - สรุปยอดขายรายเดือนและค่าใช้จ่าย - ประสานงานกับห้างสรรพสินค้า

บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด
25 มิ.ย. 62
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน - การตรวจสอบเอกสารงบประมาณและค่าใช้จ่าย ในการดำเนินการขาย - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานใหญ่ - จัดทำใบสำคัญจ่าย - ตรวจสอบเอกสารใ...

บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด
25 มิ.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- งานด้านสรรหาและว่าจ้างพนักงาน - งานคำนวณเงินเดือนค่าจ้าง , Time Attendance - งานประเมินผลความสามารถในการทำงาน - งานด้านฝึกอบรม - งานด้านสวัสดิการพนักงาน - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - งานอิ่น ๆ ทีไ...

บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
7 . Tele Marketing
- บริการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์ ทำใบเสนอราคา ดูแลลูกค้า

บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด
25 มิ.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่การตลาดประสานงานฝ่ายห้างฯ
- ติตต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับห้างสรรพสินค้า - จัดทำเอกสารต่าง ๆ - ออกตรวจสอบหน้าร้านต่างๆตามห้างสรรพสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด
25 มิ.ย. 62
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(งานบูธ)
-ประสานงานขายกับลูกค้า -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร -ดูแลกิจกรรมและงบประมาณส่งเสริมการขาย(งานขายบูธ) -จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานประสานงานขาย -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กี วี และคมคม โปรดักส์ จำกัด
25 มิ.ย. 62
10 . เจ้าหน้าที่โฟร์แมนรับสมัครด่วน !
ควบคุมตรวจสอบงาน,ประสานงานกับโครงการ,

บริษัท ชาวเวอร์คิง แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
25 มิ.ย. 62
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
1.จัดซื้อและจัดหาสินค้าวัตถุดิบและอื่นๆทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ 2.ติดต่อ supplier เกี่ยวกับเอกสารนำเข้าและติดต่อ shipping เพื่อนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศ 3.ติดตามการส่งของจาก supplier และการเคลมส...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซื้อสินค้าของในส่วนสำนักงาน และโรงงานบางส่วน 2.ประสานงานกับทาง supplier 3.ตรวจเช็คและรับสินค้า 4.งานอื่นๆของฝ่ายที่ได้รับมอบหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ Import & Export
1.ติดต่อประสานงาน ตรวจเอกสารงานนำเข้าสินค้าและเครื่องจักรกับทาง shipping supplier และ forwarder 2.จัดทำและเตรียมเอกสารสินค้าขาเข้า 3.ประสานงานกับฝ่ายบัญชีเรื่องการวางบิลค่าใช้จ่าย 4.ทำสรุปเรื่องงาน...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 62
14 . พนักงานขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1. ขับรถรับส่ง CEO (อ่อนนุช - สุขุมวิท 61) และตามที่ผู้บริหารต้องไป 2. ทำงานวันจันทร์ ถึง เสาร์ 8.00 - 18.00 น. 3. ดูแลรักษารถยนต์ 3 คัน

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
15 . Store Operation Manager (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการร้านค้า)รับสมัครด่วน !
1.สร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 2.กำหนดกลยุทธ์การขายสินค้า 3.งานบริหารจัดการสินค้า, สต๊อคสินค้าให้ลูกค้า และสินค้าคงคลัง 4.งานจัดเรียงสินค้าตามรูปแบบและวิธีการที่มาตรฐานกำหนด 5.บริหาร ควบคุม...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
16 . Export Sales Representative
- Achieves Sales Target according to assignment. - Uses consultative selling and negotiation skill to enhance performance on sales opportunities. - Calls on key customer targets as committed schedul...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
17 . Product Marketing Manager
- Generates out and implements Strategic product marketing plan. - Collaborates closely with sales concerns on product management and development. - Provides input on new product development via Sal...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
18 . หัวหน้าหน่วยจัดเรียงและแนะนำผลิตภัณฑ์
- รับผิดชอบงานและประสานงานเพื่อจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ และบุคลากรในการจัดกิจกรรมการแนะนำผลิตภัณฑ์ - จัดฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจเพื่อใช้ปฏิบัติได้จริงทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและเ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
19 . Key Account Executive (Modern Trade )รับสมัครด่วน !
- บรรลุเป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตามที่กำหนด - ให้การปรึกษาแนะนำ และเจรจาต่อรอง เพื่อเพิ่มขยายยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - เข้าเยี่ยมพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด (Customer Calling on Plan) - จัดท...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
25 มิ.ย. 62
20 . Export Sales Representative
1.เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้ารายหลักต่างประเทศ กลุ่ม ลาว กัมพูชา เวียดนาม เมียนม่า เป็นต้น 2.สร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เข้าเยี่ยมลูกค้า แก้ไข้ปัญหาและวางแผนธุรกิจร่วมกัน 3.รวบรวมและวิเคราะห...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 62
 พบ 186 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ