JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 90,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 191 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนควบคุมงานตกแต่งภายใน ประจำ Site งานที่พัทยาเหนือ แล ะเอกมัย
- ควบคุมการแต่งแต่งภายในให้เป็นไปตามระยะเวลาและงบประมาณ - ถอดแบบและประมาณราคาเบื้องต้น - ประสานงานกับช่าง ผู้รับเหมา และผู้ควบคุมงานอื่น ๆ - เคลียร์แบบหน้างาน,ดูแลความเรียบร้อยของงาน คนงาน ให้ปลอดภ...

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
2 . Project Manager / Project Engineerรับสมัครด่วน !
-เป็นตัวแทนบริษัทฯ ปฏิบัติงานควบคุมและบริหารโครงการก่อสร้าง ประสานระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบและผู้รับเหมา เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายของโครงการ -ควบคุมงานโดยเน้นความถูกต้องตามแบบข้อกำหนดว...

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.พ. 62
3 . พนักงานบัญชี(ประจำที่เอกมัย)
1 จัดทำเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้(เปิดบิลขายบริษัทในกลุ่ม) 2 บันทึกบัญชีขายและรับชำระจากลูกหนี้ 3 รายงานลูกหนี้คงเหลือประจำเดือน 4 รายงานภาษีขายประจำเดือน 5 รายงานสินค้าและวัตถุดิบ 6 รายงานอื่นๆ ตามท...

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 18,000 บาท
16 ก.พ. 62
4 . เลขานุการฝ่ายขาย
- บันทึกรายงานการประชุม - จัดตารางนัดหมาย งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ขาย และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - สามารถเขียนรายงาน / E-Mail ฺ ...

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 25,000-40,000 บาท
16 ก.พ. 62
5 . ผู้จัดการโรงงาน (ประจำโรงงานที่ประเวศ)
- วางแผนงาน ปฏิบัติตามแผนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุม/ตรวจสอบขั้นตอนการทำงานให้สามารถผลิตชิ้นงานได้ตามแผนการผลิต - บริหารและจัดการ ระบบโรงงานได้ทั้งหมด - สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแทนผู้บริหาร...

บริษัท แอ็คเมนอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
16 ก.พ. 62
6 . พนักงานขายเฟอร์นิเจอร์ ประจำโชว์รูมเพชรบุรีตัดใหม่รับสมัครด่วน !
แนะนำและขายสินคัาให้กับลูกค้าที่เข้ามาดูสินค้าในร้าน ดูแลจัดร้านให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเปิด PO เพื่อการขายสินค้า ติดต่อกับฝ่ายผลิตและคลังสินค้าเพื่อนัดส่งสินค้า จัดทำเอกสารต่าง...

บริษัท เดอะ คลาสสิค แชร์ส จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป/ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ก.พ. 62
7 . ประเมินราคา เฟอร์นิเจอร์งานโครงการ/Cost Estimateรับสมัครด่วน !
-ถอดวัสดุ ประเมินราคางานเฟอร์นิเจอร์ โครงการต่างๆ

บริษัท สยามดีไซน์ เฟอร์นิชิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง /ตามประสบการณ์
16 ก.พ. 62
8 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทรัพยากรบุคคล
- ร่วมทำแผนอัตรากำลังคนหลักและทบทวนแผนอัตรากำลังคนตามวงรอบที่กำหนดเพื่อประกอบการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรตามกรอบวัตถุประสงค์ - ร่วมออกแบบและจัดระบบการสรรหาบุคคลากรและดำเนินการคัดกรองเบื้องต้นในคุณสมบั...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.พ. 62
9 . OEM Export Sales Supervisor
- Achieves Committed Sales Targets in assigned countries through approved work programs. - Uses consultative products and production knowledge include selling with negotiation skills for customer's o...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
16 ก.พ. 62
10 . Export Sales Representative
- Achieves Sales Target according to assignment. - Uses consultative selling and negotiation skill to enhance performance on sales opportunities. - Calls on key customer targets as committed schedul...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
16 ก.พ. 62
11 . Product Marketing Manager
- Generates out and implements Strategic product marketing plan. - Collaborates closely with sales concerns on product management and development. - Provides input on new product development via Sal...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
16 ก.พ. 62
12 . หัวหน้าหน่วยจัดเรียงและแนะนำผลิตภัณฑ์
- รับผิดชอบงานและประสานงานเพื่อจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ และบุคลากรในการจัดกิจกรรมการแนะนำผลิตภัณฑ์ - จัดฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจเพื่อใช้ปฏิบัติได้จริงทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและเ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
16 ก.พ. 62
13 . ผู้แทนขาย (กลุ่มอุตสาหกรรม โรงแรม ร้านอาหาร)
- ขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ตามยอดขาย และลูกค้าเป้าหมายที่กำหนด - ใช้ทักษะการขาย และ การเจรจาต่อรอง เพื่อขยายยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - เข้าเยี่ยมพบลูกค้าตามแผนงานกำหนด (Customer Calling on Plan) - จัดทำ ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
16 ก.พ. 62
14 . Key Account Executive (Modern Trade )
- บรรลุเป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตามที่กำหนด - ให้การปรึกษาแนะนำ และเจรจาต่อรอง เพื่อเพิ่มขยายยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - เข้าเยี่ยมพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด (Customer Calling on Plan) - จัดท...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
16 ก.พ. 62
15 . ผู้จัดการแผนกธุรการ
กำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์ วางแผนงาน กำกับและควบคุมงานธุรการและงานอื่นๆของบริษัท ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามนโยบายของบริษัท - จัดทำแผนงานธุรการและติดตามผล - ควบคุมดูแลระบบอาคารและสถานที่ - ควบคุมดูแลระ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.พ. 62
16 . PR Marketing Supervisor
Job description • Implementing strategic marketing communication plan and activities. • responsibilities in Brand corporate (PR&Event ). • Managing PR campaigns including media coverage and marke...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
16 ก.พ. 62
17 . เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (Product Officer)
- สำรวจ แสวงหา ข้อมูล (ด้านการตลาด ด้านลูกค้า คู่แข่งขัน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ - วิเคราะห์ข้อมูลการขายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เสนอแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงพ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
16 ก.พ. 62
18 . พนักงานขายประจำโชว์รูม
1. ต้อนรับและให้บริการลูกค้าที่เข้ามาชมสินค้าในโชว์รูม 2. แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า 3. รับและดูแล ประสานงานเรื่องการแจ้งซ่อมสินค้าหน้าร้าน

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+Commission
16 ก.พ. 62
19 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Trade Marketing Officer)
- วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้าเพื่อผลักดันยอดขายและพัฒนาช่อง ทางการจัดจำหน่าย - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ยอดขาย / กำไร/ คู่แข่ง - ประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
16 ก.พ. 62
20 . Trade Marketing Department Manager
• Develop and manage Channels of distribution (Modern Trade) • Collect and analyze marketing information , sales / profit / competitors . • Develop and manage marketing activities in store , Product...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
16 ก.พ. 62
 พบ 191 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ