เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 155 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย
- ขายสินค้าที่เกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรม - ออกไปเยี่ยมเยียน, หาลูกค้าในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

บริษัท ลอแยล คอนแท็คท์ จำกัด
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
17 ธ.ค. 61

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000
17 ธ.ค. 61
3 . หัวหน้าแผนกบัญชี (บริษัท ซีเอส ไอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด)
- ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของฝ่ายบัญชีและการเงินให้ดำเนินไปตามนโยบายและ แนวปฎิบัติที่ได้วางไว้ - ควบคุมและจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่างๆ - วิเคราะห์งบการเงินและข้อมูลต่า...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ธ.ค. 61
4 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
รับผิดชอบการวางแผนและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับองค์กร ซึ่งครอบคลุมถึงการสรรหาว่าจ้าง การพัฒนาการฝึกอบรมการบริหารระบบผลตอบแทน การบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์ และการแสวงหาเครื่องมือการจัดการสมัย...

Trinity Dynamic Corporation Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท
17 ธ.ค. 61
5 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
- ดูแลและรับผิดชอบการบริหารงานด้านจัดซื้อต่างประเทศทั้งระบบ - งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Trinity Dynamic Corporation Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ธ.ค. 61
6 . Sales Manager
1.บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้า 2.พัฒนาทีมฝ่ายขายให้มีประสิทธิภาพ 3.รายงานผลการทำงานต่อผู้บริหารประจำเดือน 4.งานมอบหมายอื่นๆ จากผู้บริหาร

บริษัท ศิริวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น (1976) จำกัด
เงินเดือน 35,000-50,000 บาท
17 ธ.ค. 61
7 . ธุรการประสานงานขาย
1.ทำใบเสนอราคาให้ฝ่ายขาย 2.สรุปยอดรายงานของฝ่ายขาย 3.ประสานงานกับ ลูกค้า,ฝ่ายขาย,ฝ่ายจัดส่ง,ฝ่ายบัญชี,ฝ่ายสต๊อก 4.คอยติดตามงาน เกี่ยวกับเอกสารของฝ่ายขาย 5.งานมอบหมายอื่นๆจากหัวหน้างาน

บริษัท ศิริวัฒน์ คอร์ปอเรชั่น (1976) จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
17 ธ.ค. 61
8 . วิศวกร/ เจ้าหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์
ออกแบบและพัฒนาแม่พิพม์ขึ้นรูปโลหะ Forming / Deep Drawing ออกแบบั้นตอนการผลิต ประเมินต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงาน

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
17 ธ.ค. 61
9 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
17 ธ.ค. 61
10 . วิศวกรซ่อมบำรุง / Maintainance Engineer
รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรและโครงสร้างพื้นฐาน วางแผนและติดตามงานซ่อมบำรุง อบรมความรู้พื้นฐานด้านการใช้งานและดูแลรักษาเครื่องจักร TPM กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับหน่วยงานภายนอ...

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
17 ธ.ค. 61
11 . ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฮโดรลิค นิวเมติค ระบบไฟฟ้าโรงงานและโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 14,000-18,000
17 ธ.ค. 61
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บริหารและจัดการสายการผลิต ดูแลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป
17 ธ.ค. 61
13 . พนักงานยกของ และพนักงานจัดสต็อคสินค้า
สิทธิประโยชน์พิเศษ - เบี้ยขยัน - เบี้ยเลี้ยงพิเศษ - ค่าทำงานล่วงเวลา - โบนัสประจำปี - มีการปรับระดับพนักงานตามความสามารถ รูปแบบงาน : งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตสัมพันธวงศ์...

บริษัท ฮะทงฮวด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,400
17 ธ.ค. 61
14 . พนักงานขาย (Sales Representative)
รายละเอียดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ขายสายพาน, อะไหล่ และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมซัก-รีด(Laundry) ตามโรงแรม,โรงพยาบาล,โรงซักรีด,โรงงานอุตสาหกรรม,ร้านซักรีด และอื่นๆ 2. รับผิดชอบกระบวนการขา...

บริษัท ฮะทงฮวด จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 17,000 บาท
17 ธ.ค. 61
15 . นิติกรรับสมัครด่วน !
1. ดูแลสัญญาต่างๆ ของบริษัทฯ 2. ติดต่อหน่วยงานราชการ และเอกชน 3. เป็นตัวแทนด้านกฏหมายให้กับบริษัทฯ

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
16 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง (TFM กรุงเทพ-บ้านบึง)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบงาน HR - มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน - ดูแลงานทั่วไปของสำนักงาน - งานด้านค่าจ้าง (โปรแกรม B-Plus) - บริหารจัดการงานบุคคล - มีประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว MOU - งานด้านสรรหา - สวัสดิกา...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
17 . Programmer 1 ตำแหน่ง (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- สามารถเขียนโปรแกรม และพัฒนา Website ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ - ควบคุมดูแลระบบไอที , ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ - มีประสบการณ์ด้าน ERP , MRP - มีความรู้โปรแกรม B-Plus , Max5 , Autoflight , ...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง - สรรหาผู้จัดจำหน่ายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในทุกกรณี - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อในแต่ละครั้งได้อย่างถูกต้อง - วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ, ร...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
19 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- เคลื่อนย้าย, จัดเก็บ - ทำเอกสารเบิกจ่าย - จัดพื้นที่เก็บสินค้า - จัดทำรายงานสต๊อกสินค้า

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
17 ธ.ค. 61
20 . พนักงานขับรถผู้บริหาร 1รับสมัครด่วน !
ขับรถรับ-ส่งผู้บริหาร

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
17 ธ.ค. 61
 พบ 155 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ