JobThai - งาน หางาน สมัครงาน กว่า 95,000 อัตรา อัปเดตงานใหม่ทุกวัน
เข้าสู่ระบบ
สำหรับผู้สมัครงาน
สำหรับบริษัท
 พบ 181 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นิติกรรับสมัครด่วน !
1. ดูแลสัญญาต่างๆ ของบริษัทฯ 2. ติดต่อหน่วยงานราชการ และเอกชน 3. เป็นตัวแทนด้านกฏหมายให้กับบริษัทฯ

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
24 เม.ย. 62
2 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 1 ตำแหน่ง (กรุงเทพ-บ้านบึง)รับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบงาน HR - มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน / กฏหมายทั่วไป - ดูแลงานทั่วไปของสำนักงาน - งานด้านค่าจ้าง (โปรแกรม B-Plus) - บริหารจัดการงานบุคคล - มีประสบการณ์ด้านแรงงานต่างด้าว MOU - งานด้านสร...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
24 เม.ย. 62
3 . IT Support (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- ซ่อม ทำ ซอฟแวร์ / ฮาร์ดแวร์ - กล้อง CCTV - งานระบบไอทีต่างๆ

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
24 เม.ย. 62
4 . Programmer 1 ตำแหน่ง (กรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
- สามารถเขียนโปรแกรม และพัฒนา Website ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ - ควบคุมดูแลระบบไอที , ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ - มีประสบการณ์ด้าน ERP , MRP - มีความรู้โปรแกรม B-Plus , Max5 , Autoflight , ...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
24 เม.ย. 62
5 . พนักงานขายเหล็กรับสมัครด่วน !
- ขายสินค้ากลุ่มวัสดุก่อสร้าง / ร้านขายเหล็ก

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
24 เม.ย. 62
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง - สรรหาผู้จัดจำหน่ายได้ตรงตามวัตถุประสงค์ในทุกกรณี - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อในแต่ละครั้งได้อย่างถูกต้อง - วิเคราะห์ ผลิตภัณฑ์ที่จัดซื้อ, ร...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
24 เม.ย. 62

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
24 เม.ย. 62
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบประสานงานกับทีมขายสำหรับออกใบเสนอราคาและสนับสนุนเอกสารของโครงการ -เก็บบันทึก รายงานการคาคการณ์โครงการและรายงานและสนับสนุนที่นำเสนอผู้บริหาร ทุกสัปดาห์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายและนโยบาย...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
24 เม.ย. 62
9 . หัวหน้าช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงแอร์ - ซ่อมเครน - ซ่อม สร้าง ระบบสาธารณูปโภค - ควบคุมเครื่องจักร - ปรับแต่งเครื่อง - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
24 เม.ย. 62
10 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำกรุงเทพฯ)รับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย - ขายแผ่นเหล็ก, ท่อโลหะ, เหล็กตัว C, เหล็กตะแกรงฉีก, งาน AUTO PART - ควบคุมดูแลพนักงานขายเขต กทม. - ปริมณทล - สรุปยอดการฃาย ประจำสัปดาห์ - ประจำเดือน - อื่นๆ ที...

บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด / บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ไทย เฟอโรแมกซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 เม.ย. 62
11 . วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรไฟฟ้า
1.ถอดแบบสั่งของที่เเม่นยำ 2.ควบคุมต้นทุน ในการสั่งซื้อวัตถุุดิบ 3. งานที่ออกมาให้ได้มาตรฐานเป็นไปตามแผนที่กำหนด

บริษัท พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
7 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,500 ขึ้นไป
24 เม.ย. 62
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานการเบิก-จ่ายและเคลียร์เงินสดสำรองในการจัดซื้อ 2.บันทึกรายการใบสั่งซื้อใน Master Plan 3.รับเอกสารใบร้องขอของหน่วยงานต่างๆเพื่อบันทึกข้อมูลและเเจกจ่ายเอกสาร 4.คัดเเยกและจัดส่งเอกสารใบสั่ง...

บริษัท พาต้าเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
24 เม.ย. 62
13 . วิศวกร/ เจ้าหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์
ออกแบบและพัฒนาแม่พิพม์ขึ้นรูปโลหะ Forming / Deep Drawing ออกแบบั้นตอนการผลิต ประเมินต้นทุนการผลิตแม่พิมพ์และชิ้นงาน

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000
24 เม.ย. 62
14 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ QA/QC
ตรวจสอบวัตถุดิบและตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานระหว่างผลิต จัดทำ report สรุปข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพ ดูแลระบบเครื่องมือวัดและทดสอบ

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 17,000-22,000
24 เม.ย. 62
15 . ช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้า
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรไฮโดรลิค นิวเมติค ระบบไฟฟ้าโรงงานและโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 14,000-18,000
24 เม.ย. 62
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
บริหารและจัดการสายการผลิต ดูแลการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท สยามอินเตอร์แม็กเนท จำกัด
เงินเดือน 30,000 ขึ้นไป
24 เม.ย. 62
17 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบรับสมัครด่วน !
เขียนแบบ ออกแบบแม่พิมพ์พั้นซ์ดราย (แม่พิมพ์โลหะ)

บริษัท บางกอกเพรสพาทร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 62
18 . วิศวกร / วิศวกรโรงงาน / วิศวกรQAรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบ Drawing ของผลิตภัณฑ์ -ออกแบบเพื่อจัดทำแม่พิมพ์และอุหกรณ์เพื่อใช้สำหรับการผลิต -ออกแบบขั้นตอนการผลิต -จัดทำชิ้นงานตัวอย่างเพื่อขออนุมัติ -ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก

บริษัท บางกอกเพรสพาทร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความปลอดภัยภายในบริษัท รวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ และทำรายงานสรุปต่อผู้บังคับบัญชา

บริษัท บางกอกเพรสพาทร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 62
20 . ช่างไฟฟ้า/ ช่างยนต์/ ช่างกล/ ช่างแอร์
1. ช่างเทคนิคบริการ ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษา ปั๊มลม 2. ช่างเทคนิคดำเนินการซ่อมแก้ไขเครื่องปั๊มลม 3. การฝึกอบรมการใช้งานให้กับลูกค้า

บริษัท นิวเทค เทรดดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
24 เม.ย. 62
 พบ 181 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ