JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 183 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการโชว์รูม ประจำโชว์รูมเฟอร์นิเจอร์ (เพชรบุรีต้ดไหม่ )รับสมัครด่วน !
ดูแลการขายสินค้า เฟอนิเจอร์อุปกรณ์ของตกแต่งบ้าน และสินค้าต่างๆ ของบริษัทฯวางแผนการขายเพิ่มยอดขาย ควบคุมดูแลพนักงานภายใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ดูแลการจัดการภายในโชว์รูมให้สวยงามเป็น...

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
2 . Graphic Design / Digital Marketingรับสมัครด่วน !
- จัดทำสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ ภาพนิ่ง หรือวีดีโอรีวิวสินค้า ลงสื่อออนไลน์ - คิด content , promotion หรือการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - นำเสนอแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ทำให้ภาพลักษณ์แบรนด์แล...

N.P.S. OFFICE FURNITURE LTD., PART.
เงินเดือน 15,000 - 25,000
25 มี.ค. 62
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP/ARรับสมัครด่วน !
บัญชีลูกหนี้ (AR) 1. เปิดบิลขาย 2. บันทึกตั้งลูกหนี้การค้า,ลูกหนี้อื่นๆ 3. วางบิล 4. ตัดชำระ (ตรวจเช็คการรับเงิน) 5. ตรวจภาษีขาย 6. เช็ค Statement 7. งานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง 8. กระทบบัญชีแยก...

บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
25 มี.ค. 62
4 . พนักงานติดรถ ส่งของ
- ขนสินค้า ประเภทเฟอร์นิเจอร์ ขึ้นรถ ,ติดไปกับรถ - ขนของลงจากรถ ส่งตามจุดต่าง ๆ - ทำงาน ระหว่าง จันทร์ - เสาร์ ไม่ประจำทุกวัน บางวันก็หยุด

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน วันละ 500.- บาท (OT ต่างหาก)
25 มี.ค. 62
5 . วิศวกรประมาณราคา(Estimate)
รับผิดชอบงานถอดแบบโครงสร้าง-สถาปัตย์ จัดทำ BOQ เพื่อใช้ในการประมูลราคา ปรุะชุมชี้แจงแบบ/ดูสถานที่ก่อสร้าง-สืบราคา วัสดุ และ ค่าแรง และ อื่น ๆ

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มี.ค. 62
6 . โฟร์แมนควบคุมการตกแต่งภายในประจำ Site งาน
- ควบคุมการแต่งแต่งภายในให้เป็นไปตามระยะเวลาและงบประมาณ - ถอดแบบและประมาณราคาเบื้องต้น - ประสานงานกับช่าง ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานอื่น ๆ - เคลียร์แบบหน้างาน,ดูแลความเรียบร้อยของงาน คนงาน ให้ปลอดภ...

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
7 . Project Manager / Project Engineerรับสมัครด่วน !
-เป็นตัวแทนบริษัทฯ ปฏิบัติงานควบคุมและบริหารโครงการก่อสร้าง ประสานระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบและผู้รับเหมา เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการ -ควบคุมงานโดยเน้นความถูกต้องตามแบบข้อกำหนดว...

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มี.ค. 62
8 . Interior Designer(ออกแบบภายใน) ประจำเอกมัยรับสมัครด่วน !
- เขียนแบบเพื่อการสั่งผลิต / ออกแบบงาน 3D - ทำ BOM / Shopdrawing - เขียนแบบโดยใช้ โปรแกรม Auto Cad / illustrator / Sketch Up - ประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กรณ์ เรื่องการออก...

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 30,000
25 มี.ค. 62
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการขายรับสมัครด่วน !
-ประสานงานระหว่างผู้แทนขาย และแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานกับขนส่งที่ส่งสินค้าไปยังร้านค้า -Support เอกสารต่างๆ ให้กับผู้จัดการ, Sales Supervisor -ควบคุมเอกสารเข้า-ออก ของแผนก -ทำรายงานยอดขา...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ปฏิบัติงานที่พัฒนาการซอย 40)รับสมัครด่วน !
1. งานเอกสาร - รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลทางการตลาด - จัดเตรียม และดูแลเอกสารของฝ่ายการตลาด 2. งานติดต่อประสานงาน - ประสานงานกับแผนกวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยการทำแบบทดสอบ และส...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 62
11 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll Officer รับสมัครด่วน !
- คำนวณเงินเดือน เงินโอที เงินอื่นๆ โดยใช้โปรแกรม Powervision - ดูแลเรื่องระบบ Time attendance การมาปฏิบัติงาน การขาดลา มาสาย อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ยื่นเข้า-ออกประกันสังคม ยื่นแบบ ภงด.1 , 90,91 ดู...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
12 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (Wax One ) พัฒนาการ 40รับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนกตลาด การขาย การบริหารผลิตภัณฑ์ บริหารทีมงานขายภายใต้การดูแลที่เกี่ยวข้อง การวิเคราะห์ตลาด การพัฒนาและแนะนำผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การกำหนดเป้าหมายการขาย...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
25 มี.ค. 62
13 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการวางแผนในการจัดซื้อ,จัดหาซัพพลายเออร์,ผู้รับจ้างช่วงใหม่ เพื่อเลือกซื้อสินค้าให้ได้ตรงตามมาตรฐาน ซื้อวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาที่ต่ำลง เพื่อลดต้นทุนการผลิตสินค้า วางแผนการสั่งซื้อสินค้าใ...

บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มี.ค. 62
14 . พนักงานขายโชว์รูม
พนักงานขายโชว์รูม

บริษัท สันต์ไทย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
15 . เจ้าหน้าที่ Media Analyst
-สามารถดูแล Facebook Advertising Spend/Boost Post/Website Traffic (Click to Website) -สามารถดูแล Google Advertising Spend/Google Display Network/Google Adwords -สามารถดูแล Advertising Optimization ...

บริษัท โมดิน่าเฟอร์นิเจอร์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มี.ค. 62
16 . บัญชีทั่วไป
- รับผิดชอบงานด้านธุรการบัญชีทั่วไป บัญชีรายรับ รายจ่าย เงินสดย่อย - รับวางบิล ติดตามเอกสารทางบัญชี ตั้งเบิกงวดเงินให้กับ Supplier - ตรวจสอบใบรับสินค้าจากแผนกจัดซื้อ ตรวจสอบทำเอกสารใบสำคัญจ่ายตั้งเ...

บริษัท ซิมเมจ โมชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
17 . Draftman
1. เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ (Shop Drawing) ด้วยโปรแกรม Auto Cad, Photoshop, Illustrator หรือ Sketch Up 2. ถอดแบบเฟอร์นิเจอร์เพื่อเขียนแบบผลิต และส่งให้ฝ่ายคำนวณต้นทุน 3. ออกวัดหน้างนร่วมกับ Designer เพื...

บริษัท ซิมเมจ โมชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 62
18 . Supervisor Sales Executive (Furniture)
- ผลักดันทีมให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมาย - จัดทำแผนงาน ติดตามความคืบหน้าของงานขายในทีม - ช่วยทีมสนการเจรจาต่อรองกับลูกค้าและปิดการขายให้เร็วขึ้น - ตรวจสอบเอกสารการขาย แบบ รายละเอียด ราคาและเงื่อนไขการ...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
24 มี.ค. 62
19 . DCC Specialist (Document Control Center)
- รับผิดชอบด้านควบคุมระบบเอกสารสารสนเทศในระบบการบริหารจัดการด้าน ISO 9001 : 2015 ให้ถูกต้อง ดำเนินการติดตามการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม เอกสารสารสนเทศต่างๆ ในระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบัน ...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มี.ค. 62
20 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสโตร์
- การจัดเก็บวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ เตรียมพร้อมในการจ่าย - การจัดทำและควบคุมยอดวัตถุดิบโดย Update อยู่เสมอ - บริหารการใช้พื้นที่ในการจัดเก็บอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - วางแผนและติดตามวัตถุดิบให้เ...

บริษัท แพรคติก้า จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 มี.ค. 62
 พบ 183 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ