JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 170 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าพนักงานขาย/พนักงานขาย
ดูแลการขาย แนะนำสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ / Admin line , page ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆได้ ทำงาน 6วัน/สัปดาห์ (ทำงาน เสาร์ อาทิตย์ เลือกวันหยุดวันธรรมดา) มีสวัสดิการ ประกันสังคม โบนัสประจำปี เบี้ยขยัน ...

Design Delivery
เงินเดือน 20,000-30,000
19 พ.ค. 62
2 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- กำหนดแผนงานและประสานงานให้กระบวนการคัดเลือกบุคคลากรเป็นไปตาม ขั้นตอนของระบบที่กำหนด - สรรหาบุคคลากรและดำเนินการคัดกรองเบื้องต้นในคุณสมบัติและคุณลักษณะ ต่างๆที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน ตลอดจนกร...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
3 . Store Operation Manager (ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการร้านค้า)รับสมัครด่วน !
1.สร้างและบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า 2.กำหนดกลยุทธ์การขายสินค้า 3.งานบริหารจัดการสินค้า, สต๊อคสินค้าให้ลูกค้า และสินค้าคงคลัง 4.งานจัดเรียงสินค้าตามรูปแบบและวิธีการที่มาตรฐานกำหนด 5.บริหาร ควบคุม...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 พ.ค. 62
4 . OEM Export Sales Supervisor
- Achieves Committed Sales Targets in assigned countries through approved work programs. - Uses consultative products and production knowledge include selling with negotiation skills for customer's o...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 พ.ค. 62
5 . Export Sales Representative
- Achieves Sales Target according to assignment. - Uses consultative selling and negotiation skill to enhance performance on sales opportunities. - Calls on key customer targets as committed schedul...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 พ.ค. 62
6 . Product Marketing Manager
- Generates out and implements Strategic product marketing plan. - Collaborates closely with sales concerns on product management and development. - Provides input on new product development via Sal...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 พ.ค. 62
7 . หัวหน้าหน่วยจัดเรียงและแนะนำผลิตภัณฑ์
- รับผิดชอบงานและประสานงานเพื่อจัดเตรียมความพร้อมของพื้นที่ และบุคลากรในการจัดกิจกรรมการแนะนำผลิตภัณฑ์ - จัดฝึกอบรมเพื่อทำความเข้าใจเพื่อใช้ปฏิบัติได้จริงทั้งด้านความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนและเ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 พ.ค. 62
8 . Key Account Executive (Modern Trade )รับสมัครด่วน !
- บรรลุเป้าหมายการขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้าได้ตามที่กำหนด - ให้การปรึกษาแนะนำ และเจรจาต่อรอง เพื่อเพิ่มขยายยอดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - เข้าเยี่ยมพบลูกค้าตามแผนงานที่กำหนด (Customer Calling on Plan) - จัดท...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 พ.ค. 62
9 . PR Marketing Supervisor
Job description • Implementing strategic marketing communication plan and activities. • responsibilities in Brand corporate (PR&Event ). • Managing PR campaigns including media coverage and marke...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
19 พ.ค. 62
10 . เจ้าหน้าที่ผลิตภัณฑ์ (Product Officer)
- สำรวจ แสวงหา ข้อมูล (ด้านการตลาด ด้านลูกค้า คู่แข่งขัน) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ - วิเคราะห์ข้อมูลการขายที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบ เสนอแนวทางแก้ไขในการปรับปรุงพ...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
19 พ.ค. 62
11 . Trade Marketing Department Manager
• Develop and manage Channels of distribution (Modern Trade) • Collect and analyze marketing information , sales / profit / competitors . • Develop and manage marketing activities in store , Product...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
19 พ.ค. 62
12 . เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด (Trade Marketing Executive)
- วางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายกับลูกค้าเพื่อผลักดันยอดขายและพัฒนาช่อง ทางการจัดจำหน่าย - รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด ยอดขาย / กำไร/ คู่แข่ง - ประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
19 พ.ค. 62
13 . ผู้แทนขายลูกค้ารายใหญ่ (Key Account Executive)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย (ช่องทาง Modern Trade) 2. วางแผนช่องทางการขาย ทั้งงบประมาณและการจัดหาพื้นที่ เพื่อนำสินค้าเข้าจำหน่าย 3. นำเสนอสินค้าใหม่ให้สามารถวางจำหนายในท้องตลาดได้ 4. ต...

Thai Stainless Steel Co., Ltd. / บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 พ.ค. 62
14 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
ภาษีซื้อภาษีขาย,ภงด353 และประสานงานบัญชีทั่วไป

บริษัท แน็ค เพอร์นิเทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ค. 62
15 . ช่างเชื่อมโลหะ (ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์)
เชื่อมโลหะ(ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์)

บริษัท ส.ชูชัย เฟอร์นิชิ่ง จำกัด
19 พ.ค. 62
16 . ผู้จัดการภาคฝ่ายขายทุกภาคประเทศไทย/พนักงานขาย (บริษัทในเครือ) รับสมัครด่วน !
รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน และร่วมกำหนดแผนงาน และงบประมาณของแผนกที่รับผิดชอบ ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา ตรวจสอบรายการเบิกสินค้า ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู...

บริษัท เอ็ม เจ แฟบริส แอนด์ เฟอร์นิเจอร์ แมทเทียเรียล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (สามารถต่อรองได้)
18 พ.ค. 62
17 . Field Sales Executive
1.วางแผนการขายตั้งแต่ทำนัด พบผู้มุ่งหวังเพื่อเสนอสินค้าและบริการ กำหนดกลยุทธ์การขาย ไปจนถึงปิดการขาย 2.ทำงานร่วมกับ Sales Coordinator เพื่อให้ข้อมูลต่างๆส่งถึงลูกค้าทันท่วงที 3.ปิดการขายใหม่โดยสร้าง...

บริษัท เฟอริค (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 62
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อสินค้าเข้าเพื่อขาย เฟอร์นิเจอร์นำเข้ารับสมัครด่วน !
- บริหารและวิะเคราะห์ยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - บริหารผลกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย - คัดสรรหาคู่ค้ารายใหม่ - วิเคราะห์สินค้ากำหนดแผนสินค้าใหม่ - สำรวจตลาดเนื้อวิเคราะห์คู่แข่ง ตรวจเยี่ยมสาขา ...

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
18 พ.ค. 62
19 . ผู้จัดการสโตร์ / ผู้ช่วยผู้จัดการสโตร์รับสมัครด่วน !
1.ดูแล บริหารโชว์รูมให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2.ควบคุมดูแลพนักงานในโชว์รูม 3.รักษาเป้าและยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด 4.ควบคุมดูแลตัวสินค้าและราคาให้เป็นไปตามโปรโมชั่นที่กำหนดไว้ 5.แก้ไขปัญห...

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
18 พ.ค. 62
20 . Maintenance - The Walk
ดูแล และรับผิดชอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงงานระบบต่างๆ ดำเนินการซ่อมแซม หรือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักร อุปกรณ์ รวมถึงงานระบบต่างๆ ประสานงานกับ Outsource/ Vendor หรือ...

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน Negotiable
18 พ.ค. 62
 พบ 170 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ